>>> 10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - РАВНОСМЕТКАТА <<<
10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Приветствие на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин по време на тържествена церемония по повод отбелязването на 10 годишнина на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

"Дипломатическият институт на 10 години – равносметката"

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН ПО ВРЕМЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 10 ГОДИШНИНА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми дами и господа президенти, министри и посланици,

Скъпи колеги и гости,

Уважаема госпожо директор,

За мен е удоволствие да ви приветствам в Министерство на външните работи по такъв празничен повод какъвто е отбелязването на годишнината на Дипломатическия институт. Всички вие, които присъствате днес в тази зала сте свързани с историята и практиката на Института, защото ако не сте били негови възпитаници, то със сигурност сте били преподаватели, участвали сте в техни инициативи, събития, проекти или сте наблюдавали тяхното развитие през 10 годишната история.

Позволете ми да привлека вниманието ви именно към началото на Дипломатическия институт през 2003 г., когато доц. Здравко Попов и г-н Рон Тон представяха концепцията на Дипломатически институт пред академичните общности в България. През месец септември Министерският съвет беше приел постановление за създаването на тази нова квалификационна институция и пътят на нейното утвърждаване вече беше предначертан. Тогава имах възможността да се запозная с този проект в качеството ми на докторант в Университета за национално и Световно стопанство от двама от неговите създатели и днес за мен е истинско удоволствие да приветствам тях и моя предшественик д-р Соломон Паси и да ги поздравя за тяхната прозорливост и за поставеното солидно институционално и концептуално начало. Всички те, както и мнозина от чуждестранните гости в залата днес участваха в конференция на тема "Предизвикателства пред съвременната дипломация". При нейното откриване имах възможността да откроя някои от основните аргументи, които правят Дипломатическия институт значим за българската дипломатическа служба и сега бих искал да споделя някои от тях и пред вас.

Дипломатическата ни служба е изправена пред важни предизвикателства и пред постоянно нарастващи изисквания за нейното ефективно функциониране. Икономическата и финансова криза поставя на изпитание ресурсното обезпечаване на външнополитическата ни дейност, променящата се и много динамична международна среда изискват повече и всеобхватни умения от всеки един български дипломат. Това означава, че кадровото планиране и квалификационно развитие трябва да се подчиняват на тези реалности, които убеден съм, не правят лесна задачата на постоянния секретар, в качеството му на глава на дипломатическата служба, както и на дирекция "Човешки ресурси" и на Дипломатическия институт. На тях е вменена отговорността по подбора, планирането, подготовката на представителите на дипломатическата ни служба и те трябва да работят в координация и синхрон.

От перспективата на днешния ден, 10 години след създаването на Дипломатическия институт, бих казал, че неговият институционален авторитет, професионално позициониране и квалификационна роля са доказани и заслужаващи уважение. Казвам това с увереност, защото съм обграден в екипа си от възпитаници на Института и ценя техните знания и умения. Ролята на Института в сферата на професионалната квалификация е безспорна, тя се развива и смятам, че това ще продължи и в бъдеще. Не по-малко важна е ролята му и при изграждане на публичния образ на дипломатическата служба чрез лекциите на видни политически и експертни личности, конференции, издания и събития. Предполагам, че всеки в тази зала познава списание "Дипломация", което Институтът издава вече 5 години и което се утвърждава като своеобразна платформа за представяне на различни позиции и тези по актуални външнополитически въпроси от дневния ред на България, Европа и света. Заслужава внимание и международната активност на Института и неговия стремеж и конкретни постижения в подкрепа на външната политика на България. Целенасочената политика на сътрудничество и съвместни проекти с държавите в Югоизточна Европа и Черноморския регион го превърнаха в ефективен инструмент на публичната ни дипломация.

10 годишнина е момент на своеобразна равносметка, което уверен съм ще направи днес и директора на Института, г-жа Таня Михайлова, но е подходящ повод да се погледне и в перспектива за нови възможности и посоки на развитие.

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми в края на моето приветствие да се обърна с благодарност към предишните директори на Института – доц. Здравко Попов и проф. Милан Миланов, които са дали своя принос в неговата изграждане, развитие и утвърждаване. Бих искал също така да благодаря и на Холандския институт за международни отношения "Клингендал", който оказва подкрепа на Дипломатическия институт от неговото създаване до днес, както и на всички останали институции и организации, които са съдействали и продължават да съдействат на Института да изпълнява своята професионална мисия. Приветствам и всички възпитаници и лектори на Института, за които днешният ден е празник.

Обръщам се и към целия екип на Института, за да изкажа благодарност за всеотдайната работа и да им пожелая още много професионални успехи.

Благодаря за вниманието!

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ИНСТИТУТ НА 10 ГОДИНИ – РАВНОСМЕТКАТА

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми г-н Министър на външните работи на Република България,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Уважаеми господа заместник-министри,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми колеги,

Драги гости, приятели и партньори,

Госпожи и господа!"

Като директор на Дипломатическия институт, днес, когато отбелязваме тържествено неговата десетгодишнина, на мен се пада честта и отговорността да представя пред вас равносметката на тези изминати 10 години. Днес отбелязваме 10 години "от създаването", но по-точно е да се каже 10 години "създаване" на Дипломатическия институт.

Дипломатическият институт е създаден с Постановление на Министерския съвет на 23 септември 2003 година - един ден след като България отпразнува 95 годишнината от обявяването на своята независимост. Аз виждам в това съвпадение на датите дълбок символичен смисъл, защото понятието за държавна независимост, неминуемо включва в себе си съществуването на собствена дипломатическа школа. Със създаването на Института преди десет години, дълго узрявалата идея за създаване на такава школа беше въплътена, мисля че днес мога смело да го кажа, в един жизнеспособен проект. Това изискваше съчетание на политическа воля, академична зрялост, кураж и самочувствие на българската дипломатическа служба.

Ще се постарая да защитя пред вас тезата, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект в развитие. Преди това, обаче, държа да спомена няколко имена на хора, които сложиха основите на този проект, зададоха концептуалната и институционалната му рамка така, че той да е рационален, ефективен и способен на устойчиво развитие. Ще започна с д-р Здравко Попов, първият директор на Дипломатическия институт. От самото начало на демократичните промени той съчета успешно академичната си експертиза с развитието на българската външна политика и дипломатическата служба. Като ентусиаст на идеята за създаване на българска дипломатическа школа, той успя да привлече съмишленици както сред дипломатите и политиците, така и в академичните среди. Такъв съмишленик той откри в лицето на д-р Соломон Паси и така, когато беше назряла необходимостта, със съдействието на Холандското външно министерство в лицето на тогавашния министър Яп де Хоп Схефер и на Института Клингендал, беше предложена една добре обмислена и обоснована идея за създаването Дипломатическия институт, която получи убедената подкрепа на тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски. В неговата публична лекция, при официалното откриване на дейността бяха формулирани целите и очакванията към новосъздадената българска дипломатическа школа. Тук искам да цитирам няколко думи от неговата лекция:

"Основна задача на Дипломатическия институт е да подготви българските дипломати за предизвикателствата, произлизащи от членството на страната ни в НАТО и в ЕС. Нашите дипломати трябва да са добре подготвени за работа в условията на новата международна среда. С две думи, в евроатлантическите структури трябва да се работи по евроатлантическите стандарти. И вашето призвание е тези стандарти да се превърнат в български стандарти. Можем да изпитваме гордост, че днес откриваме първия национален Дипломатически институт в 125-годишната история на съвременната българска държава." (край на цитата)

Убедена съм, че днес имаме с 10 години повече основания да изпитваме такава гордост.

Още през първата година на съществуването си Институтът положи основните камъни, върху които след това надграждахме неговите дейности и политики. Естественият център на тези дейности е дипломатическото обучение. На 13 септември 2004 година беше открит първият Основен дипломатически курс за обучение на млади дипломати. Това откриване беше предшествано от месеци на активна и ентусиазирана работа по създаването на учебните програми, подбора на лектори и подготовката на младия екип на Института. Още тогава в подбора на лектори сме заложили своето убеждение, че обучението по дипломация, като един особен занаят, предполага специално внимание към приемствеността и предаването на практическия опит между поколенията. Тук искам да отбележа приноса на г-н Рон Тон от Холандския институт за международни отношения, който освен високия си професионализъм, прояви и една искрена лична ангажираност в работата си по този проект. Сега, десет години по-късно, обучителните дейности на Института, наред с Основния дипломатически курс, който е входът към дипломатическата професия за младите български дипломати, и чиито единадесети випуск завърши през тази година, включват регулярни специализирани курсове по консулска и военна дипломация, обучителни семинари за дипломати от средната кариера, квалификационни курсове за служители на държавната администрация, обучения на чуждестранни дипломати, традиционни вече курсове по икономическа и енергийна дипломация. Ние продължаваме да разширяваме обхвата на своите обучителни дейности и през тази година проведохме две експериментални обучения - Пилотен интензивен курс по дипломация и пилотен курс по Публична дипломация. Предстои и пилотно обучение по екологична дипломация Динамичността на обучителните програми на Института е подчинена на разбирането, че любопитството към света и стремежът към придобиване на нови знания и умения трябва да са присъщи на всеки дипломат. Също така държа да отбележа, че със съдействието на своите партньори (ЦЕИ, фондация "Ханс Зайдел", МОФ, Европейския колеж за сигурност и отбрана), Дипломатическия институт вече провежда обучения и извън границите на България, предимно в региона на Югоизточна Европа. Така обучителната дейност на Института става освен инструмент на националната квалификационна политика и част от публичните и информационните политики на Министерството.

