>>> 10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - РАВНОСМЕТКАТА <<<
10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Приветствие на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин по време на тържествена церемония по повод отбелязването на 10 годишнина на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

"Дипломатическият институт на 10 години – равносметката"

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН ПО ВРЕМЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 10 ГОДИШНИНА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми дами и господа президенти, министри и посланици,

Скъпи колеги и гости,

Уважаема госпожо директор,

За мен е удоволствие да ви приветствам в Министерство на външните работи по такъв празничен повод какъвто е отбелязването на годишнината на Дипломатическия институт. Всички вие, които присъствате днес в тази зала сте свързани с историята и практиката на Института, защото ако не сте били негови възпитаници, то със сигурност сте били преподаватели, участвали сте в техни инициативи, събития, проекти или сте наблюдавали тяхното развитие през 10 годишната история.

Позволете ми да привлека вниманието ви именно към началото на Дипломатическия институт през 2003 г., когато доц. Здравко Попов и г-н Рон Тон представяха концепцията на Дипломатически институт пред академичните общности в България. През месец септември Министерският съвет беше приел постановление за създаването на тази нова квалификационна институция и пътят на нейното утвърждаване вече беше предначертан. Тогава имах възможността да се запозная с този проект в качеството ми на докторант в Университета за национално и Световно стопанство от двама от неговите създатели и днес за мен е истинско удоволствие да приветствам тях и моя предшественик д-р Соломон Паси и да ги поздравя за тяхната прозорливост и за поставеното солидно институционално и концептуално начало. Всички те, както и мнозина от чуждестранните гости в залата днес участваха в конференция на тема "Предизвикателства пред съвременната дипломация". При нейното откриване имах възможността да откроя някои от основните аргументи, които правят Дипломатическия институт значим за българската дипломатическа служба и сега бих искал да споделя някои от тях и пред вас.

Дипломатическата ни служба е изправена пред важни предизвикателства и пред постоянно нарастващи изисквания за нейното ефективно функциониране. Икономическата и финансова криза поставя на изпитание ресурсното обезпечаване на външнополитическата ни дейност, променящата се и много динамична международна среда изискват повече и всеобхватни умения от всеки един български дипломат. Това означава, че кадровото планиране и квалификационно развитие трябва да се подчиняват на тези реалности, които убеден съм, не правят лесна задачата на постоянния секретар, в качеството му на глава на дипломатическата служба, както и на дирекция "Човешки ресурси" и на Дипломатическия институт. На тях е вменена отговорността по подбора, планирането, подготовката на представителите на дипломатическата ни служба и те трябва да работят в координация и синхрон.

От перспективата на днешния ден, 10 години след създаването на Дипломатическия институт, бих казал, че неговият институционален авторитет, професионално позициониране и квалификационна роля са доказани и заслужаващи уважение. Казвам това с увереност, защото съм обграден в екипа си от възпитаници на Института и ценя техните знания и умения. Ролята на Института в сферата на професионалната квалификация е безспорна, тя се развива и смятам, че това ще продължи и в бъдеще. Не по-малко важна е ролята му и при изграждане на публичния образ на дипломатическата служба чрез лекциите на видни политически и експертни личности, конференции, издания и събития. Предполагам, че всеки в тази зала познава списание "Дипломация", което Институтът издава вече 5 години и което се утвърждава като своеобразна платформа за представяне на различни позиции и тези по актуални външнополитически въпроси от дневния ред на България, Европа и света. Заслужава внимание и международната активност на Института и неговия стремеж и конкретни постижения в подкрепа на външната политика на България. Целенасочената политика на сътрудничество и съвместни проекти с държавите в Югоизточна Европа и Черноморския регион го превърнаха в ефективен инструмент на публичната ни дипломация.

10 годишнина е момент на своеобразна равносметка, което уверен съм ще направи днес и директора на Института, г-жа Таня Михайлова, но е подходящ повод да се погледне и в перспектива за нови възможности и посоки на развитие.

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми в края на моето приветствие да се обърна с благодарност към предишните директори на Института – доц. Здравко Попов и проф. Милан Миланов, които са дали своя принос в неговата изграждане, развитие и утвърждаване. Бих искал също така да благодаря и на Холандския институт за международни отношения "Клингендал", който оказва подкрепа на Дипломатическия институт от неговото създаване до днес, както и на всички останали институции и организации, които са съдействали и продължават да съдействат на Института да изпълнява своята професионална мисия. Приветствам и всички възпитаници и лектори на Института, за които днешният ден е празник.

Обръщам се и към целия екип на Института, за да изкажа благодарност за всеотдайната работа и да им пожелая още много професионални успехи.

Благодаря за вниманието!

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ИНСТИТУТ НА 10 ГОДИНИ – РАВНОСМЕТКАТА

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми г-н Министър на външните работи на Република България,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Уважаеми господа заместник-министри,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми колеги,

Драги гости, приятели и партньори,

Госпожи и господа!"

Като директор на Дипломатическия институт, днес, когато отбелязваме тържествено неговата десетгодишнина, на мен се пада честта и отговорността да представя пред вас равносметката на тези изминати 10 години. Днес отбелязваме 10 години "от създаването", но по-точно е да се каже 10 години "създаване" на Дипломатическия институт.

Дипломатическият институт е създаден с Постановление на Министерския съвет на 23 септември 2003 година - един ден след като България отпразнува 95 годишнината от обявяването на своята независимост. Аз виждам в това съвпадение на датите дълбок символичен смисъл, защото понятието за държавна независимост, неминуемо включва в себе си съществуването на собствена дипломатическа школа. Със създаването на Института преди десет години, дълго узрявалата идея за създаване на такава школа беше въплътена, мисля че днес мога смело да го кажа, в един жизнеспособен проект. Това изискваше съчетание на политическа воля, академична зрялост, кураж и самочувствие на българската дипломатическа служба.

Ще се постарая да защитя пред вас тезата, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект в развитие. Преди това, обаче, държа да спомена няколко имена на хора, които сложиха основите на този проект, зададоха концептуалната и институционалната му рамка така, че той да е рационален, ефективен и способен на устойчиво развитие. Ще започна с д-р Здравко Попов, първият директор на Дипломатическия институт. От самото начало на демократичните промени той съчета успешно академичната си експертиза с развитието на българската външна политика и дипломатическата служба. Като ентусиаст на идеята за създаване на българска дипломатическа школа, той успя да привлече съмишленици както сред дипломатите и политиците, така и в академичните среди. Такъв съмишленик той откри в лицето на д-р Соломон Паси и така, когато беше назряла необходимостта, със съдействието на Холандското външно министерство в лицето на тогавашния министър Яп де Хоп Схефер и на Института Клингендал, беше предложена една добре обмислена и обоснована идея за създаването Дипломатическия институт, която получи убедената подкрепа на тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски. В неговата публична лекция, при официалното откриване на дейността бяха формулирани целите и очакванията към новосъздадената българска дипломатическа школа. Тук искам да цитирам няколко думи от неговата лекция:

"Основна задача на Дипломатическия институт е да подготви българските дипломати за предизвикателствата, произлизащи от членството на страната ни в НАТО и в ЕС. Нашите дипломати трябва да са добре подготвени за работа в условията на новата международна среда. С две думи, в евроатлантическите структури трябва да се работи по евроатлантическите стандарти. И вашето призвание е тези стандарти да се превърнат в български стандарти. Можем да изпитваме гордост, че днес откриваме първия национален Дипломатически институт в 125-годишната история на съвременната българска държава." (край на цитата)

Убедена съм, че днес имаме с 10 години повече основания да изпитваме такава гордост.

Още през първата година на съществуването си Институтът положи основните камъни, върху които след това надграждахме неговите дейности и политики. Естественият център на тези дейности е дипломатическото обучение. На 13 септември 2004 година беше открит първият Основен дипломатически курс за обучение на млади дипломати. Това откриване беше предшествано от месеци на активна и ентусиазирана работа по създаването на учебните програми, подбора на лектори и подготовката на младия екип на Института. Още тогава в подбора на лектори сме заложили своето убеждение, че обучението по дипломация, като един особен занаят, предполага специално внимание към приемствеността и предаването на практическия опит между поколенията. Тук искам да отбележа приноса на г-н Рон Тон от Холандския институт за международни отношения, който освен високия си професионализъм, прояви и една искрена лична ангажираност в работата си по този проект. Сега, десет години по-късно, обучителните дейности на Института, наред с Основния дипломатически курс, който е входът към дипломатическата професия за младите български дипломати, и чиито единадесети випуск завърши през тази година, включват регулярни специализирани курсове по консулска и военна дипломация, обучителни семинари за дипломати от средната кариера, квалификационни курсове за служители на държавната администрация, обучения на чуждестранни дипломати, традиционни вече курсове по икономическа и енергийна дипломация. Ние продължаваме да разширяваме обхвата на своите обучителни дейности и през тази година проведохме две експериментални обучения - Пилотен интензивен курс по дипломация и пилотен курс по Публична дипломация. Предстои и пилотно обучение по екологична дипломация Динамичността на обучителните програми на Института е подчинена на разбирането, че любопитството към света и стремежът към придобиване на нови знания и умения трябва да са присъщи на всеки дипломат. Също така държа да отбележа, че със съдействието на своите партньори (ЦЕИ, фондация "Ханс Зайдел", МОФ, Европейския колеж за сигурност и отбрана), Дипломатическия институт вече провежда обучения и извън границите на България, предимно в региона на Югоизточна Европа. Така обучителната дейност на Института става освен инструмент на националната квалификационна политика и част от публичните и информационните политики на Министерството.

Може би тук е мястото да кажа и какво не сме успели да постигнем в тази област. Това е нормативното обвързване на дипломатическото обучение с кариерното развитие. Вярно е, че осъзнаването на необходимостта от "lifelong learning" или "обучение през целия живот" е преди всичко резултат на дълбоко вътрешно убеждение. Ние, обаче, сме администрация и рамката на нашите задължения и активности се задава от нормативната уредба. Особено след 2007 г. когато дейността на Института бе регламентирана в тогава приетия Закон за дипломатическата служба по времето на министър Ивайло Калфин. Без такава нормативна обвързаност, мотивацията на дипломатите и служителите за постоянно повишаване на квалификацията остава виртуална, от което страдат качеството и ефективността на самото обучение. Осъзнавайки, че не можем да решим този проблем без политическата воля и активното съдействие на ръководството на министерството, разчитаме да успеем да го убедим, че Дипломатическият институт има необходимата зрялост, за да може отговорно да се ангажира с изпълнението на тази функция.

Вторият стълб, на който здраво се крепи изпълнението на мисията на Дипломатическия институт са неговите публични дейности. Съвременната дипломация изисква широк и открит диалог с обществото. Международната политика вече не е борба за завладяване на територии, а усилие за спечелване на хората. Затова, още от 2004 година Институтът започна своята програма "Публични лекции", която без прекъсване продължава и днес. Наши лектори са били личности с висок международен авторитет като Бан Ки Мун, Лешек Балцерович, Катрин Лалюмиер и много други. Публичните лекции, организирани от Дипломатическия институт са трибуна, от която се изговарят ключови въпроси на съвременните международни отношения и дискусионен форум, където проблемите се поставят открито и се обсъждат откровено.

Наред с лекциите, Институтът развива активна издателска дейност, която обслужва както обучението, така и публичните политики. Scripta manent - написаното остава. Изданията на Дипломатическия институт са с широк периметър – от учебни помагала до мемоарни книги на български и чуждестранни дипломати и политици. Преди пет години, в деня в който отбелязвахме петгодишнината на Института излезе първи брой на списание "Дипломация". Днес то е единственото българско двуезично издание посветено на международните отношения и на неговите страници се публикуват сериозни външнополитически анализи от български и чуждестранни автори. Предстои появата на електронната версия на списанието. Във връзка със списанието искам да спомена, че първият му главен редактор беше вторият директор на Института – проф. Милан Миланов, а сегашният му главен редактор е първият ни директор – д-р Здравко Попов, което е един своеобразен израз на приемствеността, с която се гордеем. На Дипломатическия институт беше поверен богатия книжен фонд на Министерството от над 60 000 тома специализирана литература, което стана по времето на министър Николай Младенов, и ние сме поели грижата за него с радост и отговорност.

Дипломатическият институт присъства в интернет-пространството чрез своя сайт от самото си създаване. Днес ние сме единствената българска държавна институция, която поддържа сайта си на три езика - български, английски и френски, (благодарение на сътрудничеството ни с Международната организация на Франкофонията). Съобщенията на сайта са едновременно един перманентен публичен отчет за нашата активност и един исторически архив съхраняващ институционалната памет. От миналата година Дипломатическият институт има своето постоянно представителство и в най-голямата по население и най-демократична държава в съвременния свят – Facebook, което дава възможност нашите послания да достигат до най-широката аудитория.

Друга важна част на публичната политика на Института е специалното внимание, което отделяме на работата с младите хора и студентите. Тук включвам конкурсите за есета и дебатите, които организираме всяка година, програмата "Отворени врати", която дава възможност на младежите, в буквалния и в преносния смисъл "да видят отвътре" Министерството на външните работи, стажантската ни програма, която е станала толкова престижна, че има предложения да въведем конкурс за стажанти.

Третият основен аспект в дейността на Дипломатическия институт, който искам да спомена в тази отворена към бъдещето ретроспекция е изграждането на широка международна мрежа от сътрудничества. Естествената среда на конкуренция и взаимно обогатяване за нас са сродните дипломатически школи навсякъде по света и особено в държавите, с които България е свързана с трайни партньорски отношения. Мрежата от сътрудничества с тях също започва да се изгражда, при това много активно, още от 2004 година и продължава и до днес, утвърждавайки авторитета на българското дипломатическо обучение и давайки ни възможност да черпим опит от най-добрите практики на световните дипломатически школи.

И световната практика, и самата логика на процеса на обучение показват (и ние сме убедени в това), че националната обучителна дипломатическа институция е естественото място, където може и трябва да се формира аналитичен, изследователски екип, способен да погледне към процесите в съвременните международни отношения по един по-общ и по-стратегически начин, отколкото изисква и допуска ежедневната оперативна и нерядко уморяващо рутинна работа на действащия дипломат. В такива структури често е събран ценен интелектуален потенциал на нацията, който е способен да допринесе значително за ефективността на дипломатическата служба, представлявайки един вид трансмисия между чисто академичните изследователски парадигми и пряката дипломатическа практика. В Дипломатическия институт преди няколко години беше направен опит да се създаде такова звено, но зрелостта ни не бе достатъчна, за да се развие тази дейност. Гледайки към бъдещето, ние се надяваме да убедим ръководството на Министерството на външните работи както в необходимостта от създаването на подобна структура, така и в способността на Института да привлече нужните хора и да организира продуктивната им дейност.

Най-кратката и същевременно най-убедителната форма за равносметка на десетгодишната дейност на Дипломатическия институт са числата измерващи извършеното. Ще ми позволите да цитирам тук някои от тези числа:

 • 30 обучителни програми
 • 96 обучения
 • 5033 курсисти
 • 25 проекта
 • 146 публични лекции
 • 34 конференции и форуми
 • Над 100 меморандума за сътрудничество
 • 10 книги, 4 брошури, 10 броя на списание "Дипломация", 21 сборника и учебни помагала
 • Библиотечен фонд с над 65 000 заглавия
 • 17 национални конкурса за есе
 • 498 стажанти от български и чуждестранни университети
 • 22 посещения по програма "Отворени врати"
 • 2264 приятели във Фейсбук към 18.10.2013
 • 2 радиопрограми в национален ефир в периода от 2005 до 2013 г.

Това ми дава основание отново да кажа, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект с бъдеще.

Зад всички тези дейности, разбира се, стои екипът на Дипломатическия институт, който със своя ентусиазъм поддържа жизнен и постоянно развиващ се проекта за изграждане на престижна българска дипломатическа школа. Ако мога да се изразя парадоксално, една от дейностите на екипа на Института е създаването на екип на Института. Въплътявайки мотото на Дипломатическия институт – DOCENDO DISCIMUS – "Учейки другите учим себе си", ние полагаме постоянни и осъзнати усилия да формираме и да поддържаме оня колективен дух, който гарантира постоянната енергия, творческата свобода, чувството за отговорност и съпричастност към общата мисия, съхраняването на традицията и приемствеността наред с постоянното обновление. Екипът на Института се стреми да бъде образец на висока административна култура и аз се радвам и се гордея, че работя с този екип.

Накрая, като директор на Института, искам да се обърна с думи на благодарност към всички, които допринесоха през тези години той да изпълнява успешно мисията си на първа национална дипломатическа школа в 135-годишната история на новата българска държава.

 • Благодаря на хората, които преди десет години имаха куража и компетентността да поставят началото и да съзидат здравите му основи;
 • Благодаря на настоящите и бившите колеги, които с ентусиазма си и с екипния си дух го превърнаха в една авторитетна и уникална институция;
 • Благодаря на българските правителства и министрите на външните работи, които създаваха условията да се развиваме;
 • Благодаря на всички наши партньори в страната и чужбина, които ни помагаха да търсим и следваме пътя си;
 • Благодаря на дипломатите и служителите в Министерството;
 • Благодаря на всички наши лектори – посланици, експерти, университетски преподаватели, които споделяха своя опит и знания в организираните от Института курсове;
 • Особено бих искала да отбележа ролята на нашите курсисти, които с труда си и най-вече с постиженията си придават смисъл на нашите усилия.

Благодаря Ви!

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ДЕСЕТ ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


 
prev play next

»
»
»

S

L

I

D

E

S

H

O

W

»
»
»

Предстоящи събития от програмата на Дипломатическия институт

28 януари - Публично представяне на изследователската разработка на МАРИЯН КАРАГЬОЗОВ на тема: „НОВАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ” от 11.00 ч., в зала 101 на МВнР. Повече информация - тук.

3 февруари - Публична лекция на тема „Приоритети на Латвийското председателство на Съвета на ЕС”. В събитието участие ще вземат Н.Пр. Илгварс Клава, Посланик на Латвия в България и г-жа Меглена Кунева, вицепремиер по координация на европейските политики и институционалните въпроси. ПОКАНА.

КОНТАКТИ
10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

По повод отбелязването през 2013 г. на 10-годишнината от създаването на Дипломатическия институт, в нашата нова поредица "10 интервюта" ще ви срещнем с 10 изявени професионалисти – възпитаници на Института. Под формата на интервюта те ще представят своята гледна точка за Института и ще споделят ценен опит от професионалното си развитие.

Интервю с... ПЕТЬО ВЪРБАНОВ

Интервю с... МИХАИЛ КРАВАЕВ

Интервю с... БОЖИДАРА СЪРЧАДЖИЕВА

Интервю със... СВЕТЛОЗАРА КАБАКЧИЕВА

НОВИНИ

26.01.2015

Среща с посланика на Босна и Херцеговина

Днес в Дипломатическия институт се проведе първа работна среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Института, и г-н Боривой Маройевич, посланик на Босна и Херцеговина. Г-жа Михайлова запозна посланика с дейността на Института, както и с предстоящите му проекти и събития. На срещата бяха разисквани бъдещи възможности за сътрудничество в областта на обучителните и публични дейности на Института. Сред тях са Зимното училище по дипломация, което ДИ ще организира за десети пореден път през месец март и в което традиционно участват дипломати от Босна и Херцеговина, както и проекти в областта на европейската интеграция на региона, енергийната дипломация и други. Бяха обсъдени и възможностите за обмен на лектори и експертиза, както и на публикации за списание „Дипломация”. Двете страни изразиха готовността си за дълготрайно и ползотворно сътрудничество.

26.01.2015

Среща с посланика на Судан

Днес в сградата на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, директор на Института, се срещна с г-жа Илхам Ибрахим Мохамед Ахмед, посланик на Судан. На срещата бе обсъден Меморандумът за сътрудничество, подписан между Института и Националния център по дипломация на Судан през 2008 г., и възможностите за бъдещи съвместни инициативи. Г-жа Михайлова запозна г-жа Ахмед с дейността на Института, след което двете обсъдиха конкретни възможности за сътрудничество в областта на обмена на лектори и участници в обучения, обмен на експертиза и публикации, работни визити, публични лекции и други.

26.01.2015

КОНКУРС за назначаване на държавни служители

Дипломатическият институт към министъра на външните работи обявява конкурс за назначаване на държавни служители.

Повече информация - тук.

13.01.2015

Нова книга на доц. д-р Анна Кръстева

Излезе от печат най-новата книга на доц. д-р Анна Кръстева – „От миграция към мобилност: политики и пътища“. Доц. Кръстева е член на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт и ръководител на Департамента „Политически науки“ на Нов български университет. Амбицията на книгата е да анализира миграцията триизмерно: как мислим миграцията – миграционни теории; как се разгръща миграцията – миграционният феномен; как управляваме миграцията – миграционна политика. Всеки от въпросите е предмет на една от трите части на книгата.

