ЗА ИНСТИТУТА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Структура

Директор
 

Таня Михайлова

Директор

Таня Михайлова е директор на Дипломатическия институт към МВнР от 1 февруари 2012 г.

Тя работи в Дипломатическия институт от 2005 г. като последователно е била ръководител на програма „Изследвания”, началник на отдел „Публични дейности и сътрудничество”, а в последните две години е била и.д. директор. Таня Михайлова участва като български представител в Направляващия комитет на Колежа за европейска политика за сигурност и отбрана (Брюксел) и в Борда на директорите на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (Париж). Има дипломатически ранг „Съветник”.

 

Тя е магистър по право. Била е адвокат, а като юридически експерт в дирекция „Европейска интеграция” на Народното събрание в преговорния процес за членство на България в ЕС е давала юридически становища за съответствието на законопроекти с правото на ЕС и степента им на хармонизиране с българското законодателство с ресорни преговорни глави – „Регионална политика”, „Енергетика”, „Околна среда”, „Административен капацитет”.

От 2002 до 2005 г. е парламентарен секретар на МВнР, като организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание; участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и координирала изпълнението й от Народното събрание; координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание; подпомага парламентарните комисии и делегации при осъществяване на тяхната международна дейност.

Таня Михайлова има допълнителни квалификации в Колежа на Европа–Брюж; Института по публична администрация и европейска интеграция; Обучителния център на ПА на НАТО; Холандския институт за международни отношения „Клингендал”; Държавния департамент на САЩ - по въпроси, свързани с правото на ЕС, ролята и структурата на НАТО, дипломацията в глобализирания свят, обучението в областта на международните отношения.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание „Дипломация” от самото му създаване. Таня Михайлова има мултидисциплинарни професионални интереси. През последните няколко години участва редовно в конференциите на ГД „Образование и култура” на ЕК и програма „Жан Моне”, Евро-китайския форум, организиран Евро-китайското международно бизнес училище – Шанхай и др.

Владее английски език, ползва френски език.

Отдел "Обучителни програми и проекти"

Биляна Дечева

Началник на отдел "Обучителни програми и проекти"

Магистър по културология на СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по международни отношения на УНСС.

От 1997 г. е на работа в МВнР последователно в дирекциите "Информация", "Координация и планиране" и "Евроинтеграция". Хоноруван преподавател по проблемите на европейската интеграция в Софийския университет и в Нов български университет

Допълнителни квалификации и обучения - по провеждане на информационни кампании за ЕС и за успешно водене на преговори за присъединяване към ЕС във Виена, Брюксел, Хага, Берлин и Оксфорд, както и по връзки с обществеността към Държавния департамент на САЩ.

Участва в редакционната колегия на българското двуезично списание „Дипломация” и има редица публикации на теми, свързани с европейска интеграция, информационни кампании и дипломатическо обучение.

Владее английски и френски език.

Емилия Панева

Главен експерт в отдел "Обучителни програми и проекти"

Магистър по руска филология във Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св.Климент Охридски".

Работила е като преводач и правителствен преводач съответно в отдел “СИВ" на Министерство на външната търговия и в Единния държавен протокол и посолството на Република България в Русия, както и като експерт в управление “Информация" и управление “Канцелария и архив" на Министерство на външните работи.

От август 2007 г. е на работа в отдел “Обучителни програми" на Дипломатическия институт, където отговаря за чуждоезиковото обучение".

Валентин Катранджиев

Главен експерт в отдел "Обучителни програми и проекти"

1989 г., магистър по международни отношения в Киевския национален университет „Т.Шевченко”.

2000г ., доктор по история в Руския университет „Дружба между народите” (РУДН).

2001-2002 г., изследовател в Средиземноморската дипломатическа академия в Малта.

2002-2007г., изследовател и преподавател в “Диплофондация”, международна неправителствена организация за подготовка на дипломатически кадри.

2007-2009 г., сътрудник в отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт. 2009-2010 г. главен експерт в същия отдел.

2010-2012 г., хоноруван преподавател по „Външна политика на Русия”, „Външна политика на ЕС” и „История на европейската идея и интеграция” в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

От декември 2012 г., главен експерт в отдел „Обучителни програми и проекти” на Дипломатическия институт.

Кирил Апостолов

Старши експерт в отдел "Обучителни програми и проекти"

Професионално развитие:
2007 – 2009 г.: Сътрудник в Дипломатическия институт. Участва в организирането на различни обучителни курсове;
2009 – 2010 г.: Младши експерт в Института. Отговаря за обучителните модули в специализираните курсове;
2010 г. – до момента: Старши експерт в отдел "Обучителни програми и проекти". Отговаря за курсовете и обучителните семинари за чуждестранни дипломати, предлагани от Дипломатическия институт.
Обучение и допълнителни квалификации:
2007 г.: Магистър по "Дипломация и МО", НБУ;
2007 г.: Завършен курс по "Военна дипломация", Дипломатически институт;
2008 – 2011 г.: Организатор и участник в четири издания на международния семинар "Зимно училище по дипломация за млади дипломати от Балканите и Черноморския регион";
2009 – 2010 г.: Завършил десетото издание на "Европейската дипломатическа програма", съвместен проект на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз;
2010 г.: Завършен "Ориентационен курс по въпросите на Общата политика за сигурност и отбрана", Европейски колеж за сигурност и отбрана, Брюксел;
2011 г.: Участник в “International Visitor Leadership Program", проект на Държавния департамент, Вашингтон, САЩ.
Владее английски и руски, ползва немски език.

Екатерина Неофитова

Старши експерт в отдел "Обучителни програми и проекти"

Бакалавър по Международни отношения в Нов Български Университет.

От 2007 г. като сътрудник в отдел "Обучителни програми" на Дипломатическия институт, участва в организирането на различни обучения. Отговаря за проектната дейност на Института.

Ползва английски.

Цветомира Димитрова

Старши експерт в отдел "Обучителни програми и проекти"

Бакалавър по културология в СУ "Св. Кл. Охридски".

От 2010 г. е сътрудник в Дипломатическия институт. От 2012 г. е старши експерт в отдел "Обучителни програми и проекти". Участва в организирането на курсове и обучителни програми.

През 2011-2012 завършва 12-тото издание на Европейската дипломатическа програма, организирано от Европейската служба за външно действие. Завършила е квалификационен курс "Сътрудник в международен отдел", модул "Международни отношения" към ЦОУ на СУ "Св. Кл. Охридски".

Владее английски, ползва испански език.

Зорница Апостолова

Младши експерт в отдел "Обучителни програми и проекти"

Магистър по балканистика във Факултета по славянски филологии на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

От 2012 г. – сътрудник в отдел "Обучителни програми и проекти" на Дипломатическия институт. Участва в организирането на курсове и обучителни програми.

Владее английски, ползва румънски и албански език.

д-р Камен Лозев

Сътрудник в отдел "Обучителни програми и проекти"

Завършил е Техническия университет, София, специалност автоматика. Доктор по етика. Редовен доцент в Югозападния университет “Н. Рилски" – Благоевград.

Бил е представител на международната организация "Форум на Принца на Уелс" за бизнес лидери в България.

Преводач е на книги на Карл Попър, сред които “Отвореното общество и неговите врагове", както и на книги на Стивън Тулмин, Ернст Касирер и др. Автор е на монографията “Социалната философия на Карл Попър" (2000). Фулбрайтовски стипендиант във Вашингтонския университет, САЩ по управление на знанието (2002/3).

Владее английски и руски език.

Александър Джурджин

Сътрудник в отдел "Обучителни програми и проекти"

Бакалавър по Японистика и политика в Шефийлдския университет, Англия. Прекарал една година в университета Мейджи в Токио, Япония, където е изучавал японски език и световна политика.

От 2011 г. е сътрудник в отдел "Обучителни програми и проекти" на Дипломатическия институт, където участва в организирането на различни обучения.

Владее английски, френски и японски език; ползва руски и испански.

Росен Сейреков

Сътрудник в отдел "Обучителни програми и проекти"

Бакалавър по политология на Нов български университет. Следва магистратура по Мениджмънт на националната сигурност и отбрана във Военна академия „Г. С. Раковски”. Има завършени курсове по военна дипломация към Дипломатически институт и за лидерски умения към Училище за политика.

Работил е като политически анализатор, участвал е в организирането на предизборни кампании за местни и парламентарни избори. Занимавал се е с проектантска и административна дейност в сферата на образованието. От м. юни 2012 г. участва в организирането на обучителни курсове като сътрудник в Дипломатически институт.

Ползва английски.

Отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Аделина Томова

Началник отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Професионално развитие:
м. февруари 2004 г. – главен експерт последователно в отделите "Публични дейности и сътрудничества" и "Обучителни програми", Дипломатически институт;
м. юни 2006 г. – м. юли 2009 г. мандат в Постоянното представителство на Р България към ЕС, гр. Брюксел;
м. септември 2001 г. - м. февруари 2004 г. - експертен сътрудник към Политическия кабинет на Министъра на външните работи.
Следи работата на Европейския колеж по сигурност и отбрана (Брюксел) и Европейския институт за изследване на сигурността (Париж). Участва в разработването на програмите за обучение.
Обучение и допълнителни квалификации:
2000 – Магистър, английска филология, СУ "Климент Охридски".
2009 – Дипломатическа академия към МВнР на Хърватия; семинар по "Европейски интеграционни процеси";
2004 - Институт за публична администрация, програма за дипломати по европейски въпроси за страните-кандидатки за ЕС, Дъблин;
2003 - 24ти курс за млади дипломати от ЮИЕ и Турция, Институт за международни отношения "Клингендал", Хага;
2000 – Изследователски институт на Германския съвет за външни отношения, лятно училище по външна политика на ЕС, Берлин.

Езици: английски, френски.

Светлозар Ковачев

Главен експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Завършил е физика в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Бил е физик в Българската академия на науките, ръководител на "Креативен център" на Българската национална телевизия и мениджър в други телевизионни и телекомуникационни компании.

Член - основател на Евроатлантическата гражданска фондация.

Специалист в областите на телекомуникациите, съхраняването и обработката на данни и компютърни мрежи.

От 2004 г. е на работа в Дипломатическия институт. Отговаря за изграждането, поддържането и развитието на компютърната мрежа на Института. През 2007 е завършил курса "Консулска дипломация" на Дипломатическия институт.

Владее френски, руски и английски.

Явор Иванов

Младши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Магистър по право на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Едногодишен /2007-2008г./ курс по международно, европейско и сравнително право в университета "Робер Шуман", Страсбург, Франция.

От юли 2011г. е на работа в Дипломатическия институт.

Владее френски и английски език.

Силвана Цокова

Младши експерт в Отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Магистър по английска филология във ФКНФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Работила е като преподавател към Катедра по англицистика и американистика на Софийски университет, като преводач в различни направления и ръководител на учебно-методичен център.

От май 2012 г. работи като младши експерт в Дипломатически институт, където участва в организирането на програмите "Стаж в ДИ" и "Отворени врати" и издателската дейност на Института.

Владее английски, ползва испански и френски език.

Георги Петров

Младши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Завършил е "Международни отношения" в Югозападен университет "Неофит Рилски".

Магистър по "Индийско и иранско обществознание и културознание" в ЦИЕК към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От ноември 2007 г. е сътрудник в Дипломатическия институт. От май 2012 г. работи като младши експерт в Дипломатически институт.

Владее английски и персийски език

Йоана Йончовска

Младши експерт в Отдел "Публични дейности и сътрудничество"

Бакалавър по “Библиотекознание и библиография" в Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии.

Работила е като старши експерт в отдел “Международни дейности, регионално сътрудничество и инициативи" в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Член на настоятелството на читалище “Христо Ботев – 1917".

Отдел "Финансово-административни дейности"

Здравка Гайдарова

Началник отдел "Финансово-административни дейности"

Завършила е Висшата финансово-стопанска академия "Димитър Ценов"-Свищов, магистър икономист. 1999-2000 г получава професионална квалификация по здравен мениджмънт в Института за следдипломна квалификация-УНСС, София.

Работи в областта на счетоводството и здравния мениджмънт, занимава се с ликвидация на търговски дружества.

От 2010 г. работи в Дипломатическия институт и отговаря за административно-финансовата дейност на Института.

Ина Кирилова

Специалист

Магистър по Международни политически отношения и сигурност във Философския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски".

От септември 2011 г. работи в Дипломатическия институт.

Владее английски език, ползва руски.

НОВИНИ

21.12.2012

KЛАСИРАНЕ

НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

13.12.2012

Брифинг на българските младежки делегати, участвали в 67-та сесия на Общото събрания на ООН

На 13 декември т.г. се проведе брифинг на българските младежки делегати, участвали в 67-та сесия на Общото събрания на ООН в Ню Йорк в периода 8-22 октомври 2012 г. Събитието се състоя с подкрепата на Дипломатически институт. На него присъстваха експерти от дирекциите „ООН и сътрудничество за развитие” и „Права на човека” в МВнР, Дипломатическият институт, както и млади хора, за които темата представляваше интерес. С встъпителни думи започна посланик Валери Йотов, директор на дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” в МВнР, който приветства младите хора и разказа накратко за приключилата преди няколко дни среща в Доха, Катар, на ООН за климатичните промени. След това думата беше дадена на г-ца Гергана Томова и г-н Асен Димитров, младежките делегати, представили България в Ню Йорк. Те информираха за престоя си там, за инициативите, в които са участвали, и за основните теми, с които са занимавали, а именно младежката безработица и насърчаване на предприемачеството сред младите. В срещата участие взе и г-ца Илиана Лазарова, която заедно с г-ца Боряна Зарева ще бъдат делегати през месец февруари 2013 г. На брифинга присъства първият младежки делегат, изпратен от Дружеството за ООН в България през 2007 г. г-ца Боряна Атанасова. В края на срещата г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, изрази благодарност на младите хора за техния ентусиазъм и инициативност и заяви готовността на Института да продължи сътрудничеството с българските младежки делегати и в бъдеще, с още по-засилена активност.

10.12.2012

Публична лекция на Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България

По повод връчването на Нобеловата награда за мир на Европейския съюз на 10 декември 2012 г. в Осло, Дипломатическият институт организира публична лекция на Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България на тема „Норвегия – във или извън Европейския съюз?”. По време на своята първа публична изява в качеството си на посланик на Кралство Норвегия в България, Н.Пр. г-жа Викьор направи историческа ретроспекция на отношенията между Норвегия и ЕС, изброи някои от основните причини за неприсъединяването на държавата към Съюза и разказа повече за настоящите българо-норвежки отношения и съвместни проекти. Лекцията бе последвана от дискусия по отношение на историческата връзка между Кралство Норвегия и нобеловите награди; предимствата и недостатъците от неприсъединяването на Норвегия към ЕС; ролята на референдумите като инструмент на демокрацията и др. В събитието участваха представители на дипломатическия корпус в България, експерти от МВнР, служители на неправителствени организации, журналисти и студенти.

Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор е магистър по антропология от Университета на Ню Мексико и е изучавала политически науки, антропология и социология в Университета в Осло. Посланик Викьор има богат опит от различни назначения в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия – вицеконсул в Генералното консулство в Хюстън, Тексас (1981 – 1984), първи секретар в посолството на Норвегия във Вашингтон (1984 – 1987), генерален консул в Маями, Флорида (1999 – 2003), посланик в Словения (2008 – 2011). От 2003 до 2008 г. г-жа Викьор е посланик на Норвегия по правата на жените и равенството на половете.

07.12.2012

Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Унгарския институт за международни отношения

Днес, в сградата на Дипломатическия институт се проведе среща между г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, г-н Ботонд Закони, директор на Унгарския институт за международни отношения. В срещата участваха посланикът на Унгария Н.Пр. г- Андраш Клайн и г-жа Аделина Томова, началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество" в ДИ. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество и беше обменен ценен практически опит. В края на срещата г-жа Михайлова и г-н Закони подписаха Меморандум за сътрудничество между двата института, включващ клаузи за обмен на публикации и външнополитически изследвания, обучение на дипломатически кадри, обмяна на лектори и експерти за участие в конференции и дискусии, и други.

06.12.2012

Публична лекция на г-н Александър Андрия Пейович, държавен секретар по европейска интеграция в МВнР на Република Черна гора и главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Черна гора към ЕС

Днес в МВнР се състояха политически консултации между министър Николай Младенов и г-н Александър Андрия Пейович - държавен секретар по европейска интеграция в МВнР на Република Черна гора и главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Черна гора към ЕС, в които взе участие и директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова. В рамките на посещението на г-н Пейович се състоя и негова публична лекция на тема „Черна гора – поемане по пътя на преговорите”, организирана от Дипломатическия институт. В рамките на своето изложение г-н Пейович запозна аудиторията с механизмите, които Черна гора използва по пътя на присъединяването си към ЕС, за капацитета, с който разполага, и предизвикателствата, които стоят пред членството на страната в Съюза. По време на лекцията бе обърнато специално внимание на подкрепата, която България оказва на Черна гора в областта на европейската и евро-атлантическата интеграция, и в частност на приноса на Дипломатическия институт за изграждането и развитието на черногорския административен капацитет. Лекцията бе последвана от дискусия относно общественото мнение в Черна гора за европейската и евро-атлантическата перспектива на страната; отражението на евентуалното присъединяване на Черна гора към НАТО; основните трудности при изпълнение на условията за присъединяване към ЕС; сътрудничеството на регионално ниво между Черна гора и държавите-членки на Съюза и др. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус в България, експерти от МВнР, служители на неправителствени организации, журналисти и студенти.