Може би тук е мястото да кажа и какво не сме успели да постигнем в тази област. Това е нормативното обвързване на дипломатическото обучение с кариерното развитие. Вярно е, че осъзнаването на необходимостта от "lifelong learning" или "обучение през целия живот" е преди всичко резултат на дълбоко вътрешно убеждение. Ние, обаче, сме администрация и рамката на нашите задължения и активности се задава от нормативната уредба. Особено след 2007 г. когато дейността на Института бе регламентирана в тогава приетия Закон за дипломатическата служба по времето на министър Ивайло Калфин. Без такава нормативна обвързаност, мотивацията на дипломатите и служителите за постоянно повишаване на квалификацията остава виртуална, от което страдат качеството и ефективността на самото обучение. Осъзнавайки, че не можем да решим този проблем без политическата воля и активното съдействие на ръководството на министерството, разчитаме да успеем да го убедим, че Дипломатическият институт има необходимата зрялост, за да може отговорно да се ангажира с изпълнението на тази функция.

Вторият стълб, на който здраво се крепи изпълнението на мисията на Дипломатическия институт са неговите публични дейности. Съвременната дипломация изисква широк и открит диалог с обществото. Международната политика вече не е борба за завладяване на територии, а усилие за спечелване на хората. Затова, още от 2004 година Институтът започна своята програма "Публични лекции", която без прекъсване продължава и днес. Наши лектори са били личности с висок международен авторитет като Бан Ки Мун, Лешек Балцерович, Катрин Лалюмиер и много други. Публичните лекции, организирани от Дипломатическия институт са трибуна, от която се изговарят ключови въпроси на съвременните международни отношения и дискусионен форум, където проблемите се поставят открито и се обсъждат откровено.

Наред с лекциите, Институтът развива активна издателска дейност, която обслужва както обучението, така и публичните политики. Scripta manent - написаното остава. Изданията на Дипломатическия институт са с широк периметър – от учебни помагала до мемоарни книги на български и чуждестранни дипломати и политици. Преди пет години, в деня в който отбелязвахме петгодишнината на Института излезе първи брой на списание "Дипломация". Днес то е единственото българско двуезично издание посветено на международните отношения и на неговите страници се публикуват сериозни външнополитически анализи от български и чуждестранни автори. Предстои появата на електронната версия на списанието. Във връзка със списанието искам да спомена, че първият му главен редактор беше вторият директор на Института – проф. Милан Миланов, а сегашният му главен редактор е първият ни директор – д-р Здравко Попов, което е един своеобразен израз на приемствеността, с която се гордеем. На Дипломатическия институт беше поверен богатия книжен фонд на Министерството от над 60 000 тома специализирана литература, което стана по времето на министър Николай Младенов, и ние сме поели грижата за него с радост и отговорност.

Дипломатическият институт присъства в интернет-пространството чрез своя сайт от самото си създаване. Днес ние сме единствената българска държавна институция, която поддържа сайта си на три езика - български, английски и френски, (благодарение на сътрудничеството ни с Международната организация на Франкофонията). Съобщенията на сайта са едновременно един перманентен публичен отчет за нашата активност и един исторически архив съхраняващ институционалната памет. От миналата година Дипломатическият институт има своето постоянно представителство и в най-голямата по население и най-демократична държава в съвременния свят – Facebook, което дава възможност нашите послания да достигат до най-широката аудитория.

Друга важна част на публичната политика на Института е специалното внимание, което отделяме на работата с младите хора и студентите. Тук включвам конкурсите за есета и дебатите, които организираме всяка година, програмата "Отворени врати", която дава възможност на младежите, в буквалния и в преносния смисъл "да видят отвътре" Министерството на външните работи, стажантската ни програма, която е станала толкова престижна, че има предложения да въведем конкурс за стажанти.

Третият основен аспект в дейността на Дипломатическия институт, който искам да спомена в тази отворена към бъдещето ретроспекция е изграждането на широка международна мрежа от сътрудничества. Естествената среда на конкуренция и взаимно обогатяване за нас са сродните дипломатически школи навсякъде по света и особено в държавите, с които България е свързана с трайни партньорски отношения. Мрежата от сътрудничества с тях също започва да се изгражда, при това много активно, още от 2004 година и продължава и до днес, утвърждавайки авторитета на българското дипломатическо обучение и давайки ни възможност да черпим опит от най-добрите практики на световните дипломатически школи.

И световната практика, и самата логика на процеса на обучение показват (и ние сме убедени в това), че националната обучителна дипломатическа институция е естественото място, където може и трябва да се формира аналитичен, изследователски екип, способен да погледне към процесите в съвременните международни отношения по един по-общ и по-стратегически начин, отколкото изисква и допуска ежедневната оперативна и нерядко уморяващо рутинна работа на действащия дипломат. В такива структури често е събран ценен интелектуален потенциал на нацията, който е способен да допринесе значително за ефективността на дипломатическата служба, представлявайки един вид трансмисия между чисто академичните изследователски парадигми и пряката дипломатическа практика. В Дипломатическия институт преди няколко години беше направен опит да се създаде такова звено, но зрелостта ни не бе достатъчна, за да се развие тази дейност. Гледайки към бъдещето, ние се надяваме да убедим ръководството на Министерството на външните работи както в необходимостта от създаването на подобна структура, така и в способността на Института да привлече нужните хора и да организира продуктивната им дейност.

Най-кратката и същевременно най-убедителната форма за равносметка на десетгодишната дейност на Дипломатическия институт са числата измерващи извършеното. Ще ми позволите да цитирам тук някои от тези числа:

 • 30 обучителни програми
 • 96 обучения
 • 5033 курсисти
 • 25 проекта
 • 146 публични лекции
 • 34 конференции и форуми
 • Над 100 меморандума за сътрудничество
 • 10 книги, 4 брошури, 10 броя на списание "Дипломация", 21 сборника и учебни помагала
 • Библиотечен фонд с над 65 000 заглавия
 • 17 национални конкурса за есе
 • 498 стажанти от български и чуждестранни университети
 • 22 посещения по програма "Отворени врати"
 • 2264 приятели във Фейсбук към 18.10.2013
 • 2 радиопрограми в национален ефир в периода от 2005 до 2013 г.

Това ми дава основание отново да кажа, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект с бъдеще.

Зад всички тези дейности, разбира се, стои екипът на Дипломатическия институт, който със своя ентусиазъм поддържа жизнен и постоянно развиващ се проекта за изграждане на престижна българска дипломатическа школа. Ако мога да се изразя парадоксално, една от дейностите на екипа на Института е създаването на екип на Института. Въплътявайки мотото на Дипломатическия институт – DOCENDO DISCIMUS – "Учейки другите учим себе си", ние полагаме постоянни и осъзнати усилия да формираме и да поддържаме оня колективен дух, който гарантира постоянната енергия, творческата свобода, чувството за отговорност и съпричастност към общата мисия, съхраняването на традицията и приемствеността наред с постоянното обновление. Екипът на Института се стреми да бъде образец на висока административна култура и аз се радвам и се гордея, че работя с този екип.

Накрая, като директор на Института, искам да се обърна с думи на благодарност към всички, които допринесоха през тези години той да изпълнява успешно мисията си на първа национална дипломатическа школа в 135-годишната история на новата българска държава.

 • Благодаря на хората, които преди десет години имаха куража и компетентността да поставят началото и да съзидат здравите му основи;
 • Благодаря на настоящите и бившите колеги, които с ентусиазма си и с екипния си дух го превърнаха в една авторитетна и уникална институция;
 • Благодаря на българските правителства и министрите на външните работи, които създаваха условията да се развиваме;
 • Благодаря на всички наши партньори в страната и чужбина, които ни помагаха да търсим и следваме пътя си;
 • Благодаря на дипломатите и служителите в Министерството;
 • Благодаря на всички наши лектори – посланици, експерти, университетски преподаватели, които споделяха своя опит и знания в организираните от Института курсове;
 • Особено бих искала да отбележа ролята на нашите курсисти, които с труда си и най-вече с постиженията си придават смисъл на нашите усилия.