Изследването разработва и оригинален теоретичен модел, разглеждащ миграцията в четириполюсната координатна система на пост-вестфалската държава. Резултатите от изследването са резюмирани в седем заключения, свързани с: прехода от миграция към мобилност; дилемата „потоци или флуидност, структура или актьори“, прехода „от стрели към спагети” и космополитизацията на биографиите; „разлетяването“ между политиките и пътищата; теоретизирането на пост-комунистическия миграционен модел; динамиката детериториализация – ретериториализация; възникването на нова дигитална диаспора и транснационална контестаторна гражданственост.

Резюме на книгата може да прочетете на сайта на електронното списание „Дипломация“.

07.01.2015

Лекция на Ирина Бокова - генерален секретар на ЮНЕСКО

06.01.2015

"24 часа" за посещението на директора на Дипломатическия институт в Техеран

Прочети!

19.12.2014

Министър Митов връчи сертификатите на стажант-аташетата от 12-тия Основен курс по дипломация „Симеон Радев”

Вие сте тези, които тепърва ще защитават българския национален интерес и ще бъдат лицето на България. Благодаря ви, че сте избрали този нелек път – на дипломата. Бъдете много смели. Носете гордо името на своя патрон – българския интелектуалец Симеон Радев. С тези думи министър Даниел Митов се обърна към 21 стажант-аташета, преминали 12-тия Основен курс по дипломация.

Външният министър връчи на най-младите попълнения на МВнР сертификати за успешно завършена обучителна програма, организирана от Дипломатическия институт. Пожелание за успешна кариера и вълнуващ професионален път отправи и директорът на Института – Таня Михайлова.

В началото на своето обучение в курса по дипломация, стажант-аташетата представиха 20 значими за развитието на българската дипломация личности от историята и съвременността. След разгорещен дебат, при който курсистите имаха за задача да постигнат консенсус, избирайки една от тези личности за патрон на своя випуск, те единодушно избраха името на българския писател, дипломат, историк и общественик Симеон Радев.

От 2004 г. насам повече от 300 млади дипломати са преминали през дванадесетте Основни курса по дипломация. Целта на обучението е да представи специфичните характеристики от работата на дипломатическата служба при формирането и реализирането на българската външна политика. Обучението запознава и задълбочава познанията на курсистите в основни теми в сферата на дипломацията, дипломатическия протокол, консулската дипломация, международното право и др.

19.12.2014

Дванадесети брой на списание "Дипломация"

През м. декември излезе от печат новият, дванадесети брой на списание "Дипломация", което Дипломатическият институт издава два пъти годишно от 2008 г. насам. Двуезичното списание (на български и английски) представя гледни точки на български и чужди дипломати и експерти и има за цел да поддържа солиден аналитичен капацитет в сферата на международните отношения и дипломацията.

Дванадесети брой съдържа публикации на тема дипломатическа практика, Балканите, Европейски съюз, въпроси на сигурността, глобални въпроси – „Междупрофесионалното измерение на съвременната дипломация,” (Н. Симова и В. Катранджиев), „Турция като значим геополитически актьор: някои измерения на нейното влияние в България” (С. Хинкова), „Независимост и самоопределение: референдумът в Шотландия като Кутията на Пандора“ (Л. Топалов), „Нова амбиция за Европа. Меморандум до ръководителя на външната политика на ЕС” (Д. Кеохане, Ст. Лене, Улр. Спек, Ян Техау), „Политиката за развитие като възможност за българската външна политика (А. Костова), „Ханс Магнус Енценсбергер: „Нежното чудовище Брюксел”, четвърт век след Ах, Европа” (Д. Дечева), „НАТО извън шаблона или заложник на статуквото: следващите 20 години” (С. Паси), „Ролята на „спомагателите“ при съвременните конфликти и подпомагането на дипломатите да реагират на тези конфликти: американската гледна точка” (А. Хенриксън), „Ролята на „спомагателите” при съвременните конфликти: случаят Нагорни Карабах” (В. Габриелян), „Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ: характеристики, значение и перспективи” (Дж. Лонг), „Необходимостта от реформа на международния съд на ООН и от позиция на България” (З. Димитров). Поместени са също анотации и на други издания на Дипломатическия институт, които ще излязат от печат през месец декември 2014 г.

Дванадесети брой на списанието ще бъде разпространен на хартиен носител и по електронен път сред служителите на МВнР в България и чужбина, чуждестранния дипломатически корпус в България, лектори и участници в курсове на Дипломатическия институт, партньорски организации, университети, изследователски центрове, неправителствени организации и други. Броят е достъпен в Библиотеката на Дипломатическия институт и на сайта на Института.

10.12.2014

Лекция на тема ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ АРХИВИ ГОВОРЯТ... РОМЕН ГАРИ – ДИПЛОМАТ И ЕВРОПЕЕЦ

ПОКАНА

10.12.2014

Участие на г-жа Таня Михайлова, Директор на Дипломатическия институт в първата конференция на тема „Светът срещу насилието и екстремизма” проведена в периода 09-10.12.2014 г. в Техеран, Ислямска република Иран

В периода 09-10.12.2014 г. в Техеран, Ислямска република Иран се проведе първата конференция „Светът срещу насилието и екстрeмизма”, организирана от Института по политически и международни изследвания на Иран, във връзка с рeзолюцията на Общото събрание на ООН от 2013 г., по инициативата на президента на Ислямската република д-р Хасан Рухани. Конференцията бе открита лично от д-р Хасан Рухани и в нея взеха участие високопоставени политици, представители на различни религиозни общности, дипломати, учени и журналисти от 53 държави. По време на конференцията г-жа Михайлова участва като модератор на панел „Америка”, където говорители бяха г-н Самуел Сантос Лопес, министър на външните работи на Република Никарагуа; г-н Джим Слатери, бивш конгресмен от САЩ и Пинхейро де Куейрос, народен представител във Националния конгрес на Бразилия. Тя взе участие и като говорител в панел „Религия и култура”, заедно с американския кардинал на Римокатолическата църква Теодор Маккарик; негово преосвещенство Джон Брайсън Чейн, епископ на Вашингтон; Мохаммад Ешаг Мадани, университетски преподавател и шийтски теолог; г-жа Саба Накави, главен редактор на индийското списание „Outlook” с модератор аятолах Фазел Ланкарани, директор на Центъра по право на Ислямската република. По време на конференцията бяха проведени разговори с директора на Института по политически и международни изследвания на Иран, както и с началници на неговите ресорни отдели, с цел обсъждане на възможностите за продължаване на ползотворното сътрудничество между двата института. В рамките на събитието г-жа Михайлова разговаря и с министъра на външните работи на Иран, г-н Мохаммад Джавад Зариф; министъра на външните работи на Ирак, Ибрахим Ал Джафари и др.

08.12.2014

Конкурс за есе в Университета „Македония”

На 4 декември 2014 г. в Университета „Македония” в Солун се проведе церемония по връчване на наградите от конкурса за есе „Политическите и икономическите отношения между България и Гърция като модел за двустранно сътрудничество в Югоизточна Европа”. Конкурсът, в който участие взеха студенти от цяла Гърция, се организира от Департамента за балкански, славянски и ориенталски науки на Университета „Македония” и Генералното консулство на РБългария в Солун.

За втора поредна година Дипломатическият институт бе поканен като официален гост на церемонията, след като в рамките на награждаването на победителите в конкурса за есе през 2013 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между Института и Университета. ДИ бе представен от Аделина Томова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество”, и Силвана Цокова, експерт в същия отдел. Г-жа Томова отправи приветствие към тримата победители в конкурса и гостите на събитието, като акцентира върху значението на образователните и културни инициативи за сътрудничеството между България и Гърция, както и върху успешното партньорство между Института и Университета, пример за което е приемът на студенти като стажанти в ДИ. Поздравителни адреси отправиха и кметът на Солун, генералният консул на РБългария в Солун, началникът на кабинета на министъра на Македония и Тракия, ректорът на Департамента за балкански, славянски и ориенталски науки, както и председателят и главният изпълнителен директор на Гръцкия бизнес съвет в България.

След награждаването победителите представиха своите разработки и последва дискусия по актуални външнополитически теми и относно възможностите за реализация на студентите в България и Гърция. ДИ предостави на Университета свои издания и бяха обсъдени нови възможности за сътрудничество между двете институции по отношение на обмен на обучителна и аналитична експертиза в сферата на дипломацията и международните отношения и обмен на студенти и лектори.

06.12.2014

Посещение на Школа по гражданско образование „Европейски мост“

На 3 декември Дипломатическият институт и Министерство на външните работи бяха домакини на група ученици от Школата по гражданско образование „Европейски мост“ към ОДК Варна. Директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова разказа на учениците каква е работата на българските посолства по света и какви дейности се извършват в Министерството. Посещението на групата е част от проект, чрез който учениците се запознават с Европейския съюз, неговите институции, столици и култури.

06.12.2014

Връчване на годишната почетна награда за принос към дейностите на Дипломатическия институт

На 2 декември 2014 г., в зала “България” на МВнР се проведе годишната церемония по връчването на почетната награда за чуждестранна институция, имаща значителен принос за развитието и популяризирането на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи, както и на неговите обучения и публични политики.

Тазгодишният лауреат за принос от страна на чуждестранна институция бе фондация „Ханс Зайдел”, като наградата на Дипломатическия институт бе връчена на проф. Урсула Менле, председател на фондацията, от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Почетен знак бе връчен и на д-р Клаус Физингер, директор на департамента за Централна, Източна и Югоизточна Европа, и г-н Богдан Мирчев, председател на "Ханс Зайдел" за България.

Най-яркият аспект на дългогодишното сътрудничество между двете институции е традиционният международен семинар "Зимно училище по дипломация", организиран ежегодно през последните девет години. Фондацията също така активно допринася за развитието на диалога между балканските страни, като партньор на Института в координацията на четири семинара в рамките на проекта "Западните Балкани: по-близо до ЕС. Укрепване на капацитета на държавните институции, за да отговарят на днешните интеграционни предизвикателства". Съществена подкрепа от страна на фондацията е оказана по посока организацията на международните енергийни семинари и издаването на поредицата „Енергийна дипломация“.

На церемонията присъстваха заместник-министър Валентин Порязов, Н.Пр. Детлеф Лингеман – посланик на Р Германия в Р България, представители на "Ханс Зайдел" и други немски фондации в България, дипломати и служители на МВнР и ДИ, на академичните среди и на медиите.

05.12.2014

Приключи курса по Военна дипломация

На 5 декември 2014 г. успешно приключи с връчване на сертификати от директора на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, 11-то издание на специализирания курс по Военна дипломация, който тази година Дипломатическият институт организира под формата на семинар „Дипломация и регионална сигурност”. Обучението протече в два етапа. През първата седмица (24-28 ноември) лекциите се водеха на български език за служители от Министерството на отбрана и МВнР с миниум три годишен професионален опит в сферата на дипломацията, сигурността и отбраната. Първият етап завърши със ситуационна игра „Заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет с оглед анализ, оценка и взимане на оперативни и политически решения за разрешаване кризисен казус”. През втората седмица (1-5 декември) обучението премина на английски език като към българската група се присъединиха чуждестранните участници от Македония, Сърбия, Румъния, Косово, Холандия, Белгия, Германия, Великобритания, Казахстан. В хода на обучението бяха разгледани и дискутирани военнополитическо, външнополитическо, енергийно, кибер и други измерения на сигурността, промяната на геополитическото статукво в Черноморския регион и рисковете за сигурността в него, въпросите на тероризма и контратероризма, ролята на медиите във военнополитическата сфера, дипломатическия протокол и етикет. Курсът помогна за придобиване на нови знания и чрез обмен на експертни опит и практики между самите участници.

03.12.2014

Публична лекция на Западно-и Средноевропейски митрополит на Българската православна църква митрополит Антоний на тема „Взаимодействие между Църква и Държава: мисията на Църквата в Западна и Централна Европа”

На 03.12.2014, в рамките на основния курс по дипломация за стажант-аташета на ДИ бе организирана публична лекция на Западно-и Средноевропейския митрополит на Българската православна църква митрополит Антоний на тема „Взаимодействие между Църква и Държава: мисията на Църквата в Западна и Централна Европа”

По време на лекцията митрополит Антоний разказа за мисията на Българската православна църква извън страната и усилията, която тя полага за запазването на културната идентичност на българските християни в чужбина. В своето изложение той обърна внимание на структурата на Българската православна църква, нейните сфери на дейност и методите, които използва в своята работа.

На лекцията присъстваха както стажант-аташетата от основния курс по дипломация на Института, така и служители на различни дирекции от МВнР.

03.12.2014

Награждаване на Военна академия "Г. С. Раковски"

Днес, 03.12.2014 година директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, награди с почетния знак на института тазгодишния лауреат - Военната академия "Г. С. Раковски". Наградата бе връчена на контраадмирал Митко Петев, началник на учебното заведение, с което ДИ си сътрудничи по няколко направления - обучителен курс по военна дипломация, публични събития като честването на 10 годишнината от присъединяването на България в НАТО отбелязано през март месец т.г. и др. От своя страна, в знак на уважение, ВА връчи почетния си плакет на г-жа Михайлова.

01.12.2014

Курс по Дипломация и регионална сигурност

Днес, 01 декември 2014 г., в сградата на Министерството на външните работи стартира втората седмица - европейският модул от курса по Дипломация и регионална сигурност, който Дипломатическият институт организира за първи път. Модулът, който се провежда изцяло на английски език и е отворен за чуждестранни участници, беше открит от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

Базиран на курса по Военна дипломация, който е основен за работната програма на Дипломатическия институт, семинарът разглежда теми и проблеми, свързани с един от приоритети на Р България, а именно регионалната сигурност. По време на този модул, участниците ще се запознаят с актуални аспекти на сигурността, включително ролята на НАТО и ЕС, геополитически приоритети на Балканите и в Черноморския регион, позииците на държави членки, миграция, функции на военни аташета, проблеми свързани с миграционни потоци, морски аспекти на сигурността в региона, работа с медии, и много други. В рамките на обучението са предвидени и презентации от участниците, по време на които те да представят позициите на респективните си държави, в сферата на сигурността.

Участници през втората седмица от обучението са общо 41 представители на държавната администрация и институции, работещи в сферата на сигурността, държавите - членки на ЕС, както и представители на държави от Югоизточна Европа и Черноморския регион.

24.11.2014

Курс по Дипломация и регионална сигурност

Днес, 24 ноември 2014 г., в сградата на Министерството на външните работи стартира двуседмичен курс по Дипломация и регионална сигурност, който Дипломатическият институт организира за първи път. Курсът беше открит от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

Базиран на курса по Военна дипломация, който е основен за работната програма на Дипломатическия институт, семинарът разглежда теми и проблеми, свързани с един от приоритети на Р България, а именно регионалната сигурност. По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални аспекти на сигурността, включително ролята на НАТО и ЕС, геополитически приоритети на Балканите и в Черноморския регион, позииците на държави членки, миграция, нано и био тероризъм, протокол и етикет, и много други. В рамките на обучението е предвидена и ситуационна игра, по време на която участниците в семинара ще могат да развият своите умения за комуникация и водене на дипломатически преговори.

Участници през първата седмица от обучението са 29 представители на държавната администрация и институции, работещи в сферата на сигурността.

20.11.2014

Кръгла маса в Женева

На 14 ноември 2014 г. в Женева се състоя кръгла маса по въпросите на професионалното развитие в сферата на външната политика. Домакин на събитето бе Женевския център за политика за сигурност и в него участваха представители на 17 държави-членки на ЕС и Швейцария.

Дискусиите бяха фокусирани върху комплексните предизвикателства днес пред ръководителите и състава на дипломатическите служби и какво изисква професионалното дипломатическо развитие през 21 век. Участник от българска страна бе г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

20.11.2014

Експертна среща в МВнР с проф. д-р Вамик Волкан, психоаналитик и основател на Международното общество по политическа психология

Днес Дипломатическият институт и Българското психоаналитично общество организираха съвместно експертна среща с проф. д-р Вамик Волкан, психоаналитик и основател на Международното общество по политическа психология.

Срещата се проведе в сградата на МВнР, където проф. Волкан разгледа външната политика от гледна точка на психоанализата, обръщайки внимание на историческите фактори при формирането на поведението на отделните държави на международната сцена. Той изброи похвати, изведени от собствената му практика, за преодоляване на бариерите в общуването между държави, които се намират в състояние на замразен или явен кофликт. Подчерта необходимостта от поощряване на конструктивния диалог дълго време след овладяване на ситуацията. Според проф. Волкан най-голям ефект върху разразяването на конфликти между две държави оказват травматични ситуации от миналото като войни и пр., които биват възраждани в съзнанието на обществата при определени обстоятелства.

На лекцията присъстваха както служители от МВнР, така и стажант-аташетата от основния курс по дипломация на Дипломатическия инситут.

18.11.2014

Приключи Курсът по икономическа дипломация

Днес приключи седемдневният Курс по икономическа дипломация, организиран от Дипломатическия институт. В него участваха тридесет и трима представители на държавната администрация и частния сектор, чиято работа е свързана с представяне на българските икономически интереси в чужбина. Сред акцентите в програмата на курса бе предоставянето на информация относно перспективите пред българската и световната икономика в условията на световна икономическа криза, както и нейното отражение върху частния сектор в България. Като лектори в изпълнението на тази програма взеха участие г-н Бранимир Ботев – заместник-министър на икономиката и енергетиката с ресор туризъм, г-н Марко Монтеки – председател на Италианската търговска камара в България, г-н Минко Герджиков – директор на Гръцкия бизнес съвет в България, г-н Митко Василев – председател на Германо-българската индустриално-търговска камара, г-н Веселин Илиев – представител на Българската търговска камара, дипломати, преподаватели, експерти от Министерство на икономиката и енергетиката и Българската агенция за инвестиции. В рамките на обучението участниците в курса посетиха Българската търговско-промишлена палата, където бяха посрещнати от нейния председател г-н Цветан Симеонов и екипа му.

Курсът завърши с връчване на сертификати от г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт.

19.11.2014

Публична лекция на Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан

Днес, Дипломатическият институт съвместно с Атлантическият клуб в България, Посолството на Франция в София и Френският институт в България проведоха публична лекция на Посланика на Френската Република в България Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан на тема "Европейското бъдеще на Балканите". Събитието се проведе във Френския институт в България от 11:00 часа. След интересната лекция, по време на дискусиите активно участие взеха посланици от балканските страни.

12.11.2014

Публична лекция на генерал Филип Брийдлав на тема "НАТО след срещата на върха в Уелс”

Днес Главнокомандващият силите на НАТО в Европа, генерал Филип Брийдлав, проведе публична лекция на тема "НАТО след срещата на върха в Уелс". Събитието беше организирано от Атлантическият клуб в България и Дипломатическият институт към министъра на външните работи и се състоя в Централния военен клуб в София. Генерал Брийдлав беше посрещнат от директора на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова и от президента на Атлантическия клуб в България, г-н Соломон Паси. Сред аудиторията присъстваха министри, посланици, народни представители, както и представители на Министерство на отбраната и Министерство на външните работи.

Генералът анализира критичните точки, отнасящи се до сигурността и описа решенията, които НАТО следва да реализира. Беше засегнат въпроса за отношенията между Русия и Украйна и ролята на евроатлантическия съюз при преодоляване на проблемите, свързани с тях. Генералът изложи позицията, че държавите, членуващи в Алианса трябва да се обединят в прилагането на политически и икономически мерки с цел разрешаване на конфликта. Той включи в лекцията си и въпросите за създаването на Обединена оперативна група с повишена готовност, която да посрещне новите предизвикателства пред сигурността, като подчерта, че военните усилия са само една от необходимите мерки, но не по-малко значими са икономическите такива, които НАТО трябва да осъществи.

Беше засегнат и въпросът за военния бюджет и дали увеличението му трябва да се тълкува като заплаха, като генералът изрази становище, че България като партньор на НАТО в бъдеще трябва да може да работи на добро ниво, което несъмнено вклюва както добрата подготовка, така и надлежното оборудване.

11.11.2014

Меморандум за сътрудничество със Сдружение „Приятели на арабския свят”

Днес в сградата на Дипломатическия институт се подписа Меморандум за сътрудничество между Института и Сдружение „Приятели на арабския свят”. От страна на Дипломатическия институт Меморандумът бе подписан от г-жа Таня Михайлова, директор на Института, а от името на Сдружението – от неговия изпълнителен директор г-н Пламен Христов. Меморандумът включва клаузи за обмяна на опит и сътрудничество в областта на дипломатическото обучение, организиране на съвместни публични инициативи, обмяна на аналитични материали др.

10.11.2014

Четвърти курс по икономическа дипломация

На 10 ноември 2014 г., в сградата на Министерството на външните работи стартира седемдневен курс по икономическа дипломация, който Дипломатическият институт организира за четвърта поредна година. Курсът беше открит от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

Съставяйки плана за работа на курса, ДИ си постави за цел програмата му да бъде в съответствие с един от най-съществените външнополитически приоритети, поставени от ръководството на МВнР - привличането на чуждестранни инвестиции, и така да допринесе за обединяване на усилията на представители на различни ведомства и на бизнеса за неговото координирано и синхронизирано осъществяване.

