>>> 10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - РАВНОСМЕТКАТА <<<
10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Приветствие на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин по време на тържествена церемония по повод отбелязването на 10 годишнина на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

"Дипломатическият институт на 10 години – равносметката"

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН ПО ВРЕМЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 10 ГОДИШНИНА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми дами и господа президенти, министри и посланици,

Скъпи колеги и гости,

Уважаема госпожо директор,

За мен е удоволствие да ви приветствам в Министерство на външните работи по такъв празничен повод какъвто е отбелязването на годишнината на Дипломатическия институт. Всички вие, които присъствате днес в тази зала сте свързани с историята и практиката на Института, защото ако не сте били негови възпитаници, то със сигурност сте били преподаватели, участвали сте в техни инициативи, събития, проекти или сте наблюдавали тяхното развитие през 10 годишната история.

Позволете ми да привлека вниманието ви именно към началото на Дипломатическия институт през 2003 г., когато доц. Здравко Попов и г-н Рон Тон представяха концепцията на Дипломатически институт пред академичните общности в България. През месец септември Министерският съвет беше приел постановление за създаването на тази нова квалификационна институция и пътят на нейното утвърждаване вече беше предначертан. Тогава имах възможността да се запозная с този проект в качеството ми на докторант в Университета за национално и Световно стопанство от двама от неговите създатели и днес за мен е истинско удоволствие да приветствам тях и моя предшественик д-р Соломон Паси и да ги поздравя за тяхната прозорливост и за поставеното солидно институционално и концептуално начало. Всички те, както и мнозина от чуждестранните гости в залата днес участваха в конференция на тема "Предизвикателства пред съвременната дипломация". При нейното откриване имах възможността да откроя някои от основните аргументи, които правят Дипломатическия институт значим за българската дипломатическа служба и сега бих искал да споделя някои от тях и пред вас.

Дипломатическата ни служба е изправена пред важни предизвикателства и пред постоянно нарастващи изисквания за нейното ефективно функциониране. Икономическата и финансова криза поставя на изпитание ресурсното обезпечаване на външнополитическата ни дейност, променящата се и много динамична международна среда изискват повече и всеобхватни умения от всеки един български дипломат. Това означава, че кадровото планиране и квалификационно развитие трябва да се подчиняват на тези реалности, които убеден съм, не правят лесна задачата на постоянния секретар, в качеството му на глава на дипломатическата служба, както и на дирекция "Човешки ресурси" и на Дипломатическия институт. На тях е вменена отговорността по подбора, планирането, подготовката на представителите на дипломатическата ни служба и те трябва да работят в координация и синхрон.

От перспективата на днешния ден, 10 години след създаването на Дипломатическия институт, бих казал, че неговият институционален авторитет, професионално позициониране и квалификационна роля са доказани и заслужаващи уважение. Казвам това с увереност, защото съм обграден в екипа си от възпитаници на Института и ценя техните знания и умения. Ролята на Института в сферата на професионалната квалификация е безспорна, тя се развива и смятам, че това ще продължи и в бъдеще. Не по-малко важна е ролята му и при изграждане на публичния образ на дипломатическата служба чрез лекциите на видни политически и експертни личности, конференции, издания и събития. Предполагам, че всеки в тази зала познава списание "Дипломация", което Институтът издава вече 5 години и което се утвърждава като своеобразна платформа за представяне на различни позиции и тези по актуални външнополитически въпроси от дневния ред на България, Европа и света. Заслужава внимание и международната активност на Института и неговия стремеж и конкретни постижения в подкрепа на външната политика на България. Целенасочената политика на сътрудничество и съвместни проекти с държавите в Югоизточна Европа и Черноморския регион го превърнаха в ефективен инструмент на публичната ни дипломация.

10 годишнина е момент на своеобразна равносметка, което уверен съм ще направи днес и директора на Института, г-жа Таня Михайлова, но е подходящ повод да се погледне и в перспектива за нови възможности и посоки на развитие.

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми в края на моето приветствие да се обърна с благодарност към предишните директори на Института – доц. Здравко Попов и проф. Милан Миланов, които са дали своя принос в неговата изграждане, развитие и утвърждаване. Бих искал също така да благодаря и на Холандския институт за международни отношения "Клингендал", който оказва подкрепа на Дипломатическия институт от неговото създаване до днес, както и на всички останали институции и организации, които са съдействали и продължават да съдействат на Института да изпълнява своята професионална мисия. Приветствам и всички възпитаници и лектори на Института, за които днешният ден е празник.

Обръщам се и към целия екип на Института, за да изкажа благодарност за всеотдайната работа и да им пожелая още много професионални успехи.

Благодаря за вниманието!

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ИНСТИТУТ НА 10 ГОДИНИ – РАВНОСМЕТКАТА

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми г-н Министър на външните работи на Република България,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Уважаеми господа заместник-министри,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми колеги,

Драги гости, приятели и партньори,

Госпожи и господа!"

Като директор на Дипломатическия институт, днес, когато отбелязваме тържествено неговата десетгодишнина, на мен се пада честта и отговорността да представя пред вас равносметката на тези изминати 10 години. Днес отбелязваме 10 години "от създаването", но по-точно е да се каже 10 години "създаване" на Дипломатическия институт.

Дипломатическият институт е създаден с Постановление на Министерския съвет на 23 септември 2003 година - един ден след като България отпразнува 95 годишнината от обявяването на своята независимост. Аз виждам в това съвпадение на датите дълбок символичен смисъл, защото понятието за държавна независимост, неминуемо включва в себе си съществуването на собствена дипломатическа школа. Със създаването на Института преди десет години, дълго узрявалата идея за създаване на такава школа беше въплътена, мисля че днес мога смело да го кажа, в един жизнеспособен проект. Това изискваше съчетание на политическа воля, академична зрялост, кураж и самочувствие на българската дипломатическа служба.

Ще се постарая да защитя пред вас тезата, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект в развитие. Преди това, обаче, държа да спомена няколко имена на хора, които сложиха основите на този проект, зададоха концептуалната и институционалната му рамка така, че той да е рационален, ефективен и способен на устойчиво развитие. Ще започна с д-р Здравко Попов, първият директор на Дипломатическия институт. От самото начало на демократичните промени той съчета успешно академичната си експертиза с развитието на българската външна политика и дипломатическата служба. Като ентусиаст на идеята за създаване на българска дипломатическа школа, той успя да привлече съмишленици както сред дипломатите и политиците, така и в академичните среди. Такъв съмишленик той откри в лицето на д-р Соломон Паси и така, когато беше назряла необходимостта, със съдействието на Холандското външно министерство в лицето на тогавашния министър Яп де Хоп Схефер и на Института Клингендал, беше предложена една добре обмислена и обоснована идея за създаването Дипломатическия институт, която получи убедената подкрепа на тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски. В неговата публична лекция, при официалното откриване на дейността бяха формулирани целите и очакванията към новосъздадената българска дипломатическа школа. Тук искам да цитирам няколко думи от неговата лекция:

"Основна задача на Дипломатическия институт е да подготви българските дипломати за предизвикателствата, произлизащи от членството на страната ни в НАТО и в ЕС. Нашите дипломати трябва да са добре подготвени за работа в условията на новата международна среда. С две думи, в евроатлантическите структури трябва да се работи по евроатлантическите стандарти. И вашето призвание е тези стандарти да се превърнат в български стандарти. Можем да изпитваме гордост, че днес откриваме първия национален Дипломатически институт в 125-годишната история на съвременната българска държава." (край на цитата)

Убедена съм, че днес имаме с 10 години повече основания да изпитваме такава гордост.

Още през първата година на съществуването си Институтът положи основните камъни, върху които след това надграждахме неговите дейности и политики. Естественият център на тези дейности е дипломатическото обучение. На 13 септември 2004 година беше открит първият Основен дипломатически курс за обучение на млади дипломати. Това откриване беше предшествано от месеци на активна и ентусиазирана работа по създаването на учебните програми, подбора на лектори и подготовката на младия екип на Института. Още тогава в подбора на лектори сме заложили своето убеждение, че обучението по дипломация, като един особен занаят, предполага специално внимание към приемствеността и предаването на практическия опит между поколенията. Тук искам да отбележа приноса на г-н Рон Тон от Холандския институт за международни отношения, който освен високия си професионализъм, прояви и една искрена лична ангажираност в работата си по този проект. Сега, десет години по-късно, обучителните дейности на Института, наред с Основния дипломатически курс, който е входът към дипломатическата професия за младите български дипломати, и чиито единадесети випуск завърши през тази година, включват регулярни специализирани курсове по консулска и военна дипломация, обучителни семинари за дипломати от средната кариера, квалификационни курсове за служители на държавната администрация, обучения на чуждестранни дипломати, традиционни вече курсове по икономическа и енергийна дипломация. Ние продължаваме да разширяваме обхвата на своите обучителни дейности и през тази година проведохме две експериментални обучения - Пилотен интензивен курс по дипломация и пилотен курс по Публична дипломация. Предстои и пилотно обучение по екологична дипломация Динамичността на обучителните програми на Института е подчинена на разбирането, че любопитството към света и стремежът към придобиване на нови знания и умения трябва да са присъщи на всеки дипломат. Също така държа да отбележа, че със съдействието на своите партньори (ЦЕИ, фондация "Ханс Зайдел", МОФ, Европейския колеж за сигурност и отбрана), Дипломатическия институт вече провежда обучения и извън границите на България, предимно в региона на Югоизточна Европа. Така обучителната дейност на Института става освен инструмент на националната квалификационна политика и част от публичните и информационните политики на Министерството.

