• [20.12.2008] – Днес в сградата на БНР се проведе среща между проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и Валерий Тодоров, генерален директор на радиото. В срещата участваха директорите на програма "Хоризонт" и програма "Христо Ботев". След обсъждане на идеите и възможностите за съвместни дейности между двете институции, беше подписан Договор за сътрудничество. Приоритетна задача на сътрудничеството ще бъде информирането на обществото за обученията, изследванията и публичните дейности в областта на българската и световната външна политика. Договорено бе и продължаването на излъчваната в продължение на една година радиорубрика "Дипломатически клуб" по програма "Христо Ботев".

 • [19.12.2008] – Днес в рамките на програмата “Отворени врати” на Дипломатическия институт на посещение в МВнР бяха студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Магистрантите от програма “Дипломация и международни отношения” имаха среща с г-н Златко Димитров, началник на отдел „Стратегически въпроси” в дирекция „Политически въпроси” в МВнР и член на Националния консултативен съвет на ДИ, който ги запозна с приоритетите и предизвикателствата пред българската външна политика като член на ЕС и НАТО, като подкрепи изказването си с конкретни примери от работата си в МВнР и като съветник на Марти Ахтисаари. Г-жа Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” на ДИ запозна студентите със структурата на Института, програмите, обучителните курсове, публичните лекции и изданията.

 • [15.12.2008] – На 11 декември 2008 г. в Москва се проведе международна конференция на тема: “Черноморският регион: регионална сигурност и многостранно сътрудничество”. Организатор на конференцията бе Московският държавен институт за международни отношения (МГИМО). По покана на ректора на МГИМО акад. А.В.Торкунов във форума взе участие директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, придружаван от Емилия Панева, старши експерт в ДИ. В нея участваха и представители на научни звена от Украйна, Молдова, Азербайджан и Турция, както и специалният представител на ЕС за Южен Кавказ П. Семнеби. Конференцията се проведе в три панела: “Политически параметри на Черноморския регион след 08.08.08”, “Регионални енергийни проекти: сътрудничество и конфликт на интереси” и “Перспективи на ОЧИС: опит за изработване на препоръки”.

 • [12.12.2008] – Днес се проведе годишният семинар на Дипломатическия институт, посветен на вътрешната координация. В работната програма беше включено обсъждане на дейностите през 2008 г. и бяха поставени акценти в програмата за 2009 г.

 • [11.12.2008] – Посланик Иван Гарвалов, председател на дружеството за ООН в България и член на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт издаде със съдействието Института своята нова книга, със заглавие „60 години от Всеобщата декларация за правата на човека. Дипломатически коментар”. По повод тази 60-годишнина МВнР и Дружеството за ООН в България организираха тържествено събрание, на което слова произнесоха заместник министър-председателят и министър на външните работи на Р България Н.Пр. г-н Ивайло Калфин, постоянният представител на ПРООН и постоянен координатор на ООН Н.П.р. г-н Хенри Джаклин и посланик Гарвалов. Събитието се проведе в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 • [08.12.2008] – Днес се състоя публична лекция на г-н Жан-Луи Бурланж, френски политик и есеист, бивш евродепутат и бивш заместник-председател на Съюза за френска демокрация на тема „Френското председателство на ЕС – четири приоритета, три кризи”, организирана от Дипломатическия институт и Посолството на Република Франция в България. Лекторът акцентира върху идеологическите и институционалните предизвикателства пред Франция по време на председателството и способността на ЕС да управлява кризи. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус, експерти от МВнР и държавната администрация, журналисти, студенти.

 • [08.12.2008] – Среща на проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, с г-н Мзолиса Бона, директор на отдела за Централна и Източна Европа в Департамента по външни работи на Република Южна Африка. По време на разговора бяха обсъдени конкретните възможности за сътрудничество между българския и южноафриканския дипломатически институт, главно в посока на обмен на външнополитически експертизи и анализи.

 • [05.12.2008] – Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов изпрати поздравление до г-жа Меглена Кунева по повод получаването на двете престижни награди на сп.“European voice” и сп.“European agenda” – “Европеец на годината” и “Комисар на годината”. В писмото си проф. Миланов я поздравява за успешните усилия в работата й като комисар за защита на потребителите, направили възможно отделният европейски гражданин да припознае себе си в Европейския съюз.

 • [04.12.2008] – Дипломатическият институт има нов член на Международния консултативен съвет. Проф. Душан Сиджански, почетен председател на Европейския културен център – Женева, прие поканата на вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин да стане член на Съвета. В писмото, с което той изразява своето съгласие да стане член на Международния консултативен съвет на ДИ, той казва:
  Надявам се, че партньорството ни с Дипломатическия институт ще бъде плодотворно и аз ще мога да допринеса, както чрез моя опит, така и в качеството ми на специален съветник на президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, за бъдещото развитие на вашия институт, чиято работа вече съм оценил много високо”.
  Проф. Душан Сиджански е роден на 23.10.1926 г. в Белград. От 1943 г. живее в Швейцария. Проф. Сиджански е основател на Факултета по политология на Женевския университет. Понастоящем е почетен председател на Европейския център за култура в Женева, хоноруван преподавател по политически науки във Факултета по политически и социални науки на Женевския университет, хоноруван преподавател в Европейския институт на университета и асоцииран съветник към Швейцарския форум за международна политика. Бил е преподавател в Колежа на Европа в Брюж, гостувал е като лектор в множество университети в Европа и САЩ. Проф. Сиджански е и специален съветник на Председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. От средата на 90-те години насам развива в своите трудове идеята за федералното бъдеще на Европа, изтъквайки европейския федерализъм като най-доброто средство за противодействие на ново зараждане на национализма е Европа. Проф. Сиджански е автор на множество книги, доклади и публикации в областта на европейската интеграция. Владее френски, сърбо-хърватски, английски, италиански, гръцки, испански, немски и руски.

 • [02.12.2008] – Поздравяваме нашата колежка Виолета Караиванова по случай сдобиването й с внуче Александър.

 • [01.12.2008] – Европейският парламент и престижната фондация на наградата „Карл Велики” от германския град Аахен обявяват за втора поредна година конкурс за европейската младежка награда „Карл Велики”. Идеята на наградата е да отличи младежки проекти, които допринасят за разбирателството между младите хора в Европа и насърчават интеграцията и европейската идентичност. За наградата могат да кандидатстват например проекти за организиране на младежки мероприятия или за обмен на опит. Кандидатите могат да изпращат документи до 16 януари 2009 година. До 2 март ще приключи първата фаза на подбора от националните журита в 27-те държави-членки. До 2 април тримата финалисти ще бъдат избрани от международно жури, в което са председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг, още трима евродепутати, както и представители на фондацията "Карл Велики". Наградата ще бъде връчена на 19 май 2009 година в Аахен. Носителят на първа награда ще получи 5000 евро, класираните на второ и трето място - съответно 3 000 и 2 000 евро. Кандидатстването става по интернет на следната страница:
  http://www.e-adagio.eu/CYP/CYPintro_bg.html
  Носителите на наградата за 2008:
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080428STO27731+0+DOC+XML+V0//BG

 • [23-28.11.2008] – В периода 23-28 ноември 2008 г. г-н Стефан Стратиев, началник-отдел „Стратегически изследвания” в Дипломатическия институт, взе участие в ХV Международна конференция по европейски изследвания, проведена в Хавана, Куба. Първото издание на конференцията е през 1993 г. и ежегодно в нея участват с експерти и учени от широк кръг международни и национални институции. В ХV-то изднаие участваха представители на ООН, Европейския парламент, ЕК, Испания, Русия, Германия, Белгия, Франция, Кипър, България, Турция, Хърватия, Сърбия и др., като бяха обсъдени теми, отнасящи се до текущата политическа, икономическа и социална ситуация в Европа, като и значението им за други региони в света. Организаторите от Центъра за европейски изследвания (ЦЕИ) в Хавана поставиха специално ударение върху развитието на кубинско-европейските отношения. Г-н Стратиев проведе срещи и разговори с ръководството на ЦЕИ-Хавана и на Института за международни отношения към МВнР на Куба относно бъдещото развитие на отношенията с Дипломатическия институт.

 • [28.11.2008]Дипломатическият институт получи поздравително писмо от г-н Яп де Хоп Схефер, Генерален секретар на НАТО, по случай наскоро отбелязаният петгодишен юбилей от неговото създаване. В писмото си г-н Схефер изразява своето възхищение от постигнатото от Института през последните пет години. „От деня на своето създаване, Институтът играе ключова роля, свързвайки практическото приложение на външната политика с взискателна обучителна програма. Също така Вашият Институт има важната функция да представя НАТО пред една по-широка публика, което ние ценим изключително много. Бих искал да Ви благодаря и за обучителните курсове за млади афганистански дипломати, които Дипломатическият институт организира”, се казва в писмото на Генералния секретар. Г-н Схефер пожелава успешно и ползотворно продължение на усилията на Института в тази посока.

 • [27.11.2008] – Днес приключи третият курс за млади афганистански дипломати, организиран от Дипломатическия институт в сътрудничество с Дирекция “Политика за сигурност” на МВнР. На церемонията по връчването на сертификатите участниците бяха поздравени от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и от директорите на дирекции “Азия, Австралия, Океания” и “Политика за сигурност”. Поздравителните слова на г-н Ангел Орбецов, директор на Дирекция “ААО”, бяха на персийски език, а д-р Петьо Петев се обърна към гостите от Афганистан с пожелание за успешна дипломатическа кариера. Сертификатите на участниците бяха връчени от заместник-министъра на външните работи г-н Радион Попов. От името на участниците благодарност към Дипломатическия институт и МВнР на България изказа г-н Сеид Йосуфи.

 • [27.11.2008] – В периода 24-26 ноември 2008 г. в Брюксел се състоя конференция на тема „Европа на постиженията в един променящ се свят”, организирана от Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия и програмата Жан Моне. От страна на Дипломатическия институт бяха поканени и присъстваха г-жа Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” в ДИ и г-ца Марина Владимирова, старши експерт в същия отдел. Конференцията имаше за цел да засили дебата за ролята на ЕС, а фокусът бе насочен към иновациите, международната конкурентноспособност и междукултурния диалог. В присъствието на президента на ЕК г-н Жозе Мануел Барозо, еврокомисарят Ян Фигел, отговарящ за образованието, обучението и културата, връчи наградата Жан Моне за 2008 г. на проф. Дай Бингран от университета във Фудан, Шанхай, за неговия принос към разпространението на идеите на ЕС и европейската интеграция. По време на работното посещение бяха осъществени редица срещи и в Постоянната делегация на РБ към НАТО. С посланик Любомир Иванов, ръководител на Постоянната делегация на РБ към НАТО, бяха обсъдени възможни съвместни проекти и инициативи по линия на НАТО и ДИ за 2009 г. Г-жа Михайлова връчи писмо от Директора на Института на г-н Хосе-Мария Лопез-Наваро от отдела за публични дейности на НАТО, с покана да посети България и да изнесе лекция пред аудиторията на ДИ по въпросите на публичната дипломация на НАТО.

 • [25.11.2008] – Днес завърши петият курс по Военна дипломация, организиран от Дипломатическия институт съвместно с Военна академия „Г. С. Раковски”. Участниците получиха сертификати, връчени от заместник – министъра на външните работи г-н Тодор Чуров. Директорът на Института проф. Милан Миланов приветства участниците и им благодари за професионалния принос за успеха и облика на курса. На церемонията присъства и полковник Стойко Стойков заместник - началник по научната част във Военна академия „Г.С. Раковски”. От името на участниците полковник д-р Ростислав Костадинов от Военномедицинска академия изрази своята благодарност към организаторите и лекторите в курса .

