• [20.12.2007] - Днес се състоя годишната среща на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт. Директорът проф. Милан Миланов запозна присъстващите с отчета за настоящата година и плановете за 2008 г. Членовете на Съвета направиха коментар и конкретни предложения за усъвършенстване на дейностите на Института. Беше дадена оценката, че Институтът вече се е превърнал в институция. С приемането на Закона за дипломатическата служба се утвърди освен статута на неговите служители, но и статута на неговите курсове в цялостната подготовка на експертния потенциал в българската дипломатическа служба. В заседанието участваха членовете на Съвета заместник-министър Любомир Кючуков, посланик Лъчезар Петков, проф. Александър Янков, доц. Динко Динков, посланик Лазар Копринаров, д-р Златко Димитров, посланик Иван Гарвалов, Боян Чуков.

 • [18-19.12.2007] - На посещение в Дипломатическия институт беше г-н Рон Тон, директор на дипломатическото обучение в Холандския институт за международни отношения „Клингендал”. В рамките на визитата беше подписан нов тригодишен Меморандум за сътрудничество между двата института за периода до 2010 г. Двете страни се договориха да задълбочат сътрудничеството си в областта на обучението, изследванията, изграждането на капацитет в енергийната дипломация и подкрепа за библиотеката на ДИ. На проведената среща с проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, бе направен преглед на постигнатото по предишния Меморандум. Г-н Рон Тон бе приет от г-н Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи. Двамата обсъдиха съвместната работа по изследователски проекти в областта на международните отношения и конкретно по приоритетите на Дипломатическия институт.

 • [19.12.2007] - Днес в библиотеката на Дипломатическия институт бе подписан Меморандум за сътрудничество между Института и българския клон на Фондация „Ханс Зайдел”. Страните се договориха да си сътрудничат при организиране на международни конференции, семинари и други публични събития, обмен на експерти, гостувания на представители на администрациите и неправителствените организации и др. Конкретната цел на сътрудничеството е провеждане на Зимно училище за млади дипломати от Балканите и Черноморския регион, инициатива, реализирана успешно вече две години поред, съвместно от двете институции. Документът бе подписан от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия и д-р Волфганг Глезкер, представител на Фондация „Ханс Зайдел” за България.

 • [14.12.2007] - От 12 до 14 декември в град Сандански се проведе семинар на Дипломатическия институт на тема “Усъвършенстване и оптимизиране на дейността на Дипломатическия институт в отговор на новите изисквания и предизвикателства пред външната политика на България като пълноправен член на ЕС”.

 • [07.12.2007] - Дипломатическият институт и Държавният културен институт обявяват конкурс за тема за национален студентски конкурс за есе, посветено на културните различия по повод европейската година на междукултурен диалог.

 • [05.12.2007] - Днес се проведе среща на проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, с девет журналисти от македонски печатни и електронни медии - МТВ, АЛСАТ, агенция МИА, „Утрински вестник”, в. „Ляим”, в. „Нова Македония”, в. „Факти”, сп. „Форум” и сп. „Фокус”. На срещата журналистите бяха информирани за дейността на Дипломатическия институт и възможностите за сътрудничество с подходящи партньори от Македония, включително чрез европейските фондове и програми. В срещата участваха началници на отдели и сътрудници на Института.

 • [29.11.2007] - Днес завърши курсът по военна дипломация, проведен съвместно от Дипломатическия институт и Военна академия „Г.С.Раковски”. На церемония в МВнР сертификатите на успешно завършилите бяха връчени от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и началника на Военна академия “Г.С. Раковски” генерал-майор, д-р Евгени Манев, които поздравиха участниците. Приветствие към организаторите и участниците поднесе бригаден генерал Васил Димитров, който беше и участник в курса. В последния ден курсистите представиха изготвените от тях аналитични доклади по темите: „Отношенията НАТО – ЕС в сферата на сигурността: стратегическо партньорство или трудно сътрудничество?”, „Основни принципи и развитие на Европейската политика за сигурност и отбрана”, „Участие на България в мисии на НАТО и ЕС” и др. След представянето беше проведена дискусия.

 • [22-23.11.2007] - На 22 и 23 ноември т.г. в Париж се състоя годишната конференция на Института на Европейския съюз за проучвания в областта на сигурността. Темата беше “Ефективният мултилатерализъм: работа с нови глобални партньори”. Участниците в нея бяха 200, а сред тях - г-н Хавиер Солана, върховен представител на Съвета по обща външна политика и политика за сигурност и генерален секретар на Съвета на ЕС, редица министри на външните работи на страните-членки, посланици и постоянни представители към Института. От българска страна в конференцията взе участие директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, член на борда на Института на ЕС за проучвания в областта на сигурността като представител на България.
  На 22 ноември проф. Миланов се срещна с г-н Бертран Льово, ръководител на отдел “Международни връзки” на Висшето училище за администрация (ENA). В проведения разговор бе обсъден хода на изпълнението на Споразумението за сътрудничество между Дипломатическия институт и престижната висша институция на Франция в сферата на публичната администрация. Набелязани бяха мерки за интензифициране на двустранното сътрудничество.

 • [23.11.2007] - Днес в офиса на Дипломатическия институт на бул. „Дондуков” се състоя връчването на сертификатите на служители от държавната администрация, успешно преминали обучителния семинар по въпросите на “Политиката за развитие”, организиран от Дипломатическия институт в сътрудничество с Холандския институт за международни отношения “Клингендал”. Обучението се проведе в периода 19-23 ноември 2007 г. от проф. Пол Хьобинк, холандски експерт по политиката за развитие и сътрудничество.

 • [20–21.11.2007] - Работно посещение на директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и г-жа Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” в Женева, Швейцария. На 20 ноември проф. Миланов присъства на церемония в Женевския университет по връчване на университетските награди на фондация „Лацис” за 2007. Проф. Федерико Майор, бивш Генерален секретар на ЮНЕСКО и понастоящем представител на Генералния секретар на ООН по проекта „Алианс на цивилизациите”, изнесе лекция на тема „Ключовата роля на университетите през 21 век”. На организираната среща между проф. Миланов и проф. Майор беше предадено писмо от името на министъра на външните работи Ивайло Калфин, с което се отправя покана за посещение на проф. Майор в България през 2008 г. и изнасяне на публична лекция пред Дипломатическия институт.
  На 21 ноември бе подписан Меморандум за сътрудничество с Европейския културен център-Женева, основан през 1950 г. Документът бе подписан от президента на Центъра проф. Душан Сиджански и от проф. Милан Миланов. Страните се договориха да си сътрудничат при разработването и въвеждането на модерни методи на обучение в областта на международните отношения и дипломацията и особено по въпроси, свързани с европейската интеграция и Европейския съюз, отчитайки и културните аспекти на сътрудничество. Предвижда се страните да се информират по теми, свързани с обучителната и изследователската техники, както и обмен на литература. Ще бъдат организирани съвместни публични събития – конференции, кръгли маси, конкурси за есета.
  На среща с проф. Филип Бурен, Директор на Университета за международни изследвания, състояла се също на 21 ноември, беше обменен опит в методите на обучение и международните изследования. Беше договорено взаимно информиране за предстоящи събития и обмен на лектори и публикации.

 • [20.11.2007] - Класиране на кандидатите в конкурс за държавни служители в Дипломатическия институт.

 • [19.11.2007] - Днес бе открит четиридневен семинар по въпросите на “Политиката за развитие”, организиран от Дипломатическия институт в сътрудничество с Холандския институт за международни отношения “Клингендал”. В семинара участват служители на Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите, Министерски съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и експерти от Комисията по външната политика на НС. Обучението се води от проф. Пол, Хьобинк, холандски експерт по политиката за развитие и сътрудничество

 • [16.11.2007] - Списък на допуснати кандидати до конкурс за държавни служители в Дипломатическия институт.

 • [16.11.2007] - Днес в Дипломатическия институт се състоя експертна среща с Алън Райли, професор по право в City Law School, Лондон. Професор Райли направи презентация на тема „Руският газов дефицит: Геополитически последици за България и Европа” пред дипломати, експерти от МВнР и МИЕ, представители на академичните среди и медиите.

 • [14.11.2007] - Дипломатическият институт организира среща-разговор с Марк Търнър, референт за България в Държавния депратамент на САЩ на тема “Дейността на един американски дипломат, когато не е на мандат”. В срещата участваха млади дипломати от курсовете на Дипломатическия институт и експерти от МВнР.