Посланик Александър Пейович придобива степен магистър в областта на международните отношения – Европейски и югоизточно-европейски политически науки във факултет „Държавна администрация и Политически науки”, Национален университет на Гърция, Атина. Посланик Пейович е Държавен секретар по Европейска интеграция в Министерството на външните работи на Черна гора, Главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз (от декември 2011 г.), както и национален координатор на Договора за предприсъединителна помощ. От март 2010 г. изпълнява длъжността посланик – Ръководител на мисията на Черна гора към ЕС, а от октомври 2010 г. – постоянен представител в Представителството на Черна гора в Организацията за забрана на химическото оръжие в Хага. Преди назначаването си за посланик в ЕС, той е бил директор на Дирекция "Европейски съюз” в Министерството на външните работи на Черна гора в продължение на три години. Освен това е бил член на различни правителствени работни органи, занимаващи се с процеса на европейска интеграция, както и е координирал изготвянето на отговори на въпросника на ЕК – Политически критерии и глава 31 - външна политика, политика на сигурност и отбрана. Посланик Пейович работи в Министерството на външните работи от 2000 г. насам. Той е изпълнявал задължения в няколко отдела в министерството – по многостранни въпроси (ООН и регионалното сътрудничество), по двустранни въпроси (съседните страни и Западна Европа) и по въпроси на ЕС.

05.12.2012

Работно посещение в София на британски експерти в областта на обучението на дипломати

На 5 декември 2012 г. беше осъществено посещение на д-р Джон Хемъри, председател на Център за политически и дипломатически изследвания, Уестмистър, и г-н Джереми Хил, посланик на Великобритания в Р България (2004-2007 г.) и Асоцииран директор на Центъра за политически и дипломатически изследвания. Посещението беше организирано от Дипломатическия институт. Целта на визитата бе провеждане на предварителни разговори с дипломати от Министерството на външните работи и Дипломатическия институт за споделяне на полезни практики за подготовката на председателството на Р България на ЕС през 2018 г., съвместно с Великобритания и Естония. Д-р Хемъри и посланик Хил разговаряха с директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, председателя на Консултативния съвет на ДИ г-н Иван Станчов и г-н Здравко Попов, член на Съвета, както и с екипа на Института. Бяха обсъдени бъдещи съвместни дейности и обучения свързани с подготовката на български дипломати и представители на другата администрация за българското председателство на ЕС през 2018 г. Двамата гости бяха приети на среща в МВнР от г-жа Уляна Богданска, Политически директор и г-н Руси Иванов, Генерален директор по европейските въпроси.

06.12.2012

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

03.12.2012

Участие на Дипломатическия институт в десетия Евро-китайски форум в Болоня, Италия

На 28 и 29 ноември 2012 г. в Болоня, Италия, се състоя десетия Евро-китайски форум, в който след 2006 г. всяка година традиционно участва Дипломатическия институт. Проведен под патронажа на президента на Италия Джорджо Наполитано и министър-председателя Марио Монти, тазгодишният форум на тема „Китайският Ренесанс: предизвикателства и възможности за глобализирания свят” събра над 100 участници от шест държави – Китай, Италия, Франция, Испания, България и Финалнадия. Традиционно организатор на събитието бе Китайско-европейският бизнес университет – Шанхай (CEIBS), а официален домакин на събитието бе Университетът в Болоня. Романо Проди, бивш президент на ЕК и министър-председател на Италия, бе почетен гост и активен участник в дискусиите. Представители на Дипломатическия институт бяха г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, и посланик Здравко Попов, член на Националния консултативен съвет на ДИ. В уъркшопа, посветен на икономически теми участва и г-н Кирил Желязков, изпълнителен директор на SBS Ltd. Бяха дискутирани редица значими за отношенията ЕС – Китай теми като мирът и сигурността в 21 век, ЕС и Китай в новата геополитическа среда, китайското мирно развитие, отношенията със САЩ и с Африканския континент; икономиката и финансовата криза, в частност земеделието като област на ключово евро-китайско сътрудничество; ролята на културата, образованието и медиите.

03.12.2012

Участие в Обучителна програма за млади дипломати от държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество в Анкара и Истанбул, Република Турция

В периода 25 ноември – 1 декември т. г. се състоя Обучителна програма за млади дипломати от държавите-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество в Анкара и Истанбул, Република Турция. От страна на Дипломатическия институт в събитието взе участие г-н Георги Петров, младши експерт в отдел „Публични дейности и сътрудничество”. Програмата бе организирана от Дипломатическата академия към МВнР на Република Турция и в рамките й бяха проведени множество лекции и дискусии с турски политици, дипломати и експерти на теми, свързани с дейността на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Бяха проведени и посещения в турски правителствени и неправителствени организации, подпомагащи процеса на сътрудничество между страните от региона.

30.11.2012 – 01.12.2012

Семинар по прилагане на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа

В периода 30 ноември – 1 декември 2012 г. в гр. Банкя се проведе семинар по прилагане на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа. Събитието бе организирано от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите въпроси съвместно с дирекция „Права на човека” на МВнР и Дипломатичският институт към министъра на външните работи на България. По време на семинара бяха проведени лекции на различни юристи и експерти по правата на човека по теми, свързани с предизвикателствата пред прилагането на Рамковата конвенция.

19.11.2012

Конкурс за назначаване на държавен служител в Дипломатическия институт

Дипломатическият институт обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Младши експерт” в отдел “Обучителни програми и проекти”. Информация за обявата може да намерите тук.

19.11.2012

Втори курс по „Икономическа дипломация”

На 19 ноември 2012 г. г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, откри втория курс по „Икономическа дипломация”, участие в който ще вземат 45 участници, между които представители на държавната администрация, експерти от неправителствени организации, частния сектор, академични среди и др. Чрез провеждането на това обучение, Дипломатическият институт се стреми да обедини усилията на представители на различни ведомства в координираното и синхронизирано осъществяване на външнополитическите и външноикономически приоритети на България. В обучението участниците ще се запознаят с актуални икономически и финансови теми. Сред акцентите в семинара са представянето на икономическия сектор в български, международен и политически контекст; преспективите пред българската и световната икономика в условията на световната икономическа криза, както и отражението на кризата върху частния сектор. Сред лекторите се предвижда да бъдат признати експерти и анализатори както от българска страна, така и от Световната банка, посолствата на Холандия, Франция, Индия. Семинарът ще се провежда в сградата на Министерство на външните работи и ще продължи до 28 ноември 2012 г.

16.11.2012

Приключи семинарът по „Политика за развитие”

На 16 ноември 2012 г. успешно приключи първият от поредица семинари на тема „Политика за развитие”, организиран от Дипломатическия институт съвместно с Холандския институт по международни отношения „Клингендал”. Семинарът беше воден от проф. д-р Пол Хьобинк, който е сред водещите специалисти в областта на тази политика в Холандия. В обучението участие взеха представителите на междуведомствената работна група по Политика за развитие, както и представители на Министерство на външните работи. Целта на семинара беше повишаването на капацитета на представителите на българската държавна администрация в тази област. Г-жа Биляна Дечева, началник-отдел „Обучителни програми и проекти” и проф. д-р Пол Хьобинк връчиха сертификати на участниците за успешното завършване на семинара.

16.11.2012

Среща в Международната организация на Франкофонията

На 16 ноември т.г. Момчил Миланов, студент в СУ „Св. Климент Охридски” и Колежа на Европа в Брюж гостува в централата на Международната организация на Франкофонията в Париж. Той имаше възможността да се срещне и разговаря със служители на Организацията в качеството си на лауреат на Националния конкурс за есе на френски език, организиран от МОФ и Дипломатичския институт. Разговори бяха проведени с Кристел дьо Нарди, аташе по програмата „Френският език в дипломацията и държавната администрация”, Имма Тор Фос, началник на отдел „Френски език” и изпълняващ длъжността директор на дирекция „Френски език и културно и езиково многообразие” и Александра Велева, единственият българин работещ в МОФ, специалист в Делегацията за права на човека, демокрация и мир. Явор Иванов, младши експерт в ДИ, участва в срещите и депозира новия проект на ДИ пред МОФ като обсъди с отговорните служители параметрите на сътрудничеството между двете организации за 2013 г. След приключването на срещите в МОФ Момчил Миланов бе запознат с работата на българското посолство в Париж.

16.11.2012

Сборник „Аспекти на сигурността”

На 15 ноември в Царските зали на Военна академия ”Г.С.Раковски” беше направено официално представяне на сборника „Аспекти на сигурността”, издание на Дипломатическия институт от октомври 2012 г. Изданието бе представено от Директора на Дипломатически институт, г-жа Таня Михайлова и от началника на Военна академия, комодор Димитър Ангелов. Двамата изразиха своето задоволство от съвместната работа на двете институции по ежегодната организация на курса по Военна дипломация, както и на сборника „Аспекти на сигурността”. Текстовете в него са подготвени от дипломати, преподаватели и изследователи от Военна академия, експерти от Министерство на отбраната, както и представители на академичните среди и неправителствения сектор. Научният принос и роля на изданието бяха оценени от проф. Николай Слатински в качеството му на преподавател във Военна академия, в Дипломатическия институт и водещ специалист в сферата на сигурността. Г-жа Михайлова и комодор Ангелов изразиха своята готовност и амбиция това издание да бъде начало на практика за публикуване на изследователски резултати и разработки в областта на сигурността и през следващите години. Всички присъстващи гости на събитието имаха възможността да получат екземпляри от изданието.

15.11.2012

Конкурсът за есе „Френският език като работен в ЕС: преимущества и предизвикателства” приключи с връчване на дипломи

Днес, в библиотеката на Дипломатическия институт (ДИ), Биляна Дечева, началник-отдел „Обучителни програми и проекти” и Аделина Томова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество” на ДИ, връчиха сертификати за отлично представяне на лауреатите на тазгодишния конкурс за есе на френски език. Темата беше „Френският език като работен в ЕС: преимущества и предизвикателства”. Конкурсът бе организиран за поредна година като част от ежегодния проект на ДИ пред Международната организация на Франкофонията (МОФ).

Междувременно, авторът на най-добрия текст, Момчил Миланов е в Париж за среща със служители на МОФ, където ще научи повече за нейните политики и методите на осъществяването им.

След церемонията по награждаването, служители на ДИ показаха на есеистите сградата на ДИ и Министерството на външните работи и ги запознаха с работата си. Бе им разяснена стажантската програма на Института като инструмент за интегриране на младите хора в дипломатическата служба на България.

14.11.2012

Откриване на семинар по „Политика за развитие”

На 14 ноември 2012 г. директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова откри тридневен семинар по „Политика на развитие”, организиран съвместно с Холандския институт по международни отношения „Клингендал”. Това обучение е елемент от тригодишен проект между двата института, финансиран от Министерство на външните работи на Холандия.

Лектор в семинара е проф. д-р Пол Хьобинк, който е сред водещите специалисти в областта на тази политика в Холандия. Той е обявен за най-влиятелен изследовател по политика за развитие в родната си страна през 2000 г. и е провеждал подобни семинари в България през 2007 г. В обръщението си към участниците г-жа Михайлова заяви, че Дипломатическият институт има траен интерес към сферата на политиката за развитие и подпомага повишаването на капацитета на представителите на българската държавна администрация в тази област още от периода на водене на преговори за членство в ЕС. Днес, 5 години след началото на пълноправното членство на България в ЕС е необходимо да се води систематична, координирана и обоснована политика на страна-донор. Това е и основната цел на обучението, в което участват представители на всички министерства от междуведомствената работна група по Политика за развитие.

Послание за важността на координацията в тази политика отправи и посланикът на Холандия в България г-н Карел Ван Кестерен, който е дипломат с изключително голям опит от многобройни мандати в страни-реципиенти на политиката за развитие и автор на книги и изследвания по същата тема. Като дипломат той говори за важността на тази проблематика като инструмент за водене на успешна външна политика към развиващите се страни.

12.11.2012

Представяне на "Ротационното председателство в Европейския съюз" в Министерския съвет

Днес, в рамките на заседание на Съвета по европейските въпроси, Дипломатическият институт представи в Министерския съвет своето най-ново издание "Ротационното председателство в Европейския съюз" на доц. д-р Ингрид Шикова, като част от инициативата за популяризиране на книгата сред държавните институции чрез срещи с автора. Г-жа Таня Михайлова, Директор на Института, въведе аудиторията в главната идея за създаването на книгата, а именно, да се насочи фокусът към предстоящото ротационно председателство на България през 2018 г., като подчерта ролята й за даване тон на дискусия. Тя определи книгата като помагало за държавната администрация, представящо "поглед върху миналото и подготовка за бъдещето", и благодари на автора за оказаното доверие на ДИ. На свой ред г-жа Шикова изложи основните цели на книгата, като изтъкна предимствата на опита, който можем да почерпим от минали председателства, както и ключовата роля на навременната подготовка и на необходимия консенсус как да протече тя. Г-жа Шикова посочи и ползите от едно председателство, сред които - по-добре обучена администрация и по-голяма видимост пред света, след което наблегна на главните въпроси и предизвикателства пред председателството, което, според нея, ще бъде зрелостният изпит за България, след 11 години членство в ЕС. Споделяйки, че всяко председателство е уникално, г-жа Шикова завърши с думите, че е нужно да "ушием за председателството своя си дреха, която да бъде удобна и да носим с удоволствие" и отбеляза ролята на обучителни институции като Дипломатическия институт за успешната подготовка.

В края на срещата г-жа Кристина Хитрова, Директор на Дирекция "Координация по въпросите на ЕС" в МС, благодари за представянето на книгата, като посочи, че то отваря поле за дебат и обмяна на мнения с цел оценка на предходните председателства и изграждане на визия и стратегия за подготовката и успешното провеждане на ротационното председателство на България. В рамките на събитието Дипломатическият институт предостави екземпляри от книгата за администрацията на Министерския съвет.

05.11.2012

Резултати от конкурса за есе на френски език на тема „Френският език като работен в Европейския съюз: преимущества и предизвикателства”

Приключи конкурсът за есе на френски език на тема „Френският език като работен в Европейския съюз: преимущества и предизвикателства”, организиран съвместно с Международната организация на Франкофонията. Конкурсната комисия с председател г-жа Биляна Дечева, началник-отдел „Обучителни програми и проекти” на Дипломатическия институт (ДИ), класира петте най-добри текста. Първа награда – посещение на централата на МОФ в Париж, срещи с негови служители, както и с дипломати в българското посолство във Франция, печели Момчил Миланов, студент по право в СУ „Св. Климент Охридски” и Колежа на Европа в Брюж.

Авторката на класирания на второ място текст - Нели Цекова, получава възможността да участва в стажантската програма на Института. Останалите отличени текстове са на Диана Маркова, Деница Кателиева и Диляна Тотева. Всички те ще получат дипломи за отлично представяне на церемония в библиотеката на ДИ на 15 ноември 2012 г. от 10:00 ч. Петте отличени есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДИ. В конкурса участваха студенти от университети в цялата страна - Софийски университет, УНСС, Великотърновски университет, Икономически университет Варна и др., както и младши служители в българската държавна администрация. Екипът на ДИ благодари за активността на всички млади франкофони, които взеха участие в конкурса и ги насърчава и в бъдеще да участват в инициативите на ДИ.

05.11.2012

Ден на отворените врати в МВнР

На 4 ноември 2012 г., в МВнР бе организиран Ден на отворените врати, по време на който посетителите получиха възможност да разгледат сградата на Министерството отвътре и да се запознаят отблизо с начина, по който функционират отделните звена на институцията. Дипломатическият институт също взе активно участие в събитието, представяйки на отделен щанд своята богата издателска дейност, съпроводена от презентация, подготвена специално за случая и многобройни материали за посетителите, акцентиращи върху работата на Института. Гостите на МВнР получиха възможност да разлистят и някои ценни издания от богатия фонд на библиотеката на ДИ.

Паралелно, в зала „Европа”, се състоя симулация на заседание на Съвета за сигурност на ООН на тема „Възможни решения на конфликта в Сирия”, организирана съвместно от Дипломатическия институт, Дружеството за ООН и дирекция „ООН и Сътрудничество за развитие” в МВнР. В симулационната игра взеха пряко участие над 30 млади хора. В продължение на два часа те имаха възможност да представят позициите на държавите- членки на Съвета за сигурност на ООН, да се запознаят с процедурите по провеждане на заседание и да изготвят официален документ на базата на взетите решения. Въпреки че в края на симулацията участниците не постигнаха единодушно съгласие върху конкретна резолюция, те значително задълбочиха своите познания по темата. Министър Николай Младенов проследи част от дебата, както и множество експерти от МВнР и граждани.

02.11.2012

Официално представяне на книгата "Ротационното председателство в Европейския съюз"

През месец октомври т.г. излезе от печат книгата на доц. д-р Ингрид Шикова "Ротационното председателство в Европейския съюз" - издание на Дипломатическия институт по повод 5-годишнината от пълноправното членство на България в Европейския съюз и дългосрочната политика на Института за изграждане и укрепване капацитета на държавните служители. Книгата разглежда обхватно поредица въпроси, насочени както към миналото, така и към бъдещето и породени от наближаващото председателство на Република България в ЕС през 2018 г, както и спомага за изясняване ролята и функциите на ротационното председателство и Съвета, след промените, направени от Лисабонския договор в институционалната система на ЕС.

