>>> 10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - РАВНОСМЕТКАТА <<<
10 ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Приветствие на министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин по време на тържествена церемония по повод отбелязването на 10 годишнина на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

"Дипломатическият институт на 10 години – равносметката"

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН ПО ВРЕМЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 10 ГОДИШНИНА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми дами и господа президенти, министри и посланици,

Скъпи колеги и гости,

Уважаема госпожо директор,

За мен е удоволствие да ви приветствам в Министерство на външните работи по такъв празничен повод какъвто е отбелязването на годишнината на Дипломатическия институт. Всички вие, които присъствате днес в тази зала сте свързани с историята и практиката на Института, защото ако не сте били негови възпитаници, то със сигурност сте били преподаватели, участвали сте в техни инициативи, събития, проекти или сте наблюдавали тяхното развитие през 10 годишната история.

Позволете ми да привлека вниманието ви именно към началото на Дипломатическия институт през 2003 г., когато доц. Здравко Попов и г-н Рон Тон представяха концепцията на Дипломатически институт пред академичните общности в България. През месец септември Министерският съвет беше приел постановление за създаването на тази нова квалификационна институция и пътят на нейното утвърждаване вече беше предначертан. Тогава имах възможността да се запозная с този проект в качеството ми на докторант в Университета за национално и Световно стопанство от двама от неговите създатели и днес за мен е истинско удоволствие да приветствам тях и моя предшественик д-р Соломон Паси и да ги поздравя за тяхната прозорливост и за поставеното солидно институционално и концептуално начало. Всички те, както и мнозина от чуждестранните гости в залата днес участваха в конференция на тема "Предизвикателства пред съвременната дипломация". При нейното откриване имах възможността да откроя някои от основните аргументи, които правят Дипломатическия институт значим за българската дипломатическа служба и сега бих искал да споделя някои от тях и пред вас.

Дипломатическата ни служба е изправена пред важни предизвикателства и пред постоянно нарастващи изисквания за нейното ефективно функциониране. Икономическата и финансова криза поставя на изпитание ресурсното обезпечаване на външнополитическата ни дейност, променящата се и много динамична международна среда изискват повече и всеобхватни умения от всеки един български дипломат. Това означава, че кадровото планиране и квалификационно развитие трябва да се подчиняват на тези реалности, които убеден съм, не правят лесна задачата на постоянния секретар, в качеството му на глава на дипломатическата служба, както и на дирекция "Човешки ресурси" и на Дипломатическия институт. На тях е вменена отговорността по подбора, планирането, подготовката на представителите на дипломатическата ни служба и те трябва да работят в координация и синхрон.

От перспективата на днешния ден, 10 години след създаването на Дипломатическия институт, бих казал, че неговият институционален авторитет, професионално позициониране и квалификационна роля са доказани и заслужаващи уважение. Казвам това с увереност, защото съм обграден в екипа си от възпитаници на Института и ценя техните знания и умения. Ролята на Института в сферата на професионалната квалификация е безспорна, тя се развива и смятам, че това ще продължи и в бъдеще. Не по-малко важна е ролята му и при изграждане на публичния образ на дипломатическата служба чрез лекциите на видни политически и експертни личности, конференции, издания и събития. Предполагам, че всеки в тази зала познава списание "Дипломация", което Институтът издава вече 5 години и което се утвърждава като своеобразна платформа за представяне на различни позиции и тези по актуални външнополитически въпроси от дневния ред на България, Европа и света. Заслужава внимание и международната активност на Института и неговия стремеж и конкретни постижения в подкрепа на външната политика на България. Целенасочената политика на сътрудничество и съвместни проекти с държавите в Югоизточна Европа и Черноморския регион го превърнаха в ефективен инструмент на публичната ни дипломация.

10 годишнина е момент на своеобразна равносметка, което уверен съм ще направи днес и директора на Института, г-жа Таня Михайлова, но е подходящ повод да се погледне и в перспектива за нови възможности и посоки на развитие.

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми в края на моето приветствие да се обърна с благодарност към предишните директори на Института – доц. Здравко Попов и проф. Милан Миланов, които са дали своя принос в неговата изграждане, развитие и утвърждаване. Бих искал също така да благодаря и на Холандския институт за международни отношения "Клингендал", който оказва подкрепа на Дипломатическия институт от неговото създаване до днес, както и на всички останали институции и организации, които са съдействали и продължават да съдействат на Института да изпълнява своята професионална мисия. Приветствам и всички възпитаници и лектори на Института, за които днешният ден е празник.

Обръщам се и към целия екип на Института, за да изкажа благодарност за всеотдайната работа и да им пожелая още много професионални успехи.

Благодаря за вниманието!

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ИНСТИТУТ НА 10 ГОДИНИ – РАВНОСМЕТКАТА

Слово на г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт

София, 18 октомври 2013 г., Киносалон МВнР


Уважаеми г-н Министър на външните работи на Република България,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Уважаеми господа заместник-министри,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми колеги,

Драги гости, приятели и партньори,

Госпожи и господа!"

Като директор на Дипломатическия институт, днес, когато отбелязваме тържествено неговата десетгодишнина, на мен се пада честта и отговорността да представя пред вас равносметката на тези изминати 10 години. Днес отбелязваме 10 години "от създаването", но по-точно е да се каже 10 години "създаване" на Дипломатическия институт.

Дипломатическият институт е създаден с Постановление на Министерския съвет на 23 септември 2003 година - един ден след като България отпразнува 95 годишнината от обявяването на своята независимост. Аз виждам в това съвпадение на датите дълбок символичен смисъл, защото понятието за държавна независимост, неминуемо включва в себе си съществуването на собствена дипломатическа школа. Със създаването на Института преди десет години, дълго узрявалата идея за създаване на такава школа беше въплътена, мисля че днес мога смело да го кажа, в един жизнеспособен проект. Това изискваше съчетание на политическа воля, академична зрялост, кураж и самочувствие на българската дипломатическа служба.

Ще се постарая да защитя пред вас тезата, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект в развитие. Преди това, обаче, държа да спомена няколко имена на хора, които сложиха основите на този проект, зададоха концептуалната и институционалната му рамка така, че той да е рационален, ефективен и способен на устойчиво развитие. Ще започна с д-р Здравко Попов, първият директор на Дипломатическия институт. От самото начало на демократичните промени той съчета успешно академичната си експертиза с развитието на българската външна политика и дипломатическата служба. Като ентусиаст на идеята за създаване на българска дипломатическа школа, той успя да привлече съмишленици както сред дипломатите и политиците, така и в академичните среди. Такъв съмишленик той откри в лицето на д-р Соломон Паси и така, когато беше назряла необходимостта, със съдействието на Холандското външно министерство в лицето на тогавашния министър Яп де Хоп Схефер и на Института Клингендал, беше предложена една добре обмислена и обоснована идея за създаването Дипломатическия институт, която получи убедената подкрепа на тогавашния министър-председател Симеон Сакскобургготски. В неговата публична лекция, при официалното откриване на дейността бяха формулирани целите и очакванията към новосъздадената българска дипломатическа школа. Тук искам да цитирам няколко думи от неговата лекция:

"Основна задача на Дипломатическия институт е да подготви българските дипломати за предизвикателствата, произлизащи от членството на страната ни в НАТО и в ЕС. Нашите дипломати трябва да са добре подготвени за работа в условията на новата международна среда. С две думи, в евроатлантическите структури трябва да се работи по евроатлантическите стандарти. И вашето призвание е тези стандарти да се превърнат в български стандарти. Можем да изпитваме гордост, че днес откриваме първия национален Дипломатически институт в 125-годишната история на съвременната българска държава." (край на цитата)

Убедена съм, че днес имаме с 10 години повече основания да изпитваме такава гордост.

Още през първата година на съществуването си Институтът положи основните камъни, върху които след това надграждахме неговите дейности и политики. Естественият център на тези дейности е дипломатическото обучение. На 13 септември 2004 година беше открит първият Основен дипломатически курс за обучение на млади дипломати. Това откриване беше предшествано от месеци на активна и ентусиазирана работа по създаването на учебните програми, подбора на лектори и подготовката на младия екип на Института. Още тогава в подбора на лектори сме заложили своето убеждение, че обучението по дипломация, като един особен занаят, предполага специално внимание към приемствеността и предаването на практическия опит между поколенията. Тук искам да отбележа приноса на г-н Рон Тон от Холандския институт за международни отношения, който освен високия си професионализъм, прояви и една искрена лична ангажираност в работата си по този проект. Сега, десет години по-късно, обучителните дейности на Института, наред с Основния дипломатически курс, който е входът към дипломатическата професия за младите български дипломати, и чиито единадесети випуск завърши през тази година, включват регулярни специализирани курсове по консулска и военна дипломация, обучителни семинари за дипломати от средната кариера, квалификационни курсове за служители на държавната администрация, обучения на чуждестранни дипломати, традиционни вече курсове по икономическа и енергийна дипломация. Ние продължаваме да разширяваме обхвата на своите обучителни дейности и през тази година проведохме две експериментални обучения - Пилотен интензивен курс по дипломация и пилотен курс по Публична дипломация. Предстои и пилотно обучение по екологична дипломация Динамичността на обучителните програми на Института е подчинена на разбирането, че любопитството към света и стремежът към придобиване на нови знания и умения трябва да са присъщи на всеки дипломат. Също така държа да отбележа, че със съдействието на своите партньори (ЦЕИ, фондация "Ханс Зайдел", МОФ, Европейския колеж за сигурност и отбрана), Дипломатическия институт вече провежда обучения и извън границите на България, предимно в региона на Югоизточна Европа. Така обучителната дейност на Института става освен инструмент на националната квалификационна политика и част от публичните и информационните политики на Министерството.

