• [21.12.2006] - KЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ В КОНКУРСА ЗА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР


 • [20.12.2006] - KЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ В КОНКУРСА ЗА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” ПО ЗАМЕСТВАНЕ, С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОТДЕЛ “ПУБЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО” В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР


 • [18.12.2006] - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ, С ФРЕНСКИ ЕЗИК
  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ, С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ


 • [18.12.2006] - Министърът по европейските въпроси Меглена Кунева изнесе публична лекция „Време за интеграция” пред Дипломатическия институт. На събитието присъстваха висши административни представители, посланици и журналисти. В лекцията си министър Кунева отбеляза, че България завършва една съдбовно важна част от дълъг път, защото процесът на интеграция едва сега започва. Членството в Европейския съюз не изчерпва европейския проект на България, колкото и голям успех да е това. Мисията на европейската интеграция е много по-голяма и измеренията й тепърва ще бъдат откривани. Целта й, според министър Кунева, е да интеграцията да направи българите добри европейци по призвание, по манталитет, по стандарт и качество на живота. Затова успешната интеграция както вътре в страната, така и навън, зависи от личната ангажираност на всеки един от българските граждани.

 • [15.12.2006] - Днес завърши курсът за младши дипломати от МВнР на Афганистан, който се организира от Дипломатическия институт. На церемония в МВнР сертификатите бяха връчени на завършилите от заместник-министъра на външните работи Феим Чаушев. Приветствие към участниците поднесоха директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, посланикът на Афганистан Н.Пр г-жа Захида Ансари и г-н Мохамед Ахмеди, участник в курса. Присъстваха лектори в курса и представители на МВнР.

 • [13.12.2006] - Днес участниците в курса за младши дипломати от МВнР на Афганистан присъстваха на редовния брифинг на говорителя на МВнР Димитър Цанчев. След брифинга, курсистите имаха среща с г-н Цанчев, на която обсъдиха темата “Дипломация и медии”.

 • [08.12.2006] - Днес завърши курсът по военна дипломация, проведен съвместно от Дипломатическия институт и Военна академия. На церемония в МВнР сертификатите бяха връчени на успешно завършилите от заместник-министъра на външните работи Тодор Чуров. Приветствие към участниците поднесоха директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и началника на Военна академия “Г.С. Раковски” генерал-майор Евгени Манев.

  В последния ден на курса участниците представиха изготвените от тях експертни доклади по следните теми: “Балканският регион след определянето на статута на Косово”, “Дипломатическият потенциал на българското участие във военната мисия в Афганистан”, “Дипломатическият потенциал на българското участие във военната мисия в Ирак” и “Ролята на ЕС при регулиране на конфликти на Балканите (дипломатически и военни аспекти)”. При изработването на докладите си курсистите работиха в екипи, като се консултираха с експерти от МВнР и Военна академия.


 • [08.12.2006] - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ, С ФРЕНСКИ ЕЗИК В ОТДЕЛ „ПУБЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО” В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ, С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОТДЕЛ „ПУБЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО” В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР


 • [08.12.2006] - Днес курсистите от Афганистан в организирания от Дипломатическия институт курс за млади дипломати посетиха Народното събрание. Те имаха среща с народния представител Станимир Илчев, член на Комисията по отбрана и наблюдател в Европейския парламент. Гостите бяха запознати с мястото на българския Парламент в структурата на държавата, а също и с неговите функции след 1 януари 2007 г. Младите афганистански дипломати присъстваха на обсъждане на законопроект в пленарната зала на Народното събрание.

 • [07.12.2006] - Днес се състоя среща на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт. Директорът проф. Милан Миланов и началниците на отдели запознаха присъстващите с актуални въпроси от дейността на института и споделиха бъдещи планове. В заседанието участваха членовете на съвета Любомир Кючуков, проф. Александър Янков, посланик Стоян Сталев, проф. Александър Федотов, д-р Златко Димитров, Боян Чуков, посланик Лъчезар Петков.

 • [07.12.2006] - Бившият федерален министър на външните работи на Германия Ханс-Дитрих Геншер прие предложението на министър Ивайло Калфин да стане почетен член на Международния консултативен съвет на Дипломатическия институт.

 • [07.12.2006] - Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов откри в сградата на МВнР изложба на архивни документи по повод 110 годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Черна гора. Изложбата е организирана от Министерство на външните работи, Главно управление на архивите към Министерски съвет, Държавния архив на Черна гора и дружеството "Черно море - Адриатика". На откриването присъстваха директора на черногорския архив Стеван Радунович, кметът на столицата Цетине Милован Янкович и президентът на дружеството "Черно море - Адриатика" Стоян Станкулов.

 • [06.12.2006] - Днес, в София беше подписано Споразумение за сътрудничество между Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) представляван от заместник ректора проф. Валерий Павлович Воробьов и българския Дипломатически институт представляван от директора си проф. Милан Миланов. След подписването на споразумението проф. Воробьов връчи на проф. Миланов почетна значка като на приятел на МГИМО.

 • [06.12.2006] - По покана на Дипломатическия институт на 5 и 6 декември на посещение в София беше д-р Денис Макшейн, член на Британския парламент и почетен член на Международния консултативен съвет на Дипломатическия институт. На среща с екипа на Института бяха разменени идеи за процесите на разширяване на Европейския съюз, възможностите и перспективите на България, особеностите на балканския регион и черноморската зона.

  Дипломатическият институт организира публична лекция на д-р Макшейн на тема „Десет златни правила как да успеем в Европейския съюз”, която се състоя в киносалона на МВнР пред служители на МВнР, представители на дипломатическия корпус и академичните среди, партньори от неправителствени организации. Д-р Макшейн бе приет от заместник-министър председателя и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин.


 • [04.12.2006] - Днес започна курс за младши дипломати от Министерство на външните работи на Афганистан. Курсът се организира от Дипломатическия институт, в съдействие с МВнР. В курса участват 10 афганистански дипломати. Темите от програмата включват: приоритети на българската външна политика; ролята на България на Балканите и в Черноморския регион; Международни организации - ООН, НАТО, ОССЕ и ЕС; новите предизвикателства пред сигурността; тероризъм; публична дипломация. Курсът е с продължителност 2 седмици. Курсът беше открит от заместник-министъра на външните работи Феим Чаушев и Н.Пр.г-жа Захида Ансари, посланик на Република Афганистан.

 • [29.11.2006] - Заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков изнесе лекция на тема “Югоизточна Европа – пътят към Европа” пред Института по европейски въпроси в Дъблин - един от най-престижните в Ирландия политико-аналитични центрове и отговори на въпроси на участвалите в дискусията депутати, политолози, университетски преподаватели, дипломати. В заключение, директорът на Института обобщи, че с присъединяването си към ЕС и общата външна политика и политика на сигурност, България ще даде ценен принос на познание и загриженост към проблематиката на региона на ЮИЕ. Лекцията беше организирана по проект на Комуникационната стратегия МВнР и на Дипломатическия институт към министъра на външните работи на България.

  В рамките на визитата в Ирландия г-жа Таня Михайлова, началник отдел „Публични дейности и сътрудничество” в Дипломатическия институт, се срещна с Алън Дюкс, директор на Института по европейски въпроси и със Стефани Фейлке, програмен мениджър в ирландския Институт по публична администрация, с които бяха обсъдени съвместни проекти да 2007 г.


 • [28.11.2006] - На 28 ноември 2006 г. в българското посолство в Париж се състоя българо-френски симпозиум, организиран от Дипломатическия институт под патронажа на посланика на Република България във Франция Ирина Бокова. В своето обръщение към участниците посланик Бокова оцени българо-френските отношения като стратегическо партньорство и подчерта, че френският парламент е единствения, който е ратифицирал договора за присъединяване на България и Румъния с единодушие. Приветствие към присъстващите отправи проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт. По темата на симпозиума “Предизвикателства на членството: каква ще бъде България в Европа” се изказаха Гергана Грънчарова, заместник-министър на външните работи и Димитър Сотиров, програмен директор в Българска медийна коалиция.

  На събитието присъстваха бивши френски посланици в България, представители на изследователски институти, членове на българо-френски асоциации, медии и представители на българската диаспора в Париж.


