>>> 10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - РАВНОСМЕТКАТА <<<
10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Приветствие на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин по време на тържествена церемония по повод отбелязването на 10 годишнина на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

"Дипломатическият институт на 10 години – равносметката"

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН ПО ВРЕМЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 10 ГОДИШНИНА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми дами и господа президенти, министри и посланици,

Скъпи колеги и гости,

Уважаема госпожо директор,

За мен е удоволствие да ви приветствам в Министерство на външните работи по такъв празничен повод какъвто е отбелязването на годишнината на Дипломатическия институт. Всички вие, които присъствате днес в тази зала сте свързани с историята и практиката на Института, защото ако не сте били негови възпитаници, то със сигурност сте били преподаватели, участвали сте в техни инициативи, събития, проекти или сте наблюдавали тяхното развитие през 10 годишната история.

Позволете ми да привлека вниманието ви именно към началото на Дипломатическия институт през 2003 г., когато доц. Здравко Попов и г-н Рон Тон представяха концепцията на Дипломатически институт пред академичните общности в България. През месец септември Министерският съвет беше приел постановление за създаването на тази нова квалификационна институция и пътят на нейното утвърждаване вече беше предначертан. Тогава имах възможността да се запозная с този проект в качеството ми на докторант в Университета за национално и Световно стопанство от двама от неговите създатели и днес за мен е истинско удоволствие да приветствам тях и моя предшественик д-р Соломон Паси и да ги поздравя за тяхната прозорливост и за поставеното солидно институционално и концептуално начало. Всички те, както и мнозина от чуждестранните гости в залата днес участваха в конференция на тема "Предизвикателства пред съвременната дипломация". При нейното откриване имах възможността да откроя някои от основните аргументи, които правят Дипломатическия институт значим за българската дипломатическа служба и сега бих искал да споделя някои от тях и пред вас.

Дипломатическата ни служба е изправена пред важни предизвикателства и пред постоянно нарастващи изисквания за нейното ефективно функциониране. Икономическата и финансова криза поставя на изпитание ресурсното обезпечаване на външнополитическата ни дейност, променящата се и много динамична международна среда изискват повече и всеобхватни умения от всеки един български дипломат. Това означава, че кадровото планиране и квалификационно развитие трябва да се подчиняват на тези реалности, които убеден съм, не правят лесна задачата на постоянния секретар, в качеството му на глава на дипломатическата служба, както и на дирекция "Човешки ресурси" и на Дипломатическия институт. На тях е вменена отговорността по подбора, планирането, подготовката на представителите на дипломатическата ни служба и те трябва да работят в координация и синхрон.

От перспективата на днешния ден, 10 години след създаването на Дипломатическия институт, бих казал, че неговият институционален авторитет, професионално позициониране и квалификационна роля са доказани и заслужаващи уважение. Казвам това с увереност, защото съм обграден в екипа си от възпитаници на Института и ценя техните знания и умения. Ролята на Института в сферата на професионалната квалификация е безспорна, тя се развива и смятам, че това ще продължи и в бъдеще. Не по-малко важна е ролята му и при изграждане на публичния образ на дипломатическата служба чрез лекциите на видни политически и експертни личности, конференции, издания и събития. Предполагам, че всеки в тази зала познава списание "Дипломация", което Институтът издава вече 5 години и което се утвърждава като своеобразна платформа за представяне на различни позиции и тези по актуални външнополитически въпроси от дневния ред на България, Европа и света. Заслужава внимание и международната активност на Института и неговия стремеж и конкретни постижения в подкрепа на външната политика на България. Целенасочената политика на сътрудничество и съвместни проекти с държавите в Югоизточна Европа и Черноморския регион го превърнаха в ефективен инструмент на публичната ни дипломация.

10 годишнина е момент на своеобразна равносметка, което уверен съм ще направи днес и директора на Института, г-жа Таня Михайлова, но е подходящ повод да се погледне и в перспектива за нови възможности и посоки на развитие.

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми в края на моето приветствие да се обърна с благодарност към предишните директори на Института – доц. Здравко Попов и проф. Милан Миланов, които са дали своя принос в неговата изграждане, развитие и утвърждаване. Бих искал също така да благодаря и на Холандския институт за международни отношения "Клингендал", който оказва подкрепа на Дипломатическия институт от неговото създаване до днес, както и на всички останали институции и организации, които са съдействали и продължават да съдействат на Института да изпълнява своята професионална мисия. Приветствам и всички възпитаници и лектори на Института, за които днешният ден е празник.

Обръщам се и към целия екип на Института, за да изкажа благодарност за всеотдайната работа и да им пожелая още много професионални успехи.

Благодаря за вниманието!

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ИНСТИТУТ НА 10 ГОДИНИ – РАВНОСМЕТКАТА

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми г-н Министър на външните работи на Република България,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Уважаеми господа заместник-министри,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми колеги,

Драги гости, приятели и партньори,

Госпожи и господа!"

Като директор на Дипломатическия институт, днес, когато отбелязваме тържествено неговата десетгодишнина, на мен се пада честта и отговорността да представя пред вас равносметката на тези изминати 10 години. Днес отбелязваме 10 години "от създаването", но по-точно е да се каже 10 години "създаване" на Дипломатическия институт.

Дипломатическият институт е създаден с Постановление на Министерския съвет на 23 септември 2003 година - един ден след като България отпразнува 95 годишнината от обявяването на своята независимост. Аз виждам в това съвпадение на датите дълбок символичен смисъл, защото понятието за държавна независимост, неминуемо включва в себе си съществуването на собствена дипломатическа школа. Със създаването на Института преди десет години, дълго узрявалата идея за създаване на такава школа беше въплътена, мисля че днес мога смело да го кажа, в един жизнеспособен проект. Това изискваше съчетание на политическа воля, академична зрялост, кураж и самочувствие на българската дипломатическа служба.

Ще се постарая да защитя пред вас тезата, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект в развитие. Преди това, обаче, държа да спомена няколко имена на хора, които сложиха основите на този проект, зададоха концептуалната и институционалната му рамка така, че той да е рационален, ефективен и способен на устойчиво развитие. Ще започна с д-р Здравко Попов, първият директор на Дипломатическия институт. От самото начало на демократичните промени той съчета успешно академичната си експертиза с развитието на българската външна политика и дипломатическата служба. Като ентусиаст на идеята за създаване на българска дипломатическа школа, той успя да привлече съмишленици както сред дипломатите и политиците, така и в академичните среди. Такъв съмишленик той откри в лицето на д-р Соломон Паси и така, когато беше назряла необходимостта, със съдействието на Холандското външно министерство в лицето на тогавашния министър Яп де Хоп Схефер и на Института Клингендал, беше предложена една добре обмислена и обоснована идея за създаването Дипломатическия институт, която получи убедената подкрепа на тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски. В неговата публична лекция, при официалното откриване на дейността бяха формулирани целите и очакванията към новосъздадената българска дипломатическа школа. Тук искам да цитирам няколко думи от неговата лекция:

"Основна задача на Дипломатическия институт е да подготви българските дипломати за предизвикателствата, произлизащи от членството на страната ни в НАТО и в ЕС. Нашите дипломати трябва да са добре подготвени за работа в условията на новата международна среда. С две думи, в евроатлантическите структури трябва да се работи по евроатлантическите стандарти. И вашето призвание е тези стандарти да се превърнат в български стандарти. Можем да изпитваме гордост, че днес откриваме първия национален Дипломатически институт в 125-годишната история на съвременната българска държава." (край на цитата)

Убедена съм, че днес имаме с 10 години повече основания да изпитваме такава гордост.

Още през първата година на съществуването си Институтът положи основните камъни, върху които след това надграждахме неговите дейности и политики. Естественият център на тези дейности е дипломатическото обучение. На 13 септември 2004 година беше открит първият Основен дипломатически курс за обучение на млади дипломати. Това откриване беше предшествано от месеци на активна и ентусиазирана работа по създаването на учебните програми, подбора на лектори и подготовката на младия екип на Института. Още тогава в подбора на лектори сме заложили своето убеждение, че обучението по дипломация, като един особен занаят, предполага специално внимание към приемствеността и предаването на практическия опит между поколенията. Тук искам да отбележа приноса на г-н Рон Тон от Холандския институт за международни отношения, който освен високия си професионализъм, прояви и една искрена лична ангажираност в работата си по този проект. Сега, десет години по-късно, обучителните дейности на Института, наред с Основния дипломатически курс, който е входът към дипломатическата професия за младите български дипломати, и чиито единадесети випуск завърши през тази година, включват регулярни специализирани курсове по консулска и военна дипломация, обучителни семинари за дипломати от средната кариера, квалификационни курсове за служители на държавната администрация, обучения на чуждестранни дипломати, традиционни вече курсове по икономическа и енергийна дипломация. Ние продължаваме да разширяваме обхвата на своите обучителни дейности и през тази година проведохме две експериментални обучения - Пилотен интензивен курс по дипломация и пилотен курс по Публична дипломация. Предстои и пилотно обучение по екологична дипломация Динамичността на обучителните програми на Института е подчинена на разбирането, че любопитството към света и стремежът към придобиване на нови знания и умения трябва да са присъщи на всеки дипломат. Също така държа да отбележа, че със съдействието на своите партньори (ЦЕИ, фондация "Ханс Зайдел", МОФ, Европейския колеж за сигурност и отбрана), Дипломатическия институт вече провежда обучения и извън границите на България, предимно в региона на Югоизточна Европа. Така обучителната дейност на Института става освен инструмент на националната квалификационна политика и част от публичните и информационните политики на Министерството.