Официалното представяне на книгата се състоя на 2 ноември в гр. Пловдив, на публична дискусия на тема "Възможности и предизвикателства пред България в контекста на Многогодишната финансова рамка и кохезионната политика на ЕС за периода 2014 - 2020 г.", проведена в рамките на заседание на Съвета по европейските въпроси. Книгата бе представена от Министъра на външните работи, г-н Николай Младенов, който подчерта практическата й значимост за подготовката и успешното реализиране на председателството на Р България и благодари на Дипломатическия институт за инициативата по издаването й. Г-жа Ингрид Шикова на свой ред акцентира върху целите на книгата и ползите за държавната администрация. На събитието присъстваха представители на централната и местна власт, служители от държавната администрация, експерти, медии. Всички те получиха екземпляри от книгата.

"Ротационното председателство в Европейския съюз" на доц. д-р Шикова можете да намерите в Библиотеката на Дипломатическия институт. Предстои представянето и разпространението на книгата в държавни институции като Народното събрание, Министерския съвет и др.

31.10.2012

Експертна среща с г-жа Нанси Бартли, гостуващ лектор във факултета по журналистика и масови комуникации в Американския университет в България

Днес се състоя експертна среща с г-жа Нанси Бартли, гостуващ лектор във факултета по журналистика и масови комуникации в Американския университет в България. Срещата, организирана от Дипломатическия институт бе на тема „Предстоящите президентски избори в САЩ” и на нея присъстваха експерти от МВнР, представители на неправителствени организации и студенти. Изложението на г-жа Бартли бе последвано от широка дискусия по отношение на подкрепата за кандидат-президентите Барак Обама и Мит Ромни в отделните американски щати, значението, което двамата кандидати отдват на региона на Югоизточна Европа, тяхната политика по отношение на Близкия изток и др.

Нанси Бартли преподава във факултета по журналистика и масови комуникации в Американския университет в България. Същевременно г-жа Бартли работи като репортер и помощник редактор за „Сиатъл Таймс”. Тя има завършена бакалавърска степен по журналистика и магистърска степен по креативно писане от Вашингтонския университет. От 1980 г. до 1987 г. работи в областта на журналистиката като репортер и редактор за „Такома Нюз Трибюн”. По това време е номинирана за наградата „Pulitzer”, присъждана в областта на журналистиката. Нейната преподавателска дейност започва през 1989 г. в обществения колеж „Белвю”, където организира интерактивни курсове за студенти, занимаващи се с медии и журналистика. През 2008 г. е гостуващ професор по комуникации в университета „Пасифик Лутеран” в Такома, САЩ. Г-жа Бартли участва в семинари и кръгли маси на теми, свързани с журналистика и масови комуникации, публикува свои книги и статии. До този момент тя е получила няколко награди за приноса й към журналистиката.

30.10.2012

Приключи Деветия курс по Военна дипломация

На 30 октомври приключи Деветия курс по Военна дипломация след успешно издържан изпит – защита на политически анализ. На тържествена церемония в библиотеката на Дипломатически институт всички участници получиха сертификати, връчени от г-жа Биляна Дечева, началник на отдел „Обучителни програми и проекти”. Към участниците приветствия отправи и заместник-началникът на Военна академия „Георги С. Раковски” полковник Петър Моллов.

30.10.2012

Експертна среща с д-р Али Биняз на тема „Възможности за сътрудничество между Балканите и Иран с акцент върху енергетиката”

Днес се състоя експертна среща с д-р Али Биняз, председател на групата за изследване на енергетиката и международната икономика към Бюрото за политически и международни изследвания на МВнР на Иран. Презентацията, организирана от Дипломатическия институт бе на тема „Възможности за сътрудничество между Балканите и Иран с акцент върху енергетиката”. По време на своето изложение д-р Биняз разгледа историческият контекст на отношенията между Балканите и Иран с оглед на тяхното георграфско разположение, културна традиция, цивилизационно развитие и религия, изрази мнение относно развитието на енергийната дипломация в световен и регионален план и направи конкретни предложения за сътрудничество между Балканския полуостров и региона на Персийския залив по отношене на енергийните доставки. В срещата участваха експерти от МВнР, служители на правителствени организации, представители на научните среди в България.

Али Биняз е доктор по международна икономика и председател на групата за изследване на енергетиката и международната икономика към Бюрото за политически и международни изследвания на МВнР на Иран. През 1990 г. той е преподавател в катедрата по ислямски науки и икономика на университета „Имам Садек” в Техеран, където преподава статистика, иконометрия, основи на икономиката и се занимава с изследвания в областта на ислямската икономика. След като започва работа в МВнР на Иран, той завършва докторски програми в университета в Отава и университета „Карлтън” в Канада. След приключване на неговия мандат като началник на международния отдел към посолството на Иран в Лондон през 2001 г. д-р Биняз е приет като гостуващ професор в университета „Индиана” в Блумингтън, САЩ. След неговия последен мандат в Куала Лумпур през 2006 г. д-р Биняз започва работа в Бюрото за политически и международни изследвания на МВнР на Иран и редовно участва в национални и международни семинари и конференци, публикува свои книги и научни статии в изслеизследователски списания и ежедневници и преподава енергийна икономика в Техеранския университет. В момента д-р Биняз фокусира своята изследователска дейност в областите на енергийната сигурност, икономическата интеграция и ислямската икономика.

26.10.2012

„Западните Балкани: Сближаване с ЕС” – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес” – Скопие, Македония

В периода 15-19 октомври, в Скопие, Македония, се проведе вторият семинар от проекта „Западните Балкани: Сближаване с ЕС – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес”, организиран от Дипломатическия институт, съвместно с Фондация „Ханс Зайдел”. Проектът се осъществява с подкрепата на ЦЕИ и Австрийската агенция за развитие и се състои от общо четири отделни обучителни семинара, всеки с продължителност от една седмица. В семинара участваха служители на държавната администрация, занимаващи се с въпроси, свързани с европейската интеграция, регионалното сътрудничество и икономическото развитие. Семинарът беше официално открит от Н.Пр. г-н Зоран Петров – заместник-министър на външните работи на Р Македония, Н.Пр. г-н Иван Петков – посланик на Р България в Р Македония, г-н Айво Орав – ръководител на делегацията на ЕС в Р Македония, г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт, г-н Богдан Мирчев – представител на фондация „Ханс Зайдел” в България, г-н Саво Сибиновски – директор на дирекция „Дипломатическа академия” в Министерство на външните работи на Р Македония и г-н Йон Ивановски – национален координатор на ЦЕИ. Като лектори в семинара участие взеха г-н Румен Александров – директор на дирекция „Политики и институции на европейския съюз” в МВнР, г-жа Гергана Караджова от генерална дирекция „Политически въпроси” в МВнР, г-н Калоян Симеонов – главен асистент по европейски науки в Софийския университет и експерт в процеса по присъединяване в ЕС, г-н Владимир Шопов – преподавател в Нов български университет и г-жа Антоанета Приматарова от Центъра за либерални стратегии. В последния ден от семинара беше проведена открита дискусия на тема „Р Македония по пътя към ЕС”, модерирана от г-н Владимир Шопов, г-жа Ралица Йотова от дирекция „Политики и институции на европейския съюз” в МВнР на Р България и г-жа Бети Ячева от МВнР на Р Македония. Събитието приключи с официално закриване, на което Н.Пр. г-н Иван Петков връчи сертификати на участниците.

26.10.2012

Посещение на студенти от УНСС в Дипломатическия институт

Днес на посещение в МВнР бяха студенти от Университета за национално и световно стопанство от специалностите Международни отношения, Европеистика и Политически науки. Събитието беше организирано от Дипломатическия институт, съвместно със Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и сдружение "Его политико", в рамките на програма "Отворени врати" на Института.

Акцентът на посещението беше срещата между студентите и екипа на Дипломатическия институт, проведена в Зала "Антрактида" на МвнР. По време на срещата Директорът на Института, г-жа Таня Михайлова, въведе гостите в историята, структурата и функциите на Института, след което г-жа Биляна Дечева, началник на отдел "Обучителни програми и проекти" и г-жа Аделина Томова, началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество" представиха дейността му в области като обучение на български и чуждестранни дипломати и служители от държавната администрация, публични лекции, конференции, национални и международни сътрудничества, издателска дейност и др. Бяха представени и възможностите за участие в стажантската програма на ДИ. В последвалата дискусия студентите и служителите на Института обсъдиха теми като външнополитическите приоритети на Р България, професията дипломат - същност, приложение и необходими компетенции, възможностите за кариерно развитие в структурата на МвнР и др. След срещата гостите се запознаха на практика с интерактивния подход в обучителните програми на ДИ, участвайки в симулационна игра, базирана на водене на преговори.

В рамките на посещението студентите разгледаха сградата на Министерството и Библиотеката на Дипломатическия институт, където получиха полезни за тях издания на Института.

23.10.2012

Работно посещение в Румъния

Директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, беше на посещение в Румъния в периода 22-23 октомври т.г. по покана на Дипломатическия институт към МВнР на Румъния. Поводът беше подписване на нов Меморандум за сътрудничество между двата института. Г-жа Михайлова беше придружена от г-жа Аделина Томова, началник-отдел „Публични дейности и сътрудничество”. На подписването на споразумението присъства и посланик ът на България в Букурещ, г-н Александър Филипов. Споразумението включва обмен на експертиза по регионални въпроси, публикации и др. По време на разговорите с румънските партньори се обсъди възможността двата института да разработят съвместен проект за предаване на българския и румънския опит по въпроси на европейската интеграция.

По време на посещението в Букурещ г-жа Михайлова беше поканена да поднесе приветствие на откриването на първи румънско-саудитски форум, организиран от дипломатическите институти на Румъния и Саудитска Арабия. Темите на форума включваха двустранни отношения, въпроси на сигурността в района на Персийския залив, икономически и културни аспекти.

22.10.2012

Семинар за представители на Политическите кабинети от различни министерства

На 22 октомври 2012 г. в сградата на Министерски съвет беше открит тридневен семинар по външнополитически приоритети и дипломатически умения, организиран за първи път от Дипломатическия институт и предназначен за представители на Политическите кабинети на Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, както на Министерски съвет. Семинарът беше открит от г-жа Биляна Дечева, началник отдел "Обучителни програми и проекти", като встъпителната лекция по основни външнополитически приоритети на България беше изнесена от г-н Валери Рачев, началник на политическия кабинет на МВнР. Лектори в курса са експерти от МВнР, Министерски съвет, Делегацията на ЕК в София, Информационното бюро на Европейския парламент в България, академични преподаватели и други.

19.10.2012

Приключи Модул по въпросите на сигурността (на английски език)

На 19 октомври 2012 г. приключи специализираният модул на английски език, посветен на проблемите на сигурността в регионите на Югоизточна Европа и Черно море в рамките на курс по Военна дипломация. Участници в него бяха представители на министерства на външните работи и министерства на отбраната от общо седем държави: Австрия, Белгия, Германия, Полша, Словакия, Сърбия и Унгария. В края на обучението директорът на Дипломатическия институт, госпожа Таня Михайлова връчи сертификати на всички чуждестранни участници.

17.10.2012

Посещение на г-жа Катрин Лалюмиер в България

По покана на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Р България и д-р Желю Желев, президент на Р България /1990-1997/ и в сътрудничество с Френското посолство, в София беше осъществено посещение на г-жа Катрин Лалюмиер, председател на Дома на Европа, Париж, член на международния консултативен съвет на Института и Генерален секретар на Съвета на Европа /1989-1994/. Поводът беше двадесетгодишнината от присъединяването на България към Съвета на Европа.

По време на визитата си в България г-жа Лалюмиер се срещна с президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Цецка Цачева и със студенти от Нов български университет, на когото тя е доктор Honoris causa.

На 16 октомври 2012 г., в хотел „Шератон”, тя изнесе публична лекция на тема: „Европа или да се затворим в себе си: на кого да се доверим?”. Лекцията беше открита от г-жа Таня Михайлова директор на Дипломатическия институт. Кратки изказвания направиха президента Желев и посланик Филип Отие, а последвалата лекцията дискусия бе модерирана от журналиста Бойко Василев. Гости на събитието бяха посланици, дипломати, студенти, общественици и хора, интересуващи се от европейската тематика. След лекцията, г-жа Лалюмиер написа послание в почетната книга на Института.

Катрин Лалюмиер е доктор по публично право и преподава в университетите в Рен, Бордо и Париж. Списъкът на заеманите от нея обществени длъжности е дълъг. Тя е Държавен секретар, отговорен за публичните услуги и административната реформа (1981 г.), а по-късно става Министър на потреблението. През декември 1984 г. е назначена за Държавен секретар по Европейските въпроси и през 1985 г. подписва за Франция шенгенските споразумения. Избирана е за европейски депутат през 1994 г. и 1999 г., а в периода 2001 - 2004 г. е заместник-председател на Европейския парламент. През мандата й на Генерален секретар на Съвета на Европа (1989-1994), България става член на организацията. От 2003 г. г-жа Лалюмиер е председател на Дома на Европа в Париж – асоциация, работеща за европейското гражданство. Катрин Лалюмиер е член на международния консултативен съвет на Дипломатическия институт.

16.10.2012

„Западните Балкани: Сближаване с ЕС” – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес” – Скопие, Македония

На 15 октомври, в Скопие, Македония, беше официално открит вторият семинар от проекта „Западните Балкани: Сближаване с ЕС – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес”, организиран от Дипломатическия институт, съвместно с Фондация „Ханс Зайдел”. Проектът се осъществява с подкрепата на ЦЕИ и Австрийската агенция за развитие и се състои от общо четири отделни обучителни семинара, всеки с продължителност от една седмица. Семинарът е насочен към служителите на държавната администрация, занимаващи се с въпроси, свързани с европейската интеграция, регионалното сътрудничество и икономическото развитие. Обучението се провежда от български лектори за около 30 участника.

Семинарът беше открит от Н.Пр. г-н Зоран Петров – заместник-министър на външните работи на Р Македония, Н.Пр. г-н Иван Петков – посланик на Р България в Р Македония, г-жа Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт, г-н Богдан Мирчев – представител на фондация „Ханс Зайдел” в България, г-н Саво Сибиновски – директор на дирекция „Дипломатическа академия” в Министерство на външните работи на Р Македония и г-н Йон Ивановски – национален координатор на ЦЕИ. Като лектори в семинара участват г-н Румен Александров – директор на дирекция „Политики и институции на европейския съюз” в МВнР, г-жа Гергана Караджова от генерална дирекция „Политически въпроси” в МВнР, г-н Калоян Симеонов – главен асистент по европейски науки в Софийския университет и експерт в процеса по присъединяване в ЕС, г-н Владимир Шопов – преподавател в Нов български университет и г-жа Антоанета Приматарова от Центъра за либерални стратегии. В последния ден от семинара ще бъде проведена открита дискусия на тема „Р Македония по пътя към ЕС”, модерирана от г-н Владимир Шопов, г-жа Ралица Йотова от дирекция „Политики и институции на европейския съюз” в МВнР на Р България и г-жа Бети Ячева от МВнР на Р Македония. Събитието ще приключи с официално закриване, на което Н.Пр. г-н Иван Петков ще връчи сертификати на участниците.

Основният резултат от проекта ще бъде формирането на обучен екип, запознат с предизвикателствата по пътя на присъединяване към ЕС, но също така и с методите и техниките, използвани от България, за тяхното преодоляване. Освен в Македония, през май т.г. семинарът беше проведен и в Черна гора, а до края на 2013 г. - в Сърбия и Босна и Херцеговина.

16.10.2012

Участие на представител на Дипломатическия институт в 14-ти Съвместен семинар по европейски интеграционни процеси в гр. Дубровник, Хърватия

В периода 8 – 12 октомври т.г. в гр. Дубровник се проведе 14-ият Съвместен семинар по европейски интеграционни процеси, организиран от Дипломатическата академия ккъм Министерството на външните работи и европейските въпроси на Република Хърватия, съвместно с Фондация „Ханс Зайдел” (Германия) и Центъра за съвременни академични изследвания на Загребския университет. От страна на Дипломатическия институт участие взе г-ца Силвана Цокова, младши експерт в Отдел „Публични дейности и сътрудничество”.

Семинарът имаше за цел да задълбочи погледа върху разширяването на Европейския съюз и евроинтеграцията чрез директен и интерактивен обмен на знания и опит между участниците – млади дипломати от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Програмата включваше лекции на експерти от Германия, Австрия и Хърватия, дискусии и работни семинари, като част от темите бяха присъединяването на нови страни – членки от Западните Балкани и влиянията му върху региона и ЕС като цяло, икономическата и политическа криза в ЕС – причини, предизвикателства и подходи, както и ролята на публичната дипломация, обучението на дипломати и други. Семинарът завърши с церемония по връчване на сертификати на участниците.