 • [23.11.2006] - На 23 ноември, четвъртък, Дипломатическият институт организира експертна среща с участието на проф. Александър Борисов, бивш декан на факултета по международна информация на МГИМО. Лекцията беше на тема “Русия и Европeйският съюз: стратегическо партньорство”. Присъстваха представители на дипломатическия корпус и експерти от МВнР.

 • [20.11.2006] - Дипломатическият институт обявява конкурс за главен счетоводител.

 • [20.11.2006] - Дипломатическият институт обявява конкурс за главен експерт по заместване с френски език..

 • [20.11.2006] - Дипломатическият институт обявява конкурс за главен експерт по заместване с английски език..

 • [20.11.2006] - Дипломатическият институт и English Speaking Union - Bulgaria организираха публична лекция на Лорд Алън Уотсън от Ричмънд, член на Камарата на лордовете на Британския парламент на тема “От англоговорещите хора до англоговорещия свят – отбелязване на 400-годишнината на Джеймстаун, първото английско селище на американския континент”. Присъстваха Н.Пр. Джеръми Хил, посланик на Великобритания в София, посланик Иван Станчов, журналисти и служители на МВнР.

 • [13.11.2006] - Днес, в присъствието на директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и началника на Военна академия генерал-майор Евгений Манев се откри курсът по Военна дипломация. Той се провежда за първи път като съвместен пилотен проект на двете институции. Курсистите в него са най-вече военни от средното равнище на йерархията от Министерство на отбраната и Генералния щаб, експерти от Министерство на външните работи, чиято работа пряко или косвено е свързана с проблемите на отбраната и сигурността на страната. За лектори са поканени висши дипломати от кариерата, преподаватели от Военна академия и други висши учебни заведения, както и чуждестранни лектори от партньорската мрежа на Дипломатическия институт. Курсът е едномесечен и ще завърши на 8 декември т.г., като успешно завършилите го ще получат общ диплом от Дипломатическия институт и Военна академия. [програма на курса]

 • [02.11.2006] - На 3 ноември в Софийския университет ще се състои представяне на документалния сборник “България и Близкоизточният конфликт в годините на Студената война”. Изданието е осъществено съвместно с Дипломатическия архив на МВнР и е спонсорирано от Международния център “Удроу Уилсън” към Конгреса на САЩ. Организатори на събитието са Българската асоциация по военна история и Българската изследователска група за Студената война, а съорганизатори са Дипломатическия институт и Българското дипломатическо дружество.

 • [02.11.2006] - Днес в Аулата на СУ “Св. Кл. Охридски” офицално се откри българо-френската Програма за задълбочено изучаване на правната и съдебна система на Европейския съюз за учебната 2006-2007 г. Програмата е под патронажа на Министър-председателя на Република България и е организирана от Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на Софийския университет, съвместно с Университета Нанси-2, Университета Страсбург-3 „Роберт Шуман”, Националния институт по правосъдието, Института по публична администрация и европейска интеграция, Дипломатическия институт към МВнР и Института по Европейско право и с подкрепата на посланика на Франция. В програмата участват 13 служители на МВнР от дирекции „Правно-нормативно обслужване”, „Евроинтеграция” и „НАТО и международната сигурност”.

 • [02.11.2006] - Дипломатическият институт организира публична лекция на Н.П. г-н Жан-Пиер Мазери, Велик канцлер на Малтийския орден на тема “Дипломатическата дейност на Малтийския орден в подкрепа на хуманитарната му мисия в съвременния свят”. Присъстваха представители на дипломатическия корпус, академичните среди, експерти от МВнР и журналисти.

 • [17.10.2006] - Японската програма “Кейзо Обучи” съвместно с Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО обявяват стипендии за финансиране на научни изследвания за 2007 г. в четири области – околна среда, междукултурен диалог, информационни и комуникационни технологии и мирно разрешение на конфликти. Повече информация

 • [16.10.2006] - В периода от 9 до 13 октомври в Берлин се проведе едноседмичен семинар на тема “Готови за Европа”, организиран от Дипломатическия институт и Германската Федерална академия за публична администрация. В семинара участваха 16 представители на българската държавна администрация от МС, МВнР, МВР министерствата на държавната администрация и административната реформа, на правосъдието, на икономиката и енергетиката и на вътрешните работи. Лектори в курса бяха представители на Европейската комисия, на МВнР на Германия, както и на водещи и институции и организации от областта на външната политика. Дискутираните теми бяха насочени към интеграцията на България в ЕС, амбициите на Германското председателство от 1 януари 2007 г. и актуални теми от дневния ред на ЕС.
  В рамките на визитата г-жа Биляна Дечева и г-жа Виолета Караиванова от Дипломатическия институт проведоха работни срещи с г-н Михеал Бок, заместник- директор на Първа централна дирекция на германското МВнР, която се занимава с обучението и квалификацията на немските дипломати. Те посетиха и новия Център за обучение на младши дипломати в околностите на Берлин, където разговаряха с г-н Щефан Бидерман, заместник директор на Центъра. В МВнР беше проведена среща и с г-н Франк Рюкерт, началник отдел обучение на чуждестранни дипломати. В разговорите двете страни се информираха за натрупания опит в обучение на дипломати, както и обсъдиха конкретни възможности за бъдещо сътрудничество.

 • [16.10.2006] - По покана на Дипломатическия институт, като част от обиколка на страните от региона, на посещение в България е г-н Хашим Тачи, председател на Демократическата партия на Косово. В рамките на визитата си той изнесе публична лекция на тема “Актуалните проблеми и евроатлатнтическата интеграция на Косово”, организирана от Дипломатическия институт и Българското дипломатическо дружество. Присъстваха политици, експерти, представители на дипломатическия корпус и на неправителствени организации.

 • [09–13.10.2006] – Днес в Берлин започва едноседмичен семинар на тема “Готови за Европа”, организиран от Дипломатическия институт и Германската Федерална академия за публична администрация. Семинарът е предназначен за служители от българската държавна администрация. В него участват 16 представители на Министерски съвет, Външно министерство, Министерствата на държавната администрация и административната реформа, на правосъдието, на икономиката и енергетиката и на вътрешните работи.

 • [06.10.2006] – Днес във Варна се откри международна конференция „Европейският съюз и Черноморския регион”, организирана от Център "Тукидит" - Париж, Център по права на човека – Париж, Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград и Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Приветствиe поднесе Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи. В конференцията участват проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и експерти от отдел „Стратегически изследвания” на Института.

 • [05.10.2006] – Днес в МВнР заместник-министър председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин откри публичната лекция “Европейската идентичност” на Катрин Лалюмиер, президент на Дома на Европа – Париж. Лекцията бе организирана от Дипломатическия институт към МВнР. В изказването си Катрин Лалюмиер засвидетелства своята увереност, че уникалната история и култура на България ще допринесе за обогатяването на Европа и пожела добре дошли на българите в Европейския съюз. На събитието присъстваха представители на дипломатическия корпус и академичната общественост, неправителствени организации, ученици и служители на МВнР. Посещението на Катрин Лалюмиер бе осъществено по покана на министър Калфин два дни след ратификацията от френския парламент на Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз.

 • [03.10.2006] - На посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел са 12-те наградени студенти и ученици в Националния конкурс за есе на тема “Каква ще бъде моята мисия ако стана Генерален секретар на НАТО”, организиран от Дипломатическия институт, водени от г-жа Таня Михайлова, началник отдел „Публични дейности и сътрудничество”. В Брюксел те бяха подробно информирани за дневния ред на Алианса, за хода на операциите му, за взаимодействието на НАТО с други международни организации и за възможностите да кандидатстват за стажове. Младите българи се срещнаха с Постоянния представител на България в НАТО посланик Любомир Иванов и с членове на българската Постоянна делегация към Алианса. Българската група посети заседание на Европейския парламент, където се запозна с и основните функции на институцията.