Може би тук е мястото да кажа и какво не сме успели да постигнем в тази област. Това е нормативното обвързване на дипломатическото обучение с кариерното развитие. Вярно е, че осъзнаването на необходимостта от "lifelong learning" или "обучение през целия живот" е преди всичко резултат на дълбоко вътрешно убеждение. Ние, обаче, сме администрация и рамката на нашите задължения и активности се задава от нормативната уредба. Особено след 2007 г. когато дейността на Института бе регламентирана в тогава приетия Закон за дипломатическата служба по времето на министър Ивайло Калфин. Без такава нормативна обвързаност, мотивацията на дипломатите и служителите за постоянно повишаване на квалификацията остава виртуална, от което страдат качеството и ефективността на самото обучение. Осъзнавайки, че не можем да решим този проблем без политическата воля и активното съдействие на ръководството на министерството, разчитаме да успеем да го убедим, че Дипломатическият институт има необходимата зрялост, за да може отговорно да се ангажира с изпълнението на тази функция.

Вторият стълб, на който здраво се крепи изпълнението на мисията на Дипломатическия институт са неговите публични дейности. Съвременната дипломация изисква широк и открит диалог с обществото. Международната политика вече не е борба за завладяване на територии, а усилие за спечелване на хората. Затова, още от 2004 година Институтът започна своята програма "Публични лекции", която без прекъсване продължава и днес. Наши лектори са били личности с висок международен авторитет като Бан Ки Мун, Лешек Балцерович, Катрин Лалюмиер и много други. Публичните лекции, организирани от Дипломатическия институт са трибуна, от която се изговарят ключови въпроси на съвременните международни отношения и дискусионен форум, където проблемите се поставят открито и се обсъждат откровено.

Наред с лекциите, Институтът развива активна издателска дейност, която обслужва както обучението, така и публичните политики. Scripta manent - написаното остава. Изданията на Дипломатическия институт са с широк периметър – от учебни помагала до мемоарни книги на български и чуждестранни дипломати и политици. Преди пет години, в деня в който отбелязвахме петгодишнината на Института излезе първи брой на списание "Дипломация". Днес то е единственото българско двуезично издание посветено на международните отношения и на неговите страници се публикуват сериозни външнополитически анализи от български и чуждестранни автори. Предстои появата на електронната версия на списанието. Във връзка със списанието искам да спомена, че първият му главен редактор беше вторият директор на Института – проф. Милан Миланов, а сегашният му главен редактор е първият ни директор – д-р Здравко Попов, което е един своеобразен израз на приемствеността, с която се гордеем. На Дипломатическия институт беше поверен богатия книжен фонд на Министерството от над 60 000 тома специализирана литература, което стана по времето на министър Николай Младенов, и ние сме поели грижата за него с радост и отговорност.

Дипломатическият институт присъства в интернет-пространството чрез своя сайт от самото си създаване. Днес ние сме единствената българска държавна институция, която поддържа сайта си на три езика - български, английски и френски, (благодарение на сътрудничеството ни с Международната организация на Франкофонията). Съобщенията на сайта са едновременно един перманентен публичен отчет за нашата активност и един исторически архив съхраняващ институционалната памет. От миналата година Дипломатическият институт има своето постоянно представителство и в най-голямата по население и най-демократична държава в съвременния свят – Facebook, което дава възможност нашите послания да достигат до най-широката аудитория.

Друга важна част на публичната политика на Института е специалното внимание, което отделяме на работата с младите хора и студентите. Тук включвам конкурсите за есета и дебатите, които организираме всяка година, програмата "Отворени врати", която дава възможност на младежите, в буквалния и в преносния смисъл "да видят отвътре" Министерството на външните работи, стажантската ни програма, която е станала толкова престижна, че има предложения да въведем конкурс за стажанти.

Третият основен аспект в дейността на Дипломатическия институт, който искам да спомена в тази отворена към бъдещето ретроспекция е изграждането на широка международна мрежа от сътрудничества. Естествената среда на конкуренция и взаимно обогатяване за нас са сродните дипломатически школи навсякъде по света и особено в държавите, с които България е свързана с трайни партньорски отношения. Мрежата от сътрудничества с тях също започва да се изгражда, при това много активно, още от 2004 година и продължава и до днес, утвърждавайки авторитета на българското дипломатическо обучение и давайки ни възможност да черпим опит от най-добрите практики на световните дипломатически школи.

И световната практика, и самата логика на процеса на обучение показват (и ние сме убедени в това), че националната обучителна дипломатическа институция е естественото място, където може и трябва да се формира аналитичен, изследователски екип, способен да погледне към процесите в съвременните международни отношения по един по-общ и по-стратегически начин, отколкото изисква и допуска ежедневната оперативна и нерядко уморяващо рутинна работа на действащия дипломат. В такива структури често е събран ценен интелектуален потенциал на нацията, който е способен да допринесе значително за ефективността на дипломатическата служба, представлявайки един вид трансмисия между чисто академичните изследователски парадигми и пряката дипломатическа практика. В Дипломатическия институт преди няколко години беше направен опит да се създаде такова звено, но зрелостта ни не бе достатъчна, за да се развие тази дейност. Гледайки към бъдещето, ние се надяваме да убедим ръководството на Министерството на външните работи както в необходимостта от създаването на подобна структура, така и в способността на Института да привлече нужните хора и да организира продуктивната им дейност.

Най-кратката и същевременно най-убедителната форма за равносметка на десетгодишната дейност на Дипломатическия институт са числата измерващи извършеното. Ще ми позволите да цитирам тук някои от тези числа:

 • 30 обучителни програми
 • 96 обучения
 • 5033 курсисти
 • 25 проекта
 • 146 публични лекции
 • 34 конференции и форуми
 • Над 100 меморандума за сътрудничество
 • 10 книги, 4 брошури, 10 броя на списание "Дипломация", 21 сборника и учебни помагала
 • Библиотечен фонд с над 65 000 заглавия
 • 17 национални конкурса за есе
 • 498 стажанти от български и чуждестранни университети
 • 22 посещения по програма "Отворени врати"
 • 2264 приятели във Фейсбук към 18.10.2013
 • 2 радиопрограми в национален ефир в периода от 2005 до 2013 г.

Това ми дава основание отново да кажа, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект с бъдеще.

Зад всички тези дейности, разбира се, стои екипът на Дипломатическия институт, който със своя ентусиазъм поддържа жизнен и постоянно развиващ се проекта за изграждане на престижна българска дипломатическа школа. Ако мога да се изразя парадоксално, една от дейностите на екипа на Института е създаването на екип на Института. Въплътявайки мотото на Дипломатическия институт – DOCENDO DISCIMUS – "Учейки другите учим себе си", ние полагаме постоянни и осъзнати усилия да формираме и да поддържаме оня колективен дух, който гарантира постоянната енергия, творческата свобода, чувството за отговорност и съпричастност към общата мисия, съхраняването на традицията и приемствеността наред с постоянното обновление. Екипът на Института се стреми да бъде образец на висока административна култура и аз се радвам и се гордея, че работя с този екип.

Накрая, като директор на Института, искам да се обърна с думи на благодарност към всички, които допринесоха през тези години той да изпълнява успешно мисията си на първа национална дипломатическа школа в 135-годишната история на новата българска държава.

 • Благодаря на хората, които преди десет години имаха куража и компетентността да поставят началото и да съзидат здравите му основи;
 • Благодаря на настоящите и бившите колеги, които с ентусиазма си и с екипния си дух го превърнаха в една авторитетна и уникална институция;
 • Благодаря на българските правителства и министрите на външните работи, които създаваха условията да се развиваме;
 • Благодаря на всички наши партньори в страната и чужбина, които ни помагаха да търсим и следваме пътя си;
 • Благодаря на дипломатите и служителите в Министерството;
 • Благодаря на всички наши лектори – посланици, експерти, университетски преподаватели, които споделяха своя опит и знания в организираните от Института курсове;
 • Особено бих искала да отбележа ролята на нашите курсисти, които с труда си и най-вече с постиженията си придават смисъл на нашите усилия.

Благодаря Ви!