Може би тук е мястото да кажа и какво не сме успели да постигнем в тази област. Това е нормативното обвързване на дипломатическото обучение с кариерното развитие. Вярно е, че осъзнаването на необходимостта от "lifelong learning" или "обучение през целия живот" е преди всичко резултат на дълбоко вътрешно убеждение. Ние, обаче, сме администрация и рамката на нашите задължения и активности се задава от нормативната уредба. Особено след 2007 г. когато дейността на Института бе регламентирана в тогава приетия Закон за дипломатическата служба по времето на министър Ивайло Калфин. Без такава нормативна обвързаност, мотивацията на дипломатите и служителите за постоянно повишаване на квалификацията остава виртуална, от което страдат качеството и ефективността на самото обучение. Осъзнавайки, че не можем да решим този проблем без политическата воля и активното съдействие на ръководството на министерството, разчитаме да успеем да го убедим, че Дипломатическият институт има необходимата зрялост, за да може отговорно да се ангажира с изпълнението на тази функция.

Вторият стълб, на който здраво се крепи изпълнението на мисията на Дипломатическия институт са неговите публични дейности. Съвременната дипломация изисква широк и открит диалог с обществото. Международната политика вече не е борба за завладяване на територии, а усилие за спечелване на хората. Затова, още от 2004 година Институтът започна своята програма "Публични лекции", която без прекъсване продължава и днес. Наши лектори са били личности с висок международен авторитет като Бан Ки Мун, Лешек Балцерович, Катрин Лалюмиер и много други. Публичните лекции, организирани от Дипломатическия институт са трибуна, от която се изговарят ключови въпроси на съвременните международни отношения и дискусионен форум, където проблемите се поставят открито и се обсъждат откровено.

Наред с лекциите, Институтът развива активна издателска дейност, която обслужва както обучението, така и публичните политики. Scripta manent - написаното остава. Изданията на Дипломатическия институт са с широк периметър – от учебни помагала до мемоарни книги на български и чуждестранни дипломати и политици. Преди пет години, в деня в който отбелязвахме петгодишнината на Института излезе първи брой на списание "Дипломация". Днес то е единственото българско двуезично издание посветено на международните отношения и на неговите страници се публикуват сериозни външнополитически анализи от български и чуждестранни автори. Предстои появата на електронната версия на списанието. Във връзка със списанието искам да спомена, че първият му главен редактор беше вторият директор на Института – проф. Милан Миланов, а сегашният му главен редактор е първият ни директор – д-р Здравко Попов, което е един своеобразен израз на приемствеността, с която се гордеем. На Дипломатическия институт беше поверен богатия книжен фонд на Министерството от над 60 000 тома специализирана литература, което стана по времето на министър Николай Младенов, и ние сме поели грижата за него с радост и отговорност.

Дипломатическият институт присъства в интернет-пространството чрез своя сайт от самото си създаване. Днес ние сме единствената българска държавна институция, която поддържа сайта си на три езика - български, английски и френски, (благодарение на сътрудничеството ни с Международната организация на Франкофонията). Съобщенията на сайта са едновременно един перманентен публичен отчет за нашата активност и един исторически архив съхраняващ институционалната памет. От миналата година Дипломатическият институт има своето постоянно представителство и в най-голямата по население и най-демократична държава в съвременния свят – Facebook, което дава възможност нашите послания да достигат до най-широката аудитория.

Друга важна част на публичната политика на Института е специалното внимание, което отделяме на работата с младите хора и студентите. Тук включвам конкурсите за есета и дебатите, които организираме всяка година, програмата "Отворени врати", която дава възможност на младежите, в буквалния и в преносния смисъл "да видят отвътре" Министерството на външните работи, стажантската ни програма, която е станала толкова престижна, че има предложения да въведем конкурс за стажанти.

Третият основен аспект в дейността на Дипломатическия институт, който искам да спомена в тази отворена към бъдещето ретроспекция е изграждането на широка международна мрежа от сътрудничества. Естествената среда на конкуренция и взаимно обогатяване за нас са сродните дипломатически школи навсякъде по света и особено в държавите, с които България е свързана с трайни партньорски отношения. Мрежата от сътрудничества с тях също започва да се изгражда, при това много активно, още от 2004 година и продължава и до днес, утвърждавайки авторитета на българското дипломатическо обучение и давайки ни възможност да черпим опит от най-добрите практики на световните дипломатически школи.

И световната практика, и самата логика на процеса на обучение показват (и ние сме убедени в това), че националната обучителна дипломатическа институция е естественото място, където може и трябва да се формира аналитичен, изследователски екип, способен да погледне към процесите в съвременните международни отношения по един по-общ и по-стратегически начин, отколкото изисква и допуска ежедневната оперативна и нерядко уморяващо рутинна работа на действащия дипломат. В такива структури често е събран ценен интелектуален потенциал на нацията, който е способен да допринесе значително за ефективността на дипломатическата служба, представлявайки един вид трансмисия между чисто академичните изследователски парадигми и пряката дипломатическа практика. В Дипломатическия институт преди няколко години беше направен опит да се създаде такова звено, но зрелостта ни не бе достатъчна, за да се развие тази дейност. Гледайки към бъдещето, ние се надяваме да убедим ръководството на Министерството на външните работи както в необходимостта от създаването на подобна структура, така и в способността на Института да привлече нужните хора и да организира продуктивната им дейност.

Най-кратката и същевременно най-убедителната форма за равносметка на десетгодишната дейност на Дипломатическия институт са числата измерващи извършеното. Ще ми позволите да цитирам тук някои от тези числа:

 • 30 обучителни програми
 • 96 обучения
 • 5033 курсисти
 • 25 проекта
 • 146 публични лекции
 • 34 конференции и форуми
 • Над 100 меморандума за сътрудничество
 • 10 книги, 4 брошури, 10 броя на списание "Дипломация", 21 сборника и учебни помагала
 • Библиотечен фонд с над 65 000 заглавия
 • 17 национални конкурса за есе
 • 498 стажанти от български и чуждестранни университети
 • 22 посещения по програма "Отворени врати"
 • 2264 приятели във Фейсбук към 18.10.2013
 • 2 радиопрограми в национален ефир в периода от 2005 до 2013 г.

Това ми дава основание отново да кажа, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект с бъдеще.

Зад всички тези дейности, разбира се, стои екипът на Дипломатическия институт, който със своя ентусиазъм поддържа жизнен и постоянно развиващ се проекта за изграждане на престижна българска дипломатическа школа. Ако мога да се изразя парадоксално, една от дейностите на екипа на Института е създаването на екип на Института. Въплътявайки мотото на Дипломатическия институт – DOCENDO DISCIMUS – "Учейки другите учим себе си", ние полагаме постоянни и осъзнати усилия да формираме и да поддържаме оня колективен дух, който гарантира постоянната енергия, творческата свобода, чувството за отговорност и съпричастност към общата мисия, съхраняването на традицията и приемствеността наред с постоянното обновление. Екипът на Института се стреми да бъде образец на висока административна култура и аз се радвам и се гордея, че работя с този екип.

Накрая, като директор на Института, искам да се обърна с думи на благодарност към всички, които допринесоха през тези години той да изпълнява успешно мисията си на първа национална дипломатическа школа в 135-годишната история на новата българска държава.

 • Благодаря на хората, които преди десет години имаха куража и компетентността да поставят началото и да съзидат здравите му основи;
 • Благодаря на настоящите и бившите колеги, които с ентусиазма си и с екипния си дух го превърнаха в една авторитетна и уникална институция;
 • Благодаря на българските правителства и министрите на външните работи, които създаваха условията да се развиваме;
 • Благодаря на всички наши партньори в страната и чужбина, които ни помагаха да търсим и следваме пътя си;
 • Благодаря на дипломатите и служителите в Министерството;
 • Благодаря на всички наши лектори – посланици, експерти, университетски преподаватели, които споделяха своя опит и знания в организираните от Института курсове;
 • Особено бих искала да отбележа ролята на нашите курсисти, които с труда си и най-вече с постиженията си придават смисъл на нашите усилия.

Благодаря Ви!

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ДЕСЕТ ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


 
prev play next

»
»
»

S

L

I

D

E

S

H

O

W

»
»
»

АКТУАЛНО

30 април – 30 юни - Национален младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”. Виж ФОРМУЛЯР.

8 май – 31 декември - Конкурс за журналистически материал на тема „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“. [ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ]

15 - 16 септември - международна конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа” [ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ]

28 септември - 2 октомври - четвърти международен семинар по Енергийна дипломация [ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ]

Ноември - специализирано обучение "Дипломация и околна среда"

КОНТАКТИ
ЗА ИНСТИТУТА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Структура

Директор
 

Таня Михайлова

Директор

Таня Михайлова е директор на Дипломатическия институт към МВнР от 1 февруари 2012 г.

Тя работи в Дипломатическия институт от 2005 г. като последователно е била ръководител на програма "Изследвания", началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество", а в последните две години е била и.д. директор. Таня Михайлова участва като български представител в Направляващия комитет на Колежа за европейска политика за сигурност и отбрана (Брюксел) и в Борда на директорите на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (Париж). Има дипломатически ранг "Съветник".

 

Тя е магистър по право. Била е адвокат, а като юридически експерт в дирекция "Европейска интеграция" на Народното събрание в преговорния процес за членство на България в ЕС е давала юридически становища за съответствието на законопроекти с правото на ЕС и степента им на хармонизиране с българското законодателство с ресорни преговорни глави – "Регионална политика", "Енергетика", "Околна среда", "Административен капацитет".

От 2002 до 2005 г. е парламентарен секретар на МВнР, като организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание; участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и координирала изпълнението й от Народното събрание; координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание; подпомага парламентарните комисии и делегации при осъществяване на тяхната международна дейност.

Таня Михайлова има допълнителни квалификации в Колежа на Европа–Брюж; Института по публична администрация и европейска интеграция; Обучителния център на ПА на НАТО; Холандския институт за международни отношения "Клингендал"; Държавния департамент на САЩ - по въпроси, свързани с правото на ЕС, ролята и структурата на НАТО, дипломацията в глобализирания свят, обучението в областта на международните отношения.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" от самото му създаване. Таня Михайлова има мултидисциплинарни професионални интереси. През последните няколко години участва редовно в конференциите на ГД "Образование и култура" на ЕК и програма "Жан Моне", Евро-китайския форум, организиран Евро-китайското международно бизнес училище – Шанхай и др.

Владее английски език, ползва френски език.

Отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Биляна Дечева

Началник на отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Магистър по културология на СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по международни отношения на УНСС.

От 1997 г. е на работа в МВнР последователно в дирекциите "Информация", "Координация и планиране" и "Евроинтеграция". Хоноруван преподавател по проблемите на европейската интеграция в Софийския университет и в Нов български университет

Допълнителни квалификации и обучения - по провеждане на информационни кампании за ЕС и за успешно водене на преговори за присъединяване към ЕС във Виена, Брюксел, Хага, Берлин и Оксфорд, както и по връзки с обществеността към Държавния департамент на САЩ.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" и има редица публикации на теми, свързани с европейска интеграция, информационни кампании и дипломатическо обучение.

Владее английски и френски език.

Емилия Панева

Главен експерт

Магистър по руска филология във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св.Климент Охридски".

Работила е като преводач и правителствен преводач съответно в отдел "СИВ" на Министерство на външната търговия и в Единния държавен протокол и посолството на Република България в Русия, както и като експерт в управление "Информация" и управление "Канцелария и архив" на Министерство на външните работи.

От август 2007 г. е на работа в отдел "Обучителни програми" на Дипломатическия институт, където отговаря за чуждоезиковото обучение и обучението на дипломатите "средна кариера".

Владее руски, ползва английски език.

Валентин Катранджиев

Главен експерт

Магистър по международни отношения в Киевския национален университет "Т. Шевченко" (1989 г.) и доктор по история в Руския университет "Дружба между народите" (РУДН) (2000 г.).

Бил е изследовател в Средиземноморската дипломатическа академия в Малта (2001 г.) и изследовател и преподавател в "Диплофондация" (2001-2007 г.), международна неправителствена организация за подготовка на дипломатически кадри. През 2010-2012 г. е хоноруван преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" по дисциплините "Външна политика на Русия", "Външна политика на ЕС" и "История на европейската идея и интеграция".

През 2007-2010 г. е последователно сътрудник и главен експерт в отдел "Стратегически изследвания" на Дипломатическия институт, а от декември 2012 г. е главен експерт, където отговаря за научноизследователската дейност на Института.

Владее английски и руски език.

Кирил Апостолов

Главен експерт

Магистър по дипломация и международни отношения и бакалавър по международни отношения на Нов български университет. Завършил е курс по "Военна дипломация", Европейска дипломатическа програма, Ориентационен курс по въпросите на Общата политика за сигурност и отбрана и е взел участие в "International Visitor Leadership Program".

От 2007 г. е сътрудник, а през 2010 г. става старши експерт в същия отдел. Занимава се с организирането на обучения за чуждестранни дипломати, Зимно училище по дипломация и отговаря за международната проектна дейност.

Владее английски и руски, ползва немски език.

Екатерина Неофитова

Главен експерт

Магистър по икономика с професионална квалификация счетоводство и одитинг и бакалавър по международни отношения на Нов български университет.

От 2007 г. като сътрудник участва в организирането на различни обучения. През 2012 става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, и отговаря за национална проектна дейност на Института.

През 2011 г. става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, подготовката на полицейски аташета и отговаря за националната проектна дейност на Института.

Ползва английски.

Ина Кирилова

Младши експерт

Магистър по Международни политически отношения и сигурност във Философския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и бакалавър по Екология и опазване на околната среда в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

От септември 2011 г. работи в Дипломатическия институт.

Владее английски език, ползва руски.

Зорница Апостолова

Младши експерт

Магистър по балканистика във Факултета по славянски филологии на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

От 2012 г. е сътрудник, а през 2013 г. заема длъжността младши експерт. Участва в организирането на курс по Енергийна дипломация, дипломация и околна среда, занимава се с изготвянето на учебни помагала и се координира обучения, свързани с гражданско-военно сътрудничество, мисии и операции на НАТО и ЕС.

Владее английски, ползва румънски и албански език.

Владимир Поромински

Сътрудник

Завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Нов български университет. В момента следва магистратура Дипломация и международни отношения в същото висше учебно заведениие.

През 2011 г. взима участие в международен обмен в Москва, Русия.

От септември 2013 г. е сътрудник в отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности" в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва испански и руски език.

Виктория Павлова

Сътрудник

В момента завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

През 2014 г. участва в два международни проекта по програми „Младежта в действие” и „Еразъм +”. През 2014/2015 е член на Управителен съвет на Студентски дипломатически клуб към СУ „Св. Климент Охридски“.

От февруари 2015 г. е сътрудник в Отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва руски език.

Теди Ганчев

Сътрудник

Бакалавър по Международни отношения на Нов български университет. В момента следва магистратура „Дипломация и международни отношения” в същото висше учебно заведение.

През септември 2013 година е стажант в отдел „Обучителни програми и проекти”, а през периода януари-март 2014 г. в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт.

От февруари 2015 година е сътрудник в отдел “Обучителни, изследователски и проектни дейности”.

Владее английски, ползва испански език.

Георги Гергов

Сътрудник

Магистър по международни отношения в „Webster University” – Виена (2014 г.), с фокус върху „замразените конфликти” и икономическите последици от тях. В периода 2013-2014 г. успешно завършва стаж в Постоянното представителство на Република България кън ООН, ОССЕ и другите международни организации във Виена. Бакалавър по Икономика в Нов български университет (2011 г.) с познания в областта на корпоративните финанси и стойностно-базисния мениджмънт.

Член на AFCEA.

От 2015 г. е сътрудник в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски и немски, ползва руски.

Отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Силвана Цокова

И.д. началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Магистър по английска филология във ФКНФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Работила е като преподавател към Катедра по англицистика и американистика на Софийски университет, като преводач в различни направления и ръководител на учебно-методичен център.

През 2012 е назначена с конкурс в Дипломатическия институт, където основно координира програмите "Стаж в ДИ" и "Отворени врати", издателската дейност на Института и връзките с обществеността.

Допълнителни квалификации в областта на публична дипломация, политика за развитие, европейска интеграция, публична администрация и институции на ЕС.

Владее английски, ползва испански и френски език.

Светлозар Ковачев

Главен експерт

Завършил е физика в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Бил е физик в Българската академия на науките, ръководител на "Креативен център" на Българската национална телевизия и мениджър в други телевизионни и телекомуникационни компании.

Член - основател на Евроатлантическата гражданска фондация.

Специалист в областите на телекомуникациите, съхраняването и обработката на данни и компютърни мрежи.

От 2004 г. е на работа в Дипломатическия институт. Отговаря за изграждането, поддържането и развитието на компютърната мрежа на Института. През 2007 е завършил курса "Консулска дипломация" на Дипломатическия институт.

Владее френски, руски и английски.

Георги Петров

Старши експерт

Завършил е "Международни отношения" в Югозападен университет "Неофит Рилски".

Магистър по "Индийско и иранско обществознание и културознание" в ЦИЕК към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От ноември 2007 г. работи първоначално като сътрудник, а след това и като младши и старши експерт в Дипломатическия институт.

Владее английски и персийски език

Михаела Ненчева

Сътрудник

Магистър по публична администрация във Философски факултет на Софийски университет „ Св. Климент Охридски” и бакалавър по библиотекознание и библиография от Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Работила е в частния сектор.

От юни 2013 г. работи като сътрудник в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт. Подпомага библиотечно-информационната и проектна дейност на Института, както и дейностите, свързани с публични събития.

Владее английски език.

Стилиян Раковски

Сътрудник

Има диплома за Бакалавър по Администрация и управление от Нов български университет. Специализации в сферата на международните отношения и сигурност.

Работил е в частния сектор. Участвал е във внедряването на правно-информационни системи в държавната и общинска администрация.

От септември 2013 работи в Дипломатическия институт и подпомага дейностите, свързани с публични и закрити събития.

Владее английски език, ползва руски.

Светломира Димитрова

Сътрудник

Светломира Димитрова е магистър по френска филология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специализирала журналистика – преса и радио, в Париж и Висбаден. Работила е в БНР и БНТ, българската редакция на „Свободна Европа“ и Би Би Си, в редица вестници, между които „Демокрация“, „Дневник“, „Пари“, „Политика“.

Владее френски език, ползва английски и руски.

Николай Крумов

Сътрудник

Студент в специалност „Международни отношения” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участвал в неправителствени форуми в областта на международната сигурност и правата на човека и сътрудничил в младежка онлайн медия.

От февруари 2015 г. работи в Дипломатическия институт, където подпомага сътрудничествата на Института, публичните събития и издателската дейност.

Владее английски и испански език.

Владислав Тонов

Сътрудник

Завършил е средното си образование в гр. Будапеща, Унгария.

Бакалавър по Международни икономически отношения, в момента следва магистратура във Варненския свободен университет. Изучавал е "История и цивилизация на Франция" в Сорбоната, гр. Париж (2009/2012).

Работил е като асистент към ръководител-проекти на Асоциация „Мисия България” в Париж (2010/2012). Участвал е при реализирането на проект в направление „Младежки обмени”. В рамките на асоциацията е участвал в екипа по издаването на френско-българското електронно списание „България”.

Владее английски и френски език.

Отдел "Финансово-административни дейности"

Здравка Гайдарова

Началник отдел "Финансово-административни дейности"

Завършила е Висшата финансово-стопанска академия "Димитър Ценов"-Свищов, магистър икономист. 1999-2000 г получава професионална квалификация по здравен мениджмънт в Института за следдипломна квалификация-УНСС, София.

Работи в областта на счетоводството и здравния мениджмънт, занимава се с ликвидация на търговски дружества.

От 2010 г. работи в Дипломатическия институт и отговаря за административно-финансовата дейност на Института.

Мария Алексова

Технически сътрудник

Бакалавър по Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство, Факултет „Международна икономика и политика”, София. В момента следва магистратура „Икономика на човешките ресурси” със специализация „Управление на човешките ресурси” в същото висше учебно заведениие.

От август 2014 г. работи в Дипломатическия институт.