Може би тук е мястото да кажа и какво не сме успели да постигнем в тази област. Това е нормативното обвързване на дипломатическото обучение с кариерното развитие. Вярно е, че осъзнаването на необходимостта от "lifelong learning" или "обучение през целия живот" е преди всичко резултат на дълбоко вътрешно убеждение. Ние, обаче, сме администрация и рамката на нашите задължения и активности се задава от нормативната уредба. Особено след 2007 г. когато дейността на Института бе регламентирана в тогава приетия Закон за дипломатическата служба по времето на министър Ивайло Калфин. Без такава нормативна обвързаност, мотивацията на дипломатите и служителите за постоянно повишаване на квалификацията остава виртуална, от което страдат качеството и ефективността на самото обучение. Осъзнавайки, че не можем да решим този проблем без политическата воля и активното съдействие на ръководството на министерството, разчитаме да успеем да го убедим, че Дипломатическият институт има необходимата зрялост, за да може отговорно да се ангажира с изпълнението на тази функция.

Вторият стълб, на който здраво се крепи изпълнението на мисията на Дипломатическия институт са неговите публични дейности. Съвременната дипломация изисква широк и открит диалог с обществото. Международната политика вече не е борба за завладяване на територии, а усилие за спечелване на хората. Затова, още от 2004 година Институтът започна своята програма "Публични лекции", която без прекъсване продължава и днес. Наши лектори са били личности с висок международен авторитет като Бан Ки Мун, Лешек Балцерович, Катрин Лалюмиер и много други. Публичните лекции, организирани от Дипломатическия институт са трибуна, от която се изговарят ключови въпроси на съвременните международни отношения и дискусионен форум, където проблемите се поставят открито и се обсъждат откровено.

Наред с лекциите, Институтът развива активна издателска дейност, която обслужва както обучението, така и публичните политики. Scripta manent - написаното остава. Изданията на Дипломатическия институт са с широк периметър – от учебни помагала до мемоарни книги на български и чуждестранни дипломати и политици. Преди пет години, в деня в който отбелязвахме петгодишнината на Института излезе първи брой на списание "Дипломация". Днес то е единственото българско двуезично издание посветено на международните отношения и на неговите страници се публикуват сериозни външнополитически анализи от български и чуждестранни автори. Предстои появата на електронната версия на списанието. Във връзка със списанието искам да спомена, че първият му главен редактор беше вторият директор на Института – проф. Милан Миланов, а сегашният му главен редактор е първият ни директор – д-р Здравко Попов, което е един своеобразен израз на приемствеността, с която се гордеем. На Дипломатическия институт беше поверен богатия книжен фонд на Министерството от над 60 000 тома специализирана литература, което стана по времето на министър Николай Младенов, и ние сме поели грижата за него с радост и отговорност.

Дипломатическият институт присъства в интернет-пространството чрез своя сайт от самото си създаване. Днес ние сме единствената българска държавна институция, която поддържа сайта си на три езика - български, английски и френски, (благодарение на сътрудничеството ни с Международната организация на Франкофонията). Съобщенията на сайта са едновременно един перманентен публичен отчет за нашата активност и един исторически архив съхраняващ институционалната памет. От миналата година Дипломатическият институт има своето постоянно представителство и в най-голямата по население и най-демократична държава в съвременния свят – Facebook, което дава възможност нашите послания да достигат до най-широката аудитория.

Друга важна част на публичната политика на Института е специалното внимание, което отделяме на работата с младите хора и студентите. Тук включвам конкурсите за есета и дебатите, които организираме всяка година, програмата "Отворени врати", която дава възможност на младежите, в буквалния и в преносния смисъл "да видят отвътре" Министерството на външните работи, стажантската ни програма, която е станала толкова престижна, че има предложения да въведем конкурс за стажанти.

Третият основен аспект в дейността на Дипломатическия институт, който искам да спомена в тази отворена към бъдещето ретроспекция е изграждането на широка международна мрежа от сътрудничества. Естествената среда на конкуренция и взаимно обогатяване за нас са сродните дипломатически школи навсякъде по света и особено в държавите, с които България е свързана с трайни партньорски отношения. Мрежата от сътрудничества с тях също започва да се изгражда, при това много активно, още от 2004 година и продължава и до днес, утвърждавайки авторитета на българското дипломатическо обучение и давайки ни възможност да черпим опит от най-добрите практики на световните дипломатически школи.

И световната практика, и самата логика на процеса на обучение показват (и ние сме убедени в това), че националната обучителна дипломатическа институция е естественото място, където може и трябва да се формира аналитичен, изследователски екип, способен да погледне към процесите в съвременните международни отношения по един по-общ и по-стратегически начин, отколкото изисква и допуска ежедневната оперативна и нерядко уморяващо рутинна работа на действащия дипломат. В такива структури често е събран ценен интелектуален потенциал на нацията, който е способен да допринесе значително за ефективността на дипломатическата служба, представлявайки един вид трансмисия между чисто академичните изследователски парадигми и пряката дипломатическа практика. В Дипломатическия институт преди няколко години беше направен опит да се създаде такова звено, но зрелостта ни не бе достатъчна, за да се развие тази дейност. Гледайки към бъдещето, ние се надяваме да убедим ръководството на Министерството на външните работи както в необходимостта от създаването на подобна структура, така и в способността на Института да привлече нужните хора и да организира продуктивната им дейност.

Най-кратката и същевременно най-убедителната форма за равносметка на десетгодишната дейност на Дипломатическия институт са числата измерващи извършеното. Ще ми позволите да цитирам тук някои от тези числа:

 • 30 обучителни програми
 • 96 обучения
 • 5033 курсисти
 • 25 проекта
 • 146 публични лекции
 • 34 конференции и форуми
 • Над 100 меморандума за сътрудничество
 • 10 книги, 4 брошури, 10 броя на списание "Дипломация", 21 сборника и учебни помагала
 • Библиотечен фонд с над 65 000 заглавия
 • 17 национални конкурса за есе
 • 498 стажанти от български и чуждестранни университети
 • 22 посещения по програма "Отворени врати"
 • 2264 приятели във Фейсбук към 18.10.2013
 • 2 радиопрограми в национален ефир в периода от 2005 до 2013 г.

Това ми дава основание отново да кажа, че Дипломатическият институт е един смислен проект, един успешен проект и един проект с бъдеще.

Зад всички тези дейности, разбира се, стои екипът на Дипломатическия институт, който със своя ентусиазъм поддържа жизнен и постоянно развиващ се проекта за изграждане на престижна българска дипломатическа школа. Ако мога да се изразя парадоксално, една от дейностите на екипа на Института е създаването на екип на Института. Въплътявайки мотото на Дипломатическия институт – DOCENDO DISCIMUS – "Учейки другите учим себе си", ние полагаме постоянни и осъзнати усилия да формираме и да поддържаме оня колективен дух, който гарантира постоянната енергия, творческата свобода, чувството за отговорност и съпричастност към общата мисия, съхраняването на традицията и приемствеността наред с постоянното обновление. Екипът на Института се стреми да бъде образец на висока административна култура и аз се радвам и се гордея, че работя с този екип.

Накрая, като директор на Института, искам да се обърна с думи на благодарност към всички, които допринесоха през тези години той да изпълнява успешно мисията си на първа национална дипломатическа школа в 135-годишната история на новата българска държава.

 • Благодаря на хората, които преди десет години имаха куража и компетентността да поставят началото и да съзидат здравите му основи;
 • Благодаря на настоящите и бившите колеги, които с ентусиазма си и с екипния си дух го превърнаха в една авторитетна и уникална институция;
 • Благодаря на българските правителства и министрите на външните работи, които създаваха условията да се развиваме;
 • Благодаря на всички наши партньори в страната и чужбина, които ни помагаха да търсим и следваме пътя си;
 • Благодаря на дипломатите и служителите в Министерството;
 • Благодаря на всички наши лектори – посланици, експерти, университетски преподаватели, които споделяха своя опит и знания в организираните от Института курсове;
 • Особено бих искала да отбележа ролята на нашите курсисти, които с труда си и най-вече с постиженията си придават смисъл на нашите усилия.

Благодаря Ви!

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ДЕСЕТ ГОДИНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ


 
prev play next

»
»
»

S

L

I

D

E

S

H

O

W

»
»
»

АКТУАЛНО

30 април – 30 юни - Национален младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”. Виж ФОРМУЛЯР.

8 май – 31 декември - Конкурс за журналистически материал на тема „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“. [ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ]

8 – 12 юни - Обучение по публична дипломация

КОНТАКТИ
ЗА ИНСТИТУТА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Структура

Директор
 

Таня Михайлова

Директор

Таня Михайлова е директор на Дипломатическия институт към МВнР от 1 февруари 2012 г.

Тя работи в Дипломатическия институт от 2005 г. като последователно е била ръководител на програма "Изследвания", началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество", а в последните две години е била и.д. директор. Таня Михайлова участва като български представител в Направляващия комитет на Колежа за европейска политика за сигурност и отбрана (Брюксел) и в Борда на директорите на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (Париж). Има дипломатически ранг "Съветник".

 

Тя е магистър по право. Била е адвокат, а като юридически експерт в дирекция "Европейска интеграция" на Народното събрание в преговорния процес за членство на България в ЕС е давала юридически становища за съответствието на законопроекти с правото на ЕС и степента им на хармонизиране с българското законодателство с ресорни преговорни глави – "Регионална политика", "Енергетика", "Околна среда", "Административен капацитет".

От 2002 до 2005 г. е парламентарен секретар на МВнР, като организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание; участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и координирала изпълнението й от Народното събрание; координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание; подпомага парламентарните комисии и делегации при осъществяване на тяхната международна дейност.

Таня Михайлова има допълнителни квалификации в Колежа на Европа–Брюж; Института по публична администрация и европейска интеграция; Обучителния център на ПА на НАТО; Холандския институт за международни отношения "Клингендал"; Държавния департамент на САЩ - по въпроси, свързани с правото на ЕС, ролята и структурата на НАТО, дипломацията в глобализирания свят, обучението в областта на международните отношения.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" от самото му създаване. Таня Михайлова има мултидисциплинарни професионални интереси. През последните няколко години участва редовно в конференциите на ГД "Образование и култура" на ЕК и програма "Жан Моне", Евро-китайския форум, организиран Евро-китайското международно бизнес училище – Шанхай и др.

Владее английски език, ползва френски език.

Отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Биляна Дечева

Началник на отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности"

Магистър по културология на СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по международни отношения на УНСС.