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ДЕСЕТ ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


 
prev play next

»
»
»

S

L

I

D

E

S

H

O

W

»
»
»

Предстоящи събития от програмата на Дипломатическия институт

Aприл:
- Национален конкурс за есе „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще”, по повод Европейската година за развитие 2015 - Анонс
- Официално представяне на сборника „Бъдещето на НАТО”
- Българо-румънско-молдовско-саудитски форум

Mай:
- Ориентационен курс по ОПСО под егидата на Европейския колеж по въпросите на сигурността и отбраната, Варна
- Национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Предизвикателства и перспективи за развитие на Черноморския регион и мястото на България в него”. Виж повече.

Юли:
- Обявяване и връчване на Годишни почетни награди на ДИ

Септември:
- Курс по енергийна дипломация

Октомври:
- Международна конференция "Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа", повече информация

КОНТАКТИ
ЗА ИНСТИТУТА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Структура

Директор
 

Таня Михайлова

Директор

Таня Михайлова е директор на Дипломатическия институт към МВнР от 1 февруари 2012 г.

Тя работи в Дипломатическия институт от 2005 г. като последователно е била ръководител на програма "Изследвания", началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество", а в последните две години е била и.д. директор. Таня Михайлова участва като български представител в Направляващия комитет на Колежа за европейска политика за сигурност и отбрана (Брюксел) и в Борда на директорите на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (Париж). Има дипломатически ранг "Съветник".

 

Тя е магистър по право. Била е адвокат, а като юридически експерт в дирекция "Европейска интеграция" на Народното събрание в преговорния процес за членство на България в ЕС е давала юридически становища за съответствието на законопроекти с правото на ЕС и степента им на хармонизиране с българското законодателство с ресорни преговорни глави – "Регионална политика", "Енергетика", "Околна среда", "Административен капацитет".

От 2002 до 2005 г. е парламентарен секретар на МВнР, като организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание; участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и координирала изпълнението й от Народното събрание; координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание; подпомага парламентарните комисии и делегации при осъществяване на тяхната международна дейност.

Таня Михайлова има допълнителни квалификации в Колежа на Европа–Брюж; Института по публична администрация и европейска интеграция; Обучителния център на ПА на НАТО; Холандския институт за международни отношения "Клингендал"; Държавния департамент на САЩ - по въпроси, свързани с правото на ЕС, ролята и структурата на НАТО, дипломацията в глобализирания свят, обучението в областта на международните отношения.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" от самото му създаване. Таня Михайлова има мултидисциплинарни професионални интереси. През последните няколко години участва редовно в конференциите на ГД "Образование и култура" на ЕК и програма "Жан Моне", Евро-китайския форум, организиран Евро-китайското международно бизнес училище – Шанхай и др.

Владее английски език, ползва френски език.

Отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Биляна Дечева

Началник на отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Магистър по културология на СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по международни отношения на УНСС.

От 1997 г. е на работа в МВнР последователно в дирекциите "Информация", "Координация и планиране" и "Евроинтеграция". Хоноруван преподавател по проблемите на европейската интеграция в Софийския университет и в Нов български университет

Допълнителни квалификации и обучения - по провеждане на информационни кампании за ЕС и за успешно водене на преговори за присъединяване към ЕС във Виена, Брюксел, Хага, Берлин и Оксфорд, както и по връзки с обществеността към Държавния департамент на САЩ.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" и има редица публикации на теми, свързани с европейска интеграция, информационни кампании и дипломатическо обучение.

Владее английски и френски език.

Емилия Панева

Главен експерт

Магистър по руска филология във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св.Климент Охридски".

Работила е като преводач и правителствен преводач съответно в отдел "СИВ" на Министерство на външната търговия и в Единния държавен протокол и посолството на Република България в Русия, както и като експерт в управление "Информация" и управление "Канцелария и архив" на Министерство на външните работи.

От август 2007 г. е на работа в отдел "Обучителни програми" на Дипломатическия институт, където отговаря за чуждоезиковото обучение и обучението на дипломатите "средна кариера".

Владее руски, ползва английски език.

Валентин Катранджиев

Главен експерт

Магистър по международни отношения в Киевския национален университет "Т. Шевченко" (1989 г.) и доктор по история в Руския университет "Дружба между народите" (РУДН) (2000 г.).

Бил е изследовател в Средиземноморската дипломатическа академия в Малта (2001 г.) и изследовател и преподавател в "Диплофондация" (2001-2007 г.), международна неправителствена организация за подготовка на дипломатически кадри. През 2010-2012 г. е хоноруван преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" по дисциплините "Външна политика на Русия", "Външна политика на ЕС" и "История на европейската идея и интеграция".

През 2007-2010 г. е последователно сътрудник и главен експерт в отдел "Стратегически изследвания" на Дипломатическия институт, а от декември 2012 г. е главен експерт, където отговаря за научноизследователската дейност на Института.

Владее английски и руски език.

Кирил Апостолов

Главен експерт

Магистър по дипломация и международни отношения и бакалавър по международни отношения на Нов български университет. Завършил е курс по "Военна дипломация", Европейска дипломатическа програма, Ориентационен курс по въпросите на Общата политика за сигурност и отбрана и е взел участие в "International Visitor Leadership Program".

От 2007 г. е сътрудник, а през 2010 г. става старши експерт в същия отдел. Занимава се с организирането на обучения за чуждестранни дипломати, Зимно училище по дипломация и отговаря за международната проектна дейност.

Владее английски и руски, ползва немски език.

Екатерина Неофитова

Главен експерт

Магистър по икономика с професионална квалификация счетоводство и одитинг и бакалавър по международни отношения на Нов български университет.

От 2007 г. като сътрудник участва в организирането на различни обучения. През 2012 става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, и отговаря за национална проектна дейност на Института.

През 2011 г. става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, подготовката на полицейски аташета и отговаря за националната проектна дейност на Института.

Ползва английски.

Ина Кирилова

Младши експерт

Магистър по Международни политически отношения и сигурност във Философския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и бакалавър по Екология и опазване на околната среда в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

От септември 2011 г. работи в Дипломатическия институт.

Владее английски език, ползва руски.

Зорница Апостолова

Младши експерт

Магистър по балканистика във Факултета по славянски филологии на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

От 2012 г. е сътрудник, а през 2013 г. заема длъжността младши експерт. Участва в организирането на курс по Енергийна дипломация, дипломация и околна среда, занимава се с изготвянето на учебни помагала и се координира обучения, свързани с гражданско-военно сътрудничество, мисии и операции на НАТО и ЕС.

Владее английски, ползва румънски и албански език.

Владимир Поромински

Сътрудник

Завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Нов български университет. В момента следва магистратура Дипломация и международни отношения в същото висше учебно заведениие.

През 2011 г. взима участие в международен обмен в Москва, Русия.

От септември 2013 г. е сътрудник в отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности" в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва испански и руски език.

Виктория Павлова

Сътрудник

В момента завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

През 2014 г. участва в два международни проекта по програми „Младежта в действие” и „Еразъм +”. През 2014/2015 е член на Управителен съвет на Студентски дипломатически клуб към СУ „Св. Климент Охридски“.

От февруари 2015 г. е сътрудник в Отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва руски език.

Теди Ганчев

Сътрудник

Бакалавър по Международни отношения на Нов български университет. В момента следва магистратура „Дипломация и международни отношения” в същото висше учебно заведение.

През септември 2013 година е стажант в отдел „Обучителни програми и проекти”, а през периода януари-март 2014 г. в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт.

От февруари 2015 година е сътрудник в отдел “Обучителни, изследователски и проектни дейности”.

Владее английски, ползва испански език.

Георги Гергов

Сътрудник

Магистър по международни отношения в „Webster University” – Виена (2014 г.), с фокус върху „замразените конфликти” и икономическите последици от тях. В периода 2013-2014 г. успешно завършва стаж в Постоянното представителство на Република България кън ООН, ОССЕ и другите международни организации във Виена. Бакалавър по Икономика в Нов български университет (2011 г.) с познания в областта на корпоративните финанси и стойностно-базисния мениджмънт.

Член на AFCEA.

От 2015 г. е сътрудник в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски и немски, ползва руски.

Отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Силвана Цокова

И.д. началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Магистър по английска филология във ФКНФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Работила е като преподавател към Катедра по англицистика и американистика на Софийски университет, като преводач в различни направления и ръководител на учебно-методичен център.

През 2012 е назначена с конкурс в Дипломатическия институт, където основно координира програмите "Стаж в ДИ" и "Отворени врати", издателската дейност на Института и връзките с обществеността.

Допълнителни квалификации в областта на публична дипломация, политика за развитие, европейска интеграция, публична администрация и институции на ЕС.

Владее английски, ползва испански и френски език.

Светлозар Ковачев

Главен експерт

Завършил е физика в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Бил е физик в Българската академия на науките, ръководител на "Креативен център" на Българската национална телевизия и мениджър в други телевизионни и телекомуникационни компании.

Член - основател на Евроатлантическата гражданска фондация.

Специалист в областите на телекомуникациите, съхраняването и обработката на данни и компютърни мрежи.

От 2004 г. е на работа в Дипломатическия институт. Отговаря за изграждането, поддържането и развитието на компютърната мрежа на Института. През 2007 е завършил курса "Консулска дипломация" на Дипломатическия институт.