По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални икономически и финансови проблеми. Сред акцентите в работата на курса е представянето на информация относно перспективите пред българската и световната икономика в условията на световна икономическа криза, както и нейното отражение върху частния сектор в България. По посочените и по други теми ще изнесат лекции редица чуждестранни експерти, между които представители на редица дипломатически представителства в София и на търговски палати, представители на БСК и БТПП и водещи специалисти и анализатори от неправителствения сектор.

07.11.2014

Семинар „Протокол и етикет” за магистрати и съдебни служители

В периода от 5 до 7 ноември 2014 г. в гр. Велинград Дипломатическият институт проведе специализирано обучение „Протокол и етикет” за магистрати и съдебни служители с лектор г-н Анатолий Пазийски, началник на отдел в дирекция „Държавен протокол” в МВнР. В обучението взеха участие 29 обучаеми, които имаха лекции и интерактивни форми за придобиване на знания и практически умения в сферата на протокола, етикета и церемониала.

Този семинар беше първа стъпка от изпълнението на проект „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници” с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, спечелен от Националния институт на правосъдието. Дипломатическият институт е изпълнител на част от обученията по проекта, свързани с придобиване на специализирани умения.

31.10.2014

Българо-турска експертна среща „Сто години от Първата световна война”

На 31 октомври 2014 г. в Националния военноисторически музей се проведе българо-турска експертна среща на тема „Сто години от Първата световна война”, организирана съвместно от Дипломатическия институт (ДИ), Националния военноисторически музей, Института за балканистика с център по тракология към БАН и Посолството на Република Турция в София. Срещата е част от дванадесетия Курс по дипломация за стажант-аташета "Симеон Радев", организиран от ДИ.

Форумът бе открит от г-жа Таня Михайлова – директор на ДИ, Н.Пр. Сюлейман Гьокче – посланик на Република Турция, и проф. Александър Костов от Института за балканистика. Бяха представени и обсъдени теми в два панела – „Исторически аспекти на Първата световна война на територията на Балканския полуостров” и „Модерните българо-турски дипломатически отношения”. Доклади по темите изнесоха д-р Калина Пеева от Института за балканистика, проф. д-р Неше Юзден от Анкарския университет, проф. Йордан Баев от Военна академия „Г.С. Раковски”, доц. д-р Соня Хинкова от департамент „Политически науки”, НБУ, доц. д-р Биргюл Демитраш от Университета по икономика и технологии в Анкара, г-н Мариян Карагъозов – докторант към БАН. След срещата участниците разгледаха експозицията за Първата световна война във Военноисторическия музей.

24.10.2014

Участие на Дипломатическия институт в Европейската дипломатическа програма

В периода 21 – 24 октомври т.г. в Рим се проведе среща на директорите на дирекции „Човешки ресурси” и на Дипломатическите академии и институти на тема „Обмяна на опит и практики в сферата на дипломатическото обучение”. Тази среща се провежда по традиция в рамките на всяко председателство и съвпада като дати с началото на обучителния курс „Европейска дипломатическа програма”. Обучението е насочено към младши дипломати от държави – членки на ЕС и европейските институции. Програмата се провежда за петнадесети път и в периода 2014 – 2015 г. участниците ще бъдат подготвени по тема „Предизвикателства и глобални въпроси пред съвременната дипломация” в четири последователни модула.

От името на България, Дипломатическият институт беше представен от г-жа Биляна Дечева, началник на отдел „обучителни програми и проекти” и от г-жа Здравка Гайдарова, началник на отдел „Финансово – административни дейности”.

24.10.2014

Дипломатическият институт приветства първите стажанти по програма „Еразъм”

През месец октомври Дипломатическият институт посрещна първите студенти по програма „Еразъм” в МВнР, в рамките на стажантската си програма. Александра Младенова и Моника Димитрова следват в Университета на Македония в Солун, в катедра „Международни отношения и европеистика” и катедра „Балкански, славянски и ориенталски науки”. Тримесечният им стаж се провежда на основата на подписания през месец ноември 2013 г. Меморандум за сътрудничество между Университета и Дипломатическия институт.

21.10.2014

Посещение на студенти от УНСС в Дипломатическия институт

На 21.10 т.г. на посещение в МВнР бяха студенти от Университета за национално и световно стопанство от специалностите Международни отношения, Европеистика и Политически науки. Събитието беше организирано от Дипломатическия институт, съвместно със Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и сдружение "Его политико", в рамките на програма "Отворени врати" на Института. Акцентът на посещението беше срещата между студентите и екипа на ДИ, проведена в зала "Антарктида" на МВнР. Представители на двете студентски организации представиха накратко историята и дейността им, след което Директорът на ДИ, г-жа Таня Михайлова, въведе гостите в историята, структурата и функциите на Института. Бяха представени и области като обучение на български и чуждестранни дипломати и служители от държавната администрация, публични лекции, конференции, национални и международни сътрудничества, издателска дейност.

Студентите показаха особен интерес към младежките инициативи като стажантската програма и конкурсите за есе. Последва оживена дискусия, в която екипът на Института и младата аудитория обсъдиха теми като външнополитическите приоритети на Република България, професията дипломат – съвременното й измерение, приложение и необходими компетенции, както и възможностите за кариерно развитие в структурата на МВнР. Бяха направени и прогнози за ролята на България в променящия се международен ред и все по-развиващото се технологично общество. В края на срещата екипът на Дипломатическия институт получи благодарствени грамоти от двете студентски организации. В рамките на посещението студентите разгледаха сградата на Министерството и Библиотеката на Дипломатическия институт.

18.10.2014

Приключи вторият семинар за служители от държавната администрация на Черна гора

На 18 октомври в Будва приключи вторият семинар за служители от държавната администрация на Черна гора. Семинарът беше посветен на въпроси на европейската интеграция и лектори в него бяха г-жа Дора Згуровска и г-жа Елисавета Симеонова, представители съответно на МВР и МВнР. След лекциите, представени от българските експерти бяха проведени широки дискусии по обсъжданите въпроси, които бяха провокирани от участниците в семинара. След края на семинара, г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт направи кратко обобщение и връчи сертификати на участниците. От страна на организаторите на семинара, Дипломатическия институт към МВнР и българското представителство на германската фондация "Ханс Зайдел", високо оценена беше подкрепата на черногорската Дипломатическа академия, представлявана по време на събитието от своя директор, г-жа Сатка Хайдарпашич и на българското посолство в Подгорица, което, благодарение на Н.Пр. г-н Младен Червеняков, подпомагаше усилията на организаторите през цялото време на подготовката и провеждането на събитията.

17.10.2014

Официална церемония по закриване на двуседмичния курс по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан

На 17 октомври 2014 г. приключи двуседмичният курс по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан. По време на официалната церемония по закриване на курса от страна на организаторите бяха изказани благодарности на МВнР в лицето на г-н Христо Полендаков от дирекция „Азия, Австралия и Океания” и г-жа Мария Павлова от дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”. Благодарности бяха отправени и към Н. Пр. Зуяуллах Махмуд, посланик на Ислямска република Афганистан в София за неговата подкрепа по време на обучението, както и на МВнР на Афганистан за отлично подбраната група участници. Беше изразено задоволство от множеството възможности, които курсът предоставя, както за изграждането на капацитет за държавната администрация на Афганистан, така и за развитието на диалога между двете страни, чрез мрежата от контакти между младите български и афганистански дипломати. Изразена бе надежда, че този тип обучение ще продължи да се реализира и в бъдеще като неговата програма ще се подобрява с времето на базата на натрупания опит и обратната връзка с афганистанската страна.

От страна на курсистите специални благодарности бяха изказани за работата на екипа на Дипломатическия институт и за успешното организиране на курса. Подчертана беше и възможността да натрупат впечатления от България и да открият множеството прилики в културите и нагласите на нашите два народа.

16.10.2014

Лекция на г-н Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб пред курсистите от двуседмичния курс по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан

На 16 октомври 2014 г. д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб, изнесе лекция пред участниците в двуседмичния курс по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан. По време на лекцията г-н Паси разказа за основните външнополитически постижения на България в периода на неговия мандат като външен министър, сподели за връзките и инициативите си за Афганистан от този период, както и за продължаващия му интерес и визия за развитие на страната. Той отговори на редица въпроси на участниците за ролята на НАТО в Афганистан, за визията му за развитието на региона и заплахите в сферата на сигурността. Д-р Паси спомена и за възможностите на ЕС да подпомогне Афганистан чрез осигуряване на населението на достъп до информация чрез Интернет. Според него от ключово значение за борбата с всяка диктатура е достъпът до информация и възможността за свободен избор.

16.10.2014

Стажант-аташетата организираха своето първо културно мероприятие

На 16 октомври участниците в курса по дипломация за стажант-аташета, организиран от Дипломатическия институт, посетиха Софийска градска художествена галерия. Това е първото културно мероприятие, което курсистите подготвят самостоятелно в рамките на своето обучението. Изложбата, която те избраха, е на тема „Художниците на Народния театър 1904 –1954”.

16.10.2014

Приключи семинарът "Икономика и енергетика" в Будва

Приключи семинарът "Икономика и енергетика" за представители на държавната администрация на Черна гора, организиран съвместно от Дипломатическия институт и фондация "Ханс Зайдел" в Будва. За първи път от името на Дипломатическия институт участваха като лектори г-жа Диляна Иванова, адвокат в "Иванова & Иванова" и г-н Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика.

15.10.2014

Стажант-аташетата от основния курс по дипломация приеха името на Симеон Радев за своя випуск

В рамките на своето обучение в курса по дипломация, стажант-аташетата представиха 20 значими за развитието на българската дипломация личности от историята и съвременността. Последва разгорещен дебат, при който курсистите имаха за задача да постигнат консенсус, избирайки една от тези личности за патрон на своя випуск, с което да се постави началото на една традиция в Дипломатическия институт. Демонстрирайки уменията си за водене на преговори, те единодушно избраха името на българския писател, дипломат, историк и общественик Симеон Радев.

(Портрет на Симеон Радев от съпругата му - първата българска художничка експресионистка Бистра Винарова-Радева)

14.10.2014

Посещение на курсистите от двуседмичния курс по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан в базиликата „Св. София”

На 14 октомври 2014 г. участниците в двуседмичния курс по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан посетиха базиликата „Св. София”. По време на посещението участниците в курса имаха възможността да разгледат както най-стария християнски храм в града, така и разкопките на главния некропол на античния град Сердика, намиращ се под него.

14.10.2014

Среща на участниците в курса по дипломация за стажант-аташетата на ДИ с курсистите от двуседмичното обучение по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан

На 14 октомври 2014 г. участниците в курса по дипломация за стажант-аташета на ДИ проведоха среща с курсистите от двуседмичното обучение по дипломация за служители на Министерство на външните работи на Афганистан. Срещата протече в неформална обстановка, която предразположи българските стажант-аташета и младите дипломати от Афганистан да осъществят по-лесно контакти помежду си и да обменят опит и впечатления от своето обучение.

13.10.2014

Среща с посланик Александър Пейович

Г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт се срещна с Главния преговарящ с ЕС за Черна гора, посл. Александър Пейович в офиса му в Подгорица.

13.10.2014

Семинар "Икономика и енергетика" в Черна гора

В град Будва бе открит семинар "Икономика и енергетика" организиран съвместно от Дипломатическия институт и фондация "Ханс Зайдел" с подкрепата на Дипломатическата академия на Черна гора. Семинарът е първото от две последователни събития, организирани тази седмица в Черна гора. Вторият семинар ще бъде посветен на евроинтеграцията. Двадесет и един представители на държавната администрация на Черна гора ще вземат участие в семинара. При официалното откриване участниците бяха поздравени от посланика на Република България г-н Младен Червеняков, директора на българския Дипломатически институт г-жа Таня Михайлова, българският представител на Фондация "Ханс Зайдел" и г-жа Сатка Хайдарпасич, Дипломатическата академия на Черна гора.

13.10.2014

Среща в посолството на Ислямска република Афганистан

В рамките на двуседмичното обучение по дипломация за служители на министерство на външните работи на Афганистан, на 13 октомври участниците бяха на среща и прием в посолството на Ислямска република Афганистан. Този курс се организира от Дипломатическия институт с финансовата подкрепа на правителствената програма по политика за развитие. Деветимата дипломати имаха разговор с посланик Сиаулах Махмуд, част от екипа на посолството и представители на афганистанската общност, която живее в България. Бяха обсъдени впечатленията на участниците от обучението, актуални политически въпроси от дневния ред на Афганистан, както и отношенията със страните от Югоизточна Европа в контекста на нарастващия брой афганистанци в България и Гърция. Посланикът отправи благодарност към българската страна в лицето на Дипломатическия институт за тази програма, която е от огромна практическа и професионална полза за афганистанските дипломати. Той изрази надежда, че такива обучения ще могат да се правят и през следващите години и призова своите колеги да разпространят информацията за впечатленията си от България сред своите колеги, чрез доклади и чрез информация в изданията на МВнР на Афганистан.

От името на Дипломатическия институт г-жа Биляна Дечева изрази задоволство от реализирането на този обучителен проект, който в историята на Института е пети с прекъсване от четири години. Тя заяви желанието на ръководството за продължаването му и през следващите години. Госпожа Дечева поздрави посланика с отлично подбраните участници, които по отличен начин представят съвременната дипломатическа служба на Афганистан и заяви, че разчита на обратна връзка от тяхна страна за впечатленията им от обучението с оглед бъдещи сходни проекти през идните години.

09.10.2014

Съвместна магистърска програма на СУ „Св.Кл.Охридски” и Дипломатическия институт

Днес, 09.10.2014 г., в Центъра по европеистика на СУ „Св. Кл. Охридски” бе открита новата магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС”. Тя е общ проект на Софийския университет и Дипломатическия институт, в който са предвидени практикуми за студентите в различни дипломатически области организирани от Дипломатическия институт. В откриването на новата магистърска програма заедно с проф. Ингрит Шикова и доц. Юлия Захариева, взе участие и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

08.10.2014

Откриване на дванадесети курс по дипломация за стажант-аташета

Днес в сградата на Министерството на външните работи директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова и посланик Петър Воденски, директор на дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“, откриха дванадесетия курс по дипломация за стажант-аташета. Те приветстваха участниците и им пожелаха успех в кариерното им развитие като бъдещи експерти и дипломати. В курса вземат участие 19 курсисти. Целта на обучението е да представи специфичните характеристики от работата на дипломатическата служба при формирането и реализирането на българската външна политика. Обучението ще запознае и задълбочи познанията на курсистите в основни теми в сферата на дипломацията, дипломатическия протокол, консулската дипломация, международното право и др. В курса са включени множество интерактивни упражнения, целящи пълноценното въвеждане на курсистите в работния процес в структурата на Министерството на външните работи. Като лектори в курса ще вземат участие експерти от Министерството на външните работи, университетски преподаватели и водещи експерти в областта на международните отношения, както и дипломати от чуждестранните дипломатически представителства в Република България.

07.10.2014

Откриване на Петия курс за млади афганистантски дипломати

На 06.10.2014 г. бе открит Петият курс за млади афганистантски дипломати организиран от Дипломатическия институт. Участници в двуседмичния курс са 9 служители от държавната администрация на ислямска република Афганистан. Те бяха приветствани от директора на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, директора на дирекция "Азия, Австралия и Океания", г-н Ангел Орбецов и посланикът на Ислямска република Афганистан г-н Зияуллах Махмуд. Средствата за курса са отпуснати с Постановление на Министерския съвет на Република България и са предоставени по линия на Политиката за развитие. Курсът има за цел да запознае участниците с ключови области в международното право, публичната администрация, сътрудничеството в борбата срещу тероризма, международните организации, воденето на преговори, дипломатическите практики, публичната дипломация, правната система и равенството между половете, като по този начин придобият ценен опит за тяхната бъдеща кариера. Участниците ще имат възможността да се запознаят с представители на различни институции и организации, които са готови да споделят практическия си опит с тях. През своето двуседмично посещение, младите дипломати ще се запознаят и с историята, и културата на България чрез посещения на различни културни паметници както в София, така и в Пловдив. В края на курса участниците ще получат сертификати.

03.10.2014

Закриване на Трети международен семинар по енергийна дипломация

Третият международен семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт в партньорство с Холандският институт за международни отношения "Клингендал"и представителството на фондация "Ханс Зайдел" в България, завърши днес с връчване на сертификати на участниците.

На 29-ти септември 2014 г., в първия ден от Семинара, за първи път се установи видео-конферентна връзка с Шанхайския институт по енергетика. Лекторът от страна на ШИЕ беше д-р Ю. Хонгуян, енергиен експерт. Темата на изнесената лекция беше "Устойчивото енергийно развитие в Китай", като беше представен задълбочен поглед върху промените и тенденциите в китайската енергийна стратегия и националния им енергиен пазар. Лекцията беше организирана в рамките на меморандума за сътрудничество с Шанхайския институт за международни изследвания. Видео-конференцията беше първата стъпка в посока на дългосрочна кооперация между двете институции.

03.10.2014

Договор за сътрудничество с Държавната агенция за бежанците

Днес, директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, и Председателят на Държавната агенция за бежанците, д-р Николай Чирпанлиев, подписаха Договор за сътрудничество. Двете страни се договориха да да бъде ползвана експертизата на Агенцията по въпросите на бежанците в курсовете на Дипломатическия институт. Темата става все по-актуална за националната сигурност на България и българските дипломати и служители на МВнР е необходимо да бъдат добре информирани и подготвени. В рамките на сътрудничеството ДИ ще предоставя възможности за обучение на служители на Агенцията в курсове организирани от ДИ.

02.10.2014

Обучителен курс по дипломация за стажант-аташетата в МВнР

На 8 октомври т.г. ще стартира обучителен курс по дипломация, който Дипломатическият институт организира и провежда за новоприетите младши служители в МВнР, избрани чрез конкурс за стажант-аташета.

С практически акцент, десетседмичното професионално обучение ще подготви стажант - аташетата за работа в Министерството на външните работи, като изгради задълбочени и комплексни познания по дипломация. Курсистите ще имат възможността да се срещнат и почерпят опит от видни лектори, сред които български и чуждестранни дипломати, представители на държавната администрация и академични експерти в различни области. Освен лекции, програмата включва практически занятия, симулативни игри, дебати, индивидуално изготвяне на писмени доклади и организиране на публични събития, които имат за цел развитие на необходимите умения за ефективна работа и кариерно развитие в дипломатическата служба.

Курсът завършва с публично представяне на експертен доклад, изготвен от всеки участник по време на обучението му, за което ще получи сертификат.

01.10.2014

Стипендии на Германската служба за академичен обмен

Дипломатическият институт към министъра на външните работи има удоволствието да ви информира, че Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила и за предстоящата академична 2015/2016 година стипендии за българските студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия. Повече подробна информация, включваща списък със стипендиите, условията, сроковете и необходимите документи за кандидастване, може да бъде намерена на интернет страницата на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnb.org. Подборът на стипендиантите ще се извърши под ръководството на Посолството на Федерална република Германия в София, в сътрудничество с фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия. Стипендиите ще бъдат връчени на официална церемония в сградата на Посолството през месец май 2015 г.

Дипломатическият институт пожелава успех на всички талантливи и млади хора, които имат интерес към научен и образователен обмен с Германия.

29.09.2014

Откриване на Третия международен семинар по Енергийна дипломация

Днес бе открит Третият международен семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт. Обучението се провежда в периода 29 септември – 3 октомври. Участници в събитието са 40 представители на българската и чуждестранната държавна администрация, бизнес средите и неправителствения сектор, занимаващи се с въпроси, свързани с енергетиката. На семинара присъстват представители от 15 държави - Полша, Украйна, Румъния, Германия, Холандия, Кипър, Турция, Гърция, Македония, Черна Гора, Русия, Хърватия, Словакия, Грузия, Косово. Семинарът беше открит от г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, и г-жа Вибке Байхе, представител на фондация "Ханс Зайдел" за България. Бяха поднесени приветствия от посланик Лъчезар Матев. В семинара ще бъдат разгледани различни подходи към специфичната сфера на енергийната дипломация, развитието на енергийните пазари, енергийната политика на Европейския съюз и други актуални теми и проблеми. Като лектори в семинара са поканени български и международни експерти в областта на енергийната дипломация, развитието на енергийните пазари, измененията в климата като част от външната политика и други актуални теми и проблеми. Партньори на Дипломатическия институт в този проект са Холандският институт за международни отношения "Клингендал"и представителството на фондация "Ханс Зайдел" в България.

28.09.2014

Годишна среща на директорите на дипломатически институти и академии в Южна Африка

Директорът на Дипломатическия институт взе участие в състоялата се 41-ва световна годишна среща на директорите на дипломатически институти и академии в Претория, Южна Африка, проведена в периода 24 - 26 септември 2014 г.