Благодаря Ви!

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ДЕСЕТ ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


 
prev play next

»
»
»

S

L

I

D

E

S

H

O

W

»
»
»

ЗА ИНСТИТУТА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Структура

Директор
 

Таня Михайлова

Директор

Таня Михайлова е директор на Дипломатическия институт към МВнР от 1 февруари 2012 г.

Тя работи в Дипломатическия институт от 2005 г. като последователно е била ръководител на програма "Изследвания", началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество", а в последните две години е била и.д. директор. Таня Михайлова участва като български представител в Направляващия комитет на Колежа за европейска политика за сигурност и отбрана (Брюксел) и в Борда на директорите на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (Париж). Има дипломатически ранг "Съветник".

 

Тя е магистър по право. Била е адвокат, а като юридически експерт в дирекция "Европейска интеграция" на Народното събрание в преговорния процес за членство на България в ЕС е давала юридически становища за съответствието на законопроекти с правото на ЕС и степента им на хармонизиране с българското законодателство с ресорни преговорни глави – "Регионална политика", "Енергетика", "Околна среда", "Административен капацитет".

От 2002 до 2005 г. е парламентарен секретар на МВнР, като организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание; участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и координирала изпълнението й от Народното събрание; координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание; подпомага парламентарните комисии и делегации при осъществяване на тяхната международна дейност.

Таня Михайлова има допълнителни квалификации в Колежа на Европа–Брюж; Института по публична администрация и европейска интеграция; Обучителния център на ПА на НАТО; Холандския институт за международни отношения "Клингендал"; Държавния департамент на САЩ - по въпроси, свързани с правото на ЕС, ролята и структурата на НАТО, дипломацията в глобализирания свят, обучението в областта на международните отношения.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" от самото му създаване. Таня Михайлова има мултидисциплинарни професионални интереси. През последните няколко години участва редовно в конференциите на ГД "Образование и култура" на ЕК и програма "Жан Моне", Евро-китайския форум, организиран Евро-китайското международно бизнес училище – Шанхай и др.

Владее английски език, ползва френски език.

Отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Биляна Дечева

Началник на отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Магистър по културология на СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по международни отношения на УНСС.

От 1997 г. е на работа в МВнР последователно в дирекциите "Информация", "Координация и планиране" и "Евроинтеграция". Хоноруван преподавател по проблемите на европейската интеграция в Софийския университет и в Нов български университет

Допълнителни квалификации и обучения - по провеждане на информационни кампании за ЕС и за успешно водене на преговори за присъединяване към ЕС във Виена, Брюксел, Хага, Берлин и Оксфорд, както и по връзки с обществеността към Държавния департамент на САЩ.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" и има редица публикации на теми, свързани с европейска интеграция, информационни кампании и дипломатическо обучение.

Владее английски и френски език.

Емилия Панева

Главен експерт

Магистър по руска филология във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св.Климент Охридски".

Работила е като преводач и правителствен преводач съответно в отдел "СИВ" на Министерство на външната търговия и в Единния държавен протокол и посолството на Република България в Русия, както и като експерт в управление "Информация" и управление "Канцелария и архив" на Министерство на външните работи.

От август 2007 г. е на работа в отдел "Обучителни програми" на Дипломатическия институт, където отговаря за чуждоезиковото обучение и обучението на дипломатите "средна кариера".

Владее руски, ползва английски език.

Валентин Катранджиев

Главен експерт

Магистър по международни отношения в Киевския национален университет "Т. Шевченко" (1989 г.) и доктор по история в Руския университет "Дружба между народите" (РУДН) (2000 г.).

Бил е изследовател в Средиземноморската дипломатическа академия в Малта (2001 г.) и изследовател и преподавател в "Диплофондация" (2001-2007 г.), международна неправителствена организация за подготовка на дипломатически кадри. През 2010-2012 г. е хоноруван преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" по дисциплините "Външна политика на Русия", "Външна политика на ЕС" и "История на европейската идея и интеграция".

През 2007-2010 г. е последователно сътрудник и главен експерт в отдел "Стратегически изследвания" на Дипломатическия институт, а от декември 2012 г. е главен експерт. Отговаря за научноизследователската дейност на Института.

Владее английски и руски език.

Екатерина Неофитова

Главен експерт

Магистър по икономика с професионална квалификация счетоводство и одитинг и бакалавър по международни отношения на Нов български университет.

От 2007 г. като сътрудник участва в организирането на различни обучения. През 2012 става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, и отговаря за национална проектна дейност на Института.

През 2011 г. става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, подготовката на полицейски аташета и отговаря за националната проектна дейност на Института.

Ползва английски.

Ина Кирилова

Младши експерт

Магистър по Международни политически отношения и сигурност във Философския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и бакалавър по Екология и опазване на околната среда в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

От септември 2011 г. работи в Дипломатическия институт.

Владее английски език, ползва руски.

Владимир Поромински

Сътрудник

Завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Нов български университет. В момента следва магистратура Дипломация и международни отношения в същото висше учебно заведениие.

През 2011 г. взима участие в международен обмен в Москва, Русия.

От септември 2013 г. е сътрудник в отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности" в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва испански и руски език.

Виктория Павлова

Сътрудник

В момента завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

През 2014 г. участва в два международни проекта по програми „Младежта в действие” и „Еразъм +”. През 2014/2015 е член на Управителен съвет на Студентски дипломатически клуб към СУ „Св. Климент Охридски“.

От февруари 2015 г. е сътрудник в Отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва руски език.

Теди Ганчев

Сътрудник

Бакалавър по Международни отношения на Нов български университет. В момента следва магистратура „Дипломация и международни отношения” в същото висше учебно заведение.

През септември 2013 година е стажант в отдел „Обучителни програми и проекти”, а през периода януари-март 2014 г. в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт.

От февруари 2015 година е сътрудник в отдел “Обучителни, изследователски и проектни дейности”.

Владее английски, ползва испански език.

Георги Гергов

Сътрудник

Магистър по международни отношения в „Webster University” – Виена (2014 г.), с фокус върху „замразените конфликти” и икономическите последици от тях. В периода 2013-2014 г. успешно завършва стаж в Постоянното представителство на Република България кън ООН, ОССЕ и другите международни организации във Виена. Бакалавър по Икономика в Нов български университет (2011 г.) с познания в областта на корпоративните финанси и стойностно-базисния мениджмънт.

Член на AFCEA.

От 2015 г. е сътрудник в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски и немски, ползва руски.

Отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Силвана Цокова

И.д. началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Магистър по английска филология във ФКНФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Работила е като преподавател към Катедра по англицистика и американистика на Софийски университет, като преводач в различни направления и ръководител на учебно-методичен център.

През 2012 е назначена с конкурс в Дипломатическия институт, където основно координира програмите "Стаж в ДИ" и "Отворени врати", издателската дейност на Института и връзките с обществеността.

Допълнителни квалификации в областта на публична дипломация, политика за развитие, европейска интеграция, публична администрация и институции на ЕС.

Владее английски, ползва испански и френски език.

Светлозар Ковачев

Главен експерт

Завършил е физика в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Бил е физик в Българската академия на науките, ръководител на "Креативен център" на Българската национална телевизия и мениджър в други телевизионни и телекомуникационни компании.

Член - основател на Евроатлантическата гражданска фондация.

Специалист в областите на телекомуникациите, съхраняването и обработката на данни и компютърни мрежи.

От 2004 г. е на работа в Дипломатическия институт. Отговаря за изграждането, поддържането и развитието на компютърната мрежа на Института. През 2007 е завършил курса "Консулска дипломация" на Дипломатическия институт.

Владее френски, руски и английски.

Михаела Ненчева

Сътрудник

Магистър по публична администрация във Философски факултет на Софийски университет „ Св. Климент Охридски” и бакалавър по библиотекознание и библиография от Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Работила е в частния сектор.

От юни 2013 г. работи като сътрудник в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт. Подпомага библиотечно-информационната и проектна дейност на Института, както и дейностите, свързани с публични събития.

Владее английски език.

Стилиян Раковски

Сътрудник

Има диплома за Бакалавър по Администрация и управление от Нов български университет. Специализации в сферата на международните отношения и сигурност.

Работил е в частния сектор. Участвал е във внедряването на правно-информационни системи в държавната и общинска администрация.

От септември 2013 работи в Дипломатическия институт и подпомага дейностите, свързани с публични и закрити събития.

Владее английски език, ползва руски.

Светломира Димитрова

Сътрудник

Светломира Димитрова е магистър по френска филология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специализирала журналистика – преса и радио, в Париж и Висбаден. Работила е в БНР и БНТ, българската редакция на „Свободна Европа“ и Би Би Си, в редица вестници, между които „Демокрация“, „Дневник“, „Пари“, „Политика“.