 • [12-13.11.2007] - Работно посещение на проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и г-жа Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” в Лисабон, Португалия. Визитата беше свързана с участие в Шестия Евро-китайски форум, който се проведе на 12 и 13 ноември т.г. Той се организира от Academia Sinica Europaea–Шанхай, португалския Дипломатически институт и Католическия университет в Лисабон и се проведе под патронажа на президента на Португалия проф. Анибал Каваку Силва. През 2006 г. българският Дипломатически институт беше домакин на петото издание на Форума под патронажа на вицепремиера и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин. Тази година в панела „Отношенията ЕС-Китай” като основен говорител участва г-н Соломон Паси, председател на Комисията по външна политика на Народното събрание с доклад на тема ”Китай и трансатлантическият мост”. В заключителния панел проф. Миланов обобщи резулатите от изнесените доклади и отправи конкретни препоръки за разширяване на тематиката и по-отчетливо участие на политици в следващите издания на Форума. Тази година в него участваха както представители на китайски университети и изследователски центрове, така и дипломати и експерти от Португалия и Испания.
  На 12 ноември 2007 г. в Министерството на външните работи на Португалия беше подписан Протокол за сътрудничество между българския Дипломатически институт и Дипломатическия институт към МВнР на Португалия от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, а от португалска страна – от президента на Дипломатическия институт проф. д-р Армандо Маркеш Гедеш. Подписаният документ има за цел да създаде условия за поддържане на контакти и насърчаване на сътрудничеството между двата Института чрез изработване и въвеждане на нови методи на обучение в областта на дипломацията, международните отношения, международното право, външните икономически отношения, политическите науки, обмена на литература и други материали. Той предвижда също обмен на преподаватели и курсисти на основата на взаимност с оглед повишаване на тяхната професионална квалификация, както и участие на експерти в конференции, симпозиуми и дискусии, организирани от двете страни. На подписването присъстваха председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание г-н Соломон Паси и г-н Максим Гайтанджиев, посланик на България в Португалия.

 • [08.11.2007] - Днес в сградата на МВнР бяха връчени сертификатите на завършилите курса по дипломация за служители на Главна прокуратура на Република България. Курсът бе организиран в рамките на програмата на Дипломатическия институт за обучение и квалификация на представители на държавната администрация извън МВнР. На официалната церемония участниците бяха поздравени от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и заместник главния прокурор г-н Валери Първанов.

 • [08.11.2007] - Екипът на Дипломатическия институт се срещна с представители на Университета в Мисури, гр. Спрингфийлд - САЩ, гостуващи в България по покана на фондация “Славяни”. След като директорът на Института проф. Милан Миланов представи дейността и структурата му, бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на обучението и изследванията.

 • [07.11.2007] - Списък на допуснати кандидати до конкурс за държавни служители в Дипломатическия институт.

 • [07.11.2007] - Класиране на кандидатите в конкурси за държавни служители в Дипломатическия институт.

 • [05.11.2007] - Днес бе открит Третият курс по Военна дипломация, организиран съвместно от Дипломатическия институт и Военна академия “Г.С.Раковски”. Участниците в него, представители на Министерство на отбраната, Генералния щаб, Военна академия и МВнР, бяха приветствани от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и началника на Военна академия Генерал-майор Евгени Манев. Като лектори в програмата на курса са включени наши и чужди висши дипломати, преподаватели от Военна академия, както и чуждестранни лектори от партньорската мрежа на Дипломатическия институт.

 • [01-03.11.2007] - Работно посещение на проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и г-жа Таня Михайлова, началник отдел “Публични дейности и сътрудничество” в Женева, Швейцария. Визитата се осъществи по покана на проф. Душан Сиджански, председател на Европейския център за култура и специален съветник на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Поводът беше откриването на академичната учебна година в Европейския институт към Женевския университет.

  На 1 ноември проф. Миланов проведе среща с г-н Йован Курбалия, директор на DiploFoundation за обсъждане на потенциала за сътрудничеството с Дипломатическия институт. Бяха набелязани редица съвместни инициативи в областта на обучението на дипломати и издателската дейност.


  В рамките на посещението проф. Милан Миланов, придружен от посланик Петко Драганов, постоянен представител на България в Женева се срещнаха с г-н Пиер Ле Лоаре, директор на Библиотеката на Службата на ООН в Женева и председател на Комитета за културни дейности на организацията. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с Библиотеката на ООН, както и за евентуално посещение на нейния директор в София с цел изнасяне на лекция пред гости на Дипломатическия институт. След разговорите домакинът покани българските си колеги да посетят богатата библиотека и ценните архиви на световната организация.

  На 2 ноември в програмата беше включена среща с г-жа Катарина Фьогеле, заместник-директор на Женевския център за политика за сигурност, с който Дипломатическият институт има подписан през 2004 г. Меморандум за разбирателство. Обсъдени бяха конкретни дейности за 2008 г., включващи обмен на лектори в различни курсове и провеждане на тематично обучение по въпросите на сигурността.
  На среща с проф. Никола Льовра, директор на Европейския институт към Женевския университет бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на европейските науки, като конкретно беше договорен обмен на лектори, публикации и организиране на съвместни публични проекти.

 • [25.10.2007] - Днес завърши курсът за младши дипломати от МВнР на Афганистан, който се организира от Дипломатическия институт. На церемония в посолството на Афганистан сертификатите бяха връчени на завършилите от заместник-министъра на външните работи Милен Керемедчиев. Приветствие към участниците поднесоха директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и посланикът на Афганистан Н.Пр. г-жа Захида Ансари. Присъстваха лектори в курса и представители на Дипломатическия институт.

 • [25.10.2007] - Днес, в зала „Средец” на хотел Шератон се състоя публична лекция на г-н Пааво Липонен, бивш министър-председател на Финландия, на тема „Защо се нуждаем от разширяване на Европейския съюз” организирана от Дипломатическия институт. На срещата присъстваха посланици, политици, експерти и студенти, които взеха участие в последвалата дискусия относно бъдещето на ЕС.

 • [24.10.2007] - Днес участниците във втория курс по дипломация от МВнР на Афганистан се срещнаха с председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание г-н Соломон Паси. В проведената оживена дискусия младите дипломати поставиха широк кръг от въпроси, повечето от които свързани с бъдещето на Афганистан и участието на България в операциите на международната общност в страната.

 • [24.10.2007] - Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до конкурси за държавни служители в Дипломатическия институт.

 • [19.10.2007] - В последния ден от първия модул на квалификационния курс за служители от Главна прокуратура на Република България се състоя среща на участниците с министъра по европейските въпроси г-жа Гергана Грънчарова. В проведената дискусия се обсъдиха въпроси на развитието на съдебната система в контекста на членството на България в ЕС.

 • [19.10.2007] - На 18 и 19 октомври т.г. отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт организира две експертни срещи на тема ”Регионално сътрудничество в региона Дунав-Черно море: предизвикателство и перспективи”. В срещите участваха експерти от МВнР, академични преподаватели и депутати.

 • [18.10.2007] - Гост на Дипломатическия институт е д-р Александър Панов, ректор на Руската дипломатическа академия. Посланик Панов се срещна на работен обяд със заместник-министъра на външните работи г-жа Евгения Колданова. На среща с директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов бяха обсъдени конкретните програми за сътрудничество между двете обучителни институции през следващата година.
  Д-р Панов изнесе лекция на тема „Руската външна политика на съвременния етап” пред аудитория от дипломати, експерти, представители на държавната администрация и журналисти.

 • [18.10.2007] - Дипломатическият институт обявява конкурс за назначаване на държавен служител.

 • [17.10.2007] - Днес се състоя публична лекция на д-р Морис Манинг, Президент на Ирландската комисия по правата на човека на тема „Ролята на националните комисии по правата на човека. Ирландският опит” организирана от Дипломатическия институт. Д-р Манинг е на посещение в София по покана на Комисията за защита от дискриминация. На събитието присъстваха представители на дипломатическия корпус, експерти, студенти и медии.

 • [17.10.2007] - Г-жа Росица Бейтсън от Централно-европейския университет в Будапеща направи презентация на обучителните и изследователски дейности на университета и участва в обсъждане на възможностите за сътрудничество с представители на Дипломатическия институт и Дирекция "Човешки ресурси" на МВнР.

 • [15.10.2007] - Днес започна курс за младши дипломати от Министерство на външните работи на Афганистан. Курсът се организира от Дипломатическия институт, в съдействие с МВнР и е с продължителност две седмици. В курса участват 10 афганистански дипломати. Темите от програмата включват: приоритети на българската външна политика; ролята на България на Балканите и в Черноморския регион; Международни организации - ООН, НАТО, ОССЕ и ЕС; новите предизвикателства пред сигурността; тероризъм; публична дипломация. Курсът беше открит от директора на Дипломатически институт проф. Милан Миланов и Н.Пр. г-жа Захида Ансари, посланик на Република Афганистан.