НОВИНИ

29.07.2015

Резултати от обявени публични покани за участие в обществени поръчки

Във връзка с възложени обществени поръчки чрез Публични покани, с възложител Дипломатически институт към Министерство на външните работи /МВнР/, след проведена конкурсна процедура по подбор, изпълнителите на обществените поръчки, класирани на първо място, са както следва:

21.07.2015

Победители в Националния младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”

На 21 юли 2015 г. бяха определени победителите в Националния младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре” за студенти от български университети и ученици над 15-годишна възраст от български училища. Дипломатическият институт организира конкурса със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите по повод 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО.

Получените разработки бяха оценени от комисия в състав: Таня Михайлова (директор на ДИ), Силвана Цокова (и.д. началник на отдел „Публични дейности и сътрудничество“ в ДИ), Станислава Нишкова (държавен експерт в Национална комисия на Р България за ЮНЕСКО и отдел „ЮНЕСКО” към Дирекция „Права на човека” в МВнР), Красимира Тодорова (национален координатор на асоциираните към ЮНЕСКО училища, експерт в Дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОН), Цветелина Иванова (експерт в Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ).

Присъдени са девет първи награди за най-успешни разработки – по една за всеки от деветте български обекта в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Победители са:

 • Архитектурно-исторически резерват „Несебър” – Анита Николова, СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София – мултимедийна презентация;
 • Боянска църква – Паолина Попова, 132 СОУ „Ваня Войнова”, гр. София – рисунка върху тениска и ръчно изработена картичка;
 • Ивановски скални църкви – Анна-Мария Илиева, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София – видеоклип;
 • Мадарски конник – Йоана Кисьова, ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив – видеоклип;
 • Национален парк „Пирин” – Борис Миленски, СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора – видеоклип;
 • Природен парк „Сребърна” – Кристина Витанова и Маргарита Борисова – ГЧЕ „Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч – мултимедийна презентация и видеоклип;
 • Рилски манастир – Ивиана Младенова, УНСС, гр. София – видеоклип;
 • Свещарска гробница – Ина Иванова, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив – мултимедийна презентация;
 • Тракийска гробница в Казанлък – Габриела Кацева, СОУ „Христо Проданов”, гр. Карлово – мултимедийна презентация и видеоклип.

От отличените девет разработки голямата награда за най-добър проект в конкурса печели Анна-Мария Илиева, 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”, гр. София, с видеоклип, посветен на Ивановските скални църкви.

С поощрителни награди са отличени: Александрина Стоева, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив; Борис Петров, ГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтана; Виргиния и Виктория Спасови, I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев; Дженифър Велинова, СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Дупница; Димитър Радославов, ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана; Елвира Иванова, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали; Иван Йорданов, ПГТ „Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново; Ивана Попова, Гимназия „Яне Сандански”, гр. Сандански; Иванина Василева, Икономически университет – Варна; Кънчо Атанасов, СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора; Ралица Симова, I ОУ „Св. Климент Охридски, гр. Сандански; Росица Иванова, ПМГ „Еказрх Антим I”, гр. Видин; Цветомир Николов, СОУ „Козма Тричков”, гр. Враца.

Церемонията по награждаване на отличените с първа и поощрителна награда ще се състои през месец септември 2015 г.

В рамките на конкурса бяха получени 115 разработки от 35 населени места в страната. Екипът на Дипломатическия институт благодари на всички ученици и студенти за участието и доброто представяне и им пожелава бъдещи успехи!

Видеоклипът, награден с голямата награда в конкурса, можете да видите тук.

14.07.2015

Публични покани за участие в обществени поръчки

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Република България обявява следните обществени поръчки чрез публични покани с цел избиране на изпълнител:

13.07.2015

Почетни награди на Дипломатическия институт

По повод 19-ти юли – Денят на българската дипломатическа служба, Дипломатическият институт към министъра на външните работи обявява за трета поредна година своята специална награда, която се връчва ежегодно на един български и един чуждестранен гражданин или институция със значим принос за развитието и утвърждаването на Института. Плакетът, чийто автор е д-р Мирена Златева, представлява медална скулптура от посребрен месинг, гравирана с надпис „DOCENDO DISCIMUS” – „Учейки другите, учим и себе си”, което е и мотото на Института.

С тазгодишните ще бъдат удостоени Катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Европейският колеж за сигурност и отбрана в Брюксел (ЕКСО). Директорът на ДИ, Таня Михайлова, ще връчи наградата за ЕКСО на директора на Колежа, Дърк Дюбоа, на 13 юли 2015 г. в Брюксел на церемония по честването на 10-годишнината на ЕКСО, на която тя е поканена като официален гост. Наградата на Катедра „Европеистика” ще бъде връчена през октомври 2015 г. на специална церемония в София.

Катедра „Европеистика“ е дългогодишен партньор на ДИ. В резултат на сътрудничеството в рамките на стажантската програма ДИ приема на стаж годишно между 10 и 15 студенти от катедрата, които подпомагат текущата му дейност. Преподавателите от катедрата предоставят и споделят своята експертиза, като публикуват статии в списание „Дипломация“, участват като лектори в курсове, организирани от ДИ, и са част от мисии в негови международни проекти, предимно в страните от Западните Балкани. През 2012 г. Институтът издаде монографията „Ротационното председателство в Европейския съюз“ на проф. д-р Ингрид Шикова, която е и член на Националния консултативен съвет на ДИ. Доброто сътрудничество между Катедра „Европеистика“ и ДИ се материализира и в подготовката и провеждането на съвместната магистърска програма: „Европейска интеграция и дипломация“, която стартира през 2014 г.

Още от създаването на Европейския колеж за сигурност и отбрана през 2005 г. България участва в Направляващия комитет и Академичния борд на Колежа чрез Дипломатическия институт към МВнР. ДИ е участник в организирания от ЕКСО семинар Train-the-Trainer по Ориентационния курс по Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО), проведен в Брюксел през 2011 г. Съвместната работа на Колежа и Института започва с ОПСО (2011 г.) и с Модула „Стратегически партньорства, мисии и операции на ЕС” от Курса на високо ниво, чийто организатор и домакин е България през 2012 г. През 2015 г., в сътрудничество с ЕКСО, ДИ провежда във Варна курс по ОПСО с цел запознаване на участниците с основните партньори, историята, институционалната рамка и процесите в него, както и с Европейската стратегия за сигурност и бъдещи перспективи пред ОПСО.

09.07.2015

Втори семинар „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати, организиран от Дипломатическия институт

В периода от 5 до 8 юли 2015 г. във Велинград Дипломатическият институт проведе за втори път специализирано обучение „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати с лектор криминалния психолог г-н Тодор Тодоров. В обучението взеха участие 25 представители на съдебната власт, които имаха лекции и интерактивни занимания за придобиване на знания и практически умения в сферата на техники за водене на разпит, психология на поведението, вербална и невербална комуникация, анализ на поведението и работа с полиграф. Този семинар е част от изпълнението на проект „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници” с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, спечелен от Националния институт на правосъдието. Дипломатическият институт е изпълнител на част от обученията по проекта, свързани с придобиване на специализирани умения.

07.07.2015

Дарение на книги за Библиотеката на ДИ

Днес библиотеката на Дипломатическия институт получи дарение от книги, направено от проф. Николай Николаевич Червенков. Дарението включва ценни книги на български, руски и румънски език в областта на историята, културата и молдовско-българските отношения.

Проф. Червенков е украински и молдовски българист, доктор хабилитат на историческите науки, председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова и е първият ректор (2004-2010) на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” в гр. Тараклия, Молдова. Освен че е почетен доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет, проф. Червенков е и носител на редица награди и отличия на Президента на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Българската академия на науките.

Дарените книги са на разположение в читалнята на Библиотеката и могат да бъдат заемани.

03.07.2015

Приключи националният младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”

На 30 юни 2015 г. приключи националният младежки конкурс ”Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”, организиран от Дипломатическия институт при министъра на външните работи, със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерство на образованието и науката и Министерство на околната среда и водите. Конкурсът се провежда по повод отбелязването на 70-ата годишнина от създаването на ЮНЕСКО. В него се включиха около 120 участници – ученици и студенти от 35 населени места в България.

Получените разработки, посветени на 9-те български обекта, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, ще бъдат оценени от специална комисия, включваща експерти от Дипломатическия институт, МВнР, НК за ЮНЕСКО – България, МОН и МОСВ. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата и фейсбук страницата на ДИ.

30.06.2015

Работна среща на директора на холандската дипломатическа академия „Клингендал” с вицепремиера Меглена Кунева

На 30 юни в рамките на работното си посещение в България директорът на холандската дипломатическа академия „Клингендал“ г-н Рон Тон се срещна с г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси. На срещата в Министерския съвет участва г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт при министъра на външните работи. Основната тема на разговора беше предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и подготовката на българската държавна администрация.

30.06.2015

Обучителен курс „Техники за водене на преговори в контекста на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“

Г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, и Н. Пр. г-н Томас ван Орсхот, посланик на Кралство Холандия в София, откриха днес в МВнР курс на тема „Техники за водене на преговори в контекста на предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“ Обучението се провежда от г-н Рон Тон, директор на Дипломатическата академия „Клингендал“, и цели повишаване на държавния административен капацитет в контекста на предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. В програмата на курса са предвидени различни симулационни упражнения, в които участниците следва да добият опит и практика при разрешаването на реални казуси, да упражнят основни техники за водене на преговори и да анализират потенциални възможности за осъществяване на националните приоритети на Република България.

30.06.2015

Работна визита в САЩ на директора на ДИ

От 11 до 22 юни 2015 г. директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова и представители на Института бяха на работно посещение в САЩ. Визитата включваше посещение на ключови институции, както и срещи с представители на българската общност.

Главният повод за посещението беше откриването на изложбата „Морето сближава всичко далечно” в седалището на ООН в Ню Йорк. Изложбата се организира от ДИ и Постоянното представителство на България към ООН, по повод обявената от ООН и Международната асоциация по картография Година на картата, и съдържа ценни от историческа гледна точка карти на Черно море, гравюри и междудържавни договори от средновековната българска царска канцелария. Дипломатическият институт, със съдействието на Българската картографска асоциация и културен център ГЕОПАН, също така дари на библиотеката на ООН колекция от съвременни картографски материали, свързани с България и Черноморието.