 • [02.10.2006] - От 1 до 4 октомври на посещение в Дипломатическия институт е проф. Петер ван Хам, директор на изследователска програма “Глобално управление” в Института за международни отношения “Клингендал”, Холандия. Неговото посещение е част от тригодишното сътрудничество между двете институтции и се състои в двудневен семинар по изследователски техники предназначени за повишаване квалификацията на отдел “Стратегически изследвания” в Дипломатическия институт. В семинара ще участват освен служители на Института и експерти, които работят по различни изследователски програми.

 • [27.09.2006] – Стартира българо-френска Програма за задълбочено изучаване на правната и съдебната система на Европейския съюз. Програмата е организирана от Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски” в партньорство с Университета Нанси-2 и Университета „Робер Шуман” в Страсбург. Дипломатическият институт е партньор от българска страна, наред с ИПАЕИ, Националния институт по правосъдието, Институтът по европейско право, Френското посолство и Френския културен център. Повече информация.

 • [26.09.2006] - Дипломатическият институт организира експертна среща с Нестор Едгардо Станканели, Директор на Центъра за международна икономика към Министерство на външните работи и международната търговия на Аржентина, който изнесе лекция на тема “Икономически и търговски преговори във външната политика на Аржентина”. Присъстваха експерти и представители на дипломатическия корпус.

 • [25.09.2006] - Днес Дипломатическият институт организира експертна среща с Жак Рюпник, Директор “Изследвания” в Цeнтъра за международни изследвания (CERI), Париж. Той изнесе лекция на тема “Войната във бивша Югославия: последна фаза към “европеизация” на Балканите”. Присъстваха експерти и представители на дипломатическия корпус.

 • [22.09.2006] - На 21 и 22 септември т.г. в Централния военен клуб се състоя Петият Евро-Китайски форум, организиран от Дипломатическия институт, Academia Sinica Europaea – Шанхай и СУ “Св. Климент Охридски” под патронажа на заместник-министър председателя и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин и с подкрепата на Комисията по външна политика на Народното събрание и посолствата на Китай, Ирландия и Франция в България.

  Във Форума участваха представители на Китай, Франция, Испания, Финландия и България.

  Спонсори на форума бяха SBS (Specialized Business Systems), ZTE Corporation, Bulgaria и Huawei Technologies Co. LTD.


  [списък на участниците]

 • [17–20.09.2006] - Тодор Петров, младши експерт в отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт, взе участие в Модул 1 от Седмата европейска дипломатическа програма “Отношенията на ЕС с Индия и Китай”, проведен в Хелзинки, Финландия. В него взеха участие 54 младши служители на външнополитически ведомства от страните-членки на ЕС (за първа година са допуснати представители на България и Румъния), представители на Европейската комисия и Съвета на ЕС. Мероприятията на семинара включиха следните теми: Отношенията на ЕС с Китай и Индия: приложима ли е демокрацията?; Китай срещу Индия: модели на икономическо развитие; Дипломацията на енергийната сигурност: сътрудничество, съревнование или конфликт?; Отношенията на ЕС с Бирма: подготовка на обща позиция; Лобиране в Китай и Индия.


 • [15.09.2006] - Заместник-министър Любомир Кючуков представи официално новоизбрания директор на Дипломатическия
  институт проф. Милан Миланов на обща среща на екипа на института.


 • [12.09.2006] - Днес г-н Стефан Стратиев, началник отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт, и експертите от отдела Ася Трайчева-Вълчева и Тодор Петров взеха участие в международна научна конференция „Балканите, НАТО, ЕС – трансформация на системите за сигурност”. Стефан Стратиев изнесе доклад от името на института на тема „Балканите в контекста на трансформацията на НАТО и европейската сигурност и ролята на България”.


 • [10.09.2006] - На церемония по повод закриването на едноседмичния интензивен курс за обучение за кандидатстване за работа в администрацията на ЕС бяха връчени специални сертификати, издадени от Европейския център за обучение CEFEC (Брюксел) и Дипломатическия институт. В курса участваха 52 представители на администрацията, неправителствения сектор, студенти и др.


 • [04.09.2006] - Днес в София започна едноседмично обучение на тема: “Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация”, организирано от Дипломатическия институт съвместно с Европейския център за обучение CEFEC. Курсът е под егидата на Синдиката на европейските функционери и е предназначен за български граждани, които искат да кандидатстват за работа в структурите на ЕС. Тази съвместна инициатива се провежда за трети път, като лектори са висши служители от администрацията на ЕС в Брюксел.


 • [21-25.08.2006] - В рамките на сътрудничеството с Дипломатическата академия на Чехия Лилия Иванова, старши експерт и Цвета Нецова, младши експерт в Дипломатическия институт взеха участие в лятно училище на тема “Конституцията на Европейския съюз”, което се проведе в град Хораждовице, Чехия. Сред 32-та участника бяха представители на чешката администрация, Дипломатическата академия на Перу и МВнР на Хърватия. Сред темите на лекциите, включени в програмата на училището бяха “Основи на Европейската интеграция”, “Европейски институции”, “Трансатлантически отношения” и “Мрежи и лобиране в ЕС”. По време на семинара участниците се срещнаха и с кмета на град Хораждовице.


 • [28.07.2006] - Завърши чуждоезиковата учебна година 2005/2006 на Дипломатическия институт за служители на МВнР. Проведено беше обучение и изпити по 9 езика – английски, френски, немски, италиански, испански, руски, турски, арабски и португалски език. Бяха организирани специализирани курсове по английски (“Езикът на документацията на ЕС и НАТО” и “Английски език чрез британските вестници”) и немски език (“Европейска интеграция”, и “Комуникативни умения”). В езиковите курсове, проведени съвместно с културно-информационните центрове в София на Франция, Германия, Русия, Италия, Испания, Българо-американската фондация за образователен обмен “Фулбрайт” и Департамента по чуждоезиково обучение на СУ "Св. Кл. Охридски", се обучаваха 281 служители. На 60 от тях беше призната степен "владеене на чужд език" съгласно езиковата рамка на Съвета на Европа и изискванията на МВнР.


 • [25.07.2006] - В периода 23 до 29 юли Дипломатическият институт е домакин на работно посещение на служители от кабинета на премиера на Косово. По програма гостите имаха срещи в МВнР с експерти от дирекции “Външнополитическа координация и планиране”, “Европа 1”, “ООН и глобални въпроси”, “НАТО и международна сигурност”, както и с представители на отдел “Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт. Те бяха запознати с приоритетите на българската външна политика и с принципите на работа и задачите на политическите дирекции в МВнР. Гостите проявиха интерес към опита на България като член на НАТО, към преговорния процес за членство в ЕС и към ролята на нашата страна в международните организации.


 • [21.07.2006] - От 23 до 29 юли Дипломатическият институт ще бъде домакин на работно посещение на група служители от кабинета на премиера на Косово, които пристигат по покана на МВнР на Р България. Посещението се реализира в рамките на сътрудничеството и помощта, които нашата страна предоставя за подготовката на кадри и изграждането на административния капацитет на временното правителство на Косово.


 • [18.07.2006] - Дипломатическият институт, съвместно с Европейския център за обучение CEFEC, обявява набиране на участници за едноседмично платено обучение с цел подготовка за конкурсите на ЕС на тема: “Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация”. Поради ограничения брой места, включването в курса ще става по реда на записване и заплащане на таксата за обучение.

 • [18.07.2006] - KЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР

 • [17.07.2006] - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР

 • [14.07.2006] - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР

 • [14.07.2006] - Днес, на церемония в МВнР заместник-министърът на външните работи г-н Любомир Кючуков, връчи сертификати на успешно завършилите четвъртия Основен курс по дипломация за младши служители към МВнР на Дипломатическия институт. Присъстваха заместник-министри, директори на дирекции и лектори в курса.

 • [12.07.2006] - Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжност "Директор" на Дипломатическия институт.

 • [10.07.2006] - Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжност "Младши експерт" на Дипломатическия институт.

 • [07.07.2006] - Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността "Главен счетоводител" на Дипломатическия институт.

 • [03-05.07.2006] - Г-жа Таня Михайлова, и.д. директор на Дипломатическия институт участва в делегацията на МВнР във Втората среща на АСЕМ по диалога между религиите, проведен в Ларнака, Кипър. Във форума за партньорство между Азия и Европа участваха 25-те страни-членки на ЕС и 13-те азиатски партньора. В рамките на визитата си г-жа Михайлова се срещна с г-жа Йола Деметриу, директор на администрацията на Министерство на външните работи на Република Кипър. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на обучението на млади дипломати.