10.10.2012

Публична лекция на г-н Балинт Одор, заместник-държавен секретар по европейски въпроси в МВнР на Унгария

Днес в МВнР се състоя публична лекция на г-н Балинт Одор, заместник-държавен секретар по европейски въпроси в МВнР на Унгария, на тема „Бъдещето на Европейския съюз”. Събитието бе организирано от Дипломатическия институт. По време на своето изложение г-н Одор сподели вижданията си по отношение на дискусията за бъдещото развитие на ЕС и засегна проблеми като икономическата криза и кризата на доверие в Съюза, които забавят интеграционните процеси и възпрепятстват единодушието при вземането на важни политически решения. Той наблегана на необходимостта от по-голяма бюджетна дисциплина от страна на държавите-членки, засилена икокономическа координация и солидарност помежду им като условия за преодоляването на настоящите предизвикателства. Лекцията бе последвана от дискусия по отношение на присъединяването на България към шенгенското пространство, проблемът с липсата на демократична легитимност в ЕС, значението на Германия в Съюза и др. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус в България, експерти от МВнР, служители на неправителствени организации, журналисти и студенти.

Г-н Одор завършва икономика в Швейцария през 1999 г., след което продължава образованието си в Страсбург. През 2004 г. започва докторантура по международни отношения в университета “Корвиниус” в Будапеща. В периода 2000 – 2002 г. работи като анализатор в отдел „Стратегия и планиране” на Министерството на външните работи на Унгария. По-късно става съветник в отдел „Европейска интеграция” на Министерството. От 2004 до 2010 г. работи като началник-отдел в Kабинета по външна политика на Унгарския парламент. Понастоящем е заместник-държавен секретар по европейски въпроси в МВнР на Унгария. Г-н Одор преподава в Колежа по международен мениджмънт и бизнес към Бизнес училището в Будапеща.

02.10.2012

Стипендии за обучение в Германия

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” обявява следните стипендиантски програми:

Съвместно с Фондация Rochus und Beatrice MUMMERT, предлага на млади специалисти от Централна и Източна Европа възможност за магистърски стипендии в областите: туризъм, икономически, инженерни или природни науки. Програмата включва стипендия за период от две години и половина за завършване на магистърско обучение в Университета в Кьолн, в Германската Спортна Академия-Кьолн или в Техническия университет в Аахен. В обучението се включват стаж в немско предприятие, образователни семинари в Берлин и Брюксел, посещения на водещи немски компании, културни мероприятия, академична и персонална подкрепа от ментори и др.

Съвместно с Германската служба за академичен обмен (DAAD), предлага на български студенти, докторанти и млади учени магистърски стипендии за продължаване на следването, изследователски стипендии за музика и изкуство, стипендии за университетски преподаватели, аспиранти и учени, студентски практики, стипендии след завършена докторантура в един от водещите центрове в Европа по биотехнологии в Пенцберг.

Информация за размера на стипендиите, необходимите документи и срокове за кандидатстване и критериите за прием можете да намерите на интернет страниците на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” (www.cmfnd.org), Фондация МУМЕРТ (www.mummertstiftung.de) и ДААД (www.daad.de).

02.10.2012

Девети курс по военна дипломация

На 1 октомври 2012 г. директорът на Дипломатическия институт, госпожа Таня Михайлова откри Деветия курс по Военна дипломация. Той е предназначен за специалисти с много добра теоретична и практическа подготовка в областта на сигурността и дипломацията и се организира в сътрудничество с Военна академия „Георги Раковски”. Обучението е с продължителност от един месец и целта му е придобиването на нови знания и умения, обмяна на опит между самите курсисти и въвличането им в различни видове симулационни упражнения с цел повишаване на специализираната им подготовка.

Нов елемент в програмата на Деветия курс е въвеждането на самостоятелен модул на английски език, посветен на проблемите на сигурността в регионите на Югоизточна Европа и Черно море и в него ще вземат участие представители на министерства на външните работи и на отбраната от държавите от двата региона, както и от държави–членки на ЕС.

След официалното откриване встъпителна лекция направи г-н Валери Рачев, началник на Политическия кабинет на Министъра на външните работи. Неговата лекция беше посветена на проблематизирането на понятието „военна дипломация” и различните гледни точки, от които тя трябва да се разглежда. Г-н Рачев постави акцент върху променените условия и параметри на съвременната дипломация, спрямо тази от периода на Студената война и открои следните фактори, които довеждат до фундаментални промени: глобализацията, която промени мащаба на дипломацията; възприемането на държавния суверенитет, което позволява на дипломацията да стане област, влияеща върху вътрешните работи на всяка държава и новата информационна среда, която придава на дипломацията непознат до момента мащаб. Всичко това изисква повишаване на професионалните изисквания към служителите, занимаващи се с дипломатическа работа и налага разширяване, задълбочаване и продължаване на тяхното професионално обучение в хода на цялата им кариера.

26-28.09.2012

Годишна среща на директорите на обучителни дипломатически институции в Баку, Азербайджан

В периода 26-28 септември 2012 г. в Баку, Азербайджан, се състоя 40-та годишна среща на директорите на дипломатически институти и академии. Срещата традиционно се организира от Виенската дипломатическа академия и Университета в Джорджтаун, САЩ. Домакин тази година беше Дипломатическата академия на Азербайджан. От страна на ДИ в срещата участва г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ. В програмата и дискусиите участваха близо 100 представители от над 56 държави от целия свят. Обсъжданите теми включваха „Енергийна дипломация и околна среда”, „Развитие на дипломацията на регионалните организации” и други. Бяха проведени три практически занимания за обучение на дипломати по онлайн-дипломация, използване на езика в дипломацията и обучение по водене на преговори. Срещата бе открита от ректора на Азербайджанската дипломатическа академия посланик Хафиз Пашаев.

20.09.2012

Национален конкурс за есе на тема: ”Френският език като работен в Европейския съюз: преимущества и предизвикателства”

Дипломатическият институт съвместно с Международната организация на франкофонията (МОФ) обявяват национален конкурс за есе на френски език. В конкурса участие могат да вземат студенти от българските университети, както и младши служители в държавната администрация. Победителят в конкурса ще посети централата на МОФ в Париж. Петте най-добри есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт, а авторите им ще получат сертификати за добро представяне. Краен срок за изпращане на есетата, в обем до 3 стандартни печатни страници, е 28 октомври 2012 г. на адрес: 1040 София, ул.“Алфред Нобел“ №2 или на електронен адрес: bdi@mfa.bg. Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (адрес и телефон), учебно заведение и изучавана специалност или месторабота.

17.09.2012

Първи международен семинар по енергийна дипломация

В периода 17-21 септември 2012 г., се проведе Първият международен семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт. Семинарът бе насочен както към българската държавна администрация, така и към дипломати и държавни служители от Югоизточна Европа, Черноморския регион и Европейския съюз. В него бяха разгледани различни подходи към специфичната и богата сфера на енергийната дипломация в посочените региони: следване на обща енергийна политика, възход на нисковъглеродната дипломация, развитие на енергийните пазари, измененията в климата като част от външната политика и много други актуални теми и проблеми.

Семинарът беше открит от директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова заедно с директора на Секретариата на Европейската енергийна общност г-н Славчо Нейков. Като лектори в семинара бяха поканени водещи международно признати експерти в областта на енергийната дипломация: г-н Юлиан Попов - съветник в Европейската климатична фондация, г-жа Лусия ван Хьойнс и г-н Жак де Йонг от Института за международни отношения „Клингендал” в Холандия, г-н Руслан Стефанов – директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Катрин Барбър – шарже д’афер в посолството на Великобритания в София, г-н Томас Пфане – ръководител на Икономическия отдел в посолството на Германия в София, и др.

Очаква се семинарът да допринесе за изграждането и укрепването на енергийните отношения между представените държави и да осигури платформа за свободен диалог между участниците. Освен служители на българската администрация, в него взеха участие и представители на Азербайджан, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Турция, Украйна, Унгария и Черна гора. Всеки от тях получи възможност да изрази своето мнение и позицията на своята държава по темите, които бяха разгледани в програмата. Събитието приключи с официално закриване, на което бяха връчени сертификати на участниците.

Партньори на Дипломатическия институт в този проект са Европейската енергийна общност – Виена, Холандският институт за международни отношения „Клингендал”, представителството на фондация „Ханс Зайдел” в България, Институтът по енергиен мениджмънт и Международната организация на Франкофонията.

11.09.2012

Нов директор на Института на ЕС за изследване на сигурността

На 10 септември т.г. в Брюксел, в Европейската служба за външна дейност се състоя заседание на Борда на директорите на Института на ЕС за изследване на сигурността /ИСС/ за избиране на негов нов директор с 5-годишен мандат. В качеството си на представител на България в борда участва г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Сред тримата кандидати, достигнали до изслушване от борда бяха представители на Германия, Швеция и Италия. Чрез гласуване бе избран д-р Антонио Мисироли, съветник в Бюрото на политическите съветници в ЕК, който бе подкрепен и от г-жа Катрин Аштън, Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и вицепрезидент на Европейската комисия.

03.09.2012

Участие на представители на Дипломатическия институт в Петия регионален евроатлантически лагер в гр. Мойковац, Република Черна гора

В периода 28 август – 3 септември т. г. се състоя Петият регионален евроатлантически лагер в гр. Мойковац, Република Черна гора. В събитието взеха участие г-н Георги Петров и г-н Явор Иванов, младши експерти в отдел „Публични дейности и сътрудничество” на ДИ. Лагерът бе организиран от Алфа център, Никшич, със съдействието на НАТО, правителството на Република Черна гора, посолствата на Норвегия и Словения и др. Участниците бяха служители на различни правителствени и неправителствени организации, студенти и университетски преподаватели от 20 държави от региона на Балканите и Югоизточна и Централна Европа. В рамките на лагера бяха проведени множество публични лекции и дискусии с местни и чуждестранни политици, дипломати и експерти на теми, свързани с евроатлантическите интеграционни процеси на Балканите и дейността на НАТО като цяло. По време на лагера, г-н Петров изнесе лекция пред участниците за българския опит по пътя на евроатлантическата интеграция и преимуществата от членството на България в НАТО.

03.09.2012

Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Дипломатическата академия на Виетнам

Днес, в рамките на официалното посещение на делегация на СР Виетнам в Р България, в Министерството на външните работи се проведе среща между Н.Пр. г-н Нгуен Тхиен Нян, заместник министър-председател на СР Виетнам, и министъра на външните работи на Р България, г-н Николай Младенов. В срещата взе участие и директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Р България, г-жа Таня Михайлова. След проведените разговори, в присъствието на министър Младенов и Н.Пр. г-н Нгуен Тхиен Нян бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Дипломатическата академия на Виетнам, съответно от директора на ДИ и директора на Академията г-н Данг Дин Куи, член на виетнамската делегация. Меморандумът включва клаузи за сътрудничество в обучението на дипломатически кадри. В последвалата двустранна среща между двамата директори бяха обсъдени възможности за обмяна на лектори и курсисти за участие в обучителните курсове на двете институции, а също и при провеждането на публични събития като конференции, кръгли маси, експертни срещи и др.

20.08.2012

Сватба в Дипломатическия институт

На 19 август 2012 г. екипът на Дипломатическия институт участва, присъства и съпреживя сватбеното тържество на своите колеги Зорница Антонова и Кирил Апостолов. Всички ние поздравяваме младото семейство Апостолови, пожелаваме им хармоничен съвместен живот, споделяне на щастливи момент - всекидневни и празнични, справяне с предизвикателствата, пред които ще се изправят заедно, съхраняване и умножаване на любовта им!

30.07.2012

Посещение на делегация от МВнР на Шри Ланка в Дипломатическия институт

Днес в сградата на Дипломатическия институт се проведе среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Института и г-жа Кшенука Дхирени Сеневиратне, заместник-министър по политическите въпроси със западните страни, ООН и многостранните отношения на МВнР на Шри Ланка и Н. Пр. г-жа Памела Дж. Дийн, посланик на Шри Ланка в Полша, България и Румъния. Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Института и Шриланкийския институт за международни отношения и стратегически изследвания, както и с Международния дипломатически институт за обучение Бандаранайке (BIDTI). На срещата присъстваха също така г-жа Аделина Томова, и.д. началник отдел "Публични дейности и сътрудничество" , г-н Георги Петров, младши експерт в отдел "Публични дейности и сътрудничество" и г-жа Теодора Баева-Муравска, сътрудник в отдел "Публични дейности и сътрудничество" и г-жа Даяни Мендис, директор на отдел „Европейски политически въпроси”. От страна на Дипломатическия институт бяха направени конкретни предложения за сътрудничество в рамките на публичните дейности. Двете страни се договориха да подготвят Меморандум за сътрудничество.

19.07.2012

Презентация на студенти-стажанти в Дипломатическия институт

Днес в сградата на Дипломатическия институт стажанти на Института – студенти от български и чуждестранни университети, представиха пред служителите на ДИ своите учебни заведения и специалности: Международни отношения, История и политика, Международни отношения и политика, Международен комуникационен мениджмънт, Минало и съвремие на Югоизточна Европа в университетите в Абърдийн, Бирмингам, Единбург, Хага и СУ „Св. Климент Охридски”. Презентациите, придружени от снимков материал, включваха история на университетите, условия на обучение, изучавани дисциплини, методология, възможности за професионална реализация и др. Беше подготвена и викторина за присъстващите, която допълнително обогати познанията им. Срещата завърши с обща дискусия, в която стажанти и служители обмениха личен опит и се направи съпоставка между обучението в различни европейски университети. Инициативата има за цел, в рамките на стажантската програма, да развие презентационните умения на участниците, както и техния аналитичен и интерактивен подход при работата по проект.

11.07.2012

Дебат на студенти-стажанти в Дипломатическия институт

Днес в сградата на Дипломатическия институт се проведе дебат на тема „Има ли нужда Европейският съюз от самостоятелна политика на отбрана?”. Участие взеха студенти, които провеждат стаж в Института и се обучават във водещи български и чуждестранни университети – СУ „Св. Климент Охридски”, университетите в Единбург, Бирмингам, Абърдийн и Хага. Модератор на дебата беше д-р Камен Лозев, сътрудник в ДИ. Двата дебатиращи отбора изложиха своите позиции „за” и „против”, основани на практики от миналото, актуални тенденции и възможни перспективи. В последвалата свободна дискусия със свои въпроси и коментари се включиха и служители на Дипломатическия институт. Инициативата цели в рамките на стажантската програма на Института да спомогне за това стажантите да приложат на практика своите теоретични познания и да придобият практически умения в реална работна среда.

12.07.2012

Подписване на Договор за сътрудничество между Дипломатическия институт и Държавния културен институт

Днес в сградата Дипломатическия институт бе подписан Договор за сътрудничество между Дипломатическия институт и Държавния културен институт. От страна на Дипломатическия институт документът бе подписан от г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, а от името на Държавния културен институт – от директора на ДКИ, г-жа Людмила Димитрова. Според Договора двете институции ще провеждат съвместно обучение в областта на публичната и културната дипломация и ще организират специализирани курсове за подготовка на дипломати и служители на държавната администрация. Също така те ще разработват съвместно проекти от сферата на културната политика в контекста на международните отношения и дипломацията.

10.07.2012

Седми брой на списание „Дипломация”

Излезе новият, седми брой на списание „Дипломация”, което Дипломатическият институт започна да издава през 2008 г. Двуезичното списание (на български и английски език), посветено на международните отношения, представя различни гледни точки на български и чужди дипломати и интелектуалци, както и на млади специалисти. Седми брой включва интервю с Кристалина Георгиева, Комисар на ЕС за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, както и статии по актуални теми: Ротационното председателство на България (доц. д-р Ингрид Шикова), Политическият ислям и Арабската пролет (проф. д.ик.н. Владимир Чуков), кризата в Сирия (Нидал Хлайф), геодемографският фактор и международната не/сигурност (доц. д-р Лазар Копринаров), мобилни Балкани (доц. д-р Анна Кръстева), религия и обществено-политически живот в Албания в миналото и съвремеността (проф. Боби Бобев), Сърбия и Европейската интеграция (проф. Жарко Корач), Членството на България в Съвета на Европа (Детелина Стамболова).

Включени са и публикации, представящи някои от дейностите на Института – Зимно училище по дипломация, Основен курс за стажант-аташета, Франкофония.

Седми брой на списанието можете да разгледате на сайта на Дипломатическия институт.

10.07.2012

Младежка среща на върха на НАТО 2012

От 8 до 13 юли 2012 г. в ГК на НАТО в Брюксел се провежда най-голямото в света и единствено в Европа симулационно учение „Модел на Младежка среща на върха на НАТО” (Model NATO Youth Summit 2012), което възпроизвежда процеса на вземане на решения в Алианса. В него участват 220 студенти от цял свят, които изпълняват ролята на членовете на националните делегации и на Международния секретариат и обсъждат и вземат решения по теми от актуалния дневен ред на НАТО.

За да се подготвят за дискусиите в Съвета и в отделните комитети, шестимата членове на „Българската делегация” към НАТО и студенти от Университета на Западно Онтарио се срещнаха на 9 юли с Постоянния представител на България. Както и на Младежката среща на върха в Чикаго, ролята на Генералния секретар на НАТО се изпълнява от българин – студент в Университета Карлтън.

В Младежката среща на върха участва Илиана Панайотова, победителка в Националния конкурс за есе за 2012 г., организиран от Дипломатическия институт.

05.07.2012

Награда в Националния конкурс за есе на тема „С какво членството на България в Съвета на Европа допринесе за развитието на демократичната държава?”