Владее френски, руски и английски.

Георги Петров

Старши експерт

Завършил е "Международни отношения" в Югозападен университет "Неофит Рилски".

Магистър по "Индийско и иранско обществознание и културознание" в ЦИЕК към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От ноември 2007 г. работи първоначално като сътрудник, а след това и като младши и старши експерт в Дипломатическия институт.

Владее английски и персийски език

Михаела Ненчева

Сътрудник

Магистър по публична администрация във Философски факултет на Софийски университет „ Св. Климент Охридски” и бакалавър по библиотекознание и библиография от Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Работила е в частния сектор.

От юни 2013 г. работи като сътрудник в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт. Подпомага библиотечно-информационната и проектна дейност на Института, както и дейностите, свързани с публични събития.

Владее английски език.

Стилиян Раковски

Сътрудник

Има диплома за Бакалавър по Администрация и управление от Нов български университет. Специализации в сферата на международните отношения и сигурност.

Работил е в частния сектор. Участвал е във внедряването на правно-информационни системи в държавната и общинска администрация.

От септември 2013 работи в Дипломатическия институт и подпомага дейностите, свързани с публични и закрити събития.

Владее английски език, ползва руски.

Светломира Димитрова

Сътрудник

Светломира Димитрова е магистър по френска филология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специализирала журналистика – преса и радио, в Париж и Висбаден. Работила е в БНР и БНТ, българската редакция на „Свободна Европа“ и Би Би Си, в редица вестници, между които „Демокрация“, „Дневник“, „Пари“, „Политика“.

Владее френски език, ползва английски и руски.

Николай Крумов

Сътрудник

Студент в специалност „Международни отношения” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участвал в неправителствени форуми в областта на международната сигурност и правата на човека и сътрудничил в младежка онлайн медия.

От февруари 2015 г. работи в Дипломатическия институт, където подпомага сътрудничествата на Института, публичните събития и издателската дейност.

Владее английски и испански език.

Владислав Тонов

Сътрудник

Завършил е средното си образование в гр. Будапеща, Унгария.

Бакалавър по Международни икономически отношения, в момента следва магистратура във Варненския свободен университет. Изучавал е "История и цивилизация на Франция" в Сорбоната, гр. Париж (2009/2012).

Работил е като асистент към ръководител-проекти на Асоциация „Мисия България” в Париж (2010/2012). Участвал е при реализирането на проект в направление „Младежки обмени”. В рамките на асоциацията е участвал в екипа по издаването на френско-българското електронно списание „България”.

Владее английски и френски език.

Отдел "Финансово-административни дейности"

Здравка Гайдарова

Началник отдел "Финансово-административни дейности"

Завършила е Висшата финансово-стопанска академия "Димитър Ценов"-Свищов, магистър икономист. 1999-2000 г получава професионална квалификация по здравен мениджмънт в Института за следдипломна квалификация-УНСС, София.

Работи в областта на счетоводството и здравния мениджмънт, занимава се с ликвидация на търговски дружества.

От 2010 г. работи в Дипломатическия институт и отговаря за административно-финансовата дейност на Института.

Мария Алексова

Технически сътрудник

Бакалавър по Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство, Факултет „Международна икономика и политика”, София. В момента следва магистратура „Икономика на човешките ресурси” със специализация „Управление на човешките ресурси” в същото висше учебно заведениие.

От август 2014 г. работи в Дипломатическия институт.

НОВИНИ

20.04.2015

Трети уъркшоп, посветен на отношенията между България, Румъния, Молдова и Саудитска Арабия

Дипломатическият институт (ДИ) при министъра на външните работи на Р България, съвместно с Института за дипломатически изследвания на МВнР на Саудитска Арабия, Сдружение „Приятели на арабския свят” и Българо-саудитския бизнес съвет, организира трети уъркшоп, посветен на отношенията между България, Румъния, Молдова и Саудитска Арабия. Форумът ще се състои на 23 април 2015 г. (четвъртък), от 09:00 ч. в зала 101 в Министерството на външните работи. Участие ще вземат директорът на ДИ Таня Михайлова, Генералният директор по двустранните отношения в МВнР Борислав Костов, проф. Абдулкарим Х. Ал-Декайел – генерален директор на Института по дипломатически изследвания на Саудитска Арабия, генералният директор на румънския Дипломатически институт проф. Дан Петре, д-р Сауд Алтамами и проф. Абдула Алотайби от Департамента по политически науки в Университета „Крал Сауд”, проф. Владимир Чуков, проф. Александър Федотов – директор на Центъра за източни езици и култури в СУ "Св. Кл. Охридски", и др. Форумът ще се проведе на английски език с осигурен симултанен превод.

15.04.2015

Благодарствено писмо до директора на ДИ от президента на Р Хърватия

В отговор на поздравително писмо от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, до г-жа Колинда Грабар-Китарович по повод избирането й за президент на Република Хърватия, г-жа Китарович изпрати благодарствено писмо, в което подчертава - като дългогодишен член на Международния консултативен съвет на ДИ, подкрепата си към дейността на Института, както и към успешното сътрудничество между Дипломатическия институт и Дипломатическата академия на Хърватия.

[виж]

15.04.2015

Публична покана за участие в обществена поръчка

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Република България обявява обществена поръчка чрез публична покана с цел избиране на изпълнител, който да осигури:
1. Осигуряване на специализирани издания по проект Европейска година за развитие 2015 (EYD2015);
2. Осигуряване на специализирани издания за нуждите на Дипломатическия институт.

За повече информация

Необходими документи

08.04.2015

Летни курсове на Виенската дипломатическа академия

Дипломатическата академия във Виена организира летни курсове по немски език и странознание в периода от 3 до 28 август 2015 г. Четириседмичният курс предлага освен интензивни учебни часове по немски език за различни нива, също и презентации по политически въпроси, история, култура. Предлага се също възможност за посещение на международни институции, чието седалище е във Виена, австрийски институции и културни средища (напр. ООН и музеи), както и провеждане на различни мероприятия (напр. излети) в свободното време. По желание може да се положи изпит по немски език в рамките на Австрийската езикова диплома (Österreichisches Sprachdiplom). Според интересите, може да се избира между пет различни опции за провеждане на курса (Виж Приложение). За повече информация: www.da-vienna.ac.at/sommerkurs.

06.04.2015

Публично представяне на експертния доклад на Тонка Костадинова, стажант-аташе в МВнР

Днес приключи обучението по дипломация на г-ца Тонка Костадинова, стажант-аташе в МВнР, която публично представи експертния си доклад на тема „Ролята на България в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа. Българско председателство на ПСЮИЕ, 2015 – 2016 г.”

След породилата се дискусия по темата и предложените препоръки от страна на г-ца Костадинова за предстоящото българско председателство на ПСЮИЕ, г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, благодари на курсистката за отличната работа и й връчи сертификат за успешното преминаване на курса по дипломация.

На събитието присъстваха всички стажант-аташета на министерството, консултантите на курсистката по написването на доклада, служители от дирекция „Югоизточна Европа” на МВнР, колеги от Дипломатическия институт.

06.04.2015

Божидар Димитров призова бъдещите консули да съдействат в издирването и опазването на исторически паметници

Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров изнесе лекция в единадесетия Курс по консулска дипломация на тема „Дейност на дипломатическите и консулските представителства по популяризиране на българската култура и опазване на културното наследство” (извори по история на България, предмети на културно-историческото минало, ценни колекции и др.). Проф. Димитров изтъкна, че е традиция българските дипломати да издирват стари български материални и нематериални паметници в съседните държави в земи, които някога са били български. Тази издирвателска дейност започва още преди Освобождението – след 1860 г., когато Българската православна църква става автокефална. Той разказа интересни случаи, в които български дипломати са открили исторически паметници. В Република Македония само през последните 25 години от 470 войнишките паметници са станали 505.

Историкът призова бъдещите консули също да съдействат за разкриването на незаконна продажба на антики по "гореща следа". Само в САЩ годишно търговията с български антични предмети достига 20 млн. долара.

02.04.2015

Представен бе сборникът „Бъдещето на НАТО“

Президентът на Атлантическия клуб д-р Соломон Паси припомни приемането на страната в Алианса на 29 март 2004 г. Той подчерта, че членството ни в НАТО днес не е банализирано, а много по-актуално заради събитията в Украйна, които бележат тъжна динамика и е жизнено необходима гаранция за сигурността ни. ОТ 1949 година насам това е единствената червена линия, която никой не е посмял да прекрачи. В момента се води репутационна война на полето на електронните медии, каза още Паси.