От 1997 г. е на работа в МВнР последователно в дирекциите "Информация", "Координация и планиране" и "Евроинтеграция". Хоноруван преподавател по проблемите на европейската интеграция в Софийския университет и в Нов български университет

Допълнителни квалификации и обучения - по провеждане на информационни кампании за ЕС и за успешно водене на преговори за присъединяване към ЕС във Виена, Брюксел, Хага, Берлин и Оксфорд, както и по връзки с обществеността към Държавния департамент на САЩ.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание "Дипломация" и има редица публикации на теми, свързани с европейска интеграция, информационни кампании и дипломатическо обучение.

Владее английски и френски език.

Емилия Панева

Главен експерт

Магистър по руска филология във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св.Климент Охридски".

Работила е като преводач и правителствен преводач съответно в отдел "СИВ" на Министерство на външната търговия и в Единния държавен протокол и посолството на Република България в Русия, както и като експерт в управление "Информация" и управление "Канцелария и архив" на Министерство на външните работи.

От август 2007 г. е на работа в отдел "Обучителни програми" на Дипломатическия институт, където отговаря за чуждоезиковото обучение и обучението на дипломатите "средна кариера".

Владее руски, ползва английски език.

Валентин Катранджиев

Главен експерт

Магистър по международни отношения в Киевския национален университет "Т. Шевченко" (1989 г.) и доктор по история в Руския университет "Дружба между народите" (РУДН) (2000 г.).

Бил е изследовател в Средиземноморската дипломатическа академия в Малта (2001 г.) и изследовател и преподавател в "Диплофондация" (2001-2007 г.), международна неправителствена организация за подготовка на дипломатически кадри. През 2010-2012 г. е хоноруван преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" по дисциплините "Външна политика на Русия", "Външна политика на ЕС" и "История на европейската идея и интеграция".

През 2007-2010 г. е последователно сътрудник и главен експерт в отдел "Стратегически изследвания" на Дипломатическия институт, а от декември 2012 г. е главен експерт, където отговаря за научноизследователската дейност на Института.

Владее английски и руски език.

Кирил Апостолов

Главен експерт

Магистър по дипломация и международни отношения и бакалавър по международни отношения на Нов български университет. Завършил е курс по "Военна дипломация", Европейска дипломатическа програма, Ориентационен курс по въпросите на Общата политика за сигурност и отбрана и е взел участие в "International Visitor Leadership Program".

От 2007 г. е сътрудник, а през 2010 г. става старши експерт в същия отдел. Занимава се с организирането на обучения за чуждестранни дипломати, Зимно училище по дипломация и отговаря за международната проектна дейност.

Владее английски и руски, ползва немски език.

Екатерина Неофитова

Главен експерт

Магистър по икономика с професионална квалификация счетоводство и одитинг и бакалавър по международни отношения на Нов български университет.

От 2007 г. като сътрудник участва в организирането на различни обучения. През 2012 става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, и отговаря за национална проектна дейност на Института.

През 2011 г. става старши експерт, като участва в организирането на курсовете по Консулска дипломация и Икономическа дипломация, подготовката на полицейски аташета и отговаря за националната проектна дейност на Института.

Ползва английски.

Ина Кирилова

Младши експерт

Магистър по Международни политически отношения и сигурност във Философския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и бакалавър по Екология и опазване на околната среда в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

От септември 2011 г. работи в Дипломатическия институт.

Владее английски език, ползва руски.

Зорница Апостолова

Младши експерт

Магистър по балканистика във Факултета по славянски филологии на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

От 2012 г. е сътрудник, а през 2013 г. заема длъжността младши експерт. Участва в организирането на курс по Енергийна дипломация, дипломация и околна среда, занимава се с изготвянето на учебни помагала и се координира обучения, свързани с гражданско-военно сътрудничество, мисии и операции на НАТО и ЕС.

Владее английски, ползва румънски и албански език.

Владимир Поромински

Сътрудник

Завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Нов български университет. В момента следва магистратура Дипломация и международни отношения в същото висше учебно заведениие.

През 2011 г. взима участие в международен обмен в Москва, Русия.

От септември 2013 г. е сътрудник в отдел "Обучителни, изследователски и проектни дейности" в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва испански и руски език.

Виктория Павлова

Сътрудник

В момента завършва бакалавърската си степен по Международни отношения в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

През 2014 г. участва в два международни проекта по програми „Младежта в действие” и „Еразъм +”. През 2014/2015 е член на Управителен съвет на Студентски дипломатически клуб към СУ „Св. Климент Охридски“.

От февруари 2015 г. е сътрудник в Отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски, ползва руски език.

Теди Ганчев

Сътрудник

Бакалавър по Международни отношения на Нов български университет. В момента следва магистратура „Дипломация и международни отношения” в същото висше учебно заведение.

През септември 2013 година е стажант в отдел „Обучителни програми и проекти”, а през периода януари-март 2014 г. в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт.

От февруари 2015 година е сътрудник в отдел “Обучителни, изследователски и проектни дейности”.

Владее английски, ползва испански език.

Георги Гергов

Сътрудник

Магистър по международни отношения в „Webster University” – Виена (2014 г.), с фокус върху „замразените конфликти” и икономическите последици от тях. В периода 2013-2014 г. успешно завършва стаж в Постоянното представителство на Република България кън ООН, ОССЕ и другите международни организации във Виена. Бакалавър по Икономика в Нов български университет (2011 г.) с познания в областта на корпоративните финанси и стойностно-базисния мениджмънт.

Член на AFCEA.

От 2015 г. е сътрудник в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” в Дипломатическия институт.

Владее английски и немски, ползва руски.

Отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Силвана Цокова

И.д. началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Магистър по английска филология във ФКНФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Работила е като преподавател към Катедра по англицистика и американистика на Софийски университет, като преводач в различни направления и ръководител на учебно-методичен център.

През 2012 е назначена с конкурс в Дипломатическия институт, където основно координира програмите "Стаж в ДИ" и "Отворени врати", издателската дейност на Института и връзките с обществеността.

Допълнителни квалификации в областта на публична дипломация, политика за развитие, европейска интеграция, публична администрация и институции на ЕС.

Владее английски, ползва испански и френски език.

Светлозар Ковачев

Главен експерт

Завършил е физика в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Бил е физик в Българската академия на науките, ръководител на "Креативен център" на Българската национална телевизия и мениджър в други телевизионни и телекомуникационни компании.

Член - основател на Евроатлантическата гражданска фондация.

Специалист в областите на телекомуникациите, съхраняването и обработката на данни и компютърни мрежи.

От 2004 г. е на работа в Дипломатическия институт. Отговаря за изграждането, поддържането и развитието на компютърната мрежа на Института. През 2007 е завършил курса "Консулска дипломация" на Дипломатическия институт.

Владее френски, руски и английски.

Георги Петров

Старши експерт

Завършил е "Международни отношения" в Югозападен университет "Неофит Рилски".

Магистър по "Индийско и иранско обществознание и културознание" в ЦИЕК към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От ноември 2007 г. работи първоначално като сътрудник, а след това и като младши и старши експерт в Дипломатическия институт.

Владее английски и персийски език

Михаела Ненчева

Сътрудник

Магистър по публична администрация във Философски факултет на Софийски университет „ Св. Климент Охридски” и бакалавър по библиотекознание и библиография от Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Работила е в частния сектор.

От юни 2013 г. работи като сътрудник в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Дипломатическия институт. Подпомага библиотечно-информационната и проектна дейност на Института, както и дейностите, свързани с публични събития.

Владее английски език.

Стилиян Раковски

Сътрудник

Има диплома за Бакалавър по Администрация и управление от Нов български университет. Специализации в сферата на международните отношения и сигурност.

Работил е в частния сектор. Участвал е във внедряването на правно-информационни системи в държавната и общинска администрация.

От септември 2013 работи в Дипломатическия институт и подпомага дейностите, свързани с публични и закрити събития.

Владее английски език, ползва руски.

Светломира Димитрова

Сътрудник

Светломира Димитрова е магистър по френска филология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специализирала журналистика – преса и радио, в Париж и Висбаден. Работила е в БНР и БНТ, българската редакция на „Свободна Европа“ и Би Би Си, в редица вестници, между които „Демокрация“, „Дневник“, „Пари“, „Политика“.

Владее френски език, ползва английски и руски.

Николай Крумов

Сътрудник

Студент в специалност „Международни отношения” в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участвал в неправителствени форуми в областта на международната сигурност и правата на човека и сътрудничил в младежка онлайн медия.

От февруари 2015 г. работи в Дипломатическия институт, където подпомага сътрудничествата на Института, публичните събития и издателската дейност.

Владее английски и испански език.

Владислав Тонов

Сътрудник

Завършил е средното си образование в гр. Будапеща, Унгария.

Бакалавър по Международни икономически отношения, в момента следва магистратура във Варненския свободен университет. Изучавал е "История и цивилизация на Франция" в Сорбоната, гр. Париж (2009/2012).

Работил е като асистент към ръководител-проекти на Асоциация „Мисия България” в Париж (2010/2012). Участвал е при реализирането на проект в направление „Младежки обмени”. В рамките на асоциацията е участвал в екипа по издаването на френско-българското електронно списание „България”.

Владее английски и френски език.

Отдел "Финансово-административни дейности"

Здравка Гайдарова

Началник отдел "Финансово-административни дейности"

Завършила е Висшата финансово-стопанска академия "Димитър Ценов"-Свищов, магистър икономист. 1999-2000 г получава професионална квалификация по здравен мениджмънт в Института за следдипломна квалификация-УНСС, София.

Работи в областта на счетоводството и здравния мениджмънт, занимава се с ликвидация на търговски дружества.

От 2010 г. работи в Дипломатическия институт и отговаря за административно-финансовата дейност на Института.

Мария Алексова

Технически сътрудник

Бакалавър по Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство, Факултет „Международна икономика и политика”, София. В момента следва магистратура „Икономика на човешките ресурси” със специализация „Управление на човешките ресурси” в същото висше учебно заведениие.

От август 2014 г. работи в Дипломатическия институт.