Приключи Националният конкурс за есе на тема „С какво членството на България в Съвета на Европа допринесе за развитието на демократичната държава?”, обявен от Дипломатическия институт по повод 20-годишнината от членството на България в Съвета на Европа – 7 май. В конкурса участваха 39 студенти от 13 български университети в София, Варна, Пловдив, Благоевград, Свищов, Русе и Стара Загора. Победител в конкурса е Велизар Панев, студент в 3 курс, специалност "Международни отношения" в УНСС, който ще получи парична награда в размер на 400 лв. и едномесечен стаж в Дипломатическия институт.

29.06.2012

Приключи Осмият курс по Консулска дипломация

В периода 23 април - 16 юни 2012 г. се проведе осмият курс по „Консулска дипломация”, организиран от Дипломатическия институт, съвместно с дирекция „Консулски отношения” на МВнР. За лектори в курса бяха поканени експерти от дирекция “Консулски отношения” на МВнР, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за българите в чужбина и други институции. В рамките на програмата курсистите преминаха през няколко различни форми на практически обучения свързани със заверки и легализации на документи, съставяне на актове по гражданско състояние, работа с Националната визова информационна система и биометрия, разглеждане на основни казуси по проблеми на български граждани в чужбина. Участниците имаха и възможност да участват в общ семинар между Нотариалната камара, Сдружението на общините и представители на МВнР, посветен на нотариалните функции на длъжностните лица. В програмата бе включено и практическо обучение в Генералното консулство на Р България в Истанбул. Курсът, който е задължителен за подготовката на всички консулски служители преди заминаването им на мандат, приключи с полагането на писмен и устен изпит пред комисия. Обучението приключи с официална церемония, на която директорът на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, в присъствието на представители на изпитната комисия, връчи сертификати на успешно завършилите консулски длъжностни лица и технически служители. Г-жа Марияна Бояджиева изказа благодарности към организаторите от името на всички участници в курса, като подчерта важността на практическия аспект от подготовката.

25.06.2012

Работно посещение на служители от Дипломатическия институт в Берлин, Германия

В периода 17 юни – 22 юни т. г. се състоя работно посещение в Берлин, Германия, на директора на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, придружавана от група служители на ДИ. Работните срещи по програма „Дипломация за Европа”, бяха организирани от Европейската академия в Берлин, със съдействието на фондация „Ханс Зайдел”, като дългогодишни партньори на Института.

В работната програма бяха включени срещи с проф. Екарт Щратеншулте, директор на Европейската академия в Берлин и домакин на семинара, и с д-р Клаус Физингер, ръководител на сектора за Югоизточна Европа на фондация „Ханс Зайдел”. Организирани бяха и срещи с представители на Министерството на външните работи, Института по сигурност и международна дейност (SWP), Съвета за външни отношения, фондация „Наука и политика”, фондация „Робърт Бош”, германския Райхстаг, Федералното министерство на отбраната, Института за европейска политика, фондация „Шварцкопф – млада Европа” и др. Беше предвидено и еднодневно посещение в град Потсдам за срещи с местната администрация.

Акцентът на темите беше дипломатическото обучение в Германия, гледната точка на Германия спрямо политиката на ЕС към Източна Европа, ролята на Германия в ЕС, влиянието на политическите фондации в международните отношения и др.

Последната среща от работната програма се проведе в Посолството на Р България в Берлин, където г-жа Михайлова представи своя екип и накратко разказа за всяка една от проведените срещи. В отговор посланик Ради Найденов запозна екипа на ДИ с начина на работа на българското посолство с немски правителствени организации, фондации и други неправителствени организации.

10-16.06.2012

Учебна практика на курса по Консулска дипломация в Истанбул

В периода 10.06-16.06.2012 г. се проведе практическо обучение в Генералното консулство на Република България в Истанбул, като част от курса на Дипломатическия институт по „Консулска дипломация”. Изнесеното обучение беше съвместна инициатива на ДИ и МВнР, като включи обслужване на български граждани на гише, провеждане на интервю с кандидати за визи, издаване на визи, заверки и легализация на документи. Участниците в практическото обучение бяха служители на МВнР, които са определени от Кариерната комисия като консули и технически служители в консулски служби на Р България в чужбина, които до този момент не са били на мандат на съответната длъжност. Представители от страна на Дипломатическия институт бяха програмните координатори г-ца Екатерина Неофитова и г-ца Ивана Цветкова, а от страна на МВнР г-жа Емилия Бурова. Програмата включваше и посещение на Аутсорсинг центъра в Истанбул, с който Р България има сключен договор за обслужване на граждани при подаване на заявления за визи. На КПП Калотина курсистите имаха възможността да се запознаят с новите процедури и оборудване по изискванията на Шенгенското законодателство.

18.06.2012

Конференция „Балканите и европейската интеграция”

В Информационния център на Европейския съюз в София се състоя конференция на тема „Балканите и европейската интеграция”. Събитието бе организирано от Европейския съвет за външна политика, Института за балканистика към БАН, Дипломатическия институт към МВнР на Република България и Центъра за стратегически изследвания към МВнР на Република Турция, с който Дипломатическият институт подписа Меморандум за сътрудничество в началото на 2012 г. Сред отправилите приветствени обръщения бяха директорът на Европейския съвет за външна пополитика д-р Димитър Бечев, президентът на Центъра за стратегически изследвания към МВнР на Република Турция проф. д-р Бюлент Арас, и посланикът на Република Турция Н. Пр. г-н Исмаил Арамаз. Еднодневният семинар бе проведен като част от инициативата „От Балканските войни до Балканския мирен проект”. На събитието бяха дискутирани конфликтите и перспективите за регионално сътрудничество в региона, както и бъдещите сценарии и предизвикателства пред политиката на разширяване на Европейския съюз в Югоизточна Европа. Сред лекторите от българска страна бяха г-жа Весела Чернева, говорител на МВнР на Република България, г-жа Антоанета Приматарова, член на Националния консултативен съвет на Дипломатически институт, доц. д-р Александър Костов, директор на Института по Балканистика към БАН и проф. д-р Огнян Минчев, директор на Института за регионални и международни изследвания.

12-15.06.2012

Приключи Дванадесетото издание на Европейската дипломатическа програма „Европа и нейните съседи”

В периода 12–15 юни, в Копенхаген, Дания, се проведе Петият и последен модул от Дванадесетото издание на Европейската дипломатическа програма (ЕДП) – „Европа и нейните съседи”. От страна на Дипломатическия институт в него взе участие г-ца Цветомира Димитрова, младши екперт в отдел „Обучителни програми и проекти”, която е тазгодишният представител от българска страна в програмата. По време на Петия модул се проведоха лекции от датски експерти и симулационни упражнения, свързани както с темата на програмата, така и с подробности около председателството на Дания на ЕС. В последния ден от програмата се състоя официалната церемония по връчване на сертификатите на участниците.

Успоредно с това, в рамките на програмата, се състоя среща на директорите на директорите на дирекции „Човешки ресурси” и дипломатически институти и академии от държавите-членки на ЕС, които се занимават с планирането и провеждането на обучения и квалификации за националните дипломатически служби. По време на тази среща се проведе обща дискусия върху бъдещето на обучителните програми и проекти за сътрудничество и в нея участие взе г-жа Биляна Дечева, началник отдел „Обучителни програми и проекти” на Дипломатическия институт.

12.06.2012

Приключи Единадесетият Основен курс по дипломация за стажант-аташета

На 11 юни т.г. приключи Единадесетият Основен курс по дипломация за стажант-аташета, организиран от Дипломатическия институт. Тримесечното обучение обхвана широк кръг от въпроси, систематизирани в тематични модули и с откроен съществен компонент, посветен на придобиването на практически знания и умения за работа в системата на МВнР. Сред засегнатите модули бяха многостранна дипломация и права на човека, Европейски съюз, двустранни отношения, консулска дипломация, протокол и публична дипломация, икономика и енергийна дипломация и др. Участниците имаха възможност както да се срещат с дипломати и експерти от различни области, така и да развиват своите умения чрез участието си в разнообразни интерактивни форми. Успешното завършване на курса е едно от задължителните условия за явяване пред Кариерна комисия и получаване на първи дипломатически ранг „аташе”. След приключването на настоящия курс, общо преминалите през това обучение стават 277.

04-08.06.2012

„Бъдещето на ЕС по въпроси но ОПСО”

В периода 4-8 юни в Париж се проведе последният 4ти Модул „Бъдещето на ЕС по въпроси но ОПСО” от 7-мия Курс на високо ниво „Конрад Аденауер“ по ОПСО под егидата на Европейския колеж по сигурност и отбрана. Модулът беше организиран от Висшия институт за национална отбрана на Франция (IHEDN).

50 участинци в Курса получиха сертификати подписани от ВП на ЕС Катрин Аштън. Участниците бяха високопоставени длъжностни лица от МВнР, МО, МВР на държавите- членки на ЕС, европейските институции включително, Европейската служба за външна дейност, Европейската агенция по отбрана и Европейската космическа агенция.

Двама бяха българските участници - съветник на Министър-председателя на Република България и държавен експерт от Министерство на отбраната. Дипломатическият институт беше представен от г-жа Аделина Томова, национален представител в Академичния борд на ЕКСО и ръководител на Модул 3 (София, 5-9 март 2012 г.) Г-жа Томова също получи сертификат за Ръководител на Модул 3 подписан от г-жа Аштън.

13.06.2012

Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт и Академията за външна служба на Ислямска република Пакистан

Днес в сградата на Дипломатическия институт бе подписан Меморандум за сътрудничество между Института и Академията за външна служба на Ислямска република Пакистан. От страна на Дипломатическия институт Меморандумът бе подписан от г-жа Таня Михайлова, директор на Института, а от името на Академията за външна служба – от посланика на Ислямска република Пакистан в София, Н.Пр. г-н Мухаммад Джамшед Ифтихар. Меморандумът включва клаузи за обмяна на опит и сътрудничество в обучението на дипломатически кадри, съвместни публични дейности, обмяна на аналитични издания и др.

11.06.2012

Директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова в БНР

BNR logoВ събота, 9 юни, г-жа Таня Михайлова беше гост в нощното предаване на Програма "Хоризонт" на Българското национално радио. В подходяща за стилистиката на предаването форма тя разказа за работата на института и специално за проведения през предишния ден изпит на стажант-аташета от МВнР завършващи единадесетия Основен курс по дипломация. Отговаряйки на въпросите, зададени й в ефир от будните слушатели, г-жа Михайлова демонстрира духа на дипломатичност, в който се обучават курсистите.

06.06.2012

Посещение на представители на Дипломатическия институт в катедра „Балканистика” на СУ „Климент Охридски”

Днес в рамките на програма „Отворени врати” на Дипломатическия институт, г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, и други представители на Института посетиха Катедра „Балканистика” на СУ „Климент Охридски”. В рамките на посещението бе проведена среща със студентите от Катедрата, които бяха запознати с работата и структурата на ДИ и МВнР и получиха практически съвети за кандидатстване в стажантската програма на Института. По време на посещението на студентите бяха предоставени издания на ДИ.

04.06.2012

Публична лекция на д-р Енвер Хасани, председател на Конституционния съд на република Косово

Днес в Националния институт на правосъдието се състоя публична лекция на д-р Енвер Хасани, Председател на Конституционния съд на Република Косово. Лекцията, организирана от Националния институт на правосъдието и Дипломатическия институт бе на тема „Ролята и позицията на Конституционните съдилища в обществото: случаят на Косово”. Засегнати бяха специфичните аспекти, свърани с работата и организацията на Конституционния съд на Република Косово и бяха направени паралели между него и други национални съдилища от Европа и света. Лекцията бе последвана от дискусия с присъстващите представители на дипломатическия корпус в България, български конституционни съдии и експерти от сферата на правото.

Проф. д-р Енвер Хасани защитава магистърска степен по гражданско право в университета в Прищина и докторантура в Университета „Билкент” в Турция. През периода 1992 – 1997 г. проф. Хасани е съветник по правните въпроси към МВнР на Република Албания, акредитиран от правителството на Косово в изгнание. Той работи за правителството на Косово в изгнание до 1999 г., като през този период взема участие в много международни конференции, състояли се под егидата на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и др., в това число и в мирната конференция за Косово в Рамбуйе. През 2000 г. той е сред учредителите на Факултета по политически науки и публична администрация на Университета в Прищина и избран за негов ръководител, какъвто е до 2002 г. По това време проф. Хасани създава и оглавява Центъра по правата на човека към Университета в Прищина. През периода 2004 – 2006 г. той става първия директор на Службата за външни отношения на Косово. През 2006 г. проф. Хасани е избран за декан на факултета по право на Университета в Прищина, а след това и за ректор на Университета. Той остава ректор до 2009 г., когато встъпва в длъжност като председател на Конституционния съд на Косово.

По време на своята професионална кариера проф. Хасани работи като съветник в кабинетите на няколко министър-председатели на Косово и издава редица книги и публикации на теми, свързани с различни аспекти на гражданското право, конституционното право, международното публично право и международните отношения.

31.05.2012

Златна лаврова клонка за Рон Тон, директор на Дипломатическата академия към Холандския институт за международни отношения „Клингендал”

Днес заместник-министър Иван Найденов връчи най-високото почетно отличие на МВнР „Златна лаврова клонка” на Рон Тон, директор на Дипломатическата академия към Холандския институт за международни отношения „Клингендал”. Отличието се дава за изключителните му заслуги и личен принос за професионалното развитие на българската дипломатическа служба и за създаването на Дипломатическия институт.

В рамките на официалната церемония в МВнР г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, и г-н Рон Тон подписаха нов Меморандум за сътрудничество между институции със срок 2015 г. Предмет на Меморандума са редица обучения с цел повишаване на квалификацията на дипломатическите служители и на екипа на Дипломатическия институт.

23-26.05.2012

Работно посещение на директора на ДИ в Париж

В периода 23–26 май т.г. се състоя работно посещение в Париж на директора на ДИ г-жа Таня Михайлова. В рамките на програмата в Париж, тя имаше срещи за активизиране на настоящи и установяване на нови сътрудничества. С г-н Франсоа Фризон-Рош, председател на Алианс Франция-България, бяха обсъдени общи бъдещи проекти. По време на срещата си с г-н Лоран Тулуз, директор на департамента за обучения на Френското външно министерство, бяха обсъдени практиките и идеите, прилагани от двата обучителни центъра. Г-н Тулуз получи и пълна колекция на изданията на ДИ, предназначени за библиотеката на френското министерство. При срещата си с г-н Патрик Павлак, изследовател в Института на ЕС за изследване на сигурността, г-жа Михайлова, в качеството си на член на борда на Института, представител на България, се ангажира да работи за развитието на по-добра координация между държавите-членки, като ползватели, и изследователите в ИЕСИС, като създатели на интелектуален продукт в сферата на политиката за сигурност на ЕС.

В Международната организация на Франкофонията – дългогодишен партньор на ДИ, бяха проведени две важни срещи. Едната с г-н Мишел Грегоар, съветник в кабинета на генералния секретар на Организацията, пред когото г-жа Михайлова и г-жа Дечева представиха нова идея за организирането от ДИ на обучение на френски език на млади дипломати от региона на Западните Балкани и Черно море. Втората среща бе с г-жа Тор Фос, началник на отдел „Френски език” в МОФ и г-жа Кристел дьо Нарди, сътрудник в отдела на г-жа Фос, директно ангажирана с проекта на ДИ пред Организацията. С тях бяха обсъдени конкретни съвеместни дейности по одобрения проект на ДИ за тази година. При посещението на Френския институт по международни отношения – IFRI, г-н Тиери дьо Монбриал, негов директор и основател, сподели удовлетворението си от гостуването си в България през 2011 г. и потвърди подкрепата си за реализацията на бъдещи съвместни дейности с ДИ.

На 24 май г-жа Михайлова и колегите и от ДИ присъстваха на концерт в културното пространство на Р България в Париж по случай Деня на славянската писменост и култура. По време на срещите си в Париж, г-жа Михайлова бе придружавана от Биляна Дечева, началник отдел „Обучителни програми и проекти” на ДИ и Явор Иванов, отговорник за франкофонското сътрудничество на Института, младши експерт в отдел „Публични дейности и сътрудничество”.

21.05.2012

Участие във форум „ЕС-Русия”

На 21 май 2012 г. в Брюксел се състоя третият годишен форум „ЕС-Русия”, организиран от клона на Фондация Карнеги за Европа и Бюрото на политическите съветници към Европейската комисия. Бяха представени доклади за ситуацията в Русия след президентските избори, както и бяха обсъдени различни сценарии за бъдещото на Русия. Акцент в дискусиите бяха предизвикателствата пред сигурността и инициативите на ЕС, отнасящи се до съседното на Русия пространство. Основните говорители бяха от Центъра на Фондация Карнеги в Москва, представители на Европейската служба за външно действие, Бюрото на политическите съветници, Колежа на НАТО. Във форума бе поканена да участва г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт.