 • [05.07.2006] - Дипломатическият институт организира лекция на генерал-майор о.р. д-р Барух Леви, Президент на Международния център по национална сигурност, Galilea College, Израел. Лекцията беше на тема “Актуално състояние на Израелско-Палестинския конфликт”. Присъства заместник-министър Феим Чаушев, експерти, представители на дипломатическия корпус, журналисти и студенти.


 • [03.07.2006] - На 30 юни приключи четвъртият основен курс по дипломация за младши служители на министерство на външните работи. В четиримесечното обучение участваха 27 курсисти, които на 4 юли ще се явят на изпит за защита на експертен доклад. Изпитната комисия е с председател Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи и включва представители на Политическия кабинет и следните дирекции: “Човешки ресурси”, “Европа – I”, “Евроинтеграция”, “ООН и глобални въпроси”, “Азия, Австралия и Океания”, “НАТО и международна сигурност”, “Близък Изток и Африка” и Дипломатическия институт.


 • [01.07.2006] - Днес, заместник-министърът на външните работи на България Феим Чаушев и Държавният секретар по европейските въпроси в МВнР на Република Тунис подписаха Споразумение за сътрудничество между Дипломатическия институт на МВнР на Република България и Дипломатическия институт за подготовка и обучение към МВнР на Република Тунис.


 • [29.06.2006] - На 29 юни, министърът на външните работи Ивайло Калфин, откри тържественото събрание-концерт, посветено на 50-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО. Приветствия бяха отправени от името на президента Георги Първанов и от Генералния директор на ЮНЕСКО Койчиро Мацуура. По време на церемонията се състоя награждаването на победителите в Националния студентски конкурс за есе на тема: “Мисията на ЮНЕСКО през ХХІ век”, обявен от Дипломатическия институт и Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Наградите бяха връчени от заместник-министъра на външните работи Тодор Чуров.
  Първа награда – 3-дневно посещение в седалището на ЮНЕСКО в Париж, получи Мария Николова, специалност “Класическа филология”, СУ “Св.Климент Охридски”. Втора награда – едномесечен стаж в Дипломатическия институт получи Весела Славкова, специалност “Немска филология”, СУ “Св.Климент Охридски”. Трета награда - едномесечен стаж в Националната комисия на България за ЮНЕСКО получи Мая Мирчева, специалност “Европеистика”, СУ “Св.Климент Охридски”. Поощрителна награда се присъди на Георги Младенов, специалност “Маркетинг” в университета “Проф.д-р Асен Златаров”, Бургас. На тържеството присъстваха посланици, главните секретари на Националните комисии за ЮНЕСКО на страните от Югоизточна Европа, дипломати, представители на културата и общественици.
  На церемонията бяха връчени и наградите от националния ученически конкурс за рисунка и плакат на тема “50 години България в ЮНЕСКО”.


 • [14-27.06.2006] - Тодор Петров, мл. експерт в отдел „Стратегически изследвания”, взе участие в 23-ия семинар по Национална сигурност „Новият тероризъм” на Galillee College, Израел. Присъстваха 29 високопоставени държавни служители, армейски офицери, представители на органите на реда и учени от 16 страни на 4 континента. По време на обучението световноизвестни израелски учени и експерти (вкл. носител на Нобелова награда за мир) изнесоха лекции пред участниците.


 • [26.06.2006] - Приключи Националният студентски конкурс за есе на тема: “Мисията на ЮНЕСКО през ХХІ век”, обявен от Дипломатическия институт и Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Първа награда, 3-дневно посещение в седалището на ЮНЕСКО в Париж, получава Мария Николова, специалност “Класическа филология”, СУ “Св. Климент Охридски”. Втора награда, едномесечен стаж в Дипломатическия институт, получава Весела Славкова, специалност “Немска филология”, СУ “Св. Климент Охридски”. Трета награда, едномесечен стаж в Националната комисия на България за ЮНЕСКО, получава Мая Мирчева, специалност “Европеистика”, СУ “Св. Климент Охридски. Поощрителна награда получава Георги Младенов, специалност “Маркетинг” в университета “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас. Награждаването ще се състои на 29 юни, четвъртък, когато ще бъде честването на 50-годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО.


 • [22.06.2006] - Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността директор на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи


 • [22.06.2006] - Днес, в зала 2 на НДК се състоя публична лекция на Георги Първанов, Президент на Република България, по актуални въпроси на националната сигурност, организирана от Института за социално-политически анализи със съдействието на Военна академия “Георги С. Раковски”, Академията на МВР, Дипломатическият институт на МВнР, Институтът “Николай Добрев”, Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения. • [21.06.2006] - Дипломатическият институт обявява конкурс за назначаване на младши експерт


 • [21.06.2006] - Дипломатическият институт и Държавният културен институт организираха прожекция на американския документален филм за спасяването на българските евреи: “ОПТИМИСТИТЕ”. Филмът е носител на Наградата за мир от Берлинския филмов фестивал 2001 г. и Първа награда от Филмовия фестивал-Йерусалим 2000 г. След прожекцията се проведе среща и дискусия с режисьора на филма Джаки Комфорти.

 • [19.06.2006] - Дипломатическият институт организира лекция на Сeми Ванер, Директор “Изследвания” в Цeнтъра за международни изследвания (CERI), Париж. Лекцията е на тема “Интеграцията на Турция в ЕС”. Присъстваха експерти, представители на дипломатическия корпус.

 • [19.06.2006] - Дипломатическият институт обявява конкурс за назначаване на главен счетоводител


 • [16.06.2006] - На 15 и 16 юни Цвета Нецова, младши експерт в отдел “Публични дейности и сътрудничество” взе участие в семинар на Европейския институт по публична администрация на тема “Прилагането на план-Д – как Европа да комуникира ефективно”. Семинарът се състоя в Маастрихт, Холандия. В него участваха представители на 9 страни-членки на ЕС, между които Белгия, Чехия, Италия, Иралндия.

 • [08-10.06.2006] - По покана на Генералния Секретариат на ЕС, Стефан Стратиев, началник отдел „Стратегически изследвания”, представи Дипломатическият институт на Конференция по обучението в областта на ЕПСО (ESDP). На нея бе изнесен и Първи годишен генерален доклад за дейността на Европейския колеж по сигурност и отбрана .


 • [06.06.2006] - Днес г-н Рон Тон, директор на Дипломатическото обучение в Холандския институт за международни отношения "Клингендал" проведе в София обучителен семинар по "Сценарно планиране" за екипа на Дипломатическия институт. Семинарът е в рамките на стратегическото сътрудничество между двата института.

 • [06.06.2006] - Днес, 6 юни т.г., на официална церемония в МВнР заместник-министърът на външните работи Гергана Грънчарова връчи удостоверенията на завършилите курса по консулска дипломация, организиран от Дипломатическия институт. В приветствието си заместник-министър Грънчарова подчерта, че един от основните приоритети на българското правителство е защитата на правата и интересите на българските граждани в чужбина. Осъществяването на този приоритет изисква изключително добра подготовка, компетентност и добри познания от консулските служители, заяви заместник-министър Грънчарова.

 • [01.06.2006] - По покана на Дипломатическия институт на визита в София беше г-жа Мод де Боер-Букикио, заместник-генерален секретар на Съвета на Европа. Г-жа Букикио участва в първата годишна Конференция на Балканската партньорска мрежа на изследователски центрове и институти на тема “Регионалното сътрудничество и европейската перспектива за Балканите”, организатори на която бяха Дипломатическият институт с подкрепата на ЦЕИ, Европейският институт и Центърът за Югоизточно-европейски изследвания. В третия панел на Конференцията “Толерантност с/у дискриминация” г-жа Букикио отправи встъпително слово. Панелът беше модериран от г-жа Биляна Дечева, началник-отдел в ДИ.
  Г-жа Мод де Боер-Букикио разговаря с началниците на отдели на ДИ.
  В рамките на своето посещение г-жа Букикио се срещна с вицепремиера и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин, заместник-министъра на външните работи г-н Тодор Чуров и с председателя на Агенцията за закрила на детето г-жа Ширин Местан.