 • [15.10.2007] - Днес в сградата на Дипломатическия институт на бул. “Княз Дондуков” 85-87 бе открит квалификационен курс за съдебни служители на Прокуратурата на Република България. Курсът се организира в рамките на програмата на Дипломатическия институт за обучение и квалификация на представители на държавната администрация извън МВнР. Участници в курса са двадесет съдебни служители от кабинета на Главния прокурор и Дирекция “Международна дейност и протокол” на Главна прокуратура. На официалното откриване участниците бяха приветствани от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и от заместник главния прокурор г-н Валери Първанов.

 • [11-12.10.2007] - Студентката по европеистика в СУ „Св.Кл.Охридски” Анна Янкова, спечелила първата награда в конкурса-дебат “Какво бих направил, ако съм български евродепутат”, организиран от Дипломатическия институт под патронажа на министър Гергана Грънчарова, посети Брюксел. Тя беше включена в делегацията на министъра по европейските въпроси. В рамките на посещението г-ца Янкова участва в срещите на министър Грънчарова с Греъм Уотсън, председател на Групата на европейските либерали и демократи в ЕП; с българските евродепутати и българските медици; със заместник-председателя на ЕК комисар Маргот Валстрьом, с комисар Леонард Орбан.

 • [07-10.10.2007] - Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов бе на работно посещение в Черна гора и Косово, чиято цел бе установяване на сътрудничество със сродни институции в областта на дипломатическото обучението и квалификация. В състава на делегацията бяха г-жа Виолета Караиванова, началник отдел “Обучителни програми” в Дипломатическия институт и г-н Стоян Станкулов, председател на Дружество “Черно море - Адриатика”, партньорска организация на ДИ.
  В Подгорица бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Дипломатическата академия “Гаври Вукович” към МВнР на Черна гора. Директорът на Академията д-р Миливое Балетич и проф. Милан Миланов се договориха за оказване на помощ от страна на Дипломатическия институт и споделяне на българския опит в организиране на обучението и квалификацията на дипломатическите кадри. На подписването присъства посланикът на България в Черна гора г-жа Снежана Найденова. По време на визитата в Черна гора проф. Милан Миланов се срещна с Александар Богданович, съветник на Президента, проф. Сърджан Дарманович, декан на Факултета по политически науки към Университета на Черна гора и с директора на Държавния архив г-н Стеван Радунович.
  В рамките на посещението в Косово българската делегация се срещна със съветника на премиера на Косово по проблемите на европейската интеграция г-н Дардан Велиу, с г-н Фитим Гларева, директор на Дирекция „Международни политически и икономически връзки”, както и с други представители от кабинета на министър-председателя на Временното правителство на Косово. Проф. Миланов посети Прищинския университет, където имаше разговор с ректора проф. Енвер Хасани. По време на срещата в Американо-Европейския университет за бизнес и технолигии (УВТ) в Прищина проф. Милан Миланов и проф. д-р Едмонд Хайризи подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции. На подписването присъства г-н Николай Колев, ръководител на Дипломатическото бюро на България в Прищина.

 • [04.10.2007] - Дипломатическият институт обявява конкурси за назначаване на държавни служители.

 • [02.10.2007] - От 26 до 28 септември 2007 г. в Мапуто, Мозамбик, се проведе 35-та световна годишна среща на ректори и директори на дипломатически академии и институти за международни отношения. Срещата има за цел обмяна на опит в обучението и подготовката на дипломатически кадри. Тази година тя беше посветена на следните теми, по които се състоя задълбочена дискусия:
 • Дипломация, свързана с операциите по опазване, възстановяване и поддържане на мира, както и в сферата на следкризисната възстановителна дейност
 • Дипломация и развитие: предизвикателствата на дипломацията на общественото здравеопазване
 • Ролята на дипломацията в управлението на миграционните процеси
 • Ролята на дипломацията в държави с ограничени човешки и финансови ресурси
 • Дипломация и тероризъм – диалога между цивилизациите и културите
 • В срещата взеха участие държавници, политици, дипломати, общественици и културни дейци от 70 държави в света, в това число и представители на ООН. От българска страна участие в срещата взе проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи.

 • [01.10.2007] - В брой 78/28.09.2007 г. на Държавен вестник е обнародван приетият на 13 септември т.г. от Народното събрание Закон за дипломатическата служба. В закона се регламентират статута и функциите на Дипломатическия институт.

 • [01.10.2007] - По покана на Дирекция „Публична дипломация” на НАТО група от 11 млади български дипломати, участвали в петия Основен курс по дипломация на Дипломатическия институт, посети днес Главната квартира на Алианса в Брюксел. Те имаха възможност да дискутират с представители на Международния секретариат на организацията ангажиментите на съюзниците на Балканите, действащите операции и мисии, отношенията с важни партньори като Русия и Украйна, наситения график до следващата среща на върха през 2008 г. Проведе се и специална среща с Постоянната делегация на България в щаб-квартирата, на която младите дипломати се запознаха с организацията на дейността й и с националния подход към решаваните въпроси.

 • [28.09.2007] - На 26 септември в Ню Йорк г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи се срещна с г-н Рашид Мередов, вицепремиер и министър на външните работи на Туркменистан. Двамата министри подписаха Меморандум за сътрудничество между външните министерства на България и Туркменистан, в чл. 5 на който се предвижда страните да си сътрудничат в подготовката на туркменистански дипломати в българския Дипломатически институт, като се организират семинари, курсове, стажове и работни посещения.

 • [27.09.2007] - По покана на Дирекция "Публична дипломация" на НАТО единадесет студенти и ученици, отличени в конкурса на Дипломатическия институт по случай Деня на Атлантическата солидарност 4 април, посетиха Главната квартира на НАТО в Брюксел. В серия от брифинги те се запознаха не само с дневния ред на НАТО, неговите операции и мисии, партньорства и др., но и с работата на Постоянната делегация на България в НАТО.

 • [26.09.2007] - Екипът на Дипломатическия институт поздравява своята колежка Биляна Дечева с раждането на втората й рожба. Нека щастливият татко и гордата кака да помагат на мама в отглеждането на новия европейски гражданин - малкия Борислав.

 • [24.09.2007] - Днес в зала 101 на МВнР бе официално открит едноседмичен семинар за представители на държавната администрация на Федерална Република Германия. Семинарът на тема “Българската държава, икономика и общество през годината на приемането на страната в Европейския съюз” се организира от Дипломатическият институт в сътрудничество с Федералната академия за публична администрация към Федералното министерство на вътрешните работи на ФРГ. Участниците, 15 служители от различни федерални министерства и институции на Германия, бяха приветствани от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов.

 • [19.09.2007] - В няколко медии на Ватикана беше отразена лекцията „Балканите – кръстопът на Европа. Ролята на католическата църква", изнесена от Фабрицио Мастрофини, редактор и медиен експерт в Радио Ватикана, на 18 септември т.г. пред Дипломатическия институт – Радио Ватикана, вестник „Авенире” и агенция SIR. Цитирани са още думите на проф. Милан Миланов, директор на ДИ, от интервюто му, дадено за радиото за положителната роля на Католическата църква в дипломатическите отношения, припомняйки присъствието на Джузепе Ронкали в България и особено историческото посещение в страната ни на папа Йоан Павел ІІ. Излъчено е и интервю за българската секция на Радио Ватикана с Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” в ДИ за подготовката на новото поколение български дипломати.

 • [18.09.2007] - Днес се състоя публична лекция на Фабрицио Мастрофини, главен редактор и медиен експерт в радио „Ватикана”, организирана от Дипломатическия институт. Темата на лекцията беше „Балканите – кръстопът на Европа. Ролята на католическата църква”. На лекцията присъстваха дипломати, сред които папският нунций Монсеньор Джузепе Леанца, експерти и журналисти.

 • [17-23.09.2007] - Първите четирима студенти, наградени в Конкурса за есе на Дипломатическия институт по случай Деня на Атлантическата солидарност 4 април участваха в Пиза, Италия в студентски форум НАТО-Афганистан. Конкретната тема „Бъдещето на Афганистан през погледа на младата генерация” събра 34 младежи от 10 страни, между които Афганистан, Казахстан, Узбекистан, България, Словакия и Италия.
  Българските студенти от СУ „Св.Кл.Охридски”, УНСС, Американския университет и Университет “Проф. Асен Златаров”-Бургас участваха и в организираната видео-телеконферентна връзка с Генералния секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер. Въпрос от българска страна, свързан със структурата на Алианса и необходимостта от трансформации, за да посрещне предизвикателствата на века, зададе студентката Нели Динева от УНСС.