Владее френски език, ползва английски и руски.

Николай Крумов

Сътрудник

Студент в специалност „Международни отношения” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участвал в неправителствени форуми в областта на международната сигурност и правата на човека и сътрудничил в младежка онлайн медия.

От февруари 2015 г. работи в Дипломатическия институт, където подпомага сътрудничествата на Института, публичните събития и издателската дейност.

Владее английски и испански език.

Отдел "Финансово-административни дейности"

Здравка Гайдарова

Началник отдел "Финансово-административни дейности"

Завършила е Висшата финансово-стопанска академия "Димитър Ценов"-Свищов, магистър икономист. 1999-2000 г получава професионална квалификация по здравен мениджмънт в Института за следдипломна квалификация-УНСС, София.

Работи в областта на счетоводството и здравния мениджмънт, занимава се с ликвидация на търговски дружества.

От 2010 г. работи в Дипломатическия институт и отговаря за административно-финансовата дейност на Института.

Мария Алексова

Технически сътрудник

Бакалавър по Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство, Факултет „Международна икономика и политика”, София. В момента следва магистратура „Икономика на човешките ресурси” със специализация „Управление на човешките ресурси” в същото висше учебно заведениие.

От август 2014 г. работи в Дипломатическия институт.

НОВИНИ

23.11.2015

Посещение в ДИ на студенти от Солунския университет „Македония”

Днес в сградата на МВнР, в рамките на Меморандума за сътрудничество между Дипломатическия институт и Солунския университет „Македония” и програмата „Отворени врати” на ДИ, се проведе среща със студенти от Университета. Г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, приветства гостите, след което г-жа Силвана Цокова, началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество" ги запозна с дейността и приоритетите на Института. На срещата в зала „Антарктида” бяха представени и възможностите, които ДИ предлага на студентите, вкючително стажантската програма, участие в конкурси за есе, участие с публикации в електронното списание "Дипломация" и други, които предизвикаха дискусия. На студентите и техния ръководител бяха предоставени най-новите издания на Дипломатическия институт. След срещата представител на Държавния културен институт запозна гостите с ценната колекция от картини и скулптури на МВнР.

19.11.2015

Участие на представител на ДИ в Европейската дипломатическа програма

В периода 9-10 ноември в гр. Люксембург се проведе Първи модул на 16-тото издание на Европейската дипломатическа програма, организиран от Европейската служба за външна дейност, съвместно с Ротационното председателство на Люксембург и Дипломатическата академия на холандския институт за международни отношения “Клингендал”. Програмата, провеждаща се в четири модула, има за цел популяризиране на идеята за обща европейска дипломация и ролята на ЕС като глобален актьор, както и създаване на професионална мрежа.

Темата на обучението беше “Нови предизвикателства и глобални въпроси в съвременната дипломация” и в него участие взеха над 60 дипломати и експерти от държавите – членки на ЕС. От страна на България участие взе Силвана Цокова – началник-отдел “Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт. По време на обучението експерти от Министерството на външните работи на Люксембург и от института “Клингендал” изнесоха презентации и проведоха дискусии с участниците на теми, свързани с международната сигурност, икономиката и търговията и устойчивото развитие, както и ефикасната публична комуникация. Бяха включени и интерактивни занимания, като решаване на казуси по обсъжданите теми, изготвяне на външнополитически позиции, провеждане на преговори в реална работна среда, изготвяне на комуникационна стратегия.

В рамките на модула се проведе и среща под формата на семинари на директорите на европейските дипломатически академии и институти.

19.11.2015

Кръгла маса „Глобално училище” в рамките на ЕГР2015

На 18 ноември 2015 г. Дипломатическият институт, съвместно с Българската платформа за международно развитие, организира Кръгла маса, посветена на проведения национален конкурс "Глобално училище". Събитието се проведе в сградата на Представителството на Европейската комисия и е в рамките на Националната програма на България за отбелязване на Европейската година за развитие 2015 г., като имаше за цел да бъдат отличени училища с добри практики при въвеждането на глобално образование.

В рамките на кръглата маса бяха представени и обсъдени Целите за устойчиво развитие, задачите на Европейската година за развитие, както и възможностите и перспективите пред глобалното образование. На официална церемония единадесетте победители в конкурса „Глобално училище” получиха отличителен знак за принос към въвеждането на глобално образование в училищния живот – табела „Носител на награда „Глобално училище”, както и награден фонд.

Сред участниците в събитието бяха представители на неправителствения сектор в България, академичната общност, експерти от Министерството на образованието и науката и Министерството на външните работи.

19.11.2015

Курс на тема „Европейският съюз след Договора от Лисабон”

На 17 ноември 2015 г. в продължение на пилотните обучения, които Дипломатическият институт провежда, в изпълнение на проект по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, като приоритетните им цели са подготовка на компетентна администрация за ефективно изпълнение на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 година, беше проведен курс на тема „Европейският съюз след Договора от Лисабон ”. Обучението беше проведено от проф. д-р Жасмин Попова - юридически съветник на президента на Република България (1990-1991), заместник ръководител на Мисията на България към Европейския съюз в Брюксел (1991-1995), посланик на България в Швеция, Норвегия и Исландия (1998 – 2004 г.). Била е секретар на Министерски съвет по европейска интеграция (1997), директор на дирекция “Европейска интеграция” в Министерството на външните работи (1997-1998) и началник на отдел в Съда на Европейския съюз в Люксембург (2008 – 2013 г.). Тя е автор на многобройни монографии по право на ЕС, от които последната – „Европейският съюз след договора от Лисабон”.

Курсът беше насочен към младши служители на централната държавна администрация със стаж до 2 години, които се очаква да вземат участие в Председателството.

19.11.2015

Курс на тема „Техники за разпространение и утвърждаване на позитивния имидж на България като председател на Съвета на ЕС”

На 10 ноември 2015 г. беше проведен курс на тема „Техники за разпространение и утвърждаване на позитивния имидж на България като председател на Съвета на ЕС”. Обучението се състоя в изпълнение на проект по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, като приоритетните им цели са подготовка на компетентна администрация за ефективно изпълнение на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 година. Лектори в обучението бяха: г-н Димитър Сотиров – мениджър „Връзки с обществеността“ на Софийската опера и балет, г-жа Кристин Димитрова – автор на книгата „Ефирни песни и тайни служби" и г-н Бранимир Ботев, бивши замeстник-министър на туризма. Участници в курса бяха членове на Тематична работна група „Комуникационна стратегия и културна програма“. Бяха разгледани силните страни на България, които могат да се вземат предвид в работата на Тематичната работна група, както и добри практики за изграждане на позитивен образ.

18.11.2015

Barrie Media - „Soft skills training”

В периода 2-3 и 4-5 ноември бяха проведени две последователни обучения с обща тема „Soft skills training”. Те се бяха организирани от Дипломатическия институт в изпълнение на проект по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, като приоритетните им цели са подготовка на компетентна администрация за ефективно изпълнение на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 година. Лектори в обученията бяха г-жа Джанет Бари и г-н Велислав Радев, експерти от Barrie Media, с десетилетен опит като журналисти в най-големите световни медии и медийни инструктори. В обученията се включиха висши служители на централната администрация на Република България, които ще бъдат ръководители на работни групи, по време на предстоящото Председателство. Беше приложен индивидуален подход към всеки от участниците, като се провеждаха практически занятия, чиито градивен характер подпомогна развитието на презентационни и комуникативни умения, както и справяне с интервюта по време на кризисни ситуации.

В края на събитията участниците бяха наградени със сертификати от г-жа Таня Михайлова, директори на Дипломатическия институт.

18.11.2015

Информационни срещи по ЕГР2015 с ученици от Своге

По повод обявената от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз 2015 година като Европейска година за развитие (ЕГР2015) на 16-ти ноември Дипломатическият институт проведе две информационни срещи с около 100 ученици на ПГ „Велизар Пеев” – гр. Своге. В срещите участие взеха Александрина Атанасова – представител на МВнР, и Мария Алексова – представител на ДИ.

По време на срещите бяха представени и дискутирани въпроси, свързани с целите и принципите на ЕГР 2015, изминалите и предстоящи събития, заложени в Националната програма на България, както и принципите на българската политика за развитие. Бяха раздадени и информационни материали, посветени на политиката за развитие на ЕС, и брошура, разясняваща отделните ангажименти на България като държава членка.