Д-р Петьо Петев, директор на Дирекция „НАТО и регионална сигурност“ в МВнР, подчерта ролята на Дипломатическия институт за бързото издаване на сборника. В него е залегнала философията на бъдещото НАТО, като подчерта, че ценностите са останали единствено непроменени. Налага се да се изработи нова стратегическа концепция заради новата обстановка - тероризъм, кибератаки, бежански вълни, а в нашия регион станаха фундаментални промени - анексирането на Крим, появата на “Ислямска държава”, с което се е променил и балансът в света. България е активен член на НАТО, каза още д-р Петев. Тя бе участник в големите учения на източната граница на НАТО заедно с Полша, Литва, Латвия, Естония и Румъния. По повод на новото явление “хибридна война” д-р Петев призова да се разграничи свободата на словото от дезинформацията.

Приветствия поднесоха посланиците на САЩ, Унгария, Мароко, Египет, Монголия и Пакистан.

27.03.2015

Обучителен семинар за държавни служители

На 27 март 2015 г. в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между ДИ и Държавната агенция за бежанците беше проведен еднодневен обучителен семинар на тема: „Информационно-аналитичната дейност в държавната администрация: споделяне на практики” за служители от отдел „Информация за страни на произход и анализи” на Агенцията. Лектори на курса бяха г-жа Десислава Иванова, началник отдел „Информация, позиции и изказвания” в дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация” и г-н Валентин Катранджиев, гл. експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” на ДИ. Участниците в обучението бяха запознати със същността, етапите и методите на информационно-аналитичната работа. Семинарът завърши с изпълнение на експертно задание по конкретен международен казус.

27.03.2015

Откриване на международното изложение "Образование без граници"

Днес стартира дванадесетото издание на международния форум "Образование без граници", което ще се проведе в рамките на 3 дни в Националния дворец на културата в София. Най-мащабното образователно изложение в България за пореден път се радва на голям интерес от страна на изложители, посетители и медии. Платформата, представяща множество чуждестранни и български образователни институции и работодатели, включва и полезната инициатива "Образование и кариера", която дава информация за стажове, възможности за кариерно развитие и програми за междукултурен обмен.

На официалното откриване на събитието присъстваха представители на български институции и на дипломатическия корпус. По покана на организаторите, приветствие от името на заместник-министъра на външните работи г-жа Катя Тодорова и директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова отправи г-жа Силвана Цокова – и.д. началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ. Тя заяви подкрепата на МВнР и ДИ към подобни инициативи, като приветства положителната им роля в изграждането на образователна мобилност, отговаряща на нуждите на динамично развиващото се общество. Акцентирайки върху мисията на форума да спомага за успешната професионална реализация и личностното развитие отвъд границите, г-жа Цокова спомена и разнообразните обучения, организирани от Института, както и дългогодишната му стажантската програма, целяща да се постигне приемственост между академичната и професионалната среда. В контекста на приветствието намери място и мотото на Дипломатическия институт: "Учейки другите, учим и себе си", общовалидно за всички участници в изложението.

26.03.2015

Удължаване срока на конкурс за изследователски проект на ДИ

По повод обявения от Дипломатическия институт втори национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Предизвикателства и перспективи за развитие на Черноморския регион и мястото на България в него”, Институтът удължава срока за кандидатстване.

Виж повече.

26.03.2015

Приключи десетото Зимно училище по дипломация

В периода 16 - 20 март 2015 г., в гр. Сандански се проведе десетото Зимно училище по дипломация, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с Фондация "Ханс Зайдел" и Европейска Академия - Берлин. Темата на семинара беше "Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика". В него участваха 24 млади дипломати от 15 държави от Балканите, Черноморския регион и няколко държави-членки на ЕС.

В първите два дни от работната програма на международния семинар участниците накратко представиха позициите на различни от своите държави по основната тема на семинара, а последвалите дискусии бяха модерирани от проф. Екарт Щратеншулте, директор на Европейската академия в Берлин. Следващите три дни от семинара включваха лекции и интерактивни занимания, представени от служители на МВнР, на ДИ, както и от външни експерти. Г-жа Даниела Шили, г-н Славчо Нейков, доц. Калоян Симеонов, г-жа Росица Стоева, г-жа Антоанета Приматарова и д-р Валентин Катранджиев представиха пред участниците Дунавската стратегия и механизмите за успешни преговори между дунавските държави, енергийните предизвикателства в Югоизточна Европа, политиката за разширяване на ЕС в региона на Западните Балкани, българският опит в присъединителния процес, ролята на България в регионалните сътрудничества, ползите от членството в ЕС, както и политиките на азиатските държави, по-специално на Китай, спрямо Черноморския регион и Балканите. В един от дните се проведе урок по традиционни български народни хора.

След приключване на лекционната част на семинара, на участниците бяха връчени сертификати, след което беше предвидена културна програма, включваща посещения до някои значими за българската история и култура места.

24.03.2015

Работна среща с директора на Дипломатическата академия на Р Македония

В рамките на десетото Зимно училище по дипломация в град Сандански се проведе работна среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, г-жа Аделина Марку, директор на дирекция „Дипломатическа академия“ на Министерството на външните работи на Република Македония и нейния заместник, г-жа Лидия Бошковска. Повод за обсъждане бяха два проекта на ДИ – предстоящо обучение на дипломати от Република Македония и съвместен проект по енергийни въпроси, с който Институтът възнамерява да кандидатства пред Централната европейска инициатива.

23.03.2015

Договор за сътрудничество между ДИ и БНР

Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Радослав Янкулов, генерален директор на Българското национално радио, подписаха договор за сътрудничество. Договорът предвижда обмяна на информация, осведомяване на обществото и общи радиопредавания за обучението, изследванията и публичните дейности в областта на българската и международната външна политика. Дипломатическият институт ще предоставя информация за дейността си, както и свои и гостуващи лектори за участие по БНР. Радиожурналисти ще бъдат включвани като лектори, специалисти по геополитика, геоикономика и международни отношения, в квалификационните курсове на ДИ.

19.03.2015

Министърът на външните работи откри Европейската година за развитие в България

На 19 март 2015 г. в Зала „Концертна” на Централния военен клуб в София се проведе Конференцията по повод откриването в България на Европейската година за развитие 2015, организирана от Дипломатическия институт и МВнР. Европейската година за развитие се отбелязва във всички държави членки на Европейския съюз. България се включи с Национална програма, изработена от Института и МВнР и предвиждаща множество дейности в рамките на годината.

Събитието откриха г-н Даниел Митов, министър на външните работи, г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, г-н Огнян Златев, ръководител на Представителство на Европейската комисия в България, г-н Теодор Стойчев, и.д. ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент, и г-н Венцислав Кирков от Българска платформа за международно развитие. Видео приветствие поднесе и г-жа Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия.

В своето изказване министър Митов подчерта, че през 2015 г. се осмисля постигнатото до момента и се поставя нов амбициозен дневен ред за устойчиво развитие, който да даде качествено нов тласък за икономиката, обществото и правата на човека. Той отбеляза, че солидарността е инвестиция за успеха и просперитета на всички, а целите на ЕГР 2015 е невъзможно да бъдат изпълнени без активното участие на гражданските организации. В допълнение г-жа Таня Михайлова заяви, че солидарността е основна ценност на ЕС и инструмент на националната външна политика, чрез който България може да изгради нов образ пред международната общност.

В своето видеопослание еврокомисар Георгиева подчерта, че 85% от европейските граждани са убедени във важността на помощта за развитие и ЕС е най-големият донор в света. Тя добави, че борбата с бедността е борба за мир, която предотвратява екстремистките настроения в света.

Основни ценности, изложени по време на конференцията, бяха солидарността, справянето с бедността и намирането на единен подход срещу глобалните заплахи. Като предизвикателство пред националната програма на България беше откроено справянето с неинформираността на българските граждани относно позитивите, които произтичат за страните-донори по политиката за развитие, както и популяризиране на успехите, които има ЕС в тази област.

Конференцията протече в два панела, фокусирани върху ЕГР2015 като платформа за ускоряване на диалога между всички заинтересовани страни за възможностите и предизвикателствата пред сътрудничеството за развитие, както и върху темата за мирните общества, върховенството на правото и доброто управление като ключови фактори на новия дневен ред на ООН за устойчиво и приобщаващо развитие след 2015 г. В двата панела участваха представители на МВнР, Европейската служба за външна дейност, неправителствения сектор и академичната общност. Събитието събра над 250 участници.

18.03.2015

Интервю с директора на ДИ по БНР

Запис на интервюто

18.03.2015

Пресконференция по повод официалното откриване в България на Европейската година за развитие

Комуникационната кампания по повод Европейската година за развитие в България е насочена най-вече към младите хора, защото солидарността се възпитава, заяви Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Тя е необходима, защото солидарността е в основата на Европейския съюз. В същото време 64% от българите смятат, че България не трябва да води политика за развитие, подпомагаща други страни. Кампанията трябва да стигне до повече ученици и студенти в цялата страна. Дипломатическият институт е само рамката на тази помощ, а основните партньори по нея ще бъдат неправителствените организации. Както на нас напредналите демокрации са помагали и ние изпитваме уважение към тях, така е редно сега България да даде своя принос за развиващите се страни.

Таня Михайлова призова медиите да станат част от екипа, който ще разяснява ценностите на солидарността. Тя покани журналистите на конференцията, с която утре министърът на външните работи Даниел Митов ще открие Европейската година за развитие в България.