Срещата традиционно се организира от Виенската дипломатическа академия и Университета в Джорджтаун. Домакин тази година бе Департаментът по международни отношения и сътрудничество - Южна Африка. Във форума участваха представители на над 35 държави.

26.09.2014

Втори световен форум посветен на френския език

Втори световен форум посветен на френския език ще се проведе в гр. Лиеж, Белгия, от 20 до 23 юли 2015 г. Той ще даде възможност на участници на възраст между 18 и 35 години да обменят контакти и идеи за сътрудничество на тема „креативна франкофония”. Главна тема на събитието ще бъде разпространението на френския език в различни държави като фактор за индивидуално и обществено развитие в научен, практически и социален аспект. Представянето на проектите и иновативните творения ще бъде проведено под формата на дебати, изложби и конференции. Участниците в събитието трябва да са добре запознати или да се занимават с поне една от петте теми, които ще бъдат обсъждани на форума: образование, икономика, култура, гражданска осведоменост и връзка между език и креативност. Ще бъдат избрани около десет участници от получените кандидатури, които да се включат в ускорен четириседмичен проект в периода 15 – 20 юли 2015 г.

Желаещите да вземат участие трябва да попълнят формуляра на следната интернет страница в срок до 15 ноември 2014 г. http://www.forumfrancophonie.org/. Официалната брошура на Форума може да откриете тук.

26.09.2014

"Чети с мен"

Дипломатическият институт се присъединява към кампанията на Министерство на културата "Чети с мен", провеждаща се под патронажа на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев. Идеята на кампанията е насърчаване на четенето и грамотността сред гражданите от всички възрасти с масово четене, което ще се проведе на 28 септември 2014 г., от 11 ч. в Борисовата градина в София. Всички желаещи да се включат в събитието са добре дошли с книга в ръка.

Допълнителна информация може да намерите на фейсбук страницата на инициативата, а именно тук: https://www.facebook.com/chetismen.

25.09.2014

Трети международен семинар по енергийна дипломация

В понеделник, 29 септември 2014 г. предстои откриване на едноседмичния Трети международен семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт към Министъра на външните работи. Събитието се провежда за пета поредна година, но за трети път в международен формат. Освен държавите от Югоизточна Европа, участие в него ще вземат също и представители на държави от Черноморския регион и Европейския съюз, като общо участниците ще бъдат 37 от 14 страни. Семинарът е насочен както към дипломати и държавни служители, така и към представители на бизнес средите и неправителствения сектор, занимаващи се с въпроси, свързани с енергетиката.

В семинара ще бъдат разгледани различните подходи към специфичната сфера на енергийната дипломация, развитието на енергийните пазари, измененията в климата като част от външната политика и други актуални теми и проблеми. За пръв път тази година специален акцент ще бъде поставен и върху взаимовръзката между бизнеса и дипломацията, както и върху възобновяемите енергийни източници в региона. Целта на семинара е да допринесе за изграждането и укрепването на енергийните отношения между представените институции и да предостави платформа за свободен диалог между участниците.

Партньори на Дипломатическия институт в този проект и тази година са холандският институт за международни отношения „Клингендал” и представителството на фондация “Ханс Зайдел” в България.

18.09.2014

Пресконференция относно изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

Днес на пресконференция в зала 101 на МВнР директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова представи резултатите от обучението на служителите на Института в рамките на проекта „Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи за придобиване на ключови умения и компетентности на служителите му” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът бе на обща стойност 38 000 лв. и спомогна за подобряването на професионалните умения на екипа в три направления: обучения по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация, специализирани обучения за работа с графични софтуеърни продукти и работа в мултикултурна среда и групови обучения за работа в екип. Г-жа Таня Михайлова изрази надежда, че Институтът ще продължи да бъде бенифициент по европейски програми и през следващите години.

Информация за медиите.

18.09.2014

Среща на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт с г-н Абдулразак Ал-Амрани, заместник-ръководител на Мисията на Република Йемен в България.

Днес в Дипломатическия институт се проведе среща между г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ и г-н Абдулразак Ал-Амрани, заместник-ръководител на Мисията на Република Йемен в България. По време на срещата бяха обсъдени областите от взаимен интерес между дипломатическите институти на двете страни и различни инициативи за тяхната по-нататъшна съвместна работа.

18.09.2014

Среща на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт с Н. Пр. г-н Абдуллах Норузи, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в България.

Днес в Дипломатическия институт се проведе среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Института и Н. Пр. г-н Абдуллах Норузи, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в България. Повод за срещата бе обсъждането на варианти за сътрудничество между Дипломатическия институт и ирански академични институции в сферата на дипломатическото обучение и публичната дейност.

17.09.2014 г.

„Дипломацията – добрия пример за усвояване на евросредства”

Дипломатическият институт към Министъра на външнитеработи на Република България организира пресконференция на тема: „Дипломацията– добрият пример за усвояване на евросредства”.

Пресконференцията ще сепроведе на 18 септември (четвъртък) 2014г. от 14.00 в зала 101 на Министерството на външните работи (ул. „АлександърЖендов” №2).

Събитието има за цел да представи резултатите отпроект „Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи за придобиване наключови умения и компетентности на служителите си”, който се осъществява сфинансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

За потвърждаване на присъствието си можетеда се обръщате към Дипломатическия институт на: bdi@mfa.government.bg или нателефон (+359 2) 980 2147.

12.09.2014

Конференция в Париж, Франция

В периода 11-12 септември, 2014 г., в Париж, Франция, се проведе годишната конференция на Института на ЕС за изследвания в областта на сигурността (EUISS). Основна дейност на Института е да анализира и изследва проблеми на външната политика и политиката за сигурност на ЕС. Анализите на Института се вземат под внимание когато се формират европейските политики. Директорът на Дипломатическия институт е национален представител в управляващото тяло на Института. В конференцията взеха участие г-жа Биляна Дечева, началник отдел „Обучителни програми и проекти” и г-н Кирил Апостолов, старши експерт в същия отдел. љНа 11 септември те участваха в отделни работни групи на които бяха обсъждани съответно гражданския и военен потенциал на ЕС, и източната политика за съседство и арабският свят. На 12 септември, служителите на Института посетиха работната група за дилемите в новите политики на ЕС в контекста на съвременните предизвикателства пред сигурността.

05.09.2014

Симпозиум в Блед, Словения

През периода 2 – 3 септември 2014 г. в Блед, Словения се състоя Втори експертен симпозиум на високо ниво между Китай и страните от Централна и Източна Европа, организиран от Министерството на външните работи на Република Словения и Секретариата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа съвместно с IEDC-Bled School of Management и китайската Фондация за международни изследвания (CFIS). В симпозиума участваха 180 представители на бизнеса, на правителствата, на академичните среди и политици. България бе представена от Светлозар Ковачев - главен експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" на Дипломатическия институт.

03.09.2014

Трети международен семинар по енергийна дипломация

В периода 29 септември – 03 октомври 2014 г. ще се проведе Третият международен семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт към Министъра на външните работи. Събитието се провежда за пета поредна година, но за трети път в международен формат. Освен държавите от Югоизточна Европа, участие в него ще вземат също и представители на държавите от Черноморския и Кавказкия регион и Европейския съюз. Семинарът е насочен както към дипломати и държавни служители, така и към представители на бизнес средите и неправителствения сектор, занимаващи се с въпроси, свързани с енергетиката.

В семинара ще бъдат разгледани различните подходи към специфичната сфера на енергийната дипломация, развитието на енергийните пазари, измененията в климата като част от външната политика и други актуални теми и проблеми. За пръв път тази година специален акцент ще бъде поставен и върху взаимовръзката между бизнеса и дипломацията, както и върху възобновяемите енергийни източници и ‘факторът Русия’ в региона. Целта на семинара е да допринесе за изграждането и укрепването на енергийните отношения между представените институции и да предостави платформа за свободен диалог между участниците.

Партньори на Дипломатическия институт в този проект са холандският институт за международни отношения „Клингендал” и представителството на фондация “Ханс Зайдел” в България.

За допълнителна информация за участие, моля да се свържете с координаторите на курса: г-жа Ина Кирилова, тел: 02/8076446, email:ina.kirilova@mfa.bg; г-жа Ивана Цветкова, тел: 02/9713199, email:IPTsvetkova@gmail.com.

03.09.2014

Меморандум за сътрудничество с фондация „Ханс Зайдел”

В желанието си да продължат своето дългогодишно партньорство, Дипломатическият институт и българското представителство на германската фондация „Ханс Зайдел” подписаха Меморандум за сътрудничество, в който са отбелязани девет точки, по които двете институции ще работят заедно в следващите години. Сред тях са проектът „Комуникация с гражданското общество в контекста на Европейската интеграция”, включващ Република България, Република Македония, Република Сърбия, Черна гора, Унгария и Хърватия; ежегодният семинар „Енергийна дипломация”; Зимното училище по дипломация, което през 2015 година следва да се проведе за десети път; тематично насочени семинари за държавни служители от Черна гора и от Гърция; съвместно организиране на конференции и кръгли маси; издаване на специализирани учебни помагала и др.

28.08.2014

Памет за Валери Петров

Утре, на 29 август от 14.00 до 16.00 часа, в библиотеката на Дипломатическия институт ще почетем паметта на Валери Петров - поет и човек, лекар и дипломат, учител и близък за много от нас. Каним всеки, който желае да послуша или прочете негови стихове да се присъедини.

22.08.2014

Първа рожба

Екипът на Дипломатическия институт се увеличи – малкият Александър Кирилов Апостолов се роди на 25 юли т.г. с тегло 2.650 кг. и височина 48 см. Честита първа рожба на младите родители - нашите колеги Кирил и Зорница Апостолови, да им е здрав и много да ги радва!

21.07.2014

Единадесети брой на списание "Дипломация"

Излезе от печат новият, единадесети брой на списание "Дипломация", което Дипломатическият институт издава два пъти годишно от 2008 г. насам. Двуезичното списание (на български и английски) представя гледни точки на български и чужди дипломати и експерти и има за цел да поддържа солиден аналитичен капацитет в сферата на международните отношения и дипломацията.

Единадесети брой е изцяло посветен на темата за бъдещето на Европейския съюз и дебата за Европа, по повод изборите за Европейски парламент през м. май 2014 г., и се реализира в рамките на комуникационната кампания на ДИ „Гласувам, защото се интересувам!”, целяща повишаване на избирателната активност сред младите хора. Броят съдържа публикации като „Бъдещето на Европейския съюз – диференцирани в единството” (И. Шикова), „Вълната от евроскептицизъм в контекста на разпадането на етиологическия мит за Обединена Европа” (Л. Топалов), „Европа на различни скорости: има ли бъдеще засиленото сътрудничество?“ (Ж. Попова), „Ще издържи ли „Крепостта Европа”? (В. Георгиев), „Втората шапка на Аштън: Насоките на ЕС за финансиране на Израел като инструмент за правене на европейска външна политика след Лисабонския договор” (Кр. Николов), „Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства” (М. Рабохчийска), „Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции – възможни сценарии за споразумението между ЕС и САЩ” (Я. Георгиев), „Банковият съюз – постижения и притеснения” (А. Марян и Л. Буда), „Преговорите за присъединяване – процес на систематични промени” (Т. Мицкевич), „Иновативният път на европейските средства към бизнеса в България” (К. Колев). Публикувани са и анализ на Европейски избори 2014 (А. Тодоров), интервю на тема „Европа днес и утре” с трима онлайн журналисти в рубриката „Гласът на гражданите”, както и публикации относно Програма ОПАК като инструмент за повишаване на квалификацията на екипа на Дипломатическия институт и проекта на Дипломатическия институт „Гласувам, защото се интересувам!”.

Единадесети брой на списанието беше разпространен на хартиен носител и по електронен път сред служителите на МВнР в България и чужбина, чуждестранния дипломатически корпус в България, лектори и участници в курсове на Дипломатическия институт, партньорски организации, университети, изследователски центрове, неправителствени организации и други. Броят е достъпен в Библиотеката на Дипломатическия институт и на сайта на Института.

21.07.2014

Участие на представител на ДИ в Регионален Евро-атлантически лагер REACT 2014, село Щавна, Черна гора

В периода от 14 до 19 юли 2014 г. в село Щавна, Черна гора, се проведе седми пореден Регионален Евро-атлантически лагер REACT 2014. Организатор на събитието бе неправителствената организация Алфа Център с директор г-н Александър Дедович. От страна на Дипломатическия институт участник беше г-ца Ина Кирилова, старши специалист в отдел „Финансово-административни дейности”, която бе говорител в панела „Различният опит по време на присъединяването към НАТО”. Г-ца Кирилова маркира събитията, с които през 2014 г. България отбелязва своите 10 години като държава-членка на НАТО. Разширяването на Алианса чрез приобщаване на страните от Западните Балкани, включително и Грузия, е сред водещите приоритети на България. С всички усилия страната ни подкрепя политиката на Отворени врати на Пакта, като това може да се проследи и по изнесените едноседмични семинари, които миналата година бяха проведени в Черна гора, Македония, Албания и Босна и Херцеговина за споделяне на българския опит относно ЕС и НАТО интеграцията.

Заедно с г-ца Кирилова, участие в лагера взе и г-н Георги Касапов от Атлантическия клуб в България. Участниците бяха общо 84, от 23 държави от Балканите и Черноморския регион.

18.07.2014

Почетни награди на Дипломатическия институт

Дипломатическият институт към министъра на външните работи има удоволствието да ви съобщи, че по повод 19-ти юли, Денят на дипломатическата служба, обявява за втора поредна година своите почетни награди за един български и един чуждестранен граждани или институция със значителен принос за развитието и утвърждаването на Института и на неговите обучителни и публични политики.

Лауреати на наградата за 2014 г. са Военна академия „Г. С. Раковски” и Фондация „Ханс Зайдел”, като дългогодишни партньори на Дипломатическия институт в осъществяването на неговата дейност, спомогнали за разширяването на работата му както в България, така и в чужбина.

Съобщение за медиите

18.07.2014

Национален консултативен съвет

Министърът на външните работи Кристиан Вигенин утвърди новия състав на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт.

Председател на Съвета е доц. д-р Здравко Попов - "Философски факултет" на СУ "Св. Климент Охридски", директор на института от 2003 до 2006. Членове са Евгени Кирилов - евродепутат 2007-2014, посланик Георги Димитров - постоянен секретар на МВнР, Недялчо Данчев - директор на Дирекция "Човешки ресурси", проф. д-р Динко Динков - катедра "Международни отношения" на УНСС, проф. д-р Анна Кръстева - департамент "Политически науки" на НБУ, Антоанета Приматарова - Център за либерални стратегии, Чавдар Минчев - НАМО, Делян Капитанов - Българско дипломатическо дружество.

15.07.2014

Обучение по ОП "Административен капацитет" за служителите на ДИ

На 13 и 14 юли т.г. служителите на Дипломатическия институт (ДИ) взеха участие в провеждането на групово обучение "Работа в екип на администрацията на Дипломатически Институт" и "Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа." Обучението се осъществява по проект "Подобряване на капацитета на Дипломатически институт към Министъра на външните работи за придобиване на ключови умения и компетентности на служителите си" – ЦА 12-22-81/25.09.2013 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Съдържанието на обучителната програма бе съставено от интерактивни упражнения и добри практики за разширяване капацитета на служителите на ДИ да предоставят качествени публични услуги на гражданите чрез: избистряне на предимствата, недостатъците и взаимодействието на екипните роли в зависимост от уменията, нагласите и работния профил на участниците; демонстриране и употреба на методики за ефективна дейност на колективно ниво; усъвършенстване на презентационните умения на служителите и непосредствено споделяне на придобития опит от проведените упражнения в течение на семинара.

15.07.2014

"Среща на върха на младите лидери"

Атлантическият съвет на САЩ открива процедура по подбор на участници в "Срещата на върха на младите лидери", която ще се състои паралелно със Срещата на държавните и правителствените лидери на НАТО в Уелс на 4-5 септември 2014 г. Това ще бъде единственото съпътстващо срещата събитие по линия на Публичната дипломация, организирано на същото място.

Крайният срок за изпращане на формулярите за участие, придружени от актуално CV и есе е 22 юли 2014 г. Кандидатите следва да са на възраст 25-35 г. с изявени лидерски качества, с познания и интерес към външната политика и международните организации. Те могат да бъдат парламентаристи, служители в правителствени и държавни институции, журналисти, лидери на обществено мнение и други. Разноските по престоя в Уелс се покриват от организаторите.

Съобщението за стартиралия подбор е поместено на сайта на Атлантическия съвет на САЩ.

10.07.2014

Работна среща във Военна академия

На 10 юли 2014 г. се проведе работна среща на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, с контраадмирал Митко Петев, началник на Военна академия "Г.С. Раковски". Повод за срещата беше встъпването в длъжност на контраадмирал Петев и обсъждането на сътрудничеството между двете институции. Бяха обсъдени провежданите до момента съвместни инициативи в сферата на обучението, изследванията, издателската дейност и публичните събития. Беше препотвърдено желанието и готовността и от двете страни за разширяването на сферите на съвместна работа особено в контекста на представянето на България в различни формати на ЕС чрез демонстриране на комбиниран гражданско-военен подход.

10.07.2014

Научен семинар "Българо-френските дипломатически отношения през сравнителния прочит на дипломатическите архиви"

На 10 юли 2014 г. в зала "Славейков" на Френския институт в България се проведе научна конференция на тема "Българо-френските дипломатически отношения през сравнителния прочит на дипломатически архиви". Семинарът беше организиран от Българската Асоциация на възпитаниците на френското Национално училище по Администрация (ENA), Дипломатическия институт към Министерство на външните работи, Европейския институт и Френския институт в България. Събитието бе открито от Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция. Сред участниците бяха г-жа Райна Карчева, г-жа Мари-Кристин Кеслер, г-жа Мона Фосколо, г-жа Ирина Григорова и др.

Главните теми, представени на семинара, включваха "Френско-българските дипломатически отношения" – за периода 1944 – 1950, "Правна рамка, свързана с дейността на Френските дипломатически архиви", "Българско законодателство регламентиращо дейността архивите" и др. Преди приключването на научния семинар бе отделено време за въпроси и отговори, свързани с представените теми.

09.07.2014

Юбилейна българо-руска научна конференция

На 07 и 08 юли т.г. в НДК се проведе научна конференция на тема "България-Русия. 135 години от установяване на дипломатическите отношения: минало, настояще и бъдеще". Организатори бяха фондация "Славяни" и форум "България-Русия". Дипломатическият институт беше съорганизатор на събитието. Директорът му г-жа Таня Михайлова беше модератор на панела "Развитие на културния диалог между България и Русия". Паралелно с конференцията се състоя представяне на книгата на външния министър на Руската федерация г-н Сергей Лавров "Между миналото и бъдещето. Руската дипломация в променящия се свят". На представянето говориха вицепрезидентът г-жа Маргарита Попова и външният министър г-н Кристиан Вигенин.

27.06.2014

"Ден на свободния дух" с Кен Хенсли в Министерството на външните работи

На 27 юни 2014 г., в МВнР, като част от проекта на Дипломатическият институт "България-Великобритания (BG-GB) – огледалният образ" се състоя "Ден на свободния дух" с участието на легендарния музикант, поет и композитор Кен Хенсли – авторът на британската песен "Джулай Морнинг", станала символ на българската традиция със същото име, която съществува само в България вече над 35 години – посрещането на изгрева на 1 юли на българското черноморие. Таня Михайлова откри събитието с кратко представяне на идеите, които са ни обединили в тази инициатива. Г-н Хенсли говори пред публиката за фундаменталните човешки ценности - любов, мир, светлина - които трябва да вдъхновяват както публиката и творците, така и политиците. Заедно с българската група "Сънрайз", Кен Хенсли изпълни няколко от своите най-популярни песни. Свободният дух на рок-музиката влезе в храма на българската дипломация. Събитието е също в подкрепа на кампания, инициирана от музиканта Георги Мархолев и подкрепяна от Кен Хенсли, която има за цел датата 1 юли да бъде официално призната на национално и европейско ниво като "Ден на свободния дух".

Присъстваха български и чуждестранни дипломати, любители на рока от София и други градове, приятели на Дипломатическия институт. След концерта, Кен Хенсли бе любезен да даде автографи на всички желаещи, включително на Дипломатическия институт.

Събитието се организира съвместно с продуцентска къща "Холирок АРТ" и Агенция за недвижими имоти в страната (АДИС) ЕООД и с подкрепата на Кирил Желязков, Нели Беширова, АДИС ЕООД, "Делойт". Медийни партньори са БНТ, БНР, БТА, ДАРИК Радио и BG MEDIA London.

27.06.2014

Участие на представител на ДИ в програма "Еразъм за публична администрация", гр. Брюксел

В периода 16-27 юни 2014 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, се проведе двуседмична обучителна сесия в рамките на образователна програма "Еразъм за публична администрация", организирана от Европейското училище по администрация. В обучението участие взеха 60 експерти от централните и регионални администрации на държавите членки на Европейския съюз, като представител от България беше Силвана Цокова – младши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" на Дипломатическия институт.