 • [17.09.2007] - На 17 септември 2007 г. в Лисабон се проведе 8-та редовна среща на ръководителите на обучителни програми по въпросите на ЕС в рамките на Европейската Дипломатическа Програма. В срещата взеха участие представители от всички страни на ЕС, от Европейската комисия и от Секретариата на Съвета на ЕС. Форумът се проведе в сградата на португалското Председателство на ЕС и се председателстваше от проф. д-р Армандо Маркес Гуедеш, директор на Португалския дипломатически институт. От страна на Дипломатическия институт участие взе г-жа Виолета Караиванова, държавен експерт в отдел “Обучителни програми”.

 • [13.09.2007] - Европейският комисар по външните отношения Бенита Фереро-Валднер ще изнесе публична лекция на тема „Европейската политика на добросъседство и Черноморското сътрудничество – нови възможности за България”. Г-жа Валднер ще бъде представена от Меглена Кунева, европейски комисар по защита на потребителите. Организатори на събитието са Представителството на ЕК в София , Студентският съвет към СУ „Св. Кл. Охридски” и Институт „Отворено общество”. Лекцията ще се състои на 17 септември, понеделник, от 15:30 ч. в Аула Магна на Софийския университет.

 • [16.07.2007] - В зала 6 на НДК се състоя премиера на българското издание на книгата „Близкият Изток на сцената и зад кулисите” на акад. Евгений Примаков, организирана от Дипломатическия институт и Форум България - Русия. Акад. Примаков беше представен от директора на Дипломатическия институт професор Милан Миланов. Акад. Примаков представи книгата си пред присъстващите дипломати, експерти и журналисти. Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин в приветствието си към автора на книгата отбеляза своевременността на нейното появяване на български език.
  Академик Примаков бе любезен да надпише екземпляр от своята книга за библиотеката на Дипломатическия институт с пожелание за процъфтяване и дълголетие.

 • [03.07.2007] - На 2 юли, понеделник, се състоя публична лекция на Срджан Керим, председател на 62-та сесия на Общото събрание на ООН. Лекцията на тема „Реформата на ООН: постижения, граници и предизвикателства” беше организирана от Дипломатическия институт и Дружеството за ООН в България. Присъстваха представители на дипломатическия корпус, студенти и журналисти.

 • [28-29.06.2007] - Д-р Виолета Караиванова, държавен експерт в отдел "Обучителни програми" и г-н Тодор Петров, младши експерт в отдел „Стратегически изследвания” взеха участие във втората годишна Конференция на Балканската партньорска мрежа на изследователски центрове и институти на тема "Взаимодействието на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа – ролята на мрежите на неправителствения сектор", проведена в Букурещ, Румъния. Присъстваха над 50 представители от балканските държави, представители на Европейската комисия и НАТО. Мероприятията на семинара включиха следните основни теми, разделени в три работни групи: Работна група 1 ''Европейската и евроатлантическата перспвктива пред страните от Балканите и Черноморския регион'', Работна група 2 ''Регионално сътрудничество'' и Работна група 3 ''Ролята на неправителствения сектор в регионалното сътрудничество и интеграцията''. Представителите на Дипломатическия институт изнесоха доклади от името на института: д-р Караиванова на тема "Приоритетите на българското председателство на ПСЮИЕ" в рамките на Работна група 2, а г-н Петров на тема "Укрепване на стабилността и сътрудничеството в Черноморския регион: българското виждане за приоритетните измерения".

 • [25.06.2007] - Днес завърши курсът по военна дипломация, проведен съвместно от Дипломатическия институт и Военна академия „Г.С.Раковски”. На церемония в МВнР сертификатите бяха връчени на успешно завършилите от заместник-министъра на външните работи Тодор Чуров. Приветствие към участниците поднесоха директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и началника на Военна академия “Г.С. Раковски” генерал-майор Евгени Манев. В последния ден на курса участниците представиха изготвените от тях аналитични доклади по темите: „Участието на България в операции на НАТО и ЕС по поддържане на мира”, „Европейската политика за сигурност и отбрана”, „ООН и взаимдействие с регионалните организации при мирни мисии” и др. След предстаявенето беше проведена дискусия по темите. При изработването на докладите си курсистите работиха в екипи, като се консултираха с експерти от МВнР и Военна академия.

 • [25.06.2007] - Днес в Дипломатическия институт беше подписано рамково споразумение за сътрудничество между Дипломатическия институт и Българско дипломатическо дружество. Целите на договора са свързани с обмяната на опит и информация; провеждането и участието в конференции; разработването на съвместни проекти и др. Документът беше подписан от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и посланик Димитър Костов, председател на Дружеството.

 • [22.06.2007] - Институтът за изследвания в областта на сигурността (ISS) към Европейския съюз обявява конкурс за трима изследователи- граждани на страна-членка на ЕС. Кандидатите трябва да притежават висша (магистърска или докторска) степен в областта на политическите, икономически или социални науки; да имат потвърден професионален опит предимно като изследователи в университет или в друг обществен или частен център за анализи, който извършва дейност, сходна до тази на Института; да притежават отлично ниво на владеене на работните езици на Института (английски и френски). Кандидатите трябва също да имат специален интерес и квалификация в едно от следните три направления: 1. Международни и европейски инструменти и практики при предотвратяването на конфликти, операции по мироопазване и мироприлагане, както и следкризисно възстановяване предимно по отношение на Африканския регион; взаимодействието между демокрацията и човешките права, развитие и сигурност. 2. Политическо, икономическо развитие и развитие на сигурността в Средиземноморския регион; човешките права и демократичните преходи в Арабския свят, както и въпросите на политическия Ислям. 3. Политическо и икономическо развитие в Азия (със специален фокус върху Китай и Индия); отношенията на ЕС с новите сили на Азия; въпросите на Средния Изток и по-специално Израелско-Палестинския въпрос. Крайният срок за подаване на документи е 31 юли 2007 г. Повече информация за конкурса можете да намерите на http://www.iss-eu.org/

 • [14-15.06.2007] - На 14 и 15 юни във Военна Академия „Г.С. Раковски” се проведе двудневната единадесета международна конференция по проблемите на политиката за сигурност и отбрана. Тази година тя беше на тема: “Политика за сигурност и отбрана: ”Международните и регионални организации и новите предизвикателства пред международната сигурност” и се организира със съдействието на Дипломатическия институт и Първа инвестиционна банка. Водещ доклад по темата „България и политиката за сигурност и сътрудничество в Югоизточна Европа” изнесе заместник-министъра на външните работи Любомир Кючуков.

  Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов беше модератор на Панел ІІІ в програмата – „Разрешаване на конфликти: Регионални измерения и ролята на трети страни”. В работата на конференцията взеха участие представители на 14 страни, между които Португалия, Украйна, Черна гора, Македония, Румъния и др. • [07-08.06.2007] - Гост на Дипломатическия институт беше проф. Яп де Зваан, директор на Холандския институт за международни отношения Клингендал. Директорът на ДИ проф. Милан Миланов, обсъди с госта конкретните измерения на сътрудничеството между двете институции, което съществува от създаването на Дипломатическия институт през 2003 г. и предстоящото продължаване на договореностите до 2010 г.

  На срещата с екипа на Дипломатическия институт проф. Де Зваан беше информиран за текущите дейности на Института в областта на обучението и изследванията.

  Проф. Яп де Зваан беше приет от заместник-министър председателя и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин. На срещата бяха обсъдени актуални въпроси на международната политика и приоритетните теми за изследователските дейности на Диплоаматическия институт – Балканите, Черноморския регион и енергийната сигурност.

  В рамките на визитата си проф. Де Зваан изнесе публична лекция на тема „Бъдещето на Европейския съюз. Границите на интеграцията” пред дипломати от МВнР, дипломатическия корпус, студенти, журналисти.


 • [06.06.2007] - От 2 до 6 юни 2007 г. гости на Дипломатическия институт бяха група германски журналисти от регионални медии, сред които Инфорадио Берлин-Бранденбург, вестник Берлинер цайтунг и няколко високо тиражни ежедневници от германските провинции Шлезвиг-Холщайн, Бавария и Хесен. Групата беше водена от проф. д-р Щратеншулте, директор на Европейската академия – Берлин, една от организациите, представящи най-активно положителния образ на България, в партньорската мрежа на Дипломатическия институт.
  През първите два дни гостите от Германия имаха възможност да присъстват на празника на българската роза в гр. Казанлък, да посетят и разгледат стария град на Пловдив. Германските журналисти се срещнаха със заместник-министрите на външните работи г-жа Евгения Колданова и г-н Феим Чаушев и с говорителя на МВнР г-н Димитър Цанчев. Те бяха приети също така от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Бойко Коцев и от кмета на София г-н Бойко Борисов.