По време на престоя си в Ню Йорк Таня Михайлова и Здравко Попов – главен редактор на сп. Дипломация и член на Националния консултативен съвет на ДИ, се срещнаха с представители на българската общност в Генералното консулство.

Делегацията на ДИ посети и Чикаго, където проведе среща в библиотеката на Чикагския университет с видни български академици, учени и общественици. Срещата бе организирана от Генералния консул Симеон Стоилов с цел обсъждане на общи проекти в рамките на стратегическия диалог България - САЩ.

В рамките на визитата си делегацията посети и Музея на Холокоста в Илинойс, където сред мемориалните плочи на хора, които с риск за живота си са спасили други от смърт е и плоча с имената на български митрополити.

27.06.2015

Директорът на ДИ по Дарик радио

Директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова представи приоритетите на Института в предаването „Седмицата“ по Дарик радио. ДИ започва обучението на кадри за предстоящото през 2018 г. българско председателство на Съвета на Европейския съюз. От 1 юли тази година България поема и ротационното председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). По този повод през м. септември ДИ организира в София международна конференция, посветена на енергийната сигурност и енергийната инфраструктура, която е много актуален проблем в момента. С редица инициативи Дипломатическият институт отбелязва и Европейската година за развитие 2015.

Институтът ще връчи за трета поредна година своя Специален награден знак DOCENDO DISCIMUS за значителен принос за развитието и утвърждаването на ДИ. Наградата ще получат Катедра „Европеистика” на Философския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ и Европейският колеж за сигурност и отбрана.

Г-жа Михайлова разказа и за посещението си в САЩ и представи изложбата на стари карти и гравюри под наслов „Морето сближава всичко далечно“, която бе открита в седалището на ООН в Ню Йорк. Изложбата се организира от ДИ и Постоянното представителство на България към ООН, по повод обявената от ООН и Международната асоциация по картография Година на картата. В основата на изложбата е колекция на родолюбив българин от Германия, който я е дарил на Държавната агенция „Архиви“. Картите винаги са играли важна роля в дипломацията, подчерта Таня Михайлова.

В Чикаго представители на ДИ са се срещнали с български учени, които имат желание да работят с колеги от страната.

Запис на интервюто можете да чуете тук: http://radio.dariknews.bg/?page=audio&id=273837

25.06.2015

ДИ подписа меморандуми за сътрудничество с институции от Шанхай

Делегация на Шанхайския комитет на Политическия консултативен съвет на китайския народ посети Дипломатическия институт, като част от официалната си визита в България, която се осъществи по инициатива на генералния ни консул в Шанхай, г-жа Ирина Белева, и с подкрепата на г-н Петко Дойков, посланик на Р България в Индия.

В рамките на посещението бяха подписани два меморандума за сътрудничество между ДИ и Шанхайския университет за международни изследвания и между ДИ и Шанхайската асоциация за публична дипломация. Меморандумите предвиждат сътрудничество в академичната, изследователската и културната сфери, обмен на експертиза, обучителни методи, лектори, обучаеми, публикации и други.

По време на срещата директорът на ДИ, г-жа Таня Михайлова, и представителите на двете шанхайски институции обсъдиха и конкретни идеи за предстоящи съвместни инициативи. Гостите запознаха домакините с дейността на Шанхайския комитет на Политическия консултативен съвет на китайския народ, който работи в 32 направления и чиято структура включва Комисията за връзки с чужбина, в рамките на която е и Асоциацията за публична дипломация. Двете страни изразиха убеденост, че е силно необходимо връзките между българските и китайските институции да се задълбочат, още повече в контекста на побратимяването на градовете София и Шанхай, което е в ход.

23.06.2015

Посещение в Брюксел на победителите в конкурса за есе „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще”

В периода 16-19 юни 2015 г. отличените на първо място студенти и ученици в конкурса за есе, организиран от Дипломатическия институт към МВнР по случай Европейската година за развитие (ЕГР2015), имаха възможността да направят незабравимо посещение в Европейската столица – Брюксел. Програмата включваше визита на европейските институции и срещи с българските представители там, като главната цел беше запознаване на младите есеисти със структурата и дейността на ЕС.

В Европейския парламент те бяха посрещнати от българския евродепутат Андрей Ковачев – член на Председателството на Европейския парламент, Комисията по външни работи и Подкомисията по правата на човека, както и на Делегацията за връзки със САЩ, с когото обсъдиха предизвикателствата пред ЕС, включително руската външна политика, заплахата от Ислямска държава, задълбочената финансова криза в Гърция и проблема с бежанците. Победителите в конкурса имаха възможността да разгледат пленарната зала и да усетят атмосферата, в която представителите на страните членки дебатират и взимат важни за европейските граждани решения. По интерактивен начин те се запознаха и с историята и работата на ЕП в Посетителския център „Парламентариум“.

Групата посети и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), където г-н Красимир Николов, експерт в ЕСВД, изнесе презентация за структурата и функциите на Службата и различните измерения на външната политика на ЕС. Той разказа и за основните задачи на делегациите, гражданските и военните операции на ЕС, дипломатическите мисии в трети страни, както и за отношенията на Европейския съюз с Израел и Русия.

При посещението в Постоянното представителство на Република България към ЕС г-жа Христиана Грозданова, част от екипа на мисията, представи структурата, функциите и ежедневната работа на Представителството. Есеистите се запознаха с процеса на вземане на решения в Европейския съюз, както и с важни въпроси от дневния му ред.

Отличените в конкурса посетиха и Колежа на Европа в гр. Брюж. Там се запознаха с възможностите за академично развитие и със стипендиантските програми, които Колежът предлага за чуждестранни студенти от Централна и Източна Европа.

Програмата включваше и посещение на важни исторически и културни забележителности в гр. Брюксел и гр. Брюж.

19.06.2015

Публична лекция на проф. Таня Мишчевич, главен преговарящ в присъединителния процес на Република Сърбия към ЕС

Днес Дипломатическият институт организира публична лекция на проф. Таня Мишчевич, главен преговарящ на Сърбия в процеса на присъединяване към ЕС. Лекцията бе на тема "Сърбия в процеса на преговори с Европейския съюз" и предизвика широк публичен интерес.

По време на своето изложение проф. Мишчевич запозна аудиторията с нивото на подготовка на страната й в преговорния процес към момента и с плановете за настоящата година за напредък в преговорния процес. Основно внимание тя обърна на предизвикателствата по глави 23 и 24 – Правов ред, както и 35, в която ЕК наблюдава преговорите между Белград и Прищина. Беше представена и структурата на администрацията, която обезпечава преговорния процес, и начините за общуване с гражданското общество по тази проблематика. В края на лекцията проф. Мишчевич призова за подкрепа и съдействие от страна на България по пътя на евроинтеграцията на Сърбия.

Лекцията беше последвана от широка дискусия относно геополитическата ситуация в Югоизточна Европа и позиционирането на Сърбия, подкрепата на сръбските граждани за европейската интеграция на страната и механизмите и възможностите за лобиране пред европейските институции. На събитието присъстваха служители на МВнР, представители на дипломатическия корпус в България, на академичните среди и неправителствения сектор.

18.06.2015

Конференция „1945-1946 – първите и последни избори: пропуснатото завръщане към демокрацията“

Архивите на Министерството на външните работи на Франция за България след Втората световна война бяха разкрити на конференция „1945-1946 – първите и последни избори: пропуснатото завръщане към демокрацията“, организирана от Френския институт в България, Дипломатическия институт, Българската асоциация на възпитаниците на френското Национално училище по администрация (ENA), Европейския институт и Нов български университет. Тя бе открита от френския посланик в София Ксавие Лапер дьо Кабан. Опирайки се на секретните грами на френския посланик в София, Райна Карчева обрисува обстановката в България, след като на власт идва правителството на Отечествения фронт. През 1945 г. Управлението има „брутален характер“, обществото е наплашено, а опозицията е непрекъснато тормозена от комунистите. В правителството има само един независим – Димо Казасов. Военният министър Дамян Велчев непрестанно е в отпуск, а Георги Димитров отправя призиви срещу всичко, което е фашизъм, без да уточни какво означава това. По онова време започва и чистка в армията от „монархо-фашистки“ елементи. Посланикът е удивен, че настроението е на масова омраза срещу монархията, едва три години след като царят е бил горчиво оплакван.

Политологът Антоний Тодоров подчерта, че в резултатите на изборите през 1946 г. и 1990 г. има удивителни прилики. Изборният закон е доста демократичен – той дава права на всички жени да гласуват и сваля границата от 21 на 19 години. По онова време от 1400 членове БКП нараства на 250 000. След последните свободни избори през 1946 г. е сложен фактически край на партиите. Изборите през архивите на Съюзната контролна комисия в Москва представи проф. Луиза Ревякина от Института за исторически изследвания в БАН. След протестите на западните наблюдатели заради опозицията и всяка отстъпка БКП става все по-твърда, а Сталин заявява след отлагането на изборите: Това беше последната отстъпка.

12.06.2015

Приключи курсът по Публична дипломация

На 12 юни завърши курсът по Публична дипломация, проведен от Дипломатическия институт в периода 8 - 12 юни 2015 г. Участници бяха представители на държавната администрация, академичната общност и бизнеса. В рамките на обучението те се запознаха с различните аспекти на публичната дипломация – културна дипломация, музейна политика, роля на медиите и неправителствения сектор, българските и чуждестранните практики в тази област. В последния ден от програмата участниците изготвиха концепции за представяне и популяризиране на образа на България в чужбина. В края на обучението те получиха сертификати и присъстваха на откриването на фестивала „Опера в парка” със спектакъла „Мадам Бътерфлай” на Софийската опера и балет.