 • [24.11.2008] – Днес 24. 11. 2008 г. проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт прие по негово желание г-н Андрей Шабанов, секретар в посолството на Руската федерация в София. На срещата г-н Шабанов връчи официалното приветствие на ректора на Дипломатическата академия на МВнР на Руската федерация проф. Александър Панов по случай 5-та годишнина на Дипломатическия институт. По време на състоялата се беседа проф. Миланов и г-н Шабанов оцениха положително реализираните съвместни инициативи и изразиха задоволството си от ефективното сътрудничеството между Дипломатическия институт и неговите партньори от Руската федерация. Обсъдени бяха възможностите за бъдещи общи прояви.

 • [21.11.08] – На 20 ноември 2008 г. в Аман, Йордания бе подписан Меморандум за разбирателство между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България и Йорданския дипломатически институт. Целта на Договора е да създаде условия за поддържане на постоянни контакти и да спомага за сътрудничеството между двете институции. От българска страна Меморандумът бе подписан от заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин, а от страна на Йордания от министъра на външните работи Салахаддин ал Башир.

 • [19.11.2008] – Дипломатическият институт получи благодарствено писмо от г-н Марти Ахтисаари, бивш финландски президент, който стана носител на Нобеловата награда за мир за 2008 г. В писмото си той благодари за поздравленията и подкрепата, която Дипломатическият институт изрази към него. Г-н Ахтисаари е почетен член на Международния консултативен съвет на Института от 2007 г.

 • [18.11.2008] – Днес бяха връчени сертификатите на успешно завършилите седмия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР. На церемонията участниците в курса бяха поздравени от директора на Дипломатическия институт и от заместник-министъра на външните работи Любомир Кючуков. В словото си г-н Кючуков изрази задоволство от добрите резултати, показани по време на изпита, с който завършва обучението на младите дипломати, и им пожела успех в тяхната бъдеща кариера. Той отбеляза и като постижение на Дипломатическия институт организирането на този допълнителен за 2008 година интензивен курс за младши служители на МВнР.

 • [17.11.2008] – Днес в сградата на МВнР се състоя представяне на българското издание на книгата на хърватския географ и историк Иван Хоич “Княжество България”, датираща от 1900 г. Издаването на книгата на български език е хърватска инициатива, посветена на членството на Република България в ЕС. Премиерата на книгата бе организирана съвместно от Дипломатическия институт и посолството на Република Хърватия у нас. Представянето бе водено от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт. Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин произнесе слово, в което потърси логичната нишка, свързваща историята с днешния ден, а именно - традицията в културните връзки между българския и хърватския народ. Според него най-хубавото е, че нишката на добронамереност и взаимност не е прекъсвана столетия наред и намира проявление в сътрудничеството във всички области на политическия и обществен живот между Република България и Република Хърватия.
  Той цитира думи на хърватския посланик у нас Н.Пр. г-н Дражен Вуков Цолич: “Всичко е започнало още с глаголицата, а днес продължава в общия европейски дом, в който близките българи и хървати с оправдана гордост внасят допълнителни културни и цивилизационни ценности”. Министър Калфин благодари за инициативата на посолството на Р Хърватия у нас и на Министерството на културата в Загреб, което финансира проекта, както и на Румяна Божилова, ст.н.с. в Института по история към БАН и доктор на историческите науки, за усърдието и отличния професионален превод. На премиерата присъстваха още български и чуждестранни дипломати, политици, учени, експерти, журналисти

 • [17.11.2008] – Днес започна третият курс за млади афганистански дипломати, организиран от Дипломатическия институт в сътрудничество с Дирекция “Политика за сигурност” на МВнР. В двуседмичния курс участват 10 служители на МВнР на Афганистан. Участниците бяха приветствани от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и от заместник-министъра на външните работи г-н Радион Попов. В словото си г-н Попов изрази увереност, че сегашните участници в курса ще бъдат част от дипломатическия елит на Афганистан, който ще работи за консолидирането на страната в демократичната международна общност. На откриването присъства и Първият секретар на посолството на Ислямска република Афганистан в София, г-н Ахмад Делир, който благодари на българските организатори и домакини за помощта при обучението и подготовката на кадри за държавната администрация на Афганистан в труден за страната период. От името на участниците благодарност към Дипломатическия институт и МВнР на България изказа г-н Сеид Йосуфи.

 • [14.11.2008] – На 14 и 15 ноември 2008 г. в град Сьондерборг, Дания, се проведе международна конференция на тема „Корените на гражданските войни и конфликти и тяхното влияние върху трансформацията на институциите на държавата и на гражданското общество”. Във форума участваха служителите от отдел „Стратегически изследвания” Христо Попов и Жени Желева. Лектори на конференцията бяха представители от европейски научни институти и изследователски центрове. Организатори на форума бяха Университетът на Южна Дания (Сьондерборг) и Европейският център по малцинствени въпроси в гр. Фленсбург (Германия). Акцентът в дискусиите беше поставен върху причините за възникване на етно-конфесионални войни в различни краища на света през последните 15-20 години и влиянието на процесите на глобализация върху тези конфликти.

 • [13.11.2008] – На 7 и на 12 ноември т.г. посланик Патрик Вилемюр и професор Стивън Хайнс от Женевския център по въпросите на сигурността изнесоха лекции пред участниците в петия курс по Военна дипломация, организиран от Дипломатическия институт, съвместно с Военна академия. Посланик Вилемюр говори за историческите и оперативни аспекти на Европейската политика за сигурност и отбрана, а проф. Хайнс - за нормативната база в областта на отбраната. Двамата лектори участват в курса в изпълнение на подписаното споразумение между Женевския център по въпросите на сигурността и Дипломатическия институт. В рамките на тяхните визити бяха проведени и срещи с директора на Института проф. Миланов и бяха обсъдени и планирани конкретни съвместни инициативи в сферата на обучението през 2009 г.

 • [12.11.2008] - Днес бе подписан Договор за сътрудничество между Дипломатическия институт и Института по балканистика при Българската академия на науките, съответно от проф. Милан Миланов и ст.н.с. д-р Агоп Гарабедян. На среща в сградата на Института по балканистика двамата директори обсъдиха бъдещите конкретни параметри на сътрудничеството. Според Договора, двете страни се спроразумяват да разменят преподаватели и учени за изнасяне на лекции, организиране на консултации иметодическа работа; да провеждат съвместна научно-изследователска работа по актуални проблеми; да провеждат дискусионни срещи по актуални теми, свързани с външната политика и международните отношения; съвмeстно да провеждат и участват в конференции и други форуми.

 • [05.11.2008] - На 5 ноември временно управляващият посолството на Република Кипър г-н Ставрос Августидис изнесе лекция пред участниците в седмия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР. Той говори за опита на неговата страна от членството в ЕС и за актуалното развитие и историята на Кипърския въпрос.

 • [03-07.11.2008] - В периода 3–7 ноември 2008 проф. Милан Миланов директор на ДИ, придружаван от Аспарух Николов, младши експерт в отдел „Стратегически изследвания”, осъществи работни посещения в Хартум и Кайро. По покана на Националния център за дипломатически изследвания на Судан, проф. Милан Миланов се срещна с Генералния директор на Центъра д-р Махджуб Албаша, и бе подписан Меморандум за сътрудничество. В него са предвидени размяна на лектори, участие в семинари, участие в семинари и конференции в двете страни и др. В рамките на визитата проф. Миланов бе приет от Постоянния секретар на Министерството на външните работи на Судан-Мутриф Сиддик и проведе срещи в Суданската академия на науките, Института за афро-азиатски изследвания и Центъра за дипломатически изследвания към Хартумския университет.
  В Кайро проф. Миланов бе по покана на директора на Дипломатическия институт към МВнР на АР Египет. Заедно с посланик Иван Гайтанджиев двамата бяха приети от директора на египетския Дипломатически институт посланик Рифаат Ат-Тахтауи. Извършен бе преглед на сътрудничеството между двата Института в духа на подписания през 2005 г. Меморандум. Също така бе постигнато споразумение за актуализиране и продължаване срока на Меморандума за сътрудничество за нови три години. Той предвижда размяна на лектори и курсисти, обмен на програми, информации, публикации, изследвания, разработки и др. Бе заявено общо желание за активизиране на връзките между двата института.
  Професор Миланов се срещна и с ръководството на една от най- влиятелните неправителствени организации в страната - Египетско-европейския съвет, с който ДИ също има изградено сътрудничество от 2005 г. Двете страни оцениха високо съществуващите отношения и подчертаха своето желание за още по-голямо активизиране на взаимния обмен. С доктор Ихаб Сурур, Изпълнителен директор на Съвета също бе договорено продължаване срока на Меморандума.

 • [05.11.2008] – Днес се състоя публична лекция на д-р Срипрапха Печарамесри, експерт по въпросите на правата на човека и социалното развитие в университета „Махидол”, Тайланд, на тема „Истории от границите и за границите”. Тя беше организирана съвместно от Дипломатическия институт и Фондация „Азия-Европа”. Чрез представянето на истински лични истории от различни страни от Азия и Европа, д-р Срипрапха Печарамесри разви своите виждания по въпроси, свързани предимно с гражданството, липсата на гражданство и произтичащите от това проблеми. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус, експерти по права на човека, журналисти, студенти.

 • [03.11.2008] – От 31 октомври до 1 ноември т.г. във Варна бе проведена Кръгла маса на тема „Черноморската синергия – нови хоризонти пред европейската интеграция”. Съорганизатори на форума от българска страна бяха Дипломатическият институт, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Фондация „Славяни”, а чуждестранните партньори бяха Дипломатическата академия към МВнР на Руската федерация и Дружество за външна политика – Мюнхен, Германия. Инициативата се осъществи с подкрепата на минестерствата на външните работи на Р България и Руската федерация и Групата за приятелство „България-Русия” към българското Народно събрание.
  В Кръглата маса участваха над 30 представители на Русия, България, Германия, Турция и Украйна. Приветствие към участниците в събитието беше отправено от името на вицепремиера на Р България г-жа Меглена Плугчиева. Високото ниво на участие бе потвърдено от личности като г-н Петър Кънев, заместник-председател на Комисията по икономическа политика на НС; г-жа Маруся Любчева, евродепутат; проф. Любомир Иванов, председател на Атлантическия клуб; проф. Евгений Кутовой, заместник-ректор на Дипломатическата академия от Москва; проф. Хорст Маар, президент на Дружеството за външна политика от Мюнхен. Присъстваха още посланици, генерални консули, дипломати, представители на академичната общност.
  На задълбочено обсъждане бяха подложени както съвременното съдържание на думата „синергия”, така и същността на наследеното от древни времена понятие „коине”, а също множеството примери на позитивно и негативно взаимодействие в Черноморския регион от миналото и до днес. Участниците се обединиха в оценките си за изключителната полезност и навременност на събитието, както и в настояванията си подобни открити дискусии да бъдат непременно продължени в непосредствено бъдеще. Като първи следващи теми за взаимнополезно обсъждане бяха очертани сферите на културата, екологията, научно-технологическото сътрудничество, енергийната и обща сигурност.

 • [31.10.2008] – Днес в Дипломатическия институт на работно песещение беше г-н Герхард Райвегер, заместник-директор на Виенската дипломатическа академия. По време на визитата му бяха обсъдени конкретни насоки за съвместно сътрудничество. Г-н Райвегер проведе еднодневен семинар по публична дипломация за участниците в курсовете по Военна дипломация и седмия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР.