Обучението имаше за цел да запознае участниците с историята, принципите и перспективите пред ЕС, с функциите и ролята на европейските институции и органи и с процеса на взимане на решения в ЕС. Програмата включваше лекции и дискусии с представители на институциите, посещения в Съвета на ЕС и Европейския парламент в Брюксел и Европейската сметна палата и Съда на ЕС в Люксембург, както и симулационни игри, пресъздаващи заседания на работни групи към Съвета на ЕС, работата на парламентарните комисии, пленарни заседания и др. Обучението завърши с тридневна практика под формата на работни срещи в избрана от всеки от участниците дирекция на Европейската комисия или орган на ЕС. Г-ца Цокова посети Европейската служба за външна дейност, където се запозна с организацията и дейността на службата, работата на делегациите на ЕС, и където бяха дискутирани теми като хуманитарна помощ, многостранни отношения, политика за развитие, обща политика за сигурност и отбрана, управление на кризи, публична дипломация.

27.06.2014

Посещение в Брюксел на отличените ученици и студенти в конкурса за есе "Заедно в името на сигурността"

Дипломатическият институт към министъра на външните работи организира посещение в Главната квартира на НАТО на група от шестима ученици и студенти в периода 25-27 юни т.г. Те са финалисти в конкурс за есе "Заедно в името на мира и сигурността", посветен на 10-та годишнина от членството на Р България в НАТО. Конкурсът се проведе в рамките на Националния план за отбелязване на годишнината и е част от съвместните инициативи на Дипломатическия институт, МВнР и МОН. Групата бе ръководена от Аделина Томова, началник отдел "Публични дейности и сътрудничество" в ДИ и придружавана от Весела Стоева, дипломатически служител в дирекция "НАТО и регионална сигурност" на МВнР.

На брифинга с Хосе-Мария Лопез Наваро от службата за "Публична дипломация" на НАТО бяха представи акцентите от дневния ред на Срещата на държавните и правителствени ръководители на НАТО, която ще се състои на 4-5 септември в Уелс, както и резултатите от приключилата Среща на външните министри на НАТО (24-25 юни т.г.). Групата се срещна и със заместник-постоянния представител на България към НАТО Георги Пенков, както и с други дипломати от Постоянната делегация на Република България. Програмата включи и срещи с български международни служители в Алианса – доц. д-р Велизар Шаламанов, директор на Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA), и полк. Станимир Георгиев от дирекция "Инвестиции в отбраната" на Международния секретариат на НАТО.

Групата посети и Европейския парламент, като беше запозната с дейността му, както и с предстоящите промени след европейските избори. Информационното бюро и новооткритият "Парламентариум" дадоха допълнителна възможност на учениците и студентите да се запознаят с актуалните събития и историята на ЕП.

25.06.2014

"Денят на свободния дух" с Кен Хенсли

Дипломатическият институт ще организира поредното събитие от своя проект "България-Великобритания (BG-GB) – огледалният образ", който стартира през 2013 г. и има за цел да спомогне за това обществата на двете страни да се опознаят по-добре и да отхвърлят погрешните представи едно за друго, с оглед на по-успешното си сътрудничество, особено в контекста на съ-председателството на България и Великобритания на Съвета на ЕС през 2018 г.

Събитието под надслов "Денят на свободния дух" ще се проведе на 27 юни 2014 г., от 19.00 ч. в градината на МВнР, с участието на легендарния музикант Кен Хенсли – авторът на британската песен "Джулай Морнинг", станала символ на българската традиция със същото име, която съществува само в България вече над 35 години – посрещането на изгрева на 1 юли на българското черноморие. Г-н Хенсли ще говори пред публиката за ролята на културните традиции и сътрудничество в контекста на публичната дипломация, след което ще поднесе музикално изпълнение с българската група "Сънрайз", последвано от кратък коктейл. Събитието е също в подкрепа на кампания, инициирана от музиканта Георги Мархолев и подкрепяна от Кен Хенсли, която има за цел датата 1 юли да бъде официално призната на национално и европейско ниво като "Ден на свободния дух".

Събитието се организира съвместно с продуцентска къща "Холирок АРТ" и Агенция за недвижими имоти в страната (АДИС) ЕООД и с подкрепата на Кирил Желязков, Нели Беширова, АДИС ЕООД, Български бизнес клуб-Лондон. Медийни партньори са БНТ, БНР, БТА, ДАРИК Радио и BG MEDIA London.

Моля желаещите да присъстват да потвърдят присъствието си до 25 юни 2014 г. вкл. на посочените ел. поща или телефон: bdi@mfa.government.bg; тел. (02) 948 2147.

ВХОД САМО С ПОКАНИ (моля, представете разпечатана приложената Покана).

25.06.2014

Посещение на делегация от Шанхайския институт за международни изследвания в Дипломатическия институт

Днес в сградата на МВнР се проведе среща между директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова и делегация от Шанхайския институт за международни изследвания, ръководена от г-н Ян Дзиемиен, заслужил професор и директор на Института. По време на срещата бяха обсъдени конкретни предложения за сътрудничество между двете институции в рамките на техните обучителни програми и проекти, публични дейности и изследователски проучвания. В края на срещата двете страни размениха свои аналитични издания и изразиха готовността си за дълготрайно ползотворно сътрудничество.

25.06.2014

Връчване на грамоти от конкурса за есе "Заедно в името на мира и сигурността"

Вчера, 24.06.2014 г., в библиотеката на Дипломатическия институт, се проведе официално връчване на грамоти на победителите от конкурса за есе "Заедно в името на мира и сигурността", организиран от ДИ по повод 10-годишнината от членството на България в НАТО. Наградата за добре представилите се есеисти е посещение на Главната квартира на Алианса и на Европейския парламент в Брюксел. Грамотите бяха връчени от г-жа Таня Михайлова - директор на Дипломатическия институт, в присъствието на членовете на журито: г-жа Аделина Томова – началник отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ, г-жа Весела Стоева – Дирекция "НАТО и национална сигурност" на МВнР, и г-н Светлозар Ковачев - главен експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ.

Победители в конкурса за есе: "Заедно в името на мира и сигурността!"

Студенти:

 1. Момчил Миланов, специалност "Право" на СУ;
 2. Вихрен Митев, магистър по програма "Глобалистика" на СУ;
 3. Десислава Иванова, магистър по програма "Национална сигурност и отбрана" на Военна академия "Г. С. Раковски";
 4. Цветелина Йоханес ван Бентъм, специалност "Право" на СУ.

Ученици:

 1. Велислава-Михаела Крачунова, ГПЧЕ "Христо Ботев, гр. Кърджали
 2. Сибел Хасан, СОУ "Христо Ботев", гр. Девин.

Поощрени с грамоти:

 1. Маргарита Кожухарова, специалност "Оптометрия" на СУ
 2. Деян Деянов Драганов, 11 кл. СОУ "Христо Ботев", гр. Карнобат
 3. Лина Мирославова Христова, 11 кл. СОУ "Асен Златаров", гр. Шабла
 4. Юзлем Мюмюн Юсуф, ученичка, 11 б кл. СОУ "Христо Ботев", с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали
 5. Байрам Фикри Юсеин, ученик, 11 б кл. СОУ "Христо Ботев", с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали

18.06.2014

Работно посещение на директора на ДИ в Ню Йорк

В периода 15-17 юни 2014 г. г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт бе на работно посещение в Ню Йорк. Тя участва в закриването на учебната година в българското училище "Гергана", заедно с посланик Елена Поптодорова и Генералния консул Милен Люцканов. Г-жа Михайлова получи благодарствено писмо и от българското училище "Христо Ботев" за дарената художствена литература.

В Библиотеката на ООН беше проведена среща с директора и главния библиотекар, където се проведоха и дискусии относно новите проекти на библиотеката, архивите и обучителните практики. Г-жа Михайлова проведе среща с ръководството на Peace Islands Institute, по време на която бяха договорени съвместни инициативи в региона на Балканите и общи издателски инициативи.

13.06.2014

Публична лекция на Мустафа Каркути на тема "Регионални последици от войната в Сирия: как Западът разочарова сирийския народ"

Днес Дипломатическият институт организира публична лекция на г-н Мустафа Каркути - журналист и консултант по медийни и корпоративни въпроси, на тема "Регионални последици от войната в Сирия: как Западът разочарова сирийския народ".

По време на лекцията г-н Каркути разгледа основните предпоставки, допринесли за ескалиране на протестите срещу управляващите военни режими в страните от т.нар. "Арабска пролет". В своето изложение той обърна внимание на спецификите, отличаващи кризата в Сирия от ситуацията в останалите държави от Близкия изток, които са засегнати от този процес. Г-н Каркути разгледа подробно отношението към конфликта на държавите, намиращи се в непосредствена близост до Сирия, както и реакцията на САЩ, Русия, Иран и държавите от Арабския полуостров спрямо двата враждуващи лагера. По негово мнение в момента се наблюдава прекрояване на политическата карта на Близкия изток, разделен на сфери на влияние по силата на договора Сайкс-Пико от 1916 г. За това свидетелстват както ситуацията в Сирия, така и настоящите събития на територията на Ирак.

Лекцията бе последвана от широка дискусия, по време на която беше направен паралел между кризата в Сирия и ситуацията в Украйна, беше обсъдено участието на "Хизбула" на страната на режима на Башар Асад, както и влиянието на Иран върху процесите в региона, причините за ненамеса на Запада в конфликта в Сирия, кюрдският фактор по време на размириците в Сирия и Ирак, степента на развитие на демократизацията в страните, засегнати от Арабската пролет, и др.

На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус в България, експерти от МВнР, служители на неправителствени организации, журналисти и студенти.

10.06.2014

Лекция на министър Вигенин в град Тараклия, Молдова

Днес, 10.06.2014, Дипломатическият институт за първи път направи live-streaming излъчване на тържественото откриване с участието на министър Кристиан Вигенин на новосъздадения Информационен център за България и ЕС в сградата на Тараклийския държавен университет в Република Молдова. Темата на последвалата лекция бе "Европейският път на България и перспективите пред Молдова". Служители на ДИ и МВнР наблюдаваха дистанционно събитието в сградата на министерството, след което последва дискусия.

10.06.2014

Приключи първото Лятно училище по въпросите на сигурността и НАТО

На 6 юни 2014 г. официално приключи първото Лятно училище по въпросите на сигурността и НАТО. Семинарът е част от Националния план от инициативи за честване на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО в съответствие с Решение на Министерски съвет № 819 от 21.12.2013 г.което е елемент от националното отбелязване на 10 години членство на България в НАТО. Обучението се проведе във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" в гр. Варна в периода 2-6 юни 2014 г.

Участие в обучението взеха 35 представители на 19 държави, членки на НАТО и част от програмата "Партньорство за мир“. По време на Лятното училище участниците имаха възможността на чуят мнението на водещи български и чужди експерти, сред които г-жа Десислава Иванова, г-н Йордан Божилов, г-жа Зорница Венкова, г-н Славчо Нейков, проф. Йордан Баев, д-р Валентин Катранджиев, полк. Николай Коцев и Н. Пр. г-н Андраш Клайн, посланик на Унгария в България.

В рамките на програма освен лекциите и дискусиите, участниците имаха учебна обиколка на военното училище, по време на която имаха възможността да видят отблизо учебните зали, да се запознаят с най-новите технологии в корабоводенето, да посетят специални тренажори и симулатори и да опитат сами да управляват кораб, както и да се отбраняват.

След приключване на лекционната част на семинара, на специална церемония, проведена в Планетариума на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, и кап. I ранг доц. д-р Калин Калинов, зам.-началник по учебната и научната част на ВВМУ, връчиха сертификатите на участниците. След това се проведе културна програма, която включваше посещението на Вонноморския музей в гр. Варна.

Лятното училище по въпросите на сигурността и НАТО се организира в партньорство с Българския младежки евро-атлантически клуб, фондация "Конрад Аденауер“ и с подкрепата на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“.

09.06.2014

Участие на представители на ДИ в XV Летен семинар за млади експерти по публични политики от Югоизточна европа и Черноморския регион

В периода 1-5 юни 2014 г. в к.к. Албена се проведе 15-тото издание на Летния семинар за млади експерти по публични политики от Югоизточна Европа и Черноморския регион. Семинарът се организира традиционно от Института за икономическа политика, като темата му тази година беше "Предизвикателства пред публичните политики – европейско и регионално измерение“. Участие в него взеха двама представители на Дипломатическия институт – Силвана Цокова, младши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество“, и Алена Лакова – сътрудник в същия отдел. Г-жа Таня Михайлова – директор на ДИ, отправи приветствие към участниците при официалното откриване на семинара и изнесе презентация в лекционната част на тема "Публичната дипломация в практиката на Дипломатическия институт“.

В семинара участие взеха 33 експерти от държавната администрация, неправителствения и научно-изследователския сектор от 10 държави от Югоизточна Европа и Черноморския регион. Български и чуждестранни лектори, сред които представители на държавни институции, дипломатически мисии, изследователски центрове и институции на ЕС, представиха теми, свързани с икономическите аспекти на европейската интеграция, конкурентноспособността на държавите членки и страните от региона, иновациите като приоритет на публичните политики, политическите предизвикателства пред ЕС и региона, регионалните партньорства, външната политика, политиката на добросъседство и политиката на разширяване на ЕС и др. Презентациите бяха съпроводени от дискусии, както и от интерактивни занятия в работни групи, свързани с предизвикателствата пред публичните политики и с бъдещето на Европа в контекста на разгледаните теми. Семинарът завърши с връчване на сертификати на участниците.

04.06.2014

Участие на представител на ДИ в третия семинар на АСЕМ по устойчиво развитие – управление на водите, в град Тулча, Румъния

В периода от 2 до 3 юни 2014 г. в град Тулча, Румъния, се проведе третият семинар на Азиатско-европейския форум (АСЕМ) по устойчиво развитие – управление на водите – подпомагане на просперитета и стабилността чрез регионално сътрудничество по линия на инициативата за сътрудничество Дунав - Меконг. От България участие в семинара взеха проф. дфн Екатерина Бъчварова от БАН, г-жа Нели Мутафова, главен експерт в Министерство на околната среда и водите, и г-ца Ина Кирилова, старши специалист в Дипломатическия институт към Министерство на външните работи. Експертно мнение споделиха и над 50 представители от Унгария, Виетнам, Австрия, Румъния, Лаос, Словакия, Испания, Бангладеш, Германия, Южна Корея, Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност.

Целта на семинара бе споделянето на информация, полезен опит и формулирането на идеи и проекти за сътрудничество между страните, населяващи басейните на р. Дунав и на р. Меконг в Азия.

В рамките на събитието проф. Бъчварова от БАН сподели какви са текущите научни проекти на Академията свързани с р. Дунав и благодари за приятелските българо-румънски отношения.

Лаос ще бъде домакин на следващия четвърти семинар, следвайки ротационния принцип между азиатските и европейски участници. Бе обсъдена възможността България да домакинства петия семинар през 2016 г.

02.06.2014

Приключи Вторият "Интензивен курс по дипломация“

В периода 07 май - 30 май 2014г. се проведе вторият "Интензивен курс по дипломация", организиран от Дипломатическия институт.љ В рамките на обучението бяха разгледани основни теми и казуси в сферата на дипломацията, дипломатическия протокол, консулската дипломация, икономическа и енергийна дипломация и др.. Обучението приключи с официална церемония, на която директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова поздрави и връчи сертификатите на курсистите. Участие в него взеха 28 представители на държавната администрация, неправителствения сектор и академичната общност.

02.06.2014

Лятно училище по въпросите на сигурността и НАТО

Дипломатическият институт младежкият евро-атлантически клуб организират за първи път "Лятно училище по въпросите на сигурността и НАТО“. Събитието ще се проведе във Висшето военноморскоучилище "Н. Й. Вапцаров" в гр. Варна в периода 2-6 юни 2014 г.

Този семинар е част от Националния план от инициативи за честване на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО в съответствие с Решение на Министерски съвет № 819 от 21.12.2013 г.

В него ще вземат участие 35 млади хора от Австрия, Азербайджан, България, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Ирландия, Казахстан, Латвия, Литва, Македония, Норвегия, Словения, Украйна, Холандия и др., страни членки на НАТО и държави от програмата "Партньорство за мир“.

Целта на семинара е да бъдат повишени техните опит и компетентност по въпросите на международната сигурност, разгледани през призмата на НАТО. Програмата на семинара ще обхване модули, като "Публичната дипломация на НАТО“, "Предизвикателства в сферата на сигурността и енергетиката" и др., с надеждата да бъде провокирано активно участие в курса и ангажиране с тематиката на форума.

Лекторският състав на курса включва експерти от ВВМУ, Военна академия "Г.С. Раковски", МВнР, български и чуждестранни дипломати с богат практически опит и експертиза.

Лятното училище по въпросите на сигурността и НАТО се организира в партньорство с Българския младежки евро-атлантически клуб, фондация "Конрад Аденауер“ и подкрепата на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“.

29.05.2014

Закриване на 14-то издание на Европейската дипломатическа програма

От 26 до 28 май т.г. в гр. Атина, Гърция, се проведе последният, четвърти модул на Европейската дипломатическа програма (ЕДП). В него взеха участие всички 56 участници и около 30 директори на дирекции – човешки ресурси и квалификация в МВнР на държавите-членки и институциите на ЕС. Участниците бяха разделени на три групи, третиращи приоритетите на гръцкото председателство на ЕС: миграция – предизвикателства и възможности; икономика – растеж и работни места; политика в сферата на морската сигурност с акцент върху пиратството. Работата включваше дискусии и симулационни игри по казуси от споменатите сфери. В края на модула бяха връчени сертификати за успешно участие в рамките на цялата програма, която се състоеше от общо четири модула – първият и последният в държавите – председатели на Съвета на ЕС през съответния период, в тазгодишния случай – Литва и Гърция, вторият в МВнР на държава по избор и третият в Брюксел. Участник от България бе г-н Явор Иванов, старши експерт в Дипломатическия институт. Г-жа Биляна Дечева, началник-отдел "Обучителни програми и проекти" на Института представлява България на срещите на директорите на обучителните институции. Началото на следващата обучителна година ще бъде дадено през есента в Рим, в рамките на италианското председателство.

28.05.2014

Завърши втория специализиран курс "Дипломация и околна среда"

Днес завърши втория специализиран интензивен курс "Дипломация и околна среда" на Дипломатическия институт. Последният елемент в обучението бе симулационна игра, която допринесе за ефективното усвояване на придобитите нови познания в сферата на екологичната дипломация. Участниците оцениха високо проведеното им обучение и получиха сертификати от директора на Института, г-жа Таня Михайлова.

26.05.2014

Започна вторият специализиран курс "Дипломация и околна среда"

Днес, 26 май 2014 г., започна второто издание на специализирания интензивен курс "Дипломация и околна среда" на Дипломатическия институт . След откриването, направено от г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, д-р Валентин Катранджиев, главен експерт в отдел "Обучителни програми и проекти" на ДИ, представи тематичната програма на курса, която включва въведение в екологичната дипломация, анализ на международните преговори в сферата на изменение на климата, преглед на международноправните режими по опазване на околната среда, прочит на основните аспекти на международната екологична сигурност и др. Обучението включва и практическо упражнение в сферата на многострамногостранната водна дипломация. Обучението е насочено към представители на българската държавна администрация, бизнес средите и неправителствения сектор, занимаващи се с екологични въпроси. За лектори на курса са поканени експерти от МВнР и утвърдени университетски преподаватели.

20.05.2014

Работна среща на ДИ с представители на Министерството на външните работи на Държавата Израел

На 20 май т.г. в библиотеката на Дипломатическия институт се състоя работна среща между представители на ДИ и младши дипломати от Министерството на външните работи на Държавата Израел. Целта на срещата бе да се обмени опит в методологията за подготовка на стажант-аташета в двете държави. Директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова и г-жа Аделина Томова, началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество“, приветстваха гостите и представиха дейностите, които развива ДИ с акцент върху подготовката на представители на дипломатическата служба, които са в началото на своята кариера.

Г-жа Саусан Хасон, втори секретар и заместник-ръководител на мисията на Израел в София и гостите споделиха личния си опит като курсисти в обучителни програми на МВнР на Държавата Израел. Гостите в момента завършват курс за стажант – аташета и посещението в България е част от цялостния им обучителен период.

Израелските дипломати се срещнаха и с двама български младши дипломати, които през 2012 г. успешно завършиха курса за стажант – аташета, организиран от Института.