10.06.2015

Участие на директора на ДИ в Годишната дипломатическа конференция в Загреб, Хърватия

На 9 юни 2015 г., по повод Деня на хърватската дипломатическа служба и 20-годишнината на Дипломатическата академия на Р Хърватия, в Загреб се проведе конференция на тема „Дипломация и дипломатическо обучение: 20 години Дипломатическа академия, Министерство на външните работи и европейските въпроси на Р Хърватия (1995-2015)”. По покана на хърватското МВнРЕВ, участие като представител на България взе директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова. В своето изказване в панела на директорите на дипломатически академии по темата за модерната дипломация г-жа Михайлова акцентира върху постиженията в процеса на двустранната комуникация на високо равнище на сътрудничество, разширявано последователно и всеобхватно и задълбочавано тематично и прагматично. Тя подчерта факта, че Дипломатическата академия на Р Хърватия е първият международен партньор на Дипломатическия институт, както и участието на президента на Р Хърватия г-жа Колинда Грабар-Китарович в Международния консултативен съвет към ДИ. Двустранното партньорство, развивано на базата на динамичното взаимодействие в сферата на политическия и културния диалог, ефективно функционира и в контекста на обучението на млади дипломати – Лятната школа в Дубровник и Зимното училище в Сандански.

Сред участниците в конференцията бяха Президентът на Хърватия, първият вицепремиер и министър на външните работи и европейските въпроси, проф. Весна Пусич, Н.Пр. Младен Андрлич, директор на хърватската Дипломатическа академия, проф. Урсула Менле, председател на Фондация „Ханс Зайдел”, председателят на Асоциацията на хърватските дипломати, д-р Дубравко Жировчич, ръководителите на дипломатическите представителства в Загреб, както и на представителството на ЕК и Информационното бюро на ЕП, представители на академичната и професионална общност в областта на международните отношения. Общото послание в изявленията и коментарите на участниците отчете важността на адаптиране към съвременните параметри на нормативната рамка, регламентиращи дейността на дипломатическите служби, и механизмите за тяхното ефективно функциониране.

10.06.2015

Национална кампания за избор на официални български младежки делегати в ООН

Дружество за ООН в България обявява началото на деветата национална кампания за избор на официални български младежки делегати в ООН за 2015/2016, които да вземат участие на 70-та сесия на Общото събрание на ООН през октомври 2015, както и в комисията за социално развитие през февруари 2016.

09.06.2015 г.

Участие на представител на ДИ в XVI Летен семинар за млади експерти по публични политики от Югоизточна европа и Черноморския регион

В периода 1-5 юни 2015 г. в к.к. Албена се проведе 16-тото издание на Летния семинар за млади експерти по публични политики от Югоизточна Европа и Черноморския регион. Семинарът се организира ежегодно от Института за икономическа политика, като темата тази година беше "Предизвикателства пред публичните политики – европейско и регионално измерение“. От страна на Дипломатическия институт участие взе Михаела Ненчева, младши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество“.

В семинара участие взеха 38 експерти от държавната администрация, неправителствения и научно-изследователския сектор от 10 държави от Югоизточна Европа и Черноморския регион. Български и чуждестранни лектори, сред които представители на държавни институции, дипломатически мисии, изследователски центрове и институции на ЕС, представиха теми, свързани с икономическите аспекти на европейската интеграция, иновациите като приоритет на публичните политики, политическите предизвикателства пред ЕС и региона, борбата с корупцията, регионалните партньорства, външната политика, политиката на добросъседство и политиката на разширяване на ЕС и др.

08.06.2015 г.

Стартира курсът по публична дипломация

На 8 юни 2015 г. стартира курсът по Публична дипломация, организиран за втори пореден път от Дипломатическия институт. Обучението беше открито с приветствие от страна на г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ. В курса участват 31 души – представители на МВнР, държавната администрация, академичните среди и частния сектор.

Целта е на курса е повишаване квалификацията на държавната администрация чрез запознаване с основите на публичната дипломация и нейните интрументи, ролята на медиите и неправителствените организации, споделяне на чуждестранния опит.

В първия ден на курса своя опит в областта споделиха посл. Здравко Попов, г-жа Оли Груева – втори изпълнителен директор на НДК и ръководител на Българския културен институт в Берлин в периода 2005 – 20013 г., и г-н Димитър Сотиров – PR на Софийската опера и балет. Предстоят редица лекции, изнесени от водещи български и чуждестранни дипломати, експерти и практици.

08.06.2015

Награждаване на победителите в конкурса за есе "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще.”

Днес в библиотеката на Дипломатическия институт се състоя официалното връчване на грамоти на отличените участници в конкурса за есе "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще.", организиран от ДИ в рамките на Националната програма на България по отбелязването на обявената от Европейската комисия 2015-та година като Европейска година за развитие. Комисия от представители на Дипломатическия институт, МВнР и Представителството на ЕК в България излъчи четирима победители на първо място – двама студенти и двама ученици, чиято награда е посещение през месец юни на европейските институции в Брюксел. Комисията определи и осем поощрителни награди за четирима ученици и четирима студенти – за добро представяне измежду над 120 участници в конкурса от над 30 населени места в България.

Грамотите за първо място и добро представяне бяха връчени от г-жа Таня Михайлова – директор на ДИ, която подчерта цялостното високо ниво на получените есета и важността на изложените в тях позиции и идеи. На церемонията присъстваха и г-жа Мария Павлова – началник-отдел „Международно сътрудничество за развитие” в МВнР, и г-н Петър Нацев – съветник „Информация и комуникации” в Представителството на ЕК, които изтъкнаха значимостта на младежката активност и осведоменост в областта на европейските политики. Г-жа Павлова припомни, че Европейската година за развитие е насочена именно към европейските граждани и открои конкурса за есе като много успешна инициатива за достигане до младите българи като граждани на Европа. Г-н Нацев добави, че това е първата Европейска година, посветена на външните отношения на ЕС, в контекста на споделените ценности на голямото европейско семейство.

05.06.2015

Четвърти международен семинар по Енергийна дипломация

В периода 28 септември – 2 октомври 2015 г. ще се проведе четвъртият Международен семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт към министъра на външните работи. Събитието се провежда за шеста поредна година, но за четвърти път в международен формат. Освен държавите от Югоизточна Европа, участие в него ще вземат също и представители на държавите от Черноморския и Кавказкия регион и Европейския съюз. Семинарът е насочен както към дипломати и държавни служители, така и към представители на бизнес средите и неправителствения сектор, занимаващи се с въпроси, свързани с енергетиката.

В семинара ще бъдат разгледани различните подходи към специфичната сфера на енергийната дипломация, развитието на енергийните пазари, измененията в климата като част от външната политика и други актуални теми и проблеми. Специален акцент ще бъде поставен и върху взаимовръзката между бизнеса и дипломацията, както и върху възобновяемите енергийни източници и „факторът Русия” в региона. Целта на семинара е да допринесе за изграждането и укрепването на енергийните отношения между представените институции и да създаде стабилна платформа за свободен диалог между участниците.

Партньори на Дипломатическия институт в провеждането на семинара са холандският институт за международни отношения „Клингендал” и представителството на фондация “Ханс Зайдел” в България.

Такса за участие в семинара - 250 лв.

Желаещите да се запишат трябва да владеят английски език, който е работен за семинара и следва да изпратят молба до директора на ДИ, придружена от актуално CV.

Краен срок за подаване на документи: 14 септември 2015 г.

За допълнителна информация за участие, моля да се свържете с координаторите на курса: г-жа Ина Кирилова, тел: 02/9482722, email: ina.kirilova@mfa.bg и г-н Георги Гергов, тел: 02/9713199, email: georgi.gergov@mfa.bg.

03.06.2015

Публична лекция на Януш Бугайски

„Руската външна политика при управлението на Путин” бе темата на организираната от Дипломатическия институт лекция, която изнесе световно известният американски политолог Януш Бугайски. Той формулира няколко имперски цели в политиката на Москва – да се превърне в основен център или полюс в многополюсния свят, да неутрализира съседните страни и да ги разубеди да станат членове на Европейския съюз. "Внимавайте, живеете в опасен регион", предупреди Бугайски България, след като очерта елементите на хибридната война, която според него води Русия. След като не е успял да придърпа България в орбитата си, включително с проекти като газопровода "Южен поток", сега Кремъл има друга цел – да въвлече страната в конфликт около Македония.

"Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, че има идеи за подялба на Македония между България и Албания, не е случайно. То е част от кампания," каза Бугайски. Според специалиста по Югоизточна Европа в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, целта на руската политика на Западните Балкани винаги е била да запазва и подхранва конфликтите, а не да ги разрешава, защото Кремъл се възползва от тях.

"Македония е най-нестабилното парче в пъзела на Западните Балкани," отбеляза Бугайски и посочи, че ЕС може да направи много повече по въпроса. Например, като притисне по-сериозно Гърция да потърси решение на спора за името, който блокира пътя на Скопие към ЕС и НАТО. И този блокаж подклажда национализъм и напрежение в Македония, с които Русия си играе. Според американския политолог Москва иска да направи Македония "замразена държава", каквато вече е Босна. И след като се е отказал от идеята да привлече България, сега президентът Владимир Путин цели да я въвлече в конфликт в Македония, първо вербален, а после може би и друг.

03.06.2015

Публична лекция относно борбата с тероризма и радикализма

Дипломатическият институт бе домакин на лекция, която изнесоха двама висши служители в антитероростичните органи на Кралство Белгия на тема „Опасността сред нас: подходът на Белгия в борбата срещу тероризма и радикализма“.

Ален Гринар, комисар в белгийската федерална полиция - секция „Антитероризъм“ на Федералната правосъдна полиция, и доцент в Университета в Лиеж, подробно описа произхода и развитието на мюсюлманския тероризъм. В Белгия ислямът присъства от 80-те години на миналия век. Според него разследващите органи работят по три години, за да разкрият, проследят и съберат доказателства за терористите, а в същото време наказанията за тях са доста малки. Ислямските терористи получават средства от самофинансиране, пране на пари или други криминални деяния. Гринар е убеден, че фундаменталисткото течение салафизъм за връщане на религията в чист вид е силно подценявано и е необходима глобална визия за справяне с ислямския радикализъм.