 • [01.06.2006] - Днес, в хотел "Радисън САС" в София, започна първата годишна Конференция на Балканската партньорска мрежа на изследователски центрове и институти на тема “Регионалното сътрудничество и европейската перспектива за Балканите”. Организатори са Дипломатическият институт към МВнР с подкрепата на Централноевропейската инициатива, Европейският институт и Центърът за Югоизточно-европейски изследвания. Основните панели са “Европейската перспектива на Балканските страни”, “Въпроси на Балканската сигурност” и “Толерантност срещу дискриминация”. Участници в Конференцията са 45 представители на 24 организации от 9 страни. Конференцията бе открита от Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи. Приветствие поднесе г-жа Мод де Боер-Букикио, заместник-генерален секретар на Съвета на Европа.

 • [29.05–01.06.2006] - Г-жа Радиана Карагьозова, главен експерт в отдел “Публични дейности и сътрудничество”на Дипломатическия институт взе участие в семинар за дистанционно обучение по дипломация и конференция на тема “Предизвикателства пред МВнР - управление на дипломатическите мрежи и оптимизиране на качеството им”, организирана от фондация “ДИПЛО” със седалище в Женева. В нея взеха участие представители на външни министерства, дипломатически академии, международно признати университети и дипломатически фондации от 42 страни от 5 континента.

 • [31.05.2006] - Гост лектор в Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР беше Н.Пр. г-н Джон Байърли, посланик на САЩ в София. Темата на лекцията на посланик Байърли беше "Външната политика на САЩ”.

 • [31.05.2006] - Днес, заместник-министрите на външните работи на България и Индонезия Феим Чаушев и Еди Харияди подписаха Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт на МВнР на Република България и Центъра за обучение на МВнР на Република Индонезия.


 • [30.05.2006] - Днес, 30 май 2006, новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката Република Здравко Попов връчи акредитивните си писма на президента на страната Вацлав Клаус. Дипломатическият институт пожелава на първия си директор успех в новата му отговорна мисия.


 • [30.05.2006] - Гост лектор в Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР беше Н.Пр. г-н Анатолий Потапов, посланик на Руската федерация в София. Темата на лекцията на посланик Потапов беше "Ролята на Русия и международната политика за сигурност”.

 • [25.05.2006] - На 23 май в Белград беше подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт на МВнР на Република България и Института за международна политика и икономика (IIPE) в Белград.


 • [22.05.2006] - Днес Дипломатическият институт организира среща на Интернационален клуб “Ла Редут” (със седалище Бон) с г-жа Евгения Колданова, заместник-министър на външните работи. Клубът е престижно сдружение на бивши дипломати, висши държавни чиновници и представители на обществените и икономически среди на Германия. Гостите бяха запознати със съвременната политическа обстановка в страната и последната фаза на присъединяване на страната в ЕС. Срещата беше съпроводена от оживена дискусия.


 • [08.05.2006] - По повод 50-годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО Националната комисия на България за ЮНЕСКО и Дипломатическият институт обявяват Национален студентски конкурс за есе на тема: “Мисията на ЮНЕСКО през ХХІ век”. Първата награда е 3-дневно посещение в седалището на ЮНЕСКО в Париж.


 • [20.05.2006] - Днес, в църквата "Света София" нашата колежка Ася встъпи в тайнството на брака. Екипът на Дипломатическия институт целокупно поздрави новото семейство и сподели неговия празник.


 • [19.05.2006] - Днес Дипломатическият институт организира среща с Кристиан Вигенин, народен представител, наблюдател в Европейския парламент, на която той изнесе лекция на тема “Ролята на България в Европейския парламент”. Присъстваха представители на дипломатически мисии от страни членки на ЕС, служители на МВнР, студенти.


 • [18.05.2006] - Днес се състоя публична лекция на Алфред Моисиу, президент на Република Албания на тема “Албанският фактор на Балканите”, организирана от Дипломатическия институт. Президентът Моисиу е член на Международния консултативен съвет на Института.


 • [16.05.2006] - Днес, в София, се подписа Меморандум за разбирателство между Дипломатическия институт на МВнР на Република България и Дипломатическата академия на МВнР на Украйна. Меморандумът беше подписан от директорите на двете институции д-р Здравко Попов и проф. Николай Кулинич.


 • [15.05.2006] - Дипломатическият институт организира експертна среща с участието на Александър Богданович, съветник на президента на Черна Гора, който запозна аудиторията с Актуалната обстановка в Черна гора преди Референдума за независимост. Участваха експерти, представители на дипломатическия корпус и неправителствени организации.

 • [15.05.2006] - Дипломатическият институт и Дружеството "Черно море - Адриатика" подписаха Рамково споразумение за сътрудничество в областта на изследванията, информацията и публичните дейности за период от три години. От страна на Института, споразумението бе подписано от д-р Здравко Попов, а от страна на Дружеството - от д-р Стоян Станкулов.


 • [11.05.2006] - НАТО обявява своите нови конкурси за есе “Манфред Вьорнер”. Крайният срок за кандидатстване е 31 август т.г., а имената на наградените ще бъдат обявени от Генералния секретар на НАТО на срещата на върха в Рига през ноември т.г. [Повече информация]

 • [11.05.2006] - Днес се състоя среща между ръководствата на Дипломатическия институт и Академията на МВР, на която бе подписано Споразумение за сътрудничество между двете институции. Страните се договориха да си сътрудничат при организирането и провеждането на курс за полицейски аташета, както и при обмен на лектори, учебна документация и др. На срещата присъстваха ген. майор доц. Румен Марков, ректор на Академията, зам. ректорите полк. проф. Иван Сълов и доц. Любомир Стаменов, и полк. доц. Георги Петришки. Дипломатическият институт беше представен от директора д-р Здравко Попов и началниците на отдели.


 • [10.05.2006] - Гост лектор в Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР беше Н.Пр. г-н Юй Джънци, посланик на Китай в София. Курсистите имаха възможността да задават въпроси на посланик Джънци, след като изслушаха неговата лекция на тема "Световното значение на икономическото развитие на Китай".


 • [10.05.2006] - Днес, Дипломатическият институт организира публична лекция на Иван Иванов, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД на тема “Българската ядрена енергетика и Европейската енергийна сигурност”. Присъстваха експерти, представители на дипломатическия корпус и неправителствени организации, журналисти.


 • [09.05.2006] - На 9 май 2006 г. като част от програмата на Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР бе проведена симулативна дискусия, в която участниците представиха външнополитическите приоритети на България. Във фокуса на дебата бяха: присъединяването на България към ЕС и участието й в неговите органи и институции; активизирането на икономическото и културно сътрудничество в ЮИЕ ; развитието на политическите и културните връзки със САЩ и Русия; активизирането на връзките с партньорите от Близкия Изток, Азия, Африка и Латинска Америка и др.


 • [08.05.2006] - По повод 50-годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО Националната комисия на България за ЮНЕСКО и Дипломатическият институт обявяват Национален студентски конкурс за есе на тема: “Мисията на ЮНЕСКО през ХХІ век”. Първата награда е 3-дневно посещение в седалището на ЮНЕСКО в Париж.


 • [04.05.2006] - Днес в МВнР се състоя среща на учредителите и членовете на Клуба на франкофона към Дипломатическия институт. В срещата участваха български дипломати-франкофони, посланиците на Франция, Румъния, Сърбия и Черна гора, представители на посолствата на Белгия, Алжир, Мароко и др. Клубът е създаден през март т.г. във връзка с годишнината на Международната организация на Франкофонията (МОФ) и целта му е да осигури регулярен форум за дебат по теми, свързани с международната политика на дипломати, владеещи френски език и споделящи франкофонските ценности.