НОВИНИ

10.06.2015

Участие на директора на ДИ в Годишната дипломатическа конференция в Загреб, Хърватия

На 9 юни 2015 г., по повод Деня на хърватската дипломатическа служба и 20-годишнината на Дипломатическата академия на Р Хърватия, в Загреб се проведе конференция на тема „Дипломация и дипломатическо обучение: 20 години Дипломатическа академия, Министерство на външните работи и европейските въпроси на Р Хърватия (1995-2015)”. По покана на хърватското МВнРЕВ, участие като представител на България взе директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова. В своето изказване в панела на директорите на дипломатически академии по темата за модерната дипломация г-жа Михайлова акцентира върху постиженията в процеса на двустранната комуникация на високо равнище на сътрудничество, разширявано последователно и всеобхватно и задълбочавано тематично и прагматично. Тя подчерта факта, че Дипломатическата академия на Р Хърватия е първият международен партньор на Дипломатическия институт, както и участието на президента на Р Хърватия г-жа Колинда Грабар-Китарович в Международния консултативен съвет към ДИ. Двустранното партньорство, развивано на базата на динамичното взаимодействие в сферата на политическия и културния диалог, ефективно функционира и в контекста на обучението на млади дипломати – Лятната школа в Дубровник и Зимното училище в Сандански.

Сред участниците в конференцията бяха Президентът на Хърватия, първият вицепремиер и министър на външните работи и европейските въпроси, проф. Весна Пусич, Н.Пр. Младен Андрлич, директор на хърватската Дипломатическа академия, проф. Урсула Менле, председател на Фондация „Ханс Зайдел”, председателят на Асоциацията на хърватските дипломати, д-р Дубравко Жировчич, ръководителите на дипломатическите представителства в Загреб, както и на представителството на ЕК и Информационното бюро на ЕП, представители на академичната и професионална общност в областта на международните отношения. Общото послание в изявленията и коментарите на участниците отчете важността на адаптиране към съвременните параметри на нормативната рамка, регламентиращи дейността на дипломатическите служби, и механизмите за тяхното ефективно функциониране.

10.06.2015

Национална кампания за избор на официални български младежки делегати в ООН

Дружество за ООН в България обявява началото на деветата национална кампания за избор на официални български младежки делегати в ООН за 2015/2016, които да вземат участие на 70-та сесия на Общото събрание на ООН през октомври 2015, както и в комисията за социално развитие през февруари 2016.

09.06.2015 г.

Участие на представител на ДИ в XVI Летен семинар за млади експерти по публични политики от Югоизточна европа и Черноморския регион

В периода 1-5 юни 2015 г. в к.к. Албена се проведе 16-тото издание на Летния семинар за млади експерти по публични политики от Югоизточна Европа и Черноморския регион. Семинарът се организира ежегодно от Института за икономическа политика, като темата тази година беше "Предизвикателства пред публичните политики – европейско и регионално измерение“. От страна на Дипломатическия институт участие взе Михаела Ненчева, младши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество“.

В семинара участие взеха 38 експерти от държавната администрация, неправителствения и научно-изследователския сектор от 10 държави от Югоизточна Европа и Черноморския регион. Български и чуждестранни лектори, сред които представители на държавни институции, дипломатически мисии, изследователски центрове и институции на ЕС, представиха теми, свързани с икономическите аспекти на европейската интеграция, иновациите като приоритет на публичните политики, политическите предизвикателства пред ЕС и региона, борбата с корупцията, регионалните партньорства, външната политика, политиката на добросъседство и политиката на разширяване на ЕС и др.

08.06.2015 г.

Стартира курсът по публична дипломация

На 8 юни 2015 г. стартира курсът по Публична дипломация, организиран за втори пореден път от Дипломатическия институт. Обучението беше открито с приветствие от страна на г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ. В курса участват 31 души – представители на МВнР, държавната администрация, академичните среди и частния сектор.

Целта е на курса е повишаване квалификацията на държавната администрация чрез запознаване с основите на публичната дипломация и нейните интрументи, ролята на медиите и неправителствените организации, споделяне на чуждестранния опит.

В първия ден на курса своя опит в областта споделиха посл. Здравко Попов, г-жа Оли Груева – втори изпълнителен директор на НДК и ръководител на Българския културен институт в Берлин в периода 2005 – 20013 г., и г-н Димитър Сотиров – PR на Софийската опера и балет. Предстоят редица лекции, изнесени от водещи български и чуждестранни дипломати, експерти и практици.

08.06.2015

Награждаване на победителите в конкурса за есе "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще.”

Днес в библиотеката на Дипломатическия институт се състоя официалното връчване на грамоти на отличените участници в конкурса за есе "Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще.", организиран от ДИ в рамките на Националната програма на България по отбелязването на обявената от Европейската комисия 2015-та година като Европейска година за развитие. Комисия от представители на Дипломатическия институт, МВнР и Представителството на ЕК в България излъчи четирима победители на първо място – двама студенти и двама ученици, чиято награда е посещение през месец юни на европейските институции в Брюксел. Комисията определи и осем поощрителни награди за четирима ученици и четирима студенти – за добро представяне измежду над 120 участници в конкурса от над 30 населени места в България.

Грамотите за първо място и добро представяне бяха връчени от г-жа Таня Михайлова – директор на ДИ, която подчерта цялостното високо ниво на получените есета и важността на изложените в тях позиции и идеи. На церемонията присъстваха и г-жа Мария Павлова – началник-отдел „Международно сътрудничество за развитие” в МВнР, и г-н Петър Нацев – съветник „Информация и комуникации” в Представителството на ЕК, които изтъкнаха значимостта на младежката активност и осведоменост в областта на европейските политики. Г-жа Павлова припомни, че Европейската година за развитие е насочена именно към европейските граждани и открои конкурса за есе като много успешна инициатива за достигане до младите българи като граждани на Европа. Г-н Нацев добави, че това е първата Европейска година, посветена на външните отношения на ЕС, в контекста на споделените ценности на голямото европейско семейство.

05.06.2015

Четвърти международен семинар по Енергийна дипломация

В периода 28 септември – 2 октомври 2015 г. ще се проведе четвъртият Международен семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт към министъра на външните работи. Събитието се провежда за шеста поредна година, но за четвърти път в международен формат. Освен държавите от Югоизточна Европа, участие в него ще вземат също и представители на държавите от Черноморския и Кавказкия регион и Европейския съюз. Семинарът е насочен както към дипломати и държавни служители, така и към представители на бизнес средите и неправителствения сектор, занимаващи се с въпроси, свързани с енергетиката.

В семинара ще бъдат разгледани различните подходи към специфичната сфера на енергийната дипломация, развитието на енергийните пазари, измененията в климата като част от външната политика и други актуални теми и проблеми. Специален акцент ще бъде поставен и върху взаимовръзката между бизнеса и дипломацията, както и върху възобновяемите енергийни източници и „факторът Русия” в региона. Целта на семинара е да допринесе за изграждането и укрепването на енергийните отношения между представените институции и да създаде стабилна платформа за свободен диалог между участниците.

Партньори на Дипломатическия институт в провеждането на семинара са холандският институт за международни отношения „Клингендал” и представителството на фондация “Ханс Зайдел” в България.

Такса за участие в семинара - 250 лв.

Желаещите да се запишат трябва да владеят английски език, който е работен за семинара и следва да изпратят молба до директора на ДИ, придружена от актуално CV.

Краен срок за подаване на документи: 14 септември 2015 г.

За допълнителна информация за участие, моля да се свържете с координаторите на курса: г-жа Ина Кирилова, тел: 02/9482722, email: ina.kirilova@mfa.bg и г-н Георги Гергов, тел: 02/9713199, email: georgi.gergov@mfa.bg.

03.06.2015

Публична лекция на Януш Бугайски

„Руската външна политика при управлението на Путин” бе темата на организираната от Дипломатическия институт лекция, която изнесе световно известният американски политолог Януш Бугайски. Той формулира няколко имперски цели в политиката на Москва – да се превърне в основен център или полюс в многополюсния свят, да неутрализира съседните страни и да ги разубеди да станат членове на Европейския съюз. "Внимавайте, живеете в опасен регион", предупреди Бугайски България, след като очерта елементите на хибридната война, която според него води Русия. След като не е успял да придърпа България в орбитата си, включително с проекти като газопровода "Южен поток", сега Кремъл има друга цел – да въвлече страната в конфликт около Македония.

"Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, че има идеи за подялба на Македония между България и Албания, не е случайно. То е част от кампания," каза Бугайски. Според специалиста по Югоизточна Европа в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, целта на руската политика на Западните Балкани винаги е била да запазва и подхранва конфликтите, а не да ги разрешава, защото Кремъл се възползва от тях.

"Македония е най-нестабилното парче в пъзела на Западните Балкани," отбеляза Бугайски и посочи, че ЕС може да направи много повече по въпроса. Например, като притисне по-сериозно Гърция да потърси решение на спора за името, който блокира пътя на Скопие към ЕС и НАТО. И този блокаж подклажда национализъм и напрежение в Македония, с които Русия си играе. Според американския политолог Москва иска да направи Македония "замразена държава", каквато вече е Босна. И след като се е отказал от идеята да привлече България, сега президентът Владимир Путин цели да я въвлече в конфликт в Македония, първо вербален, а после може би и друг.

03.06.2015

Публична лекция относно борбата с тероризма и радикализма

Дипломатическият институт бе домакин на лекция, която изнесоха двама висши служители в антитероростичните органи на Кралство Белгия на тема „Опасността сред нас: подходът на Белгия в борбата срещу тероризма и радикализма“.

Ален Гринар, комисар в белгийската федерална полиция - секция „Антитероризъм“ на Федералната правосъдна полиция, и доцент в Университета в Лиеж, подробно описа произхода и развитието на мюсюлманския тероризъм. В Белгия ислямът присъства от 80-те години на миналия век. Според него разследващите органи работят по три години, за да разкрият, проследят и съберат доказателства за терористите, а в същото време наказанията за тях са доста малки. Ислямските терористи получават средства от самофинансиране, пране на пари или други криминални деяния. Гринар е убеден, че фундаменталисткото течение салафизъм за връщане на религията в чист вид е силно подценявано и е необходима глобална визия за справяне с ислямския радикализъм.