Жан-Клод Плюимакерс, заместник-директор и говорител на OCAM (Organe de coordination pour l’analyse de la menace – орган за координация и анализ на заплахите) и комисар в белгийската федерална полиция, се спря на историята на обединената структура от 7 министерства, вкл. полицията, разузнаването и военното разузнаване, след като през 1984 г. е извършен атентат срещу синагога в Брюксел. Той подчерта, че структурата не се бори само с ислямизма, но и с ултрадесния и ултралевия радикализъм.

И двамата експерти се изказаха скептично за програмата за дерадикализация в Белгия, която информира младите мюсюлмани за произхода на религиите.

02.06.2015

Закриване на Ориентацинния курс по ОПСО в гр. Варна

На 29 май 2015 г. официално приключи Ориентационният курс по ОПСО, който се проведе под егидата на Европейския колеж по сигурност и отбрана и в тясно сътрудничество с фондация „Конрад Аденауер“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в гр. Варна.

В рамките на обучението участниците имаха възможността да създадат мрежа от контакти с експерти, работещи в сферата на сигурността, европейските институции и други, където обмениха знания, опит и добри практики. Основните теми, които бяха засегнати в провелото се обучение, бяха свързани с Европейската стратегия за сигурност, европейските цивилни и военни възможности за управление на кризи, сигурността в Черноморския регион, както и бъдещи перспективи за ОПСО. В края на обучението на участниците, успешно преминали през обучението, бяха връчени сертификати за участие в Ориентационния курс по ОПСО. На тържествената церемония те бяха поздравени от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и г-н Марио Мармо, представител на ЕКСО.

01.06.2015

Участие на директора на ДИ в 17-тия дипломатически форум в Дубровник, Хърватия

В периода 14-16 май 2015 г. директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, участва в 17-тия дипломатически форум в Дубровник, Хърватия, организиран от Дипломатическата академия на МВнР на Хърватия, съвместно с Централноевропейската инициатива (ЦЕИ). Форумът беше посветен на търсенето на нови подходи към дипломатическата практика. Г-жа Таня Михайлова се включи като модератор в един от панелите, свързан с въпросите на „меката” дипломация.

Във форума участваха представители на над 20 държави от Европа, Азия и Африка. В неговите рамките се проведе обучение за млади дипломати, в което България беше представена от г-н Райко Николов от МВнР.

29.05.2015

Дипломатическият институт организира посещение на енергийния експерт Славчо Нейков в Черна гора

В периода 24-28 май се проведе визита на г-н Славчо Нейков, енергиен експерт, в Черна гора, организирана съвместно от Дипломатитическия институт и Фондация „Ханс Зайдел”. В рамките на посещението бяха проведени редица срещи с представители на Министерството на външните работи и европейската интеграция, Министерството на транспорта и морските дейности, Министерството на икономиката. Беше обсъден напредъкът на страната в процеса по присъединяване към Европейския съюз и най-вече – Преговорна глава 15, „Енергетика”, която предстои да бъде отворена през 2015 г.

28.05.2015

Държавният секретар на Португалия по европейските въпроси изнесе лекция за бъдещето на Европа

Днес държавният секретар по европейските въпроси на Република Португалия Бруно Масайнш изнесе публична лекция на тема „Бъдещето на Европа” в Министерството на външните работи. Събитието бе организирано от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, в рамките на официалното посещение на г-н Масайнш в България. Модератор на лекцията и дискусията бе проф. Ингрид Шикова, член на Националния консултативен съвет на Института.

Г-н Масайнш подчерта, че Европейският съюз е уникална структура, която изразява творческия дух на човека. Той не е създаден по подобие на националните държави, какъвто е случаят със САЩ, а запазва суверинитета на своите членки. Португалският държавен секретар изрази притеснение, че ЕС може да се обърне сам срещу себе си, ако се федерализира. В същото време европейците искат да живеят без граници, търговската карта на Европа също няма такива. По думите му, бъдещето е в това ЕС да се слее с еврозоната, в появата на по-голяма координираност в икономиката, енергетиката, здравеопазването.

27.05.2015

Конференция „Социалните предприемачи като двигател за образователна промяна“

Конференция „Социалните предприемачи като двигател за образователна промяна“ ще се проведе на 1 юни от 12:00 до 15:00 ч. в Дома на Европа, гр.София. Събитието се организира в рамките на „Европейската година за развитие“ от фондация „Reach for Change“ в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България и Представителството на Европейската комисия в България.

За конференцията е необходима е предварителна регистрация – до 28-ми май – на електронен адрес: bulgaria@reachforchange.org

25.05.2015

Ориентационен курс по ОПСО, 24-29 май, гр. Варна

На 25.05.2015 г. директорът на Дипломатическия институт при министъра на външните работи, г-жа Таня Михайлова, откри Ориентационен курс по ОПСО, който се провежда в сътрудничество с Европейския колеж по сигурност и отбрана. Курсът се провежда и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, като домакин на събитието е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. В него участват 24 експерти от министерствата на отбраната, министерствата на външните работи и държавната администрация на 8 държави членки на Европейския съюз, чиято експертиза е пряко свързана с въпросите на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Целта на семинара е да запознае участниците с основните партньори, историята, институционалната рамка и процесите в ОПСО. Основните теми, които ще бъдат засегнати в настоящия курс, са свързани с Европейската стратегия за сигурност, европейските цивилни и военни възможности за управление на кризи, сигурността в Черноморския регион, както и бъдещи перспективи за ОПСО.

25.05.2015

Тринадесети брой на списание "Дипломация"

През м. май излезе от печат новият тринадесети брой на списание "Дипломация", което Дипломатическият институт издава от 2008 г. насам. Двуезичното списание (на български и английски) представя гледни точки на български и чужди дипломати и експерти и има за цел да поддържа солиден аналитичен капацитет в сферата на международните отношения и дипломацията.

Тринадесети брой съдържа публикации на тема Европейски съюз, регионални и глобални въпроси – „Ресурси за лидерство на Председателството на Съвета на ЕС – в подготовка на българското председателство през 2018 г.” (д-р Л. Тонева-Методиева), „Европейската армия като проект за (не)сигурност” (доц. д-р М. Корнажева), „Превантивната дипломация на Евросъюза“ (Т. Дейкова), „Българското председателство на ПСЮИЕ” (дирекция „Югоизточна Европа”, МВнР), „Близкоизточното измерение на Кипърския въпрос” (П. Христов), „Босна и Херцеговина: Възможен ли е нов Дейтън?” (М. Миланов), „Китайската стратегия в Големия черноморски регион” (д-р В. Катранджиев), „Изселването на евреите от българските окупационни зони в Тракия, Македония и Пирот през 1943 г.” (Г. Боздуганов), „Миграционният натиск върху страните от Южна Европа: предизвикателства и възможности. Влияние върху външната политика на България” (В. Орбецова), „От миграция към мобилност: политики и пътища” (резюме на новата книга на доц. д-р А. Кръстева).

Тринадесети брой на списанието ще бъде разпространен на хартиен носител и по електронен път сред служителите на МВнР в България и чужбина, дипломатическия корпус в България, лектори и участници в курсове на Дипломатическия институт, партньорски организации, университети, изследователски центрове, неправителствени организации и други. Броят е достъпен в Библиотеката на Дипломатическия институт и на сайта на Института.

23.05.2015

Приключи курсът по икономическа дипломация

На 22 май приключи петдневният Курс по икономическа дипломация, организиран от Дипломатическия институт. В него участваха двадесет и пет представители на държавната администрация и частния сектор, чиято работа е свързана с представяне на българските икономически интереси в чужбина. Сред акцентите в програмата на курса бе предоставянето на информация относно перспективите пред българската и световната икономика в условията на световна икономическа криза, както и нейното отражение върху частния сектор в България. Като лектори в изпълнението на тази програма взеха участие г-н Бранимир Ботев – бивш заместник-министър на икономиката и енергетиката с ресор туризъм, г-н Трайчо Трайков, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Илиян Василев, бивш посланик на Р България в Руската Федерация, г-н Бони Бонев, председател на Българо-швейцарската търговска палата в България, г-н Минко Герджиков – директор на Гръцкия бизнес съвет в България, г-н Стоян Сталев – заместник-председател на Турско-българската търговско-индустриална камара, г-н Веселин Илиев – представител на Българската стопанска камара, г-н Иво Тодоров, търговски директор на „Приста ойл”, г-н Антон Петров, регионален мениджър на холдинг „Виахалко”, г-н Дойно Петровски, член на контролния съвет на „Спарки”, г-н Станимир Николов, директор на „ЕПАМ Систем България”, г-н Роберто Маскали, председател на Конфиндустрия България, Асоциация на италианските предприемачи в България, г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, дипломати, преподаватели. В рамките на обучението участниците в курса посетиха Българската търговско-промишлена палата, където бяха посрещнати от нейния председател, главният секретар Васил Тодоров.

Курсът завърши с връчване на сертификати от г-жа Биляна Дечева-Гунчева – началник-отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” на Дипломатическия институт.

22.05.2015

Договор за сътрудничество с Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия

Днес в сградата на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, директор на Института, и полк. Васил Русинов, директор на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписаха Договор за сътрудничество между двете институции. В договора се предвиждат обмен на опит и информация, провеждане и участие в конференции, съвместни образователни и научни проекти, обмен на литература и публикации, както и на преподаватели и учени за изнасяне на лекции. Като първа стъпка в сътрудничеството между двете институции, експерт от Центъра ще бъде лектор в Ориентационния курс по ОПСО (25-29 май), организиран от ДИ в гр. Варна. Г-жа Михайлова предостави на Центъра най-новите издания на Института, сред които 13-ти брой на сп. „Дипломация” и сборника „Бъдещето на НАТО”.