  Целта на тази инициатива е подготвените в резултат на това посещение материали да бъдат публикувани или излъчени в съответните регионални медии и техните послания да стигнат до един по-широк кръг на немската общественост в края на Германското председателство на ЕС. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Комуникационната стратегия за ЕС.

 • [04.06.2007] - Дипломатическият институт организира публична лекция на г-н Лабид Маджид Абауи, заместник-министър на външните работи на Република Ирак на тема „Постиженията на новата иракска дипломация”. Гостът бе представен от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов. На лекцията присъстваха дипломати, експерти и медии. Г-н Лабид Маджид Абауи и проф. Милан Миланов обсъдиха възможностите за обучението на иракски дипломати в българския Дипломатически институт.

 • [31.05.2007] - Дипломатическият институт има нов почетен член на Международния консултативен съвет. Г-н Марти Ахтисаари, бивш президент на Финландия, прие поканата на министъра на външните работи Ивайло Калфин да стане член на Съвета.

 • [28.05.2007] - Днес беше открит Втория курс по Военна дипломация - съвместен проект на Дипломатическия институт и Военната академия „Г.С.Раковски”. Курсистите в него са представители на Министерство на отбраната и Генералния щаб, експерти от Министерство на външните работи, чиято работа пряко или косвено е свързана с проблемите на отбраната и сигурността на страната. За лектори са поканени висши дипломати от кариерата, преподаватели от Военна академия и други висши учебни заведения, както и чуждестранни лектори от партньорската мрежа на Дипломатическия институт.

 • [25.05.2007] - От 14 до 25 май 2007 г. в Дипломатическата академия на МВнР на Руската федерация в Москва се проведе редовен курс за чужди дипломати на тема "Външната политика на Русия и международните отношения". Участие взеха 27 представители от 17 страни (Армения, Афганистан, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Киргизстан, Китай, Куба, Латвия, Македония, Монголия, Туркменистан, Украйна, Унгария, Финландия, Хърватия и Чехия). Дипломатическият институт при МВнР беше представен от г-н Стефан Стратиев - началник на отдел "Стратегически изследвания".

 • [23.05.2007] - Днес, на церемония в сградата на МВнР, вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин връчи сертификатите на успешно завършилите Петия основен курс по дипломация за младши служители. В обръщението си към младите служители той заяви, че този курс на Дипломатическия институт представлява едно уникално обучение, което дава широки възможности и перспективи за тяхната бъдеща реализация и им пожела успешна кариера. В 14-месечния курс участваха 30 служители. Лектори в 9-те модула бяха дипломати от МВнР, академични преподаватели, експерти от неправителствени организации, дипломати от посолствата на САЩ, Турция, Израел, Япония, Китай, ЮАР и др., както и лектори от партньорската мрежа на Дипломатическия институт – Холандския институт за международни отношения “Клингендал”, “Джордж Маршал център” в Германия, Дипломатическия институт към МВнР на Египет.

 • [22.05.2007] - На 21 юни отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт организира, със съдействието на Атлантическия клуб, експертна среща за отношенията между България и Македония. В срещата взе участие заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков, експерти от МВнР, представители на академичните среди и на неправителствени организации.

 • [17.05.2007] - Гост на Дипломатическия институт беше проф. Душан Сиджански, председател на Европейския център за култура в Женева и специален съветник на Председателя на Европейската комисия. Посещението бе осъществено със съдействието на Асоциацията за българо-швейцарско европейско приятелство. По време на своята визита, проф. Сиджански изнесе публична лекция на тема „Обединена Европа, нашето бъдеще. Ролята на държавите, регионите и гражданите в европейското съзидание” в Аулата на СУ „Св.Кл.Охридски”. По време на посещението си проф. Сиджански се срещна с министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова и даде интервюта за различни национални печатни и електронни медии.
  Проф. Сиджански подари на Дипломатическия институт книгата си "The Federal Future of Europe. From the European Community to the European Union" с автограф.

 • [10.05.2007] - Днес, в Дипломатическия институт беше подписано рамково споразумение за сътрудничество между Сдружение "Център за изследване на черноморската сигурност" и Дипломатическия институт. Целите на договора са свързани с обмяната на опит и информация; съвместна изследователска и консултативна дейност; разработването на съвместни проекти и др. Документът беше подписан от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и Николай Божилов, председател на Сдружението.

 • [09.05.2007] - Днес, на церемония в МВнР, Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова връчи дипломи на участниците в Студентския публичен дебат на тема “Ако съм български евродепутат…”. За най-добре представила се бе определена студентката от Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Европеистика" Ана Янкова, която ще бъде включена в екипа на министър Грънчарова при нейно предстоящо работно посещение в Брюксел. Освен тази предварително обявена награда, поради изключително доброто представяне на участниците в дебата, бяха предложени, като поощрение, краткосрочни стажове в Дипломатическия институт на Добрин Станев и Александър Димитров, и в кабинета на министъра по европейските въпроси на Сирма Митова.

 • [09.05.2007] - Днес се състоя организираната от Дипломатическия институт премиера на книгата „Съединени европейски щати” на Ги Верхофстат, министър-председател на Белгия. Повод за премиерата беше Денят на Европа. В представянето участваха г-жа Евгения Колданова, заместник-министър на външните работи, г-н Филип Беке, посланик на Кралство Белгия в България и проф. Милен Семков. Гости на събитето бяха г-н Майкъл Хъмфрис, ръководител на на Представителството на ЕК в София, г-н Михаел Гайер, посланик на Германия и други представители на дипломатическия корпус. Участваха още експерти от МВнР, академични преподаватели, журналисти и студенти.

 • [08.05.2007] - Днес в МВнР се проведе Студентски публичен дебат организиран от Дипломатическия институт под патронажа на Министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова. Петнадесет студенти от четири български университета дискутираха темата “Ако съм български евродепутат…” в присъствието на много гости - студенти, представители на медиите и кандидати в предстоящите избори за евродепутати. Дебатът бе организиран по повод 50-годишнината на Римските договори за създаването на Европейския съюз.
  Студентът-победител ще бъде обявен на 9 май, Деня на Европа, в 13.30 ч. и ще бъде включен в екипа на министър Грънчарова при нейно предстоящо работно посещение в Брюксел.

 • [07.05.2007] - В периода 4-6 май 2007 г. в Букурещ се проведе подготвителна среща за провеждане на Годишната конференция на Балканската мрежа на изследователските центрове и институти. В председателстващата тройка са институции от България, Румъния и Гърция. Сред представителите от българска страна беше директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и Стефан Стратиев, началник отдел в института. Темата на Годишната конференция, която ще се състои в края на м. юни т.г. в Букурещ ще бъде „Мястото на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа. Ролята на неправителствените организации”.

 • [02.05.2007] - Дипломатическият институт издаде в сборник есетата на победителите в проведения през март т.г. Национален конкурс за студенти и ученици за есе на тема “Предизвикателства и заплахи за сигурността през 21 век: каква да бъде ролята на НАТО?”. Сборникът съдържа двадесетте най-добри текста написани от своите млади автори на англиийски език и създаващи ярка представа за компетентността и оригиналната мисъл на едно ново поколение.

 • [24.04.2007] - Днес в Аулата на СУ „Св.Кл.Охридски”се състоя публична лекция–диалог на тема „Икономически и социални предизвикателства пред новите страни-членки на ЕС в контекста на глобализацията”, в която участваха Кемал Дервиш, Администратор на ПРООН и Сергей Станишев, Министър-председател на България. Организатори на събитието бяха Дипломатическия институт, СУ „Св.Кл.Охридски” и Представителството на Програмата за развитие на ООН. Присъстваха представители на академичните среди, дипломатическия корпус, експерти, граждани и журналисти.
  След лекцията г-н Дервиш беше любезен да даде автограф за Дипломатическия институт на неговата току-що излязла от печат книга „По-добрата глобализация”.

 • [24.04.2007] - От 24 до 26 април г.т. Дипломатическият институт провежда обучение по „Техники на преговори в Европейския съюз”. Семинарът, предназначен за служители на МВнР и представители на българската държавна администрация, се организира в сътрудничество с Федералната академия по публична администрация - Берлин. Освен презентации обучението включва много практически занятия - ролеви игри и симулации - в които 18-те участници от различни министерства ще упражняват техниките за успешно водене на преговори в институциите на ЕС. Лекторите са германски и френски професионалисти с голям опит в сферата на обучителната дейност.