Жан-Клод Плюимакерс, заместник-директор и говорител на OCAM (Organe de coordination pour l’analyse de la menace – орган за координация и анализ на заплахите) и комисар в белгийската федерална полиция, се спря на историята на обединената структура от 7 министерства, вкл. полицията, разузнаването и военното разузнаване, след като през 1984 г. е извършен атентат срещу синагога в Брюксел. Той подчерта, че структурата не се бори само с ислямизма, но и с ултрадесния и ултралевия радикализъм.

И двамата експерти се изказаха скептично за програмата за дерадикализация в Белгия, която информира младите мюсюлмани за произхода на религиите.

02.06.2015

Закриване на Ориентацинния курс по ОПСО в гр. Варна

На 29 май 2015 г. официално приключи Ориентационният курс по ОПСО, който се проведе под егидата на Европейския колеж по сигурност и отбрана и в тясно сътрудничество с фондация „Конрад Аденауер“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в гр. Варна.

В рамките на обучението участниците имаха възможността да създадат мрежа от контакти с експерти, работещи в сферата на сигурността, европейските институции и други, където обмениха знания, опит и добри практики. Основните теми, които бяха засегнати в провелото се обучение, бяха свързани с Европейската стратегия за сигурност, европейските цивилни и военни възможности за управление на кризи, сигурността в Черноморския регион, както и бъдещи перспективи за ОПСО. В края на обучението на участниците, успешно преминали през обучението, бяха връчени сертификати за участие в Ориентационния курс по ОПСО. На тържествената церемония те бяха поздравени от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и г-н Марио Мармо, представител на ЕКСО.

01.06.2015

Участие на директора на ДИ в 17-тия дипломатически форум в Дубровник, Хърватия

В периода 14-16 май 2015 г. директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, участва в 17-тия дипломатически форум в Дубровник, Хърватия, организиран от Дипломатическата академия на МВнР на Хърватия, съвместно с Централноевропейската инициатива (ЦЕИ). Форумът беше посветен на търсенето на нови подходи към дипломатическата практика. Г-жа Таня Михайлова се включи като модератор в един от панелите, свързан с въпросите на „меката” дипломация.

Във форума участваха представители на над 20 държави от Европа, Азия и Африка. В неговите рамките се проведе обучение за млади дипломати, в което България беше представена от г-н Райко Николов от МВнР.

28.05.2015

Държавният секретар на Португалия по европейските въпроси изнесе лекция за бъдещето на Европа

Днес държавният секретар по европейските въпроси на Република Португалия Бруно Масайнш изнесе публична лекция на тема „Бъдещето на Европа” в Министерството на външните работи. Събитието бе организирано от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, в рамките на официалното посещение на г-н Масайнш в България. Модератор на лекцията и дискусията бе проф. Ингрид Шикова, член на Националния консултативен съвет на Института.

Г-н Масайнш подчерта, че Европейският съюз е уникална структура, която изразява творческия дух на човека. Той не е създаден по подобие на националните държави, какъвто е случаят със САЩ, а запазва суверинитета на своите членки. Португалският държавен секретар изрази притеснение, че ЕС може да се обърне сам срещу себе си, ако се федерализира. В същото време европейците искат да живеят без граници, търговската карта на Европа също няма такива. По думите му, бъдещето е в това ЕС да се слее с еврозоната, в появата на по-голяма координираност в икономиката, енергетиката, здравеопазването.

27.05.2015

Конференция „Социалните предприемачи като двигател за образователна промяна“

Конференция „Социалните предприемачи като двигател за образователна промяна“ ще се проведе на 1 юни от 12:00 до 15:00 ч. в Дома на Европа, гр.София. Събитието се организира в рамките на „Европейската година за развитие“ от фондация „Reach for Change“ в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България и Представителството на Европейската комисия в България.

За конференцията е необходима е предварителна регистрация – до 28-ми май – на електронен адрес: bulgaria@reachforchange.org

25.05.2015

Ориентационен курс по ОПСО, 24-29 май, гр. Варна

На 25.05.2015 г. директорът на Дипломатическия институт при министъра на външните работи, г-жа Таня Михайлова, откри Ориентационен курс по ОПСО, който се провежда в сътрудничество с Европейския колеж по сигурност и отбрана. Курсът се провежда и с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“, като домакин на събитието е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. В него участват 24 експерти от министерствата на отбраната, министерствата на външните работи и държавната администрация на 8 държави членки на Европейския съюз, чиято експертиза е пряко свързана с въпросите на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Целта на семинара е да запознае участниците с основните партньори, историята, институционалната рамка и процесите в ОПСО. Основните теми, които ще бъдат засегнати в настоящия курс, са свързани с Европейската стратегия за сигурност, европейските цивилни и военни възможности за управление на кризи, сигурността в Черноморския регион, както и бъдещи перспективи за ОПСО.

25.05.2015

Тринадесети брой на списание "Дипломация"

През м. май излезе от печат новият тринадесети брой на списание "Дипломация", което Дипломатическият институт издава от 2008 г. насам. Двуезичното списание (на български и английски) представя гледни точки на български и чужди дипломати и експерти и има за цел да поддържа солиден аналитичен капацитет в сферата на международните отношения и дипломацията.

Тринадесети брой съдържа публикации на тема Европейски съюз, регионални и глобални въпроси – „Ресурси за лидерство на Председателството на Съвета на ЕС – в подготовка на българското председателство през 2018 г.” (д-р Л. Тонева-Методиева), „Европейската армия като проект за (не)сигурност” (доц. д-р М. Корнажева), „Превантивната дипломация на Евросъюза“ (Т. Дейкова), „Българското председателство на ПСЮИЕ” (дирекция „Югоизточна Европа”, МВнР), „Близкоизточното измерение на Кипърския въпрос” (П. Христов), „Босна и Херцеговина: Възможен ли е нов Дейтън?” (М. Миланов), „Китайската стратегия в Големия черноморски регион” (д-р В. Катранджиев), „Изселването на евреите от българските окупационни зони в Тракия, Македония и Пирот през 1943 г.” (Г. Боздуганов), „Миграционният натиск върху страните от Южна Европа: предизвикателства и възможности. Влияние върху външната политика на България” (В. Орбецова), „От миграция към мобилност: политики и пътища” (резюме на новата книга на доц. д-р А. Кръстева).

Тринадесети брой на списанието ще бъде разпространен на хартиен носител и по електронен път сред служителите на МВнР в България и чужбина, дипломатическия корпус в България, лектори и участници в курсове на Дипломатическия институт, партньорски организации, университети, изследователски центрове, неправителствени организации и други. Броят е достъпен в Библиотеката на Дипломатическия институт и на сайта на Института.

23.05.2015

Приключи курсът по икономическа дипломация

На 22 май приключи петдневният Курс по икономическа дипломация, организиран от Дипломатическия институт. В него участваха двадесет и пет представители на държавната администрация и частния сектор, чиято работа е свързана с представяне на българските икономически интереси в чужбина. Сред акцентите в програмата на курса бе предоставянето на информация относно перспективите пред българската и световната икономика в условията на световна икономическа криза, както и нейното отражение върху частния сектор в България. Като лектори в изпълнението на тази програма взеха участие г-н Бранимир Ботев – бивш заместник-министър на икономиката и енергетиката с ресор туризъм, г-н Трайчо Трайков, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Илиян Василев, бивш посланик на Р България в Руската Федерация, г-н Бони Бонев, председател на Българо-швейцарската търговска палата в България, г-н Минко Герджиков – директор на Гръцкия бизнес съвет в България, г-н Стоян Сталев – заместник-председател на Турско-българската търговско-индустриална камара, г-н Веселин Илиев – представител на Българската стопанска камара, г-н Иво Тодоров, търговски директор на „Приста ойл”, г-н Антон Петров, регионален мениджър на холдинг „Виахалко”, г-н Дойно Петровски, член на контролния съвет на „Спарки”, г-н Станимир Николов, директор на „ЕПАМ Систем България”, г-н Роберто Маскали, председател на Конфиндустрия България, Асоциация на италианските предприемачи в България, г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, дипломати, преподаватели. В рамките на обучението участниците в курса посетиха Българската търговско-промишлена палата, където бяха посрещнати от нейния председател, главният секретар Васил Тодоров.

Курсът завърши с връчване на сертификати от г-жа Биляна Дечева-Гунчева – началник-отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” на Дипломатическия институт.

22.05.2015

Договор за сътрудничество с Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия

Днес в сградата на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, директор на Института, и полк. Васил Русинов, директор на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписаха Договор за сътрудничество между двете институции. В договора се предвиждат обмен на опит и информация, провеждане и участие в конференции, съвместни образователни и научни проекти, обмен на литература и публикации, както и на преподаватели и учени за изнасяне на лекции. Като първа стъпка в сътрудничеството между двете институции, експерт от Центъра ще бъде лектор в Ориентационния курс по ОПСО (25-29 май), организиран от ДИ в гр. Варна. Г-жа Михайлова предостави на Центъра най-новите издания на Института, сред които 13-ти брой на сп. „Дипломация” и сборника „Бъдещето на НАТО”.

21.05.2015

Завърши 11-ият Курс по консулска дипломация

Заместник-министър Катя Тодорова връчи сертификати на успешно завършилите единадесетия специализиран курс по „Консулска дипломация”, организиран от Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Дирекция „Консулски отношения”. Курсът е предназначен за служители на МВнР, утвърдени от Кариерната комисия като консули в дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина, както и за представители на ведомства и институции, имащи отношение към консулската проблематика. В церемонията участваха още Раковски Лашев, директор на Дирекция „Консулски отношения”, и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

Заместник-министър Тодорова подчерта важността на консулската служба, като отбеляза, че защитата на българските граждани в чужбина е сред приоритетите на правителство. „В програмата за стабилно развитие на Република България външната политика е първи раздел, а ефикасната консулска защита е втори приоритет в него, веднага след подкрепата на европейската и атлантическа ориентация на страната ни“, посочи тя. По думите й, за успешното изпълнение на консулските задачи са нужни комплексни качества, като консулите трябва да работят еднакво добре както със самите граждани, така и с властите в държавата на акредитация.