 • [04.05.2006] - Днес беше подписано Рамково споразумение за сътрудничество между Дипломатическия институт и Международния информационен център за Балкански изследвания (СИБАЛ). Двете страни ще обменят информация и опит като осигуряват достъп до своите партньорски мрежи и ще създават нови такива, ще се подпомагат се взаимно в реализирането на образователните си програми, ще осъществяват съвместно изследователска и консултативна дейност. Споразумението беше подписано от директора на Института д-р Здравко Попов и от генералния секретар на СИБАЛ д-р Сергей Русев.


 • [03.05.2006] - Днес Дипломатическият институт беше домакин на откриването на Международен колоквиум “Толерантността днес: залог и предизвикателства”, организиран от Нов български университет, съвместно с Университета на Шербрук – Квебек, Канада, Университета на Нант – Франция и с подкрепата на AUF. Колоквиумът беше открит от Н. Пр. Ив Сен-Жур, посланик на Франция.


 • [02.05.2006] - Днес се откри вторият курс по “Консулска дипломация”. Курсистите бяха приветствани от директора на Дирекция "Консулски отношения" Иван Сираков и от директора на Дипломатическия институт Здравко Попов.


 • [28.04.2006] - Дипломатическият институт издаде сборник с 14-те най-добри есета от Националния студентски и ученически конкурс на тема “Каква ще бъде моята мисия ако стана Генерален секретар на НАТО”. По време на Неформалната среща на външните министри на страните-членки на НАТО, състояла се на 27 и 28 април 2006 г. в София сборникът беше връчен лично на Генералния секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер от началник отдел "Публични дейности" на Дипломатическия институт Таня Михайлова. Снимката е от официалния сайт на НАТО.


 • [27.04.2006] - От 2 май до 6 юни Дипломатическият институт организира за втори пореден път курс по “Консулска дипломация”. В рамките на едномесечното обучение ще бъдат разгледани следните теми - Виенски конвенции, регламентиращи дипломатическите и консулски отношения, визовата политика и практика на ЕС и Шенген, въпроси, свързани с правата и задълженията на България, като външна граница на ЕС от 1 януари 2007г. Участие в курса ще вземат както представители на МВнР, така и на останалите ведомства и институции, имащи отношение към консулската проблематика. За лектори са поканени утвърдени експерти от дирекция “Консулски отношения”, министерство на вътрешните работи, министерството на правосъдието, държавната агенция за българите в чужбина.


 • [26.04.2006] - На 20 и 21 април във Виена се проведе среща на директори обучение по европейска интеграция от държавите членки на ЕС, както и България и Румъния. От страна на Дипломатическия институт в срещата взе участие г-жа Биляна Дечева, началник отдел “Обучителни дейности”. Бяха обсъдени следните теми: управление на кризи и обучение по консулски въпроси; обучение на дипломати по време на мандат; обучение в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана; обобщение на резултатите от 6-та Европейска дипломатическа програма 2005 – 2006 г. на тема “Трансатлантическите отношения” и подготовка за провеждането на 7-та програма на тема “Отношения на ЕС с Китай и Индия”, която ще започне през есента на тази година.


 • [21.04.2006] - Днес се състоя лекция на Лурдес Аранда, заместник-министър на външните работи на Мексико на тема “Приоритети на външната политика на Мексико” организирана от Дипломатическия институт. Присъстваха представители на дипломатическия корпус, експерти и студенти.


 • [20.04.2006] - Днес беше подписан Меморандум за разбирателство между Дипломатическия институт и Гръцката дипломатическа академия. От гръцка страна документът беше подписан от посланик Стратос Дукас, директор на Гръцката дипломатическа академия. Целта на Меморандума е да се създадат условия за регулярен контакт и сътрудничество в областта на обучението, обмен на информация и документация между библиотеките, съвместни изследователски инициативи и публични дейности.


 • [20.04.2006] - Днес в МВнР се проведе публична лекция на Вили Клаас, държавен министър на Кралство Белгия, Генерален секретар на НАТО (1994-1995) на тема “Европейската структура: предизвикателства след 50 години” организирана от Дипломатическия институт. Присъстваха посланици, експерти, студенти и представители на неправителствени организации.


 • [17.04.2006] - Днес, 17 април, в зала “Средец” на хотел Шератон г-жа Емилия Мюлер, министър по федералните и европейските въпроси на Бавария изнесе публична лекция на тема “Предизвикателства и перспективи на ЕС”. На лекцията, организирана от Дипломатическия институт присъстваха министри, народни представители, представители на дипломатическия корпус, експерти, представители на неправителствени организации и на бизнеса.


 • [17.04.2006] - KЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА “ДЪРЖАВНИ ЕКСПЕРТИ” В ОТДЕЛ “ПУБЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ” В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МВнР


 • [13.04.2006] - Днес в Прага беше подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Чешката дипломатическа академия. Той беше подписан от директорите на двете институции проф. Ото Пик и д-р Здравко Попов.


 • [10.04.2006] - Днес се проведе лекция на тема “Ал Кайда и кризата в Близкия Изток” на Жил Кепел, Ръководител “Изследвания” в Центъра за Международни изследвания (CERI)- Париж, експерт към Министерство на вътрешните работи на Франция. Лекцията беше организирана от Дипломатическия институт. На продължилата близо два часа лекция и дискусия присъстваха посланикът на Франция Н. Пр. г-н Ив Сен-Жур, представители на европейски и азиатски посолства в София, както и експерти от МВнР, МО, МВР.


 • [07.04.2006] - Днес, в МВнР се състоя лекция на Джон Ситилидис, Председател на Борда на съветниците, Проект “Югоизточна Европа” на Wооdrow Wilson Center - Вашингтон на тема “Политиката на САЩ в мюсюлманския свят”, организирана от Дипломатическия институт. Присъстваха множество експерти, представители на дипломатическия корпус, журналисти.


 • [05.04.2006] - В периода 23 март - 5 април 2006 г. д-р Камен Лозев, главен експерт от отдел "Обучителни програми", участва в семинара по национална сигурност (National Security Seminar), организиран и проведен от Колежа на Галилея, Израел (Galillee College, Isreal). В семинара участваха също представители на структури, свързани с отбраната и сигурността на страни от Европа, Африка и Близкия изток. Освен лекции и интерактивни занимания в обем на 80 академични часа, курсът на обучение включваше и две работни визити до военни обекти на Израел, както и две посещения на предприятия от израелската военна индустрия. За участниците - както християни, така и мюсюлмани, - бяха организирани и посещения на светите места в град Йерусалим, свещения град на евреите, християните и мюсюлманите.


 • [04.04.2006] - Днес Жан Фурне, помощник-генерален секретар на НАТО обяви и връчи наградите в Националния конкурс за есе на тема “Каква ще бъде моята мисия ако стана Генерален секретар на НАТО”, организиран от Дипломатическия институт. В него взеха участие 55 студенти и ученици от София, Пловдив, Варна, Благоевград, Русе, Шумен, Плевен, Враца, Видин, Сандански и Лом. Дипломи за успешно представяне в конкурса получиха Петя Пишмишева, Анастасия Кюрчева, Бойка Вълкова, Лилия Чаушева, Иван Петков, Иван Вълков, Илиян Илиев и Катерина Мюлер. С посещение на Главната квартира на НАТО в Брюксел и Върховното съюзно командване за Европа в Монс, Белгия бяха наградени Иво Цеков, Ива Венкова и Диман Рохлев от СУ “Св. Климент Охридски”, Стела Кирова и Аспарух Николов от УНСС и Огнян Василев от ІІ Английска езикова гимназия “Томас Джеферсън”, София.


 • [04.04.2006] - Днес се състоя публична лекция на Жан Фурне, помощник-генерален секретар на НАТО, организирана от Дипломатическия институт на тема “НАТО: поглед към срещата на върха в Рига”. Присъстваха политици, експерти, представители на дипломатическия корпус, студенти, ученици, неправителствени организации и др. Жан Фурне е на посещение в София по повод 4 април – Ден на атлантическата солидарност.


 • [02.04.2006] - Приключи едноседмичното обучение на български кандидати с цел подготовка за конкурсите на ЕС на тема: “Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация”, организирано от Европейският център за обучение CEFEC под егидата на Синдиката на европейските функционери и със съдействието на Дипломатическия институт при Министерство на външните работи.