 • [31.10.2008] – Днес в Дипломатическия институт се състоя публична лекция-дискусия на г-н Александър Адлер, френски историк, журналист и експерт по съвременна геополитика на тема „България в нова Европа”. Събитието беше организирано съвместно с Посолството на Република Франция в България и Алианс „Франция-България” и беше открито от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт. Изчерпателният анализ на състоянието на съвременните международни отношения, който направи г-н Адлер, предизвика голям интерес сред присъстващите дипломати, експерти и журналисти. Той очерта своето виждане за отношенията между ЕС, САЩ и Русия в контекста на новата икономическа ситуация в глобализиращия се свят, както и за развитието на политическите процеси в редица горещи точки на планетата. Особено внимание А.Адлер отдели на България в качеството й на член на ЕС по отношение на ролята й на стабилизиращ фактор, който благоприятства демократичното развитие на региона и отвъд него.
  Наред с дискутантите посланик Марин Райков и журналистът от в. „Сега” Светослав Терзиев, в дебата се включиха и други участници. Сред гостите на лекцията бяха Н.Пр. г-н Етиен дьо Понсен, посланик на Република Франция, и г-н Пиер Консини, президент на Алианс „Франция-България”.

 • [30.10.2008] – На 29 и 30 октомври 2008 г. във Варна се проведе Втората международна черноморска конференция по морско търсене и спасяване, организирана от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и БУЛСАР Варна. В нейната работа взе участие г-н Стефан Стратиев, началник-отдел "Стратегически изследвания" в Дипломатическия институт и сътрудниците на отдела Христо Попов и Марко Марков. На конференцията присъстваха ръководители и представители на организации по морско търсене и спасяване от Великобритания, Германия , Франция, Италия, Португалия, Норвегия, Швеция, Турция и Украйна., както и посланикът на Финландия, генералният консул на Украйна във Варна и почетните консули на Румъния, Швеция и Норвегия. От страна на българското правителство участва г-жа Даниела Никифорова, заместник-министър на транспорта. Поздравления до конференцията бяха изпратени от вицепремиера и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин.
  Работата на конференцията протече в три панела: 1. Морско търсене и спасяване; 2. Система за мониторинг и ранно сигнализиране на катаклизми от природен, техногенен и екологичен характер в черноморския регион и 3.Правни въпроси на безопасността и сигурността в морския туризъм и екологията, в който взеха участие представителите на отдела. В разискванията по докладите в отделните панели бе подчертано, че проблематиката, обсъждана на Втората международна черноморска конференция по морско търсене и спасяване се вписва в рамката на черноморската синергия, която става все повече приоритетна за Европейския съюз.

 • [27.10.2008] – Проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и генeрал-майор Георги Георгиев, ректор на Военна академия “Г.С. Раковски” откриха петия курс по Военна дипломация, който двете институции организират съвместно. Курсът ще се проведе в периода 27 октомври – 21 ноември 2008 г. в обучителните офиси на Дипломатическия институт на адрес София 1504, бул. “Дондуков” № 85 – 87. Участници в него са представители на Министерство на отбраната, Генералния щаб, Военна академия, МВнР и др. Обучението се провежда на български и английски език, като лектори в него са старши дипломати, академични преподаватели, представители на неправителствени организации и гости от Виенската дипломатическа академия и Женевския център по въпросите на сигурността.

 • [22.10.2008] – Посланикът на Ирландия г-н Джефри Кийтинг изнесе лекция пред участниците в седмия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР. В рамките на темата “Ирландската визия за бъдещето на Европейския съюз” той говори за опита на неговата страна от членството в ЕС и за създадената ситуация след ирландското “не” за Договора от Лисабон.

 • [21.10.2008] – Дипломатическият институт съвместно с Дирекция „Политика за сигурност” на МВнР организираха публична лекция на посланик Рохелио Пфиртер, Генерален директор на Организацията за забрана на химическото оръжие на тема „Организацията за забрана на химическото оръжие, многостранен принос към един по-сигурен свят”. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус и експерти.

 • [21.10.2008] – Д-р инж. Меглена Плугчиева, заместник – министър председател, беше гост на Дипломатическия институт. Тя изнесе лекция на тема “Предизвикателства пред България при усвояване на Европейските фондове” в Основния курс по дипломация за младши служители на МВнР.

 • [17-20.10.2008] – По покана на Чешката дипломатическа академия на работно посещение в Прага беше проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, придружаван от г-жа Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество”. Проведоха се консултации между г-жа Ирена Красницка, директор на Чешката академия и проф. Миланов, по време на които бе обменен опит в областта на обучението на дипломатически кадри и бяха обсъдени конкретни идеи за взаимодействие. В МВнР на Чешката република се състояха срещи с директора на отдел „Човешки ресурси” г-жа Маркета Шарбохова и директора на отдел „Южна и Югоизточна Европа” г-н Томаш Суньог, с които бе дискутирана ролята на обучението на дипломатите и бе изразено желание за по-интензивни контакти между двете обучителни институции.
  В Института по международни отношения бе обсъдена главно изследователската и издателската дейност, като част от дейностите на Дипломатическия институт. Директорът Петр Друлак прояви интерес към съвместни проекти в двете насоки. Тема на разговор с проф. Зузана Леманова, директор на Центъра за международни изследвания „Ян Масарик” при Икономическия университет, бе обучението на студентите по специалност „Международни изследвания и дипломация”. В рамките на посещението си в Прага проф. Миланов се срещна и с ръководствата на две неправителствени организации – „Да за Европа” и „Еуропеум”, с които бяха дискутирани възможностите за организиране и участие в конференции и други проекти в публичната сфера.
  Проф. Милан Миланов изнесе в МВнР на Чешката република лекция на тема „България на Балканите” пред курсисти в Чешката дипломатическа академия, последвана от дискусия.

 • [15.10.2008] – На 14 и 15 октомври 2008 г. в София се състоя Международна научна конференция „100 години независима България: стълбовете на държавността” под патронажа на министър-председателя на Република България Сергей Станишев. Тя бе организирана от Военна академия „Г.С.Раковски”, а съорганизатори на събитието бяха Дипломатическия институт, Министерство на правосъдието и Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса. Проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, ръководи четвъртото пленарно заседание на тема „Дипломация и външна политика”.

 • [10.10.2008] – По покана на Европейския институт на Женевския университет г-жа Таня Михайлова, началник на отдел „Публични дейности и сътрудничество” в Дипломатическия институт участва в Женева в колоквиум на тема „Европейският съюз: към нова форма на федерализъм?”. След колоквиума, в който участваха академични преподаватели от френски, белгийски и швейцарски университети, се състоя официално откриване на учебната година в Европейския институт. По време на посещението си тя се срещна с партньорски организации на Дипломатическия институт и представи новото двуезично списание „Дипломация”, което бе посрещнато с голям интерес.

 • [09.10.2008] – Днес в Президентството бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Центъра за обучение и изследване към Министерството на външните работи и търговията на Монголия. Страните се договориха да си сътрудничат при обучението и обмена на експерти в областта на дипломацията и международните отношения, икономиката и правото, както и при организиране на международни конференции, семинари и други публични събития. Документът бе подписан в рамките на двудневното държавно посещение на президента на Монголия г-н Намбар Енхбаяр от представител на Министерството на външните работи и търговията на Монголия и проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт.

 • [08.10.2008] – Дипломатическият институт започна издаването на ново списание, посветено на международните отношения. Първият брой на списание „Дипломация” е вече в ръцете на своите първи читатели. Списанието е двуезично, на български и английски език, и ще се издава два пъти в годината. Автори на статиите са както изявени български и чужди политици, дипломати и интелектуалци, така и млади специалисти. На страниците на списанието те ще имат възможност да представят различни гледни точки от сферата на международните отношения, външната политика и дипломацията.

 • [08.10.2008] – Днес Дипломатическият институт отбеляза 5-годишнината от своето създаване. По този повод публична лекция изнесе г-н Ивайло Калфин, заместник-министър председател и министър на външните работи на Република България, на тема „Дипломация на промяната”.
  Приветствено слово изнесе и директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и направи кратка ретроспекция на дейностите на Института и постигнатото през годините. Той прочете поздравления от множество чуждестранни и национални партньорски организации, след което екипът на Института беше поканен на сцената за обща снимка. На събитието присъстваха изявени чуждестранни и български политици и дипломати, представители на културните и творчески среди, дипломатическия корпус, колеги от МВнР, бивши и настоящи курсисти и стажанти на Института. Официалната част бе последвана от коктейл за всички гости и приятели на Дипломатическия институт.

 • [07.10.2008] – Сборникът с есета на победителите в Националния конкурс за студенти за есе на тема „Обединена Европа, един свят: общото и различното в културата, което ни събира” организиран от Дипломатическия институт и Държавния културен институт към Министъра на въшните работи, съвместно с Европейския културен център – Женева и с любезното спонсорство на Bulgarian VIP Travel по повод Европейската година на междукултурния диалог, беше публикуван на официалната интернет страница на тази общоевропейска инициатива.

 • [07.10.2008]Редовен брифинг на Говорителя на Министерство на външните работи с участието на проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, по повод 5-годишнината от създаването на Института.

 • [30.09.2008] – Днес министърът по европейските въпроси г-жа Гергана Грънчарова изнесе лекция на тема „България: година и половина след членството в Европейския съюз” пред участниците в седмия Основен курс по дипломация за служители на МВнР.

 • [29.09.2008] – Днес бе открит седмият Основен курс по дипломация за младши служители на Министерство на външните работи. Курсът е интензивен с продължителност 6 седмици и включва тематични модули по ключови въпроси на българската дипломация, приоритетите на външната политика на България, Европейския съюз, сигурността и енергийната дипломация, международните организации, международното право и правата на човека, преговори и дипломатическия протокол. Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов приветства участниците и представи акцентите в обучението на младите дипломати и политиката на Института в сферата на теоретичната и практическата подготовка на дипломатическите кадри с оглед високите изисквания в съвременната международна обстановка.

 • [24-26.09.2008] – В периода от 24 до 26 септември директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов и г-жа Биляна Дечева, началник отдел “Обучителни програми” участваха в традиционната среща на ректори и директори на Дипломатически академии и институти по международни отношения, която се проведе за 36-ти път в Брюксел и Брюж. Основната тема на конференцията беше “Новите предизвикателства в подготовката на дипломати”, като сред изказванията се откроиха темите за бъдещето на единната европейска дипломатическа служба, публичната дипломация, регионалното сътрудничество при обучение на дипломати, междукултурния диалог и др. В срещата участваха 87 представители от 48 държави.
  В рамките на срещата директорът проведе и двустранни срещи с директорите на академиите на Италия,Русия, Казахстан, Япония, Малта, САЩ, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан, Индонезия, Унгария, Румъния, Полша, Китай, Азербайджан, Сърбия и Албания с цел уточняване на конкретни възможности за сътрудничество.

 • [23.09.2008] – Днес в Дипломатичския институт гостува делегация от Института за международни отношения и национална сигурност към МВнР на Република Корея, водена от г-н Сун-Чун Лии, Директор на Института. Проведени бяха разговори между двата института за задълбочаване на сътрудничеството в областта на обучението и изследванията. Беше обсъдена актуалната ситуция на Корейския и Балканския полуострови, съответно от гостите от Република Корея и от експерти от българското МВнР.
  По-късно се състоя публична лекция на тема „Корейската външна политика и виждането за глобална Корея”, която беше посетена от представители на дипломатическия корпус, експерти, журналисти и студенти.