Солидарността е една от ключовите ценности на Европейския съюз, заяви Мария Павлова, началник на отдел „международно сътрудничество за развитие“ в Министерството на външните работи.

През 2005 г. бе постигнат европейски консенсус за ценностите и целите, основната от които е солидарността, подчерта тя. България трябва да се включи, защото тя е подписала договор за членство с ЕС и е поела международни ангажименти. Приоритетите за България в средносрочната програма за развитие 2013-2015 са Западните Балкани и източното партньорство, което е много важно за ЕС. Тя определи донорството като инвестиция за сигурност и просперитет. Така България ще ограничава и миграцията, ще се намалява напрежението и ще се избягват конфликтите. Идеята е да си поставим строго специфични цели, тъй като България не е голям донор и помощта трябва да е концентрирана. Така например ще се разширяват деловите контакти, ще се проправя път за българския бизнес, ще се опазва нематериалното историческо наследство.

16.03.2015

Откриване на десетото Зимно училище по дипломация

На 16 март т.г. в гр. Сандански беше открито десетото издание на международния семинар "Зимно училище по дипломация", организирано от Дипломатическия институт, съвместно с фондация "Ханс Зайдел", Германия. Темата на семинара е "Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика". Участие в събитието ще вземат 24 млади дипломати, представители на 15 държави от Югоизточна Европа, Черноморския регион и няколко държави-членки на ЕС.

Тазгодишният международен форум беше открит от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и Н. Пр. г-н Детлеф Лингеман, посланик на Федерална Република Германия в България. В откриването участваха още г-н Богдан Мирчев, представител на фондация "Ханс Зайдел" за България, както и проф. Екарт Щратеншулте, директор на Европейската академия в Берлин, Германия. Г-жа Джема Грозданова, председател на Парламентарната комисия по външна политика на Народното събрание, изпрати поздравителен адрес до младите участници и им пожела успех в настоящия семинар.

През първите два дни от Зимното училище участниците ще представят политиките по темата на семинара на различни от своите държави. Проф. Щратеншулте ще бъде модератор на това упражнение за осма поредна година.

По време на петдневния семинар лектори в него ще бъдат експерти от МВнР, Дипломатическия институт, както и от неправителствени организации.

13.03.2015

Ориентационен курс по Обща политика за сигурност и отбрана, Виена

В периода 9-12 март 2015 г. в рамките на обучителната програма на Европейския колеж за сигурност и отбрана (ЕКСО) Австрийската академия за отбрана в качеството й на партньорската организация на ЕКСО проведе ориентационен курс по Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС във Виена. От ДИ участие в курса взе Валентин Катранджиев, гл.експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности”. Неговото участие беше част от запознаване му с проблематика на ОПСО, методиката и логистиката на провеждане на обучителни курсове под шапката на Колежа. От февруари 2015 г. г-н Катранджиев е представител на ДИ в заседанията на Академичния съвет на ЕКСО.

13.03.2015

Меморандум за сътрудничество с Русенския университет „Ангел Кънчев”

На 12 март 2015 г. в град Русе, директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова и ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев” чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев подписаха Меморандум за сътрудничество.

09.03.2015

Единадесети курс по консулска дипломация

Днес беше открит единадесетият курс по консулска дипломация, организиран от Дипломатическия институт съвместно с дирекция "Консулски отношения" на МВнР. В него участват служители, чиято работа е свързана с консулската дейност на Република България в чужбина. Той беше открит от директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова и директора на дирекция "Консулски отношения г-н Раковски Лашев. През петседмичния обучителен период участниците ще бъдат запознати с основни национални и международни документи и ще задълбочат познанията си по основни теми от консулската проблематика . За лектори в курса са поканени експерти от дирекция "Консулски отношения" на МВнР, от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Държавна агенция за българите в чужбина и други институции. Това обучение е задължителен елемент от подготовката на всички консулски служители преди заминаването им на задгранична работа.

09.03.2015

Американският еврейски комитет подкрепи Европа и България

Европа до голяма степен би могла да се обляга на Америка за военна закрила. Европа може да сподели бремето. Този съвет даде изпълнителният директор на Американския еврейски комитет Дейвид Харис, който изнесе у нас публична лекция, организирана от Димпломатическия институт и Атлантическия клуб.

Какво да правим, ако Путин не ни остави избор, ако потъпка ценностите ни, ако преобразява цяла Европа със своите нагли заплахи и се опитва да провали всичко, което Европа е създала досега? Заедно бихме били в много по-силна позиция, аргументира се Харис.

Въпросът за Украйна е жизненоважен – книгата още не е дописана, може и да няма други глави, но ние не може да стоим на оградата и да чакаме да видим какво ще се случи, категоричен бе той.

По думите му САЩ биха платили много голяма цена, „ако си мислим, че океаните ще ни защитават, ако не предприемем нещо. Америка трябва да се обърне към себе си и да си спомни, че когато се отказа да участва в Обединените нации, тя се обърна срещу собствените си ценности, подчерта Харис.

Аз съм един убеден трансатлантик, цял живот съм бил такъв, винаги съм вярвал във връзката между Америка и Европа. Вярвам, че има мост не само между интересите, но и между ценностите, обнадежден е за бъдещите международни отношения Харис.

По думите му ЕС е най-успешният мирен проект в историята на Земята. Харис не пропусна да отдаде дължимото на нацията ни за едно от политическите решения, които са ни прославили по света - спасяването на българските евреи във Втората световна война.

05.03.2015

Завърши обучителният семинар на тема „Политика за развитие”

На 27 февруари 2015 г. завърши третият поред и заключителен обучителен семинар на тема „Политика за развитие”, организиран от Дипломатическия институт със съдействието на Холандския институт за международни отношения „Клингендал”. Обучението бе закрито от г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт, и проф. Пол Хьобинг – лектор в курса. Двамата раздадоха сертификати за участие на курсистите и направиха анализ и обобщение на обучението. В курса се включиха държавни служители от почти всички български министерства, представители на различни неправителствени организации и обучителни институции, които се занимават с политиката за развитие.

04.03.2015

Изложбата „Морето сближава всичко далечно“ отбеляза 3 март в Истанбул

Изложбата „Морето сближава всичко далечно“, представяща Западното черноморско крайбрежие в 33 стари карти и гравюри, отбеляза националния празник на България, 3 март, в хотел „Шератон” в Истанбул, Турция. Изложбата бе открита със слово на чл. кор. проф. дин Иван Илчев – ректор на СУ „Климент Охридски“. Инициативата е на Държавния културен институт при МВнР и Генералното ни консулство в Истанбул.

В експозицията са включени стари карти и гравюри от ІІ-ХІХ в., които пресъздават по уникален начин духа на Черно море и провокират изграждането на нови възприятия и осмисляне на съвременното му измерение като една от границите на Европейския съюз. За първи път картите бяха показани на 24 януари 2014 г. в галерия „Мисията” на Държавния културен институт по повод председателството на България на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество – ОЧИС.

След Истанбул, изложбата ще бъде представена в Бургас. По-късно, благодарение на Дипломатическия институт при МВнР, експозицията ще бъде част от програмата за Международната година на картата (2015-2016), под патронажа на ООН.

Поради големия интерес към културното събитие в Истанбул, каталога на изложбата е публикуван на сайта на „Морски вестник” – Варна.

26.02.2015

Конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”

Дипломатическият институт към министъра на външните работи обявява Национален конкурс за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. Конкурсът се организира по повод обявената от Европейската комисия 2015 година като Европейска година за развитие. В конкурса участие могат да вземат български ученици от 11 и 12 клас и студенти от университети в България. Победителите в конкурса ще посетят Европейския парламент и други европейски институции в Брюксел през м. юни 2015 г., а есетата им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт и в електронното списание „Дипломация”. Класирането ще бъде обявено през месец май 2015 г. на интернет страницата на Дипломатическия институт.

За повече информация виж Анонс.

25.02.2015

Откриване на обучителен семинар на тема „Политика за развитие”

На 25 февруари 2015 г. бе открит третия поред и заключителен обучителен семинар на тема „Политика за развитие”, организиран от Дипломатическия институт със съдействието на Холандския институт за международни отношения „Клингендал”. Обучението е насочено към специализираната междуведомствена работна група по политиката за развитие, която включва представители на специализираните и териториалните дирекции на МВнР и на други заинтересовани държавни ведомства. В тазгодишния семинар вземат участие представители на почти всички български министерства. Сред тях са служители както на МВнР, така и на министерствата на отбраната, на финансите, на енергетиката, на икономиката, културата, образованието и науката, на регионалното развитие и благоустройството и др.

Семинарът бе открит от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт; Н. Пр. г-н Томас ван Орсхот, посланик на Кралство Холандия в София и г-жа Мария Павлова, началник на отдел „Международно сътрудничество за развитие” към дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” на МВнР. След поздравителните адреси, проф. д-р Пол Хьобинг от Института за международни отношения „Клингендал” започна своя лекционен курс, споделяйки с участниците богатия опит на своята страна в областта на сътрудничеството за развитие. Курсът ще продължи до 27 февруари 2015 г.