17.11.2015

Обучение за служителите на МТСП

На 6 и 13 ноември тази година Дипломатическият институт проведе обучение за служители на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по „Протокол, етикет и работа с медии“. В първата част на обучението, провело се на 6 ноември, участниците се запознаха с основни категории на държавния протокол и церемониал, с нормативната база, как се обезпечават протоколно официални събития, както и с правилата на общуване и изготвяне на делова кореспонденция. Лектор бе г-н Анатолий Пазийски, началник на отдел в дирекция „Държавен протокол“, МВнР. На 13 ноември, във втората част на обучението, г-н Росен Бъчваров, отговарящ за медийната политика на Националната агенция за приходите, представи на участниците в курса начина на подготовка за различни видове интервю - за телевизия, радио, преса, интернет издания, какви са журналистическите техники при интервюиране, как се планира и провежда пресконференция и как се формулират официални съобщения до медиите. В обучението взеха участие заместник-министри в МТСП, председатели и изпълнителни директори на държавни агенции и експерти.

17.11.2015

Експертна среща с г-н Шон Риърдън

Днес в сградата на МВнР Дипломатическият институт организира експертна среща с участието на г-н Шон Риардън, бивш британски дипломат и настоящ експерт от холандския институт за международни отношения "Клингендал". Г-н Риардън представи предизвикателствата, пред които един дипломат може да се изправи в днешната динамична дипломатическа среда и при новия международен дневен ред. Той заегна и теми като все по-важната роля на новите неправителствени актьори на международната сцена и на интегрираната дипломация, значението на публичната дипломация като средство за постигане на външнополитически цели, нуждата от оптимизиране на кадровия ресурс в дипломатическата служба и от ясна и дългосрочна външнополитическа стратегия и гъвкавост, ефикасното използване на хетерогенни дипломатически мрежи и други. Шон Риърдън подчерта също нарастването на регионализма на световната политическа сцена и това, че за България, както и за всяка държава, е важно първо да се установи външнополитическа стратегия, преди да бъде установенa такава в национален мащаб. Сред обсъжданите теми беше и бъдещето на баланса на силите, като се предвижда еднополюсното равновесие да се превърне в една многополюсна система, която би включила ЕС, Китай и Русия. Г-н Риърдън завърши, подвърждавайки важността на традиционната дипломация и нейната добавена стойност, въпреки динамичните глобални промени и новия дипломатически контекст. В дискусията в края на срещата с въпроси и коментари се включиха представители на МВнР и дипломатическия сектор.

12.11.2015

ДИ участва в отбелязването на годишнината на Русенския университет

Днес Русенският университет „Ангел Кънчев”, с който Дипломатическият институт има сключен Меморандум за сътрудничество, отбеляза своята 70-та годишнина. По покана на Университета представители на Института присъстваха на тържественото отбелязване на годишнината, а директорът на ДИ Таня Михайлова отправи поздравителен адрес и връчи почетния плакет на Дипломатическия институт на проф. Христо Белоев, ректор на Русенския университет.

10.11.2015

Участие на представител на Дипломатическия институт в 17-ти Съвместен семинар по европейски интеграционни процеси в гр. Дубровник, Хърватия

В периода 5 - 8 октомври т.г. в гр. Дубровник се проведе 17-тият Съвместен семинар по европейски интеграционни процеси, организиран от Дипломатическата академия към Министерството на външните работи и европейските въпроси на Република Хърватия, съвместно с Фондация „Ханс Зайдел” (Германия) и Центъра за съвременни академични изследвания на Загребския университет. От страна на Дипломатическия институт участие взе г-ца Мария Алексова.

Семинарът имаше за цел да задълбочи погледа върху разширяването на Европейския съюз и евроинтеграцията чрез директен и интерактивен обмен на знания и опит между участниците – млади дипломати от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Програмата включваше лекции на експерти от Германия, Австрия и Хърватия, дискусии и работни семинари, като част от темите бяха присъединяването на нови страни – членки от Западните Балкани и влиянията му върху региона и ЕС като цяло, кризата с бежанците – причини, предизвикателства и подходи, както и ролята на публичната и културната дипломация и други. Семинарът завърши с церемония по връчване на сертификати на участниците.

10.11.2015

Среща-разговор с проф. Самуил Рефетов от Чикагския университет

Днес в Пресклуба на Националния дворец на културата се проведе среща-разговор със световноизвестния медик проф. Самуил Рефетов от Чикагския университет на тема „Как се успява в световната наука?”. Събитието бе организирано от Дипломатическия университет. Роденият през 1937 г. в гр. Русе учен е директор на програмите за обучение по ендокринология в Чикагския университет и лауреат на наградата „Fred Conrad Koch” на Американската ендокринна асоциация за 2012 г. В срещата той сподели как е започнал академичната си кариера в Харвардския медицински университет, продължил е в Чикаго, където е избран за член на научните Комитети по генетика и молекулярна медицина.

Ученият е откривател на резистентността към тироидните хормони, известна като „Синдром на Рефетов”.

На събитието присъстваха експерти от МВнР и академичната общност.

09.11.2015

Среща-разговор с професор Самуил Рефетов

02.11.2015

Специализиран курс „Дипломация и околна среда”

В периода от 23 до 26 ноември 2015 г. ще се проведе третото издание на специализирания интензивен курс „Дипломация и околна среда”, организиран от Дипломатическия институт при Министъра на външните работи на Р България. Обучението ще бъде целодневно и ще се провежда в сградата на МВнР. За лектори на курса са поканени експерти от МВнР, Дипломатическия институт, преподаватели от водещи български университети. Обучението предлага балансирана комбинация от теоретични лекции и практически упражнения. Тематичният обхват на курса включва международни екологични режими (в т.ч. за климата, водите, арктическия регион), средства на многостранната дипломация в сферата на околната среда, трансгранично екологично сътрудничество в Дунавския регион, политиката на ЕС в сферата на климата, "зелената енергетика" и водите, модели за устойчивото управление на околната среда, гео-екологични аспекти на международната сигурност. Курсът е подходящ за служители от държавната администрация, работещи в сферата на международното екологично сътрудничество, представители на неправителствени екологични организации, медии, отразяващи екологичните предизвикателства и проблематика, студенти, обучаващи се по магистърски програми за околната среда и устойчиво развитие.

Работни езици - български и английски.

Таксата за участие в курса е 180 лв.

Желаещите да участват в курса следва да изпратят молба до директора на ДИ, придружена от актуално CV.

Краен срок за подаване на документи: 13 ноември 2015 г.

За допълнителна информация, моля свържете се с координаторите: д-р Валентин Катранджиев, тел.: 02/ 807 6440, e-mail: valentin.katrandjiev@mfa.bg и г-жа Ина Кирилова, тел.: 02/ 948 2722, e-mail: ina.kirilova@mfa.bg.

26.10.2015

Официално представяне на новата книга на проф. д-р Жасмин Попова в СЕВ към МС

На 26 октомври, в рамките на заседанието на Съвета по европейските въпроси (СЕВ), в Гранитна зала на Министерския съвет се състоя първото официално представяне на новата книга на проф. д-р Жасмин Попова – „Европейският съюз след Договора от Лисабон”, издадена от Дипломатическия институт, със съдействието на Фондация „Ханс Зайдел”, Германия.

Книгата беше представена от г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, която подчерта значимостта на този труд в контекста на подготовката за предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Проф. Попова направи коментар за актуалното развитие на ЕС и сподели моменти от дългогодишния си опит като изследовател на европейското право и началник на отдел в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Изданието е насочено към специалисти в областта на европейското право в държавната администрация и съдебната система. В него може да бъде намерена актуална информация относно политиките на Европейския съюз, институциите му, както и техните правомощия след промените, въведени с Лисабонския договор от 2009 г.

Предстоят представяния на книгата и в Министерството на външните работи, Националния институт по правосъдието и др.

21.10.2015

Проведе се тридневен семинар „Политики на ЕС” в Скопие

В периода 19-21 октомври в Скопие, в сградата на МВнР на Република Македония, се проведе тридневен семинар "Политики на ЕС", организиран от Дипломатическия институт, съвместно с Фондация „Ханс Зайдел". Участниците - дипломати и служители на македонското МВнР, бяха приветствани от заместник-министъра г-жа Драгана Киприяновска, от българския посланик Иван Петков, от директорите на дипломатическите институти на Р България и Р Македония, г-жа Таня Михайлова и г-жа Аделина Марку. Всички те подчертаха значимостта на подобни обучителни инициативи за развитието на двустранното сътрудничество, европейския дух и полезността от споделянето на европейския опит и повишаване на административния капацитет. Македонските курсисти оцениха високо лекторите в рамките на курса. Представителят на Фондация „Ханс Зайдел", г-н Богдан Мирчев, декларира готовност за подкрепа на други бъдещи регионални проекти за обмен на европейска експертиза.

По време на престоя си в Скопие г-жа Таня Михайлова се срещна и с директора на Института за геостратегически изследвания и външна политика към МВнР на Република Македония, г-н Абдулкадар Мемеди, с когото бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи. Също така г-жа Таня Михайлова разгледа библиотеката на Българския културен център в Скопие, заедно с директора на Центъра, г-жа Светлана Славова.