19.05.2014

Приключи Десетият курс по Консулска дипломация

В периода 04 март - 11 април 2014 г. се проведе десетият курс по "Консулска дипломация", организиран от Дипломатическия институт, съвместно с дирекция "Консулски отношения" на МВнР. Обучението приключи с официална церемония на която присъстваха министър Кристиан Вигенин, заместник-министър Ангел Величков, г-н Георги Димитров, постоянен секретар, г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт љи г-н Раковски Лашев, директор на дирекция "Консулски отношения". Министър Вигенин връчи лично сертификатите на пълните отличници в курса. Г-н Антон Марков и г-жа Надя Велева изказаха благодарности към организаторите от името на всички участници в курса, като предадоха благодарствено писмо. В настоящия курс взеха участие и успешно издържаха изпит 61 служители, на които предстои мандат като консули или консулски длъжностни лица.

15.05.2014

Дискусия в Русенския университет "Ангел Кънчев" на тема "Дипломацията днес"

Днес в Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе среща-дискусия със студентите, на която г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи, говори на тема "Дипломацията днес". Тя представи дейностите на Дипломатическия институт, като акцентира на квалификационните форми, които той организира, както и на възможностите, които предлага на младите хора, като стажантската програма и конкурсите за есе. Г-жа Михайлова запозна студентите и с трудностите при подготовката на бъдещите дипломати. Тя засегна и сложната специфика на тяхната работа, като подчерта, че това е свързано с европейски практики, но също и с динамика и ежедневно усъвършенстване, тъй като дипломацията не търпи статичност. Г-жа Михайлова описа накратко и дейностите на консулските служби, които рядко биват забелязвани, но всъщност играят много важна роля за българските общества извън пределите на страната.

Директорът на ДИ запозна младежката аудитория с комуникационната кампания на Института "Гласувам, защото се интересувам!", като обърна внимание върху общата политическа пасивност на младежите в страната, особено в периода преди важни избори, каквито са тези за Европейския парламент. Беше акцентирано и върху факта, че тези избори са дори още по-важни за Съюза, тъй като на практика те ще посочат и бъдещия председател на Европейската комисия, както и политическата посока, в която ще се насочи Комисията през следващите 5 години.

На срещата присъстваха повече от 100 студенти, като модератор на събитието беше проф. Владимир Чуков, ръководител на катедра "Европеистика".

В рамките на посещението в Русенския университет г-жа Михайлова проведе работна среща с проф. Чуков и доц. Мими Корнажева, на която бяха представени дейностите на най-старата катедра по европеистика в България. На среща с ректора проф. Христо Белоев бяха обсъдени възможностите за обмен и за скорошно подписване на Меморандум за сътрудничество.

14.05.2014

Работна среща във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Днес във Висшето военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" в гр. Варна се проведе работна среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, и кап. I ранг, проф, д.в.н. Боян Медникаров, ректор на ВВМУ. Бяха обсъдени възможностите за бедещото сътрудничество между двете институции. Конкретна тема бе предстоящият семинар по въпросите на сигурността, който Дипломатическият институт ще организира от 1 до 6 юни т.г. в гр. Варна, съвместно с ВВМУ и Атлантическия клуб в България, р рамките на Националния план за отбелязване на 10-годишнината на България в НАТО. Екипът на ДИ имаше възможност да се запознае с дейностите на факултет "Навигационен" и факултет "Инженерен" и тяхната модерна техническа база.

14.05.2014

Дискусия в Икономически университет-Варна на тема "България в Европейския съюз: икономически политики и инвестиции"

Днес в Икономическия университет-Варна се проведе среща-дискусия със студентите, на която министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин говори на тема "България в Европейския съюз: икономически политики и инвестиции". Резултатите от предстоящите Европейски избори ще бъдат първият индикатор за това дали европейските лидери са успели да предложат ефективни решения на реалните проблеми и нуждите на гражданите, заяви министър Вигенин. Събитието е част от кампанията на Дипломатическия институт "Гласувам, защото се интересувам!", целяща стимулиране на избирателната активност на предстоящите избори за Европейския парламент сред младите българи. На срещата присъстваха повече от 300 студенти, като участие в дискусията взеха г-жа Таня Михайлова, директор на Института, г-н Григор Порожанов, директор на дирекция "Външноикономически отношения“ в МВнР, както и ректорът на Икономическия университет проф. Пламен Илиев.

13.05.2014

Награди в Националния конкурс за есе на тема "Заедно в името на мира и сигурността"

Приключи Националният конкурс за есе на тема "Заедно в името на мира и сигурността", обявен от Дипломатическия институт, по повод 10-годишнината от членството на България в НАТО. В конкурса участваха 166 студенти и ученици от 33 населени места в България и от 21 университета в страната и чужбина.

Наградите за успешно представилите се студенти в конкурса са четири, вместо първоначално обявените три, поради високото качество на техните есета. Сред наградените студенти са: Вихрен Митев, магистър по програма "Глобалистика" на СУ; Десислава Иванова, магистър по програма "Национална сигурност и отбрана" на Военна академия "Г. С. Раковски"; Момчил Миланов, специалност "Право" на СУ и Цветелина Йоханес ван Бентъм, също от специалност "Право" на СУ. Наградените ученици в конкурса са: Велислава-Михаела Крачунова от ГПЧЕ "Христо Ботев, гр. Кърджали и Сибел Хасан от СОУ "Христо Ботев", гр. Девин.

Наградата за отличените участници е посещение в главната квартира на НАТО в Брюксел, което следва да се осъществи до края на м. юни т.г. Допълнително ще бъдат публикувани и имената на тези участници, които ще бъдат поощрени с грамоти за участие в конкурса.

Участници, на които ще бъдат връчени поощрителни грамоти за участието им в конкурса:

 1. Маргарита Кожухарова, СУ студент по оптометрия
 2. Деян Деянов Драганов, 11 кл. СОУ "Христо Ботев", гр. Карнобат
 3. Лина Мирославова Христова, 11 кл. СОУ "Асен Златаров", гр. Шабла
 4. Юзлем Мюмюн Юсуф, ученичка, 11 б кл. СОУ "Христо Ботев", с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали
 5. Байрам Фикри Юсеин, ученик, 11 б кл. СОУ "Христо Ботев", с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали

12.05.2014

"Един час за НАТО"

Министерството на образованието и науката се включи в инициативата "Един час за НАТО“ като част от Националния план на Министерския съвет на Република България за дейности, с които страната ни отбелязва 10-тата годишнина от членството на Република България в НАТО.

Инициативата "Един час за НАТО“ се проведе във всички училища в страната в периода от 7 до 10 май. В рамките на един учебен час на учениците в IX и X клас бе представена информация, свързана с дейността на НАТО. За провеждането на този час специално бе подготвена брошура, която съдържа няколко секции - исторически факти, принципи и цели, България и НАТО, България в мисии и операции на НАТО и други, както и множество снимки, свързани с дейността на НАТО. Брошурата е подготвена от Дипломатическия институт към Министерството на външните работи, със съдействието на Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката.

Инициативата "Един час за НАТО“ цели да повиши осведомеността на новото поколение млади хора по темата за политико-военния съюз НАТО, членството в който е основополагащ външнополитически приоритет и ключов фактор за гарантирането на сигурността и суверенитета на Република България.

09.05.2014

Музикално събитие по случай Деня на Европа, част от кампанията "Гласувам, защото се интересувам!"

Дипломатическият институт към министъра на външните работи отбеляза Деня на Европа с музикално събитие под наслов "Гласувам, защото се интересувам!". На събитието в градинката пред "Кристал" присъстваха министърът на външните работи Кристиан Вигенин и представители на партньорите oт Информационното бюро на Европейския парламент и Rock the Vote-България. Събитието е част от кампанията на ДИ "Гласувам, защото се интересувам!", чиято цел е да стимулира участието на младите хора в изборите за Европейски парламент на 25 май тази година. Със свои изпълнения се включиха певицата Поли Генова, група LaTIDa, както и танцьорите от FullFance и uMove, а събралата се публика имаше възможност да участва и във викторини и игри, свързани с Европейския съюз.

08.05.2014

Работно посещение в Косово и Република Македония

В периода 27 – 30 април т.г. се проведе работна визита на служители на Дипломатическия институт в Косово и в Република Македония. На 27 и 28 април г-жа Биляна Дечева, началник отдел "Обучителни програми и проекти" и г-н Кирил Апостолов, старши експерт в същия отдел, осъществиха редица срещи в МВнР на Косово. Основна цел на посещението беше споделянето на българския опит при организацията на международни семинари и по–конкретно на ежегодното Зимно училище по дипломация. Поканата от косовска страна дойде по повод предстоящото "Пролетно училище по въпросите на човешките права, мира и сигурността", което следва да бъде организирано и проведено от косовската Дипломатическа академия в периода 26 – 30 май т.г. в Превале, област Призрен. Служителите на Института представиха пред косовските експерти своя опит в организацията на международни семинари, други аспекти от дейността на ДИ от интерес на домакините и отговориха на въпроси от експертен и организационен характер на екипа на Косовската дипломатическа академия. Г-н Скендер Дурмиши, директор на Дипломатическата академия на Косово и г-жа Биляна Дечева обсъдиха предстоящото подписване на Меморандум за сътрудничество между двете институции, което следва да се осъществи в близко бъдеще. Беше проведена и среща – разговор със служители в МВнР на Косово, които през годините са били обучавани в Дипломатическия институт. За периода от 2006 г. до днес в Алумни клуба на Дипломатическия институт от Косово има 40 възпитаници, участвали в различни тематични обучения.

На 29 и 30 април, г-жа Дечева и г-н Апостолов посетиха Република Македония, където проведоха среща с г-жа Аделина Марку, директор на дирекция "Дипломатическа академия" в македонското Министерство на външните работи и с г-жа Лидия Бошковска, служител в Академията. На срещата, на която присъстваха и представители на българското посолство в Скопие, в т.ч. посланик Иван Петков, бяха обсъдени сътрудничеството между двете институции по линия на предстоящия проект "Комуникация с гражданското общество в контекста на европейската интеграция" и възможното провеждане от страна на Дипломатическия институт на семинар за македонски дипломати по въпроси на европейската интеграция.

08.05.2014

Работно посещение в Унгария

В периода 28-30 април 2014 г. директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, и г-жа Аделина Томова, началник-отдел "Публични дейности и сътрудничество" бяха на работно посещение в Будапеща. Беше проведена среща с директора на партньорския Институт за международни отношения г-н Андраш Кирали. Обсъдени бяха конкретни теми за сътрудничество като партньорство по проект на ДИ и фондация "Ханс Зайдел" за проучване на опита на Унгария, Хърватия и България за провеждането на комуникационните стратегии за членство в ЕС и споделянето на този опит с Македония, Сърбия и Черна гора. Други теми на разговорите бяха обмен на статии за сп. "Дипломация", както и споделяне на опита на ДИ относно обучение на чуждестранни дипломати.

Беше проведена среща и в МВнР със заместник-директора на дирекцията за Централна Европа г-н Йозеф Магяр. В унгарското МВнР бе представена обучителната дейност, предназначена за унгарските дипломати и демонстрация на симулационен център на посолство.

Заедно с посланика на България в Унгария, г-жа Бисерка Бенишева, г-жа Михайлова участва в прием на българисти от 10 държави в рамките на тяхна конференция и дари българска художествена литература на Факултета по славистика на Будапещенския университет.

Г-жа Михайлова и г-жа Аделина Томова, началник-отдел "Публични дейности и сътрудничество" в ДИ участваха в конференция, посветена на 10-годишнината от членството на Унгария в ЕС. В рамките на конференцията проведоха среща с проф. Петер Балаш, еврокомисар по регионалната политика (2004) и министър на външните работи на Унгария (2009-2010), по повод споделяне на опита на Унгария по комуникационната стратегия за членство в ЕС.

07.05.2014

Откриване на втори "Интензивен курс по дипломация“

Днес в сградата на Министерството на външните работи директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова откри втория "Интензивен курс по дипломация“. Участие в него вземат 30 курсисти, представители на държавната администрация, неправителствения сектор и академичната общност. Целта на подобно обучение е да представи специфичните характеристики от работата на дипломатическата служба при формирането и реализирането на българската външна политика. Обучението ще запознае и задълбочи познанията на курсистите в основни теми в сферата на дипломацията, дипломатическия протокол, консулската дипломация, икономическа и енергийна дипломация и др. Като лектори в курса ще вземат участие експерти от Министерството на външните работи, дипломати от чуждестранните дипломатически представителства в Република България, университетски преподаватели и водещи експерти в областта на международните отношения.

29.04.2014

Специализиран курс "Дипломация и околна среда" на Дипломатическия институт

От 26 до 28 май 2014 г. Дипломатическият институт при Министъра на външните работи ще проведе второто издание на специализирания интензивен курс "Дипломация и околна среда". За лектори на курса са поканени експерти от МВнР и утвърдени университетски преподаватели. Тематичната програма на курса включва въведение в екологичната дипломация, анализ на международните преговори в сферата на изменение на климата, преглед на международноправните режими по опазване на околната среда, прочит на основните аспекти на международната екологична сигурност и др. Обучението включва и практическо упражнение в сферата на многостранната водна дипломация. Курсът е подходящ за широк кръг специалисти в това число служители от държавната администрация, работещи по въпросите на международното екологично сътрудничество, студенти, обучаващи се по магистърски програми за околната среда и екология, представители на неправителствени екологични организации, и медии, осветляващи глобалните екологични предизвикателства. Курсът ще бъде целодневен от понеделник (26.05) до сряда (28.05) в сградата на Министерство на външните работи. Изискванията към кандидатите са:

 1. 1. Възможност за постоянно участие курса от 10.30 до 17.30 часа в посочения период;
 2. 2. Минимум покрита образователна степен - бакалавър;

Цената на курса е 50 лв., които могат да бъдат платени по банков път или в брой на касата на Дипломатическия институт (ДИ). Успешно завършилите курса ще получат сертификат за участие, издаден от ДИ. Желаещите да се запишат могат да го направят като изпратят молба на името на Директора на ДИ, автобиография CV (във формат Europass) на e-mail: director.bdi@mfa.bg. Краен срок за подаване на документите: 20 май 2014 г.

Допълнителна информация относно курса можете да получите от д-р Валентин Катранджиев, главен експерт в отдел “Обучителни програми и проекти" - e-mail: valentin.katrandjiev@mfa.bg , моб. тел.: 0878 601 683 или г-н Росен Сейреков, сътрудник в отдел “Обучителни програми и проекти" - e-mail: rosen.seyrekov@mfa.bg, тел.: 02/807 64 44; моб. тел.: 0897 865 547.

29.04.2014

Съобщение до всички кандидати за участие в Интензивен курс по дипломация, 7 – 30 май 2014 г.

Всички кандидати, подали документи за участие в Интензивен курс по дипломация, организиран от Дипломатическия институт, ще получат до края на работния ден (29.04) писмо на електронната поща, която са посочили за връзка, с отговор дали са одобрени за участие в обучението. За повече въпроси, моля, свържете се с г-жа Цветомира Димитрова, координатор на курса (cvetomira.dimitrova@mfa.bg; моб. тел.0878 601 867).

24.04.2014 г.

Дискусия в Бургаския свободен университет на тема "България в Европейския съюз: осигуряване на устойчиво развитие", в рамките на кампанията на Дипломатическия институт "Гласувам, защото се интересувам!"

Днес в Бургаския свободен университет се проведе среща-дискусия със студентите, на която министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин, говори на тема "България в Европейския съюз: осигуряване на устойчиво развитие". Събитието е част от кампанията на Дипломатическия институт "Гласувам, защото се интересувам!", за стимулиране на избирателната активност на предстоящите избори за Европейския парламент сред младото поколение. На срещата присъстваха повече от 250 студенти, като участие в дискусията взеха още Григор Порожанов, директор на дирекция "Външноикономически отношения“ към МВнР, както и ректорът на БСУ проф. Галя Христозова.

18.04.2014 г.

Проектна дейност на Дипломатическия институт

На 17 април 2014 г. в зала 101 на МВнР беше организирана пресконференция, целяща да предсатви проектната дейност на Дипломатическия институт.

Бяха представени следните проекти: Проект по Оперативна програма „Административен капацитет" проект № ЦА 12-22-81/ 25.09.2013 г. за „Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи за придобиване на ключови умения и компетентности на служителите си", с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд за 38 386 лв.; Проект за стимулиране на избирателната активност на изборите за Европейски парламент през май 2014 г. - Комуникационната кампания "Гласувам, защото се интересувам!" с бюджет на кампанията от 55 000 лв. ; Национален план от инициативи за честване на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО на стойност 50 000 лв.; Сътрудничество между ДИ и Холандския институт за международни отношения "Клингендал" в периода 2012 – 2015 г. възлиза на 52 400 евро; Научно - изследователски проект „Новата турска външна политика след края на Студената война" стипендия за 1000 лв. и Научно-изследователски проект „Как да комуникираме с публиката в контекста на европейската интеграция" на стойност 27 000 евро.

16.04.2014 г.

„Дипломацията – добрия пример за усвояване на евросредства”

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Република България организира пресконференция на тема: „Проектната политика на Дипломатическия институт” (проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”; Комуникационна стратегия; НАТО; Холандски институт за международни тоншения „Клингендал”).

Пресконференцията ще се проведе на 17 април (четвъртък) 2014 г. от 11.00 ч. в зала 101 на Министерството на външните работи (ул. „Александър Жендов” №2).

Събитието има за цел да представи проектите, по които работи Дипломатическият институт и тяхното отражение върху целите и приоритетите на външната политика на Р България.

Събитието е в рамките на проект: „Проект „Подобряване на капацитета на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи за придобиване на ключови умения и компетентности на служителите си”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

За контакти: Екатерина Неофитова, ст. експерт в отдел „Обучителни дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт – моб.: 0878 601 825, сл.: 02/ 807 64 44.

16.04.2014 г.

Дискусия на тема "България в ЕС – мобилност и възможности за младите хора“

Днес в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" се състоя дискусия на тема "България в ЕС – мобилност и възможности за младите хора“, с участието на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин. Дискусията е част от поредица срещи със студентската общност, които Дипломатическият институт ще реализира в рамките на своята кампания "Гласувам, защото се интересувам!", целяща да стимулира активността на младите хора в изборите за Европейски парламент през месец май 2014 г. Участие в срещата, на която присъстваха над 120 студенти, взеха ректорът на ПУ проф. Запрян Козлуджов, директорът на ДИ г-жа Таня Михайлова, която представи дейностите по кампанията, и г-н Румен Александров – директор на дирекция "Политики и институции на ЕС" в МВнР.

Пред студентската аудитория министър Вигенин представи многобройните ползи от членството на България в Европейския съюз и възможностите, които то предоставя на младите хора – за образование, професионална реализация, пътуване и културен обмен. Министърът акцентира върху значението на добрата информираност и избора за това кой ще представлява интересите и ценностите на българските граждани в Европа, както и върху ролята на българското представителство в Европейския парламент, което трябва да отстоява българските приоритети в контекста на общата европейска политика и дневния ред на ЕС. Колкото по-висока е избирателната активност, толкова по-легитимна и близка до гражданите ще бъде европейската конструкция, добави още той. Г-н Вигенин представи някои от основните приоритети на ЕС и как те се реализират на национално ниво. Такива са борбата с безработицата, усилията за реформа в сферата на образованието, стратегически приоритети като научни изследвания, иновации и инвестиции в интелигентен растеж. Бяха представени и Европейската мрежа за работни места EURES, възможностите, които дава програмата Еразъм+, както и перспективите за стажове и работа в администрацията на ЕС. За България е важно повече български представители да са на позиции в европейската администрация, за да може страната ни да защитава националния си интерес още в процеса на взимане на решения, допълни министър Вигенин.

В рамките на събитието беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Пловдивския университет. Той дава възможност за обмен на лектори и експертиза, за съвместни образователни и изследователски проекти и конференции, както и възможност за участие на студентите в младежките инициативи на ДИ, като стажантската програма и конкурсите за есе.

10.04.2014 г.

Продължава сътрудничеството между Дипломатическия институт и ЕГО ПОЛИТИКО - Обучителен семинар на тема: "Протокол и публични политики"

На 8 април 2014 г. в сградата на Дипломатическия институт се проведе еднодневен семинар на тема "Протокол и публични политики", организиран от Института за екипа на Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" към Университета за национално и световно стопанство, по покана на Сдружението. Обучението се състоя в рамките на програма "Отворени врати" на ДИ, която спомага за развиване на сътрудничество със студентската общност и по-голяма приемственост между академичната и професионална среда.

Семинарът бе открит от г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, която представи акцентите в дейността на Института и насърчи младия екип на "ЕГО ПОЛИТИКО" в целите, които си поставя. Лектори в първия тематичен модул – "Презентационни умения и протокол", бяха Цветомира Димитрова и Кирил Апостолов, експерти в отдел "Обучителни програми и проекти" на ДИ. Представените теми включваха подходи за успешно представяне, поведение пред камера, невербална комуникация, облекло, интеркултурно общуване и работа с чужденци. Семинарът продължи с презентация на темите "Организиране на събития" и "Комуникационен мениджмънт", представена от Силвана Цокова, експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ. Сред обсъдените теми бяха добрите и лоши практики при подготовката и реализирането на събития, реакция при кризисни ситуации, подходи за ефикасна комуникация в екипа и с целеви групи, взаимодействие с медиите. Обучението завърши с темата "Успешни партньорства", представена от Аделина Томова, началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество", която обсъди с участниците сътрудничествата като стратегическа цел, тяхната значимост и различните им форми, както и даде препоръки за успешно привличане на партньори.