 • [17-19.09.2008] - Работно посещение на проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” и Стефан Стратиев, началник отдел „Стратегически изследвания” в Киев, Украйна. Визитата беше свързана с участие в Седмия Евро-китайски форум, който се проведе на 18 и 19 ноември т.г. Той се организира от Academia Sinica Europaea–Шанхай и Дипломатическата академия на Украйна, с партньорството на българския Дипломатически институт. През 2006 г. българският Дипломатически институт беше домакин на петото издание на Форума под патронажа на вицепремиера и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин. Тази година в панела „Промени и предизвикателства в Евразия” като основен говорител участва г-н Радион Попов, заместник-министър на външните работи с доклад на тема ”Черноморският регион: ключова роля по Пътя на коприната”. В заключителния панел проф. Миланов обобщи резулатите от Форума, заедно с проф. Давид Госе и проф. Лиу Дзи, бивш заместник-председател на Китайската академия за социални науки. Тази година във Форума участваха представители на Украйна, Китай, Франция и България.
  На 17 септември 2008 г. се състоя работна среща на делегацията на Дипломатическия институт с ръководството на Дипломатическата академия на Украйна – с ректора Борис Гуменюк и двамата заместник-ректори Вячеслав Циватий и Григорий Хоменко. В рамките на съществуващото сътрудничество между двете институции бяха набелязани конкретни стъпки в областта на обучението и изследователската дейност – обмен на курсисти, организиране на форуми по значими за двете страни теми и др.


  ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

  Дипломатическият институт и Европейският център за обучение CEFEC организират в София обучение на тема "Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация", което цели да подготви кандидатите за първия етап на конкурсите, обявени от EPSO. До края на годината EPSO ще обяви последния голям конкурс за българи за администрацията на ЕС. Курсът на обучение ще се проведе в периода 17-19 октомври 2008 г. на английски език. Цената за участие е 400 лв.
  За контакти: ДИ– e-mail: bdi@mfa.government.bg; тел. 948 20 34/948 21 47

 • [15.09.2008] - Днес в Дипломатическия институт започна програмата на едноседмичния стаж на група дипломати от Казахстан. Инициативата е договорена между министерствата на външните работи на България и на Казахстан във връзка с подготовката за казахстанското председателство на ОССЕ през 2010 г. Програмата е подготвена и се реализира съвместно с Дирекция “Политика за сигурност” По време на стажа казахстанските дипломати ще бъдат запознати с опита на България от председателството на ОССЕ, с актуални въпроси от дневния ред на ОССЕ, както и с редица въпроси на сигурността и борбата с международния тероризъм.

 • [11.09.2008] - На 11 септември т.г. директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов се срещна с доц. Йоко Ивама от Японския национален институт за следдипломна квалификация в областта на политиката. Те се информираха за дейността на институциите си и за възможните области на сътрудничество. Доц. Ивама направи презентация на дейностите на представляваната от нея институция, които са обособени в две основни направления – обучение и изследвания. Обучителната им дейност е насочена към представители на държавната администрация, както от Япония, така и държави в Азия и Европа. Те предоставят обучения за получаване на магистърска и докторска степени, като осигуряват пълно финансиране на участниците в обучението – пътуване до Япония, настаняване и лекции. Кандидатурите се депозират от август до декември на текущата година, като се кандидатства за обучение от септември на следващата учебна година. Повече информация може да се получи на страницата на Института.

 • [08-10.09.2008] - В периода 8-10 септември 2008 г., по покана на Николай Младенов, депутат в Европейския парламент (ЕП), на посещение в европейските институции в Брюксел бяха служители на Дипломатическия институт, участници в шестия Основен курс по дипломация и наградени участници в студентски конкурси за есета, организирани от Института.
  Г-н Младенов и неговия екип информираха подробно българските си гости за механизмите на работа в ЕП и Европейската комисия (ЕК), както и за дейността на парламентарната група на Европейската народна партия и комисиите, в които той участва. Бяха организирани срещи-дискусии в Европейската комисия с г-н Кръстьо Преславски, съветник в кабинета на комисар Меглена Кунева, в Европейския парламент - с г-жа Анна Ибрисагич, евродепутат от Швеция и с г-н Евгени Кирилов, евродепутат от България, членове на Комисията по външни отношения. Българските гости имаха възможност да присъстват на заседание на Комисията по външни отношения (АФЕТ), по време на което Хавиер Солана, Генерален секретар на Съвета на ЕС и Върховен представител на ЕС за общата външна политика и сигурност (ОВППС), отговаряше на въпроси на евродепутати, свързани с актуални външнополитически събития.

 • [03.09.2008] - Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов се срещна с Генералния секретар на Академията за ръководни кадри на германската федерална провинция Баден-Вюртемберг Томас Берг и Кристине Дьорнер, председател на Сдружението на абсолвентите и приятелите на Академията. Съгласувана бе размяна на експертни посещения, които да уточнят детайлите по конкретните форми на сътрудничество и споделяне на опит в областта на обучението и квалификацията на представители на регионалната и централните администрации. Бе договорено и участието на двете институции в Смесената комисия „България – Баден-Вюртемберг” с цел включване на съвместни проекти в предстоящата сесия идната пролет в България.

 • [25.07.2008] - Библиотеката на Дипломатическия институт получи дарение от Американското посолство. Дарението включва ценни енциклопедии и речници, сред които: “West’s Encyclopedia of American Law” в 13 тома ; “Dictionary of American History” в 10 тома; “Encyclopedia of American Foreign Policy: studies of the principal movements and ideas” в 3 тома; “Encyclopedia of American civil liberties” в 3 тома , както и книги, засягащи въпросите на американската външна политика, дипломация и демокрация. Дарената литература представлява съществен принос към чуждоезичните издания, с които библиотеката и ще бъдат на разположение за ползване в читалнята на библиотеката.

 • [13-18.07.2008] - От 13 до 18 юли 2008 г. се състояха работни посещения на директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов в Република Албания, Република Македония и Република Косово. В посещението участва и началникът на отдел „Стратегически изследвания“ Стефан Стратиев.
  По време на посещението си в Албания директорът имаше среща с директора на Дипломатическата академия на албанското МВнР посланик Шабан Мурати. Подписан бе Меморандум за сътрудничество между двете институции. Проф. Миланов изнесе пред сътрудници на МВнР лекция, свързана с процеса на разширяване на ЕС и страните от Западните Балкани.
  Състоя се и среща с ръководството на неправителствената организация Албанска дипломатическа академия.
  В Скопие проф. Миланов проведе разговори с държавния секретар на МВнР на Република Македония Игор Илиевски и с директора на Дирекцията за подготовка на кадри и аналитични изследвания Звонимир Попович във връзка с намеренията им за формиране на Дипломатическа академия и готовността на нашата страна да окаже съдействие в тази насока. Осъществени бяха и срещи с потенциални партньори от неправителствения сектор – Център за изследвания и политики (CRPM) и Център „Балкан форум”.
  В Прищина се проведоха разговори с Беким Сейдиу, старши политически съветник при Министъра на външните работи и Фитим Гларева, постоянен секретар на МВнР на Република Косово, относно формите на бъдещо сътрудничество с Дипломатическия институт. Установен беше работен контакт с водещия местен неправителствен изследователски институт – КИПРЕД.

 • [07.07.2008] - Дипломатическият институт издаде в сборник есетата на победителите в проведения през април т.г. Национален конкурс за студенти и ученици за есе на тема „Как да направим ролята на НАТО по-добре разбрана?”. Сборникът съдържа дванадесетте най-добри текста на английски език, отразяващи компетентността и оригиналната мисъл на млади хора от различни краища на България по въпросите на НАТО и международната сигурност.

 • [07.07.2008] - От 30 юни до 4 юли т.г. г-жа Виолета Караиванова, и.д. началник-отдел “Обучителни програми”, взе участие в семинар за квалификация на организатори на обучението в дипломатическите институти и академии от Югоизточна Европа, проведен от Института за международни отношения “Клингендал” в Хага. В тази първа по рода си програма на Института “Клингендал” взеха участие представители от седем балкански страни, измежду които България е единствената страна членка на ЕС. Участниците имаха възможност да се запознаят с най-новите методи на интерактивно обучение и да подложат на сравнителна оценка положителните страни и дефицитите на предлаганите в техните институти и академии дипломатически курсове.

 • [04.07.2008] – През изминалата седмица проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, проведе срещи с представители на дипломатическия корпус в София. На среща с посланика на Република Индонезия Н. Пр. г-н Имануел Инкириванг бяха обсъдени конкретни стъпки за осъществяване на сътрудничеството в рамките на подписания между Дипломатическия институт и Центъра за образование и обучение към Министерството на външните работи на Република Индонезия Меморандум за разбирателство. По време на срещата с г-жа Мауада Омер Елбадауи, съветник в Посолството на Република Судан, беше договорено да се предприемат стъпки за подписване на договор за сътрудничество със суданския дипломатически институт, което ще включва обмен на лектори и курсисти.

 • [02-04.07.2008] – В Дъблин, Ирландия, се проведе семинар за обмен на опит с Ирландската агенция за помощ за развитие Irish Aid. В него участваха представители на България, Румъния и Хърватия. От българска страна участие взеха експерти от дирекция „ООН и глобални въпроси” на МВнР, на Министерство на финансите и на Дипломатическия институт. Институтът бе представен от Ивета Цонева, сътрудник към отдел „Публични дейности и сътрудничество”. Програмата даде възможност опитът на Ирландия да бъде проучен с цел подпомагане изграждането на институционален капацитет на българската политика в областта на развитието.

 • [02-03.07.2008] – На работно посещение в България, по покана на Дипломатическия институт, бяха дипломатите Сабит Субашич и Коча Говедарица от МВнР на Босна и Херцеговина. Двамата разговаряха с директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов за дейността на Института и мястото му в структурата на българската дипломатическа служба. В рамките на визитата, босненските дипломати имаха срещи с директорите на дирекции „Европа І”, „Човешки ресурси”, „Правно-нормативно обсужване” и представители на дирекция „Външнополитическа координация и планиране”.

 • [01.07.2008] – Дипломатическият институт издаде пълният комплект на сборника Публични лекции за 2007 г. на български, английски и френски език. Идеята за изготвянето на този ежегоден сборник е израз на благодарност към гостуващите лектори, които с качеството на своите изяви и подкрепата на дейността ни, помагат за утвърждаването на Дипломатическия институт като център за дискусии и обмен на идеи по актуални и значими международни теми. В сборника за 2007 г. се съдържат лекциите, изнесени пред аудиторията на Института от Пааво Липонен, бивш министър-председател на Финландия; Сърджан Керим, Председател на 62-та сесия на Общото събрание на ООН; проф. Душан Сиджански, председател на Европейския център за култура в Женева и специален съветник на Председателя на Европейската комисия; д-р Александър Панов, ректор на Руската дипломатическа академия, както и още 12 лекции на такива изявени гости.

 • [30.06.2008] - Днес приключи първият курс по български език за чужденци, който Дипломатическият институт организира в гр. Москва, съвместно с Българския културен институт при Министерството на културата на Република България. Курсът, който продължи една учебна година (октомври 2007 – юни 2008 г.), бе успешно завършен от 16 души. Директорът на БКИ г-жа Буряна Ангелакиева в тържествена обстановка връчи сертификатите за владеене на български език на начално ниво.

 • [23-24.06.2008] – На 23 и 24 юни т.г. в Загреб, Хърватия, се състоя конференция на тема „Интеркултурен диалог за по-голяма Европа. Европейският съюз и Балканите”. Тя бе организирана от Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия, Центъра по европейски политики „Жан Моне” и Централно-европейския университет в Будапеща и имаше за цел, в Годината на интеркултурния диалог, да провокира дебат за европейската солидарност, обменът на знания и културни достижения, диалогът в разширяваща се Европа, както и бъдещите перспективи. В нея участваха над 130 представители на университети, неправителствени организации, културни институции и други от всички балкански страни и от близо 20 страни-членки на ЕС. От страна на Дипломатическия институт във форума участва г-жа Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество”. Конференцията бе приветствана от Ян Фигел, Комисар по въпросите на образованието и културата.
  На кратка среща с комисар Фигел, г-жа Михайлова представи дейността на Дипломатическия институт и инициативите, които реализира за представителите на младото българско поколение. Такъв пример беше проведеният, съвместно с Държавния културен институт и Европейския културен център – Женева, национален конкурс за студенти за есе на тема „Обединена Европа, един свят: общото и различното в културата, което ни събира”. Участник в конференцията беше г-жа Катрин Лалюмиер, президент на Дома на Европа - Париж, член на Международния консултативен съвет на Дипломатическия институт. В своя среща с г-жа Таня Михайлова тя поздрави екипа на Института и изрази удовлетворение от неговата работа.