20.10.2015

Меморандум за сътрудничество с Дипломатическата академия на Република Косово

В Прищина, Република Косово, беше подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Р България и Дипломатическата академия на Р Косово. Двамата директори, г-жа Таня Михайлова и г-н Скендер Дурмиши, обсъдиха конкретни идеи в областта на обучението на дипломати в двустранен и регионален план. В разговорите участваха българският посланик Недялчо Данчев и директорът на регионалната дирекция в косовското МВнР, г-н Фитим Гларева.

Двете страни се споразумяха, освен продължаването на досегашните дейности, да задълбочат сътрудничеството си и чрез размяна на експерти в различни области, размяна на литература, организиране на курсове по специфични въпроси, като дипломатическа кореспонденция, енергетика, подготовка на административен капацитет по пътя на интеграцията в ЕС и други.

По време на срещата бе предложено също така да се изготви общ календар за дейностите на всички дипломатически институти от Западните Балкани за организиране на дипломатически курсове, открити за чужди дипломати, с цел координиране на дейността им, както и организирането на други съвместни мероприятия.

19.10.2015

ДИ отбеляза „Денят на най-добрата новина”

По повод обявената от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз 2015 година като Европейска година за развитие (ЕГР2015), на 19 октомври Дипломатическият институт проведе информационна кампания, част от Националната програма на България за отбелязването на ЕГР2015, в пет български града – София, Дупница, Своге, Кърджали и Ловеч.

В рамките на инициативата ‘World’s Best News Day” на местните жители беше раздаден вестникът „Най-добрите световни новини”, в който са публикувани истории за ролята на развитието в днешно време, както и информационни материали, посветени на политиката за развитие на ЕС, и брошура, разясняваща отделните принципи и ангажименти на България като държава членка.

Кампанията достигна до хора от всички възрастови групи, обединени около идеята за по-добро бъдеще. Инициативата се осъществи с любезното съдействие на местните общински администрации.

09.10.2015

Конкурс за награди „ ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“

Във връзка с изпълнението на Националната програма на България по отбелязването на Европейската година за развитие 2015, Дипломатическият институт, в партньорство с Българска платформа за международно развитие, обявява конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ” с награден фонд за училища с принос към популяризирането на глобалното образование. Конкурсът е насочен към всички училища в България и има за цел да отличи добри практики при въвеждането на глобално образование, като насърчи участието на учители и ученици в инициативи, подкрепящи изпълнението на Целите за устойчиво развитиe (ЦУР).

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.

09.10.2015

Участие на директора на ДИ в Годишна конференция на Института на ЕС за изследване на сигурността

В периода 8-9 октомври в Брюксел се проведе Годишната конференция на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС), посветена на Европейската стратегия за сигурност. В експертния форум взеха участие над 200 представители на европейските институции, неправителствения сектор и изследователски центрове.

След встъпителните думи на г-н Антонио Мисироли, директор на ИЕСИС, и г-н Ален Льо Роа, генерален секретар на Европейската служба за външна дейност, участниците дискутираха измеренията на Европейската стратегия за сигурност (колко „глобална”, „цялостна” и „стратегически ориентирана” трябва да бъде тя), както и времевата й рамка. В заключителната част на конференцията изявление направи и г-жа Федерика Могерини, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.

В дебата участва г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, която е българският представител в Борда на директорите на ИЕСИС.

08.10.2015

Новият брой на списание „Дипломация”

В края на м. септември излезе новият, 14-ти брой на списание "Дипломация”, което Дипломатическият институт издава от 2008 г. насам. Темите в броя са: Ролята на демографския фактор за миграционния натиск върху България; Намалените разходи за отбрана на държавите членки на НАТО; Германия, НАТО и кризата в Украйна; Горящият Близък Изток, скачащата Турция и спящите Балкани; Руската външна политика при Путин; Нови моменти във външната политика на КНР в Южнокитайско море, Балканите през второто десетилетие на XXI век, дипломацията в дигиталната ера.

02.10.2015

Приключи четвъртият международен семинар по Енергийна дипломация

Днес приключи едноседмичният международен семинар по Енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт, с подкрепата на представителството на Фондация „Ханс Зайдел“ в България. В продължение на пет дни, 51 участници от 17 държави участваха в дебати и ролеви игри, акцентирайки върху промените и тенденциите в енергийна стратегия на Европейския съюз, както и на ключови световни играчи като Китай, Турция и Русия. Бе наблегнато на регионалното и транснационалното сътрудничество, с фокус планиране и изпълнение на проекти за изграждане на интерконектори и надеждна газопреносна мрежа за потребителите от Югоизточна Европа.

Програмата бе разнообразена с лектори от държавната администрация, неправителствения сектор, академичните среди, както и от Дипломатическия институт.

След последната лекция директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова поздрави участниците за положените усилия и им благодари за интереса към една от най-значимите теми в света каквато е енергийната сигурност, за активното им участие в семинара и им пожела успех и отдаденост в бъдещите им начинания. Семинарът част приключи с връчване на сертификати.

01.10.2015

ДИ връчи почетната си награда на катедра „Европеистика“

На 1-ви октомври г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, връчи почетната награда на Института на катедра „Европеистика“ на Софийския университет по време на откриването на академичната година във Философския факултет. Почетният знак DOCENDO DISCIMUS беше получен от ръководителя на катедрата доц. д-р Калоян Симеонов. Специалната награда се връчва ежегодно на един български и един чуждестранен гражданин или институция със значим принос за развитието и утвърждаването на Института.

По-късно, на откриването на академичната годината и в катедра „Европеистика“, г-жа Михайлова поднесе приветствие към първокурсниците и сподели, че усилията на институциите, академичната общност и младите европеисти ще бъдат от изключителна важност за предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Дипломатическият институт и катедра „Европеистика“ имат зад гърба си дълги години активно сътрудничество и множество съвместни проекти и инициативи. Студенти от катедрата редовно участват в стажантската програма на Института и, по думите на г-жа Михайлова, се отличават с висока езикова и обща култура, която прави впечатление от участията им в ежегодните конкурси за есе на ДИ. Дипломатическият институт оценява високо и експертизата на преподавателите от катедрата, като ги кани за гост лектори в своите национални и международни обучения и публикува техни анализи в списание „Дипломация“. Проф. д-р Ингрид Шикова, преподавател в катедрата, е член на Националния консултативен съвет на ДИ и автор на книгата „Ротационното председателство в Европейския съюз“, издадена от Института, която в последните години се превърна в своеобразен наръчник на българската администрация, с оглед предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Преди година стартира и съвместната магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация в ЕС“ на катедрата и Института, в рамките на която ДИ ще осигурява допълнителни обучения и практикум към учебния план.

28.09.2015

Над 50 участници от 17 страни в енергиен семинар на ДИ

От 28 септември до 3 октомври за шести пореден път Дипломатическият институт организира Международен семинар по енергийна дипломация, който е част от дългогодишната политика на Института в сферата на енергийната дипломация. Семинарът се провежда с подкрепата на Холандския институт за международни отношения „Клингендал“ и германската фондация „Ханс Зайдел“. В него се включиха 51 участници от 17 страни, между които държави от Югоизточна Европа, Украйна, Холандия и Ирак. Форума откриха директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова и Богдан Мирчев – ръководител на Представителството на „Ханс Зайдел“ за България.

Съвременните предизвикателства пред енергийната дипломация и политика бе темата, по която изнесе лекция и предизвика дискусия г-н Лъчезар Матев – посланик със специално поръчение по енергийните въпроси в МВнР. Директорът на Института за енергиен мениджмънт Славчо Нейков запозна участниците със съвременната българска енергийна политика в регионален и европейски контекст. Той бе и модератор на дискусия, в която всеки от участниците представи позицията на своята държава в сферата на енергетиката.

В рамките на семинара лектори от института „Клингендал“ ще разгледат глобалните измерения на европейската енергийна политика и опциите пред ЕС, енергийните и климатичните предизвикателства пред Съюза, както и въпроса за вътрешния европейски енергиен пазар и промените в него. Български експерти ще акцентират върху сигурността на доставките, вкл. в България, както и идеите за общ енергиен съюз и българската инициатива за създаване на европейски енергиен фонд.

Семинарът ще завърши с учебна визита в атомната централа в Козлодуй в последния ден от обучението.

25.09.2015

Годишна среща на директорите на дипломатически академии и институти

В периода 23-25 септември във Варшава се проведе 42-та годишна среща на директорите на дипломатическите академии и институти по света. Участниците бяха приветствани от г-н Александър Квашневски, президент на Полша (1995-2005). Г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, участва във форума заедно с над 70 представители от 52 държави.