21.05.2012

„Западните Балкани: Сближаване с ЕС” – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес” – Подгорица, Черна гора

В периода 14 - 18 май, 2012 г., в Подгорица, Черна гора, се състоя първият семинар от проекта „Западните Балкани: Сближаване с ЕС – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес”, организиран от Дипломатическия институт, в сътрудничество с Фондация „Ханс Зайдел”. Проектът се осъществява с подкрепата на ЦЕИ и Австрийската агенция за развитие и се състои от общо четири отделни обучителни семинара, всеки с продължителност от една седмица. В семинара участваха служители на държавната администрация, занимаващи се с въпроси, свързани с европейската интеграция, регионалното сътрудничество и икономическото развитие. Семинарът беше официално открит от Главния преговарящ в преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз – г-н Александър Андрия Пейович, г-жа Мая Добрева, посланик на Република България в Черна гора и г-жа Аделина Томова, и. д. Началник на отдел „Публични дейности и сътрудничество” в Дипломатически институт. В церемонията по откриването участие взеха още и г-н Клаус Физингер, ръководител на сектора за Югоизточна Европа на фондация „Ханс Зайдел”, г-н Богдан Мирчев, представител на „Ханс Зайдел” в България и г-н Луц Кобер, представител на Фондацията в Сърбия и в Черна гора. Специално поканен беше и г-н Милан Бегович – националния координатор от ЦЕИ, както и д-р Ранко Вуячич – Директор на Дипломатическата академия на Черна гора.

Обучението беше проведено от български лектори - служители в различни дирекции на МВнР, както и външни експерти: Калоян Симеонов, Владимир Шопов, Лъчезар Матев, Антоанета Приматарова. Те запознаха участниците с темите за присъединяването към Европейския съюз, преимуществата и предизвикателствата по пътя към присъединяване, условностите на ЕС, структурата на посланик Мая Добрева, г-жа Аделина Томова и г-н Богдан Мирчев направиха обобщение на основните изводи от провелия се семинар и връчиха сертификати на участниците. Освен в Черна гора, до края на 2013 г. семинарът ще бъде проведен още в Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония.

18.05.2012

Посещение на студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и СУ „Климент Охридски” в Дипломатическия институт

Днес в рамките на програма „Отворени врати” на Дипломатическия институт на посещение в МВнР бяха студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Софийския университет „Климент Охридски”. Студентите от специалност „Международни отношения” имаха среща с г-жа Биляна Дечева - началник отдел „Обучителни програми и проекти” на Дипломатическия институт, и с младшите експерти от отдел „Публични дейности и сътрудничество” на Института г-н Явор Иванов и г-н Георги Петров. По време на срещата студентите бяха запознати с работата и структурата на ДИ и МВнР и получиха практически съвети за кандидатстване в стажантската програма на Института.

По време на посещението студентите разгледаха сградата на Министерството и библиотеката на ДИ.

15.05.2012

Национален конкурс за есе на тема: „С какво членството на България в Съвета на Европа допринесе за развитието на демократичната държава?”

По повод 20-годишнината от членството на България в Съвета на Европа – 7 май, Дипломатическият институт организира национален конкурс за есе на тема „С какво членството на България в Съвета на Европа допринесе за развитието на демократичната държава”. Конкурсът е предназначен за студенти от българските университети. Победителят в конкурса ще бъде обявен в средата на месец юни и ще получи като награда еднократна стипендия в размер на 400 лв. и едномесечен стаж в Дипломатическия институт.

Условията за участие в конкурса са следните: есетата да бъдат написани на български език; обемът им да бъде до 4 печатни страници; текстовете да бъдат изпратени до 5 юни 2012 г. на електронен адрес: bdi@mfa.government.bg.

Участниците следва да посочат координати за обратна връзка (адрес и телефон), изучавана специалност и университет. Своите въпроси във връзка с конкурса можете да задавате на тел. 948 3042; 807 6440

Повече информация

14.05.2012

„Западните Балкани: Сближаване с ЕС” – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес” – Подгорица, Черна гора

Днес в Подгорица, Черна гора, бе открит първият семинар от проекта „Западните Балкани: Сближаване с ЕС – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес”, организиран от Дипломатическия институт, съвместно с Фондация „Ханс Зайдел”. Проектът се осъществява с подкрепата на ЦЕИ и Австрийската агенция за развитие и се състои от общо четири отделни обучителни семинара, всеки с продължителност от една седмица. Семинарът беше официално открит от Главния преговарящ в преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз – г-н Александър Андрия Пейович, последван от Н. Пр. Мая Добрева – Посланик на Република България в Черна гора, и г-жа Аделина Томова – и. д. Началник на отдел „Публични дейности и сътрудничество” в Дипломатически институт. В церемонията по откриването участие взеха още и г-н Клаус Физингер, ръководител на сектора за Югоизточна Европа на фондация „Ханс Зайдел”, г-н Богдан Мирчев, представител на „Ханс Зайдел” в България и г-н Луц Кобер, представител на Фондацията в Сърбия и в Черна гора. Специално поканен беше и г-н Милан Бегович – националния координатор от ЦЕИ, както и д-р Ранко Вуячич – Директор на Дипломатическата академия на Черна гора.

Семинарът е насочен към служителите на държавната администрация, занимаващи се с въпроси, свързани с европейската интеграция, регионалното сътрудничество и икономическото развитие. Обучението ще бъде проведено от български лектори за около 30 участника. Основният резултат от проекта ще бъде формирането на обучен екип, запознат с предизвикателствата по пътя на присъединяване към ЕС, но също така и с методите и техниките, използвани от България, за тяхното преодоляване. Освен в Черна гора, до края на 2013 г. семинарът ще бъде проведен още в Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония.

14.05.2012

Участие в семинар „Нотариусът в помощ на публичната администрация»

На 12 и 13 май се проведе пролетен семинар на Нотариалната камара на Република България в гр. Девин, на тема „Нотариусът в помощ на публичната администрация». Участие в семинара взеха новоназначените консулски длъжностни лица и технически служители от МВнР, които се обучават в курса по Консулска дипломация, организиран от Дипломатическия институт; нотариуси от цялата страна и кметове на общини от региона. Основната тема, засегната по време на семинара беше „Нотариална компетентност на органите на местната администрация и дипломатическите и консулски представители.” След обръщението на кмета на община Девин г-н Цветалин Пенков и на Председателя на Нотариалната камара- Димитър Танев, проф. Благой Видин изнесе лекция касаеща правния статут на българските консулски длъжностни лица. Красимир Димитров, преподавател по нотариално право и член на Комисията за защита на личните данни, представи подробно нотариалните функции на консулските длажности лица. Нотариус Станка Стайкова, председател на Регионална нотариална колегия – Бургас, говори за практическите проблеми в консулската служба. Преди началото на дискутирането на специфични казуси, г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт връчи грамота на нотариус Стайкова за нейния принос към работата на Инситута.

03.05.2012

Конкурс за държавни служители в Дипломатическия институт

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАЙ-ВИСОК ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ В КОНКУРСА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

23.04.2012

Срещи на участниците в Основен курс по дипломация за стажант-аташета с посланиците на Австрия и Великобритания, и провеждане на урок по виенски валс в австрийското посолство

На 19 април т.г. в рамките на модул „Двустранна дипломация – отношения с европейски страни” в Основния курс по дипломация за стажант-аташета лекция изнесе посланикът на Австрия в България Н. Пр. Герхард Райвегер. Г-н Райвегер говори подробно пред курсистите за двустранните отношения между България и Австрия. Той засегна редица области, в които двете държави имат общ интерес, като например австрийските инвестиции в България, разширяването на ЕС, газовите потоци, развитие на туризма, Черноморският регион. Предишната вечер, на 18 април, участниците в курса имаха възможност да усетят виенския дух и култура, тъй като бяха част от специален урок по виенски валс, ръководен от г-н Иван Терзиев, дипломиран учител по танци, и проведен в сградата на австрийското посолство, с любезното съдействие на г-н Райвегер. Урокът предизвика голям интерес сред курсистите и успя да постави начална база в изучаването на стандартния танц.

На 20 април участниците в курса се срещнаха с посланика на Великобритания в България Н. Пр. Джонатан Алън, който им изнесе лекция. Г-н Алън говори за актуалното състояние на двустранните отношения между Великобритания и България, работата и функцията на посолството в София, като постави акцент върху успешното ръководене на една задгранична мисия, работата в екип, стимулирането на служителите и др. В проведената дискусия участниците обсъдиха с посланика каква трябва да бъде ролята на дипломата, какви лични и професионални качества би следвало да има той и какъв е най-добрият подход към всяко едно предизвикателство. Личният съвет на г-н Алън към стажант-аташетата беше винаги да търсят причината за нещата и да бъдат проактивни в работата си.

27.04.2012

Конкурси за държавни служители в Дипломатическия институт

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ В КОНКУРСИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ

23.04.2012

Осми курс по консулска дипломация

Днес бе открит Осмия курс по Консулска дипломация, организиран от Дипломатическия институт, съвместно с Дирекция „Консулски отношения” на МВнР. В него участват служители, чиято работа е свързана с консулската дейност на България в чужбина. Курсът беше открит от директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова, директора на дирекция „Човешки ресурси” г-н Христо Полендаков и и.д. директора на дирекция „Консулски отношения” г-жа Милена Иванова. Те подчертаха важността на консулската дейност като „лице” на българската дипломатическата служба. В шестседмичния период на курса участниците ще бъдат запознати с основни международни и национални документи и ще задълбочат знанията си по основни теми от консулската проблематика. За лектори в курса са поканени експерти от Дирекция “Консулски отношения” на МВнР, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за българите в чужбина и други институции. Това обучение е задължителен елемент от подготовката на всички консулски служители преди заминаването им на мандат. В края на курса участниците полагат изпит пред комисия от експерти от Министерство на външните работи.

23.04.2012

Публична лекция на проф. Жарко Корач, Председател на сръбската Социалдемократическа уния (СДУ)

Днес се състоя публична лекция на проф. Жарко Корач, Председател на сръбската Социалдемократическа уния (СДУ). Лекцията, организирана от Дипломатическия институт бе на тема „Евроинтеграцията на Сърбия и проблемите пред нея”. Засегнати бяха предстоящите парламентарни, местни, регионални и президентски избори в Република Сърбия и бяха направени прогнози за евентуалните резултати от тях и значението им за сръбския демократичен преход. Проф. Корач изброи предизвикателствата, стоящи пред демократизацията и европейската перспектива на Сърбия, като се спря по-подробно на политическата и икономическа криза след управлението на Слободан Милошевич, военните престъпления по време на войната в бивша Югославия и въпросът за независимостта на Косово. Според проф. Корач настоящите избори ще покажат дали Сърбия е готова за реформи по отношение на нейното присъединяване към европейското семейство. Лекцията бе последвана от широка дискусия по отношение на предизборния процес в Сърбия, косовския въпрос, отношенията на Сърбия със страните от региона, настроенията в страната свързани с евентуалното и членство в НАТО и ЕС и др. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус в България, експерти от МВнР, участници в Основния курс по дипломация на Дипломатическия институт, служители на неправителствени организации, журналисти и студенти.

Проф. Жарко Корач е председател на сръбската Социалдемократическа уния (СДУ). Неговата политическа кариера започва през 1990 г. като член на ръководството на Гражданския съюз на Сърбия. Депутат е в Сръбската Скупщина в периода 1993 - 1997 г. и по същото време учредява Европейското движение на Сърбия. Той е един от най-последователните и активни противници на режима на Слободан Милошевич. В периода 2001 - 2003 г. е вицепремиер в сръбското правителство, а след убийството на Зоран Джинджич, за кратко e и премиер на Сърбия. Завършил е психология в Белградския университет през 1970 г., където защитава и докторската си степен. Освен водещ сръбски политик, проф. Корач е и преподавател по психология във Философския факултет на Белградския университет.В началото на ноември 2011 г. лидерът на СДУ Жарко Корач, лидерът на ЛДП и лидерът на Сръбското движение за обновление подписват декларация под наименованието "Преокрет" ("Завой"), в която се призовава за промяна в политиката "Косово е Сърбия". Според тях „дилемата "Косово или Европа" не съществува. Сърбия не трябва да остава изолирана от съвременна Европа, защото иначе това ще означава страната бързо да изостане и да бъде в периферията не само на ЕС, но и на региона".

17.04.2012

Работно посещение на директора на ДИ в Ню Йорк, САЩ

В периода 9–13 април т.г. се състоя работно посещение в Ню Йорк, САЩ, на директора на Дипломатическия институт г-жа Таня Михайлова. В рамките на програмата тя имаше срещи за установяване на нови сътрудничества с Международния институт за мир (International Peace Institute) и Съвета за външни отношения (Council on Foreign Relations). В ООН бе проведена среща за обсъжадне на общи проекти с г-н Шабан М. Шабан, заместник-генерален секретар на ООН, отговарящ за Общото събрание и организирането на конференции. По време на еднодневно посещение в Университета Сетън Хол в Ню Джърси, бе договорено посещение в България на посланик Джон Мензес, директор на Whitehead School of Diplomacy. В срещите участва д-р Здравко Попов, член на Националния консултативен съвет на ДИ и главен редактор на списание „Дипломация”.

20.04.2012

Приключи симпозиумът на тема „Гранично управление и сигурност на документите за пътуване в Дунавския регион”

Симпозиумът се състоя в Централния военен клуб в периода 18-20 април 2012 г. Той е част от инициативите на приоритетна област 11 „Сътрудничество за справяне с проблемите по сигурността и борбата с организираната престъпност”, залегнала в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Република България и Федерална Република Германия координират дейностите по тази приоритетна област. Паралелно бе проведено търговско изложение на 15 фирми, занимаващи се със сигурност на документите за самоличност и биометричните данни, взеха участие повече от 130 делегати от всички 14 държави от Дунавския регион, както и от Швейцария, Полша, Холандия и др.

Експертни доклади представиха последните развития на европейско ниво по отношение на сигурността на документите за пътуване, добрите практики в интегрираното гранично управление, ефективността на биометрията, интегрирането на националните визови системи в Европейската визова система, малкия граничен трафик в контекста на Европейската политика за съседство. Бяха проведени и професионални дискусии относно новостите при физичните и химични характеристики на документната сигурност, при IT-системите и картовите технологии.

Симпозиумът бе открит от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и постоянния секретар на МВнР посланик Иван Сираков. Главният комисар на МВР Калин Георгиев и Ахим Хилдебранд, комисар по европейските въпроси на Федералното министерство на вътрешните работи на Германия, откриха търговското изложение.

Организатори бяха Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Федералното министерство на вътрешните работи на Германия, Дипломатическия институт и Консорциума за българските документи за самоличност.

04.04.2012

Завърши обявеният от Дипломатическия институт национален конкурс за есе на тема: "Как разбирате понятието "интелигентна отбрана" на НАТО в контекста на срещата на върха в Чикаго?"

В конкурса, организиран по повод 4 април – ден на Атлантическата солидарност и предстоящата среща на върха на НАТО в Чикаго през май 2012 г., участваха със свои есета студенти от шест български университета - СУ "Св. Климент Охридски", НБУ, ЮЗУ "Неофит Рилски", АУБ, НВУ - Велико Търново и УНСС.

След като разгледа предложените текстове, журито от Дипломатическия институт определи за победител в конкурса Илияна Панайотова от Нов Български университет. Наградата за победителя, осигурена от Дирекция "Публична дипломация" на НАТО е посещение на Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия.

03.04.2012

Публична лекция на Франсоа Бафоал на тема „Регионалните интеграционни политики в ЕС и АСЕАН. Какво сравняваме?”

На 2 април т.г. в Аула Магна на СУ “Св. Климент Охридски” се състоя публична лекция на г-н Франсоа Бафоал, Директор на научните изследвания във Френския национален център за научни изследвания CNRS, на тема „Регионалните интеграционни политики в ЕС и АСЕАН. Какво сравняваме?”. Организатори на лекцията бяха Дипломатическия институт, Института за изследване на обществата и знанието на БАН, Френския институт в България и катедра “Европеистика” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. По време на лекцията г-н Бафоал направи паралели между ЕС и АСЕАН по отношение на принципите на тяхното формиране, инстументите за провеждане на общите им политики и перспективите за тяхното развитие.

Франсоа Бафоал е социолог, специалист по страните от Централна и Източна Европа и, по-конкретно, Полша. Ръководи изследователските проекти във Френския национален център за научни изследвания (CNRS) и Центъра за международни изследвания и обучение (CERI). Завършва философия във Висшия национален институт за източни езици и култури. От 2000 г. води курсове по “Децентрализация и разширяване на изток” в Международния център за европейско обучение (CIFE) в Берлин. Oт 2001 г. преподава в Института за политически изследвания в Париж по теми, свързани с Източна Европа и социология на комунизма и посткомунизма. Член е на редакционните колегии на списанията ”Allemagne d'Aujourd'hui ” и ”Le Courrier des Pays de l'Est ”.

28.03.2012

Лекция на посланика на Република Корея в България Н. Пр. М. Чън Би-Хо в Основния курс по дипломация за стажант-аташета

На 29 март 2012 г. посланикът на Република Корея в България Н. Пр. М. Чън Би-Хо изнесе лекция пред участниците в Основния курс по дипломация за стажант-аташета. Г-н Би-Хо говори за актуалното състояние на двустранните отношения между България и Република Корея, като постави акцент върху широкото поле, в което междудържавните връзки са поставени и демострира на участниците разнообранието от форми и методи в работата на един дипломат. В качеството си на специалист по оценяване на работата на дипломатите в МВнР на Република Корея, той посвети голяма част от своята лекция на професионалните изисквания и качествата, които един дипломат трябва да притежава за успешна външнополитическа работа. Специално място той отдели и на нарастващата роля на публичната дипломация, която е ключов инструмент за изграждане на положителен образ на всяка държава.