 • [19-24.06.2008] – В периода 19 – 24 юни 2008 г. делегация на Дипломатическия институт (ДИ) в състав проф. Милан Миланов, Директор на ДИ, и г-н Камен Лозев, главен експерт в ДИ, посети Израел в отговор на официална покана от страна на Президента на Галилея колидж. Бяха проведени работни срещи с ръководството на Колежа - президента д-р Йосиф Шевел, д-р Барух Леви, председател на Настоятелството, Марк Стрийт, изпълнителен директор, г-жа Ноа Пърл, директор по въпросите на международното сътрудничество. Обсъдена бе съвместната международна програма за обучение в областта на националната и регионалната сигурност, както и възможности за други съвместни инциативи. Проф. Миланов проведе и две академични срещи в Школата по международни отношения към Университета на Хайфа. На 23 юни 2008 г. той изнесе лекция на тема „Европейската политика в борбата с глобалния тероризъм” пред участниците в семинара по национална сигурност, организиран от Галилея колидж.

 • [17.06.2008] – Днес в Дипломатическия институт се състоя публична лекция на г-н Яшар Якъш, Председател на Комисията по европейски въпроси в Турския парламент на тема „Процесьт на присъединяване на Турция към Европейския съюз”. Събитието бе организирано съвместно с Посолството на Република Турция. В оживената дискусия, последвала лекцията, участваха български и чуждестранни дипломати, журналисти, студенти.

 • [12.06.2008] – Днес на тържествена церемония по случай завършването на Шестия основен курс по дипломация за младши служители на МВнР, вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин връчи сертификатите на успешно издържалите изпита участници. В обръщението си към младите служители той ги поздрави с отличните резултати и им пожела добра реализация и успешна кариера. В тримесечното обучение взеха участие 26 души, от които 22 служители на МВнР. Лектори в 9-те модула бяха дипломати от МВнР, академични преподаватели, експерти от неправителствени организации, чуждестранни посланици в София, както и лектори от международната партньорска мрежа на Дипломатическия институт. Десетте най-успешно представили се на изпита участници в курса са наградени с посещение на институциите на ЕС в Брюксел.

 • [12.06.2008] – Публична лекция на тема „Япония и Европейският съюз” изнесе днес в Дипломатическия институт Н. Пр. г-н Такекадзу Кавамура, Посланик на Япония към Европейския съюз. Събитието бе организирано съвместно с посолството на Япония в България. Лекцията предизвика интереса на дипломати от МВнР, представители на дипломатическия корпус и неправителствени организации, студенти.

 • [12.06.2008] – На 11 и 12 юни т.г. гост на Дипломатическия институт бе г-н Герхард Райвегер, заместник директор на Виенската дипломатическа академия. В разговор с директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, г-н Райвегер направи конкретни предложения за сътрудничество в областта на дипломатическото обучение. По време на своето посещение г-н Райвегер се срещна и с г-н Лъчезар Петков, директор на Дирекция “Човешки ресурси” и с директора на Дирекция “Европейски съюз” г-жа Бисерка Бенишева. Обсъдени бяха възможностите за допълнителна квалификация на българските дипломати от средната кариера, както и перспективите за подготовка на дипломатите за бъдещата обща дипломатическа служба на ЕС.

 • [09-10.06.2008] – На посещение в Женева бяха тримата наградени студенти в Националния конкурс за студенти за есе на тема „Обединена Европа, един свят: общото и различното в културата, което ни събира”. Той беше обявен от Дипломатическия институт и Държавния културен институт, съвместно с Европейския културен център – Женева. Студентите Иван Аймалиев, Юлия Роне и Добрин Станев бяха посрещнати от проф. Душан Сиджански, Президент на Европейския център за култура–Женева и специален съветник на Председателя на ЕК Жозе Мануел Барозо, който проведе кратка дискусия с тях за основните идеи, залегнали в есетата им и изрази задоволство от интересно формулираните им позиции.
  Студентите бяха приети в Университета за международни изследвания и развитие от д-р Даниел Уорнър, Директор на Департамента “Политически изследвания” и се запознаха с историята на Института, неговите програми и курсове. На среща с посланик Петко Драганов, Постоянен представител на България към ООН, той приветства идеята за организирането на подобен конкурс за есе. По-късно същия ден студентите видяха част от колекцията и архивните фондове в Библиотеката на ООН. Студентите имаха възможност да посетят Фондация “Мартин Бодмер” – една от най-добрите в света лични колекции на книги, представящи по изключителен начин света на литературата от древността до класиците на миналия век. Визитата в Женева завърши с присъствие на публична лекция на тема „Новите културни предизвикателства в Европа”, изнесена от г-н Рено дьо Варб, бивш министър на културата на Франция.

 • [10.06.2008] – Днес в Дипломатическия институт се състоя публична лекция на г-н Павел Самецки, член на Управителния съвет на Полската народна банка. Лекцията на тема „Полша по пътя към еврото” бе организирана със съдействието на Посолството на Полша. Присъстваха експерти, журналисти и студенти.

 • [04-06.06.2008] – На работно посещение в Рим беше директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, придружаван от г-жа Таня Михайлова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество”. По време на визитата бяха осъществени срещи с посланик Фабио Милиорини, Генерален секретар на Италианското дружество за международни организации, с което Институтът има подписан Меморандум за сътрудничество и с който ще организира през 2009 г. публични събития за отбелязване на 130 годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Италия. С г-н Стефано Силвестри, Президент на Института за международни отношения, бяха обменени идеи за взаимодействие в областта на международните изследвания.

  На срещата с г-жа Емануела Д’Алесандро, директор на Дипломатическия институт на МВнР на Италия, беше споделен опитът в областта на обучението на дипломатически кадри. В Радио Ватикана българската делегация се срещна с падре Федерико Ломбарди, Генерален директор на Радио Ватикана и Телевизионния център на Ватикана, на която бяха затвърдени добрите отношения между Дипломатическия институт и Ватикана, предимно в областта на публичната и издателската дейност.

  Проф. Миланов участва в международна конференция на тема „Европейският съюз и глобалното управление: правила – власт – приоритети”, организирана от Института на ЕС за изследване на сигурността и Италианския институт за международни отношения, която се проведе в сградата на МВнР на Италия. Участници в нея бяха над 60 представители на всички страни–членки на ЕС. Работата протече в пленарни заседания и работни групи, посветени на проблемите на: сигурността и развитието; неразпространението на въоръжениета и за разоръжаване; човешките права. Конференцията бе открита и ръководена от Алваро де Васконселос, Директор на Института на ЕС за изследване на проблемите на сигурността. Взеха участие и Джулиано Амато, бивш министър-председател на Италия, Джампиеро Масоло, генерален секретар на МВнР на Италия, Антонио Монтейро, бивш министър на външните работи на Португалия и други видни държавници и общественици.

 • [05.06.2008] – Днес гости на Дипломатическия институт бяха група студенти от университета в Пасау, Германия. Те са на двудневно посещение в България в рамките на проект “Политиката на сигурност и процесът на преход в Европа”. По програма в МВнР германските студенти се срещнаха първо с г-жа Стефанка Игова, началник отдел в Дирекция “Европа II”, която ги запозна с двустранните отношения между Германия и България и отговори на множество въпроси за бъдещето и перспективите на тези отношения. Гостите изслушаха и лекция на д-р Петьо Петев, директор на Дирекция “НАТО и международна сигурност”. Той се спря на ролята на България като страна–членка на НАТО и на актуалните събития в областта на международната сигурност. Лекцията предизвика силен интерес и стана основа за дискусия.

 • [28.05.2008] – Г-н Ален Ламасур, евродепутат и бивш министър по европейските въпроси на Франция изнесе в МВнР лекция на тема „Европейският съюз на международната сцена след Договора от Лисабон”, организирана от Дипломатическия институт, Алианс Франция-България и Посолството на Република Франция в България. Преди лекцията г-н Ламасур се срещна и разговаря с министъра на външните работи г-н Ивайло Калфин и с директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов.

 • [22.05.2008] – Заместник министърът на външните работи Любомир Кючуков изнесе лекция пред шестия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР. В рамките на темата "Регионално сътрудничество" г-н Кючуков запозна участниците в курса с приоритетите на българската външна политика в Югоизточна Европа и Черноморския регион, като се спря на двустранните отношения с всяка отделна страна.

 • [21.05.2008] – Днес участниците в шестия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР участваха в симулативна игра “Изработване на българска национална позиция по проекта “Южен поток”. Еднодневното интерактивно занятие включваше работа по групи, представяне на позициите на МВнР и на Министерството на икономиката и енергетиката на заседание, ръководено от „министър-председателя” на България, дебат и приемане на обща национална позиция. Водещ на играта бе д-р Янко Янакиев, главен специалист в Дирекция “Външноикономическа политика” на Министерството на икономиката и енергетиката.

 • [19.05.2008] – Днес в МВнР се проведе организираната от Дипломатическия институт научна дискусия „Правата на българските бежанци от Тракия през периода 1903-1913 г.” В приветствието си към участниците, директорът на ДИ проф. Милан Миланов отбеляза, че целта на дискусията е да привлече вниманието на българската общественост към един дългогодишен проблем и то да се ангажира непосредствено преди насроченото по този въпрос на 22 май 2008 г. пленарно заседание на Европейския парламент. В нея участваха представители на Съюза на тракийските дружества, известни наши учени, политолози, общественици и журналисти. Всички те оцениха инициативата като много актуална и полезна с оглед предстоящото включване на въпроса за обезщетяването на българските тракийски бежанци в доклад на Европейския парламент. По този начин въпросът ще стане едно от условията, с които Турция трябва да се съобразява в процеса на присъединяване към ЕС и ще бъде предпоставка за намиране на неговото европейско решение.

 • [15-18.05.2008] – Г-н Аспарух Николов, младши експерт в отдел „Стратегически изследвания”, завърши Осмата европейска дипломатическа програма „Миграционни потоци, развитие и сигурност в Африка: предизвикателства и отговорности пред ЕС”. На церемония в Любляна, Словения, се състоя връчване на дипломите на успешно завършилите. Това издание на програмата беше организирано съвместно от португалското и словенското председателства на ЕС, Европейската комисия и Секретариата на Съвета. Основният фокус на програмата, която включваше пет обучителни модула (провеждани в пет различни европейски столици) в рамките на период от осем месеца, бе насочен към въпроси на миграцията и сигурността на ЕС.

 • [17.05.2008] – Днес на церемония в МВнР министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова връчи наградите на победителите в Националния конкурс за студенти за есе на тема „Обединена Европа, един свят: общото и различното в културата, което ни събира”. Той беше организиран по повод Европейската година на междукултурния диалог от Дипломатическия институт и Държавния културен институт към Министъра на въшните работи, съвместно с Европейския културен център – Женева и с любезното спонсорство на Bulgarian VIP Travel. Целта на конкурса бе да се подпомогне участието на България в започналия вече активен международен дебат за значението на интеркултурния диалог като бъдат привлечени българските студенти - носители на нетрадиционно мислене и подходи.
  Повече информация.
  Преди награждаването се състоя студентски дебат на тема „Възможен ли е алианс на цивилизациите?”, основен организатор на който беше Младежката секция на Дружеството за ООН в България.