24.02.2015

Дипломатическият институт в катарско издание за 2014 година

В изданието, посветено на дейността на Дипломатическия институт на Катар за 2014 година, е отделено специално внимание на сътрудничеството с България, по-конкретно на Меморандума за сътрудничество, подписан между Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България и нейния катарски колега д-р Хасан ал Моханадина.

Двустранната среща и подписването на документа се проведоха в рамките на официалното посещение на президента на Република България Росен Плевнелиев в Доха през март миналата година. С Меморандума двете страни се ангажираха да сътрудничат в областта на обучението на дипломати от двете страни, научните изследвания, обмена на лектори и курсисти в семинари, обучителни курсове, научни конференции и др.

Меморандумът отразява инициативата на Катарския институт, започната през 2013 г., по разширяване на партньорската му мрежа. В годишното издание за 2014-а Меморандумът с Българският дипломатически институт е посочен на първо място преди споразуменията с Кувейт и Франция.

24.02.2015

КОНКУРС за назначаване на държавни служители

КЛАСИРАНЕ.

23.02.2015

От миграция към мобилност

Дипломатическият институт организира представяне на новата книга от доц. д-р Анна Кръстева „От миграция към мобилност. Политики и пътища“ в присъствието на авторката, която е член на Националния консултативен съвет на ДИ. Директорът на ДИ Таня Михайлова изтъкна, че десетгодишният труд на преподавателката в Нов български университет е не само полезен за администрацията, но е и четиво с дълбок и проникновен естетизъм – в книгата присъстват както научни факти, така и примери от художествената литература и живописта.

Доц. Кръстева въведе слушателите си към проблема с цитат от книгата на Михаил Вешим „Английският съсед“. Тя изтъкна, че неслучайно бившият генерален секретар на ООН Кофи Анан се обърна към Европейския съюз по повод връчената му награда за защита на човешките права „Сахаров“ с призив за по-добра миграционна политика. Мигрантските политики са най-трудните, изтъкна доц. Кръстева, защото те са самото сърце на идентичността. За пет години са се сменили десет приоритета в областта. Причина за това е, че повече се обръща внимание на имиграционната политика, а съвсем малко на интеграционната. Затова според нея подходът на политиците и на администрацията трябва да се смени.

20.02.2015

КОНКУРС за назначаване на държавни служители

Допуснати до интервю кандидати - СПИСЪЦИ.

18.02.2015

Първо заседание на новия Консултативен съвет на Дипломатическия институт

Новият Национален консултативен съвет на Дипломатическия институт, утвърден от министъра на външните работи, се събра на първо заседание. В него влизат изявени учени в обществените науки и дипломати: заместник-министърът на външните работи Валентин Порязов, доц. д-р Здравко Попов (първи директор на ДИ), проф. Милан Миланов (втори директор на ДИ), доц. д-р Анна Кръстева и проф. Антоний Тодоров от НБУ, Антоанета Приматарова от Центъра за либерални стратегии, проф. Динко Динков от УНСС, Ясен Геооргиев – изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Членове на съвета са още проф. Ингрид Шикова, Славчо Нейков от Института за енергиен мениджмънт, Мая Добрева – и.д. постоянен секретар на МВнР, и Емилия Николова – и.д. директор на дирекция „Човешки ресурси”, които отсъстваха поради професионални ангажименти.

Директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова направи отчет на дейностите в Института през 2014 година. В рамките на 12-ия курс по дипломация за стажант-аташета през миналата година за пръв път е избран патрон на випуска – големият български публицист и дипломат Симеон Радев.

Таня Михайлова очерта амбициозни програми и за 2015 година. Новите насоки, по които Институтът ще работи, са Европейската година за развитие и подготовката на България за председателството на Европейския съюз през 2018 година.

Заместник-министър Порязов предаде високата оценка на министър Даниел Митов за работата на Дипломатическия институт. Също така заяви желанието на ръководството на Министерството на външните работи България да си върне ключовата роля в нашия регион и да се даде публичност на българското председателство. Г-н Порязов сравни тази роля с влизането на страната в Европейския съюз.

18.02.2015

Представяне на книга

На 23 февруари 2015 г., понеделник, от 16.00 ч. в зала 101 на МВнР ще бъде представена новата книга на доц. д-р Анна Кръстева "От миграция към мобилност. Политики и пътища". Виж анонса.

16.02.2015

АСЕФ – мост между Азия и Европа

Негово Превъзходителство посланик Джан Йен, изпълнителен директор на фондация „Азия-Европа“, изнесе лекция на тема „Фондация АСЕФ – мост между Азия и Европа”. Организатор на събитието беше Дипломатическият институт, чийто директор Таня Михайлова откри срещата. Почетен гост беше Нели Костова, директор на 32-ро СОУ „Св. Климент Охридски”, което инициира първия самостоятелен проект между българска организация и АСЕФ – „Два континента – една класна стая”. Съвместният проект, който ще се осъществи през ноември тази година, ще бъде посветен на информационните технологии в образованието и въвеждането им в учебния процес.

АСЕФ е междуправителствена организация с нестопанска цел, спомагателен орган на Форума „Азия-Европа” (АСЕМ). Фондацията се занимава с политически и глобални проблеми, с въпросите, свързани с международната сигурност и антитероризма, с човешките права, законодателството и демокрацията. Тя има интереси в областта на икономиката – търговията, инвестициите, финансите, информатиката. АСЕФ цели да подобри диалога и да подпомогне сътрудничеството между Азия и Европа по системата хора за хора (people to people) в области като културата, образованието, икономиката, екологията, общественото здраве и устойчивото развитие. За седемнадесет години от създаването на организацията, тя сътрудничи с повече от 700 партньори, осъществила е повече от 650 проекта, в които активни участници са били повече от 17 000 души.

Посланик Джан излезе с предложение през 2017 година България да стане домакин на среща, посветена на човешките права. Той прикани присъстващите да изложат идеите си и да участват активно в конкурсите за сътрудничество с АСЕФ.

На събитието присъстваха около 50 души – представители на МВнР, неправителствени и студентски организации, академичния сектор, медии и други.

12.02.2015

Среща с посланика на Япония

На 12 февруари 2015 г. в Дипломатическия институт се проведе работна среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Института, и Н.Пр. г-н Такаши Коидзуми, Извънреден и пълномощен посланик на Япония у нас. Г-жа Михайлова запозна посланика с дейността на Института, както и с предстоящите проекти и събития.

На срещата беше обсъдено взаимодействието между двете страни в областта на икономиката и културата, както и перспективите за съвместна работа между Дипломатическия институт и Посолството на Япония. Сред тях са обмен на опит, лектори и експертиза, както и публикации от японска страна за списание „Дипломация”. Бяха обсъдени и възможностите за модернизация на библиотеката на Института, чрез които да се подобрят информационните услуги и да се популяризира по-успешно библиотечният фонд от над 65 000 заглавия в областта на международните отношения, дипломацията, обществените науки.

10.02.2015

Интервю във вестник "Животът днес"

09.02.2015

Интервю за ВТК

Интервю на Таня Михайлова и Ингрид Шикова относно Предизвикателствата пред българското председателство на ЕС.

05.02.2015

Сътрудничество с Института за енергиен мениджмънт

На 05.02.2014 г. директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова и г-н Славчо Нейков, председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт, подписаха Mеморандум за сътрудничество и партньорство в областта на енергийната дипломация и провеждане на съвместни обучителни дейности в тази сфера. Целта на споразумението е засилване на изследователския капацитет и повишаване на разбирането по въпроси, свързани с енергийната сигурност. В тази връзка, двете страни се договориха за съвместно организиране на международна конференция на тема "Сигурност на критичната енергийна инфраструктура” с участието на български и чуждестранни лектори и експерти през есента на настоящата година.

05.02.2015

Конкурс за стипендия на Дипломатическия институт

Дипломатическият институт при Министъра на външните работи на Р България за втори път организира национален конкурс за осъществяване на приложно изследване на тема „Предизвикателства и перспективи за развитие на Черноморския регион и мястото на България в него”. Конкурсът има за цел да продължи да дава чрез стипендия възможност на млади изследователи за научна и професионална изява в сферата на международните отношения и дипломацията чрез изготвянето на научно-експертен доклад по гореспоменатата проблематика. За повече информация, моля отворете приложения файл.

04.02.2015

Гледайте!

На 5 февруари, четвъртък, от 18.00 ч по Военния телевизионен канал директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи Таня Михайлова ще участва в дискусия, посветена на българското председателство на Европейския съюз през 2018 година. В предаването „Европейска сигурност“ тя заедно с Ингрид Шикова, професор по политики на Европейския съюз в СУ „Св.Климент Охридски“ ще обсъдят предизвикателствата пред тази най-важна роля, която предстои пред страната ни в рамките на Европейския съюз и в света.