28.03.2012

Приключи Посланическата конференция, организирана от МВнР и Дипломатическия институт

В периода 26-28 март 2012 г. се проведе Посланическа конференция, организирана от Министерството на външните работи и Дипломатическия институт. Конференцията беше открита от министър Николай Младенов, който очерта основните външнополитически цели и приоритети, като акцентира върху приноса на външната политика за излизане на България от кризата чрез привличане на чуждестранни инвеститори и позициониране на българския бизнес на чуждите пазари, интеграцията на Западните Балкани в ЕС и ролята на България в процеса на трансформация и демократизация в страните от Близкия Изток и Северна Африка. В конференцията взеха участие министърът на отбраната Аню Ангелов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева, които представиха приоритетите на ръководените от тях министерства и очакваните от тях резултати от работата на българските посланици и ръководените от тях задгранични мисии.

В програмата беше предвидена и специализирана предмандатна подготовка за новоназначените посланици на Р България, включваща следните теми: предизвикателства пред евроатлантическата интеграция на Югоизточна Европа; арабското пробуждане в Близкия изток и Северна Африка; кадрово планиране обезпечаване на българските посолства; финанси, бюджет и управление на собствеността; информационна система и класифицирана информация; публична дипломация; консулски услуги и реакция при кризи и др.

В програмата взе участие и г-жа Таня Михайлова, директор на ДИ, която запозна посланиците с обучителните и публичните дейности на Института, запозна ги с успешните практики, в които работата на ДИ се ползва като външнополитически инструмент за повишаване ефективостта на работата им в съответните държави.

Конференцията бе закрита със слово на президента Росен Плевнелиев, който подчерта важността на външнополитическата дейност, която да представи България като страна, отворена към света чрез активна дипломация, диалог с партньорите и фокус върху държави с висок технологичен профил.

23.03.2012

Приключи седмото Зимно училище по дипломация

В периода 19 - 23 март, 2012 г., в гр. Сандански се проведе седмото Зимно училище по дипломация, организирано от Дипломатическия институт в сътрудничество с Фондация „Ханс Зайдел” и Европейска Академия - Берлин. Темата на семинара тази година беше „Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика”. В него участваха 33 млади дипломати от 19 държави от Балканите, страните от Черноморския регион и държавите-членки на ЕС. В самото начало на семинара Н.Пр. г-н Кааре Ерхард Янсон, посланик на Кралство Дания, представи основните приоритети на датското председателство на ЕС, а Н.Пр. г-н Матиас Хьопфнер, посланик на Германия, г-н Клаус Физингер, ръководител на сектора за Югоизточна Европа на фондация „Ханс Зайдел”, г-н Богдан Мирчев, представител за България на фондация „Ханс Зайдел” и г-н Йован Андоновски, държавен секретар в МВнР на Република Македония отправиха привествия към участниците. В първите два дни от работната програма на форума участниците представиха накратко позициите на своите държави по основната тема на семинара, а последвалите дискусии бяха модерирани от проф. Екарт Щратеншулте, директор на Европейската академия в Берлин и г-жа Виолета Караиванова от Посолството на Р България в Берлин. Следващите три дни от семинара включваха лекции, представени от служители в различни дирекции на МВнР, както и външни експерти. Посланиците Стефан Тафров, Пламен Бончев, Камен Величков, Петър Попчев и Антоанета Приматарова, полк. Анри Георгиев и г-жа Ирена Димитрова представиха пред участниците темите за актуалното състояние на Европейската служба за външна дейност, политиката за разширяване на ЕС, Източното партньорство, Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, ролята на НАТО в Югоизточна Европа, регионалният подход към Енерийната политика в ЕС и др. В последния ден от програмата, г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, г-жа Биляна Дечева, началник отдел „Обучителни програми и проекти” в Института и г-н Богдан Мирчев от фондация „Ханс Зайдел” направиха обобщение на основните изводи от провелия се семинар и връчиха сертификати на участниците.

21.03.2012

Представяне на книги на френски език от библиотеката на Дипломатическия институт

По повод Международния ден на Франкофонията, в рамките на седмицата на Франкофонията в МВнР, днес в Библиотеката на Дипломатическия институт се състоя изложба на стари френски и франкофонски книги от богатия библиотечен фонд на Института. Тя имаше за цел да популяризира френския език сред служителите на Министерството на външните работи, представяйки и съвременни специализирани и периодични франкофонски издания, които предлагат актуална и аналитична информация по важни външнополитически въпроси. Във връзка с богатия опит на ДИ да реализира франкофонски дейности, в тясно сътрудничество с Международната организация на Франкофонията, бе направено представяне на дейностите в тази насока. Събитието завърши с четене на художествени текстове и поезия на френски език.

20.03.2012

Меморандум за сътрудничество с Дипломатическата академия на МВнР на Турция

В Анкара министрите на външните работи на България и Турция Николай Младенов и Ахмет Давутоглу подписаха Меморандум за сътрудничество между българския Дипломатически институт и турската Дипломатическа академия. Това стана в присъствието на министър-председателите на двете държави, министри, експерти и журналисти. Това е втори подобен документ след изтичането на срока на действие на предишно споразумение през 2008 г. В рамките на делегацията на Министър-председателя на Република България за участие в смесеното заседание на българското и турското правителство, беше включена г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Тя проведе двустранна среща с директора на Дипломатическата академия и Центъра за стартегически изследвания към МВнР на Турция проф. Бюлент Арас. Двамата обсъдиха конкретни съвместни проекти в областта на обучението на дипломатическите кадри, обмена на публикации и публичните дейности.

20.03.2012

Участие на Дипломатическия институт в конференция на тема „Франкофония и демокрация”

По повод Международния ден на Франкофонията, днес в зала „Изток” на Народното събрание на Република България се проведе конференция на тема „Франкофония и демокрация.” Събитието бе организирано от Народното събрание на Р България, в партньорство с Групата на франкофонските посланици, акредитирани в България; Министерството на външните работи; Асоциацията на носителите на ордена на академичните палми – АМОПА България; личният представител на Президента на Р България в Международната организация на Франкофонията и посланик на Р България в Париж, г-н Марин Райков. Лектори в конференцията бяха посланиците на Франция, Белгия, Румъния, Швейцария и Мароко; д-р Желю Желев, Президент на Република България (1990-1997); г-н Юго Сада, делегат на МОФ; г-н Димитър Цанчев, заместник-министър на външните работи; доц. Анна Кръстева, председател на АМОПА България; проф. Жан-Жак Сегара, директор на Франкофонския институт за администрация и управление ИФАГ, София; доц. Рени Йотова, ръководител на Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO) и представител на Министерството на културата.

България (член на МОФ от 1993 г.), измина своя преход към изграждането и консолидирането на демокрацията. С цел утвърждаване на тази теза, в първата сесия, с политическа насоченост, бяха направени изводи относно етапите на този преход и бяха очертани нови перспективи. Във втората сесия, с културна насоченост, бяха споделени всички онези ценности, които способстват за консолидирането на културното многообразие във франкофонското пространство. Дипломатическият институт взе активно участие със свое представяне на тема „Мултикултурализъм и обучение на дипломатите”. Презентация, от името на директора на Дипломатическия институт, бе направена от г-жа Аделина Томова, главен експерт в отдел „Обучителни дейности и проекти”.

Колоквиумът завърши с кратко слово на г-н Четин Казак, ръководител на постоянната делегация на Народното събрание на Р България в Парламентарната асамблея на Франкофонията. По думите му в България Франкофонията е жива. Той увери, че подобен род конференции ще се превърнат в ежегодно и традиционно франкофонско събитие с подкрепата на Народното събрание.

19.03.2012

Откриване на седмото Зимно училище по дипломация

Днес в гр. Сандански беше открито седмото издание на международния семинар „Зимно училище по дипломация”, съвместно организирано от Дипломатическия институт и фондация „Ханс Зайдел”, Германия. Темата на семинара тази година е „Политики на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика”. В него участват 33 млади дипломати от 19 държави, като наред с традиционно канените участници от Балканите и страните от Черноморския регион, тази година са поканени и представители от всички държави-членки на ЕС. Семинарът беше открит от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и Н.Пр. г-н Кааре Ерхард Янсон, посланик на Кралство Дания, който представи основните приоритети на датското председателство на ЕС. В откриването участваха още Клаус Физингер, ръководител на сектора за Югоизточна Европа на фондация „Ханс Зайдел”, г-н Богдан Мирчев, представител за България на фондация „Ханс Зайдел” и г-н Йован Андоновски, държавен секретар в МВнР на Републикап Македония. Лектори в семинара ще бъдат още дипломати от МВнР, български и чуждестранни експерти, сред които директора на Европейската академия в Берлин проф. Екарт Щратеншулте. В програмата на семинара са включени теми, свързани с регионалната политика и европейската интеграция като модел за регулиране на конфликти, като специално внимание ще се обърне на енергийната проблематика.

15.03.2012

Публична лекция на д-р Мария Султан, генерален директор на Южноазиатския център за стратегическа стабилност /SASSI/

Днес се състоя публична лекция на д-р Мария Султан, генерален директор на Южноазиатския център за стратегическа стабилност /SASSI/. Лекцията, организирана от Дипломатическия институт бе на тема „Разпространението на ядреното оръжие: възникващи заплахи и последици за регионалната сигурност”. Засегнати бяха въпроси като неразпространението на ядреното оръжие в международен план, силовият баланс между Индия и Пакистан, устойчивостта на настоящите тенденции в ядреното въоръжаване, решенията на Съвета за сигурност на ООН по отношение на ядреното разоръжаване и др. Лекцията бе последвана от дискусия по пакистанската ядрена политика, опасността от ядрен тероризъм, ядрената програма на Иран и др. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус в България, експерти от МВнР, участници в Основния курс по дипломация на Дипломатическия институт, служители на неправителствени организации, журналисти и студенти.

Д-р Мария Султан е генерален директор на Южноазиатския институт за стратегическа стабилност със седалище в Лондон. Била е заместник-директор на Южноазиатската секция по стратегическа стабилност в Брадфордския изследователски център по разоръжаване. Д-р Султан се занимава и с журналистика като анализира международни ядрени проблеми и въпроси, свързани със стратегическата отбраната за Пакистанкото национално радио, CNN, BBC, Ал-Джазира, CNBC, Японската телевизия и др. Тя е съветник на Министъра на отбраната на Ислямска република Пакистан.
Институтът за Стратегическа Стабилност в Южна Азия е международна изследователска организация, чийто мултидисциплинарен подход се основава на социалните науки, политиката, медиите и правото. Институтът се фокусира предимно върху ядрената и стратегическа стабилност на Южна Азия като във фокуса му попадат също химическите и биологически оръжия, конвенционалния силов баланс, гражданско-военните отношения и др.

14.03.2012

Работна среща с Н.Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България

Вчера в Дипломатическия институт се проведе работна среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Института и Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България. Целта на срещата бе запознаване на посланик Алън с основните дейностти на Института и обсъждане на възможности за сътрудничество с подходящи институции от Великобритания. Посланик Алън прие да участва като лектор в Основния курс по дипломация за стажант-аташета. Двамата обмениха опит в подготовката на дипломатически служители.

14.03.2012

Презентация на иновативен софтуер за мултимедийно обучение от Република Корея

Доктор Арнолд Ли от южнокорейската фирма ISCommunications представи днес в Дипломатическия институт системата за интерактивни мултимедийни презентации U-pointer. След презентацията, д-р Ли обсъди с г-жа Таня Михайлова приложимостта на разработената от неговия екип система за целите на института.

14.03.2012

Среща с Н. Пр. г-н Голамреза Багери, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в България

Днес в Дипломатическия институт се проведе среща между г-жа Таня Михайлова, директор на Института и Н. Пр. г-н Голамреза Багери, извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в България. Повод за срещата бе обсъждането на различни варианти за сътрудничество между Дипломатическия институт и ирански академични институции в сферата на дипломатическото обучение.

12.03.2012

Публична лекция „Интернет демокрацията” изнесе френският социолог Доминик Кардон

Днес в МВнР се състоя публична лекция на г-н Доминик Кардон, социолог от Центъра за изследване на социалните движения към Висшето училище по обществени науки (EHESS) на Франция, на тема „Интернет демокрацията”. Доминик Кардон говори за историята на възникването и развитието на Интернет. Произходът на мрежата той открива в хипи движението и дейността на военните от 70-те години на миналия век в САЩ. Освен като технологичен етап в развитието на медиите, той разглежда Интернет и като виртуален образ на политическия проект – демокрация. Кардон представи своята гледна точка за трансформациите на публичното пространство, станали възможни поради отпадането на пазителите – цензорите на публичното – професионалните журналисти, издателите, интелектуалците и парадоксалното прехвърляне на „центъра” на обществения дебат в неговата периферия, където властват „любителите”. В последвалата лекцията дискусия, бяха засегнати въпросите за равенството в мрежата, размиването между виртуалния и реалния свят, преливането между представителната и пряката форма на демокрация. От гостите на лекцията – посланици, служители на външното министерство и студенти, бяха изказани съмнения относно действителната роля на Интернет като двигател на промяната на политиките по света. Особено в случая с арабските революции бе засегнат въпросът доколко организирането на големи групи хора чрез Интернет за определени каузи е един обективен процес на съвпадение на мнения, а не следствие от субективната намеса на традиционното влияние на класическите политически актьори.

Гостуването на Доминик Кардон в МВнР бе съвместна инициатива на Дипломатическия институт, Френския институт и Нов български университет.

Доминик Кардон е френски социолог от Центъра за изследване на социалните движения към Висшето училище по обществени науки (EHESS) на Франция. Той участва в разработването на изследователски проекти към Orange Labs в Париж. Интересува се от различните форми на потребление на Интернет и от трансформациите, на които е подложено цифровото публично пространство. Най-новите му изследвания са в областта на социалните мрежи в Интернет, различните форми на on-line идентичност и аматьорската авторска продукция в мрежата. Кардон анализира и формите на сътрудничество и контрол над големите по численост и състав on-line групи. Под негово ръководство е издаден специалният брой на списание „Мрежите”, посветен на темата за социалните мрежи в Интернет (бр. 152, декември 2008 г.); и специалното издание на „Мрежата 2.0” (бр.154, март 2009 г.). Доминик Кардон идва в България за представянето на българския превод на последната му книга, озаглавена „Интернет демокрацията” (Издателство на НБУ, 2012 г.). Съвместно с Фабиен Гранжон е автор на книгата „Медийните активисти”, Mediactivistes, Presses de Sciences po, Париж, 2010 г.

12.03.2012

Започна единадесетият Основен курс по дипломация за стажант-аташета

Днес беше открит единадесетият Основен курс по дипломация за стажант-аташета на Министерството на външните работи, организиран от Дипломатическия институт. Той има за цел, от една страна, да подготви успешно курсистите, на които предстои явяване пред атестационна комисия за получаване на дипломатически ранг „аташе”, а от друга, да предостави на курсистите един мащабен поглед върху теорията и практиката на дипломацията.

Курсът ще бъде с продължителност 13 седмици и ще обхваща 10 тематични модула по ключови въпроси от българската дипломация, международното право, многостранната дипломация, дипломатическия протокол и др. Тази година Дипломатическия институт си поставя за цел в Основния курс да бъде наблегнато на практическите занимания и интерактивните форми на обучение, които да поставят бъдещите аташета в реални ситуации от работата в Министерството и да тестват как стажант-аташета прилагат научената теория на практика. Лектори в курса ще бъдат както български и чуждестранни дипломати, експерти, академични преподаватели, така и значителен брой посланици, измежду които и тези на Великобритания, Германия, ЮАР, Република Корея и др. Курсът ще завърши със защита на политически доклад пред комисия, определена от министъра на въшните работи.

Участниците в курса бяха приветствани г-н Иван Сираков, постоянен секретар на МВнР, г-н Христо Полендаков, директор на дирекция „Човешки ресурси” и от г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт. Курсът започна с лекцията на Димитър Цанчев, заместник министър на външните работи, на тема „Външнополитически приоритети на Република България”.

05.03.2012

Министър Николай Младенов откри в София Курс по обща политика за сигурност и отбрана на ЕС

Днес в Гранд хотел София беше открит третият модул от Курс за висши служители по Обща политика за сугурност и отбрана на ЕС „Конрад Аденауер”, който е част от академичната програма на Европейския колеж по сигурност и отбрана в Брюксел. Организатори от българска страна са Министерството на външните работи, Дипломатическият институт, Министерството на отбраната и Военната академия „Г.С.Раковски”. Курсът, с продължителност от 5 до 9 март, беше открит от министър Николай Младенов, който поздрави участниците, оценявайки високо ролята на обучението в областта на европейската сигурност и отбрана.

В програмата на курса като лектори участват г-жа Флорика Фин-Хоойер - началник на Кабинета на еврокомисар Кристалина Георгиева, г-н Филип Димитров - посланик на ЕС в Грузия, г-н Пирка Тапиола - отдел „Стратегическо планиране” на ЕСВД, д-р Патрик Келер - фондация „Конрад Аденауер”, д-р Фабрицио Лучиоли - генерален секретар на Атлантическият клуб на Италия и др., както и български дипломати и военни, експерти от неправителствения сектор и академичните среди. Участниците в курса ще имат възможност да се запознаят с опита на страната ни в подготовката на военни и цивилни експерти за мисии и операции на НАТО и ЕС в Националния военен учебен комплекс ”Чаралица”, както и с работата на двата центъра във Военна академия - Центъра за действие при извънредни ситуации и Център „Мироопазващи операции и компютърни симулации”.