 • [17.05.2008] – Днес гост-лектор в шестия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР беше г-н Кристофър Делисо, американски историк и журналист на свободна практика, който от 6 години живее и работи в гр. Скопие. Г-н Делисо е експерт по въпросите политиката за сигурност и ислямизма. Той е автор на няколко книги, посветени на проблемите на сигурността и опасността от ислямски радикализъм на Балканите. Г-н Делисо направи аналитичен обзор на съвременната ситуация в региона от гледна точка на разпространението на радикални ислямски структури и отговори на въпросите на курсистите.

 • [16.05.2008] – Приключи обявеният от Дипломатическия институт, Катедра „Международно право и международни отношения” в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, списание „Международна политика” и Студентсткото правителство на Правно-историческия факултет Конкурс за есе на тема „България в Европейския съюз, Европейският съюз в България и моето място сред тях”. Конкурсът беше предназначен само за ЮЗУ и в него участваха 19 студенти. Голямата награда е тридневно посещение в Брюксел и бе спечелена от Васил Ставрев, специалност „Право”; първа награда получи Райна Михалева, специалност „Международни отношения”, втора награда – Мариета Мицева, специалност „Право” и трета награда – Росен Григоров, специалност „Международни отношения”.Техните награди са стаж в Дипломатическия институт, едногодишен абонамент за списание „Международно политика” и парична сума. Днес в Благоевград се състоя церемонията по връчването на наградите. В нея участва заместник-министърът на външните работи г-н Милен Керемедчиев, който изнесе при голям интерес от страна на студентите лекция на тема „България в Европейския съюз” и разговаря с тях по въпроси, свързани с Шенген, еврозоната, визовите въпроси, привличането на българската диаспора. Проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт, бе домакин на срещата в качеството му и на заместник-декан на Правно-историческия факултет на Югозападния университет, заедно с декана проф. Александър Воденичаров.

 • [07-08.05.2008] – По покана на Дирекция "Публична дипломация" на НАТО десет студенти и ученици, отличени в конкурса на тема „Как да направим ролята на НАТО по-добре разбрана”, организиран от Дипломатическия институт по случай Деня на Атлантическата солидарност 4 април, посетиха Главната квартира на НАТО в Брюксел. В серия от брифинги те се запознаха с дневния ред на Алианса, неговите операции и мисии, партньорства и др. На организираната среща с г-н Жан-Франсоа Бюро, помощник генерален секретар на НАТО по публичната дипломация българските студенти и ученици бяха приветствани за интереса, който проявяват към дейността на НАТО. В Постоянната делегация на България в НАТО посланик Любомир Иванов информира участниците за работата на делегацията и отговори на множество въпроси.

 • [07.05.2008] – Днес в Дипломатическия институт се проведе среща на представители на клуб “Cercle europeen de Strasbourg”, който обединява дипломати и служители в европейските институции, бизнесмени и университетски преподаватели от областта Елзас (Франция), с проф.Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и г-н Марин Райков, началник-сектор в дирекция „Външнополитическа координация и планиране”. В рамките на лекцията проф. Миланов представи българската културна идентичност и приноса на България към европейското културно наследство, а г-н Райков запозна гостите по-подробно с външната политика на България като пълноправен член на Европейския съюз.

 • [30.04.2008] – По проект на Европейската Агенция за реконструкция (ЕАР) (Скопие) "Обучение на ръководни държавни служители от етническите малцинства" на стаж в публичната администрация на Република България, организиран от Института по публична администрация и европейска интеграция /ИПАЕИ/ и Дипломатическия институт при Министъра на външните работи, бяха 11 висши македонски служители. В периода 10-30 април на стаж в Дипломатическия институт беше г-жа Зерин Абаз, заместник-началник на сектора за обучение на дипломати в МВнР на Македония. Тя бе подробно запозната със структурата и дейността на на Дипломатическия институт, осъществи срещи с директора на дирекция “Човешки ресурси” на МВнР и с експерти в дирекция “Европа – I” на МВнР. Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов връчи на г-жа Абаз сертификат за успешно проведения стаж.

 • [30.04.2008] – Днес завърши курсът по военна дипломация, проведен съвместно от Дипломатическия институт и Военна академия „Г.С.Раковски”. На церемония в МВнР сертификатите на успешно завършилите бяха връчени от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, който поздрави присъстващите. Приветствие към организаторите от страна на участниците поднесе вицеадмирал Емил Люцканов. В последния ден курсистите представиха изготвените от тях аналитични доклади по темите: „Отношенията НАТО – ЕС в сферата на сигурността: стратегическо партньорство или трудно сътрудничество?”, „Основни принципи и развитие на Европейската политика за сигурност и отбрана”, „Участие на България в мисии на НАТО и ЕС”.

 • [23.04.2008] – Днес в хотел „Родина” се откри двудневна Кръгла маса „Българо-руският диалог в контекста на европейската идея”. Кръглата маса се организира по повод 130 години от Освобождението на България и Годината на Русия в България. В нея участват дипломати, представители на академичните общности и гражданското общество.
  Организатори на Кръглата маса са Дипломатическият институт към Министъра на външните работи на Република България, Дипломатическата академия към Министерство на външните работи на Руската федерация, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Фондация „Славяни”. Инициативата се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи на Руската федерация, Групата за приятелство „България-Русия” към Народното събрание на Република България, както и Руския център за международно научно и културно сътрудничество при МВнР на Руската федерация. Събитието се организира с любезното спонсорство на „Лукойл България” ЕООД.
  Участниците бяха приветствани от заместник-министъра на външните работи г-жа Евгения Колданова. Бяха прочетени приветствия от името на председателя на Народното събрание Георги Пирински, министър-председателя Сергей Станишев, министъра на външните работи Ивайло Калфин, министъра на външните работи на Руската Федерация Сергей Лавров. Приветствие отправи и Анатолий Потапов, Посланик на Руската Федерация в България. Съвместната инициатива за провеждането на кръглата маса е своеобразен значим акцент в тържествата по повод на 130-годишнината от Освобождението на България. Нейната важност се обуславя от благоприятното състояние на двустранните отношения, като същевременно се поставя и задачата да се осмисли развитието на общоевропейското сътрудничество. Програма на Кръглата маса.

 • [22.04.2008] – Днес бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическите институти към министерствата на външните работи на Република България и Република Южна Африка. Целите на договора са свързани с обмяната на опит и информация; провеждането и участието в конференции; разработването на съвместни проекти и др. От българска страна Меморандумът бе подписан от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, а от страна на Република Южна Африка от посланик Тобиас Герхардус Висер, временно управляващ южноафриканското посолство в България.

 • [21.04.2008] – Днес в сградата на МВнР Дипломатическия институт организира премиера на книгата на посланик Иван Гарвалов „Правото на самоопределение на народите”. Авторът бе представен от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и приветстван от г-н Тодор Чуров, заместник-министър на външните работи и проф. д-р Петрана Филева, генерален секретар на Дружеството за ООН в България. В труда, издаден съвместно от Дипломатическия институт, Българското дружество за ООН и Издателска къща „ГорексПрес”, са разгледани международноправните аспекти на правото на самоопределение. Анализирана е връзката му с други свързани с него принципи и норми на международното право като териториалната цялост и едностранното откъсване. Разгледано е съдържанието на правото на самоопределение и значението му като императивна норма на международното право. Особен интерес за съвременната международна политика представляват разсъжденията на автора по въпроса за правото на самоопределение на народите и правата на лицато, принадлежащи към малцинствата.

 • [17-19.04.2008] – На 17 април т.г. директорът на Дипломатическия институт се срещна с представителите на Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина Директора на Дирекция “Планиране и анализи” г-н Сабит Субашич и посланик Нусрет Чанчар. С тях бе проведен разговор във връзка с дейностите на българския Дипломатическия институт и възможностите му да подпомогне процеса на създаване на дипломатически институт към МВнР на Босна и Херцеговина. Домакините проявиха интерес специално към обучението и квалификацията на дипломатически служители, а така също и към изследователската дейност на Дипломатическия институт. Договорено бе предстоящо тяхно посещение в София с цел запознаване с опита на ДИ.
  От 17 до 19 април 2008 г. директорът на Дипломатическия институт при МВнР проф. Милан Миланов и и.д. началник отдел „Обучителни програми” д-р Виолета Караиванова взеха участие в работата на Дипломатическия форум “Дипломатическо обучение и регионално сътрудничество” в гр. Дубровник, Хърватия. Проф. Милан Миланов изнесе доклад на тема “Нови тенденции в дипломацията и дипломатическото обучение: двустранни и многостранни аспекти”, който бе посрещнат с интерес от участниците и предизвика оживена дискусия. Г-жа Виолета Караиванова запозна представителите на дипломатическите академии и институти от страните на Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) с положителния опит на Дипломатическия институт по организацията и провеждането на ежегодния международен семинар за млади дипломати от страните на Югоизточна Европа и Черноморския регион “Зимно училище за дипломати” По време на своя престой в Дубровник представителите на Дипломатическия институт проведоха поредица от двустранни работни срещи с ръководителите на другите представени дипломатически институции, в които бяха договорени конкретни стъпки за бъдещо сътрудничество в сферата на дипломатическото обучение

 • [15-17.04.2008] – На 15-17 април 2008 г. в столицата на Република Сърбия – Белград, се проведе семинар за млади лидери на тема „Съвременна дипломация на ЕС”, организирана от Дипломатическата академия на Р Сърбия съвместно с Фондация „Ханс Зайдел”.
  На семинара присъстваха млади дипломати от Югоизточна Европа. От името на Дипломатическия институт като модератор бе поканен проф. Милан Миланов, директор на ДИ. В дискусията по панелите на семинара взе участие Жени Желева, мл. експерт в отдел „Стратегически изследвания” на ДИ.

 • [15.04.2008] – Дипломатическият институт издаде в брошура материалите от Конференцията „Договорът от Лисабон - европейски перспективи”, проведена в София на 5 февруари т.г.
  Конференцията беше организирана от Дипломатическия институт, Европейския институт и Центъра за модернизиране на политики, под патронажа на министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова.


 • [14.04.2008] – Днес в Дипломатическия институт се състоя публична лекция на д-р Йован Курбалия, Директор на ДиплоФондация - международна неправителствена организация в областта на обучението на дипломатически кадри, със седалище в Женева и офиси в Малта и Сърбия. Лекцията на тема „Бъдещето на дипломацията в дигиталната епоха” предизвика интереса на български и чуждестранни дипломати, експерти и представители на неправителствени организации. В дискусията участваха и студенти от Литва, Естония, Дания и Турция. В рамките на визитата си д-р Курбалия обсъди конкретни възможности за обучение на български дипломати по програмите на ДиплоФондацията с проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт и с посланик Лъчезар Петков, директор на дирекция „Човешки ресурси” на МВнР.

 • [11.04.2008] – На 11 април 2008 г. в столицата на Република Молдова – Кишинев се състоя международна научна конференция на тема „Политическата култура и културната политика в международните отношения: източноевропейски измерения”. Конференцията се организира от Института за международни отношения на Молдова и Института за история, държава и право на Молдовската академия на науките с участието на представители от Беларус, България, Русия, Украйна, Чехия и широк кръг институции от страната-домакин. От името на Дипломатическия институт участие взе г-н Стефан Стратиев – началник на отдел „Стратегически изследвания” с изложение на тема „Съвременна политическа култура в България и на Балканите”.
  При посещението бяха проведени разговори за бъдещо двустранно сътрудничество между ДИ и Института за международни отношения на Молдова, към чийто ректор проф. Валентин Бенюк бе отправена покана за посещение у нас. Посетена бе и Академията за публична администрация при президента на Република Молдова, където също бяха обсъдени възможностите за по-нататъшни съвместни дейности.