В обучението бяха включени интерактивни и практически занимания, решаване на казуси, както и дискусии по конкретни въпроси от практиката на двете организации. Семинарът завърши с връчване на сертификати на 15-те участници.

07-11.04.2014

Учебна практика на курса по Консулска дипломация в Истанбул

В периода от 7 до 11 април 2014 г. се проведе практическо обучение в Генералното консулство на Република България в Истанбул, като част от курса на Дипломатическия институт по "Консулска дипломация". Изнесеното обучение беше съвместна инициатива на ДИ и МВнР, като включи обслужване на български граждани на гише, провеждане на интервю с кандидати за визи, издаване на визи, заверки и легализация на документи. Участниците в практическото обучение са служители на МВнР, които са определени от Кариерната комисия като консули и технически служители в консулски служби на Р България в чужбина, които до този момент не са били на мандат на съответната длъжност. Представители от страна на Дипломатическия институт бяха програмните координатори г-ца Екатерина Неофитова и г-ца Ина Кирилова, а от страна на МВнР г-н Валентин Бабов, началник на отдел "Административно обслужване на гражданите" и г-н Иван Мотев, гл. експерт в отдел "Национален визов център", и двамата към дирекция "Консулски отношения" на МВнР.

07.04.2014

Участие на представител на ДИ в Европейската дипломатическа програма

От 31 март до 4 април т.г. в Брюксел се проведе III-ят модул на Европейската дипломатическа програма. В модула участваха почти всички 56 участници в тазгодишното издание на Програмата – представители на държавите-членки, ЕСВД, Комисията и Генералния секретариат на Съвета. България беше представена от г-н Явор Иванов, старши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" на Дипломатическия институт. Едноседмичната програма беше условно разделена на две части. През първите два дни в конферентен център "Албер Боршет" бяха изнесени лекции с последващи дискусии от експерти от ЕСВД и Генералните дирекции на Комисията. Сред представените и обсъждани теми бяха: суровини и природни ресурси; развитие; хуманитарна помощ; миграция; климатични промени; икономическо управление; търговска политика; енергетика и др. Обучението през следващите три дни се проведе в "Мениджмънт център Европа". Участниците работиха в различни групови формати под ръководството на г-н Вилбур Перлот от Холандския институт за международни отношения "Клингендал" и д-р Робърт Вийбел от "Центъра за европейски преговори и вземане на решения". Под формата на различни симулации участниците бяха стимулирани да работят в екип, да председателстват и взимат думата в групови обсъждания. Те трябваше да подготвят съвместни документи и позиции и да ги защитават, използвайки знанията за политиката на държавите, посетени от тях през втория им модул. Обща оценка и заключения за цчлата програмата ще направят самите участници през последния модул, който ще се състои през месец май в Атина.

07.04.2014

Посещение на грузинска делегация, ръководена от г-жа Марика Раквиашвили, заместник-министър по европейска интеграция на Република Грузия

Днес в сградата на МВнР се проведе среща между директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, г-жа Аделина Томова, началник отдел "Публични дейности и сътрудничество", д-р Валентин Катранджиев и грузинска делегация, ръководена от г-жа Марика Раквиашвили, заместник-министър по европейска интеграция на Република Грузия. По време на срещата беше обсъден българския опит в интеграционните процеси на присъединяването на България към ЕС, както и възможности за сътрудничество между ДИ и грузинската страна, също така бяха обсъдени административната реформа, координационния механизъм, изпълнението на Споразумението за асоцииране с ЕС, по-конртено търговския компонент, комуникационна стратегия, еврофондове и др. В серията от срещи с грузинската делегация участваха още представители на МВнР и неправителствения сектор.

03.04.2014

Международна конференция "Бъдещето на НАТО"

Днес, в Централния военен клуб в София бе открита международна конференция "Бъдещето на НАТО", посветена на 10-годишнината от членството на България в Алианса. Организатори на форума са Дипломатическият институт към Министъра на външните работи, Военна академия "Г. С. Раковски" и Атлантическият клуб в България. Конференцията се провежда под патронажа на президента Росен Плевнелиев със специалната подкрепа на НАТО и Министерския съвет на Република България. Събитието е част от Националния план от инициативи, с които страната ни ще отбележи през 2014 г. 10 години от присъединяването към Организацията на Северноатлантическия договор.

Приветствия при откриването на конференцията изказаха президентът Росен Плевнелиев, Тери Стаматопулос, помощник-генерален секретар на НАТО по политическите въпроси и политиката на сигурност, Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България (2001-2005 г.), Кристиан Вигенин, министър на външните работи, Ангел Найденов, министър на отбраната, Марси Рийс, посланик на САЩ.

02.04.2014

Втори интензивен курс по дипломация

От 7 до 30 май т.г. Дипломатическият институт към МВнР ще проведе втори интензивен курс по дипломация, който ще има за цел да запознае участниците с основните теми от сферите на международните отношения и дипломацията. Курсът ще бъде отворен за служители от Министерство на външните работи, държавната администрация, както и за участници извън нея, които имат интереси в сферата на дипломацията. Част от темите в обучението ще бъдат свързани с "Правна рамка на международните отношения", "Многостранна дипломация и права на човека", "Европейски съюз", "Двустранна дипломация", "Консулска дипломация" и "Протокол и публична дипломация", които ще бъдат разглеждани под формата на лекции и интерактивни обучителни форми на водещи български и чуждестранни експерти и практици. Курсът ще бъде целодневен и ще се провежда от понеделник до петък в сградата на Министерство на външните работи. Изискванията към кандидатите са:

 1. Възможност за постоянно присъствие на курса от 10.30 до 17.30 часа в посочения период;
 2. Университетска степен бакалавър;
 3. Владеене на английски език.

Цената на курса е 450 лв., които могат да бъдат платени по банков път или в брой на касата на Института. В края на курса участниците ще получат сертификат. Желаещите да се запишат могат да го направят като изпратят молба до Директора на ДИ, свое CV (във формат Europass), както и копия от притежаваните дипломи и сертификати. Крайният срок за подаване на документи е 28 април 2014 г. по e-mail: director.bdi@mfa.bg.

За допълнителна информация и въпроси относно курса можете да се свържете с: Цветомира Димитрова e-mail: Cvetomira.DIMITROVA@mfa.bg тел. 02/948 27 22 или Владимир Поромински e-mail: vladimir.porominski@mfa.bg тел. 02/971 31 99.

01.04.2014

Награждаване на посланик Иван Станчов

Днес, на кратка церемония в Дипломатическия институт, посланик Иван Станчов - председател на Националния консултативен съвет на Института бе удостоен с Почетен плакет за изключителен принос към развитието на Дипломатическия институт и по повод на неговата осемдесет и пета годишнина. Връчвайки му плакета, директорът на Института Таня Михайлова подчерта, че чрез тази награда изразяваме признателността си, както лично към него, така и на цялата династия дипломати, на които той е достоен потомък.

Посланик Станчов благодари за оказаната му чест и сподели, че е изненадан и развълнуван от наградата, тъй като живее с убеждението, че винаги може да се направи повече.

28.03.2014

Откриване на международното изложение "Образование без граници"

На 28 март стартира юбилейното издание на международния форум "Образование без граници", което ще се проведе в рамките на 3 дни в Националния дворец на културата. Най-мащабното образователно изложение в България за десети пореден път се радва на голям интерес от страна на изложители, посетители и медии. Платформата, представяща чуждестранни и български образователни институции и работодатели, включва и полезната инициатива "Образование и кариера", която дава информация за стажове, възможности за кариерно развитие и програми за междукултурен обмен.

Министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин бе поканен от организаторите на събитието като официален гост на откриването. Приветствие от негово име към участниците и посетителите отправи г-жа Аделина Томова – началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество" на Дипломатическия институт към МВнР. Тя заяви подкрепата на МВнР и ДИ към подобни инициативи, като приветства положителната им роля в изграждането на образователна мобилност, отговаряща на нуждите на динамично развиващото се общество. Акцентирайки върху мисията на форума да спомага за успешната професионална реализация и личностното развитие отвъд границите, г-жа Томова спомена и разнообразните обучения, организирани от Института, както и стажантската му програма, целяща да се постигне приемственост между академичната и професионалната среда. В контекста на приветствието намери място и мотото на Дипломатическия институт: "Учейки другите, учим и себе си", общовалидно за всички участници в изложението.

25.03.2014

България отбелязва 10 години членство в НАТО

Националният план от инициативи, с които ще бъде отбелязана през 2014 г. 10-та годишнина от членството на България в НАТО, беше представен днес пред медии в МВнР. Участие в пресконференцията взеха д-р Петьо Петев, директор на Дирекция "НАТО и регионални сигурност" в МВнР, Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, Людмила Димитрова, директор на Държавния културен институт, подполковник Виолина Вълева, началник на сектор "Връзки с обществеността и международна дейност", Военна академия "Г. С. Раковски", капитан І ранг Янцислав Янакиев – началник на Институт за перспективни изследвания за отбрана към ВА, полковник Севастиян Добрев, зам.-директор на дирекция "Връзки с обществеността" в Министерство на отбраната.

Съобщение за медиите

25.03.2014

Приключи деветото Зимно училище по дипломация

В периода 17 - 21 март, 2014 г., в гр. Сандански се проведе деветото Зимно училище по дипломация, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с Фондация "Ханс Зайдел" и Европейска Академия - Берлин. Темата на семинара тази година беше "Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика". В него участваха 34 млади дипломати от 19 държави от Балканите, страните от Черноморския регион и държавите-членки на ЕС.

В първите два дни от работната програма на форума участниците представиха накратко позициите на своите държави по основната тема на семинара, а последвалите дискусии бяха модерирани от проф. Екарт Щратеншулте, директор на Европейската академия в Берлин. Следващите три дни от семинара включваха лекции, представени от служители в различни дирекции на МВнР, както и външни експерти. Посланик Петьо Петев, посл. Лъчезар Матев, посл. Антоанета Приматарова, г-жа Юлия Церова, г-н Калоян Симеонов и г-н Валентин Катранджиев представиха пред участниците енергийните предизвикателства, политиката за разширяване на ЕС в региона на Западните Балкани, българският опит в присъединителния процес, политиките на НАТО и перспективите след 2014 г., ползите от членството в ЕС, както и геополитическите аспекти на Украинската криза.

След приключване на лекционната част на семинара, на участниците бяха връчени сертификати, след което беше предвидена културна програма, включваща посещения до някои значими за българската история и култура места.

25.03.2014

Международна конференция "Франкофония и граници"

На 21.03.2014 г., по повод Международния ден на Франкофонията, в зала "Договори" на МВнР се проведе Международна конференция на тема "Франкофония и граници", организирана от Министерство на външните работи, Дипломатическия институт, Групата на франкофонските посланици - Френски институт в България, АМОПА – България, и екипа "е-Гражданственост" на Нов български университет. Конференцията бе открита от Министъра на външните работи Кристиан Вигенин, който в словото си подчерта значението на Франкофонията като организация, спомагаща за преодоляването на границите между държавите-членки в областта на демокрацията, защитата на човешките права, толерантността, културното и езиково разнообразие и устойчивото развитие. Приветствие отправи също така и френският посланик у нас Н.Пр. Ксавие дьо Кабан, който е и председател на Групата на франкофонските посланици. Той отбеляза, че работата на Международната организация на Франкофония е основана на принципите на солидарността и че пред нея няма граници, тъй както пред един език не могат да бъдат поставени физически граници. Г-жа Рени Йотова, представител на МОФ във България, представи заложените в организацията идеи и ценности, като наблегна на културната и езиковата хибридност. С приветствени думи към присъстващите се обърнаха още г-жа Илияна Йотова, евродепутат от групата на социалистите и демократите, и Н.Пр. Ангел Чолаков, извънреден и пълномощен посланик Република България в Република Франция, който заяви, че България е един от "най-смелите мускетари на Франкофонията".

В последвалите два панела на конференцията историята на сътрудничеството между Р България и МОФ, ролята на организацията на световно и локално ниво, както и понятиято "граници" бяха подробно разгледани във всичките им аспекти. В първия панел постоянният секретар на МВнР г-н Георги Димитров представи доклад за историята на Франкофонията в България, както и за отношенията й с международните организациите ЮНЕСКО и ООН. Неговото изказване бе последвано от геополитически анализ на границите в глобализиращия се свят и в ускорения прогрес на новите технологии, чието затваряне би представлявало анахронизъм, според думите на Н.Пр. Латифа Ахарбаш, посланик на Кралство Мароко в България. Тя отбеляза, че нововъденото понятие "без граници" всъщност предопределя свърхпроизводство на нови граници и на феномена на затворено самоопределяне, като даде пример с визовото неравенството на младите от различни геополитически райони, способни да обиколят света в интернет, но не и да излезнат от собствената си страна. Темата за ролята на Франкофонията в развиващите се страни бе продължена и от Н.Пр. Манал Йехия ел-Шиннауи, посланик на Арабска република Египет.

Според професор Стоян Атанасов от СУ понятието "граница" може да се дефинира през петте му характеристики – география, политика, култура, език и психология. Следващите говорители – г-н Тиери Кохой и г-н Георги Жечев, представиха подробен анализ именно на геолингвистичното измерение на френския език, заложено в ценностите на МОФ, като предпоставка за формирането на транснационална езикова и социо-културна общност. Г-н Франсоа Сулаж доразви мнението, че това измерение определя и артикулацията между геоартистичните и геоестетическите локални граници. Концепцията за "другата страна на Франкофонията" отвъд някогашната граница на Желязната завеса, бе дискутирана от г-жа Жоана Новики от университета Сержи-Понтоаз, която обърна внимание на интелектуалното франкофонско наследство, оставено от творците от Централна и Източна Европа по време на Студената война. Другите измерения на "границите" бяха разгледани от останалите участници в конференцията, сред които бе и г-н Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Снежана Тенева, г-жа Мирослава Борисова, г-жа Цветана Герджикова, г-жа Радосвета Кръстанова, г-жа Мила Маева и г-жа Вера Китова.

Модератори на двата панела бяха г-жа Аделина Томова, началник отдел "Публични дейности и сътрудничество" на Дипломатическия институт, и г-н Симеон Ангелов, бивш посланик. Дискутанти в панелите бяха г-н Антоний Тодоров и г-жа Анна Кръстева.

24.03.2014

Посещение на делегация на Шанхайската Академия за обществени науки в Дипломатическия институт

Днес в сградата на МВнР се проведе среща между директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова и делегация от Шанхайската Академия за обществени науки, ръководена от проф. Пан Шивей. По време на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество между ДИ и някои от отделните институти към Шанхайската академия като Института по международни отношения, Центъра за проучване на общественото мнение, Дирекцията за международно сътрудничество и др. Като конкретни инициативи за сътрудничество бяха обсъдени теми за съвместни изследователски проучвания, обмяна на експерти за обучителни курсове, конференции и семинари, както и обмяна на аналитични разработки и статии за изданията на двете институции.

18.03.2014

Откриване на деветото Зимно училище по дипломация

На 17 март т.г. в гр. Сандански беше открито деветото издание на международния семинар "Зимно училище по дипломация", съвместно организирано от Дипломатическия институт и фондация "Ханс Зайдел", Германия. Темата на семинара тази година е "Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика". В него участват 34 млади дипломати от 19 държави, като наред с традиционно канените участници от Балканите и страните от Черноморския регион, са поканени и представители от всички държави-членки на ЕС. През тази година "Зимното училище по дипломация" е част от програмата на събитията, организирани от българската държава по случай председателството на България на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.

Семинарът беше открит от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и Н. Пр. г-н Матиас Хьопфнер, посланик на Германия в България. В откриването участваха още д-р Клаус Физингер, ръководител на сектора за Югоизточна Европа на фондация "Ханс Зайдел", г-н Богдан Мирчев, представител за България на фондация "Ханс Зайдел", посланик Иван Станчов, председател на Националния консултативен борд на ДИ. Непосредствено след откриването г-н Димостенис Стоидис, посланик на Гърция в България разказа накратко за приоритетите на гръцката държава по време на нейното председателство на ЕС. След неговата кратка лекция участниците имаха възможност да изслушат представителите на Парламентарната асамблея на организацията за черноморско икономическо сътрудничество – г-н Кирил Третяк, генерален секретар, и г-н Свилен Крайчев, заместник-генерален секретар на организацията. Те представиха актуалното развитие на ОЧИС и дейностите, които извършват в чест на 20-годишнината от създаването на нейната Парламентарна асамблея.

По време на петдневния семинар лектори в него ще бъдат още дипломати от МВнР, български и чуждестранни експерти, а модератор на дискусиите ще бъде директорът на Европейската академия в Берлин проф. Екарт Щратеншулте. В програмата на Зимното училище по дипломация са включени теми, свързани с регионалната политика и европейската интеграция, разширяване, споделяне на опита, присъствието на НАТО в Югоизточна Европа, като специално внимание ще се обърне на енергийната проблематика. Фокус в дискусиите е и динамичната ситуация в Украйна и влиянието й върху европейския континент и Черноморския регион.

17.03.2014

Интервю на г-жа Михайлова за списание Business Woman Magazine

В първи брой за 2014 г. на списанието Business Woman Magazine, бе публикувано интервю на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Отговори на въпросите каква е дипломацията днес, как да създадем успешна кариера, справят ли се жените дипломати, може да откриете тук.

17.03.2014

Лятно енергийно училище в гр. Баку

Азербайджанската дипломатическа академия към Министерството на външните работи на Република Азербайджан организира Лятно енергийно училище, което ще се проведе от 5 юли до 18 юли 2014 г. в гр. Баку. По време на обучението ще се анализират въпроси в областта на енергетиката и околната среда (енергийното право и икономиката, управлението на петролната и газовата промишленост, стратегически перспективи на Държавната нефтена компания на Република Азербайджан (СОКАР) и др.). По темите ще говорят представители на министерствата на външните работи, енергетиката, околната среда и природните ресурси, ръководители на "ТАП", БП, ЕксонМобил, Тотал, Статойл и други водещи нефтени компании, както и специалисти от Оксфордския университет, Университета в Принстън, Sciences-Po, Руската академия на науките и други световно известни изследователски центрове.

Поканват се заинтересовани представители на университети и държавни учреждения в България да вземат участие в обучението. Повече информация.

14.03.2014

Подписване на Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България и Дипломатическия институт към МВнР на Държавата Катар

В рамките на официалното посещение на президента на Република България в Държавата Катар бе подписан Меморандум за сътрудничество между дипломатическите институти на двете страни. С подписването на Меморандума те се ангажират да развиват взаимно сътрудничество в областта на обучението на своите дипломати, изразяващо се във въвеждане на съвременни методи на обучение; обмен на лектори и курсисти в своите обучителни курсове и семинари; обмен на експертиза, свързана с актуални регионални и международни теми и др.

По време на проведена двустранна среща между г-жа Таня Михайлова - директор на Дипломатическия институт, и нейния катарски колега д-р Хасан ал Моханади бяха обсъдени конкретни действия по изпълнение на клаузите от Договора в рамките на една година, като обмен на статии и специализирана литература и предоставяне на експерти за обучителните курсове на двата института. За Дипломатическия институт на Държавата Катар интерес представляват теми, свързани със Западните Балкани, ЕС и консулските отношения, докато Българския дипломатически институт проявява интерес към работата на Съвета за сътрудничество на страните от Залива. В края на работната среща двамата директори размениха официални плакети на своите институции.

В рамките на посещението на президента г-жа Михайлова участва в срещите на делегацията с Н.В. Емира на Катар Шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, с председателя на Консултативния съвет (Парламента на Катар) г-н Мохамед бин Мубарак Ал Холейфи и с представители на българската общност в Държавата Катар.

Посещението беше широко отразено в катарската преса.

13.03.2014

Среща с партньорски институти

На 13 март 2014 г. в Дипломатическия институт към МВнР се състоя среща на г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, с љг-н Драгомир Йорданов, директор на Националния институт на правосъдието и с г-н Георги Манлиев, директор на Института по публична администрация. Тримата обсъдиха възможностите за общи бъдещи проекти в квалификацията на българската държавна администрация, както и проекти за чужденци. В рамките на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Националния институт на правосъдието.

10.03.2014

Официално представяне на специализирано издание "Енергийна дипломация"

На 05 март 2014 г., в зала 101 на Министерство на външните работи, се състоя официалното представяне на специализирано издание по енергийна дипломация. Изданието е пряко свързано с провеждането на ежегодния международен семинар по енергийна дипломация. В него са включени текстове на видни български и чуждестранни експерти, част от които са били лектори и участници в обучението. Гости на събитието бяха представители на държавната администрация, бизнес средите, неправителствения сектор и обучителните институции.