 • [31.03.2006] - Вчера в Берлин се проведе Германско–Български симпозиум “Резултати от членството на България в ЕС за Германия”, който е съвместен проект на Дипломатическия институт, Европейската Академия - Берлин и Германско-Българския форум - Берлин. Водещи на конференцията бяха видни германски политици: държавният секретар Гернот Ерлер, депутатът Хритч Кьорперер, член на Комисията по вътрешните работи в Бундестага, евродепутатът Милан Хорачек, член на Комисията по външна политика на Европейския парламент, профсъюзният лидер г-жа Доро Цинке и др. От българска страна участваха заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков, заместник-министърът на вътрешните работи Камен Пенков и Веселин Вълчев, началник на Кабинета на вицепремиера Ивайло Калфин, Меглена Плугчиева, посланик на България в Германия. Директорът на Дипломатическият институт д-р Здравко Попов поднесе приветствие към участниците. На форума присъстваха над 100 представители на различни правителствени и неправителствени организации, медии. [Програма на Симпозиума]


 • [30.03.2006] - Приключи Националният конкурс за есе на тема “Каква ще бъде моята мисия ако стана Генерален секретар на НАТО”, в който взеха участие 55 студенти и ученици от София, Пловдив, Варна, Благоевград, Русе, Шумен, Плевен, Враца, Видин, Сандански и Лом. Дипломатическият институт кани участниците в него да присъстват на церемонията по награждаването, която ще се състои на 4 април – Ден на атлантическата солидарност, от 11.00 ч. в Киносалона на Министерство на външните работи. Имената на отличените студенти и ученици ще бъдат обявени след публичната лекция на Жан Фурне, Помощник-генерален секретар на НАТО по публичната дипломация. За повече информация и потвърждаване на присъствие: тел. 948 2176 и 948 2034


 • [27.03.2006] - Днес в София започна едноседмично обучение с цел подготовка за конкурсите на ЕС на тема: “Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация” организирано от Дипломатическият институт, съвместно с Европейския център за обучение CEFEC. Курсът е под егидата на Синдиката на европейските функционери. [Програма]


 • [25.03.2006] - В Централния военен клуб се състоя Кръгла маса на тема “Косово и регионалната стабилност” с участието на заместник-министъра на външните работи Любомир Кючуков и заместник-министъра на отбраната Симеон Николов. Участваха представители на Сърбия и Косово - д-р Милорад Тодорович и проф. Енвер Хасани. Кръглата маса включваше три панела: “Бъдещият статут на Косово като ключов елемент на регионалната стабилност”, “Поглед към процеса на преговорите от гледна точка на Белград и Прищина” и “Ролята на България и съседните страни за интегрирането на Западните Балкани в европейските и евро-атлантическите структури”. Кръглата маса се организира от Българското дипломатическо дружество и Дипломатическия институт.


 • [24.03.2006] - Дипломатическият институт обявява конкурс за назначаване на държавни служители.


 • [21.03.2006] - На 21 март, по повод Дните на Франкофонията, към Дипломатическия институт беше създаден Франкофонски клуб. Учредителите са дипломати от МВнР и Дипломатическия институт. Целта на този Клуб е да стане място за дебат по различни теми, свързани с международната политика през призмата на френския език и култура.


 • [21.03.2006] - Гост на Дипломатическия институт по линия на сътрудничеството с Холандския институт за международни отношения "Клингендал" е Пол Меерц, заместник-директор на Института и консултант по обучение за дипломати. Той провежда семинар на тема “Умения за водене на преговори” пред курсистите от Основния дипломатически курс за младши служители и пред курсисти от Специализирания дипломатически курс за дипломати средна кариера.


 • [20.03.2006] - В новия брой на списание "Български дипломатически преглед" е публикувано интервю с директора на Дипломатическия институт.


 • [20.03.2006] - Днес в Аулата на СУ “Св. Кл.Охридски” проф. Давид Госе, директор на Academia Sinica Europеa – Шанхай изнесе публична лекция на тема “Китай и системата на международните отношения”. Присъстваха посланиците на Китай, Австрия, Ирландия, Швеция, множество студенти и експерти. Проф. Давид Госе е на посещение в София по покана на Дипломатическия институт.


 • [16.03.2006] - На 14 март т.г., на официална церемония в двореца “Сан Мартин” в Буенос Айрес заместник-министрите на външните работи на България и Аржентина Гергана Грънчарова и Роберто Гарсия Моритан подписаха Споразумение между дипломатическите институти на двете външни министерства. текст на споразумението


 • [13.03.2006] - Днес започна четвъртият Основен курс по дипломация за младши служители на Министерство на външните работи. Курсът беше открит от заместник-министъра на външните работи Любомир Кючуков и директора на Дипломатическия институт д-р Здравко Попов. От тази година курсът е с продължителност 4 месеца.


 • [20.02.2006] - По повод 4 април – Ден на атлантическата солидарност, Дипломатическият институт към МВнР организира Национален конкурс за есе на тема: “Каква ще бъде моята мисия ако стана Генерален секретар на НАТО”. Първите 6 участници ще бъдат наградени с посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел и във Върховното съюзно командване на НАТО за Европа в Монс, Белгия. [Повече информация]


 • [10.03.2006] - В София се състоя подготвителна среща за Годишната конференция на Балканската мрежа на изследователски центрове. Тя ще се проведе в началото на месец юни тази година и нейни организатори са Дипломатическият институт, Европейският институт и Центъра за югоизточно-европейски изследвания. На срещата, в която участваха представители на правителствени и неправителствени организации от България, Румъния и Турция, бе обсъдена и утвърдена програмата на конференцията. Балканската мрежа, която бе учредена през лятото на 2005 г. в Анкара, включва 21 центъра за стратегически изследвания от девет балкански страни. Целта на тази партньорска мрежа е обмен на информация за изследователски инициативи и публикации, отнасящи се до актуални теми за Югоизточна Европа. Тази година председател на мрежата и домакин на годишната конференция е България, която пое председателството от турските партньори. Следващата година председател ще бъде Румъния.


 • [08.03.2006] - Днес в София беше подписан Меморандум за разбирателство между Дипломатическия институт и Центъра за стратегически изследвания (SAM) към МВнР на Турция. Меморандумът беше подписан от д-р Здравко Попов, директор на Института и посланик Мурат Билхан, президент на Центъра за стратегически изследвания.


 • [06.03.2006] - Посещение на Директора на Дипломатическия институт г-н Здравко Попов в Белград.

  Д-р Попов се срещна с проф. Александър Фатич, директор на Института за международна политика и икономика. На срещата двете страни се договориха да подпишат договор за сътрудничество в сферата на стратегическите изследвания.

  В МВнР на Сърбия и Черна гора г-н Попов предложи на директора на дирекция "Човешки ресурси" г-н Александър Бесарабич самостоятелна програма за обучение на млади сръбски дипломати в София.

  С ръководството на Дипломатическата академия на МВнР на Сърбия и Черна гора беше съгласуван текст на меморандум за сътрудничество между двете обучаващи институции, който ще бъде подписан в най-близко време.

  Г-н Попов посети и Факултета по политически науки, където обсъди с проф. Иво Вискович възможностите за размяна на преподаватели по различни дисциплини и курсове.


 • [02.03.2006] - Директорът на Дипломатическия институт се срещна с г-н Ерик Халсков, директор на European Personnel Selection Office (EPSO) и г-н Улрих Зондерман, началник отдел. На срещата бяха обсъдени изискванията и стандартите за езиковото обучение на дипломатите и държавните служители. Гостите подкрепиха изцяло водената от Дипломатическия институт политика по езиковата квалификация и прилагането на нормите на Съвета на Европа в езиковата обучителна практика. Двете страни се договориха да си съдействат при подготовката на българи за бъдещи служители в структурите и институциите на Европейския съюз.


 • [02.03.2006] - Дипломатическият институт организира експертна среща с участието на проф. Чарлз Уайз, ръководител на катедра “Наука, технологии и международни отношения” в Джорджтаунския университет – Вашингтон. Той е бил помощник на министъра на отбраната на САЩ Робърт Макнамара, а в периода 1971-1986 г. е бил съветник на президента на Световната банка. Проф. Уайз изнесе лекция на тема “Енергетиката: технология, икономика и международни отношения”. На срещата присъстваха експерти от МВнР и Министерство на икономиката и енергетиката.