 • [23.04.2007] - Днес се състоя публична лекция на д-р Алаеддин Боруджерди, председател на Комисията по национална сигурност и външна политика на Ислямското консултативно събрание на Иран, организирана от Дипломатическия институт. Темата на лекцията беше „Позициите на Иран в регионален и международен аспект”. Д-р Боруджерди е на посещение в България по покана на Комисията по външна политика на Народното събрание. На лекцията присъстваха експерти от МВнР, представители на дипломатическия корпус, курсисти на ДИ, журналисти.

 • [21.04.2007] - На 20 април проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и Стефан Стратиев, началник отдел "Стратегически изследвания", посетиха Института за международна политика и стопанство (ИМПС) в Белград, където се състояха разговори с неговото ръководство – д-р Едита Стоич–Каранович, и.д. директор, административния директор проф. Радойе Зечевич и директора по научната дейност Невенка Йефтич. Обсъдени бяха конкретни идеи за активизиране на сътрудничеството в изпълнение на подписания през 2006 г. Меморандум. Отправена беше покана от ИМПС за участие на ДИ в международна конференция на тема „Устойчиво развитие на регионите”. От своя страна проф. Миланов покани д-р Стоич-Каранович да посети България и да изнесе публична лекция.

 • [19.04.2007] - Днес в Белград се проведе 16-та среща на Съвета на министрите на външните работи на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). В рамките на дискусиите особено внимание е било отделено на разширяването на сътрудничеството между ЧИС и ЕС. В рамките на министерската среща на ЧИС директорът на Дипломатическия институт на МВнР проф. Милан Миланов подписа Меморандум за сътрудничество между дипломатическите академии и институти на страните-членки на ЧИС.

 • [19.04.2007] - Днес в рамките на Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР беше проведена симулационна игра – представяне на приоритетите на правителството на Р България в областта на външната политика след присъединяването на страната към ЕС на 1 януари 2007 г. На курсистите бяха определени роли в колегиум на МВнР – ръководство и директори на дирекции. Те проведоха дебат за необходимостта от преосмисляне на външнополитическите акценти в правителствената програма. Конкретната им задача беше да изготвят аргументирани предложения за новите приоритети. Дискусията беше последвана от коктейл, даден от „министъра на външните работи”.

 • [16.04.2007] - По повод 50-годишнината на Римските договори за създаването на Европейския съюз Дипломатическият институт, под патронажа на Министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова, обявява Конкурс за участие в публичен дебат “Ако съм български евродепутат…”. Целта е участниците в дебата да представят своето виждане за работата на европейския депутат и за неговата мисия в авторитетната европейска институция. Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова ще бъде модератор на дискусията и ще има глас в решението на специалното жури за излъчването на победител. Студентът-победител в дебата, ще бъде включен в екипа на министър Грънчарова при нейно предстоящо работно посещение в Брюксел. Дебатът ще се състои на 8 май 2007 г. в МВнР, победителят ще бъде обявен на 9 май, Денят на Европа. [Повече информация]

 • [10-13.04.2007] - Г-н Тодор Петров, младши експерт в отдел „Стратегически изследвания”, взе участие във финалния Модул V от Седмата европейска дипломатическа програма „Отношенията на ЕС с Индия и Китай” в Берлин, който включваше симулации на управление на кризи. След това се състоя церемония по връчване на дипломите на успешно завършилите. Г-н Петров е първият български гражданин, завършил тази дипломатическа програма. Основният фокус на програмата, която включва пет обучителни модула (провеждани в пет различни европейски столици) в рамките на период от осем месеца, е насочен към въпроси засягащи ОПОВОС и външни политики на ЕС. Програмата си поставя за цел да възпита национално съзнание по отношение на европейското измерение на дипломацията и да предостави обучителна среда, която надхвърля обсега на стриктно националните условия. Освен актуална информация по основната тема, участниците се запознават и с практически измерения на сътрудничеството на страните членки в рамките на ЕС по отношение на външнополитически въпроси. Това издание на програмата беше организирано съвместно от финландското и германското председателства на ЕС, Европейската комисия и Секретариата на Съвета.

 • [13.04.2007] - Eвропейската он-лайн Академия (към Университета в Кьолн, Международния Център за изграждане на Европа и други партньори), започва записване за новата академичната година 2007/2008. Европейската онлайн академия предоставя възможност за следдипломно обучение и професионална подготовка в областта на европейската интеграция чрез редуване на он-лайн модули със семинари. По този начин участниците могат успешно да комбинират своето обучение с професионална ангажираност без прекъсване. Програмата е адресирана към академичните среди, частните институции и всички, които се нуждаят от професионална, всекидневно актуализирана информация по въпросите на европейска интеграция, предоставена от експерти с богат опит в теорията и практиката на материята. Крайният срок за записване е 5 септември 2007 година. Повече информация за Европейската онлайн академия може да намерите на http://www.eu-online-academy.org

 • [12.04.2007] - Днес, на официална церемония в МВнР заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков връчи удостоверенията на завършилите курса по консулска дипломация, организиран от Дипломатическия институт и дирекция „Консулски отношения” на МВнР. В приветствието си заместник-министър Кючуков подчерта, че ролята на българската консулска служба в условията на членство в ЕС е нараснала значително. Осъществяването на защитата на българските граждани в чужбина изисква добра подготовка, компетентност и познания от консулските служители, които този курс дава, заяви заместник-министър Кючуков.
  Директорът на Института проф. Милан Миланов и директорът на дирекция „Консулски отношения” д-р Иван Сираков също приветстваха участниците в курса.

 • [03.04.2007] - Гост на Дипломатическия институт е Алън Дюкс, Генерален директор на Института по европейски въпроси на Ирландия. В рамките на визитата си той се срещна с г-н Ивайло Калфин, заместник-министър председател и министър на външните работи. Г-н Дюкс изнесе публична лекция пред Дипломатическия институт на тема „Оптимизиране на ползите от членството в ЕС: опитът на Ирландия”. В проведената дискусия след лекцията участваха представители на дипломатическия корпус в София и експерти от МВнР.

 • [30.03.2007] - Днес в МВнР се проведе церемонията по награждаването на спечелилите участници в Националния конкурс за студенти и ученици за есе на тема “Предизвикателства и заплахи за сигурността през 21 век: каква да бъде ролята на НАТО?”. Конкурсът бе обявен от Дипломатическия институт по повод 4 април – Ден на атлантическата солидарност. В него взеха участие 45 студенти и ученици от София, Благоевград, Бургас, Варна и други градове. Наградите бяха връчени от постоянния представител на България в НАТО посланик Любомир Иванов. Наградите са осигурени от дирекция „Публична дипломация” на НАТО - първите четирима класирани ще участват в международен студентски форум „НАТО-Афганистан”, който ще се състои в периода 19-23 септември в Пиза, Италия, а класираните от 5-то до 15-то място ще посетят Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия през м. октомври т.г. [Списък на наградените]

 • [29.03.2007] - Гост на Дипломатическия институт беше Ботир Худайбердиев, Директор на Центъра за стратегически и междурегионални изследвания към Президента на Република Узбекистан. В рамките на визитата си г-н Худайбердиев изнесе в МВнР публична лекция на тема „Централна Азия между Запада и Изтока. Поглед от Узбекистан”. Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и г-н Худайбердиев подписаха Меморандум за сътрудничество между двете институции.

 • [27.03.2007] - Дипломатическият институт организира публична лекция в МВнР на д-р Абдуллах Абдуллах, председател на Политическата комисия на Законодателното събрание на Палестина на тема „Арабско-израелският конфликт и усилията за мир. Перспективите за мир в Близкия изток”. Присъстваха множество представители на дипломатическия корпус, експерти и журналисти.

 • [26.03.2007] - Дипломатическият институт издаде сборника Публични лекции 2006 г. Идеята за изготвянето на този сборник е израз на благодарност към гостуващите лектори, които с качеството на своите изяви и подкрепата на дейността ни, помагат Дипломатическият институт да се утвърди като център за дискусии и обмен на идеи по актуални значими международни теми. В сборника за 2006 г. се съдържат лекциите, изнесени пред аудиторията на Института от Жан-Клод Трише - Президент на Европейската централна банка, Алфред Моисиу - президент на Република Албания, Катрин Лалюмиер - Президент на Дома на Европа – Париж, Денис Макшейн - бивш министър за Европа на Великобритания, Меглена Кунева - тогава министър по европейските въпроси, а сего еврокомисар, както и още 15 лекции на такива изявени гости.

 • [23.03.2007] - Дипломатическият институт има нов почетен член на Международния консултативен съвет. Г-жа Катрин Лалюмиер, президент на Дома на Европа – Париж, бивш Генерален секретар на Съвета на Европа прие поканата на министър Ивайло Калфин да стане член на Съвета.