28.02.2012

Ново месечно информационно издание на Дипломатическия институт

Online бюлетин

22.02.2012

Подписване на Договор за сътрудничество между Дипломатическия институт и Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски”

Днес в сградата на Центъра за източни езици и култури към СУ „Св.Кл.Охридски” бе подписан Договор за сътрудничество между Дипломатическия институт и Центъра. Договорът има за цел да засили сътрудничеството между Института и Центъра в сферата на обучението по външна политика, международните политически и икономически отношения между Република България и държавите от Азия и Африка. По време на срещата г-жа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт и проф. Александър Федотов, директор на Центъра за източни езици и култури, размениха специализирана литература, издавана от двете институции.

21.02.2012

Среща с Националния институт на правосъдието

Днес в сградата на Дипломатическия институт се проведе работна среща между представители на Националния институт на правосъдието и Дипломатическия институт. От страна на домакините участваха г-жа Таня Михайлова, директор, г-жа Биляна Дечева, началник-отдел "Обучителни програми и проекти" и г-ца Екатерина Неофитова, старши експерт, а от страна на Националния институт на правосъдието - г-н Драгомир Йорданов, директор и г-жа Смилена Костова, директор на дирекция "Институционални и международни отношения". На срещата бяха обсъдени възможности за съвместна работа и инициативи между двата института. Бе обърнато специално внимание на обмена на лектори и възможността за участие на служители на МВнР в обучения, организирани от Националния институт на правосъдието, както и на представители на съдебната власт в обучения на Дипломатическия институт.

20.02.2012

Национален конкурс за есе на тема: "Как разбирате понятието "интелигентна отбрана" на НАТО в контекста на срещата на върха в Чикаго?"

Имаме удоволствието да ви уведомим, че по повод 4 април – ден на Атлантическата солидарност и предстоящата среща на върха на НАТО в Чикаго през май 2012 г., Дипломатическият институт организира национален конкурс за есе по актуална тема, свързана с политиката на Алианса. В конкурса участват студенти от българските университети. Основната цел на това, превърнало се в традиционно, начинание на Дипломатическия институт е да поддържа контакт с младите хора в България и да ги стимулира да изразяват своите виждания в областта на международните отношения.

Условията за участие в конкурса за есе са следните: есетата да бъдат написани на английски език, обемът им да бъде до 4 печатни страници, срокът за изпращане на текстовете е до 29 март 2012 г. на електронен адрес: e-mail: bdi@mfa.government.bg.

Двама победители в конкурса ще посетят Главната квартира на НАТО в Брюксел, Белгия. Наградите са осигурени от Дирекция "Публична дипломация" на НАТО и ще бъдат обявени в началото на месец април.

Необходимо изискване към участниците е да посочат координати за обратна връзка (адрес и телефон), изучавана специалност и университет.

Своите въпроси във връзка с конкурса можете да задавате на тел. 807 6449 и 0878 601 859.

17.02.2012

Дебат "Държавата Facebook и новата дипломация"

Facebook промени света. Започна като поредната краткосрочна мода в глобалната мрежа. След чатовете и форумите социалната мрежа се нареди на опашката от информационни продукти за бърза и масова консумация. Очевидно обаче Facebook не стана лесна жертва на тези временни и модни увлечение и вместо след петгодишен активен бум да наблюдаваме неговия залез, той намира нови приложения и привлича повече и неочаквани потребители.

Социалната мрежа излезе от сферата на личното, преминавайки през масовото и вулгарното, сега се наблюдава балансиране в употребата на мрежата. Все повече потребители изоставят безконтролното си и хаотично лутане, за сметка на целенасоченото и смислено използване възможностите на този Hide Park. Вероятно на пръсти се броят традиционните обществени организации, които не "живеят" в тази виртуална държава. Дори консервативни структури като държавни институции и посолства могат да бъдат открити и тяхното поведение наблюдавано в тази нетипична "прозрачност".

Facebook, по-успешно от своите предшественици, се справи с размиването на традиционно приеманата като непреодолима граница между реалното и виртуалното. Вече има достатъчно примери как една воля, изразена чрез кликване на клавиатурата, се материализира във физическа тълпа на някой от градските площади по света.

Развитието и потенциала на Facebook подтикнаха Дипломатическия институт и неговите партньори – Френския културен институт и доц. Анна Кръстева от НБУ да инициират дебат на тема "Държавата Facebook и новата дипломация" и да потърсят възможни отговори на следните въпроси:

  • Дойде ли краят на класическите междудържавни отношения?
  • Възможно ли е да съществува още тайна дипломация?
  • Гарантирана или елемнтаризирана е свободата на словото?
  • Принципите на прозрачност и откритост водещи ли са вече в междудържавните преговори?
  • Изчезнаха ли границите между държавите и хората?
  • Нужна ли е все още на обществото кастата на дипломатите?
  • Дали дипломацията на 21 век не се нуждае от нова дефиниция?

Темата ще бъде обект на публична дискусия във формата Cafe debat, инициатива на Френския културен институт с модератор Анна Кръстева и гост Дипломатическия институт.

Настоящата публикация е инициатива на екипа на Дипломатическия институт за започване на дебат по тази актуална тема в търсене на отговори, формулиране на още въпроси и намиране на различни гледни точки от и към реалната – виртуална държава Facebook.

Любезно каним нашите приятели да вземат активно участие.

14.02.2012

Публична лекция "Енергийната сигурност в Европа: предизвикателства и възможности за България и сътрудничество с Турция" изнесе г-жа Зайнеп Дерели

Днес се състоя публична лекция на г-жа Зайнеп Дерели, водещ на ежеседмичното телевизионно предаване "Лидери и решения" по турския национален информационен канал NTV. Лекцията, организирана от Дипломатическия институт, бе на тема "Енергийната сигурност в Европа: предизвикателства и възможности за България и сътрудничество с Турция". Засегнати бяха условията за обезпечаването на енергийната сигурност - газовата диверсификация, икономическата стабилност, прозрачността на медиите, енергийната ефективност, опазването на околната среда, развитието на алтернативни източници на енергия, инвестициите в нови технологии и др. По време на лекцията г-жа Дерели отбеляза, че в условия, в които бъдещето на Европа зависи от енергийната сигурност, България и Турция са в позиция да играят решаваща роля благодарение на своето географско разположение, което ги превръща в естествен мост между Запада и богатия на енергийни ресурси Изток.

Лекцията бе последвана от широка дискусия по отношение на европейските енергийни коридори, ядрената енергетика, съхранението на енергийните ресурси, биогоривата и др. На лекцията присъстваха представители на дипломатическия корпус в България, експерти от МВнР, служители на неправителствени организации, журналисти и студенти.

Г-жа Зейнеп Дерели е добре позната и уважавана сред турските медийни, политически и бизнес среди. В момента тя води телевизионното предаване "Лидери и решения", което се излъчва по турския национален информационен канал NTV. Тя има богат професионален опит като ръководител на Форума за икономика и енергетика на Черноморския регион към Атлантическия съвет (януари 2011 – до момента), изпълнителен директор на Турския политически форум (юни 2010 - януари 2011), старши сътрудник в Центъра за външна политика със седалище в Англия (май 2010 – до момента), бизнес анализатор в компанията "Shell" за Турция (август 2005 – юни 2006) и др.
Програмата "Лидери и решения" по NTV се стреми да осигури на своите зрители подробни, информативни анализи по актуални световни въпроси. За тази цел г-жа Дерели провежда ежеседмични интервюта с известни международни политици, учени и журналисти, сред които генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен, генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Ангел Гурия, българският министър на външните работи Николай Младенов, шведският министър на външните работи г-н Карл Билд и др.

14.02.2012

Интернет състезание /iReps Competition/ с награда пътуване до Чикаго за срещата на върха на НАТО през май 2012 г.

Двадесет победители от цял свят ще имат шанса да спечелят пътуване до Чикаго, с напълно поети разходи, и да присъстват на срещата на върха на НАТО през месец май тази година.

Победителите ще присъстват на произнасянето на речи от световни лидери, както и ще имат възможност да се срещнат лице в лице с най-добрите служители на НАТО, с които биха могли да обменят виждания за това, какво представляват според тях мирът и сигурността.

Всички желаещи могат да вземат участие с едноминутни видеоклипове за това какво е за тях мирът и сигурността. За тази цел, всичко което трябва да направят кандидат-участниците е да използват своята камера, смартфон или друго видеозаписващо устройсвто и проявявайки креативност да споделят своите виждания и усещания за мир и сигурност.

Начало на състезанието: 07 февруари 2012 г.

Край на състезанието: 21 март 2012 г.

Повече информация:
WEB SITE: http://promoshq.wildfireapp.com/website/6/contests/189404;
FACEBOOK: http://www.facebook.com/NATO?sk=app_167796673328877

01.02.2012

Директор на Дипломатическия институт

Приключи конкурсът за директор на Дипломатическия институт. Със заповед на министъра на външните работи г-н Николай Младенов от 01 февруари 2012г. за директор на Дипломатическия институт се назначава г-жа Таня Михайлова. Конкурсната процедура премина през четири етапа: подбор по документи, представяне на писмена стратегическа концепция за развитието на Института, устна защита на стратегията и интервю. Общо трима кандидати, отговарящи на минималните необходими изисквания за заемане на длъжността, представиха стратегически концепции. Конкурсната комисия допусна до устна защита на концепцията си и интервю само един кандидат – г-жа Михайлова. Новият директор на ДИ е магистър по право, бивш юридически експерт в дирекция “Европейска интеграция" на Народното събрание. От 2002 г. до 2005 г. е парламентарен секретар на министерството на външните работи. В ДИ постъпва през 2005 г. като ръководител на програма “Изследвания", а впоследствие става и началник на отдел "Публични дейности и сътрудничество". Неколкократно поема отговорността на изпълняващ длъжността директор на ДИ.

30.01.2012

Откриване на модул "Управление и функциониране на задгранична мисия" за участниците в квалификационен курс за дипломати от средната кариера

Днес започна третият модул от обучителната програмата за дипломати с ранг І-ви и ІІ-ри секретар в МВнР. Едноседмичната програма е посветена на управлението и функционирането на задграничните мисии. Модулът бе открит от посланик Ради Найденов, постоянен секретар на МВнР. В рамките на обучението ще бъдат разгледани теми като административен контрол, бюджет, организация на защита на дейността и информацията, както и организация на работата в задгранично представителство при кризи и кризисни ситуации.

18-22.01.2012

Участие на представител на Дипломатическия институт в 12-та Европейска дипломатическа програм

В периода 18-22 януари, в Мадрид, Испания се проведе третият модул от дванадесетото издание на Европейската дипломатическа програма на тема “Европа и нейните съседи", предназначена за млади дипломати и служители от МВнР на държавите-членки на ЕС. От страна на Дипломатическия институт тази година участник е г-ца Цветомира Димитрова, младши експерт в отдел "Обучителни програми и проекти". Целта на този модул бе участниците да посетят държава от ЕС по избор и да проучат нейното мнение за Европейската политика за съседство. Бяха организирани работни срещи с представители на испанското външно министерство и дипломатическата академия, на които се обсъдиха теми, свързани основно с политиката и позицията на Испания към отделните страни от източните и южните партньорства на държавата.

20.01.2012

Радиорубриката "Професия дипломат" на Дипломатическия институт отново по Дарик радио

През м. декември 2011 г. Дипломатическият институт възобнови радиорубриката "Професия дипломат" по националното Дарик радио. В съвместното предаване Институтът представя новостите от своята дейност, проекти и събития, както и интервюта с чуждестранни посланици, акредитирани в България, български дипломати, гости на Дипломатическия институт. Наред с изразените експертни мнения по актуални въпроси от областта на международните отношения, в рубриката се дискутират и предизвикателствата пред съвременната дипломация. Предаването може да бъде слушано всеки понеделник между 14.30 ч. и 15.00 ч. на 105 MHz, Дарик радио.

13.01.2012

Публична лекция на тема: "ЕС: в историята ли е общото ни бъдеще"

Днес в хотел "Шератон" се състоя публична лекция, организирана от Атлантическия клуб в България и Посолството на Кралство Нидерландия, с подкрепата на Института за културна дипломация и Дипломатически институт към МВнР. Лекцията на тема "ЕС: в историята ли е общото ни бъдеще" бе изнесена от холандския политик г-н Франс Тимерманс. В речта си г-н Тимерманс изложи своите виждания за бъдещето на ЕС и неговите общи политики. Той отчете като грешка на Холандия отказа за приемането на България и Румъния в Шенген и подкрепи разширяването на Европейския съюз. Г-н Тимерманс сподели част от приоритетите си ако бъде избран за комисар по правата на човека към Съвета нa Европа. Лекцията бе посрещната от аудиторията с голям интерес и бе последвана от множество въпроси.

11.01.2012

Изложба под патронажа на министър Николай Младенов

На 10 януари 2012 г. В Националния археологически музей бе открита изложбата "Толерантността: пътеводна светлина във вярата и живота". Идеята за експозицията на архитектурни модели на религиозни сгради и къщи с автентична българска архитектура е на посланикът на Италия Стефано Бенацо, който е и основен организатор на събитието, както и автор на част от изложените макети. Основната идея на изложбата е да материализира духа на етническа и религиозна толерантност, характеризиращ българското общество и то именно в София – град кандидат за "Европейска столица на културата 2019" и пример за хилядолетно мирно съществуване на четири световни монотеистични религии. Пред аудиторията – представители на православното, католическото, еврейското и мюсюлманското вероизповедание, посланици, жители и гости на столицата, говориха министърът на външните работи Николай Младенов, който бе патрон на събитието и кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, с чиято специална подкрепа то бе осъществено. В приветствието си министър Николай Младенов каза, че тази изложба ни кара да се замислим за истинския емоционален капитал на България. "Гордеем се с нашите прекрасни планини, природни красоти, знаменити певци, но дали всъщност българската толерантност не е най-големият повод за гордост", отбеляза той. На откриването присъстваха Таня Михайлова, и.д. директор на Дипломатическия институт и Биляна Дечева, началник-отдел "Обучителни програми и проекти", които бяха ангажирани в реализацията на изложбата. Експозицията е открита до 30 януари т.г.

 

Дипломатически институтНачало
facebook
e-mail!
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
ПРЕДСТОЯЩОх

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦЕИ, ФИНАНСИРАН СЪС СРЕДСТВА НА АВСТРИЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ (АСР)

СЕМИНАР
“ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ: СБЛИЖАВАНЕ С ЕС. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ С ЦЕЛ ДА ОТГОВОРИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Проектът е с продължителност 24 месеца и е организиран от Дипломатическия институт към МВнР съвместно с представителството на Фондация „Ханс Зайдел” в България. Той е подкрепен от Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) и Австрийската агенция за развитие. Проектът се състои от четири обучителни едноседмични семинара имащи сходна основна идея и очаквани резултати. Целева група са държавни служители заемащи високи постове в държавната администрация на съответните страни. Основен резултат от проекта ще бъде сформирането на подготвен колектив от 30 държавни служители във всяка приемаща страна, запознати както с предизвикателствата и препятствията по пътя към приемане в ЕС, така и с методите и техниките, използвани от България при справянето с тях. Очакванията са, че след края на проекта цялата група от 120 обучавани ще се справя по-ефективно с належащите проблеми по отношение на приемането в ЕС и ще дава тласък на всички процеси свързани с този национален приоритет.

Настоящият проект е и крачка към реализирането на българската външна политика по отношение на съседните страни и страните от Балканите. Очаква се, че проектът ще подпомогне усилията на страната ни в изграждането на атмосфера от добросъседски отношения чрез разпространението на духа на партньорство между страните, ще насърчи политическите и икономическите контакти, и ще допринесе за утвърждаването на климат на разбирателство и приятелство. Проектът е в резултат на богатия опит на Дипломатическия институт, натрупан при работа с Балканските държави и познанията за конкретните необходимости на тези страни по пътя им към пълноправно членство в ЕС. Добре известно е, че всички балкански страни определят членството в ЕС като техен „основен национален приоритет”. България, като един от факторите за регионална сигурност и стабилност, чрез този проект ще поддържа ключовите фактори, вътрешни и външни, водещи до национална подкрепа към волята за присъединяване към ЕС. Известно е, че правителствената политика има най-съществено значение при присъединяването към Съюза и проектът цели споделянето на българския опит и намирането на най-добрия начин за неговото прилагане в съответствие с националната идентичност на различните балкански страни. Очакванията са, че подобряването на политическите връзки несъмнено ще се отрази положително на взаимоотношенията в други области като икономическо сътрудничество, културно взаимодействие, двустранен и многостранен обмен на информация и др.

Настоящият семинар в Подгорица ще се проведе в периода 14-18 май 2012г. В него ще вземат участие 28 служители от държавната администрация на Черна гора, занимаващи се с проблеми свързани с европейската интеграция, регионалното сътрудничество и икономическото развитие. Акцент ще се постави върху ролята и отговорностите на националната администрация при ускоряването на процеса на европейска интеграция. Обучението ще се води от български лектори, които са сред най-опитните експерти по проблемите на европейската интеграция, които България може да предложи.

Освен в Черна гора, до края на 2013 г, семинарът ще се проведе и в Сърбия, Босна и Херцеговина и Р Македония.

Затвори...

CloseАРХИВ
"Online бюлетин"
CloseАРХИВ
"Списание ДИПЛОМАЦИЯ"
CloseАРХИВ
"НОВИНИ"