 • [28.02.2006] - Днес започва курс по Европейско право за юристи от дирекции “Международно право” и “Правно нормативно обслужване” в МВнР. Лектор ще бъде проф. Николай Натов.


 • [27.02.2006] - Дипломатическият институт организира публична лекция на г-н Жан-Клод Трише, президент на Европейската централна банка на тема “Поглед към ЕС и разширяването на еврозоната. Възгледите на Европейската централна банка”. Встъпително слово произнесе г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи. Присъстваха представители на правителството, парламента, дипломатическия корпус, банковите и бизнес средите, неправителствени организации.


 • [24.02.2006] - Гост на Дипломатическия институт е проф. д-р Екарт Щратеншулте – директор на Европейската академия – Берлин. Беше договорен съвместен проект на двете институции за промоция в Берлин на 30 март на предимствата на България като бъдещ член на ЕС.
  Проф. Щратеншулте изнесе публична лекция на тема “Разширението на Европейския съюз след приемането на България в ЕС” в Нов български университет.


 • [21-23.02.2006] - Гост на Дипломатическия институт бе д-р Удо Барч, директор на Федералната академия за публична администрация на ФРГ - клон Берлин. По време на неговата визита беше подписан тристранен меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт на МВнР, Института за публична администрация и европейска интеграция на Министерството на държавната администрация и Федералната академия за публична администрация към МВР на ФРГ. Този тристранен договор визира германо-български обучителни семинари през 2006 г. свързани с членството на България в ЕС.
  Беше подписан също двустранен меморандум за сътрудничество между Федералната академия и Дипломатическия институт за 2007 г. отнасящ се до обучението и квалификацията на български и чуждестранни млади дипломати и държавни служители.


 • [13-19.02.2006] - Дипломатическият институт организира в Банско първото Зимно училище по дипломация за млади дипломати от страните на Юго-Източна Европа и на Черноморския регион. Темата на обучението беше “Различни аспекти от политиката за сигурност в страните от Юго-Източна Европа и региона на Черно море. Предизвикателства пред дипломацията”. Партньори на Дипломатическия институт при организирането на Зимното училище бяха фондация “Ханс Зайдел”, Германия и Централноевропейската инициатива. Участниците в него бяха 23 представители на Азербайджан, Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора, Украйна, Турция и България. Лектори в курса бяха експерти от Австрия, Германия, Унгария, Хърватия, Молдова и България. В края на курса всички участници получиха сертификати, връчени от директора доц. Здравко Попов. Дипломатическият институт има амбицията да провежда Зимното училище по дипломация всяка година с международно участие и партньорство. [Програма]


 • [16.02.2006] - Днес, по покана на Дипломатическия институт, посланикът на Великобритания у нас Н. Пр. г-н Джереми Хил изнесе публична лекция на тема “Дневният ред на ЕС след Британското председателство”. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус, държавната администрация и студенти. Големият интерес към събитието бе засилен от факта, че днес кралица Елизабет ІІ подписа указ, с който одобри приетия от парламента на Обединеното кралство закон за ратификация на Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Посланик Хил бе представен от г-жа Евгения Колданова, заместник-министър на външните работи.


 • [15.02.2006] - Днес в рамките на програмата “Отворени врати” на Дипломатическия институт на посещение в МВнР бяха студенти от Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Магистрантите от програми “Публична администрация и европейска интеграция”, “Управление на европейски проекти” и “Териториална администрация” имаха среща с г-жа Гергана Грънчарова, заместник-министър на външните работи, която запозна аудиторията с приоритетите на българската външна политика. Директорът на Дипломатическия институт г-н Здравко Попов информира студентите за програмите и обучителните курсове, които се организират от Института.


 • [13.02.2006] - Дипломатическият институт организира Зимно училище по дипломация, което ще се проведе от 13 до 19 февруари в град Банско. Темата е “Различни аспекти от политиката за сигурност в страните от Югоизточна Европа и региона на Черно море. Предизвикателства пред дипломацията”. Участници в Зимното училище са 20 чужди младши дипломати от Румъния, Сърбия и Черна гора, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Азербайджан, Украйна, Турция, Молдова. Лектори в семинара ще бъдат експерти по проблемите на сигурността и процеса на глобализацията от Германия, Австрия, Унгария, Хърватия и Белгия. Партньори на Дипломатическия институт при организирането на Зимното училище са Централноевропейската инициатива и фондация “Ханс Зайдел”, Германия и е част от програмата на постоянната Българо-баварска комисия.


 • [13.02.2006] - Днес започва тридневен модул “Икономическа дипломация”, като част от втория специализиран дипломатически курс за дипломати – средна кариера. Семинарът включва теми като: “Икономически аспекти на глобализацията”, “Предизвикателства и дилеми в търговията и насърчаване на инвестициите”, “Особености при воденето на преговори с международни организации и финансови институции”. Професор Андраш Инотай, генерален директор на Института за световна икономика в Будапеща е един от лекторите в програмата.


 • [09.02.2006] - На посещение в България по покана на Дипломатическия институт са д-р Пржемислав Грудзински и капитан Брайан Бил от Европейския център по въпросите за сигурността “Джордж Маршал център”. Целта на тяхната визита е да окажат експертна помощ при подготовката на курс по военна дипломация, който Институтът подготвя в сътрудничество с Военна академия.


 • [08.02.2006] - По покана на Дипломатическия институт, със съдействието на Алианс Франция – България, публична лекция на тема “Чрез сътрудничество към стабилност” изнесе г-н Жан Люмиер – президент на Европейската банка за възстановяване и развитие. Поздравление поднесе г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи.


 • [31.01.2006] - Проведена беше среща между г-н Ралф Якш, ръководител на регионалното бюро на Фондация "Конрад Аденауер" в София и г-н Здравко Попов, директор на Дипломатическия институт. Бяха обсъдени възможностите за реализиране на съвместни проекти и публични инициативи.


 • [31.01.2006] - Директорът на Дипломатическия институт д-р Здравко Попов и г-жа Юлиана Томова, издател и главен редактор на списание “Български дипломатически преглед”, подписаха Споразумение за сътрудничество. Според него двете страни се договарят да обменят опит и информация, да провеждат и участват в конференции, лекции и дискусии, както и да работят по съвместни издателски проекти. След подписването на договора д-р Попов даде интервю за следващия брой на списанието.[текст на договора]


 • [26.01.2006] - На среща между директора на Дипломатическия институт д-р Здравко Попов и г-н Ханс Шумахер, регионален представител на германската Фондация "Фридрих Еберт" бяха обсъдени съвместни проекти в областта на изследователската и обучителната политика.


 • [19.01.2006] - На среща между д-р Здравко Попов, директор на Дипломатическия институт и д-р Огнян Шентов, председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията беше подписан Договор за сътрудничество между двете организации в областта на публичните дейности и изследванията, както и за обмен на информация от взаимен интерес.[текст на договора]


 • [19.01.2006] - На среща между г-н Здравко Попов и г-н Стефан Лопез, директор в Организацията за франкофония бяха обсъдени конкретните стъпки за реализиране на финансирания от Организацията проект на Дипломатическия институт за 2006 година. Основните акценти бяха поставени върху езиковото обучение, издателската дейност, сътрудничеството с ENA и други френски институти.


 • [18.01.2006] - Директорът на Дипломатическия институт д-р Здравко Попов и д-р Сергей Игнатов, ректор на Нов български университет подписаха Договор за сътрудничество в областта на обучението и изследванията. Двете страни се договориха да обменят информация от взаимен интерес, да провеждат и участват в конференции, семинари и др., както и да провеждат съвместни образователни и научни проекти. По-късно, на среща със Студентския дипломатически клуб в НБУ, д-р Попов представи приоритетите в дейността на Дипломатическия институт.[текст на договора]


 • [09.01.2006] - Интервю с директора на Дипломатическия институт д-р Здравко Попов за предаването “Професия дипломат” по Дарик радио