 • [22.03.2007] - Като част от програмата на Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР бе проведен еднодневен семинар „Ефективно водене на преговори в ЕС”. Лектор на семинара беше Рон Тон, директор на дипломатическо обучение в Холандския институт за международни отношения "Клингендал". По време на семинара курсистите проведоха симулационна игра за бъдещето на Европа в областта на правосъдието и вътрешните работи, нелегалната имиграция и Европейската конститутция.

 • [21.03.2007] - От 19 до 21 март на работно посещение в Дипломатическия институт беше г-жа Али Моленаар, Директор на библиотеката и документационен център в Холандския институт за международни отношения „Клингендал”. По време на посещението си тя бе запозната с организацията и работата на библиотеката на Дипломатическият институт и бяха обсъдени резултатите от тригодишния съвместен проект за институционално изграждане между двата института в сферата на информационното обслужване.

 • [16.03.2007] - Днес в град Сандански приключи работата си международният семинар за младши дипломати от балканските страни и страните от Черноморския регион - Зимно училище по дипломация, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с Централноевропейската инициатива и фондация “Ханс Зайдел”, Германия. На последното заседание лекция на тема “Външнополитически приоритети и регионални ангажименти на България като страна членка на ЕС” изнесе замeстник- министърът на външните работи г-н Любомир Кючуков. На церемонията по закриването заместник-министър Кючуков и директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов връчиха на участниците сертификати за участие във второто издание на Зимното училище по дипломация.

 • [16.03.2007] - Участниците в петия основен дипломатически курс за младши служители на МВнР бяха на посещение в Народното събрание. Курсистите присъстваха на парламентарен контрол и имаха среща с председателя на Комисията по външна политика Соломон Паси, на която бяха дискутирани актуални външнополитически теми.
  В срещата се включи и новоизбрания министър по европейските въпроси г-жа Гергана Грънчарова.

 • [15.03.2007] - Дипломатическият институт и фондация „Ханс Зайдел” организираха публична лекция на д-р Гюнтер Бекщайн, заместник-министър председател и министър на вътрешните работи на Бавария, на тема „България, член на ЕС – партньор на Бавария. Външнополитически измерения и аспекти на политиката за сигурност в регионалното сътрудничество”. Лекцията се състоя в хотел Шератон. Гости на събитието бяха министърът на вътрешните работи Румен Петков, посланикът на Германия Михаел Гайер, депутати, представители на деловите среди.

 • [13.03.2007] - Посолството на Ирландия в София обявява награда за написване на есе на английски език от български гражданин "James Bourchier Essay Prize". Срокът за изпращане на есетата е 15 април 2007 година. [Повече информация]

 • [12.03.2007] - Днес се откри второто Зимно училище по дипломация в град Сандански, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с Централноевропейската инициатива и фондация “Ханс Зайдел”, Германия. Темата е “Политиката на ЕС към страните от Западните Балкани и Черноморския регион”. Участниците и лекторите в международния семинар бяха приветствани от Михаел Гайер, посланик на Германия и проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт. Посланик Гайер ще запознае младите дипломати с приоритетите на Германското председателство на ЕС. Участници в Зимното училище са 16 младши дипломати от Румъния, Молдова, Украйна, Грузия, Азербайзжан, Албания, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Турция и Хърватия. Лектори в семинара са експерти от парньорски организации на Дипломатическия институт от Германия, Европейската комисия в Брюксел, Хърватия и Унгария.

 • [09.03.2007] - На 8 март 2007 г. в рамките на отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт се проведе експертна среща по актуални външнополитически въпроси. В срещата взеха участие зам.-министър Любомир Кючуков, експерти от Дирекция „Външнополитическа координация и планиране” и Дирекция „Европа I” на МВнР, представители на академичните среди и на неправителствени организации.

 • [06-09.03.2007] - Тодор Петров, младши експерт в отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт, взе участие в Модул 4 от Седмата европейска дипломатическа програма “Отношенията на ЕС с Индия и Китай”, проведен в Будапеща, Унгария. В него участваха 54 младши служители на външнополитически ведомства от страните-членки на ЕС, представители на Европейската комисия и Съвета на ЕС. Мероприятията на семинара включваха симулационни игри, проведени от преподаватели от Холандския институт за международни отношения „Клингендал” (д-р Пол Мерц) и Виенската дипломатическа академия (д-р Робърт Вайбел).

 • [07.03.2007] - Днес, в Дипломатическия институт беше подписан тристранен Договор за сътрудничество и съвместна дейност между Фондация „Славяни”, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Дипломатическия институт. Целите на договора са свързани с обмяната на опит и информация; провеждането и участието в конференции; разработването на съвместни научни и образователни проекти и др. Документът беше подписан от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и проф. Захари Захариев, председател на двете неправителствени организации.

 • [06.03.2006] - В новия брой на списание "Български дипломатически преглед" е публикувано интервю с директора на Дипломатическия институт проф. д-р Милан Миланов.


 • [05.03.2007] - Днес беше открит третият едномесечен курс по консулска дипломация, организиран от Дипломатическия институт в сътрудничество с дирекция “Консулски отношения” на Министерство на външните работи. Курсистите бяха приветствани от г-жа Гергана Грънчарова, заместник-министър на външните работи, от директора на дирекция "Консулски отношения" д-р Иван Сираков и от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов. Курсът обхваща запознаване със законовата уредба в сферата на консулската дейност, спецификата в дейността на консулската служба, визовата политика, граничен и паспортен контрол, въпроси касаещи статута на бежанците и миграционни проблеми. Лектори са представители на Министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на правосъдието и др.

 • [28.02.2007] - От 23 до 28 февруари 2007 г. в Берлин се проведе семинар за представители на българската държавна администрация. Семинарът, организиран от Дипломатическия институт в сътрудничество с Европейската академия - Берлин, бе посветен на въпросите на европейската интеграция след последното разширяване на ЕС и на приоритетите на Германското председателство.
  В обучението взеха участие 15 служители от различни министерства: МВнР, Министерски съвет, МВР, Министерствата на финансите, на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, на културата, на земеделието и горите и на околната страна и водите.
  Основни теми на докладите и дискусиите бяха политиката на съседство, отношенията ЕС - Русия, перспективи на политиката на ЕС спрямо страните от Черноморския регион и страните от Централна Азия. В програмата на семинара бе включено и посещение във Федералното министерство на външните работи на Германия, където участниците имаха работна среща с референта за Западните Балкани.

 • [19-21.02.2007] - Работно посещение на директора на Дипломатическия институт в Делхи, Индия

  По покана на Дипломатическия институт към МВнР на Индия проф. Милан Миланов и Таня Михайлова, началник отдел "Публични дейности и сътрудничества" в Дипломатическия институт осъществиха срещи с ръководството на Института и с представители на индийското външно министерство.

  С декана на Института, посланик Сурендра Кумар и неговия заместник Б.А. Рой, бяха обсъдени бъдещи дейности, произтичащи от договореното през 2004 г. сътрудничество – размяна на лектори, организиране на курсове за чуждестранни дипломати и обмeн на информация. Беше потвърдено от двете страни, че изтичащият през тази година Меморандум за сътрудничество ще продължи своето действие за още три години. На срещата беше обсъдена и възможността българският Дипломатически институт да организира подходящо българо-индийско публично събитие. Посланик Сурендра Кумар прие покана за посещение в София и изнасяне на публична лекция пред Дипломатическия институт.

  В МВнР на Индия проф. Милан Миланов се срещна с г-н В.П.Харан, директор на дирекция „Администрация”, където се запозна с механизмите на подбор на кандидати за работа в дипломатическата служба на Индия и тяхната последваща подготовка, която се провежда в Дипломатическия институт. На срещите на проф. Миланов присъства извънредният и пълномощен посланик на България в Индия г-н Драговест Горанов.

  В рамките на визитата си проф. Миланов изнесе лекция на тема „Петото разширяване на ЕС – последствия и перспективи. Отношенията с Индия” пред две различни аудиториии – випуск 2007 на курса за млади индийски дипломати и 42-ия професионален курс за чуждестранни дипломати. В Центъра за Източноевропейски изследвания към Факултета по международни отношения на университета „Джавахарлал Неру” проф. Миланов изнесе лекция за предизвикателствата пред страните от Югоизточна Европа по пътя им към ЕС. И след трите лекции бяха проведени дискусии.


 • [16.02.2007] - Като част от програмата на Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР бе проведена интерактивна игра, по време на която курсистите проведоха “парламентарен дебат” по проектозакон за ратифициране на Споразумение между правителствата на България и САЩ относно продължаване участието на българския контингент в Ирак и приемане на решение за изпращане на български военен контингент в лагера “Ашраф”, като част от многонационалните коалиционни сили в Ирак.