В рамките на форума бяха обсъдени съвременните техники за обучение на дипломати. Г-жа Таня Михайлова взе участие в панел, свързан с представянето на иновациите и съвременните предизвикателства пред дипломатическото обучение. Тя открои три от основните направления в обучителната дейност на Дипломатическия институт - специалния фокус върху енергийната дипломация, подготовката на държавната администрация за предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., както и регионалното сътрудничество в обучението на дипломатически служители, изрязяващо се в ежегодни семинари като Зимното училище по дипломация.

Дискусиите по време на форума акцентираха върху актуални въпроси в дипломатическото обучение, сред които подготовката на дипломатите за непознатото и неочакваното, дипломацията в контекста на опазване правата на човека и осигуряване на устойчиво развитие, както и дали в ЕС трябва да се въведе единен метод в обучението с помощта на Европейската служба за външна дейност.

18.09.2015

Енергийната сигурност и енергийната инфраструктура в Югоизточна Европа срещна политици, бизнес и неправителствени организации

Международната конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа“, организирана от Дипломатическия институт при министъра на външните работи и Института за енергиен мениджмънт, събра над 440 участници на 15 и 16 септември. В началото на конференцията директорите на на двата института, Таня Михайлова и Славчо Нейков, поднесоха приветствие към участниците.

Министър-председателят Бойко Борисов откри официално форума, като изтъкна, че Европейската комисия е определила за България три енергийни проекта от общо седем, защото ЕС отдава голямо значение на страната ни. „Фактът, че еврокомисарят Шефчович е толкова често в България, е показателен. България като географско положение, член на ЕС и НАТО е на входната врата от Азия и Европа. Това ни прави много интересни във всяка област”, заяви Борисов.

Министърът на външните работи Даниел Митов призова за създаване на Европейски фонд за енергийна сигурност, който да отчита равностойно не само икономическите аргументи, но и стратегическите, геополитическите и критериите за обща сигурност. „Инвестициите в създаването на високонадеждна система за енергийна сигурност често са непосилни за отделните страни. Свързването на Южна със Северна Европа, което ще гарантира многопосочните доставки, е обща задача и ще бъде от обща полза. Енергийният фонд трябва да направи тази задача изпълнима“, изтъкна министър Митов.

Вицепрезидентът на Европейската комисия, отговорен за Енергийния съюз, Марош Шефчович, подчерта централното място, което България заема на енергийната карта на Европа. „Три от водещите енергийни проекта за ЕС през следващите години са български. Особено важни за укрепването на енергийната мрежа в региона са междусистемните връки със Сърбия, Турция и Гърция", коментира Шефчович. „Страната ви ще бъде една от най-облагодетелстваните от създаването на Европейския енергиен съюз, от гледна точка на диверсификация на енергийните доставчици, енергийна безопасност и по-добра свързаност със съседите“, каза още Шефчович.

Вицепремиерът Томислав Дончев изрази своята категорична убеденост в нуждата от реализация на Енергийния съюз и коментира, че точно този съюз би предложил работещите решения, когато държавите членки, чрез транснационално сътрудничество, изпълняват единни приоритети. „Повече от всякога се нуждаем от Енергиен съюз и от солидарност между държавите в рамките на ЕС и на Енергийната общност“, заяви той.

Генералният директор на Регионалния съвет за сътрудничество Горан Свиланович заяви, че регионалната организация Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) е изработила енергийна стратегия 2020, която включва проблеми като енергийната ефективност, информираността на потребителите и инвестиционния климат.

Във втория панел от конференцията министърът на енергетиката Теменужка Петкова очерта проблемите пред българската енергетика, които в момента се решават – интерконекторната връзка с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия.

Във форума участие взеха и представители на бизнеса. Изказаха се и Александър Абрамов от Русия, зам. директор на отдела за международно сътрудничество на руското министерство на енергетиката, проф. Нурсин Гюней от Истанбулския технически университет, съветникът на президента Юлиян Попов. Той подчерта, че тази конференция е напълно навременна, защото в момента се променя историята на енергийната система в Европейския съюз и Югоизточна Европа.

18.09.2015

Развитие на проекта „Морето сближава всичко далечно”

На 18 септември в Бургас бе подписан договор за сътрудничество между Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Република България и Международния търговски и културен център „Геопан“.

Сътрудничеството включва съвместно развитие на културни, научни и информационни проекти, между които изложбата „Морето сближава всичко далечно”, представена успешно неотдавна в ООН в Ню Йорк, съвместни проекти, подкрепящи българското председателство на ЕС, и инициативи в полза на общините от българското черноморско крайбрежие и на черноморското икономическо сътрудничество.

След подписването на договора в Областна управа – Бургас, ръководителите на двете организации бяха поздравени от доц. д-р Севдалина Турманова – зам.- областен управител. По време на срещата Таня Михайлова съобщи за най-близките общи инициативи – изложби в Париж и Тбилиси. Тя изказа своята благодарност за подкрепата на черноморската общественост и лично на Областния управител Вълчо Чолаков.

Ръководството на Дипломатическият институт при МВнР посети Пристанище – Бургас, ЕАД, където проведе делова среща с Изпълнителния директор Диян ДИМОВ.

11.09.2015

Обучение за задгранични представители на МВР

В периода от 7 до 11 септември се проведе специализирано обучение за задгранични представители на МВР. В програмата бяха представени двустранни договори и конвенции за дипломатическите и консулските отношения, шенгенското законодателство, визовата политика и практика на Р България, проблеми на българите в чужбина и др. Лектори в обучението бяха представители на министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на правосъдието и други институции.

04.09.2015

Среща на директора на ДИ с председателя на Комисията по външна политика в НС

Директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи Таня Михайлова и председателят на парламентарната Комисия по външна политика Джема Грозданова обсъдиха актуални теми за сътрудничество между двете институции. Предмет на разговора бяха предизвикателствата пред страната, свързани с подготовката на администрацията за ротационното председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г. и ангажиментите й във връзка с Европейската година за развитие 2015. Таня Михайлова запозна председателя на Комисията по външна политика с направеното досега от Дипломатическия институт, който е един от основните национални актьори по тези теми.

Джема Грозданова прояви интерес към обучителните програми на Института, от които народните представители могат да се възползват, както и от теми, по които да бъдат изготвени анализи в него. Тя бе официално поканена да присъства на организираната от Института Международна конференция за енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа, която ще бъде открита на 15 септември.

04.09.2015

Участие на представители на Дипломатическия институт в Регионален Евро-атлантически лагер REACT 2015, Вучье, Черна гора

В периода 28 август – 2 септември 2015 г. в ски курорта Вучье, област Никшич, Черна гора, се проведе осмият пореден Регионален Евро-атлантически лагер REACT 2015. Организатор на събитието бе неправителствената организация Алфа Център. От страна на Дипломатическия институт участие взеха г-ца Виктория Павлова, сътрудник в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности”, и г-н Николай Крумов, сътрудник в отдел „Публични дейности и сътрудничество”. Г-ца Павлова беше модератор в панела „Отношението на НАТО към Босна и Херцеговина и Балканите” с участието на г-н Селмо Цикотич, бивш министър на отбраната на Босна и Херцеговина.

В рамките на форума бяха разискани въпроси, свързани с актуалното развитие на процесите на интеграция в НАТО и ЕС на държавите от Западните Балкани, ролята на НАТО в променящата се среда за сигурност и политическите и икономически аспекти на присъединяването към Алианса на страните от региона. Специално внимание беше обърнато на евроатлантическата интеграция на Черна гора и публичния дебат относно бъдещото членство в НАТО и ЕС, за които страната има статут на официален кандидат-член. Лектори бяха експерти от държавни институции, академичния и неправителствения сектор в страните от региона. Сред тях бяха г-н Филип Вуянович, президент на Черна гора, и г-жа Милица Пеянович Джуричич, министър на отбраната на Черна гора.

Освен семинарната част лагерът включваше и културни и спортни дейности. Участниците представиха историята, актуалната политическа среда, културата и националната кухня на своите държави. Беше осъществено посещение до историческия център на гр. Никшич и езерото Крупац.

Участниците и лекторите в REACT 2015 бяха над 60, от над 20 държави от Балканите, Черноморския регион и Централна Европа.

04.09.2015

Ново издание на Дипломатическия институт с автор проф. д-р Жасмин Попова

Излезе от печат новата книга на проф. д-р Жасмин Попова - „Европейският съюз след Договора от Лисабон”, издадена от Дипломатическия институт, със съдействието на Фондация „Ханс Зайдел”, Германия. Изданието е насочено към специалисти в областта на европейското право в държавната администрация и съдебната система. В него може да бъде намерена актуална информация относно политиките на Европейския съюз, институциите му, както и техните правомощия след промените, въведени с Лисабонския договор от 2009 г.