България ще застане начело на Общността през втората половина на 2018 г. Дотогава тя трябва да има от 1000 до 2000 души администрация, която да се подготви да работи само за председателството. На Дипломатическия институт ще бъде поверена важна роля в този процес.

Кои са другите предизвикателства пред страната ни, ще научите, ако гледате предаването.

03.02.2015

Публична дискусия на тема „Приоритети на Латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС)”

Н. Пр. Илгварс Клава – посланик на Латвия в София представи приоритетите на Латвийското председателство на конференция организирана от ПАН Европа – България, Фондация „Конрад Аденауер”, посолството на Латвия в България, Българския дипломатически институт и Представителството на Европейската комисия в София. В последвалата дискусия участваха вицепремиерът Меглена Кунева и председателят на ПАН Европа Гергана Паси. Присъстваха и президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси, директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи Таня Михайлова, представителят на ЕК в България Огнян Златев, посланикът на САЩ Марси Рийс и други.

29.01.2015

Дипломатическият институт в подкрепа на кампания за преодоляване на неграмотността

Като член на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), библиотеката на Дипломатическия институт се присъединява към популяризирането на програмата „Public Libraries 2020”. Идеята е на фондацията „Reading & Writing”, основана от Нейно превъзходителство Лаурентин ван Оранйе, принцеса на Холандия, през 2004 г. с цел намаляване нивото на неграмотност сред холандските граждани и повишаване на вниманието към разрешаване на този проблем. С днешна дата кампанията се разпространява на територията на всички държави членки на Европейския съюз. Основната цел на инициативата е насърчаването на дебат относно намаляването на неграмотността, както и да се представят начините, чрез които библиотеките помагат на гражданите да отговорят на предизвикателствата в съвременния свят. Повече за програмата...

Идеите на програмата се популяризират от видеоклип, който отразява наболелите през XXI век проблеми пред обществото и работата, която обществените библиотеки осъществяват ежедневно.

28.01.2015

Представяне на ново издание на Дипломатическия институт

На 28 януари 2015 г. в зала „Антрактида” на МВнР се състоя представяне на най-новото издание на Дипломатическия институт – брой 6 от традиционната поредица на ДИ „Външнополитически изследвания“. Изданието съдържа експертният информационно-аналитичен доклад на тема „Новата външна политика на Република Турция и предизвикателствата пред сигурността на България“, разработен от г-н Мариян Карагьозов – докторант в Института по балканистика с Център по тракология към БАН. Събитието бе открито от г-жа Таня Михайлова – директор на ДИ, и научният ръководител на проекта, д-р Валентин Катранджиев – главен експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности“ на ДИ. Експертният доклад бе издаден като продължение на проведения през 2013 г., по повод десетата годишнина на Института, национален конкурс за приложно-изследователски проект, който бе спечелен от г-н Карагьозов.

26.01.2015

Среща с посланика на Босна и Херцеговина

Днес в Дипломатическия институт се проведе първа работна среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Института, и г-н Боривой Маройевич, посланик на Босна и Херцеговина. Г-жа Михайлова запозна посланика с дейността на Института, както и с предстоящите му проекти и събития. На срещата бяха разисквани бъдещи възможности за сътрудничество в областта на обучителните и публични дейности на Института. Сред тях са Зимното училище по дипломация, което ДИ ще организира за десети пореден път през месец март и в което традиционно участват дипломати от Босна и Херцеговина, както и проекти в областта на европейската интеграция на региона, енергийната дипломация и други. Бяха обсъдени и възможностите за обмен на лектори и експертиза, както и на публикации за списание „Дипломация”. Двете страни изразиха готовността си за дълготрайно и ползотворно сътрудничество.

26.01.2015

Среща с посланика на Судан

Днес в сградата на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, директор на Института, се срещна с г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед, посланик на Судан. На срещата бе обсъден Меморандумът за сътрудничество, подписан между Института и Националния център по дипломация на Судан през 2008 г., и възможностите за бъдещи съвместни инициативи. Г-жа Михайлова запозна г-жа Ахмед с дейността на Института, след което двете обсъдиха конкретни възможности за сътрудничество в областта на обмена на лектори и участници в обучения, обмен на експертиза и публикации, работни визити, публични лекции и други.

26.01.2015

КОНКУРС за назначаване на държавни служители

Дипломатическият институт към министъра на външните работи обявява конкурс за назначаване на държавни служители.

Повече информация - тук.

13.01.2015

Нова книга на доц. д-р Анна Кръстева

Излезе от печат най-новата книга на доц. д-р Анна Кръстева – „От миграция към мобилност: политики и пътища“. Доц. Кръстева е член на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт и ръководител на Департамента „Политически науки“ на Нов български университет. Амбицията на книгата е да анализира миграцията триизмерно: как мислим миграцията – миграционни теории; как се разгръща миграцията – миграционният феномен; как управляваме миграцията – миграционна политика. Всеки от въпросите е предмет на една от трите части на книгата.

Изследването разработва и оригинален теоретичен модел, разглеждащ миграцията в четириполюсната координатна система на пост-вестфалската държава. Резултатите от изследването са резюмирани в седем заключения, свързани с: прехода от миграция към мобилност; дилемата „потоци или флуидност, структура или актьори“, прехода „от стрели към спагети” и космополитизацията на биографиите; „разлетяването“ между политиките и пътищата; теоретизирането на пост-комунистическия миграционен модел; динамиката детериториализация – ретериториализация; възникването на нова дигитална диаспора и транснационална контестаторна гражданственост.

Резюме на книгата може да прочетете на сайта на електронното списание „Дипломация“.

07.01.2015

Лекция на Ирина Бокова - генерален секретар на ЮНЕСКО

06.01.2015

"24 часа" за посещението на директора на Дипломатическия институт в Техеран

Прочети!

 

ПРЕДСТОЯЩОх

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕИ, ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА НА АВСТРИЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ (АСР)

СЕМИНАР
"ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ: СБЛИЖАВАНЕ С ЕС. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ С ЦЕЛ ДА ОТГОВОРИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

Проектът е с продължителност 24 месеца и е организиран от Дипломатическия институт към МВнР съвместно с представителството на Фондация "Ханс Зайдел" в България. Той е подкрепен от Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) и Австрийската агенция за развитие. Проектът се състои от четири обучителни едноседмични семинара имащи сходна основна идея и очаквани резултати. Целева група са държавни служители заемащи високи постове в държавната администрация на съответните страни. Основен резултат от проекта ще бъде сформирането на подготвен колектив от 30 държавни служители във всяка приемаща страна, запознати както с предизвикателствата и препятствията по пътя към приемане в ЕС, така и с методите и техниките, използвани от България при справянето с тях. Очакванията са, че след края на проекта цялата група от 120 обучавани ще се справя по-ефективно с належащите проблеми по отношение на приемането в ЕС и ще дава тласък на всички процеси свързани с този национален приоритет.

Настоящият проект е и крачка към реализирането на българската външна политика по отношение на съседните страни и страните от Балканите. Очаква се, че проектът ще подпомогне усилията на страната ни в изграждането на атмосфера от добросъседски отношения чрез разпространението на духа на партньорство между страните, ще насърчи политическите и икономическите контакти, и ще допринесе за утвърждаването на климат на разбирателство и приятелство. Проектът е в резултат на богатия опит на Дипломатическия институт, натрупан при работа с Балканските държави и познанията за конкретните необходимости на тези страни по пътя им към пълноправно членство в ЕС. Добре известно е, че всички балкански страни определят членството в ЕС като техен "основен национален приоритет". България, като един от факторите за регионална сигурност и стабилност, чрез този проект ще поддържа ключовите фактори, вътрешни и външни, водещи до национална подкрепа към волята за присъединяване към ЕС. Известно е, че правителствената политика има най-съществено значение при присъединяването към Съюза и проектът цели споделянето на българския опит и намирането на най-добрия начин за неговото прилагане в съответствие с националната идентичност на различните балкански страни. Очакванията са, че подобряването на политическите връзки несъмнено ще се отрази положително на взаимоотношенията в други области като икономическо сътрудничество, културно взаимодействие, двустранен и многостранен обмен на информация и др.

Настоящият семинар в Подгорица ще се проведе в периода 14-18 май 2012г. В него ще вземат участие 28 служители от държавната администрация на Черна гора, занимаващи се с проблеми свързани с европейската интеграция, регионалното сътрудничество и икономическото развитие. Акцент ще се постави върху ролята и отговорностите на националната администрация при ускоряването на процеса на европейска интеграция. Обучението ще се води от български лектори, които са сред най-опитните експерти по проблемите на европейската интеграция, които България може да предложи.

Освен в Черна гора, до края на 2013 г, семинарът ще се проведе и в Сърбия, Босна и Херцеговина и Р Македония.

Затвори...

Затвори...

CloseАРХИВ
"Online бюлетин"
CloseАРХИВ
"Списание ДИПЛОМАЦИЯ"
CloseАРХИВ
"НОВИНИ"