 • [07-11.04.2008] – В периода 7-11 април 2008 г. на работно посещение в Холандския институт за международни отношения “Клингендал” бяха г-жа Виолета Караиванова, и.д. началник отдел “Обучителни програми” и г-ца Виолета Божилова, младши експерт в отдел “Публични дейности и сътрудничества”. Посещението бе в рамките на подписания между Дипломатическия институт и Института “Клингендал” Меморандум за сътрудничество за периода 2008-2010 година. Г-жа Караиванова се срещна с програмните координатори и водещите на отделните дипломатически обучителни програми, както и с представители на международната енергийна програма на Института “Клингендал”. Тя имаше възможност да се запознае непосредствено и с практиката на водене на интерактивните форми на обучение за чуждестранни дипломати.
  Г-ца Божилова разговаря с г-жа Али Моленаар, директор на библиотеката и документационния център в “Клингендал” относно организацията и работата в библиотеката. Тя имаше възможност да получи практически съвети и насоки за начините за търсене и съхранение на електронна информация в бази данни и други информационни ресурси. В рамките на работното посещение бяха осъществени срещи с представители на Европейския документационен център към Института за частно и публично право “T.M.Asser” в Хага, Библиотеката към “Двореца на мира” и холандския парламент. Целта на срещите беше обмяна на опит и запознаване с добрите практики в областта на информационното и документационно обслужване.

 • [09.04.2008] – Днес в сградата на МВнР се състоя публична лекция на Даниел Кеохан, изследовател в Института на ЕС за изследване на сигурността – Париж, специалист в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана /ЕПСО/, контратероризма и отбранителната индустрия, на тема „Приносът на военно неутрална Ирландия към международната сигурност чрез ООН и ЕПСО”. В рамките на визитата си в България, организирана със съдействието на Посолството на Ирландия, Даниел Кеохан изнесе и лекция пред курса по Военна дипломация на тема „Европейската политика за сигурност и отбрана”.

 • [08.04.2008]Приключи Националният конкурс за есе на тема “Как ролята на НАТО да бъде по-добре разбрана”, обявен от Дипломатическия институт по повод 4 април – Ден на атлантическата солидарност. В конкурса взеха участие студенти и ученици от София, Благоевград, Русе, Враца и други градове.
  Днес, на церемония в сградата на МВнР 10-те награди бяха връчени на победителите от заместник-министъра на външните работи Тодор Чуров. Наградите са осигурени от дирекция „Публична дипломация” на НАТО и представляват посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел, което ще се състои през м. май т.г. Бяха дадени и две поощрителни награди - публикуване на есето в Сборника есета за 2008 г.

 • [07.04.2008] – Днес бе открит Четвъртият курс по Военна дипломация, организиран съвместно от Дипломатическия институт и Военна академия “Г.С.Раковски”. Участниците в него, представители на Министерство на отбраната, Генералния щаб и Военна академия, бяха приветствани от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов. Като лектори в програмата на едномесечния курс са включени наши и чужди висши дипломати, преподаватели от Военна академия, както и чуждестранни лектори от партньорската мрежа на Дипломатическия институт.

 • [03.04.2008] – Вчера в Дипломатическият институт се състоя експертна среща по въпросите на разширяването на ЕС, ръководена от директора проф. Милан Миланов. В нея участваха експертите от отдел „Стратегически изследвания” на Института, представители на университети и институти на БАН, както и от организации – партньори на на ДИ. В срещата участва заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков.

 • [27.03.2008] - Днес се проведе публична лекция на д-р Миливое Балетич, директор на Дипломатическата академия „Гавро Вукович” към МВнР на Черна гора, на тема „Развитие и роля на икономическата дипломация”. В рамките на визитата си гостът се срещна с г-н Милен Керемедчиев, заместник-министър на външните работи, както и с проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт. Бяха обсъдени конкретни предложения за сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на дипломатическите кадри въз основа на подписания в Подгорица миналата година Меморандум за сътрудничество.

 • [27.03.2008] - На официална церемония в сградата на МВнР заместник-министър Милен Керемедчиев връчи сертификати на успешно завършилите четвъртия курс по Консулска дипломация, организиран от Дипломатическия институт и дирекция „Консулски отношения”. Приветствие поднесе и директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов. В курса участваха 45 служители на МВнР и други институции, утвърдени за заминаване като консули в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина. Курсът обхващаше запознаване със законовата уредба в сферата на консулската дейност, спецификата в дейността на консулската служба, визовата политика, граничен и паспортен контрол, въпроси касаещи статута на бежнаците и миграционни проблеми. Лектори бяха представители на Министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на правосъдието и др.

 • [24-25.03.2008] - По покана на Руската дипломатическа академия към Министерството на външните работи на Руската Федерация от 23 до 26 март 2008 г. на работно посещение в Москва бе директорът на Дипломатическия институт при МВнР проф. Милан Миланов. Той бе придружаван от и.д. началник-отдел „Обучителни програми” д-р Виолета Караиванова. На срещата с посланик Александър Панов, Ректор на Руската дипломатическа академия, беше обсъдена програмата на планираната за м. април т.г. Кръгла маса “Българо-руският диалог в контекста на европейската идея”, която се организира в рамките на споразумението за сътрудничество между двете институции. Този форум, свързан със 130 годишнината от Освобождението на България и с Годината на Русия в България, ще се проведе в партньорство с Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, чийто председател проф. Захари Захариев също взе участие в разговорите.
  На работната среща на българската делегация в Московския държавен университет за международни отношения (МГМО) бяха обсъдени конкретни предложения за съвместни инициативи в областта на обучението и квалификацията на дипломатическите кадри.
  В Министерството на външните работи на Руската Федерация проф. Милан Миланов се срещна с посланик Юрий Михайлович Хилчевски, ръководител на Центъра по история на Руската дипломатическа служба. Директорът на Дипломатическия институт бе запознат с опита на МВнР на Руската Федерация в сферата на изучаването и популяризирането на историята на Руската дипломатическа служба.

 • [21.03.2008] - В периода 19-21 март 2008 г. на посещение в България по покана на Дипломатическия институт беше проф. д-р Маркеш Гедеш, Президент на Дипломатическия институт към МВнР на Португалия. По време на своето посещение проф. Гедеш изнесе три лекции пред различни аудитории – пред Военна академия, пред експерти и дипломатическия корпус в МВнР и пред курсистите в Шестия основен курс по дипломация. Лекциите бяха на теми, свързани със съвременните конфликти, тероризма и политиката на съседство. И трите лекции предизвикаха голям интерес от страна на аудиторията.

 • [15-19.03.2008] - По покана от Института за стратегически и междурегионални изследвания (ИСМИ) при президента на Република Узбекистан от 15 до 19 март 2008 г. се състоя посещение в Ташкент на директора на Дипломатическия институт (ДИ) при МВнР проф. Милан Миланов и началника на отдел „Стратегически изследвания” Стефан Стратиев. По време на визитата си представителите на ДИ имаха съдържателни и конструктивни разговори със заместник-директора Азамат Тошев за бъдещото сътрудничество. Пред сътрудниците на ИСМИ проф. Миланов изнесе лекция на тема „България – фактор на стабилност на Балканите и в региона на Черно море”, след която бе проведена оживена дискусия. Проведе се и среща в Университета за световна икономика и дипломация (УСИД), където проф. Миланов запозна аудиторията от студенти и преподаватели със структурата и работата на ДИ с ударение върху обучителната дейност, и изнесе лекция по актуални моменти от външната политика на България. Ректорът на УСИД проф. Хамидула Караматов и проф. М. Миланов подписаха Споразумение за сътрудничество между двете институции. Представителите на ДИ посетиха Академията за държавно и обществено строителство (АДОС) при президента на Узбекистан, където разговаряха с нейния ректор г-н Кийом Назаров и академичното ръководство. Проф. Миланов и г-н Стратиев бяха приети и в Министерството на външните работи на Узбекистан и разговаряха с началника на Управление „Анализи и стратегия на външната политика” Мурад Аскаров и негови сътрудници.

 • [19.03.2008] - Утре, 20 март, четвъртък, Дипломатическият институт организира публична лекция на проф. д-р Арманду Маркеш Гедеш, Президент на Дипломатическия институт към МВнР на Португалия. Лекцията на тема „Има ли глобална Ал Кайда? Някои мисли за границите на съвременните транснационални терористични движения” ще се състои от 16.00 ч. в зала 101 на МВнР.

 • [14.03.2008] - Днес в град Сандански приключи работата си третият международен семинар за младши дипломати от балканските страни и страните от Черноморския регион - Зимно училище по дипломация, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с фондация “Ханс Зайдел”, Германия и Федералното министерство на външните работи на Германия. В последния ден на семинара лекция на тема “Външнополитически приоритети и регионални ангажименти на България като страна членка на ЕС” изнесе замeстник-министърът на външните работи г-н Милен Керемедчиев. На церемонията по закриването заместник-министър Керемедчиев и д-р Райнер Геперт, Заместник-генерален мениджър на фондация „Ханс Зайдел” връчиха на участниците сертификати за участие в Зимното училище по дипломация.

 • [13.03.2008] - Обявена е шестата покана за заявления за участие в Стажантската програма на НАТО. Те ще бъдат приемани от 3 март до 6 юни 2008 г. Програмата е добра възможност за младите хора от държавите-членки на НАТО да натрупат знания и опит от практиката на Алианса. Желаещите могат да подават своите молби, както и да намерят необходимата информация за стажантската програма на интернет адрес.

 • [10.03.2008] - Днес в Сандански бе открито третото Зимно училище по дипломация, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с Фондация „Ханс Зайдел”, Европейска Академия - Берлин и Федералното министерство на външните работи на Германия. Темата на обучението е „Външнополитическа стратегия и стратегия за сигурност на ЕС: Балканите, Черноморският регион и отвъд”. Участници в едноседмичното обучение са 24 младши дипломати от Албания, Армения, Азербайджан, България, Хърватия, Грузия, Македония, Молдова, Русия, Черна гора, Украйна и Сърбия. Участниците и лекторите в международния семинар бяха приветствани от проф. Милан Миланов, Директор на Дипломатическия институт, д-р Волфганг Глескер и д-р Клаус Физингер от Фондация „Ханс Зайдел”. Лектори на семинара ще бъдат експерти от Германия, Русия, Унгария и България.

 • [07.03.2008] - Днес в Дипломатическия институт се състоя лекция на г-жа Уафаа Бассим, помощник-министър и началник на Кабинета на министъра на външните работи на Египет на тема „Предизвикателствата в Близкия Изток”. Г-жа Бассим беше представена от г-н Петко Дойков, директор на дирекция „Близък Изток и Африка” в МВнР. Лекцията бе посетена от чуждестранни посланици, експерти, участници в шестия Основен курс по дипломация.

 • [05.03.2008] - Дипломатическият институт организира лекция на посланик Яков Леви, директор на отдел „Политика на планиране” в Министерството на въшните работи на Израел на тема „Израел и арабите – от конфликт към примирие”. Посланик Леви бе представен от директора на Дипломатическия институт, проф. Милан Миланов.

 • [05.03.2008] - Днес участниците в шестия Основен курс по дипломация за младши служители на МВнР посетиха Народното събрание и присъстваха на пленарно заседание, по време на което бе обсъждан Законопроекта за регионалното развитие. По-късно те се срещнаха с председателя на парламентарната комисия по външна политика г-н Соломон Паси. В залата на Комисията на площад „Княз Александър I” 1 се проведе дискусия по актуалните въпроси за независимостта на Косово, членството на Македония в НАТО, европейските перспективи на Черноморския регион и др.