По време на представянето говориха г-н Лъчезар Матев – посланик със специални поръчения по енергийните въпроси на МВнР, който е и консултант на изданието, както и г-н Славчо Нейков – експерт по енергийна политика, лектор и автор в сборника.

Партньори на Дипломатическия институт в издаването на спорник "Енергийна дипломация" са фондация "Ханс Зайдел" в България, NC Industries и "Булгартрансгаз" ЕАД.

07.03.2014

Конкурс за видеоклип на тема “Моят глас за Европейски парламент"

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи обявява конкурс за видеоклип на тема “Моят глас за Европейски парламент". Конкурсът има за цел да стимулира избирателната активност в Европейските избори през месец май 2014 година, като участници в конкурса могат да бъдат български граждани на възраст над 18 години.

Видеоклиповете трябва да са с продължителност до 1 минута и могат да бъдат заснети с аматьорска или професионална видеотехника (смарт телефон, фотоапарат, видеокамера). Съдържанието в тях може да бъде разнообразно – филм, презентация, песен, или друг вид видео представяне. Готовите видеоклипове могат да бъдат качени директно на страницата на Института във Фейсбук - Български дипломатически институт / Bulgarian Diplomatic Institute, или в Youtube, като линкът към тях трябва да бъде изпратен на bdi@mfa.bg.

Крайният срок за участване в конкурса е до полунощ на 07.04.2014.

Първият кръг на селекцията ще се проведе на 08-14.04.2014 г., като след него ще бъдат отличени 5-те клипа, получили най-много харесвания в социалните мрежи. На 15.04.2014 г. Жури, съставено от членове на Дипломатическия институт, ще обяви победителя измежду тях. Журито запазва правото си да не публикува клипове с нецензурно или провокативно съдържание.

Наградата от конкурса е посещение на Европейския парламент в Брюксел.

06.03.2014

Бюлетин "Библиотека"

Достъпен е поредният брой на електронния бюлетин на библиотеката на Дипломатическия институт - Бюлетин "Библиотека".

Достъпен е поредният брой на електронния бюлетин на библиотеката на Дипломатическия институт - Бюлетин "Библиотека".

06.03.2014

Подготовка за европейските конкурси на 23, 24 и 25 април 2014 год.

Френският институт организира първата сесия за подготовка за европейските конкурси на 23, 24 и 25 април 2014 г., в партньорство с Центъра за европейски науки в Страсбург (CEES) - европейски клон на Националното висше училище по администрация (ENA). Повече информация.

04.03.2014

Десети курс по консулска дипломация

На 4 март т. г. беше открит десетия курс по "Консулска дипломация", организиран от Дипломатическия институт съвместно с Дирекция "Консулски отношения" на МВнР. В него участват служители, чиято работа е свързана с консулската дейност на България в чужбина. Курсът беше открит от постоянния секретар на МВнР, посланик Георги Димитров. Приветствие към участниците отправи директорът на дирекция "Консулски отношения, г-н Раковски Лашев. В петседмичния период на курса участниците ще бъдат запознати с основни международни и национални документи и ще задълбочат знанията си по основни теми от консулската проблематика. За лектори в курса са поканени експерти от Дирекция “Консулски отношения" на МВнР, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за българите в чужбина и други институции. Това обучение е задължителен елемент от подготовката на всички консулски служители преди заминаването им на мандат.

28.02.2014

Публична лекция на проф. Марк Крамър

Днес в МВнР се състоя публична лекция на проф. Марк Крамър от университета Харвард на тема "Изтеглянето от Афганистан, 1989 и 2014 година: сравнение на съветското и натовското напускане", организирана от Дипломатическия институт. Лекцията бо последвана от широка дискусия, свързана с предстоящото изтегляне на НАТО от Афганистан. Присъстваха дипломати, експерти, партньори на ДИ, студенти и др.

28.02.2014

Европейска дипломатическа програма

На 27 и 28 февруари т.г. на посещение в София бяха г-жа Ига Почтарек, експерт в Секретариата на министъра на външните работи на Полша, и г-н Паоло Мартино Косу, служител в Генералния секретариат на Съвета на ЕС. Те са участници в Европейската дипломатическа програма, която е съвместен проект на Европейската комисия, ЕСВД, Генералния секретариат на Съвета и държавите-членки. Програмата се състои от 4 модула, всеки от които се провежда в различна държава от ЕС. Две са основните цели: да се увеличи индивидуалното познание на участниците по темите - обект на обучението и да се подготвят за включване в групови дискусии, които да доведат до по-добро разбиране на индивидуалните позиции на държавите-членки, както и да бъдат подготвени да правят групови доклади по темите по време на лекциите и презентациите. Г-жа Почтарек и г-н Косу са избрали България за превеждане на II – я модул на програмата, чиято цел е да се проведат разменени гостувания в държавите-членки с цел опознаване на приоритетите на външната и европейската политика и структурата и начина на работа на ведомствата, отговорни за провеждането й в съответната държава.

Програмата на участниците включваше работни срещи с дипломати в МВнР и експерти от МВР и Държавната агенция за бежанците. Бяха обсъдени координирането на политиката на ЕС, особено КОРЕПЕР I, миграцията и предоставянето на убежище и други въпроси по темата на тазгодишното издание на ЕДП - "Новите предизвикателства и глобалните въпроси пред съвременната дипломация" с акцент върху енергийната сигурност, сигурността на околната среда и киберсигурността.

26.02.2014

Дипломатическият институт гостува в УНСС със семинар на тема "Протокол, преговорни и презентационни умения"

На 26 февруари 2014 г., в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство, се проведе семинар на тема "Протокол, преговорни и презентационни умения", съвместно организиран отљ сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" към УНСС и Дипломатическия институт към МВнР. Това е поредното изнесено в университет събитие, чрез което Институтът достига до нови публики. Фокусът на семинара беше запознаване на участниците с теоретични и практически модели на презентационни, протоколни и преговорни умения, които да подпомогнат бъдещата им професионална реализация.

Срещата бе открита от Председателя на сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" – г-ца Калина Иванова, която представи целите на семинара, и от г-жа Биляна Дечева – началник на отдел "Обучителни програми и проекти" на ДИ, която представи мисията и дейността на Института, като акцентира на обучителните му форми и дейностите, насочени към студентската общност. В първия панел, "Презентационни умения", г-жа Дечева и г-ца Цветомира Димитрова – старши експерт в ДИ, въведоха аудиторията в основните правила и умения за добро представяне при запознаване и интервю за работа, говорене пред публика, умело използване на езика на тялото, изготвяне на презентация и други. Във втория панел, "Протокол и етикет", бяха разгледани практически аспекти на протоколното общуване чрен нагледни примери, свързани със запознаване, облекло, изготвяне на покани, подреждане на участници в официални събития и т.н. Третият панел, "Водене на преговори", запозна присъстващите с важни правила и умения за успех при водене на преговори и завърши със симулационна игра по групи, в която участниците упражниха на практика наученото. Всеки панел бе последван от време за въпроси и отговори и обсъждане на конкретни казуси.

В семинара участие взеха 130 студенти от УНСС, СУ "Св. Кл. Охридски", Военна академия, Академия на МВР, Лесотехническия университет, Техническия университет и други.

20.02.2014

Конкурс за есе

По повод 10 години членство на България в НАТО, Дипломатическият институт към Министъра на външните работи и Министерство на образованието и науката обявяват конкурс за есе на тема: "Заедно в името на мира и сигурността". Повече информация.

12.02.2014

Европейска дипломатическа програма

Между 10 и 12 февруари т.г. българският представител в Европейската дипломатическа програма (ЕДП) г-н Явор Иванов, старши експерт в Дипломатическия институт, проведе своя II-и модул в Стокхолм, Кралство Швеция. Бяха осъществени повече от 10 срещи в МВнР и обсъдени теми като: политиката на разширяване, помощ за развитие, миграция и бежанци, работа по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство. Акцентът беше върху основната тема на тазгодишното издание на Програмата – "Глобалните предизвикателства пред съвременната дипломация" с фокус върху енергийната сигурност, киберсигурността и сигурността на околната среда. Заедно с г-н Иванов в срещите участва и г-жа Мелине Аракелиан от МВнР на Кралство Нидерландия, която беше другият участник в ЕДП избрал Стокхолм за провеждане на II-я модул.

12.02.2014

Участие на директора на ДИ във втори Саудитско-Румънско, Българско, Молдовски уъркшоп в Рияд, Кралство Саудитска Арабия

На 11 и 12 февруари 2014 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия (КСА), се състоя вторият пореден Саудитско-Румънско, Българско, Молдовски уъркшоп, организиран от Института за дипломатически изследвания към МВнР на Кралство Саудитска Арабия. Поканата бе отправена в рамките на Програмата за сътрудничество, подписана през юни 2011 г. в София между ДИ и саудитския институт. В българската делегация участваха г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, която участва в откриването и закриването на събитието и модерира сесия, посветена на икономическите въпроси и културните аспекти на саудитските връзки с трите държави от Източна Европа. Арабистът проф. Владимир Чуков участва с доклад в сесията Регионални въпроси (Сигурност в Залива, Ирак, Иран и развитие на арабския свят). Г-н Гасан Насър, представител на Българо-саудитския бизнес съвет (БСБС) с председател г-н Николай Филипов, участва с доклад, подготвен от почетния член г-жа Нели Беширова в сесията на икономическа тема. Събитието, открито от заместник министъра на външните работи, отговарящ за двустранните отношения, г-н Насър Ал-Браик, бе посетено от над 70 човека, включително представители на медиите. Още информация.

Г-жа Михайлова обяви готовност Дипломатическият институт да домакинства следващия уъркшоп в София през 2015 г.

06.02.2014

Среща-дискусия на тема "Европейският съюз, Турция и кризата в Сирия"

На 6 февруари 2014 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски“ се проведе среща-дискусия на тема "Европейският съюз, Турция и кризата в Сирия". Съорганизатори на събитието бяха Дипломатическият институт при Министъра на външните работи, катедра "Философски и политически науки" и катедра "Международни отношения" при ЮЗУ "Неофит Рилски". Основните говорители бяха к.и.н. Владимир Чуков (арабист, експерт в областта на политиката на Близкия изток и исляма, професор във ВСУ "Черноризец храбър" и РУ "Ангел Кънчев“) и д-р Алекс Алексиев (научен сътрудник във вашингтонския институт "Хъдсън" и председател на Центъра за Балкански и Черноморски изследвания в София). Събитието беше модерирано от ръководителя на катедра "Философски и политически науки" доц. д.ф.н. Лазар Копринаров. В дискусията беше направен преглед на геополитическата динамика на Близкия изток и бяха обсъдени причините за засилване на радикалния ислям в региона. Беше направен също така обстоен анализ на генезиса на сирийския конфликт и на неговото отражение върху националната сигурност на България. От страна на Дипломатическия институт, участие в дискусията взеха доц. д-р Камен Лозев и д-р Валентин Катранджиев.

04.02.2014

Трети Арабско-европейски форум за млади лидери, 23-25 юни 2014 г., Виена

Федералното министерство на европейските и международни въпроси на Австрия организира 3тия Арабско-европейски форум за млади лидери, който е предвиден да се проведе от 23 до 25 юни 2014 г. във Виена. Основна тема на Форума ще бъде "Социалното предприемачество като средство за насърчаване на многообразието – потенциал и предизвикателства“. Инициативата е на ФМЕМВ на Австрия в сътрудничество с Лигата на арабските държави.

Отправена е покана до посолството на Р България във Виена за номиниране на потенциални кандидати за участие от България (максимално трима). Критериите за участие са подробно описани в двата приложени файла. Крайният срок за изпращане на номинациите на ФМЕМВ на Австрия е 20ти февруари 2014 г.

Приложения:

 1. Note_Verbale_AEYLF – 3 стр.
 2. Final_Concept_Note_AEYLF_III_2014 – 6 стр.

29.01.2014

Публична лекция на проф. Михаел Бар-Зоар

Днес, 29.01.2014 г., в зала “101" на МВнР, се състоя публична лекция на проф. Михаел Бар-Зоар, автор на книгите “Извън хватката на Хитлер. Героичното спасяване на българските евреи" и "МОСАД. Най-великите мисии на израелските тайни служби". Г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт откри лекцията. С кратка биографична справка г-н Петър Христов, председател на PMG холдинг и приятел на проф. Бар-Зоар, предостави думата на лектора.

Проф. Бар-Зоар подробно представи ролята на българската държава за спасяването на българските евреи през Втората световна война. Акцентира какъв пример на гражданско общество е показала България през този период, и че това е добър повод за всеки обикновен гражданин, политик, учен и пр. да осмисли ролята си в днешно време, да чете и помни историята и да я тълкува правилно. Обърна внимание как спасяването на 48 000 български евреи е малко известен факт по света, в сравнение със спасяването на около 7000 евреи от Дания. Подчерта, че това би било голяма възможност за българската държава и дипломация да превърне в кауза популяризирането на този малко известен факт и ролята на България на всички международни нива, което да доведе до позиционирането й на заслужено място на международната сцена.

На събитието присъстваха дипломати от МВнР и дипломатическия корпус, представители на академичната общност, експерти и партньори на ДИ.

24.01.2014

Дипломатическият институт – домакин на младежка конференция

Днес в зала "Антарктида" на МВнР се проведе конференция на тема "ЕС – съюз на ценности", организирана от Сдружение "Професионален форум за образованието" със съдействието на Дипломатическия институт, като първата от три срещи в рамките на международния проект "Нови поколения, нови политики, ново бъдеще" по програма Младежта в действие. Фокусът на проекта е запознаване с младежките политики на ЕС, мотивиране на младите българи да дадат своя глас в изборите за Европейски парламент и повишаване на обществената им активност. Събитието беше открито от председателя на Сдружението, г-н Юрий Анджекарски, който запозна участниците с целите на проекта, и от г-ца Силвана Цокова – експерт в Дипломатическия институт, която представи дейностите на Института в контекста на европейската тематика, предстоящите Европейски избори и диалога между институциите и младите.

В първата част на конференцията г-н Красимир Костов – директор на дирекция "Двустранно европейско сътрудничество" в МВнР, говори за историята, ценностите, институциите и функционирането на ЕС, а г-ца Емануела Василева от Информационното бюро на Европейския парламент в България представи кампании, насочени към гражданска активност по повод Европейските избори. Представители на Младежки екип Европа и г-н Пламен Георгиев – директор на Националния център за европейски младежки програми и инициативи, разказаха за младежките политики и програми на ЕС като възможност за младежка активност. Във втората част на срещата участниците работиха по групи, след което представиха своите позиции по теми като европейските ценности и проекциите им в българското общество, ползи от членството на България в ЕС, стереотипи към България в ЕС и подходи за тяхното преодоляване, приоритети на българското председателство на ЕС през 2018 г.

В конференцията участие взеха около 60 млади хора от цялата страна, които се включиха в оживени дискусии с лекторите и помежду си. След провеждането на трите конференции 15 от най-активните участници ще посетят финалното събитие по проекта, на което ще присъстват младежи от всички държави-членки – дебати в Парламента в Лисабон.

24.01.2014

Откриване на изложбата "Морето сближава всичко далечно"

На 24 януари 2014 г. в галерия "Мисията" на Държавния културен институт към МВнР министърът на външните работи г-н Кристиан Вигенин откри изложба на тема "Морето сближава всичко далечно". Изложбата е по повод председателството на България на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество – ОЧИС.

"За мен е удоволствие да видя този проект. Неговото мото "Морето сближава всичко далечно" се вписва напълно в нашето разбиране за работата и целите на ОЧИС, както и в нашия девиз като ротационен председател на организацията – "По-добра синергия за повишена конкурентоспособност" – заяви министър Вигенин при откриването.

Българското председателство ще се фокусира върху сътрудничеството по теми в областта на транспорта, здравеопазването, младежта и спорта, както и в подкрепа за създаването на по-тесни връзки между бизнеса от страните - членки, подчерта министър Вигенин.

Представянето на изложбата е по инициатива на Държавния културен институт и Дипломатическия институт към министъра на външните работи. В откриването й днес участваха директорът на Държавния културен институт Людмила Димитрова, директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова, г-н Петър Кънев – ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на ЧИС, ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Иван Илчев, авторът на изложбата д-р Стефан Пейков, кметът на община Приморско Димитър Германов. Гост беше Н.Пр. г-н Димостенис Стоидис - извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в България.

В експозицията, която продължава до 16 февруари, са включени стари карти и гравюри от ІІ-ХІХ в., които пресъздават по уникален начин духа на Черно море и провокират изграждането на нови възприятия и осмисляне на съвременното му измерение като една от границите на Европейския съюз. Основна цел на изложбата е да покаже западното (българското) Черноморие като неотменна част от европейското културно пространство, илюстрирано с устойчивите представи на световната картография за него. Проектът ще бъде представен и извън България.

10.01.2014

Индонезийски студенти гостуват на Дипломатическия институт

От 8 до 10 януари 2014 г. в Дипломатическия институт гостуваха трима индонезийски студенти, изучаващи "Международни отношения" в Университета"Пелита Харапан" в индонезийската столица Джакарта и "Европейски съюз и интеграция" в СУ "Св. Климент Охридски". По време на престоя си младежите се запознаха отблизо с целите и дейността на Института, както и с богатия му библиотечен фонд и предстоящи инициативи. Освен срещи със служителите на Института, те проведоха по покана на ДИ и разговор с г-н Явор Койнаков – началник на отдел "Координация на културни проекти и програми" в Държавния културен институт към МВнР, с който обсъдиха културни политики и инициативи в сферата на българо-индонезийските отношения и външната политика на ЕС. На свой ред, индонезийските студенти поканиха стажанти на Института в Посолството на Индонезия в София, където ги запознаха на практика с индонезийския фолклор и традиционни музикални инструменти.

 

Дипломатически институтНачало
facebook
e-mail!
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
ПРЕДСТОЯЩОх

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕИ, ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА НА АВСТРИЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ (АСР)

СЕМИНАР
"ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ: СБЛИЖАВАНЕ С ЕС. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ С ЦЕЛ ДА ОТГОВОРИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

Проектът е с продължителност 24 месеца и е организиран от Дипломатическия институт към МВнР съвместно с представителството на Фондация "Ханс Зайдел" в България. Той е подкрепен от Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) и Австрийската агенция за развитие. Проектът се състои от четири обучителни едноседмични семинара имащи сходна основна идея и очаквани резултати. Целева група са държавни служители заемащи високи постове в държавната администрация на съответните страни. Основен резултат от проекта ще бъде сформирането на подготвен колектив от 30 държавни служители във всяка приемаща страна, запознати както с предизвикателствата и препятствията по пътя към приемане в ЕС, така и с методите и техниките, използвани от България при справянето с тях. Очакванията са, че след края на проекта цялата група от 120 обучавани ще се справя по-ефективно с належащите проблеми по отношение на приемането в ЕС и ще дава тласък на всички процеси свързани с този национален приоритет.

Настоящият проект е и крачка към реализирането на българската външна политика по отношение на съседните страни и страните от Балканите. Очаква се, че проектът ще подпомогне усилията на страната ни в изграждането на атмосфера от добросъседски отношения чрез разпространението на духа на партньорство между страните, ще насърчи политическите и икономическите контакти, и ще допринесе за утвърждаването на климат на разбирателство и приятелство. Проектът е в резултат на богатия опит на Дипломатическия институт, натрупан при работа с Балканските държави и познанията за конкретните необходимости на тези страни по пътя им към пълноправно членство в ЕС. Добре известно е, че всички балкански страни определят членството в ЕС като техен "основен национален приоритет". България, като един от факторите за регионална сигурност и стабилност, чрез този проект ще поддържа ключовите фактори, вътрешни и външни, водещи до национална подкрепа към волята за присъединяване към ЕС. Известно е, че правителствената политика има най-съществено значение при присъединяването към Съюза и проектът цели споделянето на българския опит и намирането на най-добрия начин за неговото прилагане в съответствие с националната идентичност на различните балкански страни. Очакванията са, че подобряването на политическите връзки несъмнено ще се отрази положително на взаимоотношенията в други области като икономическо сътрудничество, културно взаимодействие, двустранен и многостранен обмен на информация и др.

Настоящият семинар в Подгорица ще се проведе в периода 14-18 май 2012г. В него ще вземат участие 28 служители от държавната администрация на Черна гора, занимаващи се с проблеми свързани с европейската интеграция, регионалното сътрудничество и икономическото развитие. Акцент ще се постави върху ролята и отговорностите на националната администрация при ускоряването на процеса на европейска интеграция. Обучението ще се води от български лектори, които са сред най-опитните експерти по проблемите на европейската интеграция, които България може да предложи.

Освен в Черна гора, до края на 2013 г, семинарът ще се проведе и в Сърбия, Босна и Херцеговина и Р Македония.

Затвори...

Затвори...

CloseАРХИВ
"Online бюлетин"
CloseАРХИВ
"Списание ДИПЛОМАЦИЯ"
CloseАРХИВ
"НОВИНИ"