Проф. д-р Жасмин Попова се е доказала като безспорен експерт в областта си. Зад гърба си тя има дългогодишен опит като дипломатически служител в МВнР, юридически съветник на президента на Република България, д-р Желю Желев, както и като началник на отдел в Съда на Европейския Съюз в Люксембург. Към момента тя е доктор по право и професор по международно право, международни отношения и право на ЕС в Института за държавата и правото на БАН и в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Предстоят официални представяния на книгата пред експерти от Съвета по европейски въпроси (СЕВ) към Министерския съвет, МВнР, Националния институт по правосъдие и др.

29.07.2015

Резултати от обявени публични покани за участие в обществени поръчки

Във връзка с възложени обществени поръчки чрез Публични покани, с възложител Дипломатически институт към Министерство на външните работи /МВнР/, след проведена конкурсна процедура по подбор, изпълнителите на обществените поръчки, класирани на първо място, са както следва:

21.07.2015

Победители в Националния младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”

На 21 юли 2015 г. бяха определени победителите в Националния младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре” за студенти от български университети и ученици над 15-годишна възраст от български училища. Дипломатическият институт организира конкурса със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите по повод 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО.

Получените разработки бяха оценени от комисия в състав: Таня Михайлова (директор на ДИ), Силвана Цокова (и.д. началник на отдел „Публични дейности и сътрудничество“ в ДИ), Станислава Нишкова (държавен експерт в Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО и отдел „ЮНЕСКО” към Дирекция „Права на човека” в МВнР), Красимира Тодорова (национален координатор на асоциираните към ЮНЕСКО училища, експерт в Дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОН), Цветелина Иванова (експерт в Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ).

Присъдени са девет първи награди за най-успешни разработки – по една за всеки от деветте български обекта в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Победители са:

 • Архитектурно-исторически резерват „Несебър” – Анита Николова, СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София – мултимедийна презентация;
 • Боянска църква – Паолина Попова, 132 СОУ „Ваня Войнова”, гр. София – рисунка върху тениска и ръчно изработена картичка;
 • Ивановски скални църкви – Анна-Мария Илиева, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София – видеоклип;
 • Мадарски конник – Йоана Кисьова, ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив – видеоклип;
 • Национален парк „Пирин” – Борис Миленски, СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора – видеоклип;
 • Природен парк „Сребърна” – Кристина Витанова и Маргарита Борисова – ГЧЕ „Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч – мултимедийна презентация и видеоклип;
 • Рилски манастир – Ивиана Младенова, УНСС, гр. София – видеоклип;
 • Свещарска гробница – Ина Иванова, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – мултимедийна презентация;
 • Тракийска гробница в Казанлък – Габриела Кацева, СОУ „Христо Проданов”, гр. Карлово – мултимедийна презентация и видеоклип.

От отличените девет разработки голямата награда за най-добър проект в конкурса печели Анна-Мария Илиева, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София, с видеоклип, посветен на Ивановските скални църкви.

С поощрителни награди са отличени: Александрина Стоева, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив; Борис Петров, ГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана; Виргиния и Виктория Спасови, I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев; Дженифър Велинова, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Дупница; Димитър Радославов, ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана; Елвира Иванова, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали; Иван Йорданов, ПГТ „Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново; Ивана Попова, Гимназия „Яне Сандански”, гр. Сандански; Иванина Василева, Икономически университет – Варна; Кънчо Атанасов, СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора; Ралица Симова, I ОУ „Св. Климент Охридски, гр. Сандански; Росица Иванова, ПМГ „Еказрх Антим I”, гр. Видин; Цветомир Николов, СОУ „Козма Тричков”, гр. Враца.

Церемонията по награждаване на отличените с първа и поощрителна награда ще се състои през месец септември 2015 г.

В рамките на конкурса бяха получени 115 разработки от 35 населени места в страната. Екипът на Дипломатическия институт благодари на всички ученици и студенти за участието и доброто представяне и им пожелава бъдещи успехи!

Видеоклипът, награден с голямата награда в конкурса, можете да видите тук.

14.07.2015

Публични покани за участие в обществени поръчки

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Република България обявява следните обществени поръчки чрез публични покани с цел избиране на изпълнител:

13.07.2015

Почетни награди на Дипломатическия институт

По повод 19-ти юли – Денят на българската дипломатическа служба, Дипломатическият институт към министъра на външните работи обявява за трета поредна година своята специална награда, която се връчва ежегодно на един български и един чуждестранен гражданин или институция със значим принос за развитието и утвърждаването на Института. Плакетът, чийто автор е д-р Мирена Златева, представлява медална скулптура от посребрен месинг, гравирана с надпис „DOCENDO DISCIMUS” – „Учейки другите, учим и себе си”, което е и мотото на Института.

С тазгодишните ще бъдат удостоени Катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Европейският колеж за сигурност и отбрана в Брюксел (ЕКСО). Директорът на ДИ, Таня Михайлова, ще връчи наградата за ЕКСО на директора на Колежа, Дърк Дюбоа, на 13 юли 2015 г. в Брюксел на церемония по честването на 10-годишнината на ЕКСО, на която тя е поканена като официален гост. Наградата на Катедра „Европеистика” ще бъде връчена през октомври 2015 г. на специална церемония в София.

Катедра „Европеистика“ е дългогодишен партньор на ДИ. В резултат на сътрудничеството в рамките на стажантската програма ДИ приема на стаж годишно между 10 и 15 студенти от катедрата, които подпомагат текущата му дейност. Преподавателите от катедрата предоставят и споделят своята експертиза, като публикуват статии в списание „Дипломация“, участват като лектори в курсове, организирани от ДИ, и са част от мисии в негови международни проекти, предимно в страните от Западните Балкани. През 2012 г. Институтът издаде монографията „Ротационното председателство в Европейския съюз“ на проф. д-р Ингрид Шикова, която е и член на Националния консултативен съвет на ДИ. Доброто сътрудничество между Катедра „Европеистика“ и ДИ се материализира и в подготовката и провеждането на съвместната магистърска програма: „Европейска интеграция и дипломация“, която стартира през 2014 г.

Още от създаването на Европейския колеж за сигурност и отбрана през 2005 г. България участва в Направляващия комитет и Академичния борд на Колежа чрез Дипломатическия институт към МВнР. ДИ е участник в организирания от ЕКСО семинар Train-the-Trainer по Ориентационния курс по Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО), проведен в Брюксел през 2011 г. Съвместната работа на Колежа и Института започва с ОПСО (2011 г.) и с Модула „Стратегически партньорства, мисии и операции на ЕС” от Курса на високо ниво, чийто организатор и домакин е България през 2012 г. През 2015 г., в сътрудничество с ЕКСО, ДИ провежда във Варна курс по ОПСО с цел запознаване на участниците с основните партньори, историята, институционалната рамка и процесите в него, както и с Европейската стратегия за сигурност и бъдещи перспективи пред ОПСО.

09.07.2015

Втори семинар „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати, организиран от Дипломатическия институт

В периода от 5 до 8 юли 2015 г. във Велинград Дипломатическият институт проведе за втори път специализирано обучение „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати с лектор криминалния психолог г-н Тодор Тодоров. В обучението взеха участие 25 представители на съдебната власт, които имаха лекции и интерактивни занимания за придобиване на знания и практически умения в сферата на техники за водене на разпит, психология на поведението, вербална и невербална комуникация, анализ на поведението и работа с полиграф. Този семинар е част от изпълнението на проект „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници” с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, спечелен от Националния институт на правосъдието. Дипломатическият институт е изпълнител на част от обученията по проекта, свързани с придобиване на специализирани умения.

07.07.2015

Дарение на книги за Библиотеката на ДИ

Днес библиотеката на Дипломатическия институт получи дарение от книги, направено от проф. Николай Николаевич Червенков. Дарението включва ценни книги на български, руски и румънски език в областта на историята, културата и молдовско-българските отношения.

Проф. Червенков е украински и молдовски българист, доктор хабилитат на историческите науки, председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова и е първият ректор (2004-2010) на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” в гр. Тараклия, Молдова. Освен че е почетен доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет, проф. Червенков е и носител на редица награди и отличия на Президента на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Българската академия на науките.

Дарените книги са на разположение в читалнята на Библиотеката и могат да бъдат заемани.

03.07.2015

Приключи националният младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”

На 30 юни 2015 г. приключи националният младежки конкурс ”Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”, организиран от Дипломатическия институт при министъра на външните работи, със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерство на образованието и науката и Министерство на околната среда и водите. Конкурсът се провежда по повод отбелязването на 70-ата годишнина от създаването на ЮНЕСКО. В него се включиха около 120 участници – ученици и студенти от 35 населени места в България.

Получените разработки, посветени на 9-те български обекта, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, ще бъдат оценени от специална комисия, включваща експерти от Дипломатическия институт, МВнР, НК за ЮНЕСКО – България, МОН и МОСВ. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата и фейсбук страницата на ДИ.

30.06.2015

Работна среща на директора на холандс