 • [16.02.2007] - Днес, в Дипломатическия институт беше подписан тристранен Меморандум за сътрудничество за 2007 г. между Федералната академия за публична администрация /ФАПА/ към Федералното Министерство на вътрешните работи на Германия, Института по публична администрация и европейска интеграция /ИПАЕИ/ и Дипломатическия институт. Целта е повишаване на квалификацията на административни и ръководни кадри. Документът беше подписан от д-р Удо Барч, ръководител на Берлинския клон на ФАПА, г-н Димитър Пенков, директор на ИПАЕИ и проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт.

 • [12.02.2007] - По повод Деня на атлантическата солидарност - 4 април, Дипломатическият институт организира Национален конкурс за есе на тема “Предизвикателства и заплахи за сигурността през 21 век: каква да бъде ролята на НАТО?”. Наградите са осигурени от дирекция „Публична дипломация” на НАТО. Първите четири награди са участие в Международния студентски форум „НАТО-Афганистан”, който ще се състои в периода 19-23 септември в Пиза, Италия. Наградата на класираните от 5-то до 15-то място е посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия през м. октомври т.г. [Повече информация]

 • [12.02.2007] - Днес започна петият Основен курс по дипломация за младши служители на Министерство на външните работи. Курсът беше открит от заместник-министъра на външните работи Тодор Чуров и директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов. Курсът е с продължителност 14 седмици и включва 10 тематични модула по въпроси на историята и институционалната рамка на външната политика на България, европейската интеграция, международното право, политиката за сигурност, дипломацията в Югоизточна Европа, двустранната и многостранната дипломация, протокол и консулски отношения.

 • [07.02.2007] - Библиотеката на Дипломатическият институт публикува Електронен каталог Книги, който е достъпен чрез уеб сайта на Института. Настоящата база данни обхваща заглавия в областта на международните отношения, европейската интеграция, въпросите на сигурността, международните организации, дипломация, право, история, социология, политология, икономика и др., постъпили в библиотеката от 2004 г. до сега. За улеснение на потребителите, базата данни позволява: Базово търсене, Търсене през речник, Сложно търсене и Опростено търсене.

 • [05.02.2007] - Днес по Дарик радио стартира излъчването за 2007 г. на предаването „Професия дипломат”, което се подготвя съвместно от Дипломатическия институт и Дарик радио. Предаването се излъчва вече трета година, като през настоящата може да бъде слушано всеки понеделник в периода между 13.30 и 14.00 ч. Гост в рубриката „Личност в дипломацията” в първото предаване през 2007 г. беше заместник министър-председателят и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин.

 • [02.02.2007] - Турският институт за външна политика отпуска стипендия “Ихсан Дограмаджъ” в размер на 20 000 щатски долара в подкрепа на изследвания за мир в областта на международните отношения. Стипендията има за цел да подкрепи научни изследвания за развитието на международните отношения, допринасящи за сближаване и приятелство между народите. Крайният срок за подаване на молби за кандидатстване е 28 февруари 2007 г. Главната тема тази година е “Understanding and Dialogue among Civilizations: Opportunities and Constrains”. [Повече информация].

 • [01.02.2007] - На 30 и 31 януари 2007 г. в Белград се проведе Първата среща на директорите и ректорите на Дипломатическите академии и Институти при МВнР на страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), по инициатива на председателстващата страна – Република Сърбия. Българският Дипломатически институт беше представляван от неговия директор проф. Милан Миланов. В срещата взеха участие представители и от Албания, Армения, Азербайджан, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. Участниците представиха своите институции – академични програми, обучителни дейности, изследвания и публична дейност и поставиха ударение върху важността на обмяната на опит, на програми, лектори и обучаеми в рамките на общото сътрудничество между Дипломатическите академии и Институти на страните от ОЧИС.
  На срещата беше изработен окончателния текст на проекта на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Дипломатическите академии и Институти при МВнР на страните-членки на ОЧИС, чието подписване се предвижда за предстоящата на 25 април 2007 г. 16-та среща на Съвета на ОЧИС в Белград.

  В рамките на визитата на проф. Миланов в Белград, на 30 януари 2007 г., се състояха двустранни разговори между него и Директора на Дипломатическата академия на Сърбия посланик Божин Николич. Обсъдени бяха възможностите и перспективите за бъдещ обмен и съвместни дейности. Подписано беше и Споразумение за сътрудничество между двете институции.


 • [26.01.2007] - Днес в Париж се състоя семинар на тема „Година на решения – Западните Балкани през 2007 г.”, организиран от Института на ЕС за изследване на сигурността. Създаденият Task Force по въпросите на Балканите е разисквал европейската политика към региона – ключовата роля на ЕС в периода след определяне статута на Косово, поддържането на добрите отношения със Сърбия, както и потенциалните прояви на нестабилност в Македония и Босна и Херцеговина. Участие в семинара взе директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, който е българският представител в Борда на Института на ЕС.

 • [21–24.01.2007] - Работно посещение на директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов в Държавата Израел

  В Нахалал проф. Миланов и д-р Джоузеф Шевел, президент на Галилея колеж, подписаха Меморандум за разбирателство между Дипломатическия институт и Галилея колеж. На церемонията по подписване на Меморандума присъства българският посланик в Израел г-н Петко Димитров. Проведените срещи с ръководството на колежа бяха насочени към реализиране на конкретни прояви на сътрудничеството, в т.ч. организиране на съвместни курсове и обмен на лектори.

  В Тел Авив проф. Миланов посети Центъра за изследване на Близкия изток и Африка "Моше Даян" към Университета на Тел Авив. С проф. Еял Зисер, проф. Миланов обсъди възможностите за сътрудничество по проблемите на Близкия изток, както на изследователско, така и на обучително ниво.

  В МВнР на Държавата Израел в Ерусалим проф. Миланов се срещна с директора на Бюрото за обучение и развитие на МВнР на Израел г-н Боаз Модай, с директора на дирекция "Централна Европа" г-н Рав-Нер Цви и с г-н Бени Даган, началник отдел “Близко-източни въпрос,” Център за политически изследвания. С ръководството на Бюрото бяха обсъдени параметрите на дейност на двете обучителни структури. С г-н Рав-Нер Цви бяха обсъдени актуални въпроси от общ за двете държави интерес. Г-н Бени Даган представи детайлно дейността на Центъра за политически изследвания. В работното посещение участва и Тодор Петров, експерт в отдел "Стратегически изследвания".


 • [17.01.2007] - Дипломатическият институт, съвместно с дирекция „Евроинтеграция” в МВнР, организираха експертна среща с д-р Адриан Роситър, лектор в Националното училище по управление – Лондон, Великобритания на тема „Координация на политиките на ЕС в страна-членка. Опитът на Великобритания.” В последвалата дискусия участваха Ник Лийк, заместник-посланик в посолството на Великобритания в София и Марио Милушев, и.д. директор на дирекция “Евроинтеграция” и представители на министерствата в Съвета за координация и мониторинг.

 • [15.01.2007] - Дипломатическият институт, съвместно с Европейския център за обучение CEFEC, обявява набиране на участници за едноседмично платено обучение с цел подготовка за първия етап на конкурсите на ЕС на тема: “Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация”. Обучението ще се проведе в периода 19 – 25 февруари 2007 г. Поради ограничения брой места, включването в курса ще става по реда на записване и заплащане на таксата за обучение.

  Дипломатическият институт обявява и набиране на участници за еднодневен платен семинар на 25 февруари с цел подготовка за втория етап на конкурсите (писмен изпит) по съответните области на компетентност. Допълнителна информация за условията на провеждане на конкурсите за работа в администрацията на Европейския съюз може да бъде намерена на сайта на Европейския център за подбор на персонал.


 • [09.01.2007] - Дипломатическият институт издаде сборник от лекции по европейска интеграция, изнесени в Основния курс по дипломация за служители на Министерство на външните работи през 2006 г. Сборникът е на български и френски език и е издаден с финансовата подкрепа на Международната организация по франкофония. Той е първото учебно помагало, което Дипломатическият институт издава, за да подпомогне процеса на обучение в своята квалификационна програма.

 • [09.01.2007] - Книгата “Европа в криза. За преосмисляне на европейската идея” на Гюнтер Ферхойген, заместник-председател на Европейската комисия издаде Дипломатическият институт съвместно със списание “Български дипломатически преглед” и фондация “Фридрих Еберт”.
  Встъпителните думи към книгата са написани от Меглена Кунева, бивш министър по европейските въпроси на България и настоящ еврокомисар, и Меглена Плугчиева, посланик на България в Германия.