21.05.2015

Завърши 11-ият Курс по консулска дипломация

Заместник-министър Катя Тодорова връчи сертификати на успешно завършилите единадесетия специализиран курс по „Консулска дипломация”, организиран от Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Дирекция „Консулски отношения”. Курсът е предназначен за служители на МВнР, утвърдени от Кариерната комисия като консули в дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, както и за представители на ведомства и институции, имащи отношение към консулската проблематика. В церемонията участваха още Раковски Лашев, директор на Дирекция „Консулски отношения”, и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

Заместник-министър Тодорова подчерта важността на консулската служба, като отбеляза, че защитата на българските граждани в чужбина е сред приоритетите на правителство. „В програмата за стабилно развитие на Република България външната политика е първи раздел, а ефикасната консулска защита е втори приоритет в него, веднага след подкрепата на европейската и атлантическа ориентация на страната ни“, посочи тя. По думите й, за успешното изпълнение на консулските задачи са нужни комплексни качества, като консулите трябва да работят еднакво добре както със самите граждани, така и с властите в държавата на акредитация.

От своя страна, Раковски Лашев изрази радостта си от засиления интерес към консулската дейност и към провежданите курсове, свързани с нея. Той изрази надеждата си, че завършилите курса ще са сред първите консули на страната ни, които ще работят в задграничните ни представителства при присъединяването на България към Шенгенското пространство. По думите му това увеличава очакванията към тях и отговорностите им още повече.

Заедно с Таня Михайлова тримата пожелаха на завършилите курса да са всеотдайни и да се стремят към постоянно усъвършенстване на своите умения с цел възможно най-ефективно изпълнение на функциите на държавата по защита на правата на българските граждани в чужбина.

21.05.2015

Обучение по публична дипломация

Дипломатическият институт организира втория пореден Курс по публична дипломация в периода 8 - 12 юни 2015 г.

Целта на семинара е повишаване квалификацията на дипломати и представители на държавната администрация. По време на курса участниците ще се запознаят с основните теми от сферата на публичната дипломация – нейната същност, инструменти, ролята на медиите, значение на културната дипломация, практиката в областта у нас и в чужбина, практическото приложение на публичната дипломация.

Дипломатическият институт се стреми да отговори в максимална степен на високите изисквания за комплексна подготовка към представителите на държавната администрация чрез високото ниво на провежданите обучения. В тази връзка, в планирания Курс по публична дипломация за лектори ще бъдат поканени редица български и чуждестранни експерти, журналисти, дипломати от чуждестранните дипломатически представителства в Р България, представители на държавната администрация.

Курсът е отворен за външни участници. Таксата за участие е 150 лв. с ДДС. Необходими документи за кандидатстване: CV и молба до г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Краен срок за подаване на документи: 1 юни 2015 г.

За повече информация можете да се обърнете към координатора на курса - г-жа Виктория Павлова, тел.: 807 64 44; моб. тел: 0878 601 678; e-mail: victoriya.pavlova@mfa.bg.

21.05.2015

Конференция „Европейският съюз – нов старт?“

Днес завърши втората част на международната конференция „Европейският съюз – нов старт?“ (20-21 май 2015 г.), организирана от катедра „Европеистика“ на Философския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“. Конференцията се проведе в Представителството на Европейската комисия в България, като в първия ден акцентът беше върху предизвикателствата пред ЕС, както и политиката на разширяване и добросъседство. Основна тема в днешната програма беше „Професионалната реализация на студентите по Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Модератор на втория панел, с участието на работодатели от публичния и неправителствения сектор, беше г-жа Таня Михайлов – директор на Дипломатическия институт. Участие взеха и Биляна Дечева – началник-отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности“ и Силвана Цокова – и.д. началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество“. Те разказаха за възможностите за реализация и професионално развитие, които ДИ предоставя на студентите, както по време на тяхното академично обучение, така и като следдипломна квалификация – стажантска програма, конкурси за есе, участие с публикации, семинари и най-новата съвместна инициатива между Института и катедра „Европеистика” – магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС”.

20.05.2015

Работна среща с директора на Унгарския института за външна политика и търговия

Днес се проведе работна среща между г-жа Таня Михайлова - директор на Дипломатическия институт, и г-н Мартон Шоберл - директор на Института за външна политика и търговия на Министерството на външните работи и търговията на Унгария. Повод за обсъждане беше развиването на сферите на сътрудничество, в рамките на Меморандума за сътрудничество, подписан през 2012 г., както и бъдещи инициативи, даващи възможност за обмен на експертиза въз основа на дейностите на двата института - изследвания, обучения, форуми и експертни срещи. На срещата присъства и Н.Пр. Андраш Клайн - посланик на Унгария в София.

19.05.2015

Приключи специализираното обучение по дипломация за парламентарните секретари от държавната администрация

Вчера приключи тридневното специализирано обучение по дипломация за парламентарни секретари от държавната администрация, организирано от Дипломатическия институт. Съобразявайки се със спецификата на изпълняваните от парламентарните секретари длъжности, в рамките на програмата бяха включени много симулационни упражнения и интерактивни занятия, като изготвяне и представяне на презентация по политическа тема, водене на преговори и определяне на типовете преговарящи, как се подреждат гости на официални събития, какви са основните принципи на поведение по време на прием, подобряване на невербалната комуникация (облекло и език на тялото) и др.

Г-н Румен Александров, заместник-министър на външните работи, и г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, връчиха сертификати на участници, пожелавайки им успех и просперитет в професионален план.

19.05.2015

ЧЕРНОМОРСКА ИЗЛОЖБА В ООН

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи, Областната администрация на Бургас и Бургаският свободен университет на 22 май 2015 г. от 1700 ч. в зала „Атриум” на БСУ ще представят изложбата"МОРЕТО СБЛИЖАВА ВСИЧКО ДАЛЕЧНО", по повод на Международната година на картата 2015-2016. Изложбата представя Западния (българския) черноморски бряг, като средоточие на ранни цивилизации чрез най-ценните от историческа гледна точка 30 картографски изображения от II до XIX век. Те са съхранени в световни и български колекции, събрани в тематичен модул „Западното Черноморско крайбрежие в стари карти и гравюри“.

В експозиционен модул „Хора и градове“, пред бургаската общественост е представен Старинният Несебър като световно културно наследство, под егидата на ЮНЕСКО. Отделно са експонирани и съвременни карти – специално дарение на Българска картографска асоциация за Библиотеката на ООН в Ню Йорк.

След премиерата й в Бургас, през месец юни изложбата ще бъде представена в централата на ООН в Ню Йорк, по предложение на Постоянното представителство на Р. България в ООН. Инициативата за бургаска премиера на изложбата е на Вълчо Чолаков – Областен управител и е част от националния план за участие в Международната година на картата 2015-2016.

18.05.2015

Започна семинарът по икономическа дипломация

Днес директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова откри петия 5-дневен обучителен семинар по икономическа дипломация. В него участват 25 представители на Министерството на външните работи и държавната администрация. Целта на семинара е повишаване квалификацията на дипломати и държавни служители и оптимизиране на координацията между институциите, занимаващи се с планиране и провеждане на външноикономическа политика на България, така че единните послания и цели да достигат и да се изпълняват от дипломатическите ни представителства в чужбина.

В първия ден от семинара участие в дискусия взеха бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и бившите посланици в Москва – Илиян Василев, и в Анкара – Бранимир Младенов. Илиян Василев обобщи, че трябва да се работи в общонационален интерес. По повод на българския бизнес в Русия той подчерта, че най-добре е той да се насочи в азиатската част на страната. Бранимир Младенов разказа за мерките, които турската държава е предприела за улеснение на бизнеса. Той подчерта, че в Турция интересът на големи инвеститори към България е все още минимален. Г-н Трайков каза, че още по време на неговото управление държавата е командировала от името на икономическото министерство допълнително служители, за да обслужват по-бързо и адекватно руските туристи.

15.05.2015

Участие в конференция „Дигиталната дипломация: перспективи и предизвикателства”

В периода 11-12 май в арменската столица Ереван се проведе международна научно-практическа конференция на тема „Дигиталната дипломация: перспективи и предизвикателства” под егидата на Арменското училище по дипломация при Министерството на външните работи на Република Армения. Събитието се реализира с логистичната, експертна и финансова подкрепа на делегацията на ЕС в Армения и Европейския колеж. Дипломатическият институт беше представляван на конференцията от д-р Валентин Катранджиев, гл. експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности”, който взе участие в обсъжданията след изслушване на докладите в четирите основни панела.

13.05.2015

Завърши семинар „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати

В периода от 10 до 13 май 2015 г. в гр. Велинград Дипломатическият институт проведе специализирано обучение „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати с лектор криминалния психолог г-н Тодор Тодоров. В обучението взеха участие 24 представители на съдебната власт, които имаха лекции и интерактивни занимания за придобиване на знания и практически умения в сферата на техники за водене на разпит, психология на поведението, вербална и невербална комуникация, анализ на поведението и работа с полиграф. Този семинар е част от изпълнението на проект „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници” с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, спечелен от Националния институт на правосъдието. Дипломатическият институт е изпълнител на част от обученията по проекта, свързани с придобиване на специализирани умения.

13.05.2015

Победители в конкурса за есе „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще“

На 12.05.2015 г. бяха определени победителите в конкурса за есе „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще“ за ученици от 11 и 12 клас и студенти, организиран от Дипломатическия институт по повод Европейската година за развитие 2015. Получените есета бяха оценени от комисия в състав: Таня Михайлова (директор на ДИ), Мария Павлова (началник-отдел "Международно сътрудничество за развитие" в МВнР), Огнян Златев (ръководител на представителството на Европейската комисия в България), Силвана Цокова (и.д. началник-отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ), Светлозар Ковачев (главен експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ). Присъдени са четири първи награди – посещение на европейските институции в гр. Брюксел, за двама ученици и двама студенти, както и осем поощрителни награди – грамота, за четирима ученици и четирима студенти.

Отличени с първа награда и победители в конкурса са: Теодора Иванова, XIIа клас, СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш; Велислава-Михаела Крачунова, XIIа клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали; Дарина Христова, специалност Право, СУ „Св. Климент Охридски”; Красимир Вълев, специалност Международни отношения, СУ „Св. Климент Охридски”. С поощрителни награди са отличени: К