От своя страна, Раковски Лашев изрази радостта си от засиления интерес към консулската дейност и към провежданите курсове, свързани с нея. Той изрази надеждата си, че завършилите курса ще са сред първите консули на страната ни, които ще работят в задграничните ни представителства при присъединяването на България към Шенгенското пространство. По думите му това увеличава очакванията към тях и отговорностите им още повече.

Заедно с Таня Михайлова тримата пожелаха на завършилите курса да са всеотдайни и да се стремят към постоянно усъвършенстване на своите умения с цел възможно най-ефективно изпълнение на функциите на държавата по защита на правата на българските граждани в чужбина.

21.05.2015

Обучение по публична дипломация

Дипломатическият институт организира втория пореден Курс по публична дипломация в периода 8 - 12 юни 2015 г.

Целта на семинара е повишаване квалификацията на дипломати и представители на държавната администрация. По време на курса участниците ще се запознаят с основните теми от сферата на публичната дипломация – нейната същност, инструменти, ролята на медиите, значение на културната дипломация, практиката в областта у нас и в чужбина, практическото приложение на публичната дипломация.

Дипломатическият институт се стреми да отговори в максимална степен на високите изисквания за комплексна подготовка към представителите на държавната администрация чрез високото ниво на провежданите обучения. В тази връзка, в планирания Курс по публична дипломация за лектори ще бъдат поканени редица български и чуждестранни експерти, журналисти, дипломати от чуждестранните дипломатически представителства в Р България, представители на държавната администрация.

Курсът е отворен за външни участници. Таксата за участие е 150 лв. с ДДС. Необходими документи за кандидатстване: CV и молба до г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Краен срок за подаване на документи: 1 юни 2015 г.

За повече информация можете да се обърнете към координатора на курса - г-жа Виктория Павлова, тел.: 807 64 44; моб. тел: 0878 601 678; e-mail: victoriya.pavlova@mfa.bg.

21.05.2015

Конференция „Европейският съюз – нов старт?“

Днес завърши втората част на международната конференция „Европейският съюз – нов старт?“ (20-21 май 2015 г.), организирана от катедра „Европеистика“ на Философския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“. Конференцията се проведе в Представителството на Европейската комисия в България, като в първия ден акцентът беше върху предизвикателствата пред ЕС, както и политиката на разширяване и добросъседство. Основна тема в днешната програма беше „Професионалната реализация на студентите по Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Модератор на втория панел, с участието на работодатели от публичния и неправителствения сектор, беше г-жа Таня Михайлов – директор на Дипломатическия институт. Участие взеха и Биляна Дечева – началник-отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности“ и Силвана Цокова – и.д. началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество“. Те разказаха за възможностите за реализация и професионално развитие, които ДИ предоставя на студентите, както по време на тяхното академично обучение, така и като следдипломна квалификация – стажантска програма, конкурси за есе, участие с публикации, семинари и най-новата съвместна инициатива между Института и катедра „Европеистика” – магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС”.

20.05.2015

Работна среща с директора на Унгарския института за външна политика и търговия

Днес се проведе работна среща между г-жа Таня Михайлова - директор на Дипломатическия институт, и г-н Мартон Шоберл - директор на Института за външна политика и търговия на Министерството на външните работи и търговията на Унгария. Повод за обсъждане беше развиването на сферите на сътрудничество, в рамките на Меморандума за сътрудничество, подписан през 2012 г., както и бъдещи инициативи, даващи възможност за обмен на експертиза въз основа на дейностите на двата института - изследвания, обучения, форуми и експертни срещи. На срещата присъства и Н.Пр. Андраш Клайн - посланик на Унгария в София.

19.05.2015

Приключи специализираното обучение по дипломация за парламентарните секретари от държавната администрация

Вчера приключи тридневното специализирано обучение по дипломация за парламентарни секретари от държавната администрация, организирано от Дипломатическия институт. Съобразявайки се със спецификата на изпълняваните от парламентарните секретари длъжности, в рамките на програмата бяха включени много симулационни упражнения и интерактивни занятия, като изготвяне и представяне на презентация по политическа тема, водене на преговори и определяне на типовете преговарящи, как се подреждат гости на официални събития, какви са основните принципи на поведение по време на прием, подобряване на невербалната комуникация (облекло и език на тялото) и др.

Г-н Румен Александров, заместник-министър на външните работи, и г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, връчиха сертификати на участници, пожелавайки им успех и просперитет в професионален план.

19.05.2015

ЧЕРНОМОРСКА ИЗЛОЖБА В ООН

Дипломатическият институт към Министъра на външните работи, Областната администрация на Бургас и Бургаският свободен университет на 22 май 2015 г. от 1700 ч. в зала „Атриум” на БСУ ще представят изложбата"МОРЕТО СБЛИЖАВА ВСИЧКО ДАЛЕЧНО", по повод на Международната година на картата 2015-2016. Изложбата представя Западния (българския) черноморски бряг, като средоточие на ранни цивилизации чрез най-ценните от историческа гледна точка 30 картографски изображения от II до XIX век. Те са съхранени в световни и български колекции, събрани в тематичен модул „Западното Черноморско крайбрежие в стари карти и гравюри“.

В експозиционен модул „Хора и градове“, пред бургаската общественост е представен Старинният Несебър като световно културно наследство, под егидата на ЮНЕСКО. Отделно са експонирани и съвременни карти – специално дарение на Българска картографска асоциация за Библиотеката на ООН в Ню Йорк.

След премиерата й в Бургас, през месец юни изложбата ще бъде представена в централата на ООН в Ню Йорк, по предложение на Постоянното представителство на Р. България в ООН. Инициативата за бургаска премиера на изложбата е на Вълчо Чолаков – Областен управител и е част от националния план за участие в Международната година на картата 2015-2016.

18.05.2015

Започна семинарът по икономическа дипломация

Днес директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова откри петия 5-дневен обучителен семинар по икономическа дипломация. В него участват 25 представители на Министерството на външните работи и държавната администрация. Целта на семинара е повишаване квалификацията на дипломати и държавни служители и оптимизиране на координацията между институциите, занимаващи се с планиране и провеждане на външноикономическа политика на България, така че единните послания и цели да достигат и да се изпълняват от дипломатическите ни представителства в чужбина.

В първия ден от семинара участие в дискусия взеха бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и бившите посланици в Москва – Илиян Василев, и в Анкара – Бранимир Младенов. Илиян Василев обобщи, че трябва да се работи в общонационален интерес. По повод на българския бизнес в Русия той подчерта, че най-добре е той да се насочи в азиатската част на страната. Бранимир Младенов разказа за мерките, които турската държава е предприела за улеснение на бизнеса. Той подчерта, че в Турция интересът на големи инвеститори към България е все още минимален. Г-н Трайков каза, че още по време на неговото управление държавата е командировала от името на икономическото министерство допълнително служители, за да обслужват по-бързо и адекватно руските туристи.

15.05.2015

Участие в конференция „Дигиталната дипломация: перспективи и предизвикателства”

В периода 11-12 май в арменската столица Ереван се проведе международна научно-практическа конференция на тема „Дигиталната дипломация: перспективи и предизвикателства” под егидата на Арменското училище по дипломация при Министерството на външните работи на Република Армения. Събитието се реализира с логистичната, експертна и финансова подкрепа на делегацията на ЕС в Армения и Европейския колеж. Дипломатическият институт беше представляван на конференцията от д-р Валентин Катранджиев, гл. експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности”, който взе участие в обсъжданията след изслушване на докладите в четирите основни панела.

13.05.2015

Завърши семинар „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати

В периода от 10 до 13 май 2015 г. в гр. Велинград Дипломатическият институт проведе специализирано обучение „Поведенчески анализ, психология и език на тялото” за магистрати с лектор криминалния психолог г-н Тодор Тодоров. В обучението взеха участие 24 представители на съдебната власт, които имаха лекции и интерактивни занимания за придобиване на знания и практически умения в сферата на техники за водене на разпит, психология на поведението, вербална и невербална комуникация, анализ на поведението и работа с полиграф. Този семинар е част от изпълнението на проект „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници” с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, спечелен от Националния институт на правосъдието. Дипломатическият институт е изпълнител на част от обученията по проекта, свързани с придобиване на специализирани умения.

13.05.2015

Победители в конкурса за есе „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще“

На 12.05.2015 г. бяха определени победителите в конкурса за есе „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще“ за ученици от 11 и 12 клас и студенти, организиран от Дипломатическия институт по повод Европейската година за развитие 2015. Получените есета бяха оценени от комисия в състав: Таня Михайлова (директор на ДИ), Мария Павлова (началник-отдел "Международно сътрудничество за развитие" в МВнР), Огнян Златев (ръководител на представителството на Европейската комисия в България), Силвана Цокова (и.д. началник-отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ), Светлозар Ковачев (главен експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" на ДИ). Присъдени са четири първи награди – посещение на европейските институции в гр. Брюксел, за двама ученици и двама студенти, както и осем поощрителни награди – грамота, за четирима ученици и четирима студенти.

Отличени с първа награда и победители в конкурса са: Теодора Иванова, XIIа клас, СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш; Велислава-Михаела Крачунова, XIIа клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали; Дарина Христова, специалност Право, СУ „Св. Климент Охридски”; Красимир Вълев, специалност Международни отношения, СУ „Св. Климент Охридски”. С поощрителни награди са отличени: Кристина Димитрова, СОУ „Христо Ботев”, гр. Русе; Джанет Хасан, ЕГ „Пейо Яворов”, гр. Силистра; Нейлин Рахми, ГПЧЕ „Йоан Екзарх”, гр. Варна; Цветан Моев, СМГ „Паисий Хилендарски”, гр. София; Изабела Лазова, специалност Политически науки, УНСС; Радослава Петрова, СУ „Св. Климент Охридски”; Иван Русланов, специалност Бизнес журналистика, УНСС; Тихомир Петков, специалност Финанси, Икономически университет-Варна.

Церемонията по награждаване на отличените с първа и поощрителна награда ще се състои през месец юни 2015 г. Есетата на победителите ще бъдат публикувани на интернет страницата и фейсбук страницата на ДИ.