 • [26.02.2008] - Днес в сградата на МВнР беше представен доклада на Икономическата комисия за Европа на ООН /ИКЕ/ „Паневропейската перспектива за икономическата интеграция на ЮИЕ: ролята на ИКЕ”, изготвен от Горан Свиланович, бивш министър на външните работи на Сърбия. Повече информация Докладът се представи официално преди предстоящата първа среща на Регионалния съвет за сътрудничество на 27 февруари и министерската среща на ПСЮИЕ на следващия ден. В представянето участваха вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. Гост-говорител беше Марек Белка, Изпълнителен секретар на Икономическата комисия за Европа на ООН. В дискусията по доклада участваха Хенри Джаклин, Постоянен представител на ПРООН в София; Иван Кръстев, Център за либерални стратегии и Огнян Шентов, Център за изследване на демокрацията. Модератор на срещата беше посланик Петко Драганов, Постоянен представител на България в ООН-Женева. Събитието се организира със съдействието на Дипломатическия институт. Повече информация

 • [25.02.2008] - Днес започна шестият Основен курс по дипломация за младши служители на Министерство на външните работи. Участници в курса са 24 младши служители от специализираните политически дирекции на МВнР, както и от Администрацията на Президента.. Курсът е с продължителност 13 седмици и включва 9 тематични модула по ключови въпроси от историята на българската дипломация, приоритетите на външната политика на България, европейската интеграция и Европейския съюз, международната сигурност и енергийната дипломация, международните организации, международното право и правата на човека, международните преговори, публичната и културната дипломация, консулските отношения. Курсът беше открит от Министъра по европейските въпроси, г-жа Гергана Грънчарова и директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов. В обръщението си г-жа Гръначрова изтъкна, че въпреки кратката си история Дипломатическият институт вече има утвърдена роля в българската дипломация. Теоретичната и практическа подготовка, която предлагат курсовете на Института, отговаря на високите изисквания породени от членството на страната ни в Европейския съюз.

 • [25.02.2008] - На 24 февруари т.г. завърши интензивен курс на тема „Лобирането и инструменти за писане на европейски проекти”, организиран от Европейският център за обучение CEFEC и Дипломатическия институт. Целта на курса беше да запознае участниците с основните политики на Европейския съюз и програмите за финансиране на дейности по тези политики. Обучението включваше теоретична подготовка и практически занятия.
  Приключи и съвместно организираното от Дипломатическия институт и Европейския център за обучение CEFEC обучение за български граждани на тема: “Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация”. По време на курса участниците преминаха специализирана подготовка по теми като „Възможности за кандидатстване за работа в европейските институции”, „История и институции на Европейския съюз”, „Общностни политики на ЕС”, „Техники за решаване на логически текстови и текстови задачи”. Г-н Жан-Люк Барду, Директор на Европейския център за обучение CEFEC връчи сертификати на участниците в курса.

 • [22.02.2008] - Днес в Дипломатическия институт започна тридневно обучение за подготовка за кандидатстване за работа в европейската администрация. То се организира за пети път съвместно с Европейския център за обучение CEFEC със седалище в Брюксел. В обучението са включени 45 участника.

 • [21.02.2008] - Днес нашият колега от отдел „Изследователски дейности” д-р Валентин Катранджиев изнесе лекция пред екипа на Дипломатическия институт на тема „Информацията като ресурс”. В лекцията беше направен кратък обзор на история на информацията, разкрита нейната роля за развитието на дипломацията. Чрез практически примери бяха демострирани похватите за намиране и използване на информационните интернет ресурси в дипломатическата работа.

 • [19.02.2008] - Дипломатическият институт организира публична лекция на проф. Светозар Стоянович, Президент на Сръбско-американския център в Белград и член на Съвета за външна политика при Министерството на външните работи на Република Сърбия. Лекцията на тема „Сърбите, Косовският въпрос и светът” предизвика очакван интерес сред дипломати, експерти и медии поради особената си актуалност.

 • [15.02.2008] - По повод Европейската година на междукултурния диалог, Дипломатическият институт и Държавният културен институт към Министъра на въшните работи, съвместно с Европейския културен център – Женева обявяват Национален конкурс за студенти за есе на тема „Обединена Европа, един свят: общото и различното в културата, което ни събира”. Наградите за студентите ще бъдат пет:
  - първите трима наградени ще осъществят тридневно посещение в Женева в средата на м. май, където ще се срещнат с изтъкнати представители на академичните и културните среди, ще посетят Библиотеката на ООН и музея „Мартен Бодмер”
  - двете втори награди представляват тридневна визита в Брюксел, където студентите ще посетят европейските институции. Повече информация

 • [13.02.2008] - Днес вестник "Монитор" публикува статия от нашия колега Аспарух Николов, експерт в отдел "Стратегически изследвания", посветена на проблема за слаборазвитите държави като източник на глобална несигурност.

 • [12.02.2008] - По повод Деня на атлантическата солидарност - 4 април, Дипломатическият институт организира за трета поредна година Национален конкурс за есе на тема “Как ролята на НАТО да бъде по-добре разбрана”.
  Десетте награди - посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия през м. май т.г., са осигурени от дирекция „Публична дипломация” на НАТО.
  Повече информация

 • [11.02.2008] - Днес бе открит четвъртият едномесечен курс по Консулска дипломация. Той се организира от Дипломатическия институт и дирекция „Консулски отношения” в МВнР. В него участват 45 служители на МВнР и други институции, утвърдени за заминаване като консули в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина. Те бяха приветствани от директора на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, директора на Дирекция “Човешки ресурси” Лъчезар Петков и директора на дирекция “Консулски отношения” Валери Веселинов. Курсът обхваща запознаване със законовата уредба в сферата на консулската дейност, спецификата в дейността на консулската служба, визовата политика, граничен и паспортен контрол, въпроси касаещи статута на бежнаците и миграционни проблеми. Лектори са представители на Министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на правосъдието и др.

 • [11.02.2008] - Днес вестник "Монитор" публикува статията "“Набуко” се нуждае от гаранции за риска" от нашия колега Тодор Петров, експерт в отдел "Стратегически изследвания" на Дипломатическия институт.

 • [06.02.2008] - Днес по програмата “Отворени врати” на Дипломатическия институт магистранти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” посетиха Министерството на външните работи. Студентите се срещнаха с г-жа Бисерка Бенишева, директор на дирекция „Европейски съюз”, която ги запозна с актуални въпроси от областта на европейската интеграция. Директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, който бе модератор на срещата, разясни структурата и работата на Института и Министерството и отговори на зададените въпроси от сферата на външната политика.

 • [05.02.2008] - Договорът от Лисабон и перспективите на европейската интеграция бяха тема на конференция “Договорът от Лисабон – европейски перспективи”, организирана днес в хотел “Шератон” от Дипломатическия институт, Европейския институт и Центъра за модернизиране на политики, под патронажа на министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова. Конференцията съвпадна с внасянето на Договора за реформа на ЕС в Народното събрание за подготовка за ратификацията му.
  Политици и експерти от администрацията, академичната общност и неправителствения сектор дискутираха институционалната реформа на Европейския съюз, засилената роля на Европейския парламент и на националните парламенти, перспективите на задълбочаващата се европейска интеграция в областта на външната политика и сигурността, както и прокламираните от Лисабонския договор политики за приближаване на европейските институции до гражданите. Встъпително слово произнесе Гергана Грънчарова, която подчерта, че Договорът от Лисабон е доказателство, че може да се постигне консенсус между страните-членки "подчинен на висшия приоритет и общностния интерес". Първият панел „Институционалната реформа в Европейския съюз” беше модериран от проф. Милан Миланов, директор на Дипломатическия институт. В него с доклади участваха проф. Юлия Захариева от СУ ”Св. Климент Охридски”, Младен Червеняков, председател на Комисията по европейски въпроси на Народното събрание и Тодор Чуров, заместник-министър на външните работи.
  Във втория панел „Европейският съюз, България и гражданите”, модериран от Юлиана Николова, директор на Европейския институт, участваха доц. Ингрид Шикова от Представителството на ЕК в България и проф. Антоний Гълъбов, СУ „Св. Климент Охридски”. Конференцията предизвика голям интерес сред български и чуждестранни дипломати, народни представители, евродепутати, журналисти, учени и граждани. Докладите, изнесени на конференцията ще бъдат издадени в брошура от Дипломатическия институт. Програма на конференцията

 • [01.02.2008] - Днес започна излъчването на новата радио рубрика „Дипломатически клуб”, съвместен проект на програма „Христо Ботев” на Българското национално радио и Дипломатическия институт. Тя може да бъде слушана всеки петък между 10.30 и 11.00 ч. В първото издание интервю даде директорът на Дипломатическия институт проф. Милан Миланов, който запозна слушателите с основните дейности на Института. В предаването бяха включени специално взети интервюта с арменския заместник-мнистър на външните работи Армен Байбуртян и с френския специалист по европейско право проф. Жан-Пол Жаке. Водещ на предаването е Паулиана Новакова, директор на програма „Христо Ботев”.

 • [24.01.2008] - Днес Дипломатическият институт организира публична лекция на проф. Жан-Пол Жаке, Директор в Правната служба на Съвета на министрите на ЕО и един от най-изявените френски специалисти в областта на европейското право. Лекцията, състояла се в сградата на МВнР беше на тема „Лисабонският договор”. Присъстваха заместник-министър Евгения Колданова, представители на дипломатическия корпус, директори на дирекции в МВнР, дипломати и експерти от дирекции „Европейски съюз”, „Правно-нормативно обслужване” и др. Лекцията предизвика изключителен интерес и стана повод за оживени дискусии.
  Проф. Жаке бе любезен да напише пожелание в Почетната книга на Дипломатическия институт.

 • [23.01.2008] - Дипломатическият институт организира публична лекция на Армен Байбуртян, заместник-министър на външните работи на Република Армения на тема „Европейската политика на Армения”. На лекцията присъстваха дипломати, експерти и представители на медиите.

 • [22.01.2008] - Европейският център за обучение CEFEC със съдействието на Дипломатическия институт при Министерство на външните работи на Република България, организира в София обучение за придобиване на умения за писане на проекти пред европейските фондове и програми. Курсът е ориентиран към лобирането и техническия инструмент за писане на европейски проекти. Целта на курса е запознаване на участниците с институциите и основните програми за финансиране. Обучението ще се проведе в периода от 22-24 февруари 2008 г. на английски език.

 • [15.01.2008] - Дипломатическият институт, съвместно с Европейския център за обучение CEFEC, обявява набиране на участници за тридневно платено обучение с цел подготовка за първия етап на конкурсите на ЕС на тема: “Придобиване на необходими техники и умения за успех при кандидатстване за работа в европейската администрация”. Обучението ще се проведе в периода 22 – 24 февруари 2008 г. Поради ограничения брой места, включването в курса ще става по реда на заплащане на таксата за обучение.

 • [10.01.2008] - Дипломатическият институт има вече свое лого. Наред с него, Институтът избра за свое мото латинската сентенция „Docendo discimus” – „Учейки другите, учим и себе си”.

 • [09.01.2008] - Днес вестник "Монитор" публикува статия посветена на включването на България в политиката за развитие на Европейския съюз от проф. Пол Хьобинк от университета Наймеген, Холандия и нашия колега Аспарух Николов, експерт в отдел "Стратегически изследвания" на Дипломатическия институт.

 • [07.01.2008] - Днес на посещение в Дипломатическия институт бяха десет студенти от Мисурския щатски университет, гр. Спрингфийлд, САЩ. В рамките на едноседмичната им програма в България, организирана от Фондация “Славяни”, на студентите бяха изнесени лекции от дипломати от МВнР по теми, свързани с външнополитическите приоритети на България и приносът на страната в Европейските организации. Лекциите бяха посрещнати с интерес и предизвикаха дискусия.