В конкурса участваха общо 123 ученици и студенти от 61 училища и 15 университета от 53 населени места в страната. Екипът на Дипломатическия институт благодари на всички есеисти за участието и доброто представяне и им пожелава бъдещи успехи.

12.05.2015

Меморандум за разбирателство между Дипломатическия институт и испанската Дипломатическа школа

Днес министрите на външните работи на Република България и на Кралство Испания Даниел Митов и Хосе Мануел Гарсия-Маргайо Марфил подписаха Меморандум за разбирателство между българския Дипломатически институт и Дипломатическата школа на Испания. Целта на меморандума е да се задълбочи взаимноизгодното сътрудничество в сферата на обучението на дипломатически кадри и обмен на информация по въпроси от Международното право, Дипломатическото право, както и други учебни дисциплини, подходящи за лица, които се занимават с дипломация и международни отношения – политически, икономически, културни, финансови или други.

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Република България и Дипломатическата школа към Министерството на външните работи и сътрудничеството на Кралство Испания ще осъществяват активен информационен обмен по учебните програми или други дейности, свързани с учебния процес, който се провежда в институтите на двете страни.

Двете институции ще съдействат за улесняване обмена на преподаватели, лектори, експерти и изследователи в сферите, които са от взаимен интерес, както и за провеждането на конференции и изнасянето на презентации в рамките на своите образователни програми. Те ще се консултират и по възможностите за организиране на курсове и семинари, които биха могли да се водят последователно в София и Мадрид.

Двете институции ще улесняват обмена на своите публикации, както и на други подходящи текстове, които са публикувани от други обществени или частни учреждения в двете страни. Те взаимно ще се информират за провеждането на събития от общ интерес, като обръщат специално внимание на срещи от регионален или международен характер, в които участват школи или други образователни институции, които предлагат обучение на дипломати.

Меморандумът е част от подписаните от двамата министри, при официалното посещение в София на испанския външен министър, други два документа – Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между България и Испания и Меморандум за сътрудничество между външните министерства на двете страни.

08.05.2015

Дипломатическият институт обявява журналистически конкурс

По повод Деня на Европа, 9 май, Дипломатическият институт при министъра на външните работи обявява първото издание на ежегоден конкурс за най-добър журналистически материал на тема „Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“, с награди в четири категории.

[ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ]

04.05.2015

Специализирано обучение за парламентарните секретари от държавната администрация

Днес, в сградата на МВнР, беше открито тридневно специализирано обучение за парламентарни секретари от държавната администрация, организирано от Дипломатическия институт. Г-жа Таня Михайлова приветства участниците и ги запозна с основните дейности на Института. Лекционната част започна г-жа Десислава Иванова, началник на отдел в дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация” на МВнР, която представи външнополитическите приоритети на България, акцентирайки върху ключовите международни организации, в които страната ни участва. През следващите два дни участниците ще чуят лекции по протокол, етикет и церемониал, ще участват в поредица симулационни упражнения, които да покажат презентационни и комуникативни умения в професионална среда.

04.05.2015

ДИ организира пети обучителен семинар “Икономическа дипломация”

Дипломатическият институт организира пети обучителен семинар “Икономическа дипломация” от 18 до 22 май 2015 г.

Целта на семинара е повишаване квалификацията на дипломати и държавни служители и оптимизиране на координацията между институциите, занимаващи се с планиране и провеждане на външноикономическата политика на Р България и бизнеса, така че единните послания и цели да достигат и да се изпълняват от дипломатическите ни представителства в чужбина. За да постигне този резултат, семинарът ще запознае участниците, сред които дипломати и експерти от държавната администрация, Агенцията за чуждестранни инвестиции, редица неправителствени организации, бизнес среди, научни институти и др., с актуални икономически и финансови теми. Сред акцентите в програмата ще бъдe запознаването с икономическия сектор в национален, международен и политически контекст; перспективите пред българската и световната икономика в условията на световната икономическа криза, външноикономическите приоритети на Р България.

В Курса по икономическа дипломация като лектори са поканени редица български и чуждестранни експерти, между които дипломати от дипломатически представителства в Р България в чужбина, представители на държавната администрация, на водещи международни финансови институции, на БТПП и БСК, водещи специалисти и анализатори от неправителствения сектор и бизнеса.

Курсът е отворен за външни участници. Таксата за участие е 270 лв. с ДДС. Необходими документи за кандидатстване: CV и молба до г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Краен срок за подаване на документи: 11 май 2015 г.

За повече информация можете да се обърнете към координаторите на обучението: Екатерина Неофитова, тел. 807 64 44, 0878601825 и email: ekaterina.neofitova@mfa.bg и Виктория Павлова, тел. 807 64 44, 0878601 678 и email: victoriya.pavlova@mfa.bg.

30.04.2015

Директорът на ДИ гостува на Организацията на евреите в България „Шалом”

Днес г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, гостува на Организацията на евреите в България „Шалом” по покана на нейния председател, д-р Максим Бенвенисти. По време на срещата д-р Бенвенисти разказа за дейността на Организацията, след което с г-жа Михайлова обсъдиха възможности за сътрудничество в сферата на обмен на експертиза при организирането на публични лекции, издателска дейност и обучителните форми на ДИ. Сред акцентите в разговора беше сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации, като д-р Бенвенисти подчерта ролята на това сътрудничество за популяризирането на теми от обществена значимост, свързани с еврейската тематика, както и присъствието й в българската история. В края на срещата двамата размениха издания на Дипломатическия институт и Организацията на евреите в България.

30.04.2015

Валидиране на филателно издание по повод ЕГР2015

Валидирано бе филателно издание, посветено на Европейската година за развитие 2015.

По повод обявената от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз 2015-а година като Европейска година за развитие бе пуснато в употреба пощенско-филателно издание, което включва пощенска карта и печат.

На специалната церемония в МВнР участваха заместник-министърът на външните работи Румен Александров, Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

Таня Михайлова откри церемонията, като припомни девиза на Европейската година за развитие „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще“.

Заместник-министър Александров благодари на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и подчерта, че макар и все още непопулярна в България, политиката за развитие цели да постигне устойчивост в света и този модел трябва да се разбере от обществото.

Валери Борисов съобщи, че България е пионер с тази инициатива в рамките на националните програми на държавите-членки на ЕС за отбелязване на Европейската година за развитие. Тиражът на изданието е ограничен – 1154 бройки, което се възприема със задоволство от филателистите.

Двамата заместник-министри валидираха картата с печата.

29.04.2015

Национален младежки конкурс по повод 70-годишнината на ЮНЕСКО

По повод отбелязването на 70-ата годишнина от създаването на Организацията на ООН за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, Дипломатическият институт при министъра на външните работи организира Национален младежки конкурс на тема "Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре". Краен срок за изпращане на разработка и формуляр за участие: 30 юни 2015 г. За повече информация виж ФОРМУЛЯР.

[Анонс]

28.04.2015

Ценно дарение от японски книги

Дипломатическият институт получи дарение от ценни книги в областта на китаистиката и японистиката от Асоциацията на завършилите Токайския университет. Директорът на института Таня Михайлова благодари и връчи сертификат за дарение на Биляна Станойлович, председател на Асоциацията. На церемонията в библиотеката на ДИ присъства Н.Пр. Такаши Коидзуми, извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България. Той съобщи, че по неофициални данни около 1400 българи говорят японски език.

25.04.2015

Участие на представител на ДИ в обучителен курс на Академията за външна служба към МВнР на Ислямска република Пакаистан

В периода 16 март – 24 април т. г. в Исламабад се проведе 23-ия обучителен курс за млади чуждестранни дипломати на Академията за външна служба към Министерство на външните работи на Ислямска република Пакаистан. В обучението участваха 28 млади дипломати от 23 държави от четири континента (Азия, Африка, Европа и Южна Америка). Дипломатическият институт бе представен от Георги Петров - старши експерт в отдел „Публични дейности и сътрудничество”. В рамките на програмата г-н Петров направи презентация на историята, културните традиции, външната политика и икономиката на Република България пред останалите участници в обучението.

По време на обучението бяха изнесени лекции, свързани с отношенията на Ислямска република Пакистан със САЩ, Китай, Иран, Афганистан и различни региони от цял свят и др. Програмата включваше и симулационни упражнения, целящи повишаване на уменията за водене на преговори и разрешаване на конфликти, както и симулация на заседание на Съвета за сигурност на ООН относно конфликта в Сирия. Участниците посетиха Парламента на Ислямска република Пакистан, МВнР, четвъртата по големина джамия в света „Фейсал” и др. Бяха организирани пътувания до гр. Лахор, руините на древния град Таксила, бежанския лагер за емигранти от Афганистан „Пания” и др.

Обучението приключи с официална церемония по връчване на сертификати на участниците в обучението. Българската страна бе представена от Н.Пр. г-н Румен Пирончев - посланик на Република България в Пакистан и г-н Христо Манов - консул на България в Ислямската република.

23.04.2015

Дипломатическият институт домакинства третия българо-румънски-саудитски уъркшоп

Кралство Саудитска Арабия ще отвори посолство в София, а по-късно и България – в Рияд, 20 години след установяване на дипломатически отношения между двете страни. Това стана ясно на третия уъркшоп, организиран от Дипломатическия институт при министъра на външните работи и посветен на връзките между България и Румъния със Саудитска Арабия. Директорът на Института Таня Михайлова изрази надежда, че отношенията между двете страни ще получат нов тласък, след като дипломатите изградят мостове. Тя изрази задоволство, че на форума бяха направени много конкретни предложения за обмен на инвестиции, студенти, интелектуален потенциал, културни и туристически проекти.

Проф. Абдула Алотайби от Университета „Крал Сауд” представи позицията на страната си в кризата в Близкия изток. България и Саудитска Арабия могат да развиват отношения, базирани не само на бизнес интереси в земеделието и селското стопанство, но и в много други области, като например IT сектора и контратероризма, заяви д-р Сауд Алтамами. Президентът на Международната търговска камара Йасеен Ал Сорор подчерта в своя презентация, че България може да участва като част от големите проекти на Саудитска Арабия. Проф. Владимир Чуков изказа идея България и Румъния да станат основата на общ регионален пазар по подобие на групата Бенелюкс. Директорът на Центъра за източни езици и култури проф. Александър Федотов запозна присъстващите с образователните перспективи пред двете страни.

Форумът се проведе в сътрудничество със сдружение „Приятели на арабския свят”, Саудитско-българския бизнес съвет и компанията „Риск инженеринг”. В него участва и генералният директор на румънския Дипломатически институт, г-н Дан Петре, който разгледа обстановката в Югоизточна Европа и предизвикателствата пред нашите две страни.

24.04.2015

Среща на директора на Дипломатическия институт с представители на университета "Аззахра", Иран

Днес директорът на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, се срещна с д-р Сейеде Сусан Маранди, генерален директор на Дирекция "Международно сътрудничество" и преподавател в Университета "Аззахра", и г-жа Сейеде Седиге Хеджази, генерален директор на Дирекция "Въпроси, свързани с жените и семейството", Университет "Аззахра", Иран. Бяха обсъдени различни сфери, в които може да бъде осъществено сътрудничество между двете институции, като акцент беше поставен върху обучението и културните мероприятия.

22.04.2015

Директорът на ДИ участва в дискусия по Европейската стратегия за сигурност в Брюксел

На 21 април в Брюксел се проведе конференция на тема „ЕС в променящата се среда за сигурност”, организирана от Европейския институт за изследване на сигурността.

Говорители на конференцията бяха г-жа Федерика Могерини - Върховен представител на Европейския съюз по въпросите за външната политика и сигурността, Главният секретар на Европейската служба за външна дейност г-н Ален Ле Роа и специалният съветник г-жа Натали Точи.

По отношение на актуализацията на Европейската стратегия за сигурност беше единодушно постигнато съгласие, че в променящата се геостратегическа среда ЕС следва да е про-активен. България е за постепенно и прагматично актуализиране на ЕСС, която да отговаря навременно и адекватно на динамичните и променящи се предизвикателства, в сътрудничество със стратегическите партньори.

В дебата участва г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и представител на България в Борда на директорите на Европейския институт за изследване на сигурността.

В рамките на посещението си в Брюксел г-жа Михайлова се срещна с българския евродепутат г-н Андрей Ковачев, с когото обсъдиха бъдещи съвместни инициативи.

21.04.2015

Приключи конкурсът за есе на тема „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“

На 20 април 2015 г. приключи националният конкурс за есе на тема „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще.“, организиран от Дипломатическия институт при министъра на външните работи в рамките на Националната програма на България по отбелязването на обявената от ЕК 2015-та година като Европейска година за развитие. В конкурса се включиха над 120 участници – ученици от 11-ти и 12-ти клас и студенти от над 30 населени места в България.

Есетата ще бъдат оценени от специална комисия, включваща експерти от Дипломатическия институт, Министерството на външните работи и Представителството на Европейската комисия в България. Ще бъдат отличени двете най-добри ученически и двете най-добри студентски есета. Наградата за четиримата победители в конкурса ще бъде посещение на европейските институции в Брюксел през м. юни 2015 г. Есетата ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт и в електронното списание "Дипломация", а авторите ще получат сертификати за добро представяне. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на Дипломатическия институт в периода 11-15 май 2015 г.

20.04.2015

Трети уъркшоп, посветен на отношенията между България, Румъния и Саудитска Арабия

Дипломатическият институт (ДИ) при министъра на външните работи на Р България, съвместно с Института за дипломатически изследвания на МВнР на Саудитска Арабия, Сдружение „Приятели на арабския свят” и Българо-саудитския бизнес съвет, организира трети уъркшоп, посветен на отношенията между България, Румъния и Саудитска Арабия. Форумът ще се състои на 23 април 2015 г. (четвъртък), от 09:00 ч. в зала 101 в Министерството на външните работи. Участие ще вземат директорът на ДИ Таня Михайлова, Генералният директор по двустранните отношения в МВнР Борислав Костов, проф. Абдулкарим Х. Ал-Декайел – генерален директор на Института по дипломатически изследвания на Саудитска Арабия, генералният директор на румънския Дипломатически институт проф. Дан Петре, д-р Сауд Алтамами и проф. Абдула Алотайби от Департамента по политически науки в Университета „Крал Сауд”, проф. Владимир Чуков, проф. Александър Федотов – директор на Центъра за източни езици и култури в СУ "Св. Кл. Охридски", и др. Форумът ще се проведе на английски език с осигурен симултанен превод.

15.04.2015

Благодарствено писмо до директора на ДИ от президента на Р Хърватия

В отговор на поздравително писмо от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, до г-жа Колинда Грабар-Китарович по повод избирането й за президент на Република Хърватия, г-жа Китарович изпрати благодарствено писмо, в което подчертава - като дългогодишен член на Международния консултативен съвет на ДИ, подкрепата си към дейността на Института, както и към успешното сътрудничество между Дипломатическия институт и Дипломатическата академия на Хърватия.

[виж]

15.04.2015

Публична покана за участие в обществена поръчка

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Република България обявява обществена поръчка чрез публична покана с цел избиране на изпълнител, който да осигури:
1. Осигуряване на специализирани издания по проект Европейска година за развитие 2015 (EYD2015);
2. Осигуряване на специализирани издания за нуждите на Дипломатическия институт.

За повече информация

Необходими документи

08.04.2015

Летни курсове на Виенската дипломатическа академия

Дипломатическата академия във Виена организира летни курсове по немски език и странознание в периода от 3 до 28 август 2015 г. Четириседмичният курс предлага освен интензивни учебни часове по немски език за различни нива, също и презентации по политически въпроси, история, култура. Предлага се също възможност за посещение на международни институции, чието седалище е във Виена, австрийски институции и културни средища (напр. ООН и музеи), както и провеждане на различни мероприятия (напр. излети) в свободното време. По желание може да се положи изпит по немски език в рамките на Австрийската езикова диплома (Österreichisches Sprachdiplom). Според интересите, може да се избира между пет различни опции за провеждане на курса (Виж Приложение). За повече информация: www.da-vienna.ac.at/sommerkurs.

06.04.2015

Публично представяне на експертния доклад на Тонка Костадинова, стажант-аташе в МВнР

Днес приключи обучението по дипломация на г-ца Тонка Костадинова, стажант-аташе в МВнР, която публично представи експертния си доклад на тема „Ролята на България в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа. Българско председателство на ПСЮИЕ, 2015 – 2016 г.”

След породилата се дискусия по темата и предложените препоръки от страна на г-ца Костадинова за предстоящото българско председателство на ПСЮИЕ, г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, благодари на курсистката за отличната работа и й връчи сертификат за успешното преминаване на курса по дипломация.

На събитието присъстваха всички стажант-аташета на министерството, консултантите на курсистката по написването на доклада, служители от дирекция „Югоизточна Европа” на МВнР, колеги от Дипломатическия институт.

06.04.2015

Божидар Димитров призова бъдещите консули да съдействат в издирването и опазването на исторически паметници

Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров изнесе лекция в единадесетия Курс по консулска дипломация на тема „Дейност на дипломатическите и консулските представителства по популяризиране на българската култура и опазване на културното наследство” (извори по история на България, предмети на културно-историческото минало, ценни колекции и др.). Проф. Димитров изтъкна, че е традиция българските дипломати да издирват стари български материални и нематериални паметници в съседните държави в земи, които някога са били български. Тази издирвателска дейност започва още преди Освобождението – след 1860 г., когато Българската православна църква става автокефална. Той разказа интересни случаи, в които български дипломати са открили исторически паметници. В Република Македония само през последните 25 години от 470 войнишките паметници са станали 505.

Историкът призова бъдещите консули също да съдействат за разкриването на незаконна продажба на антики по "гореща следа". Само в САЩ годишно търговията с български антични предмети достига 20 млн. долара.

02.04.2015

Представен бе сборникът „Бъдещето на НАТО“

Президентът на Атлантическия клуб д-р Соломон Паси припомни приемането на страната в Алианса на 29 март 2004 г. Той подчерта, че членството ни в НАТО днес не е банализирано, а много по-актуално заради събитията в Украйна, които бележат тъжна динамика и е жизнено необходима гаранция за сигурността ни. ОТ 1949 година насам това е единствената червена линия, която никой не е посмял да прекрачи. В момента се води репутационна война на полето на електронните медии, каза още Паси.

Д-р Петьо Петев, директор на Дирекция „НАТО и регионална сигурност“ в МВнР, подчерта ролята на Дипломатическия институт за бързото издаване на сборника. В него е залегнала философията на бъдещото НАТО, като подчерта, че ценностите са останали единствено непроменени. Налага се да се изработи нова стратегическа концепция заради новата обстановка - тероризъм, кибератаки, бежански вълни, а в нашия регион станаха фундаментални промени - анексирането на Крим, появата на “Ислямска държава”, с което се е променил и балансът в света. България е активен член на НАТО, каза още д-р Петев. Тя бе участник в големите учения на източната граница на НАТО заедно с Полша, Литва, Латвия, Естония и Румъния. По повод на новото явление “хибридна война” д-р Петев призова да се разграничи свободата на словото от дезинформацията.

Приветствия поднесоха посланиците на САЩ, Унгария, Мароко, Египет, Монголия и Пакистан.

27.03.2015

Обучителен семинар за държавни служители

На 27 март 2015 г. в изпълнение на Меморандума за сътрудничество между ДИ и Държавната агенция за бежанците беше проведен еднодневен обучителен семинар на тема: „Информационно-аналитичната дейност в държавната администрация: споделяне на практики” за служители от отдел „Информация за страни на произход и анализи” на Агенцията. Лектори на курса бяха г-жа Десислава Иванова, началник отдел „Информация, позиции и изказвания” в дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация” и г-н Валентин Катранджиев, гл. експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности” на ДИ. Участниците в обучението бяха запознати със същността, етапите и методите на информационно-аналитичната работа. Семинарът завърши с изпълнение на експертно задание по конкретен международен казус.

27.03.2015

Откриване на международното изложение "Образование без граници"

Днес стартира дванадесетото издание на международния форум "Образование без граници", което ще се проведе в рамките на 3 дни в Националния дворец на културата в София. Най-